Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016Pdf көрінісі
бет19/23
Дата22.12.2016
өлшемі0,68 Mb.
#187
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Оқу 
бағдар-
лама-
сына 
сілтеме
Оқу мақсат-
тары
Ұсынылатын 
оқыту іс-
әрекеттері
Мұғалімге арналған ескертпелер
(оқыту әдістемесі бойынша)
Оқыту 
ресурстары
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.2 
Дыбыстар-
дың сөздегі 
қызметін 
түсіну
(ь, ъ таңба-
лары мен 
ф, в, ц, ч 
дыбыстары, 
ё, ю, я
(МК; Ө; Ұ; Қ) 
Дыбыстар-
дың сөздегі 
қызметін 
түсініп, 
қосарлы 
дыбыстарды 
дұрыс оқып, 
жазу білігін 
бағалау.
124–125-сабақтар. Ұлттық 
кейіпкерлер туралы не білемін? Яя 
әрпі 
«Я» әрпімен таныстырыңыз. 
«Я» қосарлы дыбыс екенін 
байқатыңыз. Оның сөз ортасында, 
аяғында келу үлгілерін көрсетіп
таңбасын үйретіңіз. 
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасап, оқушыларға ауа
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
 https://www. 
Google.kz
картинки 

155
қосарлы 
дыбыстары) 
және дұрыс 
оқу. 
райы туралы мәліметтер бере 
отырып, оқылатын жаңа әріпке 
(«Я әрпі») қатысты тапсырмалар 
беріңіз.
Оқушылар өз ойын айтатындай 
етіп сұрақтар қойып, бірге 
талқылауды ұйымдастырыңыз.
Шаян сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
тақырып мазмұнын ашатын 
жұмбақтар жасырып, өлеңдер 
оқып беруге болады.
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Жұмбақтар
Өлеңдер
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Жаңа сөздердің ішінен 
өтілетін дыбыс/әріпті таптыру 
іс-әрекетін ұйымдастырыңыз. 
«Я»-ны айтқанда қандай 
дыбыстар естисің? «Қоян» 
сөзінде неше дыбыс, неше әріп 
бар? деген сұрақтар қойып, сөз 
сызбасын салған кезде қосарлы 
я әрпін жазуда орфографиялық 
нормаларды сақтауды үйретіңіз. 
Мысалы, 
я әрпі й+а дыбыстарының 
қосындысынан тұратындығы, 
ол екі дыбыстың қосарлана 
айтылуынан жасалғанымен, бір 
әріппен ғана таңбаланатынын 
дұрыс ұғындыру қажет. Сөздерді 
хормен, тізбектей, жеке оқытып, 
сөздік, буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
Оқулық
2.5
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1  
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа
(МК; Ұ; Т; Қ)  
Мәтін 
мазмұны 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу
Оқулықта берілген мәтінді 
оқытыңыз. Тыңдалған мәтін 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушылар пікірін айтып үйрену 
үшін мәтінді тыңдап немесе оқып 
болғаннан кейін «Саған мәтін 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе саған
Оқулық

156
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
. білігін 
бағалау
не ұнады немесе ұнамады?» деген 
сұрақтар қойылу қажет. 
Алдаркөсе жайында білетінін 
айтқызыңыз.
Оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1  
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ж; Қ) 
Іздену 
жұмысын 
ұйымдастыра 
алу білігі 
бағаланады. 
Мәтіннен «я» әрпі кездесетін 
сөздерді тапқызыңыз. Сөздерді 
тақтаға жазып, дыбыстық-
буындық талдаулар жасатып, 
қатені табу және түзету 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
Сөздерді қатыстырып сөйлем 
құратуға болады. 
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздер-
дің мағы-
насын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағына-
ларын 
ажырату.
(МК; Ө; Т; Қ) 
Берілген 
сөздерге 
мағынасы 
қарама-қарсы 
сөздерді 
тауып, 
ажырату, 
қолдану 
білігін 
бағалау.
2. Әр суретке назар аудартылып, 
оның не екені таптырылады 
(тасбақа, қоян). Суреттің астында 
жазылған сөз оқытылады. Ол 
сөзге мағынасы қарама-қарсы сөз 
тауып, дыбыстық талдау-жинақтау 
жасатыңыз. Мысалы, баяу – тез.
Оқушыларға сөйлем құратыңыз. 
Сөйлем ішінен мағынасы қарама-
қарсы сөздерді табу арқылы 
оқушылар сөздердің мағынасын 
ажыратуды үйренеді.
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Т; Қ) 
Иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау білігін 
бағалау. 
3. Оқушылардың назарын сюжетті 
суретке аударыңыз.
 Мысық неге 
мияулады? сұрағының жауабын 
топта талқылап, болжау жасап, 
дәлелдеулер жасай алуларына 
бағыт беріңіз. 
Оқулық

157
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Яя әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.2 
Дыбыстар-
дың сөздегі 
қызметін 
түсіну
(ь, ъ таңба-
лары мен 
ф, в, ц, ч 
дыбыстары, 
ё, ю, я 
қосарлы 
дыбыстары) 
және дұрыс 
оқу. 
(МК; Ж; 
Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем 
құрау білігін 
бағалау.
 
126–127-сабақтар. Ұлттық 
кейіпкерлер туралы не білемін? 
Фф 
дыбысы мен әрпі 
«Ф» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Ф» дауыссыз 
екені, оның сөз ортасында келу 
үлгілерін көрсетіп, таңбасын 
үйретіңіз.
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасап, жаңа сөздермен 
таныстырыңыз. 
Телефон сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Оқулықта 
берілген 
сөздер 
мен өлеңді 
буындап, 
тұтастай 
оқу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Сөздерді хормен, 
тізбектей, жеке оқытып, сөздік, 
буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
Оқулықтағы өлеңді мәнерлеп 
оқытып, мазмұнына талдау 
жасатыңыз. Оқулықтағы 
«Қуаттың қылығы дұрыс 
па?» сұрағына жауап алыңыз. 
Оқушылардың өз ойын көркем-
сөз тіркестерін қолданып 
жеткізулеріне ықпал етіңіз. 
Оқулық

158
1.2 
Мәтіннің 
тақы-
рыбы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(М; Т; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
анықтай 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқушылардың мәтіндегі негізгі 
ойды анықтап, өз ойын толық 
жеткізе алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Мәтінді 
оқушыларға оқып беріп, әрі қарай 
оқушыларға жалғастыртыңыз. 
Оқушылардың берілген тапсырма 
бойынша топта талқылау 
жұмыстарын жүргізуіне ықпал 
етіңіз.
Жұмыстарын топта 
жариялатыңыз. 
Жаңа ақпаратты нақышына 
келтіріп мәнерлеп оқып беріңіз.
Талдау жұмыстарын жүргізіңіз. 
Қосымша ақпарат. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
оқушыларға YouTube (https://www.
youtube.com 
Алдаркөсе, Қожанасыр Видео) 
сайтынан Алдаркөсе, Қожанасыр 
туралы видео көрсетіңіз. Видеоны 
қалауыңыз бойынша таңдап 
алыңыз. 
Оқулық
https://www.
youtube.com
Алдаркөсе 
Қожанасыр
Видео
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша 
шағын әңгіме 
құрап айту. 
(МК; Т) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
мульт-
фильмнің не 
туралы екенін 
болжатып, 
аяқтату. 
«Алдаркөсе мен ұры» туралы 
мультфильмнің желісімен 
салынған сюжетті суреттер 
арқылы оқушылардың шағын 
әңгіме құрауын ұйымдастырыңыз. 
Мултьфильмнің не туралы 
екендігін фильм кадрлері бойын-
ша қойылған сұрақтарға жауап 
бергізу арқылы байқатуға болады. 
Оқушыларға беріледі.
Оқушылардың мультфильмді 
аяқтау тапсырмасы бойынша топта 
талқылау жұмыстарын жүргізуіне 
ықпал етіңіз.
Жұмыстарын топта 
жариялатыңыз. 
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және
Оқушылардың Фф әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 

159
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
оларды ги-
гиеналық 
талаптарға сай 
жазу білігін 
бағалау.
қолданыңыз.
Сөздерді оқытып, дыбыстық талдау 
жасатып, берілген сызбаларды 
тиісті түстермен боятыңыз. 
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.2 
Дыбыстар-
дың сөздегі 
қызметін 
түсіну
(ь, ъ таңба-
лары мен 
ф, в, ц, ч 
дыбыстары, 
ё, ю, я қосарлы 
дыбыстары) 
және дұрыс 
оқу. 
(МК; Ж; Ө; Қ) 
Дыбыстар-
дың сөздегі 
қызметін 
түсініп, 
қосарлы 
дыбыстарды 
дұрыс оқып, 
жазу білігін 
бағалау. 
128–129-сабақтар. Кейіпкерлерді 
сипаттаймын. Юю әрпі 
«Ю» әрпімен таныстырыңыз. «Ю» 
қосарлы дыбыс екенін байқатып, 
таңбасын үйретіңіз.
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасап, «Суреттен қандай 
аңдарды көріп тұрсыңдар? Ауа райы 
өзгерген кезде табиғатта қандай 
өзгеріс болады? Жан-жануарларда 
өзгеріс бола ма? Суреттегі 
кейіпкерлердің іс-әрекетіне қарап 
не айта аласыңдар?» сұрақтарына 
жауап алыңыз. Оқушылар өз 
ойын айтатындай етіп сұрақтар 
қойып, бірге талқылауды 
ұйымдастырыңыз.
Ою сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесетін 
сөздерді тұтас 
оқу, түсініп 
оқу) қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана алу 
білігін бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Жаңа сөздердің ішінен 
өтілетін дыбыс/әріпті таптыру іс-
әрекетін ұйымдастырыңыз. 
«Ю»-ды айтқанда қандай дыбыстар 
естисің? «Аю» сөзінде неше дыбыс, 
неше әріп бар?» деген сұрақтар 
қойып, сөз сызбасын салған 
кезде қосарлы ю әрпін жазуда 
орфографиялық нормаларды 
сақтауды үйретіңіз. Мысалы: ю әрпі 
й+у дыбыстарының қосындысынан 
тұратындығы, оның екі 
дыбыстың қосарлана айтылуынан 
жасалғанымен, бір әріппен ғана 
таңбаланатынын дұрыс ұғындыру 
қажет. Сөздерді хормен, тізбектей, 
жеке оқытып, сөздік, буындық-
дыбыстық талдау жұмыстарын 
жүргізіңіз.
Оқулық

160
2.5 Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасау білігін 
бағалау.
Оқулықта берілген әңгімені 
оқытыңыз. Мәтінге тақырып 
таңдатыңыз. Тыңдалған мәтін 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушыларға пікірін айтып үйрену 
үшін мәтінді тыңдап немесе оқып 
болғаннан кейін «Саған мәтін 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе саған 
не ұнады немесе ұнамады?» деген 
сұрақтар қойылу қажет. 
«Аю қалай озып кетті?» 
сұрағына оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз арасын-
дағы 
кідірісті) 
қолдану.
(МК; Ұ; Қ) 
Сұрақтарға 
жауап беріп, 
сипаттау 
сөздерін 
қолданып, 
дәлелдеулер 
жасау білігін 
бағалау.
2. Сұрақтарға жауап беріп, 
сипаттау сөздерін қолданып, 
дәлелдеулер жасай алу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Оқушылар заттың атын, сынын 
білдіретін сөздерді ажырата алуын 
және орынды қолдана білуін 
меңгерту жұмыстарын жүргізіңіз. 
Оқулық 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Ө; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжау білігін 
бағалау.
Мұғалімнің сыйы ретінде 
жұмбақтар шештіріңіз. Жұмбақ 
шештірген соң шыққан сөздердің 
жауабын тақтаға жаздыртыңыз.
Жұмбақтың шешуін қатыстырып 
сөйлем құратыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
Тақтамен 
жұмыс

161
3.10 Грам-
мати-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.10.1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және оларды 
қолдана білу. 
(МК; Ө; Қ) 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырату, 
сұрақ қою 
білігін бағалау.
3. Заттың атын, санын, сынын, 
қимылын білдіретін сөздерді 
ажырату, сұрақ қою білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. Көп 
нүктенің орнына тиісті сөздерді 
қойғызып, сөйлемді көшіріп 
жазғызыңыз.
Оқулықпен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ө; Қ) 
Сұрақтардың 
жауабын 
суреттерге 
сүйеніп 
болжай 
алу білігін 
бақылау.
4. Не қайда мекендейді? 
сұрағының жауабын суреттерге 
сүйеніп болжай алуына мүмкіндік 
жасаңыз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
жұмбақтар шешкізіп, тақпақтар 
оқып беріңіз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Жұмбақтар
Өлеңдер
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды ги-
гиеналық 
талаптарға сай 
жазу білігін 
бағалау
Оқушылардың Юю әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.2 
Дыбыстар-
дың сөздегі 
қызметін 
түсіну
(ь, ъ таңба-
лары мен 
ф, в, ц, ч 
дыбыстары, 
ё, ю, я 
қосарлы 
дыбыстары) 
және дұрыс 
оқу. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөздегі 
қосарлы 
дауысты 
дыбыс 
түрлерін 
ажырата 
алу білігін 
бағалау.
130–131-сабақтар. Кейіпкерлерді 
сипаттаймын. Ёё әрпі
Оқушылар сөз сызбасын салған 
кезде қосарлы ё әрпін жазуда 
орфографиялық нормаларды 
сақтауды үйретіңіз. Мысалы, 
ё әрпі й+о дыбыстарының 
қосындысынан тұратындығы, 
ол екі дыбыстың қосарлана 
айтылуынан жасалғанымен, бір 
әріппен ғана таңбаланатынын 
дұрыс ұғындыру қажет.
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс ұйымдастырыңыз. 
Фуникулёр сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 

162
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана алу 
білігін бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Жаңа сөздердің ішінен 
өтілетін дыбыс/әріпті таптыру іс-
әрекетін ұйымдастырыңыз. «Ё»-ны 
айтқанда қандай дыбыстар естисің? 
«Актёр» сөзінде неше дыбыс, неше 
әріп бар?» деген сұрақтар қойып, 
сөз сызбасын салған кезде қосарлы 
ё дыбысын жазуда орфографиялық 
нормаларды сақтауды үйретіңіз. 
Сөздерді хормен, тізбектей, 
жеке оқытып, сөздік, буындық-
дыбыстық талдау жұмыстарын 
жүргізіңіз.
Оқулық
1.7 
Тыңдал-
ған мате-
риал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Т; Қ) 
Мәтін 
мазмұны 
бойынша өз 
ойын білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін бағалау.
Оқушыларға оқулықта берілген 
мәтінді мәнерлеп оқытыңыз. Мәтін 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушыларға пікірін айтып үйрену 
үшін мәтінді тыңдап немесе оқып 
болғаннан кейін «Саған мәтін 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе саған 
не ұнады немесе ұнамады?» деген 
сұрақтар қойылу қажет. 
Оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжай алу 
білігін бағалау.
2. Мәтінді мәнерлеп оқытып, 
актёрдің кімді сипаттап жазғанын 
тапқызыңыз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
жұмбақтар шештіріңіз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Жұмбақтар
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды
1.1.9.1 
Сөздегі дыбыс 
түрлерін 
(дауысты,
(МК; Т; Қ) 
Сөздерден 
сөйлем құрау, 
қатені табу 
және
Сөздегі қосарлы дауысты дыбыс 
түрлерін ажыратуға үйретіңіз. «Ё» 
әрпі кездесетін актёр, дирижёр 
сөздері қағаз қиындыларына 
жазылып, сол бойынша топқа 
бөліңіз.

163
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
түзету білігін 
бағалау. 
Әр топқа А4 көлемді қағазға өз 
аттарына буындық, дыбыстық 
талдау жасап, яғни сөз сызбасын 
салып, тақтаға іледі.
Тапсырмаларды орындай 
отырып, сөздерден сөйлем құрап 
жазады. Қатені табу және түзету 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
Тапсырма 
жазылған 
парақтар
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет