Специальный выпуск посвящен международной научножүктеу 5.29 Mb.
Pdf просмотр
бет30/34
Дата24.03.2017
өлшемі5.29 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

 
 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
287 
 
CТУДЕНТТЕРДІҢ ДҰРЫС СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Сулейменова О.Я., Алпаров Т.Т., Шаихова М.А., Бижанова А.А. 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
 
Түйін      Бұл мақалада  студенттердің сөйлеу дағдыларын қалыптастыру жайлы 
айтылған.  
 
Резюме  В статье рассматриваются вопросы формирования качеств устной речи 
студентов при изучении иностранного языка. 
 
Abstrakct This article is about formation of the qualities in oral speech and studying 
of foreign languages. 
 
        Бүгінгі  күні  Қазақстан  Республикасының  білім  беру  саласында  шетел 
тілдерін  оқып  үйренуге  деген  ықылас  арта  түсуде.  Осыған  байланысты  қазіргі 
қоғам  шетел  тілдерін  меңгеру  дәрежесіне  күннен-күнге  көтеріңкі  талаптар 
қоюда.    Ел  басымыздың  жолдауында  көрсеткендей  қазіргі  шәкірт  ертеңгі  күні 
әлем  кеңістігіне  ену  үшін  білім  беру  жүйесі  халықаралық  деңгейге  көтерілуі 
тиіс.  Сондықтан  да  шет  тілін  үйрететін  жоғары  оқу  орындарында  қойылатын 
талаптар көп.  
         Ол үшін: 
-  Студенттерге  шет  тілін  үйретіп-  мәдениетіне,  өнеріне  деген  көзқарастарын 
қалыптастыру. 
-  Өздерінің  қабілеттеріне  қарай  шет  тілі  арқылы  қарым-  қатынасты  ары  қарай 
жалғастырып,  дұрыс жауап беруге үйрету. 
- Студенттердің рухани жан- дүниесін байыту, ой-өрісін кеңейту,  халықаралық 
қарым- қатынасқа мәдениетке тәрбиелеу. 
Студенттің зиялы, сезімтал жан болып өсуіне көмектесу. 
        Қоғамдағы  соңғы  кезеңде    болып  жатқан  өзгерістер  шет  тілін  оқып-
үйренуге  мәжбүрлігін  туғызып  отырғаны  жасырын  емес.  Компьютер  арқылы 
әлемдік  ақпараттар    кеңістігіне  шығу,  әлемдегі  озық  технологияларды 
жаңалықтарды меңгеру, өмір ағымына ілесу. Студенттерге ана тілінің негізінде 
шет  тілін  үйрету,  олардың  өз  ойын  ауызша  және  жазбаша  дұрыс,  еркін, 
келістіре  баяндай  білуге  дағдыландыру.Оқулықтарды,  сөздікпен  жұмыс 
жасауда  өздігінен  пайдалана  бәлу  сияқты  әскерләк  дағдыларын  қалыптастыру, 
ғасырлар  бойы  жазған  рухани  мәдениетімен,  білімімен  қаруландыру  және 
егемен  еліміздің  ұлттық  мәдениетін,  салт-дәстүрін  шет  тілі  арқылы  таныту. 
Қазақ  тілін  жан-жақты  білгенде  ғана  өзге  тілдердің  мән-мағынасына  қасиетіне 
терең  үңілуге  болады.  Онда,  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  тілі-
қазақ тілі, ал халықаралық тіл- ағылшын тілі болып саналады. 
         Осыған  байланысты,  қазіргі  таңда  шет  тіліне  деген  үлкен  сұраныс 
болуына,  елімізде  сөйлеу  мәселесі  қолға  алына  бастады.  Өзекті  болуының 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
288 
 
себебі  шет  ел  мемлекеттерімен  қарым-қатынас  негізгі  мақсаты  болуына 
байланысты  студенттердің  дұрыс  сөйлеу  мен  сауатты  жазу  дағдыларын 
қалыптастыру  болып  табылады.  Жоғарғы  оқу  орындарында  шет  тілінде 
дыбыстық құрамын, дыбыстардың айтылу нормасын, дыбыстық заңдылықтары 
және  оның  грамматикалық  құрылысын  игеруге,  ойын  еркін  жеткізуге,  бөгде 
біреудің  сөйлеуін  түсініп,  жеткілікті  дәрежеде  сөздік  қорын  меңгеріп,  шет 
тілінде  қарым-қатынас  жасауға  жаттықтырылады.  Студенттерді  мұндай 
дәрежеге  жеткізу  үшін  сөйлеудің  өзіндік  жүйесі,  тәсілдері  мен  амалдары, 
жолдары ойластырылады. 
        Қазіргі  таңда  жүргізіліп  жатқан  әрекет,  ол  ең  алдымен  жаңа  мазмұндағы 
жоғары  оқу  орындарына  арналған  оқулықтар  мен  бағдарламалары  қажет,  яғни 
білім  мазмұнын  анықтау  мәселесі  өзекті.  Сондықтан  шет  тілінде  тілді  үйрету 
үшін  сөйлесу  әрекетіне  дағдыландырылады.  Өзге  тілді  үйрену  барысында 
студенттің қабілеттілігі мен бейімділігі, шеберлігі яғни икемділігі ерекше орын 
алады.  Сол  себепті  шет  тілінде  сөйлесу  икемділігіне  көңіл  аудару  қажет.  Тілді 
тәжірибеде пайдалану- сөйлесу, яғни қарым-қатынас жасау. Қарым-қатынастың 
дамуының  түрлері,  қатысым  үрдісі,  оның  мазмұны,  оның  құрамының  жүйесі 
т.б. бар. Ал студенттерді сөйлеуге үйретуде осы ерекшеліктер негізге алынады. 
Сондықтан  сөйлеу  үрдісі  қатысымдық  негізде  құрылады.  Сөйлеу  құралдарын 
шегеру  мен  оны  қарым-қатынаста  пайдалану  сөйлесу  икемділігі  мен 
дағдыларын  сапалы  қалыптастыруға  ықпал  етеді.  Демек,  қазіргі  сөйлеу 
тәжірибесінде 
студенттің 
сөйлесу 
икемділіктері 
мен 
дағдыларын 
қалыптастыруда  осы  қатысымдық  әдісіне  барабар,  екіншіден,  қатысымдық 
бағыт  тілді  игеріп,  өз  тәжірибесіне  пайдалана  білу,  яғни  сөйлесу  мақсатын 
көздейді. 
         Сөйлеу  тілін  дамыту  әрқашан  әдісте  қаралып  отырады.  Оның  маңызы, 
қажеттілігі  айқындалады.  Бірақ  шет  тілінде  сөйлеудің  ендә  ғана  өалыптасып 
келеді. Әсіресе, сөйлеуге жаттыөтырудың негізгі атаулары және категориялары, 
тіл  дамытуға  арналған  жұмыстар,  сөйлеудің  мазмұны,  құралы,  студенттердің 
тіл  байлығын  бағалау  қалыптары  анықталмаған,  бірақ  қазіргі  тіл  дамыту 
әдістерінің  өзіндік  зерттеулері  бар,  керекті  психологиялық,  лингвистикалық 
базасы  жетіле  бастаған.  Бұл  мәселелер  студенттердің  қатысымдық  әрекет 
негізінде сөйлеуге үйретудің өзектілігін анықтайды. 
          Егер  шет  тәләнде  жоғары  оқу  орындарында  студенттердің  сөйлесу  тілін 
дамыту ісі лингвистикалық, психологиялық және педагогикалық негіздерге сай, 
қатысымдық    әрекет  әдісі  арқылы  жүйелі,  тілдің  қарым-қатынас  қызметі  мен 
экспрессивтік  қызметіне  қарай  ұйымдастырылса,  онда  сөйлесудің  тиісті 
лексикалық,  граммматикалық  икемділіктері  мен  дағдыларын  қалыптастыруда, 
дамыта сөйлеудің әдіс-тәсілдерін тиімді пайдаланып жүргізгенде ғана нәтижелі 
болады.  Сондықтан  өзге  елмен  қарым-қатынас  жасау  үшін  сөйлеу  қызметі 
өрістете  түсуге  мүмкіндік  алды.  Шет  тілі  басқару  орындарда,  өндіріс 
орындарда,  ғылыми  мекемелер  мен  білім  беру  саласында  кеңінен  қызмет  ете 
бастады. 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
289 
 
        Сондай-ақ  «Шет  тілі»  пәнінің  практикалық  білім  мазмұнында  «Сөйлеу 
және  жазба  тіл  мәдениетін  игеру.  Қазіргі  заман  сөйлеудің  үш  түрі-ауызша, 
жазбаша  және  электронды  түрлерінің  дамуын  ерекше  талап  етіп  отыр. 
Сөйлеудің  жазбаша,  электронды  түрі  қаншалықты  маңызы  болса  ауызша 
сөйлеудің  мәні  де  соншалықты  зор.  Ауызша  сөйлеуге  үйрету  барлық  топтарда 
жүргізіледі.  Студенттердің  ауызша  сөйлеуге  баулу  мәселесін  нақты  әңгіме 
ететін  кезең  келді.  Бұл  әлеументтік  қажеттілік,  заңнамалар  талабы,  елбасы 
тапсырмасы.  Елбасы  Н.Ә.  Назарбаев  атап  көрсеткендей:  «Өсіп  келе  жатқан 
ұрпаққа  әлемдік  стандартқа  сай  келетін  сапалы  білім  беруіміз  керек,  сонымен 
қатар  қазіргі  мамандардың  біліктілік  деңгейін  көтеруді  де  ұмытпауға  тиіспіз», 
деген міндетті белгілейді.         
                                              
Әдебиеттер 
1. 
Назарбаев Н.Ә. «Интерактивті сабақ» Егемен Қазақстан , 2007. 
2. 
Нургалиева Г.К. «Жаңа ақпаратты технология құралдары».  
Білім, 2007. 
3. 
Н.Д. Гальскова. «Современная методика обучения» Москва, 2000 
 
 
 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Сулейменова О.Я., Лозенко И.В., Еленова А.К 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Түйін      Мақалада  шет  тілін  оқытуда  лексикалық  жаттығулар  жүйесін 
қолдаудағы 
кездесетін 
қиындықтарды 
лингвистер, 
психологтар 
және 
әдіскерлермен біріге отырып шешу мәселесі сөз болады. 
 
Резюме    В  статье  говорится  о  том,  что  к  системе  лексических  упражнений, 
используемых  при  обучении  иностранному  языку  в  медицинском  вузе,  могут 
быть  предъявлены  разнообразные  требования.  Сложность  и  многогранность 
проблемы  указывает  на  то,  что  она  может  быть  удовлетворительно  решена 
объединенными усилиями лингвистов, психологов и методистов. 
 
Abstrakct  This article deals with the problem, that to the system of lexical exercises, 
used by foreign language studying in medical university, various requirements can be 
presented. Complexity and variability of the problem point out, that this problem can 
be satisfactorily solved with the help of linguists, psychologists and methodists united 
efforts.  
 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
290 
 
         Упражнения  являются  одной  из  наиболее  важных  составных  частей 
работы  по  созданию  навыков  владения  иностранными  языками,  одним  из 
компонентов  содержания  обучения  в  медицинском  вузе.      Как  и  вся  система 
образования,  они  строятся  на  базе  дидактических  принципов  обучения  с 
использованием  наиболее  эффективных  методов  и  приемов  преподавания 
иностранного  языка  и  учебно-организационных  форм  работы,  оправдавших 
себя на практике. 
         Лексическим  наполнением  упражнений  является  конкретный,  специально 
отобранный  лексический  материал,  усвоение  которого  в  первую  очередь 
необходимо  для  достижения  поставленных  целей  обучения.  Материал  для 
упражнений,  как  правило,  подбирается  таким  образом,  чтобы  он  помимо 
языковых  знаний  сообщал  также  сведения  по  медицинской  тематике  и  этим 
способствовал  развитию  знаний  студентов,  связанных  с  их  будущей 
профессиональной деятельностью. 
         Упражнения обычно проводятся после получения студентом достаточного 
количества  информации  о  тренируемом  языковом  явлении  (после  объяснения 
преподавателем  нового  материала  или  после  ознакомления  с  этим  материалом 
при  помощи  учебного  пособия)  при  условии  посильности  и  доступности  всего 
содержащегося в упражнении языкового материала. Упражнения рассчитаны на 
то,  чтобы  студент  мог  выполнить  их  при  помощи  преподавателя  или  ключа  к 
упражнениям, а затем уже самостоятельно. 
         Поскольку  в  упражнении  перед  студентом  каждый  раз  ставится  новая 
задача  и  проверяется  его  способность  принимать  правильные  решения,  то  эта 
задача (инструкция к упражнению) должна быть сформулирована с предельной 
ясностью и точностью. 
         При  составлении  упражнений  должны  быть  предусмотрены  такие  формы 
работы,  при  которых  достигались  бы  наиболее  благоприятные  условия  для 
развития  тех  навыков,  которым  данное  упражнение  обучает,  чтобы  при  этом 
достигалась  наибольшая  активность  студента.  Необходимо  также,  чтобы 
студент  осознавал  при  этом  целесообразность  и  полезность  упражнения  и 
чтобы его не утомляло однообразие выполняемой работы. Поэтому упражнения 
должны  быть  разнообразными  как  по  видам  речевой  деятельности,  так  и  по 
языковому  и  иллюстративному  материалу,  а  также  и  по  условиям  их 
проведения. 
         К этому следует добавить, что в упражнениях должны быть использованы 
как  средства  внешней,  так  и  средства  внутренней  наглядности.  Внутренняя 
наглядность  создается  путем  использования  словесного  контекста  и  типовых 
речевых  конструкций,  отражающих  определенные  жизненные    ситуации,  а 
также  ситуации  из  повседневной  медицинской  практики,  например  «At  the 
Doctor’s»  - “Beim  Arzt”, “At the Dentist’s” - “Beim  Zahnarzt”, “At a Chemist’s” – 
“Beim Apotheker” и др.  
         Эта внутренняя наглядность может сочетаться с внешней  наглядностью – 
звуковой  и  зрительной,  что  находит  свое  выражение  в  использовании 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
291 
 
технических  средств  обучения  (звукозаписей,  кинофильмов),  наглядных 
пособий  (картин,  карикатур,  плакатов),  а  также  в  создании  на  занятии 
естественных ситуаций для говорения с заданными условиями.  
         В  качестве  примера  можно  привести  ситуацию  по  лексической  теме  
«Туберкулез  легких»  –  «Pulmonary  tuberculosis»  -  «Lungentuberkulose». 
Преподаватель  ставит  перед  студентами  следующую  ситуационную  задачу: 
«Представьте, что Вы работаете терапевтом в поликлинике и к Вам пришел на 
прием  пациент  со  следующими  жалобами:  повышение  температуры  до 
субфебрильного уровня, кашель с выделением густой мокроты по ночам и рано 
утром,  сильное  потоотделение  по  ночам,  резкая  потеря  веса  тела  и  др.  Врачу 
необходимо  обследовать  пациента,  поставить  ему  правильный  диагноз  и 
назначить лечение». Студенты готовят диалог на изучаемом иностранном языке 
по  данной  ситуационной  задаче,  распределяя  между  собой  роли  врача-
терапевта и пациента с перечисленными симптомами заболевания. 
        Чтобы  осуществить  все  перечисленные  требования  на  практике, 
необходимо  соответсвующим  образом  систематизировать  весь  имеющийся 
лексический материал, расположить отдельные части во взаимной связи друг с 
другом.  
         В  применении  к  упражнениям  под  ситематизацией  лексического 
материала понимается: 
1. 
Определение  выбора  форм  работы  в  соответствии  с  закономерностями 
изучаемого языка, а также  учет соотнесенности системы иностранного языка с 
родным языком студента. 
2. 
Дифференциация конкретных приемов работы над языковым материалом 
в  зависимости  от  психологической  природы  овладения  данным  навыком, 
например от того, требуют ли языковые явления максимального осознания или 
могут быть усвоены имитативно-интуитивным путем.  
3. 
Расположение  лексического  материала  с  учетом  целевой  установки  при 
обучении и условий обучения. 
4. 
Соблюдение  последовательности  расположения  материала,  причем  под 
последовательностью  понимается:  а)  распределение  языковых  фактов  в 
упражнениях не в отрыве друг от друга, а в определенной связи друг с другом, 
чтобы достигалось комплексное усвоение студентами всех аспектов изучаемого 
лексического  материала;  б)  постепенность  усвоения  материала  в  течение  всего 
процесса  обучения  в  тесной  связи  с  совершенствованием  навыков  владения 
языком.  Постепенное  увеличение  объема  материала  и  расширение  его 
тематики,  с  тем  чтобы  в  конце  обучения  была  представлена  вся  система 
языковых  явлений;  в)  постоянная  увязка  нового  лексического  материла  со 
старым,  систематическое  повторение  пройденного  материала,  сведение  в 
систему 
усвоенного 
лексического 
материала; 
г) 
осуществление 
преемственности  упражнений  по  трудности  и  по  видам  (от  языковых 
упражнений  к  речевым);  д)  выполнение  отдельных  частных  действий  с 
лексическим  материалом  в  соответствии  с  этапами  овладения  определенными 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
292 
 
умениями. 
При 
этом 
в 
качестве 
первого 
этапа 
рассматривается 
полуавтоматическое  употребление  лексического  материала,  в  котором 
участвует  сознание,  занятое  смысловой  стороной  языка,  в  качестве  второго  – 
полностью  автоматизированное  употребление  лексического  материала  а  в 
качестве  третьего  –  умение  пользоваться  изученной  лексикой  в  речи  как 
результат выработавшегося чувства языка.  
          Обусловленность количества  упражнений, их обьема и их вариативности 
характером  и  степенью  содержащихся  в  упражнениях  трудностей  изучаемого 
лексического материала.  
          Установление  принципов  и  критериев,  на  основании  которых  могли  бы 
строиться  различные  системы  упражнений,  является  одной  из  основных 
проблем  методики  преподавания  иностранного  языка.  К  этой  проблеме 
относятся  такие  вопросы,  как  наполнение 
упражнений  лексическим 
материалом,  который  должен  лежать  в  их  основе,  что  связано  с  отбором 
лексических  единиц  и  определением  степени  их  трудности;  определение 
характера  упражнений  в  зависимости  от  лексического  материала  и  специфики 
развиваемых  навыков  и  умений; выбор  наиболее эффективных видов работы  в 
соответствии  с  методической  задачей,  которая  ставится  при  выполнении 
упражнений;  учет  этапа  обучения,  формы  и  места  выполнения  упражнений; 
распределение  упражнений  по  этапам  формирования  речевых  навыков  и 
умений;  оптимальное  соотношение  упражнений  в  говорении,  аудировании, 
чтении и письме и ряд других вопросов. 
          На  все  эти  вопросы  в  значительной  степени  отвечают  многочисленные 
работы  методистов  и  психологов.  Их  характерной  чертой  является 
существование большого количества точек зрения на проблему классификации 
упражнений,  что  объясняется  многогранностью  данной  проблемы  и 
возможностью подхода к ней с разных сторон.  
          В  общих  чертах  существующие  в  настоящее  время  точки  зрения  могут 
быть сведены к следующему: 
          Одним  из  основных  критериев  при  построении  системы  лексических 
упражнений  является  учет  особенностей  языковой  коммуникации,  в  силу  чего 
упражнения  принято  делить  на  языковые  (т.е.  такие,  которое  направлены  на 
овладение  навыком  использования  отдельных,  вычлененных  из  акта  речи 
лексических единиц) и речевые (т.е. такие, в которых используются в речи  все 
накопленные  знания,  умения  и  навыки).  Языковые  упражнения  должны 
предшествовать  речевым,  поскольку  при  выполнении  первых  внимание 
обучаемого  сосредоточено  в  основном  на  языковой  форме,  а  при  выполнении 
вторых  –  на  содержании  высказывания.  Языковые  упражнения  называются 
также подготовительными, т.е. готовящими к речи. 
          Другим  критерием  является  учет  операций  речевых  действий,  которыми 
должен  овладеть  студент,  изучающий  иностранный  язык.  С  пониманием 
связаны,  например,  такие  операции,  как  узнавание  лексических  единиц  и  их 
соотнесение  с  контекстом  и  ситуацией    (рецептивное  комбинирование),  а  с 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
293 
 
говорением – воспроизведение лексического материала и его комбинирование в 
соответствии с речевой ситуацией (продуктивное комбинирование).  
Исходя  из  выше  сказанного  лексические  упражнения  можно  разделить  на 
следующие виды: 
1. 
Тренировочные,  т.е.  направленные  на  узнавание  и  воспроизведение 
речевых комплексов и лексических единиц.  
Например.  Translate  the  following  words  and  word  combinations…  Übersetsen  Sie 
folgende Wörter und Wendungen… и др.  
2. 
Речевые  и  условно-речевые,  т.е.  направленные  на  понимание  устной  и 
письменной речи и выражение мыслей в устной и письменной форме  
Например:  Retell  the  following  text…  -    Erzählen  Sie  den  folgenden  Text  nach…  
Write  a  short  summary  to  the  theme  -  Schreiben  Sie  eine  kurze  Zusammenfassung 
zum  Thema…;  Compile  a  dialogue  to  the  theme…-    Stellen  Sie  den  Dialog  zum 
Thema… zusammen и др.  
         Поскольку  тренировочные  лексические  упражнения  должны  быть 
максимально  приближены  к  акту  естественной  коммуникации,  их  называют 
также  комбинированными  упражнениями,  так  как  в  них  одновременно 
происходит закрепление лексического материала и развитие умений правильно 
выражать свои мысли на иностранном языке.  
Исходя  из  противопоставления  «еще  не  речь  -  речь»  различают  также 
аналитические  и  синтетические,  коммуникативные  и  некоммуникативные 
упражнения.  
         Критерием  деления  упражнений  может  быть  также  последовательность 
овладения действиями, ведущими к речевой деятельности, и различение в связи 
с  этим  условно-коммуникативных  и  подлинно-коммуникативных  упражнений, 
а также участие памяти при выполнении упражнений и совершаемые при этом 
логические  операции,  что  ведет  к  разделению  упражнений  на  упражнения, 
опирающиеся  в  основном  на  память  (мысли  –  воспоминания)  и  упражнения, 
опирающиеся    на  самостоятельные  мыслительные  операции  (мысли  - 
продукты). 
         Учитывая  все  выше  сказанное,  можно  сделать  вывод,  что  к  системе 
лексических  упражнений,  используемых  при  обучении  иностранному  языку  в 
медицинском вузе, могут быть предъявлены самые разносторонние требования. 
Сложность  и  многогранность  проблемы  указывает  на  то,  что  она  может  быть 
удовлетворительно  решена  объединенными  усилиями  лингвистов,  психологов 
и методистов.  
 
Литература 
1. Афаннасова В.В., Долтмурзиев Д.О., Черезова Т.Л. Английский язык для 
медицинских специальностей – Москва: Издательский центр «Академия», 2005. 
2. Бородулина М.К., Карлин А.М., Лурье А.С., Минина Н.М. Обучение 
иностранному языку как специальности (Немецкий язык). – Москва: «Высшая 
школа», 1975. 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
294 
 
3. Лапидус Б.А. Интенсификация процесса обучения иноязычной устной 
речи (пути и приемы). – Москва: «Высшая школа», 1970 
4. Маслова А.М. Вайнштейн З.Н., Плебейская Л.С.Учебник английского 
языка для медицинских вузов. – Москва: «Лист-Нью», 2002 
5. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи – Москва: 
«Просвещение», 1981. 
6. Шубин Э.П.Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам. – 
Москва «Просвещение», 1972. 
  
  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ    В  КЫРГЫЗСКО - РОССИЙСКОМ СЛАВЯНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
                            Тойгомбаева В.С., Калюжный С.И., Токтогулова Н.А. 
                            Кыргызско - Российский Славянский Университет 
 
Резюме  В статье приводятся данные использования компьютерных технологий 
и  инновационных  методов  обучения  в  учебном  процессе  на  теоретических  и 
клинических 
кафедрах 
КРСУ. 
Рассматриваются 
вопросы 
влияния   
инновационных 
методов 
обучения 
на 
формирование 
у 
студентов 
профессиональных  и  практических  навыков  будущего  специалиста,  а  также 
сравниваются    традиционные  и    компьютерные    методы  обучения  в  сфере 
высшего медицинского образования. 
Ключевые  слова    компьютерные  технологии,  инновационные  методы, 
учебный процесс  
 
Түйін    Мақалада  ҚРСУ  клиникалық  және  теориялық    кафедраларында  оқу 
құраудағы  инновациялық  оқу  әдістерінің  әсер  етуі  қаралады,  сонымен  қатар 
жоғары  медициналық  білім  беру  саласында  дәстүрлі  және  компьютерлік  оқу 
үдерісінде  компьютерлік  технологиялар  және  инновациялық  әдістерді  қолдану 
мәліметтері  келтіріледі.  Студенттерде  кәсіби  және  практикалық  дағдылар 
болашақ  маман әдістері салыстырылды. 
Түйіді    сөздер    компьютерлік  технологиялар,  инновациялық  әдістер,  оқу 
үдерісі.  
          
         В  настоящее     время  подготовка  специалистов    медицинских  учреждений 
должна  вестись  с  применением  современных  информационных  технологий.  У 
будущего  врача  необходимо  сформировать    постоянную  готовность  к 
самостоятельному  пополнению  знаний      в  процессе  до  дипломного    и  в  пост 
дипломного образования. 
            В 
современных 
условиях 
эффективность 
работы 
специалистов 
здравоохранения  всех  категорий  и  уровней  практически  невозможна  без 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
295 
 
владений    специальными  навыками    и  умениями  обработки  информации  с 
помощью 
информационных 
технологий, 
локальных 
и 
глобальных 
вычислительных  сетей.  Использование    компьютеров  и    современных  средств 
связи  позволяет  внедрить  принципиально  новые    методы    медицинского 
обслуживания  населения  и  управления  отраслью.  Это    в  свою  очередь 
способствует повышению качества  жизни и стратегического ресурса общества 
            Особенностью    обучения    в  высшем  медицинском  учебном  заведении 
является  необходимость    запоминать    большие  объемы  информации: 
разнообразные  средства  диагностики,  лечения  и  реабилитации  пациентов, 
справочные данные, перечень фармацевтических препаратов, которые хранятся  
в  соответствующих    электронных  базах  данных.  Кроме  того,  владение 
компьютерными технологиями дает возможность специалисту  постоянно быть 
в  курсе  новейших  достижений  медицинской  науки.  Исходя  из  этого,  обучение 
студентов  медицинских  ВУЗов  необходимо  проводить  с  использованием  в 
учебном  процессе  информационных  технологий.  Они   формируют  у  студентов 
самостоятельность, развитие умений и навыков добывать новые знания в сфере 
своей профессиональной деятельности.  
          Формирование  функциональной  компьютерной  грамотности  у  студентов 
КРСУ начинается с первых курсов.  На кафедре математики и информатики им 
прививают  навыки  общения  с  компьютерной  технологией.  У    студентов  
пробуждается  интерес,  генерируются  новые  навыки  восприятия  учебного 
материала.  Преподаватели  кафедр  клинических    и  теоретических  дисциплин 
внедрили  в  учебный  процесс  модульно  рейтинговую  систему  и  современные 
инновационные  технологии  обучения  студентов.  Преподаватели  кафедр 
теоретических  дисциплин  используют  самые  передовые  приемы  обучения: 
семинары, конференции, ролевые и деловые игры. Это позволяет,  максимально 
приблизить процесс обучения к их будущей практической деятельности.  
           Студенты    на  кафедре  микробиологии,  вирусологии,  иммунологии  и 
эпидемиологии    осваивают  различные  компьютерные  программы  для 
проведения  эпидемиологического  анализа  проблемных  нозологических  форм 
заболеваемости,  регистрируемых  в  республике.  Студентов  обучают    методам 
поиска качественной информации по  Интернету  в отношении выбранного  для 
анализа 
инфекционного 
заболевания. 
Эпидемиологический 
анализ 
заболеваемости  проводится  на  основе  доказательной  медицины.  Путем 
математического  моделирования  они  выявляют  региональные    особенности 
многолетней,  годовой  динамики  заболеваемости,  определяют  социальную, 
медицинскую  и  экономическую  значимость  основных  нозологических  форм. 
Анализируя  данные  заболеваемости  по  эпидемиологическим  признакам, 
определяют  факторы  риска,  прогнозируют  заболеваемость,  и  предлагают 
противоэпидемические  и  профилактические  мероприятия  по  стабилизации  или 
снижению    уровня  заболеваемости,  а  также    обучаются  составлению 
презентаций с последующим  их представлением студенческой аудитории. Все 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
296 
 
эти  процессы  выполняются  с  помощью  компьютеров.  Студент  приобретает 
практические навыки анализа необходимые будущему специалисту.   
          По  курсу  микробиологии  и  иммунологии  в  конце  учебного  года 
проводится  итоговая  олимпиада,  которая  позволяет  глубже    изучить  разделы 
микробиологии. В олимпиаде участвуют все студенты, получившие проходной 
балл  по  модульно-рейтинговой  системе.  Олимпиада  проводится  в  три  тура. 
Первый  тур  теоретический:  студенты  отвечают  на  вопросы    тестовых  заданий. 
Прошедшие  первый  тур  переходят  к  сдаче  практического  раздела  олимпиады.                                
В  этом  разделе  студенты  получают    различные  ситуационные  задачи  и 
описывают    полученные  препараты.  Успешно  сдавшие  практическую  часть 
олимпиады  допускаются  к  творческому  ее  разделу.  В  этом  разделе  участник 
получает,  какой  либо  орган  и  должен  описать  его  функцию  в  виде    рисунка, 
деловой  игры  или  стихотворения  и  т.д.  Участники  олимпиады  успешно 
прошедшие  все  три  тура  освобождаются  от  экзаменов.  Проведение  таких 
олимпиад  в  нетрадиционной  игровой  форме  с  одной  стороны  позволяет 
раскрыться  многогранным  способностям  и  талантам  студентов,  а  с  другой 
стороны  повышает  качество  подготовки  студентов,  глубже  изучить  разделы 
иммунологии и микробиологии. 
         Применительно к клиническим специальностям необходимо отметить, что 
практически  каждый  специалист,  окончивший  обучение  всегда  стоит  перед 
непреодолимой  стеной  практического  общения  с  пациентом.    Здесь  молодых 
специалистов    вгоняет  в  ступор  слабые  практические  умения,  навыки, 
компетенции,  а  порой  и  их  полное  отсутствие.  Главная  проблема 
профессиональной подготовки образованного врача – отсутствие всей полноты 
общения  студентов  с  больными  и  обработка  –  шлифовка  студентами    именно 
профессиональной  компетентности  и  своих  практических  навыков.  В 
определенной мере этому способствует общепринятая система тестовой оценки 
качества  профессиональных  знаний,  но  не  умений.  Уже  в  самом    задании 
стандартных  тестов  исключен  всякий  элемент  практических  компетенций  и 
навыков студентов. Анализируя положение учебно-методических директивных 
академических    материалов,      мы  «раскопали»    необъятные  «месторождения» 
повышения качества  профессионального, клинического образования, а именно 
в  самостоятельной  работе  студентов  и  тренингов  (аутотренингов)  и  оценку 
качества практических навыков студентов посредством разработки нами нового 
принципа  тестирования.  Главное  в  этих  тестах  –  это  возможность  студента 
самостоятельно выявлять (быть компетентным) те или иные симптомы и затем 
использовать  результаты  своих  находок  в  теоретическом  продвижении 
клинического диагноза. В качестве новой технологии и основного инструмента 
проведения  тестирования служат  обязательное использование  компьютерных 
оригинальных  разработок  тестовых  заданий.  Это  прививает  студентам  навыки 
общения  с  компьютерными  технологиями,  что  еще  более  побуждает  в  них 
интерес  и  генерирование  новых  вариантов  улучшения  качества  восприятия 
учебного  материала.  Нами  прослежена  взаимовыгодная  преемственность  

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
297 
 
системы  подготовки  студентов,    начиная  с  базисных  фундаментальных 
дисциплин до специализированной подготовки на старших курсах.     
          С  целью  внедрения  информационных  технологий  лекции  на  всех 
кафедрах  переведены  на  мультимедийное  сопровождение.  Эти  технологии 
позволяют    сделать  визуальную  информацию  яркой  и  динамичной,  построить 
сам  процесс  образования  с  учетом  активного  взаимодействия  студента  с 
обучающей  системой,  На  кафедрах    созданы  электронные  банки  контрольных 
тестовых заданий для студентов. Каждый студент имеет возможность получить 
контрольные  тестовые  задания  в  электронном  виде.  Компьютерное  оснащение 
лекций  и  практических  занятий  позволяет  внедрить  новые  инновационные 
методы обучения. 
           По  сравнению с традиционной формой обучения  инновационная форма 
является более сложной и требует обширного и глубокого знания и со стороны 
преподавателя.  Это  отбор и систематизация учебного материала, 
планирование и коррекция процесса обучения, индивидуализация обучаемого. 
Индивидуальным следует считать обучение только то обучение, которое 
проводится по принципу: один обучаемый – один компьютер. В высшем 
медицинском учебном заведении компьютер выступает в роли технического 
средства обучения. Компьютерная техника дает возможность использовать 
учебный материал в различных формах: в виде тестовых заданий, 
дополнительного материала (схемы, рисунки, таблицы), отдельных разделов и 
глав конкретного учебника и т. д.
           Если  сравнить  учебник  и  персональный  компьютер  как  источники. 
информационных материалов, то каждый из них может иметь как достоинства, 
так и недостатки. Одним из достоинств компьютерной техники по сравнению с 
книгой  является  высокий  уровень  обработки  оперативной  информации 
(изменения  в  представляемом  информационном  учебном  материале  можно 
вносить  в  ближайшее  время  после  их  появления  в  литературе).  В  тоже  время, 
компьютер  никогда  не  сможет  заменить  учебник.  В  современном  мире  роль 
компьютера  в  профессиональной  подготовке  студента  (интерна)  и/или 
повышении 
квалификации 
врача-специалиста 
велика. 
Использование 
компьютерной  техники  в  учебном  процессе  –  важный  компонент  подготовки 
студентов и врачей-интернов к их дальнейшей трудовой деятельности.  
          Исторически сложившаяся традиционная форма  обучения проводится по 
схеме:  изучение  нового  материала  –  его  закрепление  –  контроль  полученных 
знаний  –  оценка.  В  настоящее  время  компьютерные  технологии  позволяют 
усовершенствовать 
традиционную 
форму 
обучения 
путем 
включения 
компьютера в качестве тренажера и репетитора. Однако  это еще далеко не все 
возможности  компьютерных  технологий.  С  помощью  компьютеров  вводятся 
такие  новые  формы  обучения  как  -  дистанционное  обучение  и  виртуальное 
обучение.  Эти  формы  обучения    более  приемлемы  на  пост  дипломной 
подготовке 
специалистов 
определенных 
медицинских 
профессий..
В  качестве  тренажера  компьютер  используется  для  закрепления  знаний, 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
298 
 
полученных  на  лекциях,  практических  и  семинарских  занятий.  В  этом  случае 
тренировка  проводится  по  типу  «шаг  за  шагом»,  т.е.  от  простого  к  сложному. 
Если  в  начальном  этапе  у  студентов  отмечается  некоторая  интеллектуальная 
пассивность,  то  по  мере  усложнения  задания  интеллектуальная  активность 
возрастает,  что  ведет  к  закреплению  умений  и  отработке  навыков.
Для  закрепления  полученных  знаний  и  умений  обучение  при  помощи 
компьютера  можно  многократно  повторять.  В  этом  случае  компьютер 
используется  уже  в  качестве  репетитора.  Обратная  связь  осуществляется  не 
только  при  контроле,  но  и  в  процессе  усвоения  знаний.  Это  дает  возможность 
обучаемому 
объективно 
оценить 
ход 
процесса 
его 
обучения. 
        Компьютер  позволяет  усилить  мотивацию  к  обращению  студентов  и 
врачей  к  книге  –  учебнику.  Новизна  работы  с  компьютером  обучающегося 
способствует  значительно  повысить  интерес  к  предмету,  дает  возможность 
регулировать  представляемый  учебный  материал  по  степени  его  сложности,  а 
успешное  выполнение  заданий  положительно  сказывается  на  мотивации. 
Компьютер  позволяет  устранить  одну  из  причин  отрицательного  отношения  к 
обучению  –  неуспех  (неудачу),  которая  обусловлена  пробелами  в  знаниях  или 
непониманием какого-то раздела предмета. 
 
 
 Литература  
 
1. Шапкин Ю.Г., Капралов С.В., Хильгияев Р.Х., Беликов А.В., Хорошкевич 
А.В.  Интерактивные  обучающие  программы  в  образовательном  процессе.\\
Педагогика и образование. 
2. Каде  А.Х.,  Петровский  А.Н.,  Занин  С.А.,  Борисенко  В.Г.,  Губарева  Е.А. 
Новые  компьютерные  технологии  в  системе  преподавания  общей  и 
клинической патофизиологии \\ Информационные технологии в образовании. 
3. Яицкий  Н.А.,  Игнатов  Ю.Д.,  Шляхто  Е.В.  Внедрение    современных 
информационных  технологий  в  медицинском  вузе  //  Ученые  записки  Санкт-
Питерб.гос.мед.ун-та им. Павлова-2000-Т.7,№2 –С.123-128. 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  В РАБОТЕ  С 
ТЕКСТОМ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Тойганбекова М.Е. 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Түйін      Берілген мақала орыс тілі  пәнін оқытуда студенттермен бірге белсенді 
жұмыс  жасау  кезіндегі  түрлі  әдістерді  қолданудың  оң  тәжірибесін  көрсетуге 
бағытталған.  
 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
299 
 
Резюме    Данная  статья  посвящена  демонстрации  позитивного  опыта 
применения  инновационных  методов  работы  со  студентами  при  изучении 
русского языка.   
 
Abstrakct  Given  article  is  devoted  demonstration  of  positive  experience  primene-
nija active methods of work with students at studying of  russian disciplines.   
 
        В  современном    образовании  остро  стоит  вопрос  о  профессиональной  и 
нравственной  ответственности  ее  представителей.  В    данных  условиях 
радикальному  изменению  подвергаются  цели,  задачи  образования,  его 
структура  и  содержание.  Интеграция  отечественной  высшей  школы  в  мировое 
образовательное  пространство  –  проблема,  которая  является  составной  частью 
общенациональной  проблемы  реформирования  народного  образования  в 
Казахстане.  
          Развитие  у  студентов  способности  логического  мышления  и  умения 
творчески  применять  полученные  в  процессе  обучения    объем    знаний  при 
самостоятельном принятии решений на поставленную перед ним задачу – одна 
из  главных  целей  обучения  на  занятиях  русского  языка.  Хорошая  методика 
преподавания  обеспечивает  единство  интересов  преподавателя  и  студентов.  В 
этом  отношении  инновационные  методы  активного  обучения  в  работе  с 
текстами по специальности  являются одним из наиболее перспективных путей 
совершенствования профессиональной подготовки будущих  специалистов. 
Активные  методы  обучения  –  методы,  стимулирующие  познавательную 
деятельность студентов. Они строятся в основном на диалоге, предполагающем 
свободный  обмен  мнениями  о  путях  разрешения  той  или  иной  проблемы.      
Данные методы характеризуются высоким уровнем активности обучаемых.  
Как известно, существуют несколько форм инновационных методов обучения:  
 
 Полилоги-беседы по отдельным темам, 
 
анализ конкретных ситуаций и решение проблемных задач,  
 
деловые (ролевые) игры, 
 
кроссворды,  
 
игровое проектирование  
 
и другие.  
Однако  нужно  учитывать  тот  факт,  что  внедрение  в  учебный  процесс 
инновационных  методов  обучения  в  основном  осуществляется  при  изучении 
гуманитарных или организационных дисциплин.  
         Целью  данной  статьи  является  применения    инновационных  методов  при 
изучении  русского  языка  в  неязыковом  вузе.    Преподавателями    кафедры 
активно  используются    в  своей  учебно-практической    деятельности  как 
традиционные подходы к обучению, так и современные инновационные методы 
работы. 
Применение 
данных 
методов 
обучения, 
способствующих 
самостоятельно  контролировать  собственный  процесс  обучения  студентами 
является актуальным и своевременным. 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
300 
 
         Использование  инновационных  методов  дает  студентам  необходимые 
практические  навыки  анализа  ситуаций  и  оперативного  нахождения  решений, 
развивает способности аргументировать и четко излагать свои мысли. 
Особенность  учебных  занятий  заключается  в  том,  что  они  требуют  активного 
участия  обучающихся.  При  этом  роль  преподавателя  сводится  к  оказанию 
помощи  студенту  по  мере  продвижения  через  процесс  занятий.  Компетентный 
преподаватель  должен  хорошо  представлять  себе,  что  происходит  на  каждой 
конкретной  стадии  учебного  процесса,  и  делать  обучение  более  эффективным 
для его участников. 
         В  последнее  время  преподавателями  внедряется  такая    инновационная 
форма обучения как «методика малых групп». 
Процесс обучения в данном случае состоит из следующих этапов: 
1. 
Преподавателем предлагается проблема для обсуждения.  
2. 
Формируются  группы (4-5 студентов).  
3. 
В  каждой  группе  выбираются  необходимые  роли  (руководитель, 
ассистент и т.д.).  
4. 
Предоставляется время на обсуждение.  
5. 
Даётся  возможность  выступления  представителю  от  каждой  группы  для 
презентации  итогов  работы  (варианты  решения  проблемы,  ответы  на 
поставленные вопросы и т.д.). 
6. 
Преподаватель  обобщает  прозвучавшие  выводы  всех  групп  по  заданной 
проблеме.  
7. 
Совместно  разбираются  итоги  и    делаются  общие  выводы  (чему 
научились  в  ходе  занятия,  как  можно  использовать  в  дальнейшем  то,  чему 
научились). 
 
В  начале  занятия  студенты  получают  от  преподавателя  четко 
сформулированную  проблему,  которая  может  быть  выражена  в  форме 
проблемной задачи. 
В процессе обсуждения этой проблемы  они  прибегают к мозговому штурму  – 
одному  из  простых  и  быстрых  способов  генерирования  идей.  Во  время 
мозгового  штурма  участники  свободно  обмениваются  идеями  по  мере  их 
возникновения,  неофициальная  обстановка  создает  атмосферу  свободного 
обмена  мнениями.  Все  высказанные  идеи  записываются  на  доске.  Для  оценки 
взглядов  и  последующего  формирования  групп  при  помощи  взвешенного 
голосования  выбирается  несколько  наиболее  важных  и  перспективных 
направлений, которые должны обсудить студенты, разбившись на группы.  
В  ходе  обсуждения  участие  преподавателя  сведено  к  минимуму.  Он  может 
направить  дискуссию  в  нужное  русло,  задавая  правильные  вопросы.  От  него 
требуется  умение  найти  побуждающие  к  участию  в  дискуссии  стимулы  для 
каждого  обучающегося.  Обычно  преподаватель  обходит  все  группы,  чтобы 
убедиться в том, что студенты правильно поняли задание.  
         Вниманию  студентов  могут  быть  предложены  следующие  основные 
правила,  которых  они  должны  придерживаться  в  процессе  обсуждения: 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
301 
 
уважайте  чужое  мнение   (это  не  значит,  что  нужно  приходить  к  единому 
мнению);  не  говорите  длинными  фразами;  не  говорите  одновременно;  не 
«витайте  в  облаках»  –  подходите  практически;  избегайте  группового 
редактирования;  используйте  творческий  подход.  Эти  правила   можно 
подготовить заранее на слайдах или просто написать на доске. 
         Для  презентации  идеи  от  каждой  группы  выступает  один  человек. 
Некоторые  готовят  раздаточные  материалы  (записи  на  доске).  После  каждого 
выступления  члены  других  групп  задают  вопросы  для  более  детальной 
проработки темы. 
          В  конце  занятия  преподаватель  подводит  итоги  выступлений,  определив 
явно прозвучавшие во время презентаций общие для всех групп решения. 
Задача  преподавателей  нашей  кафедры,  используя  активные  методы  в 
педагогической 
практике, 
найти 
необходимый 
системный 
подход 
взаимодействия со студентом. 
        При  использовании  инновационных  методов  происходит  взаимодействие 
преподавателя  со  студентом,  направленное  на  воспитание  и  самовоспитание 
компетентного специалиста, профессионала.      
Подход  к  взаимодействию  со  студентом,  основанный  на  использовании  этих 
методов включает четыре структурных составляющих.  
Первая  –  побудительная:  причины,  факторы,  обусловливающие  выбор 
студентом  или  преподавателем  того  или  иного  метода  для  эффективного 
усвоения дисциплины. 
          Вторая  –  ментальная,  раскрывающая  смыслы,  ценности,  нормы,  установки, 
которые регулируют поведение участников взаимодействия.  
Третья  –  процессуальная,  определяющая  особенности  педагогического 
взаимодействия,  последовательность  его  развития  (цели,  содержание,  схемы  и 
сюжеты взаимодействия, ролевые позиции).  
         Четвертая  –  результативная,  влияющая  на  результаты  образовательного 
процесса.
 
Студент  стремится  повысить  эффективность  своей  учебной 
деятельности  за  счет  ее  более  рациональной  организации  (например, 
использует схемы, опорные конспекты, составляет картотеку при подготовке  к 
экзаменам и т.д.). 
         Применение  в  практике  преподавания  «методики  малых  групп»  дает 
студентам  возможность  совершенствовать  навыки  разрешения  трудных 
ситуаций,  учиться  друг  у  друга,  формирует  чувство  ответственности  за 
учебный  процесс,  навыки  совместной  работы  в  командах,  а  также  навыки 
публичных выступлений. 
         В  заключении  следует  отметить,  что  использование  описанного  метода 
организации  учебного  процесса  позволяет  не  только  повысить  интенсивность 
обучения  студентов,  но  и  обеспечивает  их  подготовку  к  самостоятельной 
работе.  
 
Литература 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
302 
 
1. 
Андреев Е. Г. Педагогика в работе лектора. М., 1974.2. 
2. 
Баранов С. П., Принципы обучения. М., 1975. 
3. 
Бруннер Д. Процесс обучения. Пер. с нем. М., 1962. 4. 
4. 
Зотов И. С. Некоторые вопросы методики чтения лекции по 
общественным наукам в вузе. М., 1971. 6. 
5. 
Савельев В. П., Туляков Ю. Т. Самостоятельная работа — важная 
составная часть учебного процесса. Симферополь, 1993. 
 
 
 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ С КУРСОМ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»  СТУДЕНТАМ 3 КУРСА   СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Турланов К.М., Карабаева А.И.,  Зарубекова Н.З. 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,  
      
Резюме      Одной  из  основных    дисциплин  3  курса  СД    является  “Скорая  и 
неотложная  медицинская  помощь  с  курсом  экстремальной  медицины”.  В  
результате обучения студенты должны получить навыки диагностики и лечения 
основных    патологических    состояний,  угрожающих  жизни  больного    и 
требующие  оказания  неотложной  помощи.  Не  овладев  в  совершенстве  этими 
главнейшими  знаниями  оказания  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи 
трудно  рассчитывать  на  достаточно  качественную  подготовку  специалистов 
высшего сестринского образования на последующих курсах.   
Ключевые слова  скорая медицинская помощь, студент, обучение. 
 
«ТӨТЕНШЕ  МЕДИЦИНА  КУРСЫМЕН  ЖЕДЕЛ  МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ЖӘРДЕМ 
БЕРУ 
» 
ПӘНІН 

КУРС 
МЕЙІРБИКЕЛІК 
ІСІ 
ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ ОҚЫТУ ТӘЖІРИБЕСІ 
Тұрланов Қ.М., Қарабаева А.И., Зарубекова Н.З. 
Түйін    Шұғыл  жағдайларда  жедел  жәрдем  көрсетуді  студенттерге  үйрететін 
негізгі  пән    «Төтенше  медицина  курсымен  жедел  медициналық  жәрдем  беру» 
пәні.    Осы  пән  кафедрада  МI  3  курс  студенттеріне  жүргізіледі.  Нәтижесінде 
студент науқастың (зардап шегуші) өміріне қауіпті және  шұғыл көмекті қажет 
ететін  патологиялық  жағдайлардың  негізгі  клиникалық  белгілерін;  кенеттен 
ауырған  науқастың  немесе  зардап  шегушінің  жалпы  жағдайын  бағалай  білуі 
тиіс. 
 
TEACHING  DISCIPLINE  «  AMBULANCE  AND  URGENT  MEDICAL  AID 
WITH  EXTREMAL  MEDICINE  COURSE»  TO  STUDENTS  3  COURSES 
NOURSE WORKE  
Turlanov K.M., Karabayeva A.I., Zarubekova N.Z

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
303 
 
Abstrakct   One of leading disciplines where students learn to render urgent medical 
aid  in  emergency  situations,  “Fast  and  urgent  medical  aid  with  extremal  medicine 
course”  is.  Students  3  courses  the  NW  on  kredit  system  are  trained.  As  a  result  of 
training  the  student  should  know  and  be  able  the  basic  clinical  signs  of  the 
pathological conditions menacing to life of sick (victim) and demanding rendering of 
the urgent help. 
 
        Знание основ интенсивной терапии и умение оказать неотложную помощь 
является  аксиомой  для  медицинского  работника  любой  специализации.  Успех 
лечения  неотложных  состояний  определяется  уровнем  профессиональной 
подготовки и личностными качествами фельдшера, оказывающего эту помощь.   
       Одной  из  дисциплин  на  3  курсе  СД,  где  студенты  учатся    оказывать 
неотложную  помощь в экстренных ситуациях, является “Скорая и неотложная 
медицинская помощь с курсом экстремальной медицины”.  
       Целью    дисциплины  является  формирование  знаний  и  умений  по 
организации,  планированию  и  реализации  сестринского  процесса  в  скорой 
медицинской  помощи  и  экстремальной  медицине  для  самостоятельного 
решения проблем пациентов с угрожающими состояниями.  
Задачи  обучения:  дать  студентам  современные  знания  об  организации  
структуре,  оснащении  и  объеме  помощи  бригад  скорой  медицинской  помощи; 
научить  студентов  осуществлять  сестринский  процесс  при  наиболее  часто 
встречающихся 
неотложных 
состояниях; 
научить 
осуществлять 
организационные,  медицинские  и  инфекционно-гигиенические  мероприятия 
при экстремальных ситуациях в местах стихийных бедствий. 
       По ГОСО 2006 года предусмотрен цикл скорой и неотложной медицинской 
помощи с курсом экстремальной медицины (90 часов) у студентов III курса СД.  
В  связи  с  этим  составлена  и  утверждена  типовая  программа  (2009  г.)  На 
основании  типовой  программы  составлены  рабочая  программа  и  календарно-
тематические планы лекции и практических занятий. 
  В соответствии с ГОСО 2006 года обучение студентов 3 курса СД  с 2009-2010 
учебного года проводится по кредитной системе. Дисциплина СНМП с курсом 
экстренной  медицины  состоит  из  2  кредитов  по  45  часов,  которые  проводятся 
на кафедре СНМП.  
       Кафедра  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  оснащена 
мультимедийными  проекторами,    демонстрационными  материалами  (ЭКГ, 
слайды, фильмы, таблицы и др.), муляжами, фантомами. 
       Сотрудниками  кафедры  подготовлены  лекции  в  виде  презентации, 
силлабус,  учебно-методические комплексы для практических занятий и СРС на 
государственном и русском  языках. Тестовые вопросы и ситуационные задачи 
для текущего, рубежного  и итогового контроля.   
      Практические  занятия  проводятся  путем    устного  опроса  с  последующей 
отработкой навыков на фантомах, муляжах, манекенах; тестирования; выезд на 
вызова  в бригадах СНМП, в диспетчерской станции; моделирование ситуаций, 

ВЕСТНИК КАЗНМУ 
304 
 
клинический  разбор  тематического  больного,    решение  ситуационных  задач, 
работа  в  малых  группах,  дискуссии,  презентации,  обратная  связь;  составление 
алгоритма  неотложной  помощи  на  догоспитальном  этапе  при  различных 
клинических  ситуациях;  составление  плана  мероприятий  по  соблюдению 
инфекционной  безопасности  персонала  и  больных,  в  том  числе  и  при 
стихийных бедствиях.   
        Огромное  внимание  уделяется  самостоятельной    работе  студентов  (СРС) 
где  студенты    работают  с  учебной  и  дополнительной  литературой,  с 
литературой  на  электронных  носителях  и  в  интернете;    составляют  алгоритмы 
оказания неотложной помощи, готовят презентации по темам занятий.  
    Практические  навыки  отрабатываются    на  фантомах  и  муляжах.  В  конце 
цикла  сдают  экзамен  по  практическим  навыкам  в  центре  практических 
навыков. 
    Контроль знаний студентов проводится в виде: 
-  текущего    контроля:  решение  тестовых  заданий,  собеседование,  решение 
ситуационных  задач,  самооценка  и  групповая  оценка  при  работе  в  малых 
группах,  оценка  практических  навыков  у  постели  больного  или  в  учебно-
клиническом центре.  
-рубежного контроля  в конце каждого блока: коллоквиум в виде тестирования,   
-итогового  контроля:  интегрированный  экзамен  в  конце  дисциплины, 
включающий тестирование, проверку  практических навыков.  
      Таким  образом  в  конечном    результате  обучения  студент    получает 
знания  и  навыки  по  диагностике  и  лечению  основных  патологических  
состояний,  угрожающих  жизни  больного  (пострадавшего)  и  требующие 
оказания 
неотложной 
помощи; 
порядок 
и 
очередность 
выполнения 
мероприятий  первой    помощи  по  спасению  жизни  пострадавших  и  внезапно 
заболевших,  в  том  числе  и  при  стихийных  бедствиях;  основные    способы 
безопасности пациента и врача при работе в экстремальных ситуациях; оценить 
общее  состояние  внезапно  заболевшего  или  пострадавшего;  оказать 
неотложную  помощь  при  угрожающих  жизни  состояниях,  установить 
максимально  доверительные  отношения  с  пациентом,  его  родственниками, 
коллегами и другими медицинскими работниками;  работать в команде. 
 
Литература 
1. 
Модель медицинского образования КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 1-4 

Каталог: press -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Редакциялық алқа
2012 -> С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина
2012 -> Интеграциялау интеграция фармацевтической науки, образования и практики на современном этапе
2012 -> Подписной индекс 74026 Редакция мекен жайы
2012 -> Сот медицина пәнін оқытудың тиімді әдістерін қарастыру
2012 -> С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина
2012 -> Клинические дисциплины chapter clinical disciplines акушерство и гинекология obstetrics and gynecology
2012 -> С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет