Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016Pdf көрінісі
бет22/23
Дата22.12.2016
өлшемі0,68 Mb.
#187
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

3. Мәтінді мәнерлеп оқытыңыз. 
Мәтін мазмұны бойынша 
сұрақтар дайындатыңыз.
Дайындаған сұрақтарын оқытып, 
талдау жасатыңыз. 
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Оқулықта берілген сұрақтарды 
оқытып, жауап жазғызыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
146-сабақ. Мен не үйрендім? 
«Менің отбасым және достарым» 
бөлімі бойынша 
1. Оқулықта берілген өлеңді 
оқытыңыз. Өлеңге тақырып 
таңдатыңыз. Тыңдалған өлең 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушыларға пікірін айтып үйрену 
үшін өлеңді тыңдап немесе оқып 
болғаннан кейін «Саған өлең 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе 
Оқулық

180
саған не ұнады немесе ұнамады?» 
деген сұрақтар қойылу қажет. 
Оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
1.5 
Түрлі 
жағдаят-
тарда 
тілдік 
норма-
ларды 
дұрыс 
қолдану.
1.1.5.1 
Түрлі 
жағдаяттар-
да этикет 
сөздерін 
қолдана білу.
(МК; Ж; Қ) 
Сұраққа 
нақты жауап 
беріп, этикет 
сөздерді 
қолданып, 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
Сөздерді оқытып, дыбыстық-
буындық талдау жасап, оқулықтағы 
сұрақтарға жауап алу жұмыстарын 
ұйымдастырыңыз. Оқушылардың 
сұрақтарға жауап беру барысында 
бір-біріне этикет сөздерді 
қолданып, жұмыс жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки 
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Т; Қ) 
Мәтін желісі 
бойынша 
сұрақтарға 
жауап беру 
білігін бағалау.
2. Оқушылардың мәтінді мәнерлеп 
оқып, оқулықта берілген 
сұрақтарға жүйелі жауап беруін 
ұйымдастырыңыз. 
Диалогті оқушыларға 
жалғастыртыңыз. 
Түрлі жағдаяттарда тілдік 
нормаларды дұрыс қолдануларына 
бақылау жасаңыз. 
Оқулық 
 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(Ө; Қ)  
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Оқулықта берілген сұрақтарды 
оқытып, жауап жазғызыңыз. 
Жазу дәптерінің 44-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Оқушылардың өз отбасы туралы 
жазуына ықпал етіңіз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша өз 
ойын білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін бағалау.
147-сабақ. Мен не үйрендім? «Менің 
отбасым және достарым» тақырыбы 
бойынша 
3. Оқулықта берілген өлеңді 
оқытыңыз. Өлеңге тақырып 
таңдатыңыз. Тыңдалған өлең 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушыларға пікірін айтып үйрену 
үшін өлеңді тыңдап немесе оқып 
Оқулық

181
болғаннан кейін «Саған өлең 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе саған 
не ұнады немесе ұнамады?» деген 
сұрақтар қойылу қажет. 
Оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ө;  
Ж; Қ) Өз 
достарын 
айқындап, 
түсіндіру, 
дәлелдеу 
жасау.
 
Сөздерді 
дұрыс 
тасымалдау, 
тасымалдауға 
болмайтын 
сөздерді 
ажырату 
білігін 
бағалау. 
4. Өз достарын анықтатып, 
сызбаны толтыртыңыз. Сөздерді 
тақтаға жазғызыңыз. Жазған 
сөздерін оқытып, дыбыстық-
буындық талдаулар жасатыңыз. 
Бір сөзге сөйлем құратыңыз. 
Жұппен жұмыс ұйымдастыру 
мақсатында қатені тауып, түзету 
жұмысын ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
3.6. 
Түрлі 
жанрда 
шығар-
машы-
лық 
мәтін 
жазу.
1.3.6.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
әртүрлі жанр 
бойынша 
(хат, 
құттықтау 
хат, 
хабарлама, 
нұсқаулық) 
шағын 
мәтін/жай 
сөйлемдер 
құрап жазу.
(МК; Ж; Қ) 
Досына 
хат жаза 
алу білігін 
бағалау.
Оқушылардың тарау бойынша 
игерген білімдерін пысықтатып, 
досына хат жазу жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
Жұппен жұмыс жасатып, қатені 
табу және түзету жұмыстарын 
ұйымдастырыңыз.
Оқулық 
Мысал 
ретінде 
үлгілер 
әзірлеу 
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас
(Ө; Қ) 
Әнді айту 
барысында 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын
сөз 
арасындағы
5. Әнді айту барысында дауыс 
ырғағын, мәнерін, қарқынын, 
сөз арасындағы кідірісті қолдана 
алуын ұйымдастырыңыз. 
Өлеңнің соңғы екі жолын көшіріп 
жазғызыңыз.
 Мұғалімнің сыйы ретінде 
оқушыларға достық туралы ертегі 
немесе әңгіме оқып беріңіз. 
Мұғалімнің 
сыйы
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Ертегілер
Әңгімелер

182
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс ыр-
ғағын, 
мәнерін, қар-
қынын, сөз 
арасындағы 
кідірісті) 
қолдану.
кідірісті 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
6. Өлеңнің соңғы екі жолын 
дәптерлеріне жазғызыңыз. 
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Жазу дәптерінің 45-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Оқушыларға Мерей мен Әлиге хат 
жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
148-сабақ. Мен не үйрендім? 
«Бізді қоршаған әлем» тақырыбы 
бойынша 
1. Оқулықта берілген өлеңді 
оқытыңыз. Өлеңге тақырып 
таңдатыңыз. Тыңдалған өлең 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушыларға пікірін айтып үйрену 
үшін өлеңді тыңдап немесе оқып 
болғаннан кейін «Саған өлең 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе саған 
не ұнады немесе ұнамады?» деген 
сұрақтар қойылу қажет. 
Оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
Оқушылардың өзі тұратын 
жерінің табиғаты туралы 
әңгімелеуіне мүмкіндік жасаңыз.
Оқулық
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті
(МК; Ө;  
Ж; Қ) Бас 
әріппен 
жазылатын
2. Ұсынылған тапсырмаларды 
толықтырып, бас әріппен 
жазылатын сөздерді айырып 
жазып, дәлелдеулер жасай алу 
Оқулық 
Дәптермен 
жұмыс

183
қарас-
тыру.
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, 
жай сөйлем-
дер/мәтін 
құрастыру 
және жазу.
сөздерді 
айыру, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
мақсатындағы жұмыстарды 
ұйымдастырыңыз. Сөздерді 
қатыстырып сөйлем құратыңыз. 
Жұппен жұмыс жасатып, қатені 
табу және түзету жұмыстарын 
жүргізіңіз. 
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау. 
(МК; Ж; Т; Қ) 
Оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау 
білігін 
бағалау.
3. Оқушылардың ертегіні 
мәнерлеп оқып, алдын ала 
дайындалған сұрақтарға жүйелі 
жауап беруін ұйымдастырыңыз. 
Диалог құрау арқылы 
оқушылардың өз пікірін еркін 
айтып, этикет сөздерді қолдана 
алуына ықпал етіңіз. 
Түрлі жағдаяттарда тілдік 
нормаларды дұрыс қолдануларына 
бақылау жасаңыз. 
4. Бала алғысын қандай сөзбен 
білдіргенін оқушыларға 
тапқызыңыз. 
Оқулық 
 
3.11 
Пунк-
туация-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жа-
зып, сөйлем 
соңына тиісті 
тыныс бел-
гілерін қою. 
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Жазу дәптерінің 46-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
1.8
 Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша 
шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(Ө; Қ) 
Сюжетті 
суреттің 
мазмұнын 
ашып, әңгіме 
құрау білігін 
бағалау. 
149-сабақ. Мен не үйрендім? 
«Саяхат» тақырыбы бойынша 
1. Оқушылардың назарын сюжетті 
суретке аудартыңыз. Оқушыларға 
«автор орындығы» стратегиясын 
қолданып, ауызша мәтін 
құрастыртыңыз. 
Оқушыларға «автор 
орындығындағы» оқушының 
мәтінді баяндауын «Қол белгісі» 
әдісі арқылы бағалатыңыз.
Оқулық

184
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, сыз-
ба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, 
жай сөйлем-
дер/мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Ө; 
Ж; Қ) 
Сюжетті 
суреттің 
желісі 
бойынша 
шағын мәтін 
құрастырып 
жаза алу 
білігін 
бағалау.
Сюжетті суреттің желісі бойынша 
шағын мәтін құрастырып 
жаза алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Бас әріппен 
жазылатын сөздерді айырып 
жазып, дәлелдеулер жасай алу 
мақсатындағы жұмыстарды 
ұйымдастырыңыз.
Жұппен жұмыс жасатып, қатені 
табу және түзету жұмыстарын 
жүргізіңіз. 
 
Оқулық 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ)  
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Өлеңді оқытып, соңғы сөздің 
ұйқасын таптырыңыз. Жауабы 
оқушылардың дәптеріне 
жаздырылады.
Мұғалімнің сыйы ретінде 
жұмбақтар шештіріңіз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз арасын-
дағы кідіріс-
ті) қолдану.
(Ө; Қ) 
Сұрақтарға 
жауап беріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
3. Оқушылардан оқулықтағы 
сұрақтарға жауап алып, саяхатқа 
қайда барғылары келетіні 
жайында әңгіме ұйымдастырыңыз. 
Саяхатқа 
шығатын жерді таңдауына не 
себеп болғанына дәлелдеулер 
жасатыңыз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
оқушыларға саяхат туралы ертегі 
немесе әңгіме оқып беріңіз. 
Мұғалімнің 
сыйы
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Ертегілер
Әңгімелер

185
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
(Ө; Қ) 
Әріп эле-
менттерін 
дұрыс, көр-
кем жазу бі-
лігін бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
Жазу дәптерінің 47-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Оқушылардың өз отбасы туралы 
жазуына ықпал етіңіз. 
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, сыз-
ба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, 
жай сөйлем-
дер/мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Т; Қ) 
Өтірік өлең 
құрастыра 
алу білігін 
бағалау.
150-сабақ. Мен не үйрендім? 
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» 
тақырыбы бойынша
1. Оқушыларға өтірік өлеңді 
оқытып, ұйқасын табу үшін 
тиісті суреттерді тапқызыңыз. 
Дәптерлеріне жазғызыңыз. 
Жұппен жұмыс жасатып, қатені 
табу және түзету жұмыстарын 
ұйымдастырыңыз.
Оқулық 
Дәптермен 
жұмыс 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Суреттерді ататып, қай ойынға 
қажетті заттар екенін таптырыңыз. 
Оқулық 
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
3. Өздеріне ұнайтын ойындар 
туралы айтқызып, дәлелдеулер 
жасатып, пікір алысуды 
ұйымдастырыңыз. 

186
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын
(МК; Ө; Қ) 
Әңгімеден 
алған 
әсерлерімен 
ой бөлісу 
білігін 
бағалау.
4. Тапсырманы ойын түрінде 
ұйымдастырыңыз.
 Ойын 
шарты бойынша бір оқушы 
өзіне ұнайтын ойын түрлерін 
сыныптастарына қимыл арқылы 
жасырады, сыныптастары қандай 
ойын екенін табуы керек.
Оқулық
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз 
арасындағы 
кідірісті) 
қолдану.
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(Ө; Қ)
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
мен әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Қосымша тапсырмалар 
орындатыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 

187
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ САБАҚ ЖОСПАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ
САБАҚ: Сауат ашу
ТАҚЫРЫБЫ: Менің отбасым. 
Қ дыбысы мен әрпі. 
66–67-сабақтар
МЕКТЕП: 
КҮНІ: 
МҰҒАЛІМНІҢ АТЫ-ЖӨНІ: 
СЫНЫП: 1
ҚАТЫСҚАНДАР 
САНЫ: ____
ҚАТЫСПАҒАНДАР
САНЫ:____
ОҚУ 
МАҚСАТЫ:
1.2.1.2  Оқудың  түрлерін  (буындап  оқу,  жиі  кездесетін  сөздерді  тұтас  оқу, 
түсініп оқу) қолданады. 
1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мағыналас сөздерді, 
көп мағыналы сөздердің мағынасын ажырата алады.
1.2.5.1  Мәтіннің  иллюстрациясы  бойынша  сұрақтар  қоя  біледі  немесе 
қойылған сұраққа жауап береді (мұғалімнің көмегімен).
1.3.11.1  Сөйлемді  бас  әріптен  бастап  жазып,  сөйлем  соңына  тиісті  тыныс 
белгісін қояды.
САБАҚТЫҢ
МАҚСАТЫ:
Барлық оқушылар білуге тиісті:
Сөйлем сызбасын оқи алу. 
Сөйлемді  бас  әріптен  бастап  жазып,  сөйлем  соңына  тиісті  тыныс  белгісін 
қою. 
Оқушылардың көпшілігі білуге тиіс:
Тыңдау арқылы және сюжетті суреттің көмегімен мәтінді баяндау, дәлелдеулер 
жасай алу. 
Берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы, мәндес, көп мағыналы сөздерді 
тауып, ажырата алу, қолдану. 
Кейбір оқушылар білуге тиіс:
Көркемсөз тіркестерін орынды қолданып, ойын жүйелі жеткізе алу.
Қызықты және сипаттамалық сөз орамдарын орынды қолданып жазу.
Алдыңғы 
білімдер
Оқушылар әртүрлі мақсатта жазылған мәтіндерден негізгі ойды анықтап, өз 
іс-әрекетіне рефлексия жасай алады. 
Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт
Жоспарланған іс-әрекет 
Дереккөздер 
Сабақтың басы
5 минут
2 минут
3 минут 
(МК; Ұ) Шаттық шеңбері: «Ыстық лебіз». 
Шеңберге жиналып, бір-біріне жылы лебіз, тілек айту.
(МК; Ұ) «Ойлан – жұптас – талқыла» стратегиясы.
«ББҮ» кестесімен жұмыс.
Көңілді әуен 
қосып қою
«ББҮ» 
кестесімен 
жұмыс

188
Білемін
Білгім келеді
Үйрендім
Кестенің алғашқы екі бөлігін сыныпта талқылап, мұғалімнің 
көмегімен толтыру. 
Оқушылардың  сабақ  соңында  сағат  тілі  бойынша  қасында 
отырған  топтағы  оқушылардың  сабақтағы  белсенділігіне, 
тапсырмаларды  орындауына  байланысты 
«Екі  жұлдыз,  бір 
тілек» тәсілі бойынша кері байланыс жасайтынын ескертіңіз.
Сабақтың 
ортасы
20 минут
5 минут
1 минут
4 минут
1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін 
сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолданады. 
Бағытталған оқу ретін сақтай отырып, әңгімені топта оқу. 
Мәтінді оқыған кезде сөйлемдегі сызбаларды болжау жасап 
оқытыңыз. 
Бағытталған оқу ретін (мәтінге кіріспе, өздігінен оқу, 
мәтінге қайта оралу, сұрақтарға жауап беру) сақтай отырып, 
әңгімені топтарға бөліп оқытыңыз. Оқушыларға мәтінді 
оқып біткеннен кейін, мәтінге қайта оралып, жаңа сөздердің 
мағынасын болжауды үйретіңіз.
(МК; Ө; Қ) Сөйлем сызбасын оқи алу білігін бағалау. 
1. Сызба және сөздердің көмегімен оқушылардың мәтінді 
оқуын жүзеге асырыңыз. Мұғалім «Анам ас үйде. Ол қасық
шанышқы алды. Мен атамды тамаққа шақырдым. Қуырдақ 
жедік. Артынан ыстық шай іштік» мәтінде берілген сөздер 
мен сызбалар арқылы оқушылардың оқуын ұйымдастырады. 
Ой сергек!
Видеодағы әуен ырғағымен билеу.
1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, 
мағыналас сөздерді, көп мағыналы сөздердің мағынасын 
ажырата алады.
(МК; Ө; Қ) Берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы, 
мәндес, көп мағыналы сөздерді тауып, ажырата алу, қолдану 
білігін бағалау.
2. Әр суретке назар аудартылып, оның не екені таптырылады 
(стақан, кесе, үстел). Үстінде жазылып тұрған сөз 
(суық, астында) оқытылады. Ол сөзге дыбыстық талдау-
жинақтау жасалып, оған мағынасы қарама-қарсы сөз табу 
тапсырылады. Мысалы: суық – ыстық; астында – үстінде.
Оқулық 
Видео
Оқулық

189
4 минут
6 минут
1.2.5.1 Мәтіннің иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя 
біледі немесе қойылған сұраққа жауап береді (мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Т; Қ) Тыңдау арқылы және сюжетті суреттің көмегімен 
мәтінді баяндау, дәлелдеулер жасай алу біліктілігін бағалау.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет