Сабақ саны Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұныДата06.09.2022
өлшемі34.17 Kb.
#38502
түріСабақ


7-сынып
(жылына 34 сағат, аптасына 1 cағат.)р/с

Сабақ саны

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаты

Cағат саныМерзімі

7 «А»

7 «Ә»

7 «В»1-тоқсан


1

1

7.1А
Химия пәніне кіріспе. Таза заттар және қоспалар
(4 c.)

Химия пәніне кіріспе

7.1.1.1 -химия ғылымының нені оқытатынын білу1


2

2

1 практикалық жұмыс
«Қауіпсіздік техникасының ережелерімен және зертханалық құрал-жабдықтармен танысу»

7.1.1.2 -химиялық лабораторияда және кабинетте жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін білу және түсіну

1


3

3

Элемент, қоспа және қосылыс.
1 зертханалық тәжірибе «Заттар қоспалары мен олардың қосылыстарын салыстыру»7.4.1.1 -элементті (жай зат) бірдей атомдардың жиынтығы ретінде түсіну
7.4.1.2 -таза заттар атомдардың немесе молекулалардың бір түрінен түзілетінін білу;
7.4.1.3 -элемент (жай зат), қоспа және қосылыс түсініктерін ажырата алу
7.4.1.4 -қосылыстардың және элементтердің физикалық қасиеттері туралы алған білімдерін қоспа құрамындағы таныс емес заттарды ажыратуға қолдана алу

1


4

4

Қоспаларды бөлу әдістері.
2 зертханалық тәжірибе «Ластанған ас тұзын тазарту»


БЖБ №1

7.4.1.5 -қоспалардың түрлерін және оларды бөлу әдістерін білу


7.4.1.6 -қоспаны бөлуге негізделген тәжірибені жоспарлау және өткізу

1
5

5

7.1В Заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі
(4c.)Физикалық және химиялық құбылыстар. Заттардың агрегаттық күйлері


3 зертханалық тәжірибе
«Химиялық реакциялардың белгілері»7.1.1.3 -физикалық және химиялық құбылыстарды ажырату
7.1.1.4 -заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін білу және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын түсіндіру

1


6

6

Салқындау үдерісі


4 зертханалық тәжірибе «Салқындау үдерісін зерттеу»7.1.1.5 -салқындау үдерісін зерделеу, салқындау қисығын салу және оны талдау, бөлшектердің кинетикалық теориясына сай, өз бақылауларын түсіндіру1


7

7

Қайнау үдерісі
5 зертханалық тәжірибе
«Судың қайнау үдерісін зерттеу»
БЖБ №27.1.1.6 -судың қайнау үдерісін зерделеу, қыздыру қисығын салу және оны талдау, бөлшектердің кинетикалық теориясын пайдалана отырып, өз бақылауларын түсіндіру1


8

8

ТЖБ №1


1
2-тоқсан


1

9

7.2A Атомдар. Молекулалар. Заттар
(3 с.)Атомдар мен молекулалар

7.1.2.1 -атомдар мен молекулалардың айырмашылығын білу

1


2

10

Химиялық элементтер. Жай және күрделі заттар

7.1.2.2 -әрбір элементтің химиялық таңбамен белгіленетіндігін және белгілі атом түрі екенін білу
7.1.2.3 -элементтерді металдар мен бейметалдарға жіктеу
7.1.2.4 -заттарды құрамына қарай жай және күрделіге жіктеу

1


3

11

Атомның құрамы мен құрылысы. Изотоптар


БЖБ №3

7.1.2.5 -протон, электрон, нейтронды және олардың атомдағы орналасу тәртібін, массасын зарядын білу
7.1.2.6 -алғашқы 20 элементтің атом құрылысы (p+, n0, e-) мен атом ядросының құрамын білу;
7.1.2.7 -изотоп түсінігін білу

1


4

12

7.2В Ауа. Жану реакциясы
(5с.)Ауа. Ауаның құрамы.

6 зертханалық тәжірибе «Балауыз шамның жануы»

7.3.1.1-ауа құрамын білу;
7.3.1.2 -заттардың жану кезінде ауаның құрамына кіретін оттектің жұмсалатындығын білу
7.3.1.3 -атмосфералық ауаны ластанудан қорғаудың маңызын түсіну

1
5

13

Жану үдерісі7.3.1.4 -затты жағуға қажетті жағдайларды және жану реакциясының өнімдерін білу
7.3.1.5 -тез тұтанатын, жанғыш және жанбайтын заттарға мысалдар келтіру1


6

14
2 практикалық жұмыс/
көрсетілім
«Күкірттің, фосфордың, темірдің
ауада және оттекте жануын
салыстыру»7.3.1.6 -заттардың таза оттекте жақсырақ жанатындығын түсіну1


7

15
Металдар мен бейметалдардың
жануы, қышқылдық және негіздік оксидтердің түзілу


БЖБ №4

7.3.1.7 -металдар мен бейметалдардың жануы кезінде оксидтер түзілетіндігін білу

1


8

16

ТЖБ №2

1
3-тоқсан


1

17

7.3А
Химиялық реакциялар
(3с.)

Табиғи қышқылдар мен негіздер. Индикаторлар.
7 зертханалық тәжірибе «Ерітінділердің қышқылдық, сілтілік ортасын анықтау».
8 зертханалық тәжірибе «Хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы»

7.3.4.1 -«қышқылдық» және «сабындылық» қасиеттер кейбір табиғи қышқылдар мен сілтілердің белгілері болуы мүмкін екендігін білу
7.3.4.2 -химиялық индикаторлар метилоранж, лакмус, фенолфталеинді және олардың әртүрлі ортадағы түстерінің өзгеруін білу
7.3.4.3 -рН шкаласы негізінде әмбебап индикаторды қолданып, сілтілер мен қышқылдарды анықтай алу
7.3.4.4 -«антацидтік заттарды» қолдану мысалында қышқылдардың бейтараптануын түсіну

1


2

18

Сұйылтылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі.
Сұйылтылған қышқылдардың карбонаттармен әрекеттесуі.
9 зертханалық тәжірибе
«Мырыштың сұйылтылған тұз қышқылымен әрекеттесуі».
10 зертханалық тәжірибе
«Сутекке сапалық реакция»7.2.2.1 -сұйылтылған қышқылдардың қолдану аяларын және олармен жұмыс жасау ережелерін атау
7.2.2.2 -сұйылтылған қышқылдардың әртүрлі металдармен реакцияларын зерттеу және сутек газының сапалық реакциясын жүзеге асыру

1


3

19

3 практикалық жұмыс
«Сұйылтылған қышқылдар мен карбонаттардың әрекеттесуі. Көмірқышқыл газына сапалық реакция»
БЖБ №5

7.2.2.4 -кейбір карбонаттардың сұйылтылған қышқылдармен реакцияларын зерттеу жәнекөмірқышқыл газының сапалық реакциясын жүзеге асыру1


4

20

7.3В Химиялық элементтердің периодтық кестесі
(3 с.)

Химиялық элементтердің жіктелуі

7.2.1.1 -И. Дёберейнер, Дж. Ньюлендс,
Д.И. Менделеевтің еңбектерінің мысалында элементтердің жіктелуін білу және салыстыру

1


5

21

Периодтық кестенің құрылымы

7.2.1.2 -периодтық кестенің құрылымын білу және сипаттау: топтар мен периодтар

1


6

22
Химиялық элементтердің табиғи топтары және олардың қасиеттері.


БЖБ №6

7.2.1.3 табиғи топтар түсінігін білу, сілтілік металдар, галогендер, инертті газдарға мысалдар келтіре білу

1


7

23

7.3С Салыстырмалы атомдық масса және қарапайым формула
(4 с.)

Салыстырмалы атомдық масса

7.1.2.8 -Жердегі элементтердің басым бөлігі планеталардың қалыптасу кезінде пайда болған изотоптар қоспасы түрінде кездесетіндігін түсіну
7.1.2.9 -табиғи изотоптары бар химиялық элементтердің атомдық массалары бөлшек сан болатындығын түсіну
7.1.2.10 -салыстырмалы атомдық массаның анықтамасын білу

1


8

24

Қарапайым химиялық формулалар. Валенттілік7.1.2.11 -элементтердің атауларын, валенттілікті және олардың қосылыстардағы атомдық қатынастарын қолдана отырып, биэлементті химиялық қосылыстардың формулаларын дұрыс құра білу
7.1.2.12 -химиялық қосылыстың формуласы бойынша салыстырмалы молекулалық/ формулалық массасын есептеу

1


9

25


Формулалар бойынша қосылыстардың салыстырмалы атомдық массаларын есептеу
БЖБ №7

7.1.2.13 – формула бойынша қосылыстардың салыстырмалы атомдық массаларын есептей білу1


10

26

ТЖБ №3

1
4-тоқсан


1

27

7.4A Адам организміндегі химиялық элементтер және олардың қосылыстары
(2 с.)

Тағамдық өнімдердің құрамындағы қоректік заттар. Адам организміндегі химиялық элементтер. Тыныс алу процесі. №11 зертханалық тәжірибе
«Тыныс алу үдерісін зерттеу»7.5.1.1 -тағам өнімдерін химиялық заттардың жиынтығы деп түсіну; адам организміне кіретін элементтерді (О,С,Р,Н,Са,К) білу. Тыныс алу процесін түсіну.1


2

28

4 практикалық жұмыс «Тағам құрамындағы қоректік заттарды анықтау» БЖБ №8

7.5.1.2 -тағамдық өнімдердің бір қатарын: көмірсулар (крахмал), нәруыз, майларды білужәне анықтай алу

1


3

29

7.4B Геологиялық химиялық қосылыстар
(6 с.)

Пайдалы геологиялық химиялық қосылыстар.7.4.2.1 -Жер қыртысында көптеген пайдалы химиялық қосылыстар барын түсіну;1


4

30

Кеннің құрамы

7.4.2.2 -кейбір минералдар мен пайдалы табиғи қосылыстардың кендерге жататынын білу;
7.4.2.3 -металды алу үшін кенді өңдеу үдерісін сипаттау

1


5

31

Металдарды алу7.4.2.4 -Қазақстан қандай минералды және табиғи ресурстармен бай екендігін және олардың кен орындарын білу;1


6

32
Қазақстанның пайдалы қазбалары

7.4.2.5 -табиғи ресурстарды өндірудің қоршаған ортаға әсерін зерделеу

1


7

33
Минералдарды өндірудің экологиялық аспектілері
БЖБ №9
1


8

34

ТЖБ №4

1Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет