Адамзаттың бєрін сүй бауырым депжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі0.78 Mb.

123456

123456


123456

өңірі

өңірі

өңірі

+

++

+

++

№96-97

(12203)

Жұма,

5 ќыркүйек

2014 жыл

АБАЙ


АБАЙ

АБАЙ


АБАЙ

АБАЙ: 
Адамзаттың бєрін сүй бауырым деп.

Адамзаттың бєрін сүй бауырым деп.

Адамзаттың бєрін сүй бауырым деп.

Адамзаттың бєрін сүй бауырым деп.

Адамзаттың бєрін сүй бауырым деп.

Газет

Газет


Газет

Газет


Газет

1932 жылдың

1932 жылдың

1932 жылдың

1932 жылдың

1932 жылдың

1 мамырынан

1 мамырынан

1 мамырынан

1 мамырынан

1 мамырынан

бастап шығады

бастап шығады

бастап шығады

бастап шығады

бастап шығадыЌ

А Л А Л Ы

ќ-бұќаралыќ саяси газет

Балќаш

БалќаШ

БалќаШ

 

balkhashoniry@mail.ru

Нұрдос КЄРІМ

ТА ЗАЊ -

ЛАШТЫЊ АЛТЫН ЌАЗЫЃЫ

А

АА

А

Ахатшысы Ќарлығаш

Рахимберлина, «Нұр

Отан» партиясы ќалалыќ

филиалы төрағасының

бірінші орынбасары

Бибігүл Секербекова, Ел

Тєуелсіздігімен бірге

жасасып, мемле-

кетіміздің дамуы мен

өркендеуіне өзгеше үлес

ќосып келе жатќан Ата

Заңымыз ќабылданған

күнді бүкіл ќазаќстан-

дыќтар үшін атаулы

тарихи жаңалыќ екендігін

тєтпіштеп жеткізді.(Жалғасы 2-бетте)

Ата Заңымыз сахнада

салтанат ќұрды.

Бұдан кейін салтанат-

ты рєсімге жиналған

жұртшылыќты ќұттыќтау-

шылар Ата заңның

маңыздылығына тоќтал-

ды. Ќұжатта бекітілген

нормалар елді гүлдендіру

маќсатында барлыќ

азаматтардың бірлесіп

бір жеңнен ќол, бір

жағадан бас шығарып

ќызмет етулеріне жағдай

жасап отырғандығын

атады. Сондай-аќ,

сатылана сөз сөйлеген

ќалалыќ мєслихат

Еліміздің Ата Заңы-

ның ќабылданғанына

биыл 19 жыл толып

отыр. Осыған орай

Балќаш ќаласының

Тєуелсіздік алаңына

жиналғандарды ќала

єкімінің орынбасары

Саягүл Жаќсылыќќызы

ќұттыќтады. Тєуелсіздік

алаңында өткізілген

айтулы шараға шаћар

басшылығы, «Нұр Отан»

партиясының өкілдері,

єкім аппараты бастаған

барлыќ деңгейдегі

басќармалар мен меке-

мелер түгелімен ќатыс-

ты. Бұл күні орталыќ

алаңда сап түзеген

шерушілер легі көп

болды. Алаңда Ата

Заңды єспеттейтін,

Тєуелсіздігіміздің

мєртебесін асыратын

түрлі елдік, егемендік

нышандарымен, ұлттыќ

наќыштағы белгілерімен

єрленіп, сахнада театр-

ландырылған көрініс

көрсетілді. Есім

салған «Ескі

жол», Ќасым

салған «Ќасќа

жол», Тєуке

ханның «Жеті

жарғысы»,

айбынды

«КЕЛІП ЕМ, ЌАРСЫ АЛДЫ МЕКТЕБІМ,

СҮЙКІМДІ ЌОЊЫРАУ ҮНІМЕН...»

1 ќыркүйекте бүкіл Ќазаќстан бойынша Білім күні мерекеленді.

Биылғы жаңа оќу жылында отанымыздағы 7307 мектеп табалдыры-

ғын 2 525 047 оќушы аттап, олардың арасында 1-сыныпќа баратын

бүлдіршіндердің болжамды саны 277 575-ті ќұрады. Аталған білім

ұяларының 3796-сы ќазаќ, 1349-ы орыс, 2090-ы аралас тілді, 72-сі

өзге ұлт балаларының мектебі екен. Ќазаќ тілінде оќитын ұл мен

ќыздың жалпы саны 1 348 843, ал орыс тілінде білім алып жүрген

оќушылар – 703094, аралас тілді мектепте білім алатындар – 422111

оќушыны ќұрайды. Еліміз бойынша жаңа оќу жылында 68 мектеп

ашылса, оның 18-і Шығыс Ќазаќстан облысының, 17-сі Оңтүстік Ќазаќ-

стан облысының, 9-ы Алматы облысының, 6-уы Ќызылорда облысы-

ның, 4-еуі Аќмола облысының еншісіне тисе, Астана ќаласы - 6,

Алматы 1 мектептің тұсаукесерін өткізді.

шарада ата-аналар атынан

Ќ.Есембеков сөз алып

бүлдіршіндерге сєт-сапар

тіледі. Мектеп өнерпазда-

ры да айтулы күнде тысќ-

ары ќалған жоќ. Рухќа

толы єуезді єндерін шы-

рќады. Жєне «Жасұлан»

үгіт-насихат тобы мектеп

маќтаныштарын межелеп

кетті. Одан кейін 11 сынып

пен 1 сынып оќушылары

ортаға озып, аќжолтай

тілектерін өлең шумаќта-

рымен аќтарды.(Жалғасы 3-бетте)

мен білімді шєкірттер”,-

деді ол. Содан соң жиын-

да сөз алған ќала єкімінің

орынбасары жиналғандар-

ды мерекелерімен ќұт-

тыќтап, облысымыздың

республика бойынша жо-

ғарғы көрсеткішке ие бо-

лғанын айтты. Өткен жылы

аталған білім ордасының

жаќсы көрсеткіштерге ќол

жеткізгенін сөз етті. Елба-

сының Жолдауында бі-

лімге басым бағыттар

ќаралғандығын ќадап ай-

тты.

Сондай-аќ салтанаттыБалќаш ќаласындағы

№15 мектепте ұйымдасты-

рылған алғашќы ќоңырау

мерекесіне ќала єкімінің

орынбасары Саягүл Жаќ-

сылыќова ќатысты.

Алғашќы болып баян-

дама жасаған №15 мек-

тептің директоры Ќарлы-

ғаш Дүбірбекова дүйім

ж ұ р т т ы   б і л і м   к ү н і м е н

ќұттыќтап, бес бірінші сы-

нып мектеп табалдырығын

аттағандығын жеткізді.

“Жылдан-жылға ќанатын

кеңге жайған мектептің

мерейі - білікті ұстаздар

Бүгінгі

нөмірде:

 2

3

4

8

Ар-намысым -

Ар-намысым -

Ар-намысым -

Ар-намысым -

Ар-намысым -

Ата Заң!

Ата Заң!


Ата Заң!

Ата Заң!


Ата Заң!

Ќайырымдылыќ

акциясы

лицейде

ХАБАР-ОШАР

ХАБАР-ОШАР

ХАБАР-ОШАР

ХАБАР-ОШАР

ХАБАР-ОШАР

Кітап єлеміне

Кітап єлеміне

Кітап єлеміне

Кітап єлеміне

Кітап єлеміне

саяхат


саяхат

саяхат


саяхат

саяхат


Сайлаушылардың назарына!

Сайлаушылардың назарына!

Сайлаушылардың назарына!

Сайлаушылардың назарына!

Сайлаушылардың назарына!

2014 жылғы 6 ќыркүйекте сағат 10.00-ден 13.00-ге дейін Сєбитова ыќшам ауда-

ны, 18-үйде орналасќан, «Нұр Отан» партиясы» ЌБ ғимаратының ќоғамдыќ ќабыл-

дау бөлмесінде №10 сайлау округінің депутаты Азамат Алшымбекұлы Сартаев

сайлаушылардың жеке сұраќтары бойынша ќабылдау жүргізеді.

2014 жылғы 8 ќыркүйекте сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін єкім аппараты ғимара-

тының № 218 іс бөлмесінде №12 сайлау округі бойынша депутат, ќалалыќ мєсли-

хаттың хатшысы Ќарлығаш Тишбекќызы Рахимберлина  жеке сұраќтары бой-ынша сайлаушыларды ќабылдайды.

Ќалалыќ мєслихатПоделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет