Issn 1607-2782 Республикалық


Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің хабаршысы:  Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал№  2 (32) 2011жүктеу 1.83 Mb.
Pdf просмотр
бет12/17
Дата15.03.2017
өлшемі1.83 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің хабаршысы: 
Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал№  2 (32) 2011 = Вестник Кызылординского 
государственного университета им. Коркыт Ата: Республиканский научно-методический 
журнал №  2 (32) 2011/ Бас ред. Бисенов Қ.А.- Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 
2011.- 244 б.: 60х84. (ҚР Білім және ғылым мин-гі; 1999 жылғы наурыздан бастап шыға 
бастады); ISSN 1607-2782:  500 дана. 
            2. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 1- ші том. 
Жинаққа кіріспе. Күреспен өткен ғұмыр / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: 
Дайк-Пресс, 2012.- 544 б.: 60х90. (ҚР Білім және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. 
Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-043-9: 1000 дана. 
            3. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 2- ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 640 б.: 60х90.(ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-048-4: 
1000 дана. 
           4. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 3-ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 664 б.: 60х90. (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-054-5:1 
000 дана. 
           5. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 4-ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 532 б.: 60х90.:(ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-055-2: 
1000 дана

          6. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 5-ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 540 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-059-0: 
1000 дана. 

89 
 
          7. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 6-шы том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 524 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-060-6: 
1 000 дана. 
          8. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 7- ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 572 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-069-9: 
1 000 дана. 
          9. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 8-ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 560 б.: 60х90. (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-070-5: , 
1000 дана. 
         10. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық 9-шы том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 568 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-042-2: 
1 000 дана

         11. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 10-шы том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 612 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-077-4: 
1 000 дана

         12. Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 11-ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 544 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-042-2:  
1 000 дана.
 
         13.
 
Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 12- ші том / 
М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 476 б.: 60х90: (ҚР Білім 
және ғылым мин-гі: Р.Б.Сүлейменов атынд. Шығыстану ин-ты); ISBN 978-601-290-079-8: 
1 000 дана. 
 
 
 
UDC 07:809.434.2(574)
 
 
JOURNALISM OF KAZAKH EMIGRATION 
 
HULIYA KASAOGLU, the professor of philological faculty of Gazi university,  
Republic of Turkey 
G.A.TUYAKBAYEV, candidate of philology science Korkyt Ata Kyzylorda State University, 
the Republic of Kazakhstan 
 
Annatation 
The article discusses the history of the formation of the Kazakh emigrant journalism.
  The 
author emphasizes the relevance of studying the history of the formation and development of the 
Kazakh emigrant journalism in the framework of concepts a diaspora, emigrant and irredenta. 
 
Analyzing the  history of creation, the  ideological direction of periodicals  in the  Kazakh 
language  that  were  manufactured  and  produced  abroad,  the  author  proposes  to  determine  their 
status,  based  on  the  concepts  of  "emigrant  journalism"  and  "foreign  editions  in  the  Kazakh 
language." 
 
The article notes the special role of prominent social and political Mustafa Shokay at the 
base of the Kazakh emigrant journalism, his work as an editor and publicist is considered. 
 
The  author  based  on  documentary  sources  shows  that  M.Shokay  used  informational 
publications  as  the  main  resources  of  struggle  for  the  unity  and  freedom  of  the  Turkic  people; 

90 
 
also by his initiative and with his active participation number of emigre publications were drawn 
the first breath. 
Key  words:  Journalism,  radio,  periodicals,  emigrant,  diaspora,  irredenta,  independence, 
language, culture, tradition, freedom, struggle. 
 
Аңдатпа
 
Мақалады  автор  қазақ  эмигранттық  журналистикасының  қалыптасуы  мен  тарихы 
туралы  сөз  қозғайды.  Эмигранттық  журналистикаға  тоқтала  келе,  автор  диаспора, 
эмигрант,  ирредент  ұғымдарына  түсінік  береді.  Қоғам  және  саяси  қайраткер  Мұстафа 
Шоқайдың  редакторлық,  шығармашылық  еңбегіне  қарай  оның  қазақ  эмигранттық 
журналистикасының  негізін  қалаушы  ретінде  көрсетеді.  Шетелдерде  жарық  көрген  және 
шығатын  қазақ  тілді  басылымдарды  шығу  тарихын,  ұстанған  бағыт-бағдарын  саралай 
отырып қазақ эмигранттық басылымның рөліне тоқталды.  
Мақала  авторы  бірлік  пен  азаттық  үшін  күрес  жолында  мемлекетіміздің  дамуына, 
ұлттық  санамыздың  өсуіне  эмигранттық  журналистиканы  саяси  ақпарат  құралы  ретінде 
пайдаланылды.  
Кілт  сөздер:
  журналистика,  радио,  мерзімді  басылымдар,  газет,  журнал,  эмигрант, 
диаспора,  ирредент,  азаттық,  тәуелсіздік,  тіл,  мемлекет,  салт,  дәстүр,  ақпарат  құралдары, 
ұлттық қозғалыс, түркі тілдес халық. 
 
Аннотация
 
В  данной  статье  автор    рассматривает  некоторые  вопросы    истории  казахской 
эмигрантской  журналистики.  Говоря  об    эмигрантской    журналистике,  автор 
разграничивает понятия диаспора, эмигранты, ирреденты. 
Особое  внимание  в  статье  уделяется  редакторской,  издательской  деятельности 
видного казахского политического и общественного деятеля М. Шокай, которого  считают  
основателем казахской эмигрантской журналистики. 
В  статье  анализируется  ряд  изданий,  выпускавшихся  и  выпускаемых  сегодня    за 
рубежом  на  казахском  языке,  -  содержание  публикуемых  в  них    материалов,  идейная 
направленность этих  средств информации, их роль в жизни казахской эмиграции. 
Автор  статьи    оценивает    эмигрантскую  журналистику    как  средство, 
вдохновляющее    на  борьбу  за  независмость,  за  построение  свободного  государства,  за 
рост национального сознания. 
Ключевые  слова:  журналистика,  радио,  периодическое  издание,  газета,  журнал, 
эмигрант, диаспора, ирредент, свобода, независимость, язык, культура, обычаи, традиции, 
информационные средства, национальная политика, тюркоязычные народы. 
 
 
Nowadays in the opinion of the researchers about three and a half million Kazakhs live in 
more than forty countries of the world. 
Their  departure  out  of  limits  of  the  historical  Homeland  was  caused  by  the  different 
reasons and circumstances. 
Political  science,  investigating  the  processes  of  departure  of  Kazakhs  abroad,  uses  such 
concepts as a diaspora, an irredenta and the emigrant
The diaspora is a forced relocation of any part of the people to other country on economic, 
geographical  and  political  factors  [1,239].  The  emigrant  was  forced  to  leave  the  Homeland  in 
connection  with  political,  economic,  religious  and  other  problems  [2,162],  irredentists  call  that 
part of the people which lives on the historical homeland, but on certain political circumstances 
this territory was a part of other state. 
If  to  speak  about these  definitions  in  relation  to the  Kazakh  people, then  it  is  possible  to 
carry the  Kazakhs  living  in the  Astrakhan, Orenburg, Kurgan, Omsk regions  in  Altai region of 
the Russian Federation to irredentists, in the Altai, Tarbagatai, Iliysky regions, the Kuldzhinsky 
region of China, in the region  Bayan Olgy of Mongolia, in the Syr Darya, Chirchiq, Kyzyl Kum, 

91 
 
Myrzashol  regions of Uzbekistan. It would  be  more truer to call emigrants those Kazakhs who 
for  political,  historical  and  other  reasons  from  China,  Mongolia  were  forced  to  move  to  the 
European states. 
The  Russian  scientists  differentiate  concepts  the  diaspora  and  the  migration.  Tishkov 
considers: "The diaspora  is the people who  moved under political  influence  in  migration social 
motives" [3, 42-63].  
A.Zelenin states the following point of view: "Left Russia till 1917 the same who left after 
1917  are  migrants,  -  emigrants. These  people  created the  Russian  diaspora  of  the  beginning  of 
the 20th century" [4, 30]. 
For the  last  20  years  in  connection  with  independence  acquisition  in  the  history,  cultural 
science, ethnography, philosophy, literary criticism, linguistics began works on a research of life, 
ethnography, language, literature of our foreign compatriots. 
We  paid  no  attention  to  this  important  problem  and  to  our  national  scientists  who 
investigated the history of journalism. 
The important contribution to studying of this problem was made by works R.Sh.Nuriden 
(The  international  radio  journalism.  Almaty.2012),  R.Sharipkyzy  (Foreign  radio  stations  in 
Kazakh.  Almaty.1997),  D.Baymolda  (Radio  "Azattyk".  History  and  experience.  Almaty.2009), 
N.Omashev and Sh.Begimtayeva (Modern foreign journalism. Almaty.2000), devoted to foreign 
information means in Kazakh. The number of master's thesis is protected on this problem. 
But  it  is  impossible  to  tell  that  the  question  of  foreign  Kazakh  editions  is  studied 
completely. In the history of journalism there are questions which demand further studying and 
the research. 
One of them is the question of the Kazakh emigrant journalism.  
The first work on this problem is the monograph "The famous personality" (Almaty, 2008) 
by the doctor of historical sciences, professor K.Esmagambetov. 
The  political  science  defines  the  status  of  our  compatriots  living  abroad  as  a  diaspora, 
emigrants and irredenta; in modern science, namely in studying of history of journalism, there is 
a  need  for  definition  and  the  status of  the  emigrant  editions  and  editions  which  were  issued  in 
Kazakh abroad. 
We cannot carry all foreign editions to emigrant. 
The  history  of  the  Kazakh  emigrant  periodicals  is  connected  directly  with  a  name  of 
Mustapha Shokay. Even before the emigration he realized an  important role of newspapers and 
magazines  in  political  struggle  therefore  he  took  active  part  in  release  and  definition  of  an 
ideological orientation of the "The flag of unity" newspaper. Unfortunately, the called newspaper 
issued in 1917 in Tashkent in April, 1918 ceased to be issued [5, 75]. 
Also  Mustapha  Shokay  was  a  member  of  editorial  board  of  the  newspaper  "Great 
Turkestan",  which  was  published  since  April,  1917  on  the  initiative  of  the  National  center  of 
Muslims  of  the  Turkestan  region,  he  took  an  active  part  in  work  of  editorial  board  of  the 
newspaper. 
The  articles  on  the  theme  of  the  unity  of  Turkic  people,  colonial  policy  of  again  created 
Soviet  government,  release  of  the  land,  national  freedom  were  published  in  the  newspaper. 
Though  the  representative  of  the  Kazan  Tatars  Fatih  Kerimi  was  the  editor-in-chief  of  the 
newspaper,  but  to  identify  key  positions  critical  edition  was  the  opinion  M.Shokaya.  On  the 
example  of  the  called  two  editions  it  is  possible  to  judge  journalistic,  publicistic  skill  of 
M.Shokay, its editorial and organizing abilities. 
Having  arrived  in  1919  to  Tbilisi,  M.Shokay  took  an  active  part  in  the  edition  of  the 
newspaper "In abroad" in Russian and the newspapers "Shaffak" in Turkish languages. However 
the  both  editions  were  closed  after  establishment  of  the  Soviet  power  in  the  Caucasus. 
Understanding the danger of further stay in the Caucasus, M.Shokay had been moving to Paris in 
May, 1921. 

92 
 
But  apparently  he  could  not  decide  where  to  settle:  in  one  of  the  countries  of  Western 
Europe or the United States. He visited Italy  in 1922; he spent six months in Germany  in 1923.  
In the end he decides to stay in Paris, considered as the capital of political emigration [6,225]. 
While Turkey and Paris were the places of concentration of immigrants. 
Immigrants from Central Asia, the emigrants from the Tatars, Bashkirs have established a 
good relationship with Turkey. "In the second half of the 19th century and at the beginning of the 
20th  century,  after  the  October  Revolution  of  1917,  thousands  of  Tatars  went  to  Turkey.  The 
Tatar  intelligents  such  as  Yu  Aktchury,  G.Iskhaki,  S.Maksudi,  G.  Battala,  A.Z.  Validi,  R. 
Rahmati,  Kh.  Zubaira  and  others  were  forced  to  emigrate.  Turkey  has  become  their  second 
home, "- said the A.I. Galyamutdinov, one of the researchers Tatar emigre journalism [7]. 
M.Shokay chose Paris for the purpose of cooperation with emigrants  like-minded persons 
living here and in order to establish close ties with Turkey. 
And  it can be argued that he has reached the goal: he was able to establish contact with 
representatives of the Tatar emigrants-intellectuals and representatives of other Turkic people. 
"In the autumn of 1923 at the initiative of G.Iskhakidi, S.Maksudi, G. Battal, G.Teregulov, 
F.Toktarov, I. Akchurin, A. Shafeev, Z. Validi,  M. Bokeyhanov and other immigrants from the 
Tatars,  Bashkirs  and  Kazakhs  held  a  meeting  in  Berlin  and  decided  to  publish  the  magazine 
"Milli yul" in the Tatar language, "- these words confirm our assumptions. [8]. 
  
Apparently,  the  author  of  the  article  under  "M.  Bokeyhanov  "meant  Mustafa  Shokai, 
because of the history we know that among the Tatar, Bashkir, Kazakh  intelligentsia  was not a 
man named M. Bokeyhanov. If we assume that we are talking about Alikhan Bokeikhanov, there 
is no documentary evidence to support his life in emigration in Turkey, Berlin, Paris.
 
On  the  other  hand,  there  is  a  sufficient  amount  of  archival  materials  and  memoirs, 
supporting  contacts  and  cooperation  of  M.  Shokai  with  Tatar,  Bashkir  immigrants,  namely  G. 
Ishaki, Maksudi S., I. Akchurin. 
And the Russian emigration in Paris recognized the full talent, talent publicist and political 
literacy of M. Shokai, so the door of an editorial office were open to him. 
2-3  publications  of  Berlin  invited  him  to  work  in  1922.  This  fact  is  confirmed  in  a  letter 
written  by  M.Shokay  to  NP  Arkhangelsk  on  May  12,  1922:  "I  am  engaged  in  editing  and 
production of the magazine in Russian, , publish two newspapers in Turkish, also I am the head 
of the editorial staff of another newspaper in Russian" [6, 281]. 
Wherever  M.Shokay  was  he  was  engaged  in  journalistic  activities.  He  promoted  his 
national  Turkic  ideas  through  the  "eyes  and  ears  of  the  people.",  He  published  his  articles  in 
French in the magazine "Prometheus Orien e Oksidan", articles in English- in the journal"Asiatik 
Review". 
He  published  articles  in  Russian  in  the  newspaper  "Days",  published  by  the  Russian 
emigrant, his classmate A.Kerensky, in the newspaper of Miliukov "Latest news". 
But after a while M.Shokay realized that the Russian democracy can not be a reliable ally 
of the Turkestan National Movement [6,229]. The question on creation of the periodical, which 
will objectively highlight the idea of a united Turkestan, had been ripened. 
Together  with  representatives  of  the  Tatar  intelligentsia,  his  ideological  companion-in-
arms  A Z.Validi Shokai raised the  need to establish an independent publication of the National 
Council of Turkestan.  It  was decided to publish a  newspaper, on its working  language program  
at a meeting of the organization of the National Unity of Turkestan on May, 6, in 1925[281]. 
In October of the same year, this issue was discussed in  a detailed form, and according to 
the decision of the National Unity of Turkestan A.Z. Validi was requested to address the issues 
of publication of the newspaper, its funding [9]. As a result, in Istanbul the first issue of  "Yeni 
Turkistan"was  published    in  June  1927.  A.Z.  Validi  wrote  about  M.Shokay’s  role  in  the 
publication of the magazine: "M.Shokay played an important role in the issue of" Yeni Turkistan 
", he was the  first person who found the funds, he first had the idea of  creating this magazine," 
[10]. 

93 
 
The  magazine  served  as  a  means  of  uniting  languages,  ideas,  thoughts  of  the  peoples  of 
Turkestan and the Turkish people. First of all, the  material published  in the  journal,  introduced 
representatives  of  Turkic  people  to  life,  goals,  aspirations  of  the  compatriots  living  abroad; 
immigrants;  reading  a  magazine  they  received  information  about  the  national  liberation 
movement  in  Turkestan,  about  the  socio-economic  and  political  situation,  they  got  acquainted 
with Turkic culture [6.282]. 
The magazine "Yeni Turkistan" played an important role in promoting the idea of national 
freedom and the spread of ideas and views about the spiritual unity of the Turkic people. 
M.Shokay published in this magazine a number of articles, for example: 
      «The ideological and practical aspects of the national policies of the Bolsheviks in Turkestan 
»,   Soviet  policy  famine  in  Turkestan,  Hunger  spread  Turkestan,   «About  a  national  problem», 
«About a state “Turan”».  
      The value of these items was the fact that is telling the truth about the Soviet ideology.
 
      The  growth  of  political  activity  of  the  representatives  of  the  Turkic  people,  the  increased 
demand  for  periodicals  spawned  the  need  to  issue  a  new  edition  of  the  magazine  along  with 
"Yeni Turkistan."
 
M.Shokay did a great deal of preparatory work for the production of a new edition, at his 
own  expense  to  send  a  representative  to  Turkestan,  has  established  communication  with  the 
people  who  living  in  Afghanistan  and  Iran. In  order  to  collect  funds  for  two  weeks  remained 
outside France. [11]
 
December  2,  1926,  he  wrote  in  a  letter to  his  counterparts  in  Warsaw  on  the  preparatory 
work  for  a  new  edition:  "The  issue  of  the  magazine  requires  a  lot  of  time. I  attach  great 
importance  to  this  matter  ...  We  are  only  now  looking  for  a  practical  way  to  the  national 
struggle. We do not expect instant results and do not give such a promise ... But if we proceed 
from the state goals, calculate the long term, our work in this direction is useful and today "[12].
 
The  result  of  this  hard  work  was  the  release  in  December  1929,  the  first  issue  of  the 
magazine "Yash Turkistan" ( "Uas Turkistan") in Berlin.
 
The  magazine  was  published  in  the  Turkish-Chagatai  languages,  its  publication  was 
funded by the Foundation "Prometheus".
 
The magazine issued a volume of about 40 villages and at first had only 2-3 columns, but each 
column disclose the content of the publication. For example, in the first issue of the magazine in 
the category "Politics" has published an article by the editor M. Shokai "Bіzdің Zhol" (Our way) 
on  the  editorial  board  of  the  journal  "Yash  Turkestan"  in  the  category  "Literature"  published 
poems  Magzhan  Zhumabaev,  a  heading  "News"  acquainted  readers  with  news,  obtained  from 
Turkestan.
 
M.  Shokai  in  an  editorial  "Bіzdің  Zhol"  (Our  way)  wrote  that,  on  what  positions  should 
this edition. Also in this article, he overtly wrote that the Bolsheviks talk about their goal to build 
in Central Asia and Kazakhstan "in form- national, in content - socialist" republic; but in reality 
they  are  just  hiding  behind  various  slogans,  continuing  colonial  policy,  the  tsarist  policy  of 
chauvinism. This fact testifies to the political foresight M.Shokay.
 
In  the  article  devoted  to  the  fifth  anniversary  of  the  founding  of  the  magazine  "Yash 
Turkestan" (1934), M. Shokay writes: "Now no one Turkic-speaking immigrant families, which 
would  not  have  read"  Yash  Turkestan  ". Letters  from  Arab  countries,  Turkey,  Persia,  India, 
Afghanistan, China, the Far East and some other countries show, with some respected readers to 
the magazine, "[13].
 
In the archival materials saved information that the Turkish Ambassador in France noted a 
great interest to the journal in the capital of Turkey and asked to send from M. Shokai the next 
issue to the embassy. [14]
 
These  facts we have  from archival  sources confirm that the magazine  is distributed in a 
number of States, and that he had numerous readers.
 

94 
 
So, we can say that “Yash Turkistan” magazine was the most visible result of the activities 
M.Shokay, which fully revealed his talent as a journalist, editor, manifested organizational skills.
 
Scientist  Shokay-researcher  K.  Esmagambetov  based  on  data  from  archives  materials,  he 
says  that  in  addition  to  the  magazine  "Yash  Turkestan"  M.  Shokai  produced  "Turkestan" 
magazine. This  magazine,  which  earlier  in  the  history  of  journalism  was  not  known,  was 
published in Germany. The magazine introduces readers to the life emigration- representatives of 
the  Turkic  people,  political,  social-economical  situation  in  the  republics  of  Central  Asia;  it 
published articles about the unity of the Turkic people, the views and positions of Soviet power 
in relation to national outskirts.
 
The  novelty  was  the  magazine  that  it  published  materials  showing  how  the  history  and 
culture of Turkestan is illuminated in the French, German literature. The magazine differed and 
its  critical  political  review  "Colony  of  the  Soviets",  "Conference  on the  Rights  of  Turkestan  in 
Berlin." 
 
Unfortunately, the fate of the title of the magazine was short-lived. Issued magazines from 
October  1934  until  February  1935  only  5  numbers,  ceased  to  exist. Unfortunately,  we  do  not 
have documented information about the reason why the  magazine was closed. It is known only 
that  Turkey  had  no  right  to  distribute  the  magazine  in  its  territory. This  is  evidenced  by  a 
document signed by the president of the state. It says: "In connection with the publication in the 
journal" Turkestan "materials containing negative comments about our country, compatible with 
Article 51 of the Law" On the periodicals "prohibit  its importation  into Turkey. Approved by  a 
delegation of artists 20.12.1934, on the proposal of the Ministry of  Foreign Affairs, set out in the 
letter №805 of 11.12.1934 "[15].
 
This was the period of the establishment and strengthening of ties between Turkey and the 
Kazakh SSR, and therefore the Turkish government to manifest caution in relation to the facts of 
the spread in the emigrant press statements against the Soviet power.
 
Having  started  the  journalist  and  publicist  in  the  publications  of  "Birlik  Tuy",  "Uli 
Turkistan" M.Shokay made a significant contribution to the formation and development based in 
its participation "Yeni Turkestan", "Yash Turkestan» magazines, and "Turkestan".
 
These  magazines  were  distributed  in  a  number  of  Turkic-speaking  and  Muslim  states. I 
would  like  to  pay  attention  to  the  fact  that  the  names  of  all  these  logs  are  associated  with  the 
name "Turkestan".
 
This fact is reflected the main purpose of publicist-editor M.Shokay - building a unified for 
all the Turkic people of the state, unity and the unity of the Turkic people, the growth of national 
consciousness of the people. 
M. Shokay may be called the founder of the Kazakh emigrant journalism. 
Speaking  about  the  Kazakh  emigrant  journalism,  it  is  impossible  not  to  dwell  on  the 
activities of the radio "Azzatyk". Founding radio corporations "Azattyk" in 1951 in New York is 
directly  connected  with  the  establishment  of  American  Committee  for  the  liberation  of  the 
peoples of Russia. 
The  purpose  of  the  organization  -  the  protection  of  freedom  of  the  world  and  Russian 
national emigration. 
The first president of the Committee was сorrespodent of UPI in Moscow, and later editor 
in  chief  of  "Reader's  Digest"  Eugene  Lyons  [16,42].  In  November  7th  1951  the  Committee 
signed  an  agreement  with  11  organizations  of  immigrants  from  the  Soviet  Union,  including 
Kazakhstan, Central Asia on joint activities to overthrow the Soviet government. 
First of all it was necessary to organize the work of the radio station. 
For this work, the committee members began  in  June 1952. In 1953, the first time broadcasting 
came  out  on  the  radio  "Free  them  from  Bolshevism."  Since  then,  the  program  "Turkestan" 
worked for students of Central Asia and Kazakhstan. 
Since  1970  there  has  been  broadcasting  "Turkestan-1"  program,  "Turkestan-2",  "3-
Turkestan" and "Kazakh branch." 

95 
 
The first Kazakh who worked on this radio, was Karys Kanatbayev. 
The leaders of the plans was to combine the Committee to work on the radio of the people who 
went to the West from the Soviet Union. 
In  accordance  with  this  plan,  the  Americans  have  established  a  link  with  Karys  Kanatbayev, 
Acting Secretary of the organization "Union Committee of   Milli Turkistan" (Unity Committee 
Turkistan Milli) and to cooperate in the war years in Berlin with Hitler (16.13). 
Karys  Kanatbayev  starts  in  uniting  all  the  Kazakhs,  Uzbeks,  Kyrgyz,  Turkmen,  Tajiks 
living abroad, adhering to the position "One way of Turkestan" M.Shokay. 
On  the  radio  "Azattyk"  worked  and  other  Kazakh  immigrants;  most  of  them  were  those 
who during the Great Patriotic War were captured and, fearing prosecution authorities, remained 
in Europe. 
The Soviet government made every effort to radio broadcasts 
   "Azattyk"    which  did  not  get  broadcasting:  appliances  were  invented,  silencing  radio.  The 
population of the republics of the Soviet Union could not listen to the radio transmission of the 
title  in  full,  but  special  thanks  to  the  installation  of  radio  transmission  equipment  "Azzatyk" 
gradually reached his listeners. 
The  aspiration  of  our  foreign  compatriots  is  to  preserve  national  traditions,  language, 
culture,  love  for  their  native  land  did  not  disappear,  though  replaced  by  several  generations. 
After the December 1986 events in Turkey in Kazakhstan by Kazakh living there, it was created 
"Vakif" cultural and educational society. The founders of the company are the representatives of 
the Kazakh Diaspora in Turkey. 
By  the  initiative  of  the  society  called  "Vakif"  came  out  "Bulletin  of  the  Kazakh  Turkish 
society  in  March  1988.  We  saw  the  light  only  two  issues  of  this  edition,  in  which  the  articles 
were  published  about  the  history  and  ethnography  of  the  Kazakhs,  about  life  of  the  Kazakh 
Diaspora  in  Turkey  and  Western  Europe,  interviews  with  prominent  representatives  of  the 
Kazakh Diaspora. 
In  1990,  the  Federal  Republic  of  Germany  in  the  cities  of  Munich  and  Cologne  was 
organized  by  the  Society  for  the  organization  of  cultural  and  religious  activities  among  the 
Kazakh  youth.  By  the  initiative  of  this  Society  came  out  in  1993  in  Munich,  in  the  light  of 
"Bulletin  of  the  European  Turkish  Kazakhs."  The  first  issue  was  published  in  Turkish,  the 
second  -  in  Kazakh.  But  life,  and  this  edition  was  short-lived.  The  reason  for  that  was  the 
organizational  shortcomings  and,  most  importantly,  not  enough  quantity  of  employees  owning 
the Kazakh language. 
It  should  be  noted  that  the  "Bulletin  of  the  European  Turkish  Kazakhs",  released  in  Germany, 
probably  the  legal  continuation  of  the  "Bulletin  of  the  Society  of  Turkish  Kazakhs"  Vakif  ", 
published in 1986 in Turkey. 
Of course, the emigre periodicals are not limited to the above contact information  means, 
but  the  history  of  these  publications,  their  positions  reflect  the  characteristics  of  the  emigre 
journalism: first all of the above publishing (starting with magazines, produced M.Shokay and to 
ballots) were created on the initiative of immigrants and their own financial resources; secondly, 
in  whatever  state they  were  not  published, they  were  not  propagated the  ideology  of  the  State: 
their  main  goal  was  to  promote the  Kazakh  national  or  Pan-Turkic  ideology;  thirdly,  emigrant 
editions  came  out,  not  only  in  the  Kazakh  language,  but  whatever  language  they  are  not 
published, they covered national problems: extolled national values, language, religion, customs 
and  traditions;  condemned  the  policy  of  colonialism  and  chauvinism  of  the  Soviet  government 
towards  other  nationalities;  fourth,  these  publications  were  aimed  at  awakening  national 
consciousness, called for the struggle for freedom and independence.
  
If  we  compare  with  the  emigre  publications,  media,  produced  in  the  Kazakh  language  in 
Mongolia  and  China,  countries  where  there  are  many  Kazakhs,  it  is  possible  to  see  the 
differences. 
       For example, one of the most densely populated area of the Kazakhs Mongolii- it is Bai olke 
region. In this area schools and kindergartens, libraries run in the Kazakh language, newspapers, 

96 
 
magazines and broadcast radio and television programs  were  available  in the Kazakh  language. 
Since 1941, since the formation of the region, issued the first newspaper in the Kazakh language 
-  "Orkendeu".  The  paper  consisted  of  two  pages,  printed  in  Latin  script,  some  of  the  material 
published  in  the  Mongolian  language  [17,66]. The  newspaper  published  under  the  title  "Zhana 
Omir"  (New  Life)  and  already  contained  four  pages  since  1956.  Also,  Mongolia's  radio 
broadcasted in Russian, Chinese and Kazakh languages since 1956. The duration of the transfer 
in  the  Kazakh  language  was  15  minutes.  And  in  1965,  the  radio  version  was  translated  from 
Ulaanbaatar to Bai olke and broadcast transmission in the Kazakh language. 
Although  these  programs  spoke  the  Kazakh  language  of  national  customs  and  traditions, 
etc.,  their  main  theme  was  the  promotion  of  the  Kazakh  language  policy  and  ideology  of  the 
Mongolian state. All these information tools were produced with the support of the state, funded 
by the state. 
On  the  same  conditions  and  positions  are  established  and  published  the  newspaper 
"Tonkerys tany" in Ili district of the Republic of China since 1935, the newspaper "Shinzhiyang 
Altai" in Tarbagatay and the magazine "Tan Sholpan", existing since 1948. 
So, we can say that not all media published abroad, affect and discuss issues relating to the 
Soviet government, the national politics.  
Emigre  journalism  we  can  evaluate  as  a  means  of  inspiring  the  struggle  for  nezavismoy, 
for the building of a free State, with the growth of national consciousness. 
Каталог: Docs
Docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
Docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
Docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
Docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет