Дерге ескерткіш орнатуымыз керекPdf көрінісі
бет22/27
Дата18.03.2017
өлшемі10,74 Mb.
#10004
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

12.02.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙ

ҚЫЗДАРДЫҢ 

ҚЫНЖЫЛТАРЫН СЕЗІП ЕДІК...

Әйелдер арасындағы Қазақстан құра-

ма

масы


сы

Г

Гер

ер

мама

ни

нияд

яд

а а 

жа

жалғ

лғ

ыз жолдамаға та-ла

ла

с сқа

қа

нн

«D

«D»»

то

тобыбы

нд

ндаа сы

сы

нғнға түскен болатын.

Алғашқы ойында Чехия құрамасынан 1:5

есебімен ұтылып қалды. Біздің құраманың

сапынан жалғыз голды Татьяна Королева

соқты. Ал қақпаны Дарья Обыденова қор-

ғады. Ол біздің қақпаға қарша бораған 45

соққының 40-ын тойтард

рд

ы..

  

Содан соң Алексаса

нд

ндр 

р  Ма


Ма

ль

льце

це

вв

жа

жат-т-

тық тыратын қыздарымыз Қыт

й

ай құрама-сына 1:2 есебімен есе жіберіп алды.

Қыс қы Азия ойындарында Қытай қызда-

рына дес бермей жүруші едік. Қазір

олардың да деңгейлері бізден асып бара

жа

ж

тққ

анда


д

й...


 

БұБұ

л 

л ой

о

ынында

да

ққ

аз

азақақ

ст

ста

андықтар қақпаға

соққы  бағыттаудан қарсыластарынан

асып түссе де (23:20), бір шайба айыр ма-

сымен  ұтылып қалды. Жалғыз голды Га-

лина Шу енгізді.

Соңғы ойында азуын айға білеген не-

міс қыздарымен кез

де

де

сіс

п,

,0

0

:5:5

е

есе

се

біі

ме

мен н 

ой сырай ұтылды. Н

ем

еміс


іс

қ

қыз

ызда


дары

ры

ОО

бы

быдеде

-

-но ва ның  қақпасын  50  рет нысанаға алса,

қазақстандықтар бар болғаны 10 соққы-

мен жауап берген.

Сөйтіп, Қазақстан құрамасы үш ойында

да

д

 жеңіліске ұұ

шырап, соңғы орынды сая-

ла

ла

дыды

.

 Ал

Ал

ббұл

ұл

тт

оп

опта

та

ғығы

ж

жа

алғыз жолдаманы

Ге

Ге

рмрм

ан

ани

ия

ққұр

ұрам


амас

ас

ыы

ас

аса

а

қиналмай жеңіпалды. Олар Чехияны да, Қытайды да 3:1

есе бімен ұтқан болатын.

Словакияда сынға түскен «С» тобын да-

ғы командалардың деңгейлері бір-бірімен

шамалас болып шықты.

ы.

 Бұлұл

 топта Гер

р

ма

а-

нияның қарымды қыз

ыз

да

дарыры

с

сия

ия

қтқт

ы

ыүс

үс

тете

м-

м-дік танытқан еш құрама

б

болған жоқ. Төртелдің қыздары  бір-бірінің жолын кесіп,

ақы ры бірінші орынға жеті ұпаймен Жапо-

ния қыздары ие болды.

Иә, Азия ойындарында Қазақстан құ-

ра

ра

мм

ас

сынан аса алмай жүрген жа

по

пон ар

ар

у-у

ла

лары

ры

ССочиге баратын болды. Б

ақ

ақта

тары


ры

ж

жа-а-

нып, жеңілдеу топқа түскен де болар, бі-

рақ кейінгі жылдары деңгейлері де ариф-

метикалық прогрессиямен өсіп бара жат-

қандай...

ЖІ

ЖІ

ГІ

ГІ

ТТ

ТТ

ЕР

ЕР

Ж

Ж

АС

АС

ЫТ

ЫТ

ТЫ

ТЫБұл жолы ерлер  арасындағы  ұлттық 

құ рамамызға айрықша сенім артып едік. 

Өйткені біздің құраманың деңгейі шыны-

мен-ақ жоғары еді. Соңғы жылдары осын-

дай азулы құрама жасақтап көрм

м

ег

еген

н

 д д

ік-


те

те

н,н,

б

бұұл жолы жігіттерімізге кәм

м

іліл

с

сенен

ге

ген-

н-

біз. А

лайда олар да сенім үдес

ін

ен шыға 


алмады.

Негізі, бәрі де жақсы басталып еді. Бі-

рін ші ойында соңғы жылдары есеміз кетіп 

жүрген Франция құрамасын 3:2 есебімен 

же

ж

ңгңг

ен

ен.

.

БіБі

ра

рақ 

қ

екек

ін

іші ойында сүрінді. Өзде-

рі

рме

ме

н н

де

деңгңг

ей

ейле

ле

сс 

Латвия құрамасынан 2:3 

есебімен ұтылып, жігерімізді құм қылды.

Ойын басталған бетте латыштар  құ-

йын дай  орап соғып, біздің құраманы қыс-

паққа алды. Қарқындарын үдетіп, қауіп 

бұл тын  төндіре  түсті. Өкінішке қарай, 

осын дай  қысыл

ыл

та

таяңяң

с

сәт

әт

тетерд

рд

е е

тә

тәжі

жіри


ри

бе

белі

лі

 қақ пашымыз  В.

В

КоКоле

ле

снсник

ик ж


жаз

аза


а ба

басы


сы

п

п,б

б

іліл-

генінен жаңылды. 39 секундтың ішінде өз 

қақпасынан екі рет шайба қармап, салы 

суға кетті. Әрине, бұл голдардың соғы-

луы на жалғыз Колесник емес, қорғау шы-

лар


р

ме

мен шабу

у

ылшылар да кінәлі. Десек те, тә

тәжі


жіри

ри

бебе

лі

ліқ

қ

ақақ

па

пашының латыштардың ал-

ғашқы қарқынана төтеп бере алмауы, 

бәріміздің өзегімізді өртеді.

Еу

Еу

ро

ро

па

па

ны

ны

ң 

ң

бес 

қаласында, төрт 

мемлекетінде шайбалы

хоккейден ХХІІ қысқы 

Олимпиаданың 

жолдамалар

р

ы

ы

са

а

ра

р

пқа 

салынып, к

кел

ел

ес

ес

і 

і жы

жы

лы

лы

 

Сочиде бақ сынайтын 

құрамалар сапы толық

анықталды. Өкінішке 

қарай, ерлер арасында 

да

да, әй

әй

ел

ел

де

де

р 

р 

ар

ар

асында да

Қа

Қа

за

зақс

қс

та

тан

н 

хо

хокк

к

ейшілері Ақ 

Олимпиада лицензиясына 

қол жеткізе алмады.

Ш

АҢ

Ң

ҒЫ Қ

ОСС


А

А

ЙЙ

ЫСЫ


Ш

Өткен демалыста

оңтүстік астанамыз 

Алматыда шаңғы 

қоссайысынан әлем 

кубогының кезеңі өтті. Екі 

күнге созылған дүбірлі 

до

дода

дада

да

а

а

ус

у

тр

тр

ия

ия

лы

лы

қ 

қ 

Кр

Кр

ис

ис

то

тоф

ф Би

Би

ле

ле

рд

рдің

ің 

айдарынан жел есті. Ал 

Қазақстанның сенім 

артқан шаңғышысы Сергей 

Шарабаев тұғырдан 

секіргенімен, шаңғ

ы

ы

жарысына қатысқан жоқ.

Жа

Жалп

лп

ы,ы, ш

ш

аңаңғы

ғы қ


қ

ос

осса

са

йыйысы

сы

нанан 

н 

әлә

ем ку-


бо гының кезеңін бұған дейін де қабыл-

дағанбыз. Мәселен, былтыр да оңтүстік 

ас та на мыз дың  «Сұңқар» спорт кешенінде 

шаңғы қоссайысынан әлем кубогының бір 

кезеңі өтіп, оған дүниежүзінің 14 елінен 

50-ден астам спортшы қатысқан бо

бо

латы


т

н.

ОлОлимпиадалық іріктеу кезең

ң

інінің

ің

кк

ес

есте

те-


-

сі

не енген бұл жарысқа биыл да қызығу-шы лық көп болды. Бұл жолы Алматыға 

әл ем нің оннан астам елінен 40-тан астам 

спортшы келіп, өз өнерлерін паш етті. Нақ-

ты айтсақ, Алматыға Норвегия, Слове ния, 

Ауст

т

рири

я,

я,Ч

Чех


ех

ия

ия,

,

УкУк

ра

аинин

а,

а,Р

Рес


ес

ей

ей,

,

КаК

 на да, 


Фран

н

цици

я

я, ПП

ольш


а,

Ж

Жап

он

иия, 

Г

Герм

а ния 


сын ды  елдердің спортшылары келіп, жүл-

делі орындарды сарапқа салды. Әлем 

кубогы кезеңдерінің жалпы есебінде көш 

бас тап  тұрған неміс шаңғышысы Эрик 

Фр

Фр

енен

 г

 гцель ғана келмеді демесеңі

ңі

з,з,

қ

қал

л

ғаға

н

нтұ ғырынан секіріп, одан кейін 10 мың 

ме

мтр

т

 қашықтықтқ

а жарысады. Тұғырдан 

с

се

ккі

і

руруде

де

үүзд

зд

ікк ш

ш

ықыққа

қа

ндндар

ар

 10 мың шақы-рымдық жарысқа қатысу құқығына ие 

болады. Бірінші күні тұғырдан секіруде ең 

үздік нәтижені Аустрияның үкілі үміті 

Марио Зайдл көрсетті. Екі қолын артқа жі-

бе ріп, тұйғындай ұшқан 20 жасар

р

 спортшы 142 метрге бір-ақ секірді.

і.

РРек

ек

орорд.

д. М


М

ар

арио

и

 осы доданың ғана емес,

«

«Сұ

Сұ

ңңқар» ке

к

ше-

нінің де рекордын жаңғыртты. Дегенмен

Зайдл бұл шаңғы жарысында көсіле алма-

ды. Сөйтіп, бұл кезеңді небәрі 5-орынмен 

аяқтады. Ал кезең жеңімпазы болып тәжі-

ри

рбе

бе

лілі

Б

Бьо

ьо

рнр

К

Кир

ир

хаха

йз

йзен

ен

аа

та

анды. 2002 жә-

не 200


0

6

6 жыжы

лд

лдар

ар

дада

ғы

ғыА

А

қ қ 

Ол

Олим

им

пипи

ада 


ойын дар

ар

ынын

да

ккүм

үм

ісіс

е

пенн

күпт


ел

ел

геген неміс 

спорт шысы  осылайша 30-ға толып, орда 

бұзар шағында әлем кубогы кезеңде-

ріндегі 16-жеңісіне қол жеткізді. Екінші 

ор ын ды  жапон  жігіті  Акито  Ватабе иелен-

се

се,

,

осос

ы 

ы до

до

дад

ның ең тәжірибелі шаңғы 

ы 

шы

шы-

сы

сы, Әл

Әл

емем ж

және Олимпиада чемпио

ны

ны

33

5

5жастағы аустриялық Кристоф Билер үздік 

үштікті қорытындылады.

Ал екінші күні Билерге бәсекелес болар 

ешкім табылмады. Рас, тұғырдан шаңғы-

мен секі

ру

руде

д

ММ

ар

арио

ио

ЗЗ

ай

айдл

дл

діді

ң

ңбі

бі

рірі

нш

ні

і

күні көрсет

ке

кен

н

көкө

рс

рсет

еткі


кі

ші

шін

қа

қайтйт

ал

алай

ай

аа

лғ

лан 

жоқ. 136 метрмен шектелді. Дегенмен со-

ның өзі де шаңғы жарысына басты фаво-

рит ретінде қатысуға мүмкіндік берді. Бі-

рінші күні көпшілікті таңғалдырып, рекорд 

ор

орнатқан Зайдл бұл жолы екінші орынн

нн

ана

 

көкө

рі

рінс

нс

е,е,

В

Ватабе шаңғымен тұғырда

а

нн

се

се-

-

кіруде 3-орынға орналасты. Дегенмен шаңғы жарысында Марио 

тағы да қапы қалып, көшбасшыны қуып 

же ту дің орнына ортаңғы жағында қалып 

қойды. Нәтижесінде, жалпы есепте Би лер-

ден кейінг

г

і екінін

ші орынды Ватабе ие ленсе, 

чехиял

ық

ықМ

М

ирир

ос

ослала

в

в Дв

Дв

орорак

ак

үү

зд

здікік

ү

үшт

шт

іктен 

көрінді.


Ал Қазақстан атынан өнер көрсеткен 

Сергей Шарабаев жанкүйерлерін қуанта 

алған жоқ. Бірінші күні де, екінші күні де 

шаңғымен тұғырдан секіру кезінде өте 

тө

тө

меме

н

ннә

нә

тити

же көрсетіп, нәтижесінде

е

ш

шаңаң

-

ғы жж

ар

рысына қатыспады. Артынша Ш

Ш

арара-

а

баев бұл турнирге тізе жарақатымен қа-тыс ты деген ақпарат таратылды.

Енді шаңғы қоссайысынан әлем кубо-

гының келесі кезеңі наурыз айының ба-

сында өт


өт

ед

еді.

і

оғландардың барлығы да оңтүстік астана-мызға ат басын тіреп, тіпті «Сұңқар» спорт 

ке

кеше

ше

ніні

нд

нде е  бұ

бұры


ры

н-соңды тіркелмеген  ре-

кордты да орнатты.

Дегенмен, шыны керек, бірінші ұйым-

дас тыру мәселесінде біраз қиындық туын-

дағаны рас. Апта бойы бірде қар жауып, 

бір де күн күрт жылынып, тұғырдан секіру 

кешенінде қар

қа

қалм


лм

ад

ады.

ы.

АА

бы

быро

ро

й й

бо

болғ

лғ

анан

-

-да, жасанды қа

қа

р ш

шашаты


т

н құ


ры

р

лғылл

ар

р 

да йын екен, ұйымдастырушылар шаңғы 

трамплинін дер кезінде ретке келтіре ал-

ды. Сонымен, сайыс басталып та кетті.

Естеріңізге сала кетейік, шаңғы қос-

са

сайы

йы

сысы

нд

нда

а

спсп

ор

ртшылар алдымен К-125 

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Өткен аптада «Ақжайық» футбол клубы екінші жаттығу жиынын өткізе алмайтын болды деген 

суыт хабар естіп едім. Нақтырақ айтқанда, «Түркияда өтуі тиіс екінші оқу-жаттығу жиынына ұшып

кете алмай, қаражат таппай отыр» деп жазған кейбір отандық басылымдар. Соның арты не болды 

екен? Орал қаласының футболшылары Түркияға бара алды ма?

Әлібек САДАҚБ

ҚБ

АЕ

АЕ

В

В,

Ақ

Ақ

тау 

у

қа

а

ла

ла

сы

с

Әрине, Латвия құрамасын ұтуға болу-

шы еді. Біздің құраманың негізін «Барыс» 

клубының ойыншылары құрайды. Яғни 

олар  бір

рір

іім

ім

енен

т

тіл

л

тт

аб

быс

ыс

ыпыпме

ме

йлйл

ін

іше 

түсінісі


п 

п 

қақалғ

лғ

ананы.

ы

АА

л

лЛа

Ла

твтв

ия

ияқ

құр


ұрам

ам

асы бірнеше клубтың ойыншыларынан жа сақ-

талған. Бұл елдің құрамасының негізін 

«Ди намо» (Рига) клубының ойыншылары 

құрайды (бұл жолы тоғыз ойыншысы ой-

нады). Ал «Динамо» (Рига) клубын біздің 

«Б

«Бар

ар

ысыс

»

»би

б

ылғы маусымда екі рет ұт

ұт

қақа

н

н(5

(5

:0:0

ж

жән

әне


е

3:2). Сондықтан латыш хо

окк

кк

ейей

-

шілері алдында өздеріне сенімді болса ке-рек еді. Алайда Ригадағы Сочи Олимпиа-

дасының електік сынында латыш жанкүй-

ерлерінің мысы басып кеткендей.

Әрине, біздің құрама өте күрделі топқа 

түсті. Қарсыла

а

стар өте қарымды болды. Бі-рақ оған

ан

кк

ім

ім кк

ін

інәләл

і?

і?Б

Б

ылылты

ты

рғрғ

ы 

ы әләл

ем

емч

чем-


пионатындағы б

б

арлық й

ойында жеңіліп 

қал дық.  Сөйтіп,  бүкіләлемдік  рейтингіде 

17-орынға сырғыдық. Егер, тым болмаса, 

16-орында табан тіреп қалғанымызда, 

же ңілдеу топқа түсер едік. Мысалы, Гер-

ма

м

ниядд

а до


д

даға түскен «D» тобында 

жа

жа

л-л

ғы

ғыз

з

жожо

лд

лдам

а

аны Аустрия құрамасыж

ж

еңең

іп

іп 

алды. Біздің хоккейшілер Аустрия құрама-

сымен осы електік сын алдында жолдастық 

кездесу өткізіп, 4:1 есебімен  басымдық 

та нытқан. Ал Данияда сынға түскен «F» то-

бында Словения хоккейшілері топ жарды 

(Олар Бе

ла

лару

русь


сь қ

қ

ұрұр

ам

амас

ас

ынын

д

да

а

жеже

ңі

ңіп

п

кеке

тті).


Иә, 

хо

хокк

кк

ейейш

шіле


лері

рі

мімі

з 

СоСочи

чи

ООли

ли

мпмп

иа

иада-

сына бара алмайтын болды. Өкінішті-ақ. 

Кім кінәлі? Сенімді ақтай алмаған хоккей-

шілер ме, ұлттық құрама ойынын жандан-

дыра алмаған бас бапкер ме, әлде Сочи 

Олимпиадасы дайындығына биылғы мау-

сы

сым


м

ал

алды

дынд


н

а ғана айрықша көңіл бөл

л

е 

е ба

бас-


с-

та

таға

ған


н 

фе

феде

дерация ма?! Мүмкін, бұл да 

а

йы

йын-

н

дықты Ванкувер Олимпиадасы аяқта лы-сымен жүйелі түрде бастау керек пе еді...Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет