Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәнінен В060200-Информатика мамандығында сырттай оқитын курс студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар


Жиіліктердің статистикалық үлестірімі берілгенбет14/14
Дата19.02.2023
өлшемі2.21 Mb.
#69316
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Байланысты:
met ukaz i kr zaocn tvims 2009 vti po

204. Жиіліктердің статистикалық үлестірімі берілген:

xi

2

5

7

ni

1

3

6

Салыстырмалы жиіліктердің статистикалық үлестірімін тап.А)

xi

2

2

7

wi

0,1

0,3

0,6
В)

xi

2

5

7

pi

0,1

0,3

0,6
С)

xi

2

2

7

pi


Д)

xi

2

2

7

wi

0,2

1,5

4,2
Е)

xi

2

2

7

wi

**********


205. Себілген 100 дәннен 60 дән көктеп шықты. Дән көктеуінің салыстырмалы жиілігін тап.

А) 0,24; В) 0,12; С) 0,6; Д) 0,35; Е) 0,1.

**********
206. Статистикалық үлестірім берілген:

xi

2

5

7

8

ni

1

3

2

4

х = 7 болғанда F*(x) эмпирикалық үлестірім функциясының мәнін тап.

А) 0,4; В) 4; С) 2; Д) 0,6; Е) 6.


**********
207. Үлестірім параметрінің статистикалық бағасы деп ... аталады.
А) бақыланған мәндермен анықталатын кездейсоқ шама;
В) кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы;
С) бақыланған мәндердің арифметикалық ортасы;
Д) бақыланған мәндердің өлшенген арифметикалық ортасы;
Е) бағаланатын параметрге тең тұрақты.
**********
208.Оқиға ықтималдығының статистикалық бағасы ... болады.
А) оқиға пайда болуының салыстырмалы жиілігі;
В) оқиға пайда болу жиілігі;
С) n тәжірибеде оқиға рет пайда болу ықтималдығы;
Д) сенімділік ықтималдығы;
Е) бір тәжірибеде оқиғаның пайда болу ықтималдығы.
**********

209. Себілген 300 дәннен 250-і көктеді. Бір дәннің көктеу ықтималдығының нүктелік бағасы қаншаға тең? Әр мың дәннен орташа алғанда қанша дән көктейді?


А) (0,83; 833);

В) (0,88; 103);

С) (0,9; 167) ;


Д) (0,73; 780);
Е) (0,9; 900).
**********
210. Статистикалық бағаларға қойылатын талаптар:
А) жылжымағандық;
В) қомақтылық;
С) тиімділік және жылжымағандық;
Д) тиімділік, орнықтылық, жылжымағандық;
Е) орнықтылық.
**********
211. Баға жылжымаған деп аталады, егер

А) = ;
В) ;
С) ;
Д) = 0;
Е) .

**********
212. Дисперсиясы ең аз болатын баға ... деп аталады.
А) орнықты;
В) жылжымайтын;
С) жеткілікті;
Д) тиімді;
Е) жылжыған.
**********
213. Статистикалық баға жылжыған деп аталады, егер

А) = ;
В) ;
С) ;
Д) ¹ ;
Е) .

**********
214. Статистикалық баға орнықты деп аталады, егер

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********
215. Статистикалық баға орнықты емес деп аталады, егер

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********
216. Таңдамалық орташа мына формуламен анықталады:

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********


217. Таңдаманың статистикалық үлестірімі берілген:xi

3

4

6

8

9

ni

4

7

5

17

10

Таңдамалық орташаны `тап.

А) 6,9; В) 4,5; С) 5,8; Д) 4,3; Е)8,1.

**********


218. Таңдамалық дисперсия деп мына формуламен анықталатын шама аталады:

А) DB = M(X2) – [M(X)]2;
B) DB = M(X2) – M(X) ;
С) DB = ;
Д) = ;
Е) = .

**********
219. Таңдамалық дисперсия мынаған тең:

А) DB = M(X2) – [M(X)]2;
B) DB = M(X2) – M(X) ;
С) DB = ;
Д) ;
Е) .

**********

220. Таңдаманың статистикалық үлестірімі берілген:

xi

2

4

6

7

9

ni

4

2

3

15

10

Таңдамалық орташаны ` , таңдамалық дисперсияны s2 тап.

А) 6,7; 4,7;
В) 4,5; 6,9;

С) 5,8; 3,3;


Д) 8,3; 6,6;
Е) 6,1; 9,1.

**********


221. Таңдамалық орта квадраттық ауытқу деп мынаған тең шама аталады:

А) ;
В) ;
С) ;
Д);
Е).

**********
222. Таңдамалық орта квадраттық ауытқу деп мынаған тең шама аталады:

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е).

**********

223. Таңдаманың статистикалық үлестірімі берілген:

xi

2

4

6

7

9

ni

4

2

3

15

10

Таңдамалық орташаны ` , таңдамалық орта квадраттық ауытқуды тап.

А) 6,7; 2,17;

В) 4,5; 2,63;

С) 5,8; 1,82;


Д) 8,3; 2,60;
Е) 6,1; 3,02.

**********


224. Дисперсияның жылжымаған статистикалық бағасы ... болады

А) DB = ;
B) DB = ;
C) DB = ;
Д) ;
Е) .

**********
225. Түзетілген таңдамалық дисперсия мынаған тең:

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********
226.Орта квадраттық ауытқудың жылжымаған статистикалық бағасы ... болады.

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********
227. Түзетілген орта квадраттық ауытқу мынаған тең:

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********

228. Таңдаманың статистикалық үлестірімі берілген:

xi

3,8

4

4,1

4,5

5,5

6

ni

2

2

2

3

2

3Таңдамалық орташаны `xв, таңдамалық дисперсияны s2, түзетілген таңдамалық дисперсияны s2 тап.

А) 4,7; 0,7; 0,8;

В) 8,4; 3,7; 4,8;

С) 4,7; 5,7; 0,9;


Д) 6,9; 7,7; 0,8;
Е) 4,7; 5,5; 0,6.

**********
229. Сенімділік интервалы деп аталады
А) белгісіз параметрді ықтималдықпен жабатын интервал;
В) (< < + ) түріндегі интервал;
С) (- < < + ) түріндегі интервал;
Д) (- < < + ) түріндегі интервал, мұнда - қателігі;
Е) белгісіз параметр орналасқан интервал.
**********
230. белгілі болғанда Х қалыпты үлестірімді кездейсоқ шаманың математикалық үмітін бағалайтын сенімділік интервал мына түрде болады:

А) < < ;
В) < < ;
С) < < ;
Д) < < ;
Е) < < .
**********
231. белгісіз болғанда Х қалыпты үлестірімді кездейсоқ шаманың математикалық үмітін бағалайтын сенімділік интервал мына түрде болады:

А) < < ;
В) < < ;
С) < < ;
Д) < < ;
Е) < < .

**********
232. Егер =10, s = 3, n= 200, Ф(2)= 0,4772 болса, онда g=0,9544 сенімділікпен қалыпты үлестірімді кездейсоқ шаманың математикалық үмітінің сенімділік интервалын тап.

А) (9,58; 10,42);

В) ( 5,58; 10,62) ;

С) ( 19,52; 21,42) ;


Д) ( 3,73; 14,67) ;
Е) ( 7,85; 10,13).

**********


233. Шартты варианта деп мына формуламен анықталатын U шамасының мәнін атайды:

А) ;
В) ;
С) ;
Д) ;
Е) .

**********
234. Вариациялық қатар берілген: 100, 200, 300, 400, 500.
Жалған ноль С =300 болғанда шартты варианталар қатарын құр:

А) , , 1, , ;

В) -2, -1, 0, 1, 2;

С) -200, -100, 0, 100, 200;


Д) - , - , 0, , ;
Е) 1, 2, 3, 4, 5.
**********
235. Мода деп ... аталады.
А) ең үлкен варианта;
В) вариациялық қатардың ортасында орналасқан варианта;
С) таңдаманы тең екі бөлікке бөлетін варианта;
Д) жиілігі ең үлкен варианта;
Е) ең кіші варианта.
**********
236. Медиана деп ... аталады:
А) ең үлкен варианта;
В) вариациялық қатардың ортасында орналасқан варианта;
С) таңдаманы тең екі бөлікке бөлетін варианта;
Д) жиілігі ең үлкен варианта;
Е) ең кіші варианта.

**********

237.Таңдаманың статистикалық үлестірімі берілген:

xi

2

3

4

6

15

ni

4

17

9

12

8

Мода мен медиананы тап.


А) 2; 8; В) 5; 4; С) 5; 8; Д) 6; 1; Е) 6; 5.

**********


238. Х және У кездейсоқ шамаларының арасындағы корреляциялық тәуелділік деп ... тәуелділік аталады:
А) бір шаманың өзгерісі екіншінің үлестірімін өзгертетін;
В) бір шаманың әрбір мәніне екінші шаманың бір мәні сәйкес болатын;
С) бір шаманың әрбір мәніне екінші шаманың бірнеше мәні сәйкес болатын;
Д) шамалардың бірінің өзгерісі екіншінің орта мәнін өзгертетін;
Е) шамалардың бірінің орта мәнінің өзгерісі екіншінің орта мәнін өзгертетін.
**********
239. Бір шаманың өзгерісі екінші шаманың орта мәнін өзгертетін екі шама арасындағы тәуелділік ... деп аталады.
А) функционалдық тәуелділік;
В) өзара-бірмәнді тәуелділік;
С) корреляциялық тәуелділік;
Д) бірмәнді емес тәуелділік;
Е) кері тәуелділік.

**********
240. Егер Х шамасының өзгерісі У шамасының орта мәнін өзгертсе, онда олардың арасындағы тәуелділік
А) функционалдық;
В) өзара-бірмәнді;
С) бірмәнді емес;
Д) корреляциялық;
Е) кері.

**********
241. Кездейсоқ шамалар арасындағы байланыс тығыздығы қалай анықталады?
А) корреляция коэффициентімен;
В) регрессия коэффициентімен;
С) У-тің Х –ке регрессия коэффициентімен;
Д) критерийдің бақыланған мәнімен;
Е) критерийдің кризистік мәнімен.
**********
242. Х және У кездейсоқ шамалары арасындағы корреляция коэффициенті тағайындайды:
А) олар арасындағы өзара байланысты;
В) олар арасындағы байланыс тығыздығын;
С) бір шамаға екінші шама әсерінің дәрежесін (процентпен);
Д) факторлық белгі қорытындылық белгіден қанша процент тәуелді екенін;
Е) қорытындылық белгі факторлық белгіден қанша процент тәуелді екенін.

**********
243. Х және У арасындағы корреляция коэффициенті деп ... көрсететін шама аталады.
А) олар арасындағы өзара байланысты;
В) қорытындылық белгі факторлық белгіден қанша процент тәуелді екенін;
С) бір шамаға екінші шама әсерінің дәрежесін (процентпен);
Д) факторлық белгі қорытындылық белгіден қанша процент тәуелді екенін;
Е) олар арасындағы байланыс тығыздығын.

**********
244. Корреляция коэффициенті мына мәндерді қабылдай алады:
А) –1 r 1;
В) r > 1;
С) r > 0;
Д) 0 r 1;
Е) 0 < r < 1.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет