Баспасөз – 2015 ҚҰрметті оқырман! Төл газеттерiңiз – «хантәңiрiне»жүктеу 6.32 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата02.01.2017
өлшемі6.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Баспасөз – 

2015

ҚҰРМЕТТІ  ОҚЫРМАН! Төл газеттерiңiз – «ХАНТәңIРIНЕ»  

 2015 жылға  жазылу жүргізілуде.  Аудандық газетке тiкелей  редакция 

мен қоғамдық таратушылар арқылы жазыла аласыздар.   Жазылу бағасы 

жеке адамдар үшiн бір жылға — 3570 теңге 84 тиын.  Индексi 66543. 

Шаруашылық, мекеме, кәсiпорындар үшiн– 4212 теңге 84 тиын.

 Индексi 16543. «Хантәңiрiне» ертерек, бiр жылға жазылсаңыздар тиiмдi.

Ол мына есепшотқа аударылуы керек: 

 АО «Медиахолдинг «Жетысу Ақпарат»  АҚ “Хантәңірі” газеті Райымбек 

аудандық филиалы.  ИИК  KZ 918560000005407366.   

 АҚ «Банк Центр Кредит».  БИК  KCJBKZKX.   РНН  090800213253.  

БИН 120841006651.  Код 17. 

“Біз  мүмкіндігі  шектеулі  жандарды  белсенді  өмірге  тартамыз,  олар  тек  жәрдемақы  алып 

қана қоймайды, сонымен бірге, өздерін қоғамның мүшесі, пайдалы еңбеккер ретінде сезінетін 

болады. Біз барлық әлеуметтік институттар, үкіметтік емес ұйымдар, “Нұр Отан” партиясы 

осы жұмысты қолға алғандары жөн. Егер қажет болған жағдайда Үкімет бұл мәселені барлық 

компаниялармен бірлесе пысықтап, тиісті шешім қабылдауы керек”.  Н. Ә. НАЗАРБАЕВ.

Аудандық «Хантәңірі» газетінің оқырмандарының назарына!

Құрметті оқырмандар!

Тасымалдау және баспахана қызметтерінің атап айтқанда,

газеттің бояуы және қағаздың қымбаттауына байланысты

«Казпочта» акционерлік қоғамының облыстық филиалының

6 қазан 2014 жылғы № 22-598/1289 –шы санды хатына

сәйкес төл газеттеріңіз –«Хантәңіріне» 2015 жылға жазылу

бағасы жеке жазылушылар үшін -3570 теңге 84 тиынға, заңды

тұлғалар үшін- 4212 теңге 84 тиынға көтеріліп отыр.

Бердібек СОқпақБаЕвтың— 90 жылдығы аталып өттіПартия төрағасы сайланды

«Нұр Отан» партиясы Райымбек аудандық

филиалының кезектен тыс ХІІІ конференциясынан

№39  (7841).   2014 —  Жылқы  жылы,  сенбі,  18  қазан

        

g.hantaniri@mail.ru.Райымбек аудандық қоғамдық - саяси газет

Газет 1931 

жылдан 

шығады


«Нұр  Отан»    партия-

сы  аудандық  филиалының 

кезектен  тыс  ХІІІ  кон-

ференциясы 

болды. 

аудан  бастауыш  партия ұйымдарынан  60  делегат 

сайланып,  конференцияға 

55-і 

қатысты. Себепті 

жағдайлармен  бес  делегат 

қатысқан  жоқ.  Конферен-

ция  жұмысына  «Нұр  Отан» 

партиясы  облыстық    фи-

лиалы  төрағасының  бірін-

ші  орынбасары,  облыстық 

мәслихат  депутаты  Ерғазы 

қошанбекұлы қошанбеков, 

аудан 


әкімі 

Жанат 


Жолдаспекұлы 

тәжиев 


жолдастар  қатысты.  Сон-

дай-ақ,  аудандық мәслихат 

депутаттары 

депутаттық 

фракция  мүшелері,  меке-

ме,  кәсіпорын  басшылары, 

үкіметтік  емес  ұйымдар, 

бұқаралық ақпарат құралда-

рының өкілдері қатысты.

Конференцияны  «Нұр 

Отан»  партиясы  аудандық 

филиалы 


төрағасының 

бірінші 


орынбаса-

ры    Самат  Нақысбекұлы 

Сатылғанов ашып, алғашқы 

сөзді  «Нұр  Отан»  пар-

тиясы 

облыстық фили-

алы  төрағасының  бірін- 

ші 

орынбасары Ерғазы 

қошанбекұлы 

қошанбе-

ковке берді.

—құрметті 

конферен-

ция  делегаттары,    облыс 

әкімі 


облыстық 

партия 


филиалының 

төрағасы 

амандық 

Ғаббасұлы 

Баталовтың  және  партия-

ның  орталық  аппаратының Алматы облысының әкімі Амандық

БАТАлОВТың құттықтауы

келісуімен аудандық партия 

филиалының төрағасы және 

саяси    кеңес  бюросының 

мүшелігіне 

аудан 


әкімі 

Жанат 


Жолдаспекұлы 

тәжиевтің  кандидатурасын 

ұсынамын.

Сіздер  аудан  әкімі  Ж. 

тәжиевтің өмірдерегімен та-

ныссыздар.  ауданда  партия  

жұмысын 

жандандырып, 

Елбасының  сындарлы  сая-

сатын жүзеге асыруда  елеу-

лі жұмыстар атқарады деген 

сенім білдіремін,-деді.

Мұнан 

кейін 


Е. 

қошанбеков облыстық пар-

тия  филиалының  атқарған 

жұмыстарына  жан-  жақты 

тоқталды. аудандық партия 

филиалының да Елбасының 

партия  бағдарламасын  іс 

жүзіне  асыруда  атқарып 

жатқан 

игілікті істеріне 

тоқталды.

Конференцияда 

сөз 


алған  аудан  әкімі,  партия 

филиалының  төрағасы  Жа-

нат  Жолдаспекұлы  тәжиев  

өзін  партия  филиалының 

төрағалығына 

сайлаған 

конференция  делегаттары-

на  рахмет  айтып,  партия 

жұмысында 

толғандырар 

мәселелерді  шешуде  бар 

ынта- 


жігерімен 

еңбек 


ететінін білдірді.

К о н ф е р е н ц и я д а  

аудандық  мәслихат  хатшы-

сы  Е.  құдабаев,  аудандық 

«Хантәңірі»  газетінің  бас 

редакторы  Ш.  тұрсынов 

жолдастар сөз сөйледі.

К о н ф е р е н ц и я н ы ң 

күн 

тәртібінде қаралған 

мәселелер  туралы  қаулы 

қабылдады.

Балалар      әдебиетінде    ойып  

алар    орны    бар    классик    жазушы 

Б.Соқпақбаевтың  туғанына  90  жыл 

толып  отыр.  Жазушының  мерей-

тойын  мемлекеттік  «Мәдени  мұра» 

бағдарламасы аясында атап өтіп отыр-

мыз.    Жыл   басынан  бері  облыс көле-

мінде  жазушы  шығармашылығына 

байланысты 

іс-шаралар 

өтіп 


ке-

леді.  Жазушы  жайлы  естеліктер  мен 

шығармалары 

топтастырылған 

томдық  кітап  жарық  көрді.  Бүгінгі Нарынқол 

төріндегі 

дүбірлі 

той 


сол 

игі 


істердің 

қорытындысы. 

алдағы  уақытта  да  «Бердібектану» 

бағытындағы, шығармаларын насихат-

тау  бағытындағы  жұмыстар  жалғасын 

таппақ.  Дарын  иесінің  өмірдің  өзінен 

ғана  алынған  бар  туындысы  адам-

ды  адалдыққа,  ізгілікке  ғана  үндейтін 

құндылығымен 

жүрекке 


қонақтап 

қалары сөзсіз. 

Бердібек– 

қалың 


қазақтың, 

оның  ішінде  жетісулықтардың  мәңгі 

мақтанышы, биік мәртебесі!

«ХАлҚы сүйгЕН ҚАлАмгЕР»

атты конференция болып өтті

қазан 


айының 

11-


де  Нарынқол  ауылының 

мәдениет 

үйінде 

бала-


лар 

әдебиетінің 

клас-

сик  жазушысы  Бердібек Соқпақбаевтың  туғанына– 

90 


жыл 

толуына 


орай 

«Халқы  сүйген  қаламгер»  

атты  ғылыми-практикалық 

конференция  болып  өтті. 

Оған  қазақстан  жазушы-

лар  одағы  басқармасының 

төрағасы  ақын,  қР  парла-

менті  Сенатының    депута-

ты  Нұрлан  Оразалин,  жа-

зушы    Кәдірбек  Сегізбаев, 

«қазақ  әдебиеті»  газетінің 

бас  редакторы  Жұмабай 

Шаштайұлы,  ақын  Ғалым 

Жайлыбай, 

Халықаралық 

түріксой  ұйымының    өкілі 

Мәлік 

Отарбаев, «Жас 

алаш»  газетінің  бас  редак-

торы  Рысбек  Сәрсенбай, 

сондай-ақ,   қаламгердің іні- 

жерлестері  ақын  Кәдірбек 

құныпияұлы  мен  айтақын 

Әбдіқалдар  қатысты.  Кон-

ференцияны 

Н.Оразалин 

ашып 


жүргізіп 

отырды. 


алғашқы сөзді алған «қазақ 

әдебиеті»  газетінің  бас  ре-

дакторы 

Ж.Шаштайұлы 

Б . С о қ п а қ б а е в т ы ң 

«Менің 


атым 

қожа» 


ш ы ғ а р м а с ы н д а ғ ы 

кейіпкерлердің  жеке  порт-

реттеріне  тоқталып,  талдау 

жасады.  Келесі  сөз  тізгінін 

алған  балалар  жазушысы 

Н.  ақышев  қаламгердің 

өмір 

сүрген 


ортасынан 

жасалған  шығармаларының 

тек  шыншылдыққа  құрыл-

ғанын, 


сол 

заманның 

жырын  жырлағанын  ай-

тып  өтті.  Келесі  кезек-

те  прозашы    К.Сегізбаев 

Б.Соқпақбаевты 

қалам 

ұстаған 


іні-қарындастары 

өзіне 


ұстаз 

көретінін, 

жазушының  әрбір  шығар-

масы 


ұлттық 

сананы 


тәрбиелеуге 

арналғанын 

баса  айтты.  Жазушының 

тойына 


түркиядан 

кел-


ген  халықаралық  түріксой 

ұйымының  өкілі  жазушы-

аудармашы 

М.Отарбаев 

түбі  бір  түркі  халқына  жа-

зушыны барынша танытсам 

деген  арманымен  бөлісті. 

қазіргі таңда ұйымның аты-

нан  шығарылатын  арнайы 

журналға  Б.Соқпақбаевтың  

90  жылдық  тойына  орай-

ластырып, 

жазушының  

шығармалары  мен қаламгер 

әріптес  інілерінің  ой-пікір-

лерін   түрік тілінде бастырып 

шығарғанын,  ол  жақтағы 

оқырман  қауымның    жылы 

қабылдағанын  қуанышпен 

жеткізді.  Өз  сөзінде  «Жас 

алаш»  газетінің  бас  ре-

дакторы 


Р. 

Серсенбай 

жантық  жазушы  мен  са-

рай  ақындарының  көбейіп 

тұрған 

тұсында 


Берді-

бектей 


шыншыл 

жаза-


тын 

азаматтарға 

қоғам 

зәру 


екенін 

баса 


айт-

ты.  Бір  жарым    сағатқа 

созылған  конференцияның 

мазмұны  мен  түйіні  ретін-

де 

Бердібектің есімін 

қызылшекара 

ауылы-

на  беру  туралы  ой  болды. Оған    жазушылар  мен  ауыл 

тұрғындары  тарапынан  еш 

қарсылық болмады.

(Жалғасын 6- беттен оқи

аласыздар).


Хантәңірі

2

g. hantaniri@mail.ru.2014 — Жылқы  жылы,  сенбі, 18   қазан

Салық басқармасындаКөлеңкелі экономикаға Халық пен Салық қызметі қарсы

Қазақстан Республикасының азаматтары тарапынан да заңсыз еңбек 

күштерін  пайдалануды  қалыпты  жағдайға  айналдырып,  арзан  еңбек 

күшін пайдалану үшін заң бұзушылықтарға жол беруі толастамауда. Осы 

ретте  шетелдік  еңбек  күштерін  пайдалануды  заңдастыру  мақсатында 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-

қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

2013  жылдың  10  желтоқсанындағы  №153  Қазақстан  Республикасы 

Заңымен «Халықтың көші-қон туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. 

Еңгізілген  өзгерістерге  сәйкес,  Еңбекші  көшіп  келушілер  Заңда 

көрсетілген  талаптарға  сай  болған  жағдайда,  ешбір  кедергісіз,  еркін 

Республика  аумағында  еңбек  етуге  құқылы.  Ағымдағы  жылдың  12 

сәуірінде  «Қазақстан  Республикасының  кейбір  заңнамалық  актілеріне 

көші-қон  мәселелері  бойынша  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу 

туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылдың 10 желтоқсанындағы 

№153-V Заңына сәйкес, «Еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар беру, ұзарту 

және  қайтарып  алу,  сондай-ақ,  еңбекші  көшіп  келушілерді  тіркеу, 

олардың дактилоскопиялық, фотоесептерін қалыптастыру және жүргізу 

қағидасын  бекіту  туралы»  ҚР  ІІМ-нің  2014  жылғы  8  ақпанындағы 

№76  бұйрығы  «Егеменді  Қазақстан»  және  «Казахстанская  правда» 

республикалық газеттерінде жарияланды.

Заңның  негізгі  мақсаты  жеке  тұлғаларға  шетел  жұмыс  күшін 

пайдалануға  жасалған  жеңілдік  және  еңбек  иммигрантарының 

Қазақстанда еңбек ету тәртібін заңдастыру.

Бұл Заң  Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіру туралы 

келісімдер жасасқан ТМД мемлекеттерінің азаматтарына қолданылады. 

Рұқсат  алу  үшін  еңбек  иммигрантары  Қазақстан  Республикасының 

аумағында  уақытша  тіркелген  жері  бойынша  көші-қон  полициясы  

бөліністеріне  қандай  құжаттарды тапсыру қажеттілі жөнінде тоқталып 

өтті.

Еңбек иммигрантарына рұқсаттар бастапқыда 1 айдан 3 айға дейін беріліп,  одан  кейін  қажетті  мерзімге  ұзартылады.  Алайда  шетелдік 

жұмысшы  12  ай  жұмыс  жасағаннан  кейін  өз  еліне  шығып  кетіп,  30 

күннен кейін келіп, жұмысын жалғастыруға құқылы. Мысалы шетелдік 

Республиканың  бір  қаласына  келіп,  еңбек  етуге  рұқсат  алып,  басқа 

ауданға барып жұмыс жасаса, бұл көші-қон заңнамасын бұзушылық  деп 

саналып, оған қатысты әкімшілік шаралар қолданылады.

Қазақстан  Республикасы  Ішкі  істер  министрінің  2014  жылғы  8 

ақпандағы  «Еңбекші  көшіп  келушіге  (шетелдікке)  рұқсаттар  беру, 

ұзарту және қайтарып алу, сондай-ақ еңбекші көшіп келушілерді тіркеу, 

олардың дактилоскопиялық фотоесептерін қалыптастыру және жүргізу 

қағидасын бекіту туралы» № 76 бұйрығына сәйкес шет елдік азаматтардың 

республикамыздың аумағында жүріп тұру тәртібін жетілдіру мақсатында 

ағымдағы  жылдан  бастап  Қазақстан  Республикасының  көші-кон 

заңдылықтарына  және  басқа  да  заң  актілеріне  бірқатар  өзгерістер  мен 

толықтырулар  енгізілген,  осыған  орай    жеке  табыс  салығы  бойынша 

алдын  ала  төлем  әр  жұмысшы  иммигрантқа  «Республикалық  бюджет 

туралы»  заңда  белгіленген  және  тиісті  қаржы  жылының  1  қаңтарында 

қолданыста  болған  айлық  есептік  көрсеткіштің  (АЕК)  2  еселенген 

мөлшерінде (1852Х2=3704 теңге) әрбір ай үшін есептелінеді. Жұмысшы 

иммигрантқа есептелінген жеке табыс салығын иммигранттардың өздері 

бюджетке төлеуге тиісті. Бұл мақсатта Қазақстанға ТМД елдерінен келген 

шетелдіктер жеке сәйкестендіру нөмерін алып, уақытша мекен-жайлары 

бойынша  салық  органдарында  тіркелуі  қажет.  Алдын  ала  төлем  еңбек 

иммигранттарының  орналасқан  жері  бойынша  көші-қон  полициясы 

органдарының  рұқсатын  алғанға  дейін  (ұзартылғанша)  бюджетке 

төленеді. 

Жыл  соңында  көшіп-қонушы  жеке  табыс  салығы  сомаларын 

есептейді.  Бұл  декларация  есептік  жылдан  кейінгі  жылдың  31-ші 

наурызына дейін ұсынылуы тиіс. Бюджеттен түпкілікті есеп айырысу сол 

жылдың  10-шы  сәуіріне  дейін  алдын  ала  төленген  төлемдерді  есептей 

отырып  жүргізіледі.  Еңбек  иммигранттары  осы  санаттары  мерзімінен 

бүрын  елден  кеткен  жағдайда  орналасқан  жері  бойынша  салық 

органдарына мерзіміне дейін декларация тапсырып, салық төлейді. 

Өздеріңізге белгілі, республика  бюджеті жылдан-жылға өсуде. Төлем 

көздерінен салық салынбайтын табыстар бойынша шетел азаматтарының 

жеке табыс салығы»  101205 бюджеттік жіктеме коды бойынша төленеді А. Белеков,

өндірістік емес төлемдерді және 

арнайы салық режимін әкімшілендіру бөлімінің бас маманы. 

 ЗаңСыЗ  жолаушы 

таСымалына  жол  жоқ!

Елбасымыздың еліміздегі кәсіпкерлікті барынша 

қолдау саясатын жүргізудің арқасында кәсіпкерліктің 

кез  келген  саладағы  өрісі  кеңіп,  тынысы  ашылғаны 

қуантады. Кәсіпкерлер санының жыл сайын өсуімен 

қатар  салықтық  мәдениет  деңгейіне  де  салыстырма 

жасайтын болсақ бүгінгі күннің ағымына қарай салық 

саласында енгізіліп жатқан түрлі мемлекеттік қызмет 

көрсетудің озық тәсілдерін меңгерген кәсіпкерлердің 

саны  осыдан  екі-үш  жыл  бұрынғы  көрсеткішпен 

теңестіргенде оқ бойы озық екендігі анық. 

Еліміздің қай қаласына барсақ та такси қызметін 

пайдаланбайтын  адам  жоқ.  Райымбек  ауданы  салық 

басқармасы  бойынша  да  жеке  тұлғалар  тарапынан 

жеңіл  көлікпен  жолаушыларды  тасымалдау  (такси) 

қызметімен  айналысып  жүрген  тұлғалардың  қатары 

күн  сайын  көбеюде.  Олардың  басым  бөлігі  салық 

басқармасында  дара  кәсіпкер  ретінде  мемлекеттік 

тіркеуден өтіп өз кәсіпкерлігін заңға сәйкес атқаруда. 

Себебі,  Қазақстан  Республикасының  Республикасы 

Үкіметінің 2011 жылғы 2 шілдедегі  №767  «Автомобиль 

көлігі  мен  жолаушыларды  тасымалдау  қағидасын 

бекіту  туралы»  қаулысы  талаптарына  сәйкес 

жолаушыларды тасымалдау қызметі мен айналысушы 

тұлғалар  міндетті  түрде  салық  органдарында  дара 

кәсіпкер  ретінде  мемлекеттік  тіркеуден  өтуі  тиісті. 

Дара  кәсiпкер  немесе  заңды  тұлға  жолаушыларды 

және багажды таксимен тасымалдауды ұйымдастыру 

кезінде  жолаушыларды  және  багажды  тасымалдау 

үшiн 


автомобиль 

көлiгiмен 

жолаушыларды 

және  багажды  тасымалдау  қағидаларына  сәйкес 

бірыңғай  түсті  гаммасы  және  айырым  белгiлерi  бар 

таксилердi пайдалануға, әрбiр автокөлiк құралы үшiн 

таксометрдің  немесе  бақылау-кассалық  аппараттың 

болуына,  автокөлiк  құралдарының  рейс  алдында 

техникалық  байқаудан  және  такси  жүргiзушiлерінің 

рейс  алдында  (ауысым  алдында)  медициналық 

тексеруден  өтуін  қамтамасыз  етуіне,  диспетчерлік 

қызметтің  немесе  диспетчерлiк  қызмет  көрсету 

шартының  болуын  және  таксидің  ақауы  болған 

жағдайда, оны уақтылы ауыстыруды қамтамасыз етуге 

міндетті.  Тасымалдаушының  жолаушыларды  және 

багажды таксимен тасымалдауды ұйымдастыру туралы 

шарт  бойынша  таксилердiң  тұруы,  жолаушыларды 

отырғызу  мен  түсiру  үшiн  таксилердiң  арнайы 

жабдықталған  тұрақтарын  пайдалануға,  жол  жүрісі 

қағидаларының  талаптарын  сақтай  отырып,  жол 

желiсiнiң  кез  келген  учаскелерiнде  жолаушыларды 

отырғызуға және түсiруге құқығы бар.

Қазақстан  Республикасының  2000  жылғы  27 

қарашадағы  «Әкімшілік  рәсімдер  туралы»  Заңына 

сәйкес  Диспетчерлік  қызмет  белгіленген  тәртіппен 

берілген  таксимен  тасымалдау  бойынша  қызметтің 

басталғандығы  туралы  ескертпе  талоны  бар, 

сондай-ақ,  жеңіл автомобильдері талаптарға сәйкес 

жабдықталған  таксимен  тасымалдаушымен  шарт 

жасасады.

Диспетчерлік  қызметтің  негізгі  функциялары 

болып жеке және заңды тұлғалардың такси қызметіне 

тапсырыстарын  қолжетімді  байланыс  құралдары 

арқылы  қабылдау  және  тапсырыстарды  такси 

жүргізушілерінің  арасында  бөлу,  таксиге  тапсырыс 

берген  жолаушыға  жіберілген  таксидің  нөмірін, 

тапсырыстың бағасын және келетін уақытын хабарлау, 

тапсырыс  бойынша  таксидің  кетуін  және  уақтылы 

келуін  қадағалау,  жол  жүру  құжаттамасын  ресімдеу 

және диспетчерлік журнал жүргізу болып табылады.

Дегенмен, ауданда бұл заң талаптарын орындамай, 

яғни,    заңсыз  такси  қызметімен  айналысып  жүрген 

тұлғалардың бар екендігі арнайы жүргізілген шаралар 

кезінде  анықталып  отыр.  Заңсыз  кәсіпкерлікпен 

айналысып  жүрген  тұлғаларға  түсініктеме  беру 

мақсатында  салық  басқармасы  тарапынан  бірнеше 

рет  семинар-кеңес  өткізіліп,  «дөңгелек  стол» 

ұйымдастырылды.

  Қазақстан  Республикасы  «Салық  және 

бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдер 

туралы»  Кодексінің  (Салық  кодексі)  26  бабына 

сәйкес  салық  төлеуші-салық  органына  тіркелу 

есебіне  тұруға,  салық  салу  объектілерін  айқындауға, 

салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдерді  есептеуге,  салық  есептіліктерін  салық 

органына  белгіленген  мерзімде  табыс  етуге, 

салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді дер кезінде және толық көлемінде төлеуге 

міндетті  екендіктерін  және  салық  органы  жеке 

тұлғаны  дара  кәсіпкер  ретінде  тіркеу  есебіне  қоюды 

Қазақстан  Республикасының  жеке  кәсіпкерлік 

туралы  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен  және 

мерзімде  дара  кәсіпкерді  мемлекеттік  тіркеу  туралы 

куәлік  бере  отырып  жүргізіледі,  тиісті  тіркеусіз 

немесе  лицензиясыз,  арнайы  рұқсатсыз,  біліктілік 

аттестатынсыз  (куәлігінсіз)  кәсіпкерлік  немесе  өзге 

қызметпен  айналысу,  сондай-ақ,  іс-әрекеттерді  

жүзеге    асыру    Қазақстан  Республикасының 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 357-

1- бабының 1- тармағына сәйкес  әкімшілік айыппұл 

салынатындығын  және  сот  шешіміне  сәйкес  құқық 

бұзушылық жасау құралдары тәркіленеді.Қ. Ускеленов,  

салық басқармасының бөлімі басшысы.   

Заңды түрде белгіленген мерзімдерде міндетті 

төлемдерді төлеу

ҚР 


азаматының 

үй  шаруасында  еңбек 

етуші  шетел  жұмысшы 

Бүгінгі  таңдағы  шағын  және  орта    бизнесті 

тексеруге мораторий жариялануы,  әрине,  құптарлық 

іс.  Жарияланған мароторий заңға сәйкес міндеттерін 

талапқа  сай  орындайтын  кәсіпкерлерді  қолдау 

болып табылады. Алайда қоғамда осы мароторийді 

керісінше заң талаптарын орындамай салық төлеуден 

жалтару  мақсатында  пайдаланатындарда  болмай 

қалып  отырған  жоқ.  Осыған  орай  салық  төлеуден 

жалтару  салық  міндеттерімен  жауапкершілігін 

толық орындамау жағдайларыда орын алуда.  

Қазіргі  қоғамдағы  салық  төлеушілердің 

жауапкершілігін 3 топқа бөлуге болады. Олар 1- топ 

салық міндеттемесін уақытылыда толық орындайтын 

салық  төлеушілер.  2-  топ  салық  міндеттемесін 

салық  заңын  дұрыс  білмеуі  салдарынан  қате 

орындайтындар.  3-  топ  салық  міндеттемесін 

қасақана  түрлі  айла-  шарғыға  салып,    орындаудан 

жалтарушылар.  Бұл  жағдайда  3  топтағы  салық 

міндеттемесін  орындаудан  жалтарушылармен  жан-

жақты барлық құқық қорғау органдарымен,  билік 

өкілдерімен    құзырлы  уәкілетті  органдар  бірлесіп 

жұмыс  жүргізуі  шарт.  Сонымен  қатар  2    топтағы 

салық заңын дұрыс білмеуі салдарынан өз міндетерін 

қате орындайтын салық төлеушілерге тұрақты түрде 

насихат  жасау  түсінік  жұмыстарын  жүргізу  бүгінгі 

күннің басты талабы болып отыр.

Райымбек  ауданы  бойынша  салық  басқармасы 

қалың  бұқараға  салық  кодексін  жан-жақты 

насихаттауды  мақсат  тұтып,  қазан-қараша  айын-

да  20-нда,  желтоқсан  айының  19-нда    салық  

төлеушілермен  ашық  есік күнін өткізеді. Ашық есік 

күні  ертеңгі  сағат  10-нан  кешкі  сағат  17-ге  дейін 

өткізіледі 

Құрметті  салық  төлеушілер,  қадірлі    аудан  

жұртшылығы салық жайындағы көкейде жүрген көп 

сұрақтарымызды  бірге  талқылайық.  Білмегенімізді 

оқып  үйреніп,  білгенімізбен  ой  бөлісіп,    көлеңкелі 

бизнестің алдын алайық, экономикамыздың дамуына 

үлес қосайық.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет