Б л м беру ортасына балаларды қосудағы рөл,мақсатыPdf көрінісі
Дата04.04.2023
өлшемі1.42 Mb.
#78982
түріБағдарламасы
Байланысты:
Сырлыбай Аружан
Microsoft Word Document, FD33FDE9-D383-4714-8FE7-121409A282CF, Сабырбек.Е (копия)


Орындаған: Сырлыбай Аружан
Жалпы б л м беру ортасына балаларды қосудағы
рөл ,мақсаты,м ндеттер ,Жерг л кт  нормативт к
акт лерд ң үлг лер
 


Б л м беруд  дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекетт к бағдарламасында
«
Балалардың мектепке дей нг  сапалы тәрбие
және оқыту мен толық қамтылуынолардың
мектепке дей нг  тәрбие және оқыту
бағдарламаларына теңдей қол жетк зу н және
«
инклюзивт  б л м беру жүйес н жет лд ру н»
қамтамасыз ету көзделген.Қаз рг  уақытта
дамуында ақаулары бар балалар саны артып
отыр.Оларды оқыту кеңей птүзет п қолдау
технологиялары жет лд р лудеБ л м беру
жүйес нде даму мүмк нд г  шектеул  балаларға
айырықша орын бөл нгенБұл балаларға
қатысты б зд ң алдымызда тұрған нег зг  м ндет-
олардың әлеуметт к ақталуы мен би мделу не,
қоғамдағы толыққанды өм рге дайындалуына
жағдай жасау және көмек көрсетуҚ.Р
Президент н ң 07.12.2010 жылғы No1118
Жарлығымен бек т лген б л м беруд  дамытудың
Мемлекетт к бағдарламасы инклюзивт  б л м
беру жүйес н жет лд руд  қарастырады.
 
 


МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ЖАЛПЫҒА БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНА ҚАРАЙ БЕЙІМДЕУ 2002 ЖЫЛДАН
БАСТАЛДЫ. СОЛ ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ТМД ЕЛДЕРІНІҢ АРАСЫНДА АЛҒАШ РЕТ «МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ
БАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МЕДИКА-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚОЛДАУ»ТУРАЛЫ ЗАҢЫ
ҚАБЫЛДАДЫ.ОСЫ ЗАҢ АЯСЫНДА ЖАРЫМЖАН БАЛАЛАРҒА ЕРТЕ БАСТАН БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕСІНЕ МӘН
БЕРІЛГЕН. ОЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ, ӘЛЕУМЕТТІК, МЕДИЦИНАЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ –МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ТЕҢ ЖАҒДАЙДА БІРДЕЙ БІЛІМ АЛУЫНА ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН ҰЙЫМДАСТЫРУ.
МӘСЕЛЕН АРБАМЕН ҚОЗҒАЛАТЫН БАЛАЛАР ҮШІН МЕКТЕПТЕРДЕ АРНАЙЫ ПАНУСТАР ӨЗГЕ ДЕ
МҮМКІНДІКТЕР
ҚАРАСТЫРЫЛУЫ КЕРЕК
1.
2.


Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай
қабілетілігімен, жеткен жетістіктерімен анықталады.
2. Əрбір адам сезуге жəне ойлауға қабілетті.
3. Əрбір адам қарым-қатынасқа құқылы.
4. Барлық адам бір-біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге
асады.
6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы
мен достығын қажет етеді.
7. Əрбір оқушы үшін жетістікке жету-өзінің
мүмкіндігіне қарай орындай алатын əрекетін жүзеге
асыру.
8. Жан-жақтылық адам өмірінің даму аясында
кеңейтеді
 
Бұл приниципт  ске асыру үш н
 
б рқатар шарттарды сақтау қажет:
 
 


Мақсаты: жеке тұлғаның
əлеметтік өзіндік танымға
қабілеттілігі жəне оның
бағытталуы,
қызығушылығының
қалыптасуы мен дамуы,
оқыту іс-əрекетіндегі негізігі
білімділік жəне біліктілік
дағдыларын үйрену үшін
жағдай жасау.


М ндеттер :
1.
Сәйкес келет н деңгей не психофизилогиялық мүмк нд г н дамыту:артикулярлық
аппаратынфонематикалық есту қаб лет қолының ұсақ бұлшық еттер н ң дамуыкөру-
моторлық қозғалыс т.б. 2.Мектеп жағдайына тез бей мделуге қажет әлеуметт к-
адамгерш л к жағымды м нез-құлық қалыптастыру.
3.
Оқуға қызығушылығын дамыту.
4.
Жеке тұлғалық ерекшел ктер н дамыту (оқу белсенд л г өз бет мен жұмыс стеу т.б.)
арқылы
оқудағы нег зг  қиындықтарды жою.
5.
Жалпы интеллектуалдық жас ерекшел г не қарай дамыту (салыстыру қарым-қатынас,
практикалық топойлау т.б.)
6.
Жалпы даму деңгей н көтеру және жеке дамуындағы ауыртпашылықты түзету.
7.
Өз жасына сәйкес баланың жалпы дамуына және б л кт л к дағдыларын нығайту үш н
жағымды әлеуметт к орта қалыптастыру.
 «
Қазақстан Республикасының б л м беруд  дамытудың
2011-2020 
жылға арналған Мемлекетт к бағдарламасы»
Астана, 2010 ж
ААБайтұрсынова «Арнайы педагогикапроблемалары
мен даму болашағы» Алматы, 2008 ж
Кемтар балаларды әлеуметт к және медициналық
педагогикалық түзету арқылы қолдау туралыҚР 2002ж
343 заңы
Пайдаланылған әдебиеттер
1.
2.
3.
 


Назарларыңызға рахмет!


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет