В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследованиежүктеу 2.32 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата15.03.2017
өлшемі2.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

10 


 

 

 

 

 

11 


 

Андапта 

 

Берілген бітіру жұмысында VSAT ғарыштық байланыс арқылы Атырау 

каласында  арқылы  бейне,  дыбыс  және  ақпаратты  таратуын  қамтамасыз  ету 

мақсаты қарастырылды. 

Сондай  ақ  есептеу  бөлімінде:  байланыс  жолының  энергетикалық 

параметрлері:  таратқыш  құаты,  ғарыш  пен  жер  аралығындағы  қашықтық, 

қабылдағыш құрылғысындағы  шуыл  температурасы Сонымен  қатар қатысты 

құрылғылар таңдалды. 

Өміртіршілік 

қауыпсіздігі 

мен 

 

бизнес-жоспар мәселелері  

қарастырылды.   

Аннотация 

В  данной  выпускной  работе  рассматриваются  вопросы  исследование 

работы системы спутниковой связи VSAT в условиях города Атырау, с целью 

обеспечения передачи видео, голоса и данных с помощью спутниковой связи 

VSAT . 

Были  проведены  расчеты:  энергетические  параметры  линии  связи: мощность  передатчика  и    коэффициент  усиления  передающих  и 

принимающих  антенн,    и  эквивалентная  шумовая  температура  устройства 

приемника. расстояние от земной станции до спутника.  Также было выбрано 

соответствующее оборудование. 

Рассмотрены  вопросы  безопасности  жизнедеятельности  и  составлен 

бизнес-план.  

Abstract 

In  this  final  work  deals  with  the  study  of  the  system  of  VSAT  satellite 

communication  in  a  city  of  Atyrau  in  order  to  ensure  the  transmission  of  video, 

voice and data services via satellite VSAT. 

Calculations have been made: the energy parameters of a line: the transmitter 

power  and  the  gain  of  the  transmitting  and  receiving  antennas,  and  the  equivalent 

noise  temperature  of the receiver  device. the  distance  from  the earth  station  to  the 

satellite. It was chosen as the appropriate equipment. 

The problems of safety of life and a business plan. 

 

  

 

 

 

  

12 


 

Мазмұны 

 

Кіріспе............................................................................................................... Жер 

серіктік 

байланыс 

жүйесі 


…………………………………………… 

 1.1  Жер  серіктік  жүйелердің  техникалық  құрылым  қағидалары ………. 

 1.2 Төмен орбиталық ЖЖС-ін пайдаланумен жүзеге асырылатын         байланыс 

жүйесі 


……………………………………………………… 

 

1 1.3 


ЖЖС-мен 

геостационарлы 

жүйелер 

…………………………………. 

1 1.4 Жер 

серіктік 

технологиялар…………………………………………… 

1  1.4.1 

Координаттарды 

анықтаудың 

ғаламдық 

жүйесі………………….. 

1  1.4.2 

 

Жер серіктік 

қорғаушы 

кешендері 

……………………………….. 

1  1.4.3 Жер 

серіктік  

телевизия…………………………………………….. 

1VSAT 


жүйесі……………………………………………………………… 

1 2.1 

Кіші 


жер 

серіктік 

станциялар 

………………………………………… 

1 2.2 Біржақты 

қолжетімділік 

………………………………………………. 

2 2.3 

Екіжақты 

қолжетімділік 

………………………………………………. 

2 2.4 VSAT 

жүйесіндегі 

модуляция 

тәсілдері 

…………………………….. 

2 2.5 

VSAT 


жүйесінде 

кодтау 


әдістері 

…………………………………….. 

2 2.6 VSAT 

dialaway  технологиясының  жұмысының  негізі 

……………… 

2  2.6.1 

ОБС 


компоненттері 

2


 

13 


 

…………………………………………………. 

  2.6.2 


Алыс 

станциялардың 

компоненттері 

………………………………. 

2  2.6.3  «Әркім  әркіммен»  сызбасы  бойынша  байланысты  орнату ………. 

2Техникалық 

есеп 

………………………………………………………….. 2

 3.1 Жер 

серіктік 

желінің 

энергетика 

ерекшеліктері 

……………………... 

2 3.2  Бос  кеңістікте  сигнал  энергиясының  басылуын  есептеу ……………. 

3 3.3 

Жердегі 


станция 

орнының 


бұрышын 

есептеу 


………………………. 

3 3.4  Сигнал  энергиясы  басылуын  төмен  линияларға  қатысты 

қосымша   

        есептеу 

…………………………………………………………………. 

 

3  3.4.1    Қалыпты    атмосферада  сигнал  деңгейінің  әлсіреуінің 

есептеулері  

3  3.4.2  Жаңбырмен    шақырылған  сигнал  деңгейін  әлсіреу есептеулері …. 

3  3.4.3  Бұлт  пен  тұман  әсерінен  сигнал  деңгейінің    әлсіреу  

есептеулері   

3  3.4.4    ИСЗ  антеннасында  дәлсіздік  және  рефракция  кесірінен сигнал    

            деңгейінің 

әлсіреу 

есептеулері 

……………………………………. 

 

3 3.5 


Шу 

факторларын 

есептеу 

……………………………………………... 

3 3.6 ЖЖС 

қабылдағыштың 

қуатын 

есептеу 


……………………………… 

4 3.7  Екі жер серіктік жүйелердің  электрмагниттік үйлесімділігін    

         есептеу 

………………………………………………………………… 

 

4Тіршілік қауіпсіздігі 

……………………………………………………… 

4 

14 


 

  4.1 


Өндірістік 

орынның 


анализі 

…………………………………………. 

  4.2. 

Өндірістік орындарға 

қойылатын 

талаптар 

……………………….. 

   4.2.1 

Жарықтандыру 

……………………………………………………… 

   4.2.2. 

Микроклимат 

параметрлері 

………………………………………. 

   4.2.3. 

Өртке 

қарсы 


қорғау 

………………………………………………… 

  4.3 

Есеп 


айырысу 

бөлімі 


………………………………………………….. 

   4.3.1 

Табиғи 

жарықтандыруды есептеу 

………………………………….. 

   4.3.2 

Бөлменің 

бастапқы 

деректері 

………………………………………. 

   4.3.3 

Кесте 

түріндегі деректер 

……………………………………………. 

   4.3.4 

Есептесу 

мәліметтері 

……………………………………………….. 

  4.4 

Жасанды 


жарықтандыруды 

есептеу 


…………………………………. 

  4.5 


Автоматты 

өрт 


сөндіруді 

есептеу 


……………………………………. 

Бизнес-жоспар ……………………………………………………………. 

 5.1 


Жобаның 

мәні 


…………………………………………………………. 

 5.2 


Ұйымдастырушы-өндірістік 

жоспар………………………………….  

 5.3 

Қаржылық жоспар 

…………………………………………………….. 

 5.4. 

Экономикалық тиімділік 

…………………………………………….. 

4444

444

555

555

555

6Қорытынды 

…………………………………………………………………. 

6 

15 


 

Әдебиеттер 

тізімі……………………………………………………………. 

6А 

қосымша…………………………………………………………………… 

6В қосымша…………………………………………………………………… 

6 

 

   

 

  

 

16 


 

Кіріспе 

         ЖСБЖ-нің  қажетті  өтеу  мүмкіншілігі,  жүйелердің  салаластығы  мен 

үнемділігі  ұдайы  өседі.  Көп  бағдарламалы  телевизиямен,  Қазақстанның 

шалғайдағы түкпірлерімен қоса, барлық жаңа аудандар бірте-бірте қамтылып 

жатыр. Халық шаруашылығының әр түрлі салаларын басқаруда, жаппай білім 

беру  жүйесінде,  стияхиялық  құбылыстар  жөнінде  хабарлауда,  медициналық 

көмек көрсетуде ЖСБЖ-нің маңызы арта түсті. ЖЖС арқылы тез және елдің 

кез-келген  аймағында  байланысты  ұйымдастыруға  мүмкіндік  беретін  жер 

серіктік байланыстың мобильдік құралдары жаппай таратылуда. 

         Қуаты  тапшы  және  тіпті  аз  габаритті  қабылдау-жеткізу  құралдардың 

көмегімен  (мобильді  телефондармен)  әлемнің  кез-келген  абонентімен 

жекеленген  байланыс  үшін  миллиондаған  адамдардың  ЖСБЖ-ні  тікелей 

қолдану  мүмкіншіліктері  бар.  ЖСБЖ-ні  «электрондық  пошта»  (интернет) 

үшін  қолдану  шынайы.  Жер  шарының  кез-келген  нүктесінде  өзінің 

жекеленген  мекен-жайын  анықтау  үшін  ЖЖС-ін  пайдалануға  болады. 

Сонымен  бірге,  пайдаланушылардың  әмірінде  шағын  транзистор  типтес  аз 

габаритті және арзан жеке навигациялық құрылғылардың болуы болжанады. 

         Жыл сайын спутниктік байланыс жүйелері бірыңғай байланыс жүйесінің 

елеулі бөлігі, ғаламдық байланыс жүйесінің маңызды элементі бола бастайды. 

Олар  қазіргі  таңда  да  елдер  арасындағы  өзара  түсіністік  пен  байланысты 

жетілдіру жүйесінде айқын рөлді атқарады, ал уақыты келе осы рөл ұлғаяды. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

17 


 

1 Жер серіктік байланыс жүйесі 

1.1 Жер серіктік жүйелердің техникалық құрылым қағидалары 

Барлық  жер  серіктік  жүйелер  ғарыштық  және  жер  сегменттерінен 

тұрады.  Серік-ретранслятор  орбиталарының  параметрлеріне  байланысты 

қозғалмалы байланыстың жер серіктік жүйелері GEO (геостационарлық), LEO 

(төмен орбита – шамасында 1500-2000 км-ге дейін) және MEO (орта биіктікті 

орбита  –  5000-20 000  км)  болып  бөлінеді.  GEO  геостационарлық  серіктер 

негізіндегі  жүйелер  Жер  бетіндегі  белгілі  нүктенің  үстінде  өз  орналасу 

тұрақтылығы  салдарынан  ғаламдық  байланысты  ұйымдастыру  кезінде 

бірқатар  артықшылықтарды  иемденеді:  байланыс  сеансы  кезінде  КА  мен 

пайдаланушылық  терминалдың  өзара  ауысуына  байланысты  үзілістердің 

жоқтығы, Жер бетінің 95 %-ын тек 3 геостационарлық серіктерінен құралатын 

жүйені  байланыспен  қамту,  серіктер  арасындағы  байланысты  ұйымдастыру 

қажеттілігінің  жоқтығы  (мысалы,  төмен  орбиталдық  жүйеге  қарағанда), 

орбитальдық  топтың  еңбекке  қабілеттілігін  сақтау  үшін  үш  КА-дан  бір  КА 

қажет.  Басқа  жағынан,  GEO  жер  серіктік  байланыстың  қозғалмалы  жүйесі 

потенциалды  түрде  LEO  жүйесімен  салыстыруға  келетін,  егер  Жер  бетіндегі 

соттар шамамен бірдей болса, қызмет пен талаптарды қамтамасыз ете алады. 

Сонымен  бірге,  бағыттылықтың  тар  диаграммасын  қалыптастыруға  қажетті  

КА  борттық  антенналары  қазіргі  заман  технологияларының  мүмкіндігі 

бойынша үлкен болуы тиіс. Осындай күрделі антеннаның ғарышта жайылуы 

мен  геостабилизациясы  жетілдірілетін  проекттердің  экономикалық  тиімділігі 

факторымен  анықталатын  үлкен  техникалық  тәуекелмен  байланысты. 

Геостационарлық орбитаның биіктігі айтарлықтай үлкен, сондықтан осындай 

жер  серіктік  жүйелерде  үлкен  кемшілік  бар  –  сигналды  беру  мен  қабылдау 

арасындағы ұзақ кідіріс. 

Бұдан басқа, терминалдар мен серік-ретранслятордың қабылдау-жеткізу 

аппаратурасы  мен  атмосфера  қосымша  кідірістерді  енгізеді.  Тәжірибеде 

кідірістердің пайда болуы, абоненттердің ашуын келтіретін, телефон арқылы 

сөйлесетін  екі  адам  арасындағы  әңгіме  кезінде  үнемі  үзілістердің  болуына 

алып келеді. Үзілістердің болуы телефон байланыстарын пайдалануға кедергі 

бола  алады,  өйткені  өзге  деректерді  жеткізу  желілерімен  әрекет  ету  мүмкін 

емес. 


Расында,  геостационарлық  орбита  Жер  бетінен  шамалы  36  мың  км. 

арақашықтықта  орналасқандықтан,  егер  сигнал  бір  рет  спутник-

ретрансляторға дейін жол өтсе (2  × 260 = 520 мс), кідірістер шамалы 260 мс 

болады.  Қалған  аталған  кідірістердің  көздері  үлкен  рөл  атқармайды. 

Деректерді  табыстау  кезінде  кідірістер  мүлдем  байқалмайды  және  алмасу 

жылдамдығының  біршама  төмендеуі  кезінде  ғана  пайда  бола  алады.  Осы 

кемшілікті  жою  үшін  арнайы  протоколдарды  қолданады.  Телефон 

байланысына  тоқталсақ,  сигналдың  кідірісі  қатты  сезіліп,  каналға  жоғары 

талаптар қойылған кезде өрескел болуы мүмкін.  


 

18 


 

Ескерте  кететін  жәйт,  қазіргі  кезде  геостационарлық  орбитада  үлкен 

көлемде  КА  орналастырылған  және  талап  етілетін  электромагниттік 

үйлесімділік  сәйкес  келетін  жаңа  белгіленген  нүктелерде  орналастырылуы 

үлкен қиындыққа әкеп соғады. 

Төмен  орбиталық  жер  серіктік  жүйелерге  (LEO  жүйелері)  орбита 

биіктігі  шамамен  700-1500  км  орналасқан,  КА  массасы  500  кг  дейін, 

орбиталық топ – бірден ондаған серіктерге дейінгі жүйелерден құралған. Жер 

территориясының  үлкен  бөлігін  қамту  үшін  бірнеше  орбита  жазықтықтары 

пайдаланылады.  Жер  серіктік  байланыстың  «жоғары»  және  «төмен»  қысқа 

желілері төмен орбиталар арқылы, геостационарлыққа қарағанда, сигнал мен 

сигналдың  кешігу  уақытының  әлсіреуінің  алдын  алуын  қамтамасыз  етеді. 

Сонымен қатар, олар поляр маңындағы аймақтарды (полярлық орбиталардан) 

қамтуға мүмкіндік береді. 

Серіктердің  әрқайсысында  шектелген  қызмет  ету  зонасы  болады  және 

ғаламдық  қамту  үшін  олардың  арасындағы  байланыс  қажет.  Ол  түрлі 

жобаларда  түрлі  тәсілдермен  қамтамасыз  етіледі.  Біреулерінде  (Iridium)  – 

ғарыштағы радиобайланыс желілері арқылы болса, келесілерінде (Global Star) 

–  пайдаланушыға  байқалмайтын  жердегі  станциялардың  жеткілікті  саны 

арқылы  бір  сәуледен  екінші  сәулеге  және  ЖЖС-нен  ЖЖС-не  абоненттің 

үздіксіз автоматтандырылған хабарлауы қамтамасыз етіледі. 

LEO  жүйесінің  дамуына  ықпал  ететін  факторлардың  қатарында 

биологиялық  факторларды  атап  кетпеуге  болмайды.  Адам  ағзасын  тым 

жоғары  жиіліктегі  сәулеленуден  биологиялық  қорғау  талаптарын  жүзеге 

асыру үшін ұсынылатын радиотелефонның сәулелену күші 50 мВт-дан аспауы 

тиіс.  Осындай  күштегі  сигналды  геостационарлық  спутникпен  нәтижелі 

қабылдау соңғысының едәуір  қиындатылуымен тоқайласады: үлкен өлшемді 

антенналар мен жер бетінің белгіленген аймақтарындағы диаграмманың енсіз 

сәулелерінің нақты шегеруінің жасалуы. Төмен орбиталық жер серіктік жүйе 

үшін  радиожелінің  ұзындығы  едәуір  қысқа  және  көпсәулелі  антенналарды 

жасау мәселесі проблемалық емес. 

Төмен  орбиталық  жүйелерге  деген  қызығушылық,  радиотелефонды 

алмасу және қозғалмалы объекттермен салыстырмалы түрде шағын абонеттік 

терминалдарды  қолдану  арқылы  байланысты  қоса,  персоналды  байланыс 

қызметін  көрсету  мүмкіндігімен  түсіндіріледі.  LEO  жүйесінің  көмегімен 

көрсетілетін жылжымалы байланыс қыметінің бағасы қымбат емес абонеттік 

станциялар  мен  ғарыштық  сегментті  қолдану  арқасында  геостационарлық 

жүйелермен  көрсетілетін  оған  ұқсас  қызметтерден  едәуір  арзан  болып 

табылады.  Төмен  орбиталық  жүйелер  Жердің  кез-келген  нүктесінде 

орналасқан терминалдармен үздіксіз байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді  және  іс  жүзінде  байланыстың  инфрастуктурасы  төмен  дамыған  мен 

халық тығыздығы төмен өңірлерде альтернативасы жоқ. 

Орта орбиталды жүйелердің (МЕО) биіктігі 5000-20000 км шамасында, 

КА  массасы  1000  кг-нан  асады,  ал  орбиталдық  топ  бірден  ондаған 

спутниктерден құралады. Орта биіктікті орбитаның төмен биіктікті орбитадан 


 

19 


 

салыстырғанда артықшылығы – біріншісі Жердің радиациялық белдеулерінің 

арасында, ал сол кезде екіншісі – біріншісінің ішінде орналасқан. Сондықтан 

МЕО  жүйесінің  қызмет  ету  мерзімі  –  15  жыл,  LEO  жүйесінің  қызмет  ету 

мерзімі  –  5-7  жыл,  бұл  айтарлықтай  олардың  бағасына  әсер  етеді.  МЕО 

жүйесінде  Жерді  толықтай  торлау  үшін  10-12  ЖЖС  қажет.  Бастапқыда  

бірнеше аймақтарға қызмет ету үшін 6 ЖЖС жеткілікті. Бұл LEO жүйелеріне 

қарағанда,  МЕО  жүйесінің  өрістетілуі  мен  байланыс  серіктерін  ұшыруға  

мүмкіндік береді. 

 

1.1 кесте - Жер серіктік жүйелердің салыстырмалы сипаттамасы Сипаттамасы 

Inmarsat 

Iridium 

Globalstar 

New ICO 

Орбита 


Геостационар 

лық 


Төмен 

орбиталық 

Төмен 

орбиталық Орта 

орбиталық 

Орбита биіктігі  36,500 

780 


1,414 

10,000 


Серіктердің 

мөлшері 


 

4f2+4fЗ 


 

66 


 

48 


 

12-20 


Орбита саны 

 Орбита типі мен  еңісі 

Айналмалы 

Айналмалы 

квазиполярлы 

Айналмалы 

квазиполярлы 

Айналмалы 

Ғаламдық бүркеу + 

+ (жоспарлы)  + (жоспарлы) Қолданысқа енді  1982 

1998 


2000 

2003 


Дауыс (кбит/с) 

4,8 


4,8 

4,8 


4,8 

Факс (кбит/с) 

2,4-64 2,4 2,4 

Мәлімет (кбит/с)  0,6-64 

2,4 

9,6 


9,6 

ISDN 
Н/9 

Пакеттік хабар 

Н/9 

Қысқа 


хабарламалар Пейджинг 

Жоқ  

Портативті 

станцияның 

өлшемі 


 

ноутбук 


 

трубка 


 

трубка 


 

трубка 


 

Серік  кеңістікте  ұдайы  орын  ауыстырады  және  әрдайым  байланысты 

қажет  ететін  бірлескен  пункттер  зонасында  бола  алмайды.  Егер  белгіленген 

пункттер арасында ұзақ тәуліктік байланыс қажет болса ЖСЖҚ қалай жұмыс 

істейді? 

Осы  мәселені  шешу  амалдарының  бірі  –  ұшыруға  лайық  орбиталарға 

олардың  біреуі  байланысты  қажет  ететін  пункттердің  ортақ  радио  көрерлік 

зонасынан    белгілі  мөлшерде  серіктерді  ұшыру.  Алайда,  жеткілікті 

мөлшердегі  серіктер  болған  жағдайда  да,  егер  олардың  орбиталарда 


 

20 


 

орналасуы  кездейсоқ  болса,  пункттердің  ортақ  радио  көрерлік  зоналарында 

бірде-бір ЖЖС болмауы мүмкін. 

Олай  болса  үздіксіз  баланысты  қамтамасыз  ететін  ЖЖС-нің  саны  неге 

байланысты?  Әлбетте,  орбиталардың  биіктігі  неғұрлым  үлкен  болса,  ЖЖС-

нің жердегі пункттермен өзара көрінуі соғұрлым ұзағырақ болады. 

Иілу  –Жердің  белгіленген  қызмет  көрсету  зонасының  белгілі  аймағын 

жер  серіктік  байланыс  жүйесін  қамтудың  ең  маңызды  шарты.  ЖЖС-нің 

орбиталарының  жер  серіктік  байланыс  жүйесіндегі  негізгі  рөлін  айқындау 

үшін,  қысқаша  болса  да,  кейбір  негізгі  типтер  мен  ұғымдарға  тоқталып  кету 

жөн. 

Айналмалы  орбита  –  бұл  серіктен  Жердің  орталығына  дейінгі арақашықтығы  шамамен  тұрақты  орбита.  Эллипстік  орбита  –  серік  Жердің 

айналасында эллипске жақын қисық бойынша қозғалған кездегі орбита. Оның 

Жерден  (апогей)  максималды  және  минималды  (перигей)  алыстауы  бір-

бірінен  едәуір  ерекшеленуі  мүмкін.  Эллипстің  пішіні  оның  эксцентриситінің 

көлемімен анықталады. Үлкен эксцентрисисті бар орбиталарда эллипстік биік 

апогей болады. 

Орбитаның пішінің таңдау (айналмалы, эллипстік, биік эллипстік), иілуі 

(полярлық,  экваторлық),  Жерді  айналу  кезеңінің  көлемі  мен  сипаты 

(синхронды, геостационарлық) белгілі жер серіктік байланыс жүйесін жобалау 

кезінде айқындаушы белгілер болып табылады және өз кезегінде жобаланатын 

жүйенің мақсаты ескеріледі. 

Бірінші ұшырудан бастап байланыс серіктері жүйені құрады. Дара ЖЖС  

кең пайдаланудағы байланысы сирек қолданылады. 

Жер  серіктік  байланыс  жүйелерінде  төмен  орбиталық  аппараттар,  биік 

эллипстік ЖЖС мен геостационарлары пайдаланады. 

 

1.2  Төмен  орбиталық  ЖЖС-ін  пайдаланумен  жүзеге  асырылатын 

байланыс жүйесі 

 Бірінші  болып  байланыс  мақсаттары  үшін  төмен  орбиталық  ЖЖС 

пайдаланылды. 

Сондай-ақ,  бұл  ЖЖС  төмен  орбиталарға  шығару  жеңілдігі  мен 

энергетикалық шығындардың аз мөлшерде жұмсалуымен түсіндіріледі. Төмен 

орбиталық  байланыс  серіктерін  бірінші  ұшырулар  ЖЖС  байланыс  үшін 

қолданудың 

мүмкіндігі 

мен 

мақсаттылығын көрсетіп, 

белсенді 

ретрансляцияның техникалық қағидаларының дұрыстығын растады. Соынмен 

қатар,  серіктерді  төмен  орбиталарда  пайдаланудың  бірінші  тәжірибесінен  

олар жер серіктік байланыс мәселесін жеткілікті тиімді шешілуін қамтамасыз 

ете алмайтыны анық көрінді. 

Аймақтарды  кеңейту  мен  ЖСБЖ  әрекет  ету  уақытын  ұзарту  үшін 

жүйеде  ЖЖС  санын  арттыру  жолы  қарастырылған.  Көп  ұзамай,  төмен 

орбиталық  ЖЖС  көп  серіктік  жүйенің  жаппай  қолданудағы  жүйе  ретінде 

пайдалануында көптеген  қолайсыздық пен тиімсіздіктері айқын болды.  

21 


 

Төмен  орбиталық  байланыс  жүйелерінде  серіктер  кеңістікте  өзара 

кездейсоқ немесе реттелген түрде орналаса алады. Кездейсоқ орналасу кезінде 

ЖЖС  үлкен  саны  қажет,  алайда  олардың  реттелген  орналасуын  жасау  мен 

орнының  сақталуын  қамтамасыз  ету  оңай  емес.  Сонымен  қатар,    серіктердің 

орналасуын  тұрақты  бақылау  мен  ұшу  кезіндегі  эволюциясы  нәтижесінде 

орбиталарды түзету қажет. 

Төмен  орбиталардағы  ЖЖБЖ  жақсы  жағының  бірі,  айтылғандай, 

салыстырмалы  түрде  оларды  орбитаға  шығару  арзандығы  және  қарапайым 

борттық  аппаратурасы.  Ал  кемшіліктеріне  –  үзіліссіз  тәуліктік  байланысты 

қолдап  тұрудың  қиындығы,  бақылаушы  антенналық  құрылғыларды 

пайдаланудың есебінен жердегі аппаратураның күрделеленуі жатады.   

Төмен  орбиталық  ЖСБЖ  екіжақты  үзіліссіз  байланыс  қажет  болмаған 

кезде  нәтижелі  болуы  мүмкін  (мысалы,  егер  периодтық  деректерді  табыстау 

керек болса). 

 


Каталог: diplom -> 2015 -> frts -> kib -> kib ru
2015 -> Дипломдық жобаның тақырыбы «scada программалар қолдануымен авв контроллер оқу стендін құрастыру»
frts -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
2015 -> Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабжения
frts -> Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасности
frts -> В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы по организации
kib ru -> Дипломдық жоба рұқсатсыз қатынас құрудан ақпаратты қорғауға


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет