Отчет по корпоративной ответственности 2013 Мазмұны Наша цель Обращение генерального директоражүктеу 8.86 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата31.03.2017
өлшемі8.86 Mb.
түріОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тұрақтылық Сапа Көшбасшылық 

Устойчивость Качество Лидерство

Корпоративтік жауапкершілік бойынша есеп

Отчет по корпоративной ответственности

2013


Мазмұны

Наша цель

Обращение генерального директора         

АО «АрселорМиттал Темиртау»

Принципы корпоративной ответственности

Основные показатели за 2013 год

Охрана труда и техника безопасности

Пожарная безопасность

Проект «Красные скорпионы»

Управление по медицинским вопросам      

Обучение персонала

Охрана окружающей среды. 

Природоохранные мероприятия в 

стальном департаменте

Система экологического менеджмента

Совместные мероприятия с НПО 

«Отражение» в 2013 году

Природоохранные мероприятия в 

угольном департаменте

Природоохранные мероприятия в         

ТОО «Оркен» 

Проект «5S»

Проект «Прогресс»

Инвестиции в развитие региона и 

спонсорство

Развитие казахстанского содержания

Прозрачное управление

Содержание

3

4

67

8

1415

17

2029

30

3435

36

4050

48

4341

Біздің мақсат

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ бас 

директорының үндеуі

Корпоративтік жауапкершілік қағидалары

2013 жылдың негізгі көрсеткіштері

Еңбек қорғау жəне қауіпсіздік техникасы

Өрт қауіпсіздігі

«Қызыл шаяндар сары» жобасы

Медициналық сұрақтар бойынша 

басқарма

Қызметкерлерді оқыту

Қоршаған ортаны қорғау.

Болат департаментіндегі табиғат қорғау 

қызметі                                                                    

Экологиялық менеджмент жүйесі

2013 жылы «Отражение» МЕҰ-мен 

бірлескен шаралар

2013 жылы табиғатты қорғау шараларын 

жүзеге асыру.                                       

Көмір департаменті

«Өркен» ЖШС табиғатты қорғау 

қызметіне шолу

«5S» жобасы

«Прогресс» жобасы

Аймақтың дамуына инвестиция жəне 

демеу 

Қазақстандық қамтуды дамыту Ашық басқару

Аталған есеп (2013) Қазақстандағы 

«АрселорМиттал» компаниясының 

болат, көмір жəне темір кені 

(«Өркен» ЖШС) 

департаменттерінде 2013 жылдың 

қаңтарынан желтоқсан айына 

дейінгі корпоративтік əлеуметтік 

жауапкершілік аясында өткізілген 

жұмыстар мен шараларды 

жариялайды.

Данный отчет освещает работу и 

мероприятия в рамках 

корпоративной социальной 

ответственности, проведенные в 

стальном, угольном и 

железорудном (ТОО «Оркен») 

департаментах компании 

«АрселорМиттал» в Казахстане с 

января по декабрь 2013 года.

«АрселорМиттал Теміртау» 

АҚ корпоративтік əлеуметтік 

жауапкершілігі жөніндегі 

есебі КМК нарығы 

сарапшыларының, 

бұқаралық ақпарат құралдар 

өкілдерінің, мемлекеттік 

билік органдарының, сондай-

ақ кəсіпорын 

жұмысшыларының 

қызығушылығын тудырады.

Корпоративтік əлеуметтік 

жауапкершілік есеп беру 

циклі – жыл сайын. Толық 

ақпарат, оның ішінде 

кəсіпорынның барлық 

қолжетімді саясаттары, 

сондай-ақ кері байланыс, 

корпоративтік 

www.arcelormittal.kz веб-

сайтында берілген. 

Отчет по корпоративной 

ответственности АО 

«АрселорМиттал Темиртау» 

представляет интерес для 

экспертов рынка ГМК, 

представителей средств 

массовой информации, 

органов государственной 

власти, а также работников 

предприятия.

Цикл отчетности о 

корпоративной социальной 

ответственности – 

ежегодный. Детальная 

информация, включая все 

доступные политики 

предприятия, а также 

обратную связь, 

предусмотрены на 

корпоративном веб-сайте 

www.arcelormittal.kz

КƏЖ-2013 бойынша есеп

Отчет по КСО-2013

Біздің мақсат – қауіпсіз 

жəне орнықты болат 

өндірісі. Біз осы бағытта 

экономикалық тұрақсыз 

уақыттың 

қиыншылықтарына 

қарамастан дамудамыз. Біз 

өзімізге маңызды 

инвестициялық 

міндеттемелерді ала 

отырып, өз 

қызметкерлеріміздің 

алдында, сондай-ақ 

«АрселорМиттал» 

компаниясының 

кəсіпорындары орналасқан 

қалалар мен аймақтар 

тұрғындарының алдында 

жауапкершілікті жүктенеміз. 

Бұл корпоративтік 

əлеуметтік жауапкершілік 

жөніндегі есепте біздің 

бұны қалай атқаратынымыз 

жайлы айтылған. 

Наша цель – безопасное и 

устойчивое производство 

стали. В этом направлении 

мы развиваемся, несмотря 

на вызовы экономически 

непростого времени. 

Приняв на себя 

значительные 

инвестиционные 

обязательства, мы несем 

ответственность перед 

нашими сотрудниками, а 

также жителями городов и 

регионов, где находятся 

предприятия компании 

«АрселорМиттал». Этот 

отчет о корпоративной 

социальной 

ответственности 

рассказывает о том, как мы 

это делаем.


Мазмұны

Наша цель

Обращение генерального директора         

АО «АрселорМиттал Темиртау»

Принципы корпоративной ответственности

Основные показатели за 2013 год

Охрана труда и техника безопасности

Пожарная безопасность

Проект «Красные скорпионы»

Управление по медицинским вопросам      

Обучение персонала

Охрана окружающей среды. 

Природоохранные мероприятия в 

стальном департаменте

Система экологического менеджмента

Совместные мероприятия с НПО 

«Отражение» в 2013 году

Природоохранные мероприятия в 

угольном департаменте

Природоохранные мероприятия в         

ТОО «Оркен» 

Проект «5S»

Проект «Прогресс»

Инвестиции в развитие региона и 

спонсорство

Развитие казахстанского содержания

Прозрачное управление

Содержание

3

4

67

8

1415

17

2029

30

3435

36

4050

48

4341

Біздің мақсат

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ бас 

директорының үндеуі

Корпоративтік жауапкершілік қағидалары

2013 жылдың негізгі көрсеткіштері

Еңбек қорғау жəне қауіпсіздік техникасы

Өрт қауіпсіздігі

«Қызыл шаяндар сары» жобасы

Медициналық сұрақтар бойынша 

басқарма

Қызметкерлерді оқыту

Қоршаған ортаны қорғау.

Болат департаментіндегі табиғат қорғау 

қызметі                                                                    

Экологиялық менеджмент жүйесі

2013 жылы «Отражение» МЕҰ-мен 

бірлескен шаралар

2013 жылы табиғатты қорғау шараларын 

жүзеге асыру.                                       

Көмір департаменті

«Өркен» ЖШС табиғатты қорғау 

қызметіне шолу

«5S» жобасы

«Прогресс» жобасы

Аймақтың дамуына инвестиция жəне 

демеу 

Қазақстандық қамтуды дамыту Ашық басқару

Аталған есеп (2013) Қазақстандағы 

«АрселорМиттал» компаниясының 

болат, көмір жəне темір кені 

(«Өркен» ЖШС) 

департаменттерінде 2013 жылдың 

қаңтарынан желтоқсан айына 

дейінгі корпоративтік əлеуметтік 

жауапкершілік аясында өткізілген 

жұмыстар мен шараларды 

жариялайды.

Данный отчет освещает работу и 

мероприятия в рамках 

корпоративной социальной 

ответственности, проведенные в 

стальном, угольном и 

железорудном (ТОО «Оркен») 

департаментах компании 

«АрселорМиттал» в Казахстане с 

января по декабрь 2013 года.

«АрселорМиттал Теміртау» 

АҚ корпоративтік əлеуметтік 

жауапкершілігі жөніндегі 

есебі КМК нарығы 

сарапшыларының, 

бұқаралық ақпарат құралдар 

өкілдерінің, мемлекеттік 

билік органдарының, сондай-

ақ кəсіпорын 

жұмысшыларының 

қызығушылығын тудырады.

Корпоративтік əлеуметтік 

жауапкершілік есеп беру 

циклі – жыл сайын. Толық 

ақпарат, оның ішінде 

кəсіпорынның барлық 

қолжетімді саясаттары, 

сондай-ақ кері байланыс, 

корпоративтік 

www.arcelormittal.kz веб-

сайтында берілген. 

Отчет по корпоративной 

ответственности АО 

«АрселорМиттал Темиртау» 

представляет интерес для 

экспертов рынка ГМК, 

представителей средств 

массовой информации, 

органов государственной 

власти, а также работников 

предприятия.

Цикл отчетности о 

корпоративной социальной 

ответственности – 

ежегодный. Детальная 

информация, включая все 

доступные политики 

предприятия, а также 

обратную связь, 

предусмотрены на 

корпоративном веб-сайте 

www.arcelormittal.kz

КƏЖ-2013 бойынша есеп

Отчет по КСО-2013

Біздің мақсат – қауіпсіз 

жəне орнықты болат 

өндірісі. Біз осы бағытта 

экономикалық тұрақсыз 

уақыттың 

қиыншылықтарына 

қарамастан дамудамыз. Біз 

өзімізге маңызды 

инвестициялық 

міндеттемелерді ала 

отырып, өз 

қызметкерлеріміздің 

алдында, сондай-ақ 

«АрселорМиттал» 

компаниясының 

кəсіпорындары орналасқан 

қалалар мен аймақтар 

тұрғындарының алдында 

жауапкершілікті жүктенеміз. 

Бұл корпоративтік 

əлеуметтік жауапкершілік 

жөніндегі есепте біздің 

бұны қалай атқаратынымыз 

жайлы айтылған. 

Наша цель – безопасное и 

устойчивое производство 

стали. В этом направлении 

мы развиваемся, несмотря 

на вызовы экономически 

непростого времени. 

Приняв на себя 

значительные 

инвестиционные 

обязательства, мы несем 

ответственность перед 

нашими сотрудниками, а 

также жителями городов и 

регионов, где находятся 

предприятия компании 

«АрселорМиттал». Этот 

отчет о корпоративной 

социальной 

ответственности 

рассказывает о том, как мы 

это делаем.


04

Бас директордың үндеуі 

Обращение генерального директора 

Дорогие читатели!

«АрселорМиттал» – ведущая горно-

металлургическая компания в мире, которая 

представлена на рынках более чем в 60 

странах мира.

Акционерное общество «АрселорМиттал 

Темиртау» входит в состав Группы 

«АрселорМиттал» и является крупнейшим 

предприятием горно-металлургического 

сектора Республики Казахстан. Предприятие 

представляет собой интегрированный горно-

металлургический  комплекс с собственным 

углем, железной рудой и энергетической 

базой. В состав АО «АрселорМиттал 

Темиртау» входят металлургический 

комбинат в г. Темиртау, 8 угольных шахт в 

Карагандинской области, 4 рудника по 

добыче железной руды в Карагандинской, 

Акмолинской и Костанайской областях.

В 2013 году на предприятии АО 

«АрселорМиттал Темиртау» трудилось 

более 36 000 человек.

АО «АрселорМиттал Темиртау»  

специализируется на производстве плоского 

и сортового проката, в том числе с 

полимерным, цинковым и алюминиевым 

покрытием, производит агломерат, 

железорудный и угольный концентрат, кокс, 

чугун, сталь, в т.ч. непрерывно литые слябы, 

штрипс, лонжеронную полосу, 

электросварные трубы и сопутствующую 

продукцию доменного и коксохимического 

производств.

Предприятие сертифицировано на 

соответствие системы менеджмента 

качества ISO 9001, экологического 

менеджмента ISO 14001 и безопасности 

труда OHSAS 18001, а также 

законодательных требований государства.

АО «АрселорМиттал Темиртау» является 

социально ориентированной компанией. На 

балансе предприятия находятся: дом 

отдыха, санатории, детские летние 

оздоровительные лагеря, спортивные 

комплексы и медицинские учреждения.

Наши базовые ценности -  устойчивость, 

качество и лидерство, накладывают на 

компанию обязательство работать самым 

ответственным образом по отношению к 

здоровью, безопасности и благосостоянию 

своих сотрудников, подрядчиков и 

сообществ в регионах присутствия

«АрселорМиттал» также стремится к 

минимизации влияния своей деятельности 

на окружающую среду, играя ведущую роль 

в разработке прорывных технологий 

производства стали и сопутствующих 

исследованиях, направленных на  борьбу с 

изменением климата.

Құрметті оқырмандар!

«АрселорМиттал» - əлемнің 60 астам 

елдерінің нарығында орын алған дүние 

жүзіндегі жетекші тау-кен металлургиялық 

компания.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

«АрселорМиттал» тобының құрамына кіреді 

жəне Қазақстан Республикасының тау-кен 

металлургиялық секторының ірі 

кəсіпорындарының бəрə болып табылады. 

Кəсіпорын өзінің көмірі, темір кені жəне 

энергетикалық базасы бар интеграцияланған 

тау-кен металлургиялық кешеннен тұрады. 

«АрселорМиттал Теміртаудың» құрамына 

Теміртау қаласында орналасқан 

металлургиялық комбинат, Қарағанды 

облысындағы 8 көмір шахтасы, Қарағанды, 

Ақмола, Қостанай облыстарында орналасқан 

темір кенін өндіретін 4 кеніш кіреді. 

2013 жылы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

36000 адамнан астам еңбек етті. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ жайпақ жəне 

сұрыпты илек, оның ішінде полимермен, 

мырышпен жəне алюминий мен қапталған 

илек өндіруге мамандандырылған, сонымен 

қатар агломерат, темір кенді жəне көмір 

концентратын, кокс, шойын, болат, оның 

ішінде үздіксіз құйылған слябтар, штрипс, 

лонжерон жолағын электр дəнекерленген 

құбырлар жəне домна, кокс химия 

өндірістерінің ілеспе өнімдерін өндіреді.

Кəсіпорын ISO 9001 сапа менеджмент 

жүйесіне, ISO 14001 экологиялық 

менеджмент жүйесіне жəне OHSAS 18001 

еңбек қауіпсіздігі жүйесіне, сондай-ақ 

мемлекеттің заңнамалық талаптарына 

сəйкестікке сертификатталған.

«АрелорМиттал Теміртау» АҚ əлеуметтік 

бағытталған компания болып табылады. 

Кəсіпорынның теңгерімінде демалыс үйлері, 

санаторийлер, балалардың жазғы сауықтыру 

лагерьлері, спорт кешендері жəне 

медициналық мекемелері бар.

Біздің негізгі құндылықтарымыз – 

тұрақтылық, сапа жəне көшбасшылық, өз 

жұмыскерлеріміздің, мердігерлеріміздің жəне 

біз жұмыс істейтін аймақтардағы 

қауымдастықтардың денсаулықтарына, 

қауіпсіздіктеріне жəне əл-ауқаттарына 

байланысты барынша жауапты жұмыс 

істеуге компанияға жауапкершілік жүктейді.

Сондай-ақ, «АрселорМиттал» болат 

өндірісінде үздік технологияларды жəне 

климаттың өзгеруімен күресуге бағытталған 

ілеспелі зерттеулерді жүргізуде жетекші рөл 

атқара отырып, қоршаған ортаға өз əсерін 

барынша азайтуға ұмтылады.

05

Виджай МАХАДЕВАН«АрселорМиттал» Қазақстандағы

кəсіпорындарының Бас директоры

Виджай МАХАДЕВАН

Генеральный директор

предприятий «АрселорМиттал»

в Казахстане

Төменкөміртекті экономикада

болат, ғаламдық өсу мен

өркендеуді қамтамасыз ете

отырып, өмірлік маңызды рөл

атқаратынына мен сенімдімін.

Бүгінгі өмір болатпен тығыз

байланысты болғандықтан,

біздің бизнесіміздің табысы

қоғамның дамуымен тығыз

байланыста. Жергілікті

қауымдастықтардың дамуы мен

өркендеуі – біздің табысымыздың 

маңызды бөлігі

болып табылады.

Лакшми Миттал,

Директорлар Кеңесінің

Төрағасы жəне компания 

Басқармасының Төрағасы 

Я уверен, что сталь играет жизненно 

важную роль в достижении 

низкоуглеродной экономики, при 

этом, обеспечивая глобальный рост и 

процветание. Успех нашего бизнеса 

напрямую связан с развитием 

общества, тогда как современная 

жизнь соткана из стали. Прогресс и 

процветание местных сообществ - 

важная часть нашего успеха.

Лакшми Миттал,

Председатель Совета директоров и 

Председатель Правления компании 

«АрселорМиттал»

Қазақстанның «АрселорМиттал» үшін 

маңызы зор. 1995 жылы Қазақстанда 

металлургиялық жəне кен өндіруші 

активтерін сатып алу компанияның шын 

мəнінде ғаламдық корпорацияға айналу 

жолында маңызды кезеңге айналды. 

Жаңашаландыруға жəне Қазақстанда өз 

əрекетіміздің өрісін кеңейту жолындағы біздің 

əдіс-тəсілдерімізді келесі сөздермен 

сипаттауға болады, олар – болатты қауіпсіз 

жəне тұрақты өндіру.

Соңғы бірнеше жылдар ішінде 

Қазақстандағы «АрселорМиттал» 

компаниясының кəсіпорындары еңбек қорғау 

жəне қауіпсіздік техникасы саласындағы 

нəтижелерін айтарлықтай жақсартты. Бірақ 

жұмыс аяқталды деуге əлі ерте. Жақсарту 

барысы үздіксіз – компанияда металлургия 

жəне тау-кен өндіру жабдықтарын 

жаңашаландыру, өндірістік үрдістерді 

автоматтандыру, жаңа технологияларды 

меңгеру үздіксіз жүріп жатыр.

Біз өндірісті əлемдік деңгейде ұстауға 

ұмтыламыз жəне біздің əрекетіміз Қазақстан 

экономикасының тұрақты дамуы үшін өңірлік 

жəне мемлекеттік деңгейде маңызды 

мүмкіншіліктер тудырады деп санаймыз.

Тұрақты дамуды үш элементке: экологиялық 

тұрақтылыққа, тұрақты экономикаға жəне 

қоғамның тұрақты дамуына бөлген уақытта, 

ақырғы нəтиженің ең жақсысына жету үшін, 

аталған үш элементтің үшеуін де назардан 

тыс қалдырмау керек.

Осылайша, біз бизнеске жауапты 

көзқарасымызды сақтай отырып, өзіміздің 

көшбасшы күйімізді сақтап қалуға 

міндеттіміз.

Қазақстандағы «АрселорМиттал» 

кəсіпорындары болашақта да өндірістік 

əрекетін қауіпсіз, жауапты, тиімді жəне ашық, 

- Топтың стратегиясына жəне бизнес-

мақсаттарына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес 

жүргізеді.

Біз əлеуметтік, мəдени жəне спорттық 

жобаларды қолдаймыз, ардагерлерге, 

балаларға жəне жастарға көмек көрсетеміз, 

қала инфрақұрылымының дамуына 

инвестициялар саламыз, шағын жəне орта 

бизнестің дамуына, аймақта жəне 

мемлекетте іскерлік белсенділіктің даму 

шарттарын қалыптастыруға қолдау 

көрсетеміз.

Сонымен қатар, мен өз əріптестерімді 

компанияның ішінде, сондай-ақ одан 

тысқары жерлерде де прогресс пен жергілікті 

қауымдастықтардың өркендеуі біздің 

табысымыздың кілті деген қағиданы 

басшылыққа алуға үздіксіз шақыруды 

тоқтатпаймын.

Казахстан имеет особое значение для 

«АрселорМиттал». Приобретение 

металлургических и горнодобывающих 

активов в Казахстане в 1995 году стало 

важной вехой на пути преобразования 

компании в поистине глобальную 

корпорацию.  Наш подход к модернизации и 

расширению нашей деятельности в 

Казахстане можно охарактеризовать 

несколькими словами - безопасное и 

устойчивое производство стали. 

За последние несколько лет предприятия 

компании «АрселорМиттал» в Казахстане 

существенно улучшили результаты в области 

охраны труда и техники безопасности. Но 

работа далека от завершения. Процесс 

улучшения непрерывен - в компании 

продолжаются модернизация 

металлургического и горнодобывающего 

оборудования, автоматизация 

производственных процессов, освоение 

новых технологий.  

Мы стремимся к поддержанию производства  

мирового класса и считаем, что наша 

деятельность предоставляет значительные 

возможности для устойчивого развития 

экономики Казахстана на региональном и 

республиканском уровне.

В то время как устойчивое развитие можно 

разделить на три элемента: экологическая 

устойчивость, устойчивая экономика и 

устойчивое развитие общества, для 

достижения наилучшего конечного 

результата, все три элемента должны 

приниматься во внимание.

Таким образом, мы обязаны удерживать 

наше лидирующее положение на рынке, 

одновременно сохраняя ответственный 

подход к бизнесу. 

Предприятия «АрселорМиттал» в Казахстане 

и в дальнейшем будут вести 

производственную деятельность безопасно, 

ответственно, эффективно и прозрачно, в 

соответствии со стратегией и бизнес-целями 

Группы, а также в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.

Мы поддерживаем социальные, культурные 

и спортивные проекты, оказываем помощь 

ветеранам, детям и молодежи, инвестируем 

в развитие городской инфраструктуры, 

содействуем развитию малого и среднего 

бизнеса, формированию условий развития 

деловой активности в регионе и стране.

Я буду также продолжать призывать моих 

коллег как внутри компании, так и за ее 

пределами руководствоваться принципом 

того, что прогресс и процветание местных 

сообществ являются ключом к нашему 

успеху.

« 

« « 

« 


04

Бас директордың үндеуі 

Обращение генерального директора 

Дорогие читатели!

«АрселорМиттал» – ведущая горно-

металлургическая компания в мире, которая 

представлена на рынках более чем в 60 

странах мира.

Акционерное общество «АрселорМиттал 

Темиртау» входит в состав Группы 

«АрселорМиттал» и является крупнейшим 

предприятием горно-металлургического 

сектора Республики Казахстан. Предприятие 

представляет собой интегрированный горно-

металлургический  комплекс с собственным 

углем, железной рудой и энергетической 

базой. В состав АО «АрселорМиттал 

Темиртау» входят металлургический 

комбинат в г. Темиртау, 8 угольных шахт в 

Карагандинской области, 4 рудника по 

добыче железной руды в Карагандинской, 

Акмолинской и Костанайской областях.

В 2013 году на предприятии АО 

«АрселорМиттал Темиртау» трудилось 

более 36 000 человек.

АО «АрселорМиттал Темиртау»  

специализируется на производстве плоского 

и сортового проката, в том числе с 

полимерным, цинковым и алюминиевым 

покрытием, производит агломерат, 

железорудный и угольный концентрат, кокс, 

чугун, сталь, в т.ч. непрерывно литые слябы, 

штрипс, лонжеронную полосу, 

электросварные трубы и сопутствующую 

продукцию доменного и коксохимического 

производств.

Предприятие сертифицировано на 

соответствие системы менеджмента 

качества ISO 9001, экологического 

менеджмента ISO 14001 и безопасности 

труда OHSAS 18001, а также 

законодательных требований государства.

АО «АрселорМиттал Темиртау» является 

социально ориентированной компанией. На 

балансе предприятия находятся: дом 

отдыха, санатории, детские летние 

оздоровительные лагеря, спортивные 

комплексы и медицинские учреждения.

Наши базовые ценности -  устойчивость, 

качество и лидерство, накладывают на 

компанию обязательство работать самым 

ответственным образом по отношению к 

здоровью, безопасности и благосостоянию 

своих сотрудников, подрядчиков и 

сообществ в регионах присутствия. 

«АрселорМиттал» также стремится к 

минимизации влияния своей деятельности 

на окружающую среду, играя ведущую роль 

в разработке прорывных технологий 

производства стали и сопутствующих 

исследованиях, направленных на  борьбу с 

изменением климата.

Құрметті оқырмандар!

«АрселорМиттал» - əлемнің 60 астам 

елдерінің нарығында орын алған дүние 

жүзіндегі жетекші тау-кен металлургиялық 

компания.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

«АрселорМиттал» тобының құрамына кіреді 

жəне Қазақстан Республикасының тау-кен 

металлургиялық секторының ірі 

кəсіпорындарының бəрə болып табылады. 

Кəсіпорын өзінің көмірі, темір кені жəне 

энергетикалық базасы бар интеграцияланған 

тау-кен металлургиялық кешеннен тұрады. 

«АрселорМиттал Теміртаудың» құрамына 

Теміртау қаласында орналасқан 

металлургиялық комбинат, Қарағанды 

облысындағы 8 көмір шахтасы, Қарағанды, 

Ақмола, Қостанай облыстарында орналасқан 

темір кенін өндіретін 4 кеніш кіреді. 

2013 жылы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

36000 адамнан астам еңбек етті. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ жайпақ жəне 

сұрыпты илек, оның ішінде полимермен, 

мырышпен жəне алюминий мен қапталған 

илек өндіруге мамандандырылған, сонымен 

қатар агломерат, темір кенді жəне көмір 

концентратын, кокс, шойын, болат, оның 

ішінде үздіксіз құйылған слябтар, штрипс, 

лонжерон жолағын электр дəнекерленген 

құбырлар жəне домна, кокс химия 

өндірістерінің ілеспе өнімдерін өндіреді.

Кəсіпорын ISO 9001 сапа менеджмент 

жүйесіне, ISO 14001 экологиялық 

менеджмент жүйесіне жəне OHSAS 18001 

еңбек қауіпсіздігі жүйесіне, сондай-ақ 

мемлекеттің заңнамалық талаптарына 

сəйкестікке сертификатталған.

«АрелорМиттал Теміртау» АҚ əлеуметтік 

бағытталған компания болып табылады. 

Кəсіпорынның теңгерімінде демалыс үйлері, 

санаторийлер, балалардың жазғы сауықтыру 

лагерьлері, спорт кешендері жəне 

медициналық мекемелері бар.

Біздің негізгі құндылықтарымыз – 

тұрақтылық, сапа жəне көшбасшылық, өз 

жұмыскерлеріміздің, мердігерлеріміздің жəне 

біз жұмыс істейтін аймақтардағы 

қауымдастықтардың денсаулықтарына, 

қауіпсіздіктеріне жəне əл-ауқаттарына 

байланысты барынша жауапты жұмыс 

істеуге компанияға жауапкершілік жүктейді.

Сондай-ақ, «АрселорМиттал» болат 

өндірісінде үздік технологияларды жəне 

климаттың өзгеруімен күресуге бағытталған 

ілеспелі зерттеулерді жүргізуде жетекші рөл 

атқара отырып, қоршаған ортаға өз əсерін 

барынша азайтуға ұмтылады.

05

Виджай МАХАДЕВАН«АрселорМиттал» Қазақстандағы

кəсіпорындарының Бас директоры

Виджай МАХАДЕВАН

Генеральный директор

предприятий «АрселорМиттал»

в Казахстане

Төменкөміртекті экономикада

болат, ғаламдық өсу мен

өркендеуді қамтамасыз ете

отырып, өмірлік маңызды рөл

атқаратынына мен сенімдімін.

Бүгінгі өмір болатпен тығыз

байланысты болғандықтан,

біздің бизнесіміздің табысы

қоғамның дамуымен тығыз

байланыста. Жергілікті

қауымдастықтардың дамуы мен

өркендеуі – біздің табысымыздың 

маңызды бөлігі

болып табылады.

Лакшми Миттал,

Директорлар Кеңесінің

Төрағасы жəне компания 

Басқармасының Төрағасы 

Я уверен, что сталь играет жизненно 

важную роль в достижении 

низкоуглеродной экономики, при 

этом, обеспечивая глобальный рост и 

процветание. Успех нашего бизнеса 

напрямую связан с развитием 

общества, тогда как современная 

жизнь соткана из стали. Прогресс и 

процветание местных сообществ - 

важная часть нашего успеха.

Лакшми Миттал,

Председатель Совета директоров и 

Председатель Правления компании 

«АрселорМиттал»

Қазақстанның «АрселорМиттал» үшін 

маңызы зор. 1995 жылы Қазақстанда 

металлургиялық жəне кен өндіруші 

активтерін сатып алу компанияның шын 

мəнінде ғаламдық корпорацияға айналу 

жолында маңызды кезеңге айналды. 

Жаңашаландыруға жəне Қазақстанда өз 

əрекетіміздің өрісін кеңейту жолындағы біздің 

əдіс-тəсілдерімізді келесі сөздермен 

сипаттауға болады, олар – болатты қауіпсіз 

жəне тұрақты өндіру.

Соңғы бірнеше жылдар ішінде 

Қазақстандағы «АрселорМиттал» 

компаниясының кəсіпорындары еңбек қорғау 

жəне қауіпсіздік техникасы саласындағы 

нəтижелерін айтарлықтай жақсартты. Бірақ 

жұмыс аяқталды деуге əлі ерте. Жақсарту 

барысы үздіксіз – компанияда металлургия 

жəне тау-кен өндіру жабдықтарын 

жаңашаландыру, өндірістік үрдістерді 

автоматтандыру, жаңа технологияларды 

меңгеру үздіксіз жүріп жатыр.

Біз өндірісті əлемдік деңгейде ұстауға 

ұмтыламыз жəне біздің əрекетіміз Қазақстан 

экономикасының тұрақты дамуы үшін өңірлік 

жəне мемлекеттік деңгейде маңызды 

мүмкіншіліктер тудырады деп санаймыз.

Тұрақты дамуды үш элементке: экологиялық 

тұрақтылыққа, тұрақты экономикаға жəне 

қоғамның тұрақты дамуына бөлген уақытта, 

ақырғы нəтиженің ең жақсысына жету үшін, 

аталған үш элементтің үшеуін де назардан 

тыс қалдырмау керек.

Осылайша, біз бизнеске жауапты 

көзқарасымызды сақтай отырып, өзіміздің 

көшбасшы күйімізді сақтап қалуға 

міндеттіміз.

Қазақстандағы «АрселорМиттал» 

кəсіпорындары болашақта да өндірістік 

əрекетін қауіпсіз, жауапты, тиімді жəне ашық, 

- Топтың стратегиясына жəне бизнес-

мақсаттарына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес 

жүргізеді.

Біз əлеуметтік, мəдени жəне спорттық 

жобаларды қолдаймыз, ардагерлерге, 

балаларға жəне жастарға көмек көрсетеміз, 

қала инфрақұрылымының дамуына 

инвестициялар саламыз, шағын жəне орта 

бизнестің дамуына, аймақта жəне 

мемлекетте іскерлік белсенділіктің даму 

шарттарын қалыптастыруға қолдау 

көрсетеміз.

Сонымен қатар, мен өз əріптестерімді 

компанияның ішінде, сондай-ақ одан 

тысқары жерлерде де прогресс пен жергілікті 

қауымдастықтардың өркендеуі біздің 

табысымыздың кілті деген қағиданы 

басшылыққа алуға үздіксіз шақыруды 

тоқтатпаймын.

Казахстан имеет особое значение для 

«АрселорМиттал». Приобретение 

металлургических и горнодобывающих 

активов в Казахстане в 1995 году стало 

важной вехой на пути преобразования 

компании в поистине глобальную 

корпорацию.  Наш подход к модернизации и 

расширению нашей деятельности в 

Казахстане можно охарактеризовать 

несколькими словами - безопасное и 

устойчивое производство стали. 

За последние несколько лет предприятия 

компании «АрселорМиттал» в Казахстане 

существенно улучшили результаты в области 

охраны труда и техники безопасности. Но 

работа далека от завершения. Процесс 

улучшения непрерывен - в компании 

продолжаются модернизация 

металлургического и горнодобывающего 

оборудования, автоматизация 

производственных процессов, освоение 

новых технологий.  

Мы стремимся к поддержанию производства  

мирового класса и считаем, что наша 

деятельность предоставляет значительные 

возможности для устойчивого развития 

экономики Казахстана на региональном и 

республиканском уровне.

В то время как устойчивое развитие можно 

разделить на три элемента: экологическая 

устойчивость, устойчивая экономика и 

устойчивое развитие общества, для 

достижения наилучшего конечного 

результата, все три элемента должны 

приниматься во внимание.

Таким образом, мы обязаны удерживать 

наше лидирующее положение на рынке, 

одновременно сохраняя ответственный 

подход к бизнесу. 

Предприятия «АрселорМиттал» в Казахстане 

и в дальнейшем будут вести 

производственную деятельность безопасно, 

ответственно, эффективно и прозрачно, в 

соответствии со стратегией и бизнес-целями 

Группы, а также в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.

Мы поддерживаем социальные, культурные 

и спортивные проекты, оказываем помощь 

ветеранам, детям и молодежи, инвестируем 

в развитие городской инфраструктуры, 

содействуем развитию малого и среднего 

бизнеса, формированию условий развития 

деловой активности в регионе и стране.

Я буду также продолжать призывать моих 

коллег как внутри компании, так и за ее 

пределами руководствоваться принципом 

того, что прогресс и процветание местных 

сообществ являются ключом к нашему 

успеху.

« 

« « 

« 


Корпоративтік

жауапкершілік

қағидалары

06

Принципыкорпоративной

ответственности

Біздің корпоративтік қауапкершілік 

қағидаларымыз біздің бизнестің 

жəне мүдделі тараптардың негізгі 

басымдылықтары жұмылдырылған 

төрт салада негізделеді.

Наши принципы корпоративной 

ответственности основываются на 

четырех сферах, в которых 

сосредоточены ключевые 

приоритеты нашего бизнеса и 

заинтересованных сторон.

Производство 

экологичной стали

Мы снижаем наше влияние на 

окружающую среду и внедряем 

новые технологии.

Инвестиции в наших 

людей


Мы заботимся о том, чтобы наши 

сотрудники работали в 

безопасных, комфортных и 

стабильных условиях.

Прозрачное управление

Наша бизнес-стратегия и все ее 

операции подчиняются 

прозрачному управлению.

Развитие местных 

сообществ

Мы учитываем интересы общества 

и берем на себя ответственность 

за улучшение жизни региона и 

городов, в которых работаем.

Экологиялық болат 

өндірісі


Біз қоршаған ортаға тигізетін 

əсерімізді төмендетеміз жəне жаңа 

технологияларды ендіреміз. 

Адамдарымызға 

инвестициялау

Бөз өзіміздің жұмыскерлеріміз 

қауіпсіз, жайлы жəне тұрақты 

жағдайларда жұмыс істеулерінің 

қамын ойлаймыз.

Ашық басқару

Біздің бизнес-стратегиямыз жəне 

оның барлық операциялары ашық 

басқаруға бағынады.

Жергілікті қауымдастық-

тардың дамуы

Біз қоғамның мүдделерімен 

санасамыз жəне өзіміз жұмыс 

істейтін өңір мен қалалардың 

тіршіліктерін жақсартуға 

жауапкершілік аламыз.

2013 жылдың негізгі көрсеткіштері

Основные показатели за 2013 год 

«АМТ» үш департаменті + мердігерлік ұйымдар

три департамента «АМТ» + подрядные организации

07

Капиталдық шығындар көлеміОбъём капитальных затрат

41 270


 

млрд. тенге

2013          41 270           

2012                             46 294

Көмір өндіру

Добыча угля 

2013                              11,07

2012                       10,7

11,07

 

млн.тоннТеміркен концентратын өндіру

Добыча железорудного

концентрата

3,7


 

млн.тонн


2013                              3,7

2012                                  3,8

Сұйық болат өндіру

Производство жидкой стали

3,0

 

млн.тонн2013                                   3,0

2012                                   3,0

Шойын өндіру

Производство чугуна

Илектеу өнімі

Прокатная продукция

 

2,6


 

млн.тонн


2,5

 

млн.тонн2013                               2,6

2012                                   2,7

2013                           2,5

2012                                   2,7

Компания жұмыскерлерінің

саны


Количество работников

компании


Өнеркəсіптік қауіпсіздік

саласында аттестаттау

Аттестация в области

промышленной безопасности

11 062

 

млрд. тенге2013                             11 062           

2012              9 777

Жұмыскерлер құрамын

дайындау, қайта дайындау

жəне біліктілігін арттыру

бойынша оқыту

Обучение по подготовке,

переподготовке и повышению

квалификации персонала

12 046


 

2013                        12 046

2012                             12 105

36 497


2013                 36 497        

2012                             38 194

Жұмыс уақытын жоғалту

арқылы жарақаттану 

коэффициенті

Коэффициент травматизма

с потерей рабочего времени

Қоршаған ортаны қорғаудың

шығындары

Затраты на охрану

окружающей среды

7,3


 

млрд. тенге

2013                                   7,3

2012                         6,4

0,57*

 

2013                      0,57        2012                                 0,76

Шаң тастандыларын төмендету

Снижение выбросов пыли

26,3


 

тонн пыли

2013              26,3           

2012                                 29,5

человек

 

человек 

Корпоративтік

жауапкершілік

қағидалары

06

Принципыкорпоративной

ответственности

Біздің корпоративтік қауапкершілік 

қағидаларымыз біздің бизнестің 

жəне мүдделі тараптардың негізгі 

басымдылықтары жұмылдырылған 

төрт салада негізделеді.

Наши принципы корпоративной 

ответственности основываются на 

четырех сферах, в которых 

сосредоточены ключевые 

приоритеты нашего бизнеса и 

заинтересованных сторон.

Производство 

экологичной стали

Мы снижаем наше влияние на 

окружающую среду и внедряем 

новые технологии.

Инвестиции в наших 

людей


Мы заботимся о том, чтобы наши 

сотрудники работали в 

безопасных, комфортных и 

стабильных условиях.

Прозрачное управление

Наша бизнес-стратегия и все ее 

операции подчиняются 

прозрачному управлению.

Развитие местных 

сообществ

Мы учитываем интересы общества 

и берем на себя ответственность 

за улучшение жизни региона и 

городов, в которых работаем.

Экологиялық болат 

өндірісі


Біз қоршаған ортаға тигізетін 

əсерімізді төмендетеміз жəне жаңа 

технологияларды ендіреміз. 

Адамдарымызға 

инвестициялау

Бөз өзіміздің жұмыскерлеріміз 

қауіпсіз, жайлы жəне тұрақты 

жағдайларда жұмыс істеулерінің 

қамын ойлаймыз.

Ашық басқару

Біздің бизнес-стратегиямыз жəне 

оның барлық операциялары ашық 

басқаруға бағынады.

Жергілікті қауымдастық-

тардың дамуы

Біз қоғамның мүдделерімен 

санасамыз жəне өзіміз жұмыс 

істейтін өңір мен қалалардың 

тіршіліктерін жақсартуға 

жауапкершілік аламыз.

2013 жылдың негізгі көрсеткіштері

Основные показатели за 2013 год 

«АМТ» үш департаменті + мердігерлік ұйымдар

три департамента «АМТ» + подрядные организации

07

Капиталдық шығындар көлеміОбъём капитальных затрат

41 270


 

млрд. тенге

2013          41 270           

2012                             46 294

Көмір өндіру

Добыча угля 

2013                              11,07

2012                       10,7

11,07

 

млн.тоннТеміркен концентратын өндіру

Добыча железорудного

концентрата

3,7


 

млн.тонн


2013                              3,7

2012                                  3,8

Сұйық болат өндіру

Производство жидкой стали

3,0

 

млн.тонн2013                                   3,0

2012                                   3,0

Шойын өндіру

Производство чугуна

Илектеу өнімі

Прокатная продукция

 

2,6


 

млн.тонн


2,5

 

млн.тонн2013                               2,6

2012                                   2,7

2013                           2,5

2012                                   2,7

Компания жұмыскерлерінің

саны


Количество работников

компании


Өнеркəсіптік қауіпсіздік

саласында аттестаттау

Аттестация в области

промышленной безопасности

11 062

 

млрд. тенге2013                             11 062           

2012              9 777

Жұмыскерлер құрамын

дайындау, қайта дайындау

жəне біліктілігін арттыру

бойынша оқыту

Обучение по подготовке,

переподготовке и повышению

квалификации персонала

12 046


 

2013                        12 046

2012                             12 105

36 497


2013                 36 497        

2012                             38 194

Жұмыс уақытын жоғалту

арқылы жарақаттану 

коэффициенті

Коэффициент травматизма

с потерей рабочего времени

Қоршаған ортаны қорғаудың

шығындары

Затраты на охрану

окружающей среды

7,3


 

млрд. тенге

2013                                   7,3

2012                         6,4

0,57*

 

2013                      0,57        2012                                 0,76

Шаң тастандыларын төмендету

Снижение выбросов пыли

26,3


 

тонн пыли

2013              26,3           

2012                                 29,5

человек

 

человек 

Еңбек қорғау жəне

қауіпсіздік техникасы

Компанияда еңбек қорғау жəне қауіпсіздік 

техникасы талаптарын сақтау үнемі 

бақыланып отырады. 2013 жылының 

бойында «АрселорМиттал Теміртау» 

бөлімшелерінде еңбек қорғау жағдайының 

43 кешенді зерттеулері өткізіліп, 3 

департаменттің бөлімшелерінде 4 436 

сəйкеспеушілік табылған. 3 департаментте 

цехтар жəне бөлімшелер деңгейінде 449 

705 аудит өткізіліп, 720 224 сəйкеспеушілік 

анықталған. Компанияның өндірістік 

қызметкерлері мен жетекшілерінің жұмыс 

уақытынан  20%-дан кем емес есепте 

бөлімшелердің өндіріс алаңдарының аудитң 

жəне сəйкеспеушіліктерді жою бойынша 

шараларды орындаудың үнемі мониторингі 

өткізіліп отырады.

Кəсіпорын сапа менеджменті жүйесіне 

сəйкестікке МС. ISO 9001 базасында, ISO 

14001 экологиялық менеджменті жəне 

OHSAS 18001 еңбек қауіпсіздігі сəйкестікке 

сертификатталды.

Жыл бойы Болат департаментінде жəне 

«Өркен» ЖШС-де «IRCA» Халықаралық 

аудиторлық компаниясы өліммен 

аяқталатын жазатайым оқиғалардың алдын 

алу жөніндегі ғаламдық 

стандарттарды енгізу бойынша бақылау 

аудитін өткізді.

2012 жылдың қаңтарында «Еңбек қорғау 

жəне қауіпсіздік техникасы сұрақтарын 

басқаруда жетекшілік» оқыту бағдарламасы 

құрылып, іске қосылды. 2013 жылдың 12 

айында аталған бағдарлама бойынша 

Болат департаментінде  378 адам 

оқытылды. «Өжет көшбасшылық» 

бағдарламасы бойынша КД 13 576 адам, 

«Өркен» ЖШС 1 002 адам оқытылды.

Охрана труда и техника

безопасности

В компании проводится постоянный 

контроль за соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности. В 

течение 2013 года в подразделениях 

«АрселорМиттал Темиртау» проведено 43 

комплексных обследования  состояния 

охраны труда в подразделениях всех 3-х 

департаментов, выявлено  4 436  

несоответствий. В 3-х департаментах 

проведено 449 705 аудитов на уровне цехов 

и подразделений, выявлено 720 224 

несоответствий. Проводятся аудиты 

производственных площадок 

подразделений - в расчете  не менее 20% 

рабочего времени производственных 

служащих и руководителей компании и 

постоянный мониторинг за выполнением 

мероприятий  по исключению 

несоответствий. 

Предприятие сертифицировано на 

соответствие системе менеджмента 

качества на базе МС. ISO 9001, 

экологического менеджмента ISO 14001 и 

безопасности труда OHSAS 18001. 

В течение года в стальном департаменте и 

ТОО «Оркен» проводился наблюдательный 

аудит Международной аудиторской 

компанией IRCA по выполнению 

глобальных стандартов по предотвращению 

смертельных несчастных случаев.

В январе 2012 года разработана и 

запущена обучающая программа 

«Лидерство в управлении вопросами 

охраны труда и техники безопасности». За 

12 месяцев 2013 г. по данной программе в 

стальном департаменте обучено 378 

человек. По программе «Смелое 

лидерство» в УД обучено 13 576 человек, в 

ТОО «Оркен» – 1 002 человека.

08

Внедрение и реализацияпроектов по охране труда

Еңбек қорғау бойынша жоба-

ларды жүзеге асыру жəне

енгізу


«Көзбе-көз»

«Глаза в глаза»

«Қауіпсіздік техникасына

 жауапты»

«Ответственный за технику

безопасности»

«Қызыл сарышаяндар»

«Красные скорпионы»

« Əрбір ИТЖ –

ҚТ бойынша инженер»

«Каждый ИТР –

инженер по ТБ»

ЕҚ жəне ҚТ сұрақтары бойынша

басқаруында жетекшілік

Лидерство в управлении вопросами

ОТ и ТБ


Ғаламдық стандарттар бойынша

«Өмір кітабын» оқыту

Обучение «Книги жизни» по Глобальным

стандартам

«Өжет көшбасшылық»

«Смелое лидерство»

2011 ж./г.

2012 ж./г.

2013 ж./г.

«Қауіпсіздіктің он алтын ережесі»

«Десять золотых правил»

Нөлге ұмтылу

Стремление к нулю

«Жарақаттанудың нөлдік

деңгейіне ұмтылу»

«Стремление к нулевому

уровню травматизма»

Қауіпсіздік техникасы, 

жұмыскерлердің еңбегі 

мен денсаулығын 

қорғау жұмыс 

орындарында да, одан 

тысқары жерлерде де 

біздің компаниямыздың 

негізгі құндылықтары 

болып табылады. 

Кəсіпорында 

денсаулық қорғау жəне 

еңбек қауіпсіздігі 

саясаты əрекет етеді, 

оның басты мақсаты – 

бақытсыз 

жағдайларды, өндірістік 

жарақаттануды 

толығымен жою жəне 

кəсіби сырқаттарды алу 

тəуекелін төмендету. 

Аталған саясатты 

«АрселорМиттал» 

тобының барлық 

кəсіпорындары, оның 

ішінде Қазақстандағы 

кəсіпорындары 

орындайды. 

Техника безопасности, 

охрана труда и 

здоровья работников 

как на рабочем месте, 

так и за его пределами, 

являются основными 

ценностями для нашей 

компании. На 

предприятии действует 

политика по охране 

здоровья и 

безопасности труда, 

главная цель которой - 

полное исключение 

несчастных случаев, 

производственного  

травматизма и 

снижение риска 

получения 

профессиональных 

заболеваний. Данная 

политика выполняется 

всеми предприятиями 

группы 


«АрселорМиттал», в 

том числе 

предприятиями в 

Казахстане.

Компания жыл сайын Халықаралық 

денсаулық сақтау жəне еңбек қауіпсіздігі 

күнін атап өтеді. 2013 жылы ол «Тоқта, 

ойлан жəне қауіпсіз əрекеттен!» ұранымен 

өтті. Бұл күннің аясында компанияның 

барлық кəсіпорындарында көптеген іс-

шаралар өткізілді. Ол ЕҚ жəне ҚТ бойынша 

əр түрлі байқаулар, олар: «Үздік учаске», 

«Үздік бригада», «Үздік қоғамдық 

инспектор», «ҚТ бойынша үздік жауапты», 

балалар суреттерінің байқауы «Қауіпсіздік 

техникасымен өмірге қауіптілік жоқ», 

спорттық шаралар. ҚТ бойынша ең жақсы 

көрсеткіштері бар байқау жеңімпаздарын 

кəсіпорын басшылығы алғыс хаттармен, 

грамоталармен, бағалы сыйлықтармен 

жəне ақшалай сыйлықтармен марапаттады.

Ежегодно в компании отмечается 

Международный день охраны здоровья и 

безопасности труда. В 2013 году он прошел 

под девизом «Остановись, подумай и 

действуй безопасно!» В рамках этого дня на 

всех предприятиях компании прошло 

большое количество мероприятий. Это 

различные конкурсы по ОТ и ТБ, такие как: 

«Лучший участок», «Лучшая бригада», 

«Лучший общественный инспектор», 

«Лучший ответственный по ТБ», конкурс 

детского рисунка «Жизнь вне опасности с 

техникой безопасности», спортивные 

мероприятия. Победители конкурсов, 

имеющие лучшие показатели по ТБ, были 

награждены руководством предприятия 

благодарственными письмами, грамотами, 

ценными подарками и денежными 

премиями. 

09

28 419


2013 жылы 

«АрселорМиттал 

Теміртау» АҚ 3 

департаментінде кəсіби 

мамандандыру, біліктікті 

арттыру, өнеркəсіптік 

қауіпсіздіктің түрлі 

курстарында теориялық 

жəне практикалық оқыту 

28 419 адам өткізілді. 

В 2013 году в 3-х 

департаментах

АО «АрселорМиттал 

Темиртау» проведено 

теоретическое и 

практическое обучение на 

различных курсах 

профессиональной 

специализации, 

повышения квалификации, 

промышленной 

безопасности – 28 419 

человек. 

OHSAS 18001 жүйесінің 

жұмыс істеуі, «Өмір 

кітаптары», Ғаламдық 

стандарттар сұрақтары 

бойынша оқытудан 7 967 

адам өтті.   

Саны (2013 ж. 

желтоқсанына)

БД – 4 334 адам 

КД –  117 адам 

«Өркен» ЖШС – 3 516  

адам. 

Прошли обучение  по вопросам 

функционирования 

системы OHSAS 18001, 

«Книгам жизни», 

Глобальным стандартам –

7 967 чел. 

Количество человек на 

декабрь 2013 г.

СД – 4 334 чел. 

УД – 117 чел. 

ТОО «Оркен» – 3 516  чел. 

7 967


Угольный департамент

На предприятиях департамента проведено  

180 совещаний постоянно действующих 

комитетов по проекту «Безопасность 

каждого – безопасность всех, стремление к 

нулевому уровню травматизма». Намечено 

750 мероприятий, из них 742 выполнено.

Проведены совместные аудиты служащих с 

рабочим персоналом, выявлено стюардами 

17 947 несоответствий по ОТ, проведено     

2 721 совещание с разбором нарушений. 

Лучший стюард каждого предприятия был 

награжден денежной премией, всего 15 

человек по угольному департаменту. 

Рабочими подано 223 предложения по 

улучшению в вопросах охраны труда, все 

предложения проанализированы, 158 

приняты к исполнению.

Көмір департаменті

Департамент кəсіпорындарында 

«Əрқайсысының қауіпсіздігі – барлығының 

қауіпсіздігі, жарақаттанудың нөлдік 

деңгейіне ұмтылу» жобасы бойынша 

əрдайым əрекет ететін комитеттердің 180 

жиналысы өтті. 750 шара жоспарланған, 

оның ішінде 742 орындалған.

Барлық жұмыскерлер құрамын еңбек қорғау 

жəне ҚТ жұмысына қатыстыру – 

қызметкерлердің жұмыскерлер құрамымен 

бірлескен аудиттері жүргізілді, стюардтар 

ЕҚ бойынша 17947 сəйкеспеушілікті 

анықтады, бұзушылықтарды талқылауға 2 

721 жиналыс өткізілді. Əрбір кəсіпорынның 

таңдаулы стюарды ақшалай сыйлықпен 

марапатталды, КД бойынша барлығы 15 

адам. Жұмысшылардан еңбек қорғау 

сұрақтарына қатысты жақсарту жөнінде 223 

ұсыныс келіп түсті, барлық ұсыныстар 

талданды, 158 орындауға қабылданды.


Еңбек қорғау жəне

қауіпсіздік техникасы

Компанияда еңбек қорғау жəне қауіпсіздік 

техникасы талаптарын сақтау үнемі 

бақыланып отырады. 2013 жылының 

бойында «АрселорМиттал Теміртау» 

бөлімшелерінде еңбек қорғау жағдайының 

43 кешенді зерттеулері өткізіліп, 3 

департаменттің бөлімшелерінде 4 436 

сəйкеспеушілік табылған. 3 департаментте 

цехтар жəне бөлімшелер деңгейінде 449 

705 аудит өткізіліп, 720 224 сəйкеспеушілік 

анықталған. Компанияның өндірістік 

қызметкерлері мен жетекшілерінің жұмыс 

уақытынан  20%-дан кем емес есепте 

бөлімшелердің өндіріс алаңдарының аудитң 

жəне сəйкеспеушіліктерді жою бойынша 

шараларды орындаудың үнемі мониторингі 

өткізіліп отырады.

Кəсіпорын сапа менеджменті жүйесіне 

сəйкестікке МС. ISO 9001 базасында, ISO 

14001 экологиялық менеджменті жəне 

OHSAS 18001 еңбек қауіпсіздігі сəйкестікке 

сертификатталды.

Жыл бойы Болат департаментінде жəне 

«Өркен» ЖШС-де «IRCA» Халықаралық 

аудиторлық компаниясы өліммен 

аяқталатын жазатайым оқиғалардың алдын 

алу жөніндегі ғаламдық 

стандарттарды енгізу бойынша бақылау 

аудитін өткізді.

2012 жылдың қаңтарында «Еңбек қорғау 

жəне қауіпсіздік техникасы сұрақтарын 

басқаруда жетекшілік» оқыту бағдарламасы 

құрылып, іске қосылды. 2013 жылдың 12 

айында аталған бағдарлама бойынша 

Болат департаментінде  378 адам 

оқытылды. «Өжет көшбасшылық» 

бағдарламасы бойынша КД 13 576 адам, 

«Өркен» ЖШС 1 002 адам оқытылды.

Охрана труда и техника

безопасности

В компании проводится постоянный 

контроль за соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности. В 

течение 2013 года в подразделениях 

«АрселорМиттал Темиртау» проведено 43 

комплексных обследования  состояния 

охраны труда в подразделениях всех 3-х 

департаментов, выявлено  4 436  

несоответствий. В 3-х департаментах 

проведено 449 705 аудитов на уровне цехов 

и подразделений, выявлено 720 224 

несоответствий. Проводятся аудиты 

производственных площадок 

подразделений - в расчете  не менее 20% 

рабочего времени производственных 

служащих и руководителей компании и 

постоянный мониторинг за выполнением 

мероприятий  по исключению 

несоответствий. 

Предприятие сертифицировано на 

соответствие системе менеджмента 

качества на базе МС. ISO 9001, 

экологического менеджмента ISO 14001 и 

безопасности труда OHSAS 18001. 

В течение года в стальном департаменте и 

ТОО «Оркен» проводился наблюдательный 

аудит Международной аудиторской 

компанией IRCA по выполнению 

глобальных стандартов по предотвращению 

смертельных несчастных случаев.

В январе 2012 года разработана и 

запущена обучающая программа 

«Лидерство в управлении вопросами 

охраны труда и техники безопасности». За 

12 месяцев 2013 г. по данной программе в 

стальном департаменте обучено 378 

человек. По программе «Смелое 

лидерство» в УД обучено 13 576 человек, в 

ТОО «Оркен» – 1 002 человека.

08

Внедрение и реализацияпроектов по охране труда

Еңбек қорғау бойынша жоба-

ларды жүзеге асыру жəне

енгізу


«Көзбе-көз»

«Глаза в глаза»

«Қауіпсіздік техникасына

 жауапты»

«Ответственный за технику

безопасности»

«Қызыл сарышаяндар»

«Красные скорпионы»

« Əрбір ИТЖ –

ҚТ бойынша инженер»

«Каждый ИТР –

инженер по ТБ»

ЕҚ жəне ҚТ сұрақтары бойынша

басқаруында жетекшілік

Лидерство в управлении вопросами

ОТ и ТБ


Ғаламдық стандарттар бойынша

«Өмір кітабын» оқыту

Обучение «Книги жизни» по Глобальным

стандартам

«Өжет көшбасшылық»

«Смелое лидерство»

2011 ж./г.

2012 ж./г.

2013 ж./г.

«Қауіпсіздіктің он алтын ережесі»

«Десять золотых правил»

Нөлге ұмтылу

Стремление к нулю

«Жарақаттанудың нөлдік

деңгейіне ұмтылу»

«Стремление к нулевому

уровню травматизма»

Қауіпсіздік техникасы, 

жұмыскерлердің еңбегі 

мен денсаулығын 

қорғау жұмыс 

орындарында да, одан 

тысқары жерлерде де 

біздің компаниямыздың 

негізгі құндылықтары 

болып табылады. 

Кəсіпорында 

денсаулық қорғау жəне 

еңбек қауіпсіздігі 

саясаты əрекет етеді, 

оның басты мақсаты – 

бақытсыз 

жағдайларды, өндірістік 

жарақаттануды 

толығымен жою жəне 

кəсіби сырқаттарды алу 

тəуекелін төмендету. 

Аталған саясатты 

«АрселорМиттал» 

тобының барлық 

кəсіпорындары, оның 

ішінде Қазақстандағы 

кəсіпорындары 

орындайды. 

Техника безопасности, 

охрана труда и 

здоровья работников 

как на рабочем месте, 

так и за его пределами, 

являются основными 

ценностями для нашей 

компании. На 

предприятии действует 

политика по охране 

здоровья и 

безопасности труда, 

главная цель которой - 

полное исключение 

несчастных случаев, 

производственного  

травматизма и 

снижение риска 

получения 

профессиональных 

заболеваний. Данная 

политика выполняется 

всеми предприятиями 

группы 


«АрселорМиттал», в 

том числе 

предприятиями в 

Казахстане.

Компания жыл сайын Халықаралық 

денсаулық сақтау жəне еңбек қауіпсіздігі 

күнін атап өтеді. 2013 жылы ол «Тоқта, 

ойлан жəне қауіпсіз əрекеттен!» ұранымен 

өтті. Бұл күннің аясында компанияның 

барлық кəсіпорындарында көптеген іс-

шаралар өткізілді. Ол ЕҚ жəне ҚТ бойынша 

əр түрлі байқаулар, олар: «Үздік учаске», 

«Үздік бригада», «Үздік қоғамдық 

инспектор», «ҚТ бойынша үздік жауапты», 

балалар суреттерінің байқауы «Қауіпсіздік 

техникасымен өмірге қауіптілік жоқ», 

спорттық шаралар. ҚТ бойынша ең жақсы 

көрсеткіштері бар байқау жеңімпаздарын 

кəсіпорын басшылығы алғыс хаттармен, 

грамоталармен, бағалы сыйлықтармен 

жəне ақшалай сыйлықтармен марапаттады.

Ежегодно в компании отмечается 

Международный день охраны здоровья и 

безопасности труда. В 2013 году он прошел 

под девизом «Остановись, подумай и 

действуй безопасно!» В рамках этого дня на 

всех предприятиях компании прошло 

большое количество мероприятий. Это 

различные конкурсы по ОТ и ТБ, такие как: 

«Лучший участок», «Лучшая бригада», 

«Лучший общественный инспектор», 

«Лучший ответственный по ТБ», конкурс 

детского рисунка «Жизнь вне опасности с 

техникой безопасности», спортивные 

мероприятия. Победители конкурсов, 

имеющие лучшие показатели по ТБ, были 

награждены руководством предприятия 

благодарственными письмами, грамотами, 

ценными подарками и денежными 

премиями. 

09

28 419


2013 жылы 

«АрселорМиттал 

Теміртау» АҚ 3 

департаментінде кəсіби 

мамандандыру, біліктікті 

арттыру, өнеркəсіптік 

қауіпсіздіктің түрлі 

курстарында теориялық 

жəне практикалық оқыту 

28 419 адам өткізілді. 

В 2013 году в 3-х 

департаментах

АО «АрселорМиттал 

Темиртау» проведено 

теоретическое и 

практическое обучение на 

различных курсах 

профессиональной 

специализации, 

повышения квалификации, 

промышленной 

безопасности – 28 419 

человек. 

OHSAS 18001 жүйесінің 

жұмыс істеуі, «Өмір 

кітаптары», Ғаламдық 

стандарттар сұрақтары 

бойынша оқытудан 7 967 

адам өтті.   

Саны (2013 ж. 

желтоқсанына)

БД – 4 334 адам 

КД –  117 адам 

«Өркен» ЖШС – 3 516  

адам. 

Прошли обучение  по вопросам 

функционирования 

системы OHSAS 18001, 

«Книгам жизни», 

Глобальным стандартам –

7 967 чел. 

Количество человек на 

декабрь 2013 г.

СД – 4 334 чел. 

УД – 117 чел. 

ТОО «Оркен» – 3 516  чел. 

7 967


Угольный департамент

На предприятиях департамента проведено  

180 совещаний постоянно действующих 

комитетов по проекту «Безопасность 

каждого – безопасность всех, стремление к 

нулевому уровню травматизма». Намечено 

750 мероприятий, из них 742 выполнено.

Проведены совместные аудиты служащих с 

рабочим персоналом, выявлено стюардами 

17 947 несоответствий по ОТ, проведено     

2 721 совещание с разбором нарушений. 

Лучший стюард каждого предприятия был 

награжден денежной премией, всего 15 

человек по угольному департаменту. 

Рабочими подано 223 предложения по 

улучшению в вопросах охраны труда, все 

предложения проанализированы, 158 

приняты к исполнению.

Көмір департаменті

Департамент кəсіпорындарында 

«Əрқайсысының қауіпсіздігі – барлығының 

қауіпсіздігі, жарақаттанудың нөлдік 

деңгейіне ұмтылу» жобасы бойынша 

əрдайым əрекет ететін комитеттердің 180 

жиналысы өтті. 750 шара жоспарланған, 

оның ішінде 742 орындалған.

Барлық жұмыскерлер құрамын еңбек қорғау 

жəне ҚТ жұмысына қатыстыру – 

қызметкерлердің жұмыскерлер құрамымен 

бірлескен аудиттері жүргізілді, стюардтар 

ЕҚ бойынша 17947 сəйкеспеушілікті 

анықтады, бұзушылықтарды талқылауға 2 

721 жиналыс өткізілді. Əрбір кəсіпорынның 

таңдаулы стюарды ақшалай сыйлықпен 

марапатталды, КД бойынша барлығы 15 

адам. Жұмысшылардан еңбек қорғау 

сұрақтарына қатысты жақсарту жөнінде 223 

ұсыныс келіп түсті, барлық ұсыныстар 

талданды, 158 орындауға қабылданды.


10

15 845


«Өжет көшбасшылық» 

бағдарламасы бойынша 

барлығы 15845 адам, 

соның ішінде Көмір 

департаментінің 

басшылығы жəне болашақ 

жаттықтырушылар 

оқытылды


По программе «Смелое 

лидерство» обучено всего 

15 845 человек, в том 

числе руководство и 

будущие тренеры 

угольного департамента.

«Қауіпті өндірістік 

объектілерде еңбек қорғау 

жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік» бағдарламасы 

бойынша Көмір 

департаменті 

кəсіпорындарының 15370 

жұмысшылары оқытылды

По программе «Охрана 

труда и промышленная 

безопасность на опасных 

производственных 

объектах» обучено 15 370 

рабочих предприятий 

угольного департамента.

15 370


Кəсіпорынның санитарлық-

тұрмыстық баспаналарын 

жөндеуге бағытталған 

«Гигиена» бағдарламасы 

бойынша 2013 жылы 

9 жуыну бөлмелері

20 кəріз тораптары

1 асхана жөнделді.

«Гигиена» бағдарламасы 

2015 жылға дейін əрекет 

етеді. 

По программе «Гигиена», предполагающей ремонт-

ные работы санитарно-

бытовых помещений 

предприятия, в 2013 году 

отремонтировано:

9 душевых

20 санузлов

1 столовая

Программа «Гигиена» 

будет действовать до 2015 

года.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет