Холодильник-морозильникжүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЭСКЕРТУУ!  Багытоочу  90

0

  бурч  менен 

эшиктин четине орнотулуш керек.

3.3.2  Муздаткычтын  эшиктерин  мебель 

эшиктери менен бириктириниз: бурчтун катыруу-

чусун бошотунуз, анадан кийин багытоочу менен 

туташтырынынз.  10  суротуно  ылайык  эшиктер 

(багытоочу менен муздаткычтын) бир убакытта 

ачылганда  бирине-бири  тийбоо  учун  бурчтту 

мебелдин эшигине жылдырып  жатып, кондой 

же аралык (2±1)  калтырыныз. Бурчтту катыруучу 

бурагычты аягына чейин бураныз.

ЭСКЕРТУУ!  Мебелдин  эшиги  жабы-

лып турганда, учуна кийгизгичи бар бурч 

багытоочунун капталынын четине чыгып 

турбаш керек.

3.3.3 9 жана 10 суротторуно ылайык бурч 

менен багытоочу муздаткыч эшигинин томонку 

жагына  кузгу  корсотуусундой  кылып  бекемде-

лет.


3.3.4 Эшиктерди бириктирип болгондон кийин мебелдин эшигин 

жонго  салуу  зарыл,  анткени  ал  жабык  турганда  ачылуучу  тарабынан 

мебелдин дубалына тийбеш керек жана андан 1 мм-дей аралыкта алыс 

туруш керек. Аралыкты болсо уголокту (бурчтту) мебелдин эшигине карата 

жылдырып калтырсаныз болот.

4   М УЗ Д АТ К Ы Ч Т Ы   И Ш Т Е Т У У

4.1 АЛГАЧКЫ ТАМЫЗУУ

Муздаткычты  тамызуу  учун  аны  токко  туташтырыныз  –ток  шнур 

вилкасын розеткага уланыз.

Биринчи тамызганда эшикти ачып туруп, 3 суротко ылайык бура-

маны «2» же «3» деген болумго орнотунуз. Андан кийин муздаткычтын 

эшигин жабыныз. 

Муздаткычтагы температура зарыл учурларда бураманын жарда-

мы  менен  регулировка  кылынат. 

Эгер  жөнгө  салынгандан  кийин  же 

колдонуу шарттары  өзгөргөндөн кийин компрессор тынымсыз иштей 

баштаса, роликти жылулук жөнгө салгычы чык эткенге чейин сандык 

бөлүүлөрдүн азайуу тарабына айландыруу зарыл. Температураны регу-

лировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат.

4.2 МУЗДАТКЫЧАГЫ ЭРИГЕН СУУНУ ТОГУУ СИСТЕМАСЫ

4.2.1 Муздаткычта автоматтык турдо эритуучу система бар. Муздат-

кыч артындагы муздар, компрессор очкондон кийин эрий баштайт, жана 

суу тамчыларына айланат, суу тамчылары тешикче аркылуу лотокко агып 

тушуп, копрессор тутукчого таматт жана бууланат (сурот 4). Лоток тешик-

чесине тазалоочу ерш коюлган, ал тешикчеге кир толуудан сактайт.

4.2.2  Лотоктун  тазалыгына  регулярдуу  турдо  (ар  дайым)  конул 

буруу жана андагы суунун жоктугун текшерип туруу керек (3 ай ичинде 

1 жолудан кем эмес).

Лотоктогу суу суу тогуу системасына кир толгонун билдирет. Лоток-

тун суу отучу тешикчесинн тазалоо учун тазалоочу ершти колдонунуз, 

суу тоскоолсуз турдо тутукчого тамуу керек. Андан сон ершти жууп 11 

суроттогудой орнотунуз.

ТЫЮУ САЛЫНАТ муздаткычты кирдеген суу тогуу системасы 

менен иштетуу. 11 суротуно ылайык муздаткычтын тубундо пайда 

болгон суу же ички шкафка же муздаткычтын сырткы шкафына 

Сурот 9 – Муздаткычты мебелге катыруу схемасы 

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В6

8

 Сурот 10 – Муздаткычтын эшиктерин 

жана мебель катыруу схемасы

багытоочу

бурч

козырёк


учуна кийгизкич

муздаткычтын эшиги

мебелдин 

эшиги


(2±1)мм

(2±1


)мм

63 мм


32

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

32

KYRСурот 12 – Эриген сууну тогуу

тондургучтагы эриген суу тогулуучу зона

алдынкы 

планка


муздаткычтын 

ички шкафыСурот 11 – Эриген сууну тогуу 

системасынын схемасы

тазалоочу ерш

лоток

тутукчо


идиш

конденсатор

компрессор

муздаткыч 

ички шкафы

туз тоскуч

алдынкы планка

тондургучтун 

ички шкафы

кирсе, муздаткыч элементтеринин агрегатына залака келтириши 

мумкун, жана ошондой эле ысыктык болуп чыгып, шкафтарды 

жарака кылып,муздаткычты  иштен чыгарат.

4.3 МУЗДАТКЫЧТЫ ЭРИТУУ ЖАНА ТАЗАЛОО

12 суротуно ылайык кар ктмары эригенине карап туруп, муздат-

кычытагы эриген суууну ал агычуу зонадан нымды женил соруп алуучу 

материал менен чыгарып алаыныз, андан сон камераны жууп, кургагыча 

аарчыныз.

ЭСКЕРТУУ!  Тыюу  салынат  11  жана  12  суротторуно  ылайык 

муздаткычты эриткенде же тазалаганда эриген суу ну агызбаганга 

аракет кылыныз . Анткени ал сырткы шкафка же муздаткычтын 

ички шкафына кирсе, муздаткыч элементтеринин агрегатына за-

лака келтириши мумкун, жана ошондой эле ысыктык болуп чыгып, 

шкафтарды жарака кылып, муздаткычты иштен чыгарат.

4.4 МУЗДАТКЫЧТЫ ОЧУРУУ

Тондургучту очуруу учун аны токтон сууруп алуу керек.5  ТЕХНИКАЛЫК  МУНОЗДОМОСУ  ЖАНА 

    КОМПЛЕКТАЦИЯСЫ

5.1 Техникалык муноздомо жана анын комплектациясы 1 жана 2 

таблицада корсотулгон.5.2 Буюмдун табличкасында техникалык муноздомолору орус ти-

линде корсотулгон.  13 суротундо корсотулгон муноздома аталыштарын, 

буюмдагы  табличкада  корсотулгон  аталыштары  менен  салыштырып 

коруу зарыл.Табличкасы 1 – Техникалык муноздомо

Табличкасы 2 – Комплектациясы

Сурот 13 – Табличкасы

АТАЛЫШЫМодели

1.1


Жалпы колому, дм

3

Муноздомого жооптор гарантия баракчасында корсотулгон1.2

Тондургучтун жалпы колому, дм

3

1.3


Полкалардын азык-заттарды сактоочу жалпы 

аянтчасы, м

2

1.4


Габарит размерлери, 

мм

бийиктигитуурасы

чукурлугу

1.5

Таза массасы, кг, коп эмес1.6

Тондургучта тондурулган продуктуларды сактоо 

температурасы, °C, коп эмес

1.7


Жаны продуктуларды сактоо температурасы, °C

1.8


Тондургучтагы жаны прдуктуларды сактоо  

режиминдеги температура, °C, коп эмес

1.9

Тондургучтагы кобойучуу температуранын номиналдуу убактысы минус 18 °C  минус 9 °Cга 

чейин (айлана-чойронуну температурасы плюс 25 

°C болгондо) токту очургондо, саат менен

1.10


Номиналдуу турдо муздаткыч  кубатуулугу айлана-

чойродогу температура  плюс 25 °C болгондо, кг/24 

саат ичинде

1.11 Номиналдуу турдо 24 саат ичинде муузду 

чыгаруусу, кг

1.12 Кумуштун олчому, г

Эскертуу - Техникалык муноздомолорду аныктоо атайын жабдылган 

лабороторияларда жана белгилуу методикалар менен аткарылат

Жалпы колому, дм

3

- жаны азык-тулукторду сактоочу камера:- тондуруучу камеранын:

Азык-тулукторду муздатуу:

Жалпы ток:

Жалпы кубаттулук

Nominal iste`molchilik quvvati:

Хладагенти: R600a/Кобуктондургуч: 

C-Pentane

Хладагент салмагы:

АТАЛЫШЫ


Саны, шт.

2.1 Корзина (томонку)

Муноздомого жооптор гарантия ба

-

ракчасында корсотулгон2.2 Корзина

2.3 Момо жемиш жана жашылчалар учун идиш

1

2.4 Айнек полкасы (томонку)2

2.5 Айнек полкасы

2

2.6 Тоскуч-полк3

2.7 Тоскуч

4

2.8 Чектоогуч2.9 Жумуртка салгыч

2.10 Муз учун форма

2.11 Тазалоочу ерш

Кайнатуу  же  жылытуу  процедурасынан  откорулгон  май  жана продуктуларды сактоого тыю салынат. 

Тегиз кылып салынган продуктулардын эн жогорку салмагы 20 кгдан отпошу зарыл. 

Тегиз кылып салынган продуктулардын эн жогорку салмагы 2 кгдан отпошу зарыл. 

Тегиз кылып салынган продуктулардын эн жогорку салмагы 5 кгдан отпошу зарыл.

02.09.2013

Үлгүнүн 

белгилениши 

жана буюмдун 

аткарылышы

Буюмдун климаттык 

классы


Нормативдик 

документ


Тастыктоо белгилери

Беларусия Республикасында жасалган”АТЛАНТ” ЖАК, Минск ш., Победителей көч., 61

ATLANT

Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет