Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016


(МК; Ө; Қ)  Сұраққа  нақты жауап  беру, этикет  сөздерді  қолдану,  сөйлем құрау  білігін бағалау. 2жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет13/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

(МК; Ө; Қ) 
Сұраққа 
нақты жауап 
беру, этикет 
сөздерді 
қолдану, 
сөйлем құрау 
білігін бағалау.
2. Оқушылардың өз отбасының 
мүшелері туралы әңгімелеуіне 
мүмкіндік жасаңыз. Сөйлеу 
барысында көркемсөз тіркестерін 
қолдана алуларына назар 
аударыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
 
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.1
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ж; 
Ө; Қ) 
«І» дыбысы 
мен әрпін 
бір-бірінен 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін бағалау.
72–73-сабақтар. Менің отбасым. Іі 
дыбысы мен әрпі 
 «І» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «І» дыбысының 
дауысты екенін танытып, әріппен 
таңбалану үлгісін көрсетіңіз. 
«І»-нің дауысты екенін, оның сөз 
басында, ортасында, аяғында келу 
үлгілері көрсетіңіз. 
Iрiмшiк сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz 
картинки

104
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша 
шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(МК; Ж; Қ) 
Мәтін 
бойынша 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
білігін 
бағалау.
1. «Менің отбасым» өлеңін 
аудио үнтаспадан тыңдатып, 
өлеңдегі «ғалым», «мұғалім», 
«инженер», «дәрігер», сөздеріне 
сұрақ қойдырыңыз және 
«Отбасы мүшелері күнделікті 
немен айналысады?» сұрағының 
төңірегінде әңгімелесіңіз. 
Өлең мазмұны бойынша сұрақтар 
қойып, жауап алыңыз: «Өлең 
не туралы?» «Атасы кім болып 
жұмыс істейді?» «Әжесі ше?» 
«Әкесі ше?» «Анасы ше?» «Ол не 
үшін мектепке барады?» т.с.с.
Оқушыларға «Өзіңнің 
отбасыңның күнделікті тіршілігін 
немесе немен айналысатынын 
әңгімелеп бер» тапсырмасын 
беріп, жауап алыңыз.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Сөздердің 
мағынасын 
ажырату, 
хормен, 
тізбектей, 
жекелей 
оқу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сөздер 
мен сөйлемдерді буындап, 
тұтастай оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Оқулықтағы
«ін», «іні», «ірі», «іс», «тіл», «шіл», 
«іш», «тіс», «іл» сөздерінің оқылу 
үлгісін көрсетіңіз.
«Ақылды іс тындырады,
Ақымақ тіс сындырады» мақалын 
оқушыларға оқытып, мағынасына 
талдау жасатыңыз.
Оқулық 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Мақал-
мәтелдер
https://www. 
google.kz 
картинки
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 
Сөз/сөйлем 
сызбасын 
оқу. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөз сызбасын 
оқи алу, 
сөйлем 
құрау білігін 
бағалау.
3. Қай сурет сызбаға сәйкес 
келетінін оқушыларға 
тапқызыңыз. Оқушылар суреттегі 
(«кілт», «піл», «тіл», «шіл») 
сөздердің атауын тауып, қайсысы 
берілген сөз сызбасына сәйкес 
келетінін айтады.
Дыбыстық талдау жасатыңыз. 
Сөздерді қатыстырып сөйлем 
құратыңыз.
Оқулық
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
Оқушылардың Іі әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен
Дәптермен 
жұмыс

105
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Ө; Т; Қ) 
Сюжетті 
суреттердегі 
негізгі 
идеяны 
түсініп, 
сызбаларға 
сүйеніп 
сөйлем 
құрау білігін 
бағалау. 
74–75-сабақтар. Менің отбасым. Іі 
дыбысы мен әрпі 
1. Сюжетті сурет бойынша 
әңгіме құрастыртыңыз. Мұғалім 
әр суреттің мазмұны бойынша 
сұрақтар қойып, жауап алады. 
Мысалы, 1-сурет бойынша: –Бала 
не істеді? – Бала киімдерін іздеді. 
2-сурет бойынша: – Ол қайда 
асықты? – Ол мектепке асықты. 
3-сурет бойынша: – Бала сабаққа 
үлгерді ме? – Бала сабаққа 
кешікті.
«Ол қандай оқушы?» «Сабаққа 
кешігуінің себебі неде?» 
«Сендердің күн тәртіптерің қалай 
құрылған?» сұрақтары арқылы 
сюжетті суреттегі негізгі ойды 
анықтатыңыз. 
YouTube сайтынан (Балапан және 
оның достары. Күн тәртібі.
Мультфильм. Балапан ТВ) 
мультфильмді көрсетіңіз. Күн 
тәртібін дұрыс құрудың маңызы 
туралы айтыңыз. 
Оқулық
YouTube 
сайты 
(Балапан 
және оның 
достары
Күн тәртібі
Мультфильм
Балапан ТВ) 
2.5  
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Мәтін 
бойынша 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
білігін 
бағалау.
2. Мәтінді аудио үнтаспадан 
тыңдатып немесе оқып беріп, 
сұрақ қойыңыз: «Әсет әжесіне 
қадалған түйме үшін не айтты?» 
«Әжесі айтқанын бұлжытпай 
орындаған немересіне не айтты?»
Оқушылардың өз ойларын ашық 
айтуларына, жүйелі жеткізулері-
не ықпал жасаңыз. 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық

106
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Сұраққа 
нақты жауап 
беріп, этикет 
сөздерді 
қолданып 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
3. Оқушылардың жұптасып 
бір-біріне әдепті сөздер айтуын 
және оларды пайдаланып көрініс 
көрсетуін ұйымдастырыңыз. 
Олардың көрініс ойлап тауып, 
оны көрсетуіне ықпал етіңіз.
Оқулық
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ)  
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Дәптердің 41-бетіндегі тапсырма 
бойынша әріптерден сөз құрап 
жазу керек. Жауабы: тілім, ілім.
 
Дәптермен 
жұмыс
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ө; Қ) 
Жеке 
ұғымдардың 
жалпылама 
атауын табу, 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау білігін 
бағалау.
76-сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не 
үйрендім?
1. Бөлім бойынша түзілген «Мен 
не үйрендім?» нәтиже сабағында 
«Менің отбасым және достарым» 
лексикалық тақырыбы бойынша 
алған білімі мен қалыптасқан 
тыңдалым, айтылым, оқылым, 
жазылым дағдыларының деңгейі 
түрлі тапсырмалар арқылы 
тексеріледі. Жеке ұғымдардың 
(ата, әже, әке, шеше, қыз) 
жалпылама атауын (отбасы) табу.
Оқулық
https://www. 
google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 
Сөз/сөйлем 
сызбасын 
оқу. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлем 
сызбасын оқи 
алу білігін 
бағалау.
2. Сөз сызбаларына сәйкес 
келетін сөздерді суреттерден 
тауып айтқызыңыз. 
Оқулық 

107
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
3. Оқушылар сұрақтарға жазбаша 
жауап береді. Сөйлемді бас 
әріптен бастап жазып, сөйлем 
соңына тиісті тыныс белгісін 
қоюын, әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз.
Дәптермен 
жұмыс
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюст-
рациясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, 
иллюстра-
ция бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау. 
4. Өтілген әріптермен сөз құрату 
жұмысын жүзеге асырыңыз. 
Оқулықта өтілген әріптер 
жүйесі беріліп, олар сандармен 
белгіленген. Тапсырма сандармен 
берілген. Оқушылар сол сандарға 
сәйкес әріптерді пайдаланып сөз 
құрайды. Мысалы: Отан, достық, 
ынтымақ, татулық.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Оқулықтың 67-бетіндегі 
3-тапсырманы орындатыңыз. 
Оқушылар сұрақтарға жазбаша 
жауап жазуы керек. 
Дәптермен 
жұмыс

108
«Сауат ашу» пәні. 1-сынып
4-бөлім. Бізді қоршаған әлем
Осыған дейін меңгерілген білім
4-бөлім алдыңғы бөлімдерден алынған білім мен дағдыларға негізделеді. Оқушылардың дыбыс, 
буын,  сөз,  сөйлем  туралы  алғашқы  ұғымдары  мен  түсініктері  бар;  сызба-үлгілерді  қолдана 
отырып,  сөзге  дыбыстық  талдау  жасай  алады;  дауысты  және  дауыссыз  дыбыстарды  ажырата 
алады; сөздерді буынға бөлу дағдылары қалыптасқан; өтілген дыбыстар мен әріптерді оқу және 
жазу машықтары бар. 
Контекст (мәнмәтiн)
Төртінші  бөлім  оқушының  өз  отбасы  мен  достары  туралы  әңгімелеуіне  мүмкіндік  береді. 
Отбасы  және  күнделікті  өмір  туралы  әңгімелейді.  Бізді  қоршаған  әлем  туралы  фильм  көру, 
шығармалармен танысу арқылы достық туралы әңгімені жоспарлайды және жазады. Мұғалім 
белсенді тілдік ортаның құрылуын мүмкін ететін тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым 
тапсырма үлгілерін қолдана алады.
Қысқаша шолу 
Бұл бөлімде оқушылардың оқу әрекетіне деген қызығушылығын дамыту; фонематикалық есту-
тыңдауын дамыту; тіл бірліктері (дыбыс, буын, сөз, сөйлем) туралы ұғымдары мен түсініктерін 
кеңейту; дыбыстық талдау-жинақтау дағдыларын жетілдіру; е, к, ү, и, й, ғ, г әріптерін меңгерту, 
әріптердің  баспа  және  жазба  түрлерін,  бас  әріп  пен  кіші  әріпті  ажыратуға  үйрету;  әріптерді, 
буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жазуда каллиграфиялық дағдыларын қалыптастыру; ауызша 
және жазбаша тілін дамыту арқылы сөйлеу әрекеттерін жетілдіру қарастырылады. Оқушылар 
ұжымда,  топта,  жұппен  жұмыс  жасауда  жаңа  сабаққа  қатысты  қойылған  проблемалық 
сұрақтарға жауап іздейді, өз іс-әрекеттеріне рефлексия жасауды үйренеді, іздену жұмыстарын 
жүргізеді.  Қоршаған  орта  туралы  әңгімелердің  мазмұнын  айтады,  жоспарлайды  және  олар 
туралы әңгіме жазады.
Бізді қоршаған әлем
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату және 
оны дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Е» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін бағалау.
77-сабақ. Мен және табиғат. Ее 
дыбысы мен әрпі
 «Е» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Е»-нiң дауысты 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында, аяғында келу үлгілерін 
көрсетіп, таңбасын үйретіңіз.
Елік сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz
картинки 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 Мәтін-
нің мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, 
иллюстрация 
бойынша 
болжай алу 
білігін бағалау.
1. Оқулық кейіпкерлері Әли мен 
Мерейдің сұхбатын оқып беріп, 
Мерей сұрағының жауабын ребусты 
шештіру арқылы таптырыңыз.
Оқушылардың ребусты дұрыс 
шешуіне басшылық етіңіз. 
Әр суреттің алғашқы әріптерінен 
«немере» сөзі шығады.
Оқулық 

109
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.3 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау.
(МК; Ө; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға бөлу, 
сәйкестен-
діру білігін 
бағалау.
2. Дыбыстардың өзгеруінен және 
буындардың қосылуынан жаңа сөз 
пайда болатындығын аңғартыңыз: 
ар ал мен сен не ер 
ер ел емен сенім немере ерте
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Т; Қ) 
Сұрақтың 
жауабын 
суреттің 
көмегімен 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
3. Сұрақтың жауабын суреттің 
көмегімен болжатыңыз. Суреттегі 
не? сұрағына жауап беретін 
«күн», «ай» сөздерімен «Күн 
ысыды. Ай туды» сөйлемдерін 
құрастыртыңыз.
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
https://www. 
google.kz
картинки
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Т; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Ее әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Мақалды 
түсініп оқып, 
мағынасын 
талдай 
алу білігін 
бағалау.
78-сабақ. Мен және табиғат. Ее 
дыбысы мен әрпі 
1. «Ер қанаты – ат» мақалымен 
жұмысты «Ойлан, тап» ойыны 
арқылы ұйымдастырыңыз. 
Ойынның шарты бойынша 
бір оқушы мақалды оқиды, 
екіншісі оның мағынасын қалай 
түсінетінін айтады. Қай жұп 
дұрыс оқып, мағынасын дұрыс 
түсіндерсе, сол жұп жеңімпаз 
атанады.
Оқулық 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Мақал-
мәтелдер
Жұмбақтар
https://www. 
google.kz
картинки

110
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті сөз-
дер, сызба, 
сурет, белгі-
лер қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Т; Қ) 
Сюжетті 
суреттердегі 
негізгі 
идеяны 
түсініп, 
сызбаларға 
сүйеніп 
сөйлем 
құрау білігін 
бағалау.
2. Суреттер мен сызбалардың 
көмегімен «Есен не істеді?» 
сұрағына оқушылардың жауап 
беруіне мүмкіндік жасаңыз. 
Есеннің сабақтан бос кезде не 
істегенін бейнелейтін суреттердің 
көмегімен әңгіме құратыңыз: 
«Есен мұражайға барды. Атасымен 
шахмат ойнады».
Оқулық 
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Тыңдау 
арқылы және 
сюжетті 
суреттің 
көмегімен 
диалог құра 
алу білігін 
бағалау.
3. Диалогті қалпына келтіру 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз.
Оқушылар жұбымен диалогтi 
қалпына келтіреді. Диалог 
жауаптары берілген. Олар 
осы жауаптардың сұрақтарын 
құрастырады. Мысалы:
– Атың кім?
– Ерлан.
– Жасың нешеде?
– Алтыда.
– Сен қандай баласың?
– Ақылды.
Оқулық
1.8
 Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша 
шағын әңгіме 
құрап айту. 
(МК;  Т; Қ) 
Сурет 
мазмұны 
бойынша 
ертегі құрай 
алу білігін 
бағалау.
4. Суреттердің көмегімен 
оқушылардың ертегі құрасты-
руына мүмкіндік туғызыңыз.
Әрбiр сюжетті сурет бойынша 
сұрақтар қойыңыз. Ертегіні «Ерте, 
ерте, ертеде» сөздерімен бастатып, 
құрастырып жазуына ықпал етіңіз. 
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Мақал-
мәтелдер
Жұмбақтар
https://www. 
google.kz 
картинки
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды ги-
гиеналық 
талаптарға 
сай жазу бі-
лігін бағалау.
Оқушылардың әріптер мен 
сөздерді қатесіз әрі көркем жазуын 
қадағалаңыз. Оқушылардың 
әріптерді жазу дағдыларын 
қалыптастыруда бастырып жазу 
әдісі мен генетикалық әдісті 
тиімді қолданыңыз.
Дәптердің 44-бетіндегі сызбаға 
Е дыбысы мен әрпі кездесетін 
сөздерді жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс

111
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«К» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
79–80-сабақтар. Мен және табиғат. 
Кк
 дыбысы мен әрпі
«К» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «К»-нің дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында, соңында келу үлгілерін 
көрсетіңіз. Таңбасын үйретіңіз. 
Күшік сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
 Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ)  
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
 1. «К» әрпі бар сөздер оқытып, 
сөздік және сөз мағынасымен 
жұмыс жүргізіңіз. 
«Текемет», «кесіртке», «кесте», 
«елік», «терек» сөздерінің 
суреттерін көрсетіңіз. «Ерлік» 
сөзінің мағынасын өмірден 
мысалдар келтіру арқылы 
түсіндіріңіз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz 
картинки
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті сөз-
дер, сызба, 
сурет, белгі-
лер қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет