Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)жүктеу 6.67 Mb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата19.01.2017
өлшемі6.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ҚаЗаҚСТаН

ТараЗ

07.25  ӘНҰРАН. АҢДАТПА

07.30 «Қайырлы таң , Әулиеата !»  

09.30 «ЖАҢАлыҚТАР»

09.50 «НОВОСТИ»

10.10 ТЕлЕБлОКНОТ

10.15 Сазды әуен

10.30 ТЕлЕМАРКЕТ

10.35 Хабар «Ауылға кел, ағайын!» 

10.50 Хабар «Өрлеу»

11.00 «Балаларға базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕлЕБлОКНОТ

11.35 «Күй  күмбірі»

11.45 Телехикая «Маруся »

12.35 «Деректі фильм»

13.00 «ЖАҢАлыҚТАР»

13.10 «НОВОСТИ»

13.20 «Балаларға базарлық»

13.45 ТЕлЕБлОКНОТ                                                         

13.50 ТЕлЕМАРКЕТ                                                       

13.55 «Әулиеата әуендері»

14.05 АҢДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық үзіліс

17.50  АҢДАТПА 

17.55 Хабар: «Сөз жебе»

18.20 «ЖАҢАлыҚТАР»

18.35 «НОВОСТИ»

18.50 ТЕлЕМАРКЕТ

19.00 ТЕлЕБлОКНОТ

19.05 «Сазды әуен»

19.15 Телехикая «Маруся»

20.00 «ЖАҢАлыҚТАР»

20.20 «НОВОСТИ»

20.40 ТЕлЕБлОКНОТ

20.45 «Күй күмбірі»

20.55  Хабар: «Первая студия»

21.20 «Сөз маржан»

21.30 ТЕлЕМАРКЕТ

21.40 ТЕлЕБлОКНОТ

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25 Телехикая 

00.00  «ЖАҢАлыҚТАР»

00.20  «НОВОСТИ» 

00.40 «ТЕлЕБлОКНОТ»

00.45 «Сазды әуен»

01.05 АҢДАТПА. ӘНҰРАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

7 КаНаЛ

06.00 «Арам Ақша. Адал махаббат» 

түрік телехикаясы

07.00 «Сотқар балалар»

07.30 «Сайқымазақтар. Жасырын 

камера» 

08.00 «Қыздар арасында»

09.00 т/с «Городские шпионы»  

10.00 «О самом главном» 

11.00 «Голодные игры»

12.00 «Жанкештілер жарысы»

13.00 «Қорқыныш факторы» 

14.00 «Сайқымазақтар. Жасырын 

камера» 

14.30 «Айнаonline» 

15.00 «Такая LIVE»

15.30 т/с «Секретные материалы»

16.30 «Гадалка»

17.00 Шоу «Человек-невидимка»

18.00 «Арам Ақша. Адал махаббат» 

түрік телехикаясы 

19.00 «20 минут» түрік телехикаясы 

21.00 т/с «Городские шпионы» 

22.00 Шоу «Человек-невидимка»

23.00 Премьера! т/с «Секретные 

материалы» 

00.00 т/п «Фактор страха»

01.00 «Дневники Фабрики Звезд» 

02.00  Кәсіби бокс 

03.00 «Кім білген»

03.30 «Айнаonline» 

04.00 «Женіп көр!» 

05.00 «Қуырдақ»  

 

         31 КаНаЛ

05.58 Қр Әнұраны

06.00 Развлекательная Программа 

«Ризамын» (Каз)

07.00 Индийский Сериал «Сүйген 

Сұлу» (Повтор) 

09:00 Сериал «Счастливы Вместе 

(Повтор)


11:00 Сериал «Сваты» (Повтор)

12:00 Мультсериалы (Рус)

13:00 Мультфильмы (Каз)

14:00 Мелодраматический Сериал 

«Мен Саған  Ғашықпын» (Повтор)

15:00 «Әзіл Студио»

16:00 «Ералаш»

17:00 «Счастливы Вместе»

19:00 Сериал «Сваты»

20:00 Информбюро

21:00 Индийский Сериал «Сүйген 

Сұлу»


23:00 Мелодраматический Сериал 

«Мен Саған  Ғашықпын» 

00:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана  

Күнделігі (Каз)

01:00 Кино «Осмосис Джонс»

03:00 Сериал «Человек-Приман-

ка» 

04:00 Қазақша Концерт      КТК

06.00 Открытие вещания. ҚР 

ӘНҰРАНы

06.05 “КТК” ҚОРЖыНыНАН” ойын-сауықты бағдарлама

06.50“МАХАББАТТА ШЕК БАР МА?” 

үнді телехикаясы (повтор)

07.35 “МАХАББАТ МҰҢы” үнді теле-

хикаясы (повтор)

08.00 ЖАҢАлыҚТАР (повтор) 

08.30 “ҚАЙРАН ЗАМАН! ЖАлҒАСы” 

түрiк телехикаясы

09.45 Павел Южаков- Харланчук, 

Марина Денисова в детективной 

драме “СМЕРТЕлЬНыЙ ТАНЕЦ” 

(1-2 серии) 

12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)


12.40 “ДИАГНОЗ” (повтор)

13.20 “ШЕФ-2”, криминальная драма 

(повтор) 

15.20 “НЕ ВРИ МНЕ”. Документаль-

ное реалити. Новые серии!

16.25 “КЕСIP” (повтор)

17.00“МҰЗДАН СУыҚ, ОТТАН 

ыСТыҚ” үнді телехикаясы (390-391 

с.) ТҰСАУКЕСЕР! С субтитрами на 

русском языке

18.00 “САРАЙ ХАНыМДАРы” 

қытай  телехикаясы (22 серия). 

ТҰСАУКЕСЕР!

19.00 “МАХАБАТТА ШЕК БАР МА?” 

үнді телехикаясы (42-43 серии). 

ТҰСАУКЕСЕР! С субтитрами на 

русском языке.

20.00“КЕСIP” 

20.30 ЖАҢАлыҚТАР

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40“ЧЕРНыЙ КВАДРАТ”

22.20 Сергей Горобченко, Сергей 

Кошонин, Анна Донченко в остросю-

жетной драме “ЧУЖОЙ” (13-14 серии). 

ПРЕМЬЕРА СЕРИАлА!

00.15 Андрей Чубченко, Ян Цапник, 

Татьяна Колганова, Татьяна Черка-

сова в криминальной драме “ШЕФ-2” 

(27-28 серии). ПРЕМЬЕРА. 

02.00 “САРАЙ ХАНыМДАРы” қытай  

телехикаясы (повтор)

02.45 ЖАҢАлыҚТАР (повтор)

03.10 “ҚАЙРАН ЗАМАН! ЖАлҒАСы” 

түрiк телехикаясы (повтор)

04.00 “МҰЗДАН СУыҚ, ОТТАН 

ыСТыҚ” үнді телехикаясы (повтор)

04.40-05.05 

“ВАУ” деректi 

хикая 

   евраЗИя

6:00 Многосерийный фильм «ГАДА-

НИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

6:50 ЖАҢАлыҚТАР СУБТИТРлЕРМЕН  

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»    

11:00 Многосерийный фильм «ДВАД-

ЦАТЬ лЕТ БЕЗ лЮБВИ» 

12:00 «ПАУТИНА-6». Многосерийный 

детектив   

12:55 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ ТЕлЕ-

ХИКАЯСы  

13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКАЯСы     

14:35 «АШыҒыН АЙТҚАНДА» ТОК-

ШОУы      

15:30 «112»  

15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТОРИИ» 

16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  

18:55 Дарья Егорова, Иван Жидков 

в многосерийном фильме «ВЕСНОЙ 

РАСЦВЕТАЕТ лЮБОВЬ»   

20:00 «ГлАВНыЕ НОВОСТИ»  

20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ ТЕлЕ-

ХИКАЯСы  

21:40 «БАСТы ЖАҢАлыҚТАР»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКАЯСы  

23:20 «П@УТINA» бағдарламасы    

23:50 Премьера. Инга Оболдина, 

Кирилл Плетнев, лянка Грыу в много-

серийном фильме «МАМА - ДЕТЕК-

ТИВ»   

2:00 «П@УТINA» бағдарламасы 2:20 «АШыҒыН АЙТҚАНДА» ТОК-

ШОУы  


3:00 Многосерийный фильм «ГАДА-

НИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (каз)  

3:45 «Контрольная закупка» (каз) 

 

7:00 Новости «20:30»7:30 Жаңалықтар

8:00 Обзор интернета «Kaznet» 

8:30 Программа «Такси»

9:00 «Өзгерген өмір» кәріс телехи-

каясы

10:00 Жаңалықтар10:10 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясының жалғасы

10:30 Турецкий сериал «Фериха»

11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы

13:00 Жаңалықтар

13:10 «Дүние жарық» бағдарламасы

13:35 «Күлдірген» бағдарламасы

14:00 Новости 

14:10 Сериал «Александровский сад»

15:15 «Өзгерген өмір» кәріс теле-

хикаясы

16:35 «Қалжың-қоржын» бағдарламасы

17:00 «Такси» бағдарламасы

17:30 «Фериха» түрік телехикаясы

18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 Сериал «Александровский сад»

22:00 «Фериха» түрік телехикаясы

23:00 «Бала кегі» кәріс телехикаясы

0:20 Жаңалықтари «20:30»

1:20 Ән шашу

СӘрСеНБІ

3  

МаусыМ

нҰрлан Еспанов 

«Киноға КЕтЕМ!» 

дЕЙді

g

  «Өнер адамы жан-жақты болуы керек» дейміз. Алайда, «Екі 

кеменің басын ұстаған суға кетеді» 

деген халық мақалы тағы бар. 

Әнші, сазгер Нұрлан Еспанов «Енді 

кино  жанрына қарай көбірек бет 

бұрып, тіпті жақында киноға кетуім 

мүмкін»,- дейді. 

Түрлі фильмдерге түсіп, образдарды сомдау, 

Нұрланның бала күнгі арманы  екен. Ол бұған 

дейін отандық фильмдердің бірнешеуінде өзін 

актерлық қырынан танытып жүр. Қазіргі таңда 

екі  бірдей  киноға  түсіп  жатыр  екен.  бірақ 

туындының атауы да, сюжет желісі де құпия. 

бір  білетініміз  қазір  түсіп  жатқан  рөлінде 

Еспанов мұғалімнің рөлін сомдайды. Кино 

әлеміне басқан қадамы сәтті бола ма, әлде 

сүріне ме халықтың өзі бағалай жатар.

•«ал,  әншілік  ше?»  деген  сауалымызға  

Нұрлан Еспанов:

•«Қорықпаңыздар!  мен  ең  алдымен 

әншімін,  актерлік  шеберлігім  асып-тасып 

бара жатса да, әншілікті тастамаймын»,- деді.Tv аПТа

17

//    «ЖАМБыл - ТАРАЗ»  //  №22 (1257),  27 МАМыР  2015 Жыл   //санат алу талаптары

g

  «Спорт шеберіне кандидат» спорттық атағын, «1 разрядтағы спортшы» спорттық раз-рядын беру (және/немесе растау) туралы мемлекеттік қызметті алу үшін, алушы орталыққа 

мынадай құжаттар тізбесін ұсынады: 

1)  белгіленген  нысандағы 

ұсыным; 


2) жарыстың атауы, оны өткізу 

мерзімі  мен  орны  көрсетілген, 

жарыстың бас төрешісі мен бас 

хатшысы қол қойған хаттамадан 

үзінді;

3 )   о с ы   с п о р т   т ү р і н е н республикалық  федерацияның 

мөрімен  расталған  жарыстар 

хаттамаларының көшірмелері;

4)  бас  төрешісінің,  бас 

хатшысының  қол  қойған  бокс, 

күрес түрлері мен басқа да жекпе-

жектердің  нәтижелері  туралы 

анықтамасы.

- «біліктiлiгi жоғары деңгейдегi 

бірiншi санатты жаттықтырушы», 

«біліктiлiгi  орта  деңгейдегi 

бірiншi санатты жаттықтырушы», 

«біліктiлiгi  жоғары  деңгейдегi 

санаты жоқ жаттықтырушы» және 

«біліктiлiгi орта деңгейдегi сана-

ты жоқ жаттықтырушы» санат-

тарын беру (және/немесе растау) 

туралы мемлекеттік қызметті алу 

үшін алушы орталыққа мынадай 

құжаттар тізбесін ұсынады: 

1)  белгіленген  нысандағы 

өтініш;


2)  білімі  туралы,  біліктілігін 

арттыруы  туралы  құжаттардың 

көшірмелері;

3)  еңбек  кітапшасының  не-

месе  жұмыс  берушінің  оны 

тоқтату күні мен негіздемесі ту-

ралы белгісі бар еңбек шартының 

немесе  еңбек  шартын  жасау 

және  тоқтату  негізінде  еңбек 

қатынастарының туындауын және 

тоқтатылуын растайтын жұмыс 

берушінің  актісінен  үзіндінің 

көшірмесі немесе қызметкердің 

еңбек қызметі туралы мәліметтен 

тұратын мұрағат анықтамасы;

4) бұдан бұрынғы біліктілік 

санатын беру туралы куәліктің 

көшірмесі;

5)  белгіленген  нысанда 

жаттықтырушы-оқытушының 

спортшыларды  дайындауы 

туралы анықтама («біліктілігі 

жоғары және орта деңгейдегі 

санаты  жоқ  жаттықтырушы» 

санатын беруді қоспағанда);

6)  о сы  спорт  түрінен 

республикалық федерацияның 

мөрімен  расталған  жарыстар 

хаттамаларының көшірмелері 

(«біліктілігі  жоғары  және 

орта  деңгейдегі  санаты  жоқ 

жаттықтырушы» біліктілік са-

натын беруді қоспағанда).

 

 р.раптаев ХҚКО Тараз қаласы

 бойынша

 №3 бөлімі бас маманы 

ӨКтЕМ алтаЕв 

оралды!

g

  Көптен бері көрінбей кет-кен әнші Өктем Алтаев көктемнің 

соңында халықты қуанышқа бөледі.  

Республика сарайын лық толтырып 

өткізген «Қазағым» атты ән кеші, 

оның шығармашылығына жаңа 

серпін берді. 

Өнердегі достары мен бірқатар шәкірттерін 

сахнаға  алып  шыққан  Өктем  мырза,  90-шы 

жылғы хит әндерді шырқады. Оған қоса елдің 

жадына жатталған халық әндерін де нақышына 

келтіріп  орындады.  Өктем  алтаевтан  бөлек 

кеште мақпал Жүнісова,  абай бегей, алтынай 

Жорабаева, «азия» және «ДиетаKZ» топтары 

мен Нұрлан Еспанов, Серікбол Сайлаубек т.б. 

эстрада  жұлдыздары  өнер  көрсетті.  Кештің 

ең әсерлі сәті — Өктем мырзаның анасымен 

шырқаған дуэті болды. Әнші: «Өнер әлеміне 

қадам басуым анамның арқасы. Жалпы маған 

әншілік анамыздан дарыған»,- дейді.

Көпшіліктің жүрегіне «Жаным» әнімен төте 

жол тапқан Өктем алтаев елімізде ең алғаш 

болып бейнеклип түсірген орындаушылардың 

бірі. Ең қызығы ол, қоржынындағы әндердің 

нақты санын білмейтін болып шықты. Есесіне, 

жаңа әндеріне бейнеклип түсіруді жоспарлап 

отыр. Жасы жарты ғасырға жақындаған Өктем 

алтаев есеп беру концертін еліміздің барлық 

аймақтарында өткізбек.6:55 Әнұран

7:00 Мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТАҢШОлПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама (8:00; 9:30 

ЖАҢАлыҚТАР, 08:10 

«МУЗ-ТВ-2015. Гравита-

ция». Күнделік)                                                                                                       

10:00 «Қазына». Телехи-

кая. 2-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 

ж.) (с субтитрами)

10:50 «Айтуға оңай...»

11:35 «Қыздар». 

Телехикая. 28-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

12:30 ЖАҢАлыҚТАР

12:45 «МУЗ-ТВ-2015». 

Гравитация. Күнделік

12:50 «Агробизнес». (с 

субтитрами)

13:15 «Журналистік 

зерттеу»


13:35 «Сіз не дейсіз?» 

14:05 «Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздері». 

Арнайы тележоба. 

14:30 ТҰСАУКЕСЕР! 

«СТИЧ». Мультхикая. 

2-бөлім (Дисней, 2009-

2010 жж.) 

14:50 «Джунгли кітабы». 

Мультхикая. 2-маусым. 

33-бөлім (Үндістан, Алма-

ния, 2011ж.)

15:00 «ӘЙЕл БАҚыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:10 «Келін». Телехи-

кая. 1406,1407-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с 

субтитрами)

17:00 «Сіздермен бірге, 

Арман Давлетьяров» 

17:25 «МУЗ-ТВ-2015». 

Гравитация. Күнделік

17:30 ЖАҢАлыҚТАР

17:50 «ӨЗЕКЖАРДы»

18:10 «...Үй болу қиын». 

9-бөлімі («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 

ж.) (с субтитрами)

18:40 «ИНДУСТРИЯлАН-

ДыРУ: ҰлТТыҚ ӨНДІРІС» 

19:00 «МУЗ-ТВ-2015». 

ДИСКОТЕКА. ТІКЕлЕЙ 

ЭФИР 


20:30 ЖАҢАлыҚТАР

20:45 «МУЗ-ТВ-2015». 

ДИСКОТЕКА. ТІКЕлЕЙ 

ЭФИР 


0:30 ЖАҢАлыҚТАР

0:50 «Сіздермен бірге, 

Арман Давлетьяров»

1:15 «Өзекжарды»

1:30 «Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздері». 

1:50 «Сіз не дейсіз?» 

2:20 «Қылмыс пен жаза»

2:40 «Журналистік зерт-

теу» 

3:00 ЖАҢАлыҚТАР3:20 «Агробизнес». (с 

субтитрами)

3:45 «Индустрияландыру: 

Ұлттық өндіріс» 

4:05 «Мәлім де беймәлім 

Қазақстан»

4:35 Әнұран

         ХаБар

07:00 ҚР әнұраны

07:02 «Айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развле-

кательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:15 Мультсериал.  

«Маша и медведь»

10:25 Мультсериал. 

«Мишки Гамми»

10:50 Мультсериал.  «Бел-

ка и стрелка» 

10:55 «Подари детям 

жизнь» 

11:00 Утренний выпуск новостей 

11:15 «Әр үйдің сыры 

басқа»  деректі драмасы

11:45 Кулинарная про-

грамма «Магия кухни»

12:20 «Достық жәрмеңкесі 

или Базар на улице 

Мира»


13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 «Семейные мело-

драмы» 

14:00 Телесериал. «Жен-ский доктор»

15:00 Дневной выпуск 

новостей

15:15 Тұсаукесер! 

«Бұйымтай»

15:55 Тұсаукесер! «Өмір 

сабақтары» деректі 

драмасы


16:25 Телесериал. «Ұзақ 

жол»


17:00 Кешкі жаңалықтар

17:15 «Көзқарас»

17:45 «Бизнес сыры»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей

18:15 Телесериал. 

«Сұлтан Сүлейман»

19:05 «Жекпе-жек»

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «Мен көрген соғыс»

21:00 Итоговый выпуск 

новостей

21:30 Премьера! Телесе-

риал «Достық жәрмеңкесі 

или Базар на улице 

Мира»

22:10 Телесериал. «Гре-чанка»

23:00 «Біздің үй»

23:40 Тұсаукесер! 

«Бұйымтай» 

00:25 Қорытынды 

жаңалықтар

00:55Итоговый выпуск 

новостей


01:25 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

01:55 Жаңалықтар

03:10 ҚР әнұраны

      

                        ҚаЗаҚСТаН

ТараЗ

7.25  ӘНҰРАН. АҢДАТПА  

7.30  «Қайырлы таң, 

Әулиеата!» 

9.30   ЖАНАлыҚТАР 

9.50  «НОВОСТИ»

10.10  ТЕлЕБлОКНОТ

10.15 «Сазды әуен» 

10.30 ТЕлЕМАРКЕТ

10.35 Хабар: «Первая 

студия» 

11.00 «Балаларға 

базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕлЕБлОКНОТ

11.35 «Күй күмбірі»

11.45  Телехикая  «Ма-

руся»


12.35 «Деректі фильм»

13.00 «ЖАҢАлыҚТАР» 

13.10 «НОВОСТИ»  

13.20 «Балаларға 

базарлық»

13.45 «ТЕлЕБлОКНОТ»

13.50 ТЕлЕМАРКЕТ

13.55 «Әулиеата 

әуендері»

14.05 АҢДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс


17.50  АҢДАТПА

17.55  Хабар: «Жаса 

менің  елім !» 

18.10  Хабар: «Иман 

нұры» 

18.20  «ЖАҢАлыҚТАР»18.35  «НОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕМАРКЕТ» 

19.00 «ТЕлЕБлОКНОТ»

19.05 «Сазды әуен»

19.15   Телехикая  «Ма-

руся»


20.00  «ЖАҢАлыҚТАР»

20.20  «НОВОСТИ» 

20.40 ТЕлЕБлОКНОТ

20.45 «Күй  күмбірі»

20.55  Хабар: «Сіз не 

дейсіз ?»

21.30 ТЕлЕМАРКЕТ

21.40 ТЕлЕБлОКНОТ

21.45 «Әулиеата 

әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25 Телехикая

00.00  «ЖАҢАлыҚТАР»

00.20  «НОВОСТИ» 

00.40 ТЕлЕБлОКНОТ

00.45  «Сазды әуен»

01.05 АҢДАТПА. ӘНҰРАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

7 КаНаЛ

06.00 «Арам Ақша. Адал 

махаббат» түрік телехи-

каясы


07.00 «Сотқар балалар»

07.30 «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера» 

08.00 «Қыздар арасында»

09.00 т/с «Городские 

шпионы»  

10.00 «О самом главном» 

11.00 «Голодные игры»

12.00 «Жанкештілер 

жарысы»


13.00 «Қорқыныш фак-

торы» 


14.00 «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера» 

14.30 «Айнаonline» 

15.00 «Такая LIVE»

15.30 т/с «Секретные 

материалы»

16.30 «Гадалка»

17.00 «СвиДЕТИли»

17.30 «Страсти у плиты»  

18.00 «Арам Ақша. Адал 

махаббат» түрік телехи-

каясы 


19.00 «20 минут» түрік 

телехикаясы 

21.00 т/с «Городские 

шпионы» 


22.00 Шоу «Человек-не-

видимка»


23.00 Премьера! т/с «Се-

кретные материалы» 

00.00 т/п «Фактор страха»

01.00 «Дневники Фабрики 

Звезд» 

02.00  Кәсіби бокс 03.00 «Кім білген»

03.30 «Айнаonline» 

04.00 «Женіп көр!» 

05.00 «Қуырдақ»           31 КаНаЛ

05.58 Қр Әнұраны

06.00 Развлекательная 

Программа «Ризамын» 

07.00 Индийский Сериал 

«Сүйген Сұлу» (Повтор) 

09:00 Сериал «Счастли-

вы Вместе (Повтор)

11:00 Сериал «Сваты» 

(Повтор)


12:00 Мультсериалы 

(Рус)


13:00 Мультфильмы (Каз)

14:00 Мелодраматиче-

ский Сериал «Мен Саған  

Ғашықпын» (Повтор)

15:00 «Әзіл Студио»

16:00 «Ералаш»

17:00  «Счастливы 

Вместе»


19:00 Сериал «Сваты»

20:00 Информбюро

21:00 Индийский Сериал 

«Сүйген Сұлу»

23:00 Мелодраматиче-

ский Сериал «Мен Саған  

Ғашықпын» 

00:00 Алдараспан, Шан-

шар, Нысана  Күнделігі 

01:00 Кино «Мой Ангел-

Хранитель»

03:00 Сериал «Человек-

Приманка» 

04:00 Қазақша Концерт 

01:00  Кино «Смертель-

ная Битва»

03:00 Сериал «Человек-

Приманка» 

04:00 Қазақша Концерт 

(Каз) 


     КТК

06.00 Открытие вещания. 

ҚР ӘНҰРАНы

06.05“КТК” 

ҚОРЖыНыНАН” ойын-

сауықты бағдарлама

06.50 “МАХАББАТТА ШЕК 

БАР МА?” 

07.35 “МАХАББАТ МҰҢы” 

үнді телехикаясы (повтор)

08.00ЖАҢАлыҚТАР 

(повтор) 

08.30“ҚАЙРАН ЗАМАН! 

ЖАлҒАСы” түрiк теле-

хикаясы

09.45Павел Южаков- Хар-ланчук, Марина Денисова 

в детективной драме 

“СМЕРТЕлЬНыЙ ТАНЕЦ” 

(3-4 серии) 

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ЧЕРНыЙ КВА-

ДРАТ” (повтор)

13.20“ШЕФ-2”, крими-

нальная драма (повтор) 

15.20 “НЕ ВРИ МНЕ”. 

Документальное реалити. 

Новые серии!

16.25 “КЕСIP” (повтор)

17.00“МҰЗДАН СУыҚ, 

ОТТАН ыСТыҚ” үнді 

телехикаясы (392-393 с.) 

ТҰСАУКЕСЕР! С субти-

трами на русском языке

18.00 “САРАЙ ХА-

НыМДАРы” қытай  

телехикаясы (23 серия). 

ТҰСАУКЕСЕР!

19.00 “МАХАБАТТА ШЕК 

БАР МА?” үнді теле-

хикаясы (44-45 серии). 

ТҰСАУКЕСЕР! С субти-

трами на русском языке.

20.00“КЕСIP” 

20.30 ЖАҢАлыҚТАР

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-

ВОСТИ


21.40 “НАША ПРАВДА”

22.40  “ЧУЖОЙ” (15-16 

серии). 

00.40 А “ШЕФ-2” ПРЕ-

МЬЕРА. 

02.30 “САРАЙ ХАНыМДА-Ры” қытай  телехикаясы 

03.15 ЖАҢАлыҚТАР 

03.40 “ҚАЙРАН ЗАМАН! 

ЖАлҒАСы” түрiк телехи-

каясы (повтор)

04.35-05.15“МҰЗДАН 

СУыҚ, ОТТАН ыСТыҚ” 

үнді телехикаясы (повтор)   евраЗИя

6:00 Многосерийный 

фильм «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (каз)  

6:50 ЖАҢАлыҚТАР СУБ-

ТИТРлЕРМЕН  

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»    

11:00 Многосерийный 

фильм «ДВАДЦАТЬ лЕТ 

БЕЗ лЮБВИ» 

12:00 «ПАУТИНА-6». 

Многосерийный детектив   

12:55 «СҮЙГЕН ЖАР». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы  

13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 

АКБАР». ҮНДІ ТЕлЕХИ-

КАЯСы     

14:35 «АШыҒыН 

АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУы      

15:30 «112»  

15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-

РИИ» 

16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-НИМСЯ» 

17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  

18:55 Дарья Егорова, 

Иван Жидков в многосе-

рийном фильме «ВЕС-

НОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

лЮБОВЬ»   

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ»  

20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ ТЕлЕХИКАЯСы  

21:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАР»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 

АКБАР». ҮНДІ ТЕлЕХИ-

КАЯСы  


23:20 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 «МАМА - ДЕТЕК-

ТИВ»   


2:00 «П@УТINA»  

2:20 «АШыҒыН 

АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУы  

3:00 Многосерийный 

фильм «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (каз)  

3:45 «Контрольная за-

купка» (каз) 

 

07:00 Новости «20:30»07:30 Жаңалықтар

08:00 «Әзілстан» жасы-

рын түсірілім

08:30 «Такси» 

бағдарламасы

09:00 «Өзгерген өмір» 

кәріс телехикаясы

10:00 Жаңалықтар

10:10 «Өзгерген өмір» 

10:30 сериал «Фериха»

11:30 «Қыз ғұмыры» 

13:00 Жаңалықтар

13:10 «Мы вместе» 

13:35. Той жыры

14:00 Новости

14:10 Сериал «Алек-

сандровский сад»

15:15 «Өзгерген өмір» 

16:35 «Сырты бүтін...» 

деректі драма

17:00 Программа 

«Такси»


17:30 «Фериха» 

18:30 «Қыз ғұмыры» 

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Astana live» 

бағдарламасы

21:45 «Фериха» түрік 

телехикаясы

22:00 «Фериха» 

күнделігі

23:00 Программа «Sky-

студия»


0:00 «Бала кегі» 

01:00 Жаңалықтар

01:45 Новости «20:30»


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны
PDF-kaz -> Құрметті тараздықтар!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет