№3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағыPdf көрінісі
бет1/20
Дата22.12.2016
өлшемі2,32 Mb.
#175
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 

 

 
 
 
   № 3 (22)  2011 
 
 
 
 
 
 
 
Халел Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік 
университетінің 
ХАБАРШЫСЫ 
 
 
 
ВЕСТНИК 
Атырауского государственного университета 
имени Халела Досмухамедова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1996 жылы 23 мамыр айында ҚР Білім министрлігінің 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің ғылыми журналы “Университет 
хабаршысын” шығару жөнінде № 143 шешімімен 
баспадан шығарыла бастаған. 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі шешімімен 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 
ғылыми журналы бұқаралық ақпараттық құралдары ретінде есепке алынып 
14 ақпан 2003 жылы 
  
№3631-Ж КУӘЛІГІ берілген 
 
 
БАС РЕДАКТОРЫ: 
К.М.Жаулин  -  Х.  Досмұхамедов  атындағы  Атырау  мемлекеттік  университетінің  ректоры,  саяси 
ғылымдарының докторы, профессор 
 
БАС РЕДАКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЛАРЫ
Б.А.Сайлыбаев - педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Х.Б. Табылдиев - тарих ғылымдарының докторы, профессор 
 
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА: 
Ж.Т.Таңатарова – Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыстар және 
халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Н.Е.Бекмаханова - тарих ғылымдарының докторы, профессор (Ресей, РҒА)  
Г.Г.Глинин–  Астрахан  мемлекеттік  университетінің  ғылыми  жұмыстар  жөніндегі  проректоры,  филология 
ғылымдарының докторы, профессор 
Ш.И.Жанұзақова - педагогика ғылымдарының докторы 
Г.Ж.Жангереева - химия ғылымдарының кандидаты, профессор 
Қ.Ө.Жүсіп - филология ғылымдарының докторы, профессор 
В.О.Имеев  –  Қалмақ  мемлекеттік  университетінің  ғылыми  жұмыстар  жөніндегі  проректоры,  филология 
ғылымдарының кандидаты, профессор 
Ғ.И.Имашев - педагогика ғылымдарының докторы 
Ү.С.Қыдыралин - тарих ғылымдарының докторы, профессор 
О.Д.Мукаева - педагогика ғылымдарының докторы, профессор (Ресей, Қалмақ мемлекеттік университеті) 
Р.Н.Насиров– химия ғылымдарының докторы, профессор 
А.С.Сарсенов - тарих ғылымдарының докторы, доцент 
Ж.Ы.Сардарова -  педагогика ғылымдарының докторы 
А.Ө.Мұхамбетжанова - педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
С. З.Сағындықова– биология ғылымдарының докторы, профессор 
Б.Ж.Таубаев - ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор 
Ж.С.Хасанова - педагогика ғылымдарының докторы 
Ә.Ү.Ермағамбетова – жауапты хатшы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 
Идрисов С.Н. – техникалық редактор 
 
 
Материалдар мен жарнамалардың дұрыстығына авторлар мен жарнама берушілер жауапты. 
Авторлар мен редакция пікірлері үнемі сәйкес келмеуі мүмкін. 
Редакция материалдарды тексеріп, баспаға жібермеуге құқығы бар. 
Жазбалар  кері қайтарылмайды. 
“”Университет Хабаршысында” жарияланған материалдарды пайдаланғанда 
сілтеме жасау міндетті. 
За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели. 
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. 
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов. 

 

Рукописи не возвращаются. 
При использовании материалов журнала ссылка на “Вестник университета” обязательна. 
© Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 
Баспа  орталығы, 2011 
 
                     
 
ТАРИХ, ПЕДАГОГИКА  ЖӘНЕ  
ҚОҒАМДЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК  ҒЫЛЫМДАР 
 
 
 
БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Б.Т.Барсай,  
п.ғ.д., профессор, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
 
 
Қазіргі  таңда  қоғам  алдында  қойылған  басты  міндеттердің  бірі  –  бүкіл  білім  жүйесін  түбегейлі 
жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және 
олардың  үйлесімді  дамуына,  жеке  басының  тұлға  ретінде  қалыптасуына  бағытталған  жаңа  үлгідегі 
мектеп  құру  болып  отыр.  Осы  мақсатқа  жету  және  оны  орындау  білім  берудің  12  жылдық  мерзімге 
өтуімен  астасып  жатыр.  Бұл  орайда  орта  білім  берудің  жалпыға  міндетті  мемлекеттік  стандартының, 
бағдарламалардың,  оқулықтардың,    оқу-әдістемелік  құралдардың  бір  –  біріне  сәйкес,  бір  жүйеде 
жасалуы өте маңызды болып табылады. Сонымен бірге осыларды нақты жүзеге асыратын, оқушыларға 
сапалы  білім  мен  оларды  тұлға  ретінде  қалыптастыруға  құзыретті  мұғалімнің  де  рөлін  ерекше  атап 
айтқан дұрыс. Әсіресе, білім негізі болып табылатын бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыретті 
болуының мәні зор. Сондықтан болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін нормативті,  әдістемелік және 
материалдық-техникалық  қамтамасыз  етілген  кәсіби  педагогикалық  ортада  даярлаумен  қатар, 
қоғамдық,  іскерлік  қарым-қатынас,  компьютерлік,  ақпараттық  –коммуникативтік  технология  тағы 
басқалардың дайындық мазмұнына міндетті түрде ену мәселесіне де көңіл аудару керек. 
Ғалымдардың  зерттеулеріне  сүйенсек,  бастауыш  сынып  мұғалімінің  төмендегідей  біліктілігі 
қалыптасуы керек [1,2.3].  
Жалпы  әдістемелік  біліктілігі.
  Бастауышта  оқытылатын  пәндердің  ерекшеліктері.  Гностикалық, 
жоспарлай  білу,  ұйымдастырушылық,  қарым  –  қатынас,  талдай  білу,  болжау,  шығармашылық, 
жобалау, ақпараттық біліктіліктер. 
 
Гностикалық біліктілік:
 сабақ түсіндіруде, мәтінде басты мәселені бөліп ала білу; құбылыстар 
арасындағы  байланысты  таба  білу;  алдын  –  ала  болжам  жасап,  оны  тексерудің  жолдарын  білу; 
сөздіктермен,  қосымша  материалдармен  жұмыс  істей  білу;  өзгерген  жағдайларда  білімін  қолдана 
білу. 
 
Жоспарлай білуі біліктілігі:
 өзінің іс - әрекетін ұзақ мерзімге жоспарлай білу; уақытын нақты іс 
-  әрекетін  ыңғайына  қарай  бөліп,  оны  дұрыс  пайдалана  білу;  сабақ  жоспарын,  қажет  болған 
жағдайда тезис, конспектілер жоспарлай білу; оқу материалын схемалар, кестелер түрінде бейнелей 
алу. 
 
Ұйымдастырушылық: 
сынып  оқушыларының  танымдық  әрекеттерін  ұйымдастыра  білу; 
оқушылардың білім, білік, дағдысына қойылатын талаптарға сәйкес сапаларды қалыптастыра білу; 
жоспарларды жүзеге асыра білу. 
 
Қарым  –қатынас  біліктілігі:
  сыныппен  психологиялық  байланыс  орната  алу;  оқушылармен 
сенімге негізделген ынтымақтастық, ізгілік, тұлғалық – бағдарлы қарым – қатынас ұйымдастыра алу; 
қарым – қатынас үдерісінде эмоционалды кері байланыс орнату. 
 
Талдай білу біліктілігі
: бастауышта оқытылатын әр пәннің тұтас мазмұнын және жеке  – жеке 
тақырып,  тарауларын  саналы  түсіне  білу;  оқыту  теориясынан  оқыту  үдерісін  тиімді  құрудың 
заңдылықтары  мен  ұстанымдарын  таба  білу;  жалпы  білім  беру  мазмұнындағы  әр  пәннің  саралап 
және даралап оқыту ұстанымы негізінде өз орындарын ажырата білу. 
 
Болжау:
  қазіргі  білім  берудің  жалпы  мақсаттарына  сәйкес  бастауыш  оқытудың  мақсаттарын 
түсіне  білу;  сыныптың  және  әр  оқушының  оқу  үдерісіндегі  және  сыныптан  тыс  жағдайлардағы 
қызметі мен әрекетін тұтас және жекелей жоспарлай білу; оқушылардыі пәндерден жеке, өз бетімен 
жұмыстарын  ұйымдастыра  білу;  оқыту  үдерісінде  оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін 
дамытуды алдын – ала жоспалай білу біліктіліктері. 
Шығармашылық 
біліктілігі:
 
оқушылардың 
шығармашылық 
ойлауы; 
оқу 
үдерісін 
ұйымдастырудың  тиімді  дәстүрлі  емес  әдіс  –  тәсілдерін  ойластыру;  өз  қолымен  көрнекі  құралдар 

 

жасай білу және оны сабақ барысында пайдалана білу; оқушылардың техникалық шығармашылығына 
басшылық жасау. 
Жобалау: 
бастауыш білім берудің жалпы мақсаты мен мазмұнын жекелеген сабақтардың нақты 
педагогикалық  міндеттеріне  аудара  білу;  сабақтың  мазмұнын  анықтаудағы  мүмкіндіктерді,  талаптар 
мен  ынтаны    есепке  алу;  оқу  әрекетінің  мазмұнын,  тиімді  формалары  мен  әдістерін  іріктей  білу; 
оқытудың  мазмұны  мен  педагогикалық  міндеттерін  анықтауда  материалдық  –  техникалық  базаның 
мүмкіндігін,  сонымен  қатар  өзінің  жеке  іскелік  қасиеттерін  ескере  білу;  оқушыларды  сабақ  үстінде 
және сабақтан тыс мезгілде жақсы істері үшін ынталандыра білу. 
Ақпараттық  біліктілік:
  сынып  оқушыларының  оқу  мүмкіндіктеріне  сәйкес  бастауышта 
оқытылатын  әр  пәнге  қызығушылықтарын  арттыратындай,  шығармашылық  қабілеттерін 
дамытатындай  материалдарды  іріктей  білу;  сабақта  материалдың  мазмұнын  баяндауда  логикалық 
жағынан  дұрыс  құрылуы,  әртүрлі  әдіс–тәсілдермен  проблемалық  жағдаят  туғыза  білу;  сабақта 
техникалық  құралдарды,  компьютерді,  электрондық  оқулықтарды  қолдана  білуі  туралы  мәселелер 
зерделенді. 
Бұл  ретте  мамандықтың  мемлекеттік  стандартта  ұсынылатын  пәндермен  қатар,  болашақ 
мұғалімге  қажетті  элективті  пәндерді  таңдай  білудің,  болашақ  маман  педагогтарға  дәріс  беретін 
профессор  –  оқытушылар  құрамының  жоғарыда  аталған  мәселелерді  теориялық,  әдіснамалық  және 
әдістемелік  тұрғыдан  терең  игеріп,  оны  студенттерге  үйрете  білуінің  маңызы  зор.  Енді  осыларға 
қысқаша тоқталып өтер болсақ, элективтік пәндер болашақ бастауыш сынып мұғалімінің бастауышта 
оқытылатын  пәндерден  теориялық  және  әдістемелік  дайындықтарын  нақтылауға  арналуы  керек[4]. 
Олар тек бағдарламалық материалдармен шектеліп қалмай, бүгінгі күн талабына сай оқытудың жаңа 
технологиялары мен әдістерін, мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ететіндей болуы 
керек. Элективтік пәндерді таңдау кафедра мәжілісінде, әдістемелік кеңесінде талқыланып, қажеттілік 
дәрежесі  айқындалуы  тиіс.  Кейбір  жағдайда  таңдауы  бойынша  элективтік  пәндерді  кафедра 
меңгерушілері  өз  беттерінше,  қажетіне  қарай  емес,  кейбір  оқытушыларға  жүктеме  болуын  көздеп 
енгізеді.  
Мәселенің  екінші  жағы  -  болашақ  маман  педагогтарға  дәріс  беретін  профессор  –  оқытушылар 
құрамының  теориялық,  әдіснамалық  және  әдістемелік  білімдерінің  маман  дайындау  талабына  сай 
болуына  келетін  болсақ,  жоғары  оқу  орындарында  дәріс  беретін  оқытушылардың  сол  салада 
тәжірибесінің  болуы,  өз  ісін  адал  атқаратын,  жан-жақты  білімді,  мемлекеттің  білім  беру  саясатын  іс 
жүзіне асыра алатын, ұлттық мектепте шәкірттерге білім берудің бүгінгі күнгі талабын жақсы білетін, 
өзі сабақ беретін пәндері бойынша базалық білімі сәйкес, ұстаздардың ұстазы деген атқа лайық адам 
болуы  және  олар  ашық  конкурс  негізінде  қабылдануы  тиіс.    Қазіргі  кезде  мұндай  талаптар  үнемі 
орындала бермеуіне байланысты маман даярлау ісінде көптеген кемшіліктер орын алатыны жасырын 
емес.  
Сонымен бірге болашақ  мұғалімге, әсіресе, әдістемелік пәндерден бағдарламалық материалдан 
тыс тапсырмалар  беріп, элективтік курстарда  тереңдете білім беру қажет.  Болашақ бастауыш сынып 
мұғалімін  дайындауда  олардың  кәсіби-дидактикалық  құзыреттілігін  қалыптастыру  мақсатында 
студенттерге  бірнеше  арнаулы  курстарды  зерделеуге  мүмкіншілік  жасалу  керек  деп  есептейміз. 
Мысалы,  «Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімінің  кәсіби-дидактикалық  құзыреттілігін  қалыптастыру», 
«Бастауыш  сынып  мұғалімінің  дидактикалық  құзыреттілігінің  негіздері»,  «Мұғалімнің  кәсіби 
құзыреттілігі». 
Осылардың  ішінде  «Мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігі»  арнаулы  курсына  тоқталайық.  Курс 
бағдарламасы 45 сағатқа (1кредит) арналған, он бір тақырыптан тұрады (15 кесте). 
Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілік туралы жалпылама түсініктерін, 
проблеманың  шешімін  табу  (өзіндік  менеджмент),  әрекеттік,  тұлғалық,  коммуникативтік,  креативтік 
және рефлексивтік компоненттерінің мәні мен мазмұны туралы ұғымдарын қалыптастыру мақсатында 
жасалған. 
Арнаулы курс екінші курс студенттеріне арналған. Курсты зерделеу барысында студенттердің өз 
бетімен  көбірек  жұмыстануына  көңіл  бөлінуі  керек  (лекцияға  15  сағат,  семинар  мен  практикалық 
жұмыстарға тиесінше 17 және 13 сағат бөлінеді). Әсіресе, библиографиялық басылымдарды, интернет 
жүйесін, 
анықтамалықтарды, 
энциклопедияларды, 
қосымша 
материалдарды, 
сөздіктерді, 
педагогикалық тұрақты басылымдарды пайдалана білуіне назар аударылады.  
Элективтік курста қарастырылатын мәселелер шамамен төмендегіше болу керек:  
Болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  мәні,  құрылымы  және  мазмұны:  «мұғалімнің 
кәсібилігі»,  «педагогикалық  қызметке  даярлық»,  «құзыреттілік»,  «педагогикалық  шеберлік», 
«кәсібилік» ұғымдарының жалпы және жекелік мәні мен мазмұндары, бір-бірінен айырмашылықтары;  
жалпы кәсіби білік; арнайы білік; педагогикалық қарым-қатынас және педагогикалық техника.  

 

Болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  проблеманың  шешімін  табу  компонентінің  мәні  мен 
мазмұны:  проблеманы  анықтай  білу,  әрекетті  жоспарлау,  технологияларды  қолдану,  құзыреттілікті, 
қызмет өнімінің нәтижесін, өзінің әрекетін бағалау; 
Болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  әрекеттік    компонентінің  мәні  мен  мазмұны:  жалпы 
кәсіби білік; арнайы білік; педагогикалық іс-әрекет және педагогикалық техника; 
Болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің тұлғалық компонентінің мәні мен мазмұны: тұлғаның 
бағыттылығы; кәсіби-маңызды сапалар; педагогикалық қабілеттілік; 
Мамандық  таңдау  мотивтері  және  оның  болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігін  тиімді 
қалыптастырудағы рөлі; 
Болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  коммуникативтік  компонентінің  мәні  мен  мазмұны: 
педагогикалық қарым-қатынас, вербальды және вербальды емес қатынас, педагогикалық этика; 
Болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  креативтік  компонентінің  мәні  мен  мазмұны: 
ойлаудың креативтілігі, шығармашылық қабілет, жеке-даралық шығармашылық; 
Болашақ  мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  рефлексивтік  компонентінің  мәні  мен  мазмұны: 
рефлексивтік білік, талдау қабілеті, педагогикалық рефлексия; 
Мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  қалыптасуының  диагностикасы  және  оның  компоненттері. 
Педагогикалық  қабілет,  кәсіби-маңызды  сапалар  диагностикасы,  қарым-қатынас  стилі  және  кәсіби 
құзыреттіліктің әр компоненті бойынша диагностикалау;  
Студенттердің  өзін-өзі  тәрбиелеуі,  өз  білімін  көтеруі-кәсіби  құзыреттілік  деңгейін  көтерудің 
шарты ретінде. 
Болашақ бастауыш  сынып мұғалімінің  кәсіби-дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыруды оқу-
әдістемелік  тұрғыдан  қамтамасыз  етудің  негізгі  бір  жолы  оқу  жоспарындағы  пәндердің  типтік 
бағдарламаға сай жасалынған жұмыстық оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендер. 
Мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік кешендерді жүзеге асыру сапасы жоғары оқу орындарын 
аттестаттау,  аккредиттеу  стандарттарында  берілген  көрсеткіштер  мен  өлшемдерге  сай 
бағаланатындықтан,  ОӘК-нің  жасақталуын  үнемі  бақылауда  ұстап,  кафедраның,  факультеттің  тиісті 
оқу-әдістемелік кеңестерінде қарап, талқыланып отыру керек.  
Дегенмен, жалпы оқу-әдістемелік әдебиеттерге тән төмендегідей кейбір кемшіліктер байқалады: 
оқу-әдістемелік  кешендегі  анықтамалық  сипаттағы  материалдар  көлемінің  жеткіліксіздігі  және 
сапасының  төмендігі;  оқу  материалын  дайындау  барысында  қажетті  пәнаралық  байланыстардың 
сақталмауы,  кейде  ескерусіз  қалуы;  әртүрлі  оқу  материалының  сабақтастығының  жеткіліксіздігі; 
белгілі  бір  ұғымдардың,  анықтамалардың  мәніне  сәйкессіз  түсіндірілуі;  қолданыстағы  терминдер  мен 
белгілердің стандартардағы әртүрлілігі; оқу құралдарының ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен 
талаптарға сай келмеуі. 
Осыған байланысты мынадай ұсыныстар айтуға болады:  
-  оқу-әдістемелік  кешендердегі  ұғым,  түсінік,  терминдерді  бірдей  қолдануды,    бір  мағынада 
түсінуді қамтамасыз ету үшін «оқу-әдістемелік сөздік» құрастыру керек; 
-  университет,  факультет  көлемінде  оқу-әдістемелік  жұмыстарды  ұйымдастыру  мәселелері 
бойынша  мотивациялық  бағдарлы  семинарлар,  шеберлік  сыныптары,  тренингтер,  презентациялар 
ұйымдастыру; 
-  «Пәннің  үздік  оқу-әдістемелік  кешені»,  «Үздік  оқу  құралы»,  «Үздік  оқулық»  конкурстарын 
өткізу; 
-  Жоғары оқу орындарының мамандықтары мен пәндерін оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз 
ету  мақсатында  белгілі  бір  мамандықтар  бойынша  құрылған  Республикалық  оқу-әдістемелік  кеңес 
секцияларының жұмысы білім беру бағдарламалары мен білім алушылардың білім сапасын арттыруға 
бағдарланып  үйлестірілсе,  барлық  педагогикалық  оқу  орындарындағы  әдістемелік  жұмыстар  бір 
жүйемен реттелер еді.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
 1.  Кузьмина  Н.В.  Профессионализм  личности  преподавателя  и  мастера  производственного 
обучения. –М.: Высшая школа., 1990.-119 с. 
2.  Прохорова  М.В.  Теоретические  и  методические  основы  формирования  управленческой 
компетентности специалистов по физической культуре и спорту в условиях высшего физкультурного 
образования: дис ... докт. пед.наук. –СПб, 1992, -449 с. 
       3.  Набиева  Е.В.  Формирование  исследовательской  компетентности  студентов  педагогического 
университета через систему спецкурсов по единой теме: автореф. ...канд.пед.наук. -Иркутск, 2001. -30 
с. 
      4.  Барсай  Б.Т.  Бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  кәсіби-дидактикалық  құзыреттілігін 
қалыптастырудың әдіснамасы, теориясы және технологиясы (монография). Алматы, «Әрекет-Принт», 
2009, 306 б. 

 

 
Резюме 
В статье освещены актуальные проблемы подготовки будущих учителей начальных классов.  
 
 
Summary 
In the article is considered the actual problem preparation of the future teachers of initial classes. 
УДК  378 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ РОЛЬ 
 В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО  УЧИТЕЛЯ 
 
Мирнова М.Н., 
Педагогический институт Южного  федерального университета 
Ростов-на-Дону 
   
Преобразования 
происходящие 
во 
всех 
сферах 
общества, 
поставили 
проблему 
совершенствования и развития профессионального образования. В профессионально-педагогическом 
образовании  наметились  тенденции  развития:  многоуровневое  профессиональное  образование; 
усложнение  и  усиление  психолого-педагогической  и  гуманитарной  подготовки;  разнообразие 
специализаций  в  программах  обучения;  совершенствование  системы  повышения  квалификации 
педагогических кадров. 
Появилась потребность в реализации новых подходов к организации и содержанию подготовки 
современного учителя, способного адаптироваться в сложившихся условиях. 
Педагогический вуз во все времена выполнял важную миссию-формирование личности учителя 
как  носителя  культуры  и  современного  научного  знания,  воспитание  и  развитие  профессионально 
значимых личностных качеств будущего педагога. На это была нацелена вся система образовательной 
деятельности  вуза,  включающая  как  содержательные  возможности  учебных  дисциплин, 
непосредственно  готовящих  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности,  так  и 
разнообразная по формам и содержанию воспитательная работа с молодежью. Сегодня актуальность 
этой задачи  становится еще более острой. С одной стороны, к профессиональной подготовке учителя 
предъявляются  требования,  более  высокие,  чем  ранее:    усложняется  характер  и  содержание 
учительского труда.  
От  педагога  требуется  не  только  наличие  сложного  комплекса  профессиональных  знаний  и 
личностных качеств, нервно-эмоциональной отдачи, душевных и человеческих сил, но и способности 
к  постоянному  саморазвитию  и  самообразованию,  овладению  новыми  умениями,  современными 
актуальными компетенциями. С другой стороны, решению этой важной задачи препятствуют хорошо 
известные  трудности:  профессия  учителя  потеряла  свою  привлекательность  для  молодежи, 
выбирающей  жизненный  путь.  Причин  этого  положения  много,  и  они,  к  сожалению,  пока  не 
устраняются:  это  и  низкая  заработная  плата  учителя,  и  затратный  характер  труда,  и  существенно 
изменившееся  отношение  к  образованию  вообще,  как    школьному,  так  и  вузовскому.  Это,  наконец, 
проигрыш  учительской  профессии  в  конкуренции  с  юридическим,  экономическим  и  прочим 
престижным  образованием,  ставшим  таковым  в  последнее  время.  Поэтому  объективные  вызовы 
времени,  стремительно меняющийся мир предъявляют кардинально новые требования к содержанию 
и характеру педагогического образования.  
Сегодня всем, кто учит и воспитывает молодежь, необходимо решать проблему адаптации своих 
воспитанников  к  жизни  в  обществе,  где  решающую  роль  будут  играть  не  вещество  и  энергия,  а 
информация  и  научные  знания  -  факторы,  которые  станут  определять  как  общий  стратегический 
потенциал общества, так и перспективы его развития.  
Содержание  образования,  предлагаемое  в  школе  и  в  вузах,  катастрофически  быстро 
устаревает.  Положение  дел  усугубляется  преобладающими  по-прежнему  малоэффективными 
способами  передачи  знаний,  академическими  традиционными  формами,  методами  и  приемами 
обучения,  низкой  учебной  активностью  студентов,  не  имеющих  внутренней  и  внешней  мотивации  к 
овладению профессией.  
 Наблюдается  серьёзный  разрыв  между  теоретической  подготовкой  студентов  и 
профессиональной  деятельностью;  работодатели  не  всегда  могут  получить  учителя,  готового  к 
реальной практической деятельности, готового работать в школе. Дополнительная профессиональная 
подготовка молодых специалистов осуществляется непосредственно на конкретном рабочем месте, в 
школе молодого учителя.  
Необходимость  создания  и  совершенствования  профессионально-развивающей  среды  в 
педагогическом  вузе  рассматривается  сегодня  в  науке  в  контексте  гуманитарной  парадигмы. 

 

Наиболее  значимыми  для  нашего  исследования  явились  работы,  посвященные  изучению  проблем 
среды  и  опосредованного  управления  образовательными  процессами,  и  рассматривающие 
содержание  образовательной  среды,  закономерности  её  развития  и  воздействия  на  процесс 
формирования готовности студентов к профессиональной деятельности.  
Данная  проблема нашла своё отражение в работах учёных в области философии, педагогики, 
психологии  и  социологии  таких  как  Ю.К.Бабанский,  В.С.Барулин,  Л.П.Буева,  В.В.Давыдов, 
А.Г.Калашников, 
А.Ф.Лазурский, 
В.С.Леднёв, 
А.Н.Леонтьев, 
П.Ф.Лесгафт, 
А.С.Макаренко, 
А.А.Макареня,  Ю.С.Мануйлов,  Т.Парсонс,  Дж.Равен,  В.Н.Сагатовский,  Л.Н.Седова,  В.А.Сухомлинский, 
Г.И.Щукина, В.И.Левин и др.  
Проблема  готовности  к  профессиональной  деятельности  является  предметом  изучения  таких 
исследователей  как  Б.Г.Ананьев,  С.Я.Батышев,  Л.С.Выготский,  А.А.Деркач,  М.Е.Дуранов, 
М.И.Дьяченко,  В.И.Жернов,  Э.Ф.Зеер,  Л.А.Кандыбович,  Е.А.Климов,  И.П.Кузьмин,  О.В.Лешер, 
А.К.Маркова,  Е.И.Огарев,  В.Г.Онушкин,  Л.С.Подымова,  Л.Г.Семушкина,  А.Н.Сергеев,  В.А.Сластёнин, 
Дж.Равен,  И.П.Раченко,  В.В.Сериков,  Л.А.Филимонюк,  Г.И.Хозяинов,  А.Хуторской  и  др.    Данные 
исследования послужили основанием для определения содержания и структуры готовности студентов 
педагогического вуза к профессиональной деятельности.  
Работы,  связанные  с  теорией  и  практикой  профессиональной  подготовки  специалистов,  их 
профессиональным  становлением  (А.Г.Асмолов,  М.Е.Дуранов,  В.И.Жернов,  Э.Ф.Зеер,  Т.Е.Климова, 
Ф.Н.Клюев, В.С.Леднев, Н.А.Морева, А.Я.Наин, А.Н.Сергеев, В.В.Сериков, В.А.Сластенин и др.) явились 
основой  для  разработки  методики  формирования  готовности  студентов  педагогического  вуза    к 
профессиональной деятельности в развивающей образовательной среде вуза. 
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования готовности студентов 
к  профессиональной  деятельности  и  особенностей  влияния  развивающей  образовательной  среды 
учебного  заведения  на  процесс  её  формирования  показал,  что  данная  проблема  не  являлась  до 
настоящего времени объектом специального изучения.
 
Таким  образом,  актуальность  изучения  проблемы  формирования  готовности  студентов  к 
профессиональной  деятельности  в  развивающей  образовательной  среде  педагогического  вуза  
обусловлена следующими противоречиями между: 
- востребованностью в современной  российской школе учителей с высоким уровнем готовности 
к  профессиональной  деятельности  и  преобладанием  традиционной  подготовки  будущего  учителя  в 
системе высшего профессионального образования; 
-  необходимостью  в  формировании  готовности  студентов  к  профессиональной  деятельности  и 
недостаточной  теоретической  и  методической  разработанностью  в  педагогической  практике  данной 
проблемы в области высшего профессионального образования. 
Цель  исследования  заключается  в  создании  профессионально-развивающей  образовательной 
среды  путем  определения  и  обоснования  комплекса  педагогических  и  методических    условий 
формирования готовности к профессиональной деятельности у студентов педвуза 
Что  делать? 
Какие  условия  нужны  для  проявления  активности  студента?  Какие  знания  для 
современного  студента  наиболее  актуальны?  Как  сформировать  у  студента  понимание  значимости 
учительской  профессии?  Как  вызвать  интерес  к  самостоятельному  педагогическому  творчеству?  Эти 
вопросы    перестают  быть  риторическими  и  требуют  конкретных  ответов  особенно  в  процессе 
подготовки студентов в области профессионально-ориентированных дисциплин, таких как педагогика, 
педагогическая психология, предметные методики обучения (методика обучения биологии и химии). 
Их  освоение  студентами  невозможно  без  создания  действенной  мотивации,  без  личностной 
заинтересованности  содержанием  и  результатом  учебной  работы.    Для  этой  цели  требуется 
современно  организованная,  профессионально  направленная  учебная  среда,  изменение  характера 
общения  преподавателя  и  студента,  позволяющие  студенту  максимально  реализовать  свои 
личностные  возможности  и  интересы,  применить  имеющиеся  навыки,  способности,  проявить 
креативность.  
Задачей кафедры  методики преподавания биологии, химии и естествознания Педагогического 
института  Южного  Федерального  Университета  является  предметно-дидактическая  подготовка 
будущих  бакалавров  и  магистров  естественнонаучного  образования  –  учителей  химии  и  биологии. 
Современная ситуация в школьном и педагогическом образовании требует организации эффективной 
профессиональной  подготовки  педагогических  кадров  нового  типа  в  области  теории  и  практики 
преподавания  естественных  наук,  способных  реализовать  содержательную  и  технологическую 
модернизацию динамично развивающейся  отечественной системы образования. 
Необходимо  создать    условия  как  для  овладения  накопленным  ранее,  классическим  опытом  в 
области  дидактики  химии  и  биологии,  так  и  для  освоения  современного  содержания  образования, 
инновационных  образовательных  технологий,  способов  мотивации  учебного  труда  школьников.  
Ч
тобы воспитание и обучение шло эффективно, необходимо для каждого студента создавать особую 

 

профессионально-развивающую  среду,  которая  устанавливала  бы  равновесие  между  его  реальными 
возможностями и природными потребностями. В такой среде личность не получает готовые знания, а 
вынуждена  добывать  их  сама,  в  процессе  наблюдения  за  живой  природой,  на  основе  собственного 
опыта. 
 При  этом,  отмечал  Ж.-Ж.  Руссо,  основным  источником  развития  личности  выступает  не 
обширность  знаний,  а  умение  самостоятельно  и  с  толком  распоряжаться  ими.  В  такой  специально-
организованной  среде  свойства  личности,  развитые  «природосообразным»  способом  позволяют  ей 
сохранить внутреннюю свободу, независимость от предрассудков и заблуждений общества[1]. 
Итак,  рассмотрим,  что  понимают  исследователи  под  понятием  среда,  и  ее  влиянии  на 
обучающих. 
В  педагогической  литературе  достаточное  внимание  влиянию  среды  уделяется  в  работах 
А.В.Луначарского,  К.Д.Ушинского,  Л.Н.Толстого,  А.Ф.Лазурского,  П.Ф.Лесгафт,  Н.И.Иорданского, 
А.Г.Калашникова, С.Т.Шацкого, В.А.Сухомлинского и др. 
Идея  воспитания  средой  нашла  практическое  воплощение  в  отечественной  так  называемой 
педагогике  среды  (Н.И.Иорданский,A.  Г.Калашников,  М.В.Крупенина,  С.С.Моложавый,  С.Т.Шацкий, 
B.Н.Шульгин). 
Некоторые  представители  педагогики  отождествляли  саму  среду  с  воспитанием  в  ней  и 
превращали  ее  в  центральное  понятие.  «Воспитывает  не  сам  воспитатель,  а  среда»,  -  писал 
А.С.Макаренко.  К  концу  30-х  гг.  появилась  формула  «среда  -  наследственность  -  воспитание» 
(Г.С.Костюк, И.М.Шмальгаузен). 
Среда рассматривалась как средство воспитания, а педагог являлся организатором этой среды. 
Считалось  возможным  использовать  потенциал  среды  в  развитии  личности  и  изменять  среду  в 
воспитательных 
целях 
(Л.С.Выготский, 
А.Г.Калашников, 
А.П.Пинкевич, 
В.А.Сухомлинский, 
В.Н.Шульгин).  Среда  использовалась  в  качестве  «главного  рычага  воспитания»  в  педагогическом 
процессе (В.Н.Шульгин). 
Теоретический анализ понятия «среда» и взаимодействия среды дает основание рассматривать   
профессионально-развивающую 
среду 
как 
системообразующий 
фактор 
образовательно-
формирующего  взаимодействия  педагогов  по  освоению  им  способов  профессионального  бытия  в 
гуманитарной  парадигме.  Создание  профессионально-развивающей  образовательной  среды  в 
педагогическом  вузе  крайне  необходимо  для  изменения  качества  профессиональной  деятельности 
педагогов.  Ведущие  характеристики  профессионально-развивающей  образовательной  среды, 
обеспечивающей формирование профессионала, специалиста, грамотного  студента готового к работе 
в общеобразовательных учреждениях. 
Научиться  решать свои будущие профессиональные задачи и для студента возможно, на наш 
взгляд, при условии наличия устойчивого личностного интереса к профессии учителя, способности к 
активной  творческой  деятельности  в  области  педагогической  инноватики,    необходимой  для 
успешного существования в профессии сегодня.   
В  поиске  средств  решения  задачи    эффективного  формирования  профессионально-
методической  компетентности  будущего  специалиста    мы  приходим  к  убеждению  в  необходимости 
создания  профессионально-развивающей  образовательной  среды  и  включения  в  нее  студента 
педагогического вуза в качестве главного субъекта.  
Основными    компонентами  образовательной  среды  становятся  обновляемое  содержание 
образования,  современная  учебно-лабораторная  база,  включающая  электронное  оборудование 
последнего  поколения;  инновационные,  преимущественно  развивающие,  способы  осуществления 
учебно-воспитательного процесса, тесно связанного с  научной, научно-методической деятельностью 
кафедры; разнообразные формы знаково-контекстного обучения, современная система управления и 
оценки результатов учебной и образовательной деятельности. 
Эффективное  функционирование  образовательно-развивающей  среды  возможно,  на  наш 
взгляд,  в  результате  коренного  обновления  традиционной  технологии  предметно-методической 
подготовки,  изменения  характера  педагогического  взаимодействия  «преподаватель-студент», 
активизации субъектной позиции студента в этом взаимодействии, предоставление ему значительных 
академических  свобод  и  возможности  выбора  содержания  и  форм  выполнения  учебной  работы. 
Последнее, как показывает наш опыт, является главным условием для проявления индивидуальности 
и  творческого  потенциала  студента,  его  целенаправленного  профессионально-ориентированного 
развития.  
Развивающая образовательная среда в педагогическом вузе – это возможность сформировать у 
обучающихся (будущих учителей) не только желание учиться самим, но и  потребность учить других, 
открывать  для  своих  учеников  мир,  развивать  их  задатки  и  способности.  Поэтому  очень  важно,  на 
наш взгляд, чтобы образовательная среда педагогического вуза  обладала необходимыми кадровыми 
ресурсами    для  организации  учебной,  поисковой,  творческой  деятельности  студента,  для 

 
10 
поддержания любознательности и развития навыков исследователя. Решение этой не менее сложной 
задачи  предполагает  овладение  преподавателями  вуза  новыми  для  них  профессиональными 
функциями – фасилитатора, модератора, академического тьютора и др. Обогащение педагогического 
профессионализма  преподавателя  высшей  школы  новыми  компонентами  может  происходить  только 
при  условии  постоянного  саморазвития  и  организации  системы  взаимообучения  и  взаимообмена 
инновационными достижениями.  
Нами выделены функции профессионально-развивающей образовательной среды: 
Информационно-обучающая: происходит расширение и углубление знаний студентов в области 
теории  предмета  и  методики  обучения,  современным  образовательным  технологиям,  инноваций  в 
образовании.  Студент  получает  оперативную  информацию  не  только  на  занятиях  дисциплин 
специализации,  но  и  активно    участвуя  в  профессиональных  сообществах,  клубах  и  разнообразных 
воспитательных мероприятиях как кафедры методики, так и факультета естествознания, участвует в 
работе цифрового образовательного портала вуза incampus.ru. 
Консультационная:  студент  всегда  может  получит  консультацию  преподавателя  on-line  на 
кампусе вуза. Помощь можно получить и в специально назначенное время преподавателем. 
Организационо-коммуникативная:  создается  профессиональное  сообщество  педагогов  вуза, 
студентов, магистрантов, аспирантов и учителей биологии и химии общеобразовательных учреждений 
города и области, организуются встречи студентов с авторами учебников биологии и химии, лучшими 
учителями  биологии  и  химии  области,  победителями  профессиональных  конкурсов,  осуществляется 
профориентация  школьников  силами  студенчества,  организуются  совместные  мероприятия  с 
педагогическим колледжем и др. Профессиональные сообщества обеспечивают включение студента в 
образовательную  среду,  способствуют  востребованности  ими  социально-педагогического  опыта, 
повышение социокультурной и личностной компетентности будущих специалистов. 
Мотивационно-стимулирующая:  привлечение  студентов  к  самореализации  себя  не  только  на 
педагогической  практике  в  базовых  общеобразовательных  учреждениях,  но  и  в  течение  учебы, 
активное  участие  в  школьной  жизни,  апробация  методических  разработок  студентов  в  школе, 
привлечение  студентов  к  участию  во  всероссийском  клубе  учителей  «Доживем  до  понедельника», 
участие во всероссийских профессиональных конкурсах, таких как «Педагогические инновации» и др. 
Развивающая:  использование  разнообразных  форм,  методов  в  обучении,  внедрение 
инновационных  технологий  в  обучении  студентов,  стимулирующих  самообразовательную 
деятельность ориентированную на развитие всех сторон личности будущего учителя – мотивационно-
потребностной  сферы,  ценностных  ориентаций,  концептуального  мышления,  операционально-
технологических компонентов педагогической деятельности. 
Ценностно-организационная:  осмысление  своей  будущей  профессиональной  деятельности, 
осмысление миссии современной школы и учителя биологии. 
Общекультурная:  расширение  кругозора  студентов  за  счет  участия  их  в  воспитательных 
мероприятиях  факультета  и  вуза  в  целом,  привлечение  к  участию  в  научно-исследовательских 
кружках факультета и др. 
Эффективная  образовательно-развивающая  среда  предназначена  для  формирования 
компетентного  учителя.  Это  профессионал,  способный  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию, 
активно  использующий  имеющиеся  знания  и  критически  осмысливающий  новые  общественные 
запросы к образованию, способный творчески преобразовывать педагогическую действительность [3].  
Содержательное  ядро  навыков  (компетенций)  продуктивной  педагогической  деятельности 
формируется  при  участии  студента  в    активном    проектировочном  процессе,  что  становится 
возможным при широком использовании в профессиональной подготовке проектного обучения. Здесь 
важно  подчеркнуть,  что  навыки  работы  над  проектом  являются  универсальными  и  применимыми  в 
самых  разных  профессиональных  сферах.  Понимание    значимости  получаемых  практических 
компетенций проектирования  заметно отражается  на мотивах студентов при выполнении проектных 
заданий. 
Образовательная  профессионально-развивающая  среда  должна  подготовить  выпускника  к 
реалиям обновляющегося образования, ориентации в различных образовательных системах, учебных 
планах, программах, учебниках, образовательных технологиях на уровне знаний, умений, творчества, 
ценностных ориентаций, сформировать компетенции и потребности в самостоятельном приобретении 
знаний и умений, в первую очередь, педагогического содержания [2]. 
Содержание  образования  и  организация  учебного  процесса  –  два  важнейших  компонента 
образовательной  среды,  определяемые  типом  образовательной  программы,  реализуемой  в  вузе. 
Педагогический институт ЮФУ (ранее Ростовский государственный педагогический университет) уже 
более 
10 
лет 
осуществляет 
многоуровневое 
педагогическое 
образование. 
Бакалавры 
естественнонаучного  образования,  начиная  с  3-го  курса,  выбирают  узкий  профиль  подготовки  – 
химию  или  биологию.  Далее  часть  из  них  поступает  в    магистратуру,  где  им  предлагаются 

 
11 
вариативные 
образовательные 
программы: 
«Химическое 
образование», 
«Биологическое 
образование», «Современные педагогические технологии в химическом образовании» и др.  
Однако,  независимо  от  выбранной  образовательной  траектории,  все  студенты  получают 
базовую  предметно-дидактическую  подготовку  в  соответствии  с  государственным  образовательным 
стандартом  высшего  профессионального  образования,  а  также    изучают  дисциплины 
профессионально-методической  направленности  национально-регионального  компонента  учебного 
плана  и  курсы  по  выбору.  Их  содержание  формируется  нами  на  основе  анализа  состава 
профессиональной  компетентности  учителя  и  позволяет  создавать  целостную  систему  необходимых 
теоретических знаний и практических умений будущего учителя.  
 В  содержании  и  организации  методической  подготовки  мы  выделяем  4  компонента,  которые 
кратко можно выразить схемой: НАУЧИТЬ – ОСВОИТЬ ОПЫТ - ВОСПИТАТЬ  - СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ.
 
Другими словами, решаются четыре взаимосвязанные задачи: обучение азам профессии в 
области  методики  преподавания  химии  или  биологии;  изучение  опыта  и  традиций  отечественной 
школы;    профессионально-ориентированное  воспитание  будущего  учителя  в  учебном  процессе  и 
внеучебной деятельности; развитие креативных качеств личности студента.   
Содержание  обучения  составляет  когнитивную  основу  проектируемой  образовательно-
развивающей  среды,  образовательные  технологии  –  ее  деятельностная  составляющая.  Они    не 
являются  чем-то  заданным  на  все  времена:  компоненты  учебной  среды  динамично  развиваются, 
отражая  происходящие  актуальные  изменения  в  системе  современного  естественнонаучного 
образования. 
Обучение  методике  преподавания  химии  или  биологии  предполагает  освоение  бакалаврами 
базового  курса,  овладение  системой  основополагающих  понятий,  формирование  первоначальных 
методических  навыков  и  умений,  которые  необходимо  довести  до  уровня  обобщенных.  Это 
достигается за счет использования современных образовательных технологий – модульного обучения, 
алгоритмических  предписаний,  учебных  дискуссий,  деловых  игр,  учебного  моделирования  и  других 
форм квазипрофессиональной деятельности.  
 Как  показывает  наш    опыт  поиска  путей  реализации  компетентностного  подхода  в 
профессиональной  подготовке  будущего  учителя,  модульная  и  проектная  технологии  становятся 
результативными  способами  решения  новых  задач.    Первая  позволяет  формировать  базовые 
профессиональные  компетенции,  вырабатывать  обобщенные    методические  умения.  Вторая  - 
проектная  деятельность  -  используется    для  организации  продуктивной  самостоятельной  учебной 
работы,    позволяя  решать  задачи  индивидуализации  учебной  работы  студента  и  развития  его 
творческого потенциала. Модернизировать предметно-дидактическую подготовку позволяет активное 
использование  современных  информационных  технологий,  как  источника  информации,  так  и  в 
качестве средства обработки и предъявления результатов самостоятельной проектно-конструктивной 
деятельности студента.  
Обучение студентов на основе модульной технологии мы организуем уже на протяжении 2001-
2011 г.г. для чего осуществлено соответствующее структурирование содержания курсов «Технология 
и методика обучения биологии (химии)», и  разработаны модульные программы, назначение каждой 
из которых – формирование определенной группы профессионально-методических компетенций.  
 Модульные программы предъявляются студенту в виде индивидуальных тетрадей на печатной 
основе,  имеющих  однотипную  структуру.  Они  содержат  краткое  изложение  теоретического 
материала, сведения об источниках информации, и главное,  - задания для самостоятельной работы, 
сконструированные  на  основе  анализа  состава  каждого  профессионального  умения  и  организации 
пошаговой  учебной  деятельности.  На  этом  этапе  учебная  работа  студента  носит  алгоритмический 
характер.  Одновременно  в  модульных  программах  обязательно  присутствует  так  называемый  блок 
творческой  деятельности, позволяющий индивидуализировать учебную работу студентов и выйти за 
рамки алгоритмических заданий.  
На  этапе  применения  и  совершенствования  базовых  навыков  организуется  проектная 
деятельность.  Студенты  получают  долговременные  задания-проекты,  которые  они  выполняют 
индивидуально,  парами  или  группами.  При  определении  тематики  проектов  учитываются 
индивидуальные интересы каждого студента, реализуется возможность развития креативных качеств 
личности будущего профессионала. 
Содержание  обучения  предметным  дидактикам  в  магистратуре  опирается  на  базовые  знания, 
полученные  студентами  в  бакалавриате,  и  предполагает  подготовку  студента  к  профессиональной 
деятельности в учебных заведениях различного уровня: от школы – до высшего учебного заведения. 
При  этом  основные  акценты  делаются  на  содержание  и  технологии  обучения  в  старшей 
общеобразовательной школе, которая сегодня становится профильной. 
Квалификация  «магистр  образования»  предполагает  наличие  необходимых  теоретических 
знаний  и  практических  умений  по  проектированию,  конструированию  и  моделированию  целостных 

 
12 
педагогических  систем,  нацеленных  на  достижение  конкретных  образовательных  целей.  В  рамках 
национально-регионального  (вузовского)  компонента  учебных  планов  магистратуры  нами 
разработаны  и  читаются  учебные  курсы  «Содержание  и  технологии  обучения  биологии  (химии)    в 
профильной школе» и «Проектирование и моделирование педагогических систем различного уровня», 
«Современные проблемы биологического образования»..  
В  ходе  учебного  проектирования  осуществляется  осмысление  студентами  предметного 
содержания  образования,  получаемого  учащимися    в  старшей  школе,  приобретаются  практические 
навыки  обоснованного  отбора  и  структурирования  учебного  материала,  овладение  современными 
методами, средствами и формами организации обучения, развитие навыков моделирования учебного 
процесса с учетом особенностей обучения в профильных классах.  
 
Анализ  результатов  использования  данных  технологий  в  учебном  процессе,  анкетирование 
студентов,  наблюдения  преподавателей  и  результативность  обучения  показывают  большой 
развивающий  и  обучающий  потенциал  компетентностного  подхода  к  предметно-дидактической 
подготовке,  которая  становится  гибкой,  индивидуализированной,    и,  обеспечивая  деятельностный 
подход  к  обучению,  позволяет  реально  решать  задачу  формирования  профессиональной 
компетентности. 
 
Формируемые  основы  профессиональной  компетентности  развиваются  во  время 
педагогической  практики  и  в  учебном  процессе  магистратуры,  где  широко  используются 
продуктивные  образовательные  технологии,  в  первую  очередь  проектное  обучение  и  учебное 
моделирование педагогических ситуаций. 
 
Переход  от  передачи  готовых  знаний,  конкретных  рецептурных  рекомендаций,  алгоритмов  к 
освоению  профессионально-значимых  способов  самостоятельной  деятельности,  приемов  работы  с 
информацией на основе активного поиска, педагогическому проектированию изменяет  содержание и 
характер всех видов взаимодействия преподавателя и студентов, а также студентов между собой. Они 
становятся  отношениями  делового  и  интеллектуального  партнерства,  научного  и  методического 
сотрудничества, совместного творчества, профессионального взаимообогащения.  
 
Развитие  образовательной  среды,  в  которой  осуществляется  учебная  деятельность  студента, 
происходит в результате внедрения в учебный процесс учебно-методического сопровождения новых 
форм  и  методов  обучения  в  вузе,  включая  информационные  технологии.  Совершенствуется 
содержание  и  организация  педагогической  практики,  расширяется  число  и  вариативность  базовых 
учебных  заведений,  происходит  индивидуализация  программ  практики  в  зависимости  от 
образовательной траектории студента. В систему контроля и оценки учебной работы вводятся наряду 
с  традиционными  средствами  современные  технологии  оценки  результатов  обучения  –  балльно-
рейтинговая система и  портфолио. 
 
Кафедра  методики  преподавания  биологии,  химии    и  естествознания  устанавливает  
корпоративные связи с учебными заведениями различного типа  в целях привлечения их к процессу 
подготовки  будущих  педагогов  силами  творческих  групп  учителей,  включения  студентов  в 
экспериментальную работу школ, проведения совместных конкурсов, конференций, семинаров, встреч 
с авторами учебников по биологии и химии для общеобразовательных учреждений и пр.  
 
Изучение  актуального  педагогического  опыта  проводится  в  форме  мастер-классов  лучших 
учителей  города  и  области  в  рамках  созданного  сетевого  педагогического    сообщества. 
Эффективность  работы  сетевого  педагогического  сообщества,  созданного  в  вузе,  отражается  в 
качестве  выполняемых  квалификационных,  проектных  работ  студентов,    в  стажерской  работе  
студентов  в  экспериментальных  школах  в  течении  года,  руководство  исследовательскими  работами 
школьников  и  последующее  представление  их  на  научно-практической  конференции  ЮФУ.  Опыт 
диалогового  взаимодействия  учителей  в    педагогическом  сетевом  сообществе  подтверждают 
исследования  В.А.  Поляковой,  мы  расширили  круг  взаимодействия  и  привлекли  в  него  студентов, 
преподавателей вуза, школьников [3]. 
 
В  условиях  перехода  образования  на  качественно  новый  уровень,  профессионально-
образовательная  среда    должна  функционировать  на  базе  информационно-коммуникационных 
технологий,  направленная  на  обеспечение  условий  для  самостоятельной  учебной  деятельности. 
Студент  должен  освоить  средства  ИКТ  и  научиться  использовать  их  при  решении  учебных  и 
практических  задач  образовательного  характера,  то  есть  в  контексте  своей  будущей 
профессиональной  деятельности,  в  частности,  целенаправленно  применять  электронные 
образовательные  ресурсы  пи  проектировании  и  организации  образовательной  деятельности.  Для 
обеспечения  оперативной  обратной  связи  со  студентами  и  обеспечения  их  информационно-
методическими ресурсами все шире  используется цифровой кампус  ЮФУ. В перспективе он должен 
стать важным компонентом профессионально-развивающей среды. 
 
Основными  измеряемыми  параметрами  образовательной  среды  служат  квалификация 
профессорско-преподавательского  состава;  качество  и  количество  основных  компонентов 

 
13 
материально-технической  базы  учебного  процесса,  уровень  их  модернизации  и  эффективность 
использования;  объем  и  эффективность  современных,  компетентностно-ориентированных 
педагогических технологий в системе учебной  работы; уровень информатизации учебного процесса; 
степень  стандартизации  и  инновационности  учебных  программ;  продуктивность  научной  и  научно-
методической  работы;  качество  образовательной  деятельности  кафедры  по  результатам  итоговых 
аттестаций студентов, их оценочным суждениям. 
 
Литература 
1.  Андреева  И.Н.  Антология  по  истории  и  теории  социальной  педагогики:  учебноепособие  для 
студентов учебных заведений.\И.Н.Андреева.-Москва.-Академия,2006,173с. 
2.  Алексеев  Н.Г.  Философские  основания  рефлексивного  подхода  //Рефлексивный  подход  к 
психологическому обеспечению образования. М.: Ярославль, 2004. 
3. Полякова В.А.  Модель формирования готовности учителя к диалоговому взаимодействию в сетевых 
педагогических сообществах// Современные проблемы науки и образования, 2008. №6.  
 
                                                                     Резюме  
 
В статье представлен опыт создания профессионально-развивающей среды в образовательном 
пространстве вуза с применением компетентностного подхода к организации учебной и методической 
работы. 
 
                                                                    Summary 
 
In article experience of creation of the is professional-developing environment in educational space 
of  high  school  with  application  компетентностного  the  approach  to  the  organization  of  educational  and 
methodical work is presented.  


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет