Қазақстан республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi


 Қазақстанның қоғамдық-саяси ӛмірі, мәдениеті, білім беру саласыжүктеу 321.5 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата22.12.2016
өлшемі321.5 Kb.
1   2   3   4

3. Қазақстанның қоғамдық-саяси ӛмірі, мәдениеті, білім беру саласы 

және  ғылымы.  Екінші  дҥниежҥзілік  соғыс  және  Ҧлы  Отан  соғысы 

жылдарындағы Қазақстан (1939-1945 жж.). 

Қазақстанның  әкімшілік-территориалдық  аудандастырылуы.  ҚазАКСР 

одақтас  республика  болып  қайта  құрылуы.  Республикадағы  әлеуметтік, 

демографиялық  және  этнодемографиялық  жағдайлар.  Ӛнеркәсіп.  Транспорт. 

Энергетика.  Жұмысшылар  категориялары.  Ауыл  шаруашылық  ӛнідіріс. 

Урбанизация  процесі.  Фашистік  Германияның  КСРО-ға  шабуылы.  Соғыстың 

басталуы.  Оның  сипаты.  Фашистік  Германия  жоспарындағы  Қазқстан 

территориясы.  Қазақстандықтар  майданда.  Брест  қамалын  қорғаушылардың 

ерлікпен  қаза  табуы.  Мәскеу  және  Ленинград  түбіндегі шайқаста  қазақтардың 

кӛрсеткен  ерліктері.  Алғашқы  қазақ-батырлар.  Сталинград  шайқасындағы 

қазақстандықтардың   ерлікпен кӛрсеткен қарсылықтары. Курск түбіндегі неміс 

әскерлерінің  жеңілуі  және  ол  шайқасқа  қазақстандықтардың  қатысуы. 

Қазақстандықтар  Украина  және  басқа  бауырлас  кеңестік  республикаларды 

жаудан  азат  етуде.    Қазақстанның  экономикалық  ресурстары  мен  адамдарын  

агрессорларға  қарсы  мобилизациялау.  Кеңес  мемлекетінің  Қазақстанда  әскери 

ӛнеркәсіпті  дамытуы.  Тылда,  майданда.  Республика  жұмысшыларының  және 

шаруаларының  еңбекпен  ерлігі.  Қазақстанның  халық    шаруашылығының 

әйелдер және жастар рӛлі. Қазақстандағы эвакуация.  

Майданға  кӛмектесудегі  халық  қозғалысы.  Қорғаныс  қорына  қаржы 

жинау.  Қазақстандықтардың  танк,  авиациялық    эскадрилия  құрылысына 

қатысуы.  Азат  етілген  аудандардың  шаруашылығын  қалпына  келтіруге 

Қазақстанның кӛмегі.   

                                                                              27 

 

 

 Қазақстандықтардың    партизандық  қозғалысқа  қатысуы.  Украина, 

Белоруссия  және  РКФСР  солтүстік  батыс  облыстарын  азат  етудегі  партизан-

қазақстандықтардың  үлесі.  

Қазақстан Ұлы Отан соғысының аяқталу кезеңінде. Қазақстандықтардың 

Орталық  және  Оңтүстік-Шығыс  Еуропа  халықтарын  фашистік  оккупациядан 

азат етуде қосқан үлесі. Кезеңнің тарихнамасы. 4.  Қазақстан  соғыстан  кейінгі  жылдарда  (1945-1953  жж.).  Қазақстан 

социалистік реформалар кезінде. 

Республикадағы  әлеуметтік-экономикалық    және  қоғамдық-саяси 

жағдайлар.  Экономиканы  бейбіт  ӛмірге  бейімдеп  қайта  құру.  Қазақстан 

территориясында  ядролық полигондар салу. Саяси репрессиялардың жалғасуы. 

Е.Бекмаханов ісі. “Лагерлік экономика” (Карлаг, Степлаг және басқалары).  

Қазақстан “Хрущетвік декада” жылдарында (1953-1964 жж.). 

Ауыл  шаруашылығын  реформалау  бағыттары  (1953  ж.,  КОКП  ОК 

қыркүйек  пленумы)  және  оның  шешімдері.  КОКП  ХХ  съезі  -  Сталиннің  жеке 

басына табынуды сынау. Экономиканы басқаруды реформалау.  

Қазақстанда  тың  және  тыңайған  жерлерді  игеру.  “Тыңның” 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік зардаптары.  

Ӛнеркәсіп пен транспорттың дамуы.  Қала құрылыс ӛндірісінің және жаңа 

қалаларының 

қалыптасуы. 

Әскери-ӛндірістік 

кешен: 


«Байқоңыр» 

космодромының  құрылысы.  Халықтың  урбанизациялану  процесінің  дамуы. 

Хрущевтік әлеуметтік иллюзия (американы ет, сүт, май ӛндірісі бойынша қуып 

жету). 


5.Қазақстандағы  жағымсыз  ҥрдістердің  кҥшеюі  және  әлеуметтік-

экономикалық жағдайы (1965-1985 жж.). 

1965 ж. Экономикалық реформасы. Қоғамдық-саяси ӛмірдегі «жылымық». 

Ғылым мен мәдениеттің дамуы.  

1960 жылдың екінші жартысы мен 1980 жылдардың басындағы Қазақстан. 

Әміршіл-әкімшіл жүйенің күшеюі. Ӛнеркәсіптің  және ауыл шаруашылығының 

экстенсивті  сипаты.  «Дамусыз  ӛсу»  -  экономиканың  басты  сипаты. 

Экономиканы реформалаудағы құлдыраулар. Қоғамды бюрократияландырудың 

жалғасуы. Әлеуметтік құрылымдағы халық ӛзгерісі. 

Тапшылықтың  ӛсу  мәселесі.  Экологиялық  мәселелердің  шиеленісуі. 

Ғылым, білім және мәдениет. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты (1985-1991 

жж.). 

6.  Қазақстан  «қайта  қҧру»  кезеңінде  (1985-1991  жж.).  Қазақстанның 

мемлекеттік  тәуелсіздікті  алуы.  «Қайта  құру»  саясатының  негізгі  кезеңдері 

және  оның  сипаты.  Әміршіл-әкімшіл  жүйенің  реформалаудағы  әлсіздігі: 

жүйелік дағдарыстың күшеюі.  1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы  - 

Кеңес мемлекетінің этноорталықтық саясатының дағдырысы. 

КСРО құлауы қарсаңындағы жүйелік дағдарыстың шиеленісуі.  

 

 

 


 

                                                                              28 

 

 

 ЕМТИХАН СҦРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ: 

 

1.

 Азаматтық соғыс  жылдарындағы Қазақстан (1918-1920 жж.) 

2.

 ЖЭС Қазақстанда ӛткізілу  ерекшеліктері мен қорытындысы. 

3.

 Қазақ  зиялыларының  индустрияландыруға  кӛзқарастары  (М.Шоқай, 

С.Асфендияров, С.Сәдуақасов және т.б.). 

4.

 

Ұлы Отан соғысына  Қазақстандықтардың қатынасуы  (1941-1945жж.). 5.

 

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан мәдениеті мен ғылымы (1941-1945 жж.). 

6.

 Қазақстандағы   «Қайта құру» және қоғамдық- саяси ӛмірі (1985-1991 жж.). 

7.

 1993 ж. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 

8.

 Қазақстан халқы Ассамблеясы және Форумы. 

9.

 ҚР сыртқы- экономикалық байланыстары (1990-2016 жж.). 

 

ҦСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ: 

 

Негізгі: 

1. Хрестоматия по новейшей истории Казахстана (1917-1939 гг) т.1 (Под ред. 

К.С. Каражанова) Алматы, 2002. 

2. История Казахстана и Центральной Азии. Алматы, 2001 

3. История Казахстана: белые пятна. Сборник статей. Алма-Ата. 1993. 

4. Абылхожин Ж.Б. очерки социально-экономической истории  

5. Козыбаев И.М. История и современность. Алма-Ата. 1991 

Қосымша: 

6. Асылбеков М.Х., Галлиев А.Б. Социально-демографические процессы в 

Казахстане (1917-1980) Алма-Ата, 1991. 

7. Бурабаев М.С. Общественная мысль в Казахстане в 1917-1940 гг. Алма-Ата, 

1991  

8. Верт Н. История советского государства 1900-1991. М., 1992. 9. Григорьев В.К. Противостояние (Большевики и непролетарская партия в  

Казахстане 1917-1920 гг). Алма-Ата, 1989 

10. Жакупбеков С.К. история  легкой промышленности Казахстана. Алма-Ата, 

1985 


11. Каражанов К.С. Освоение целинных и залежных: Достижения  и просчеты // 

Некоторые вопросы  истории Казахстана. Сб. статей. Алма-Ата, 1994. 

12. Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта. Алма-Ата, 1970 

13. Козыбаев М.К. Жауды шаптым ту байлап. Алматы, 1994. 

14. Козыбаев М.К., Алдажуманов К.С. Тоталитарный социализм: реальность и 

последствия. А., 1997. 

15. Касымбаев Ж.К. История города Семипалатинска (1718-1917 гг) Алматы. 

1998 


16. Кунаев Д.А. О своем времени. Алматы, 1991. 

17. Михаилов В. Хроника великого джута, Алматы, 1989. 

18. О чем не говорили. Алматы, 1993. 


 

                                                                              29 

 

 

 19. Омарбеков Т.О. XX ғасырдағы Қазақстан тарихының ӛзекті мәселелері. 

Алматы, 2001. 

20. Осипов В.П. Всматриваясь в 20-30-е годы. Алма-Ата, 1991. 

21. Сафаров Г., Бочагов А. Колониальная революция: опыт Туркестана.      

Алма-Ата, 1996. 

22. Чокаев Мустафа. Туркестан под властью Советов. Алма-Ата, 1993. 

23. Шаймуханов Д.А.,  Шаймуханов С.Д. Карлаг. Караганда, 1997. 

24. Конституция Республики Казахстан, 1993. 25. Конституция Республики Казахстан, 1995. 

 

 

Каталог: images -> news -> pozdravlyaЕm. nauka -> folder -> programmi vstupitЕlnih ekzamЕnov
news -> З. Г. Жокушева Адамның шығу тегі
news -> Казакстан республикасы
news -> Халықаралық студенттік ғылыми конференция материалдары
news -> «Я гражданин своей страны»
news -> Таныкпаева Балауса Ерденовна А. Байтұрсынов атындағы
news -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
news -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
news -> Общественные науки, история, философия
programmi vstupitЕlnih ekzamЕnov -> Диссертация тақырыбының атауы 1 ксро аумағында генерал Андерстың поляк әскерінің қалыптасуы және


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет