Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016


(МК; Ж; Қ)  Сұхбаттасу  кезінде  сұрақтарға  нақты жауап  беру білігін  бағалау. 3Pdf көрінісі
бет20/23
Дата22.12.2016
өлшемі0,68 Mb.
#187
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

(МК; Ж; Қ) 
Сұхбаттасу 
кезінде 
сұрақтарға 
нақты жауап 
беру білігін 
бағалау.
3. Оқушылардың сұхбаттасу 
кезінде тақырыптан ауытқымауын 
ұйымдастырыңыз. Оқушылардың 
назарын мәтінге аудартып, 
берілген сұрақтардың 
жауаптарын болжатып, диалогті 
жалғастыртыңыз. 
Оқулық 
 
1.2 
Мәтін-
нің тақы-
рыбы 
мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(М;Ұ;Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
анықтай 
алу білігін 
бағалау.
4. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, 
өз ойын толық жеткізе алу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Жауабын тапқызып, дирижер 
туралы білетіндерін сұраңыз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
оқушыларға YouTube (https://www.
youtube.com 
Дирижёр Видео) сайтынан 
дирижёр туралы видео көрсетіңіз. 
Видеоны қалауыңыз бойынша 
таңдап алыңыз. 
Оқулық
YouTube 
https://www.
youtube.com 
Дирижёр 
Видео 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді 
бір-бірімен 
дұрыс байла-
ныстыру 
және оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Ёё әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Сөздерді оқытып, буынға бөлдіріп 
жазғызыңыз. Оқулықтың 
105-бетінде берілген тапсырманы 
көшіртіп жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 

164
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату және 
оны дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ж; Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрау 
білігін бағалау.
132–133-сабақтар. Ұлттық ойын 
туралы не білемін? 
Вв
 дыбысы мен әрпі 
«В» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «В» дауыссыз екені, 
оның сөз басында, ортасында 
келу үлгілері көрсетіледі. Таңбасы 
үйретіледі. 
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасап, жаңа сөздермен 
таныстырыңыз. 
Велосипед сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.kz
 
Жұмбақтар
 https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесетін 
сөздерді тұтас 
оқу, түсініп 
оқу) қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана алу 
білігін бағалау.
1. Әли мен Мерейдің диалогін 
мәнерлеп оқып беріңіз. Оқулықта 
берілген сөздерді буындап, 
тұтастай оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Кестедегі 
сөздерді оқытуды жүзеге асырыңыз. 
Сөздерді хормен, тізбектей, 
жеке оқытып, сөздік, буындық-
дыбыстық талдау жұмыстарын 
жүргізіңіз.
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 
2.4 
Мәтін-дегі 
сөздердің 
мағы-
насын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағынала-рын 
ажырату.
(МК; Ө; Қ) 
Берілген 
сөздерге 
мағынасы 
қарама-қарсы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздерді тауып, 
ажы-рата алу, 
қолдану бі-
лігін бағалау.
2. Мәтінді мәнерлеп оқыту 
арқылы сұраққа жауап берулерін 
ұйымдастырыңыз. Оқулықтағы 
тапсырма бойынша оқушыларға 
ұлттық ойынның атын анықтауға 
ықпал етіңіз.
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки 
1.2 
Мәтін-нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(М;Ұ;Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
анықтай алу 
білігін бағалау.
Оқушыларды энциклопедиямен 
таныстырыңыз. Сұрақтың жауабын 
дереккөздер арқылы табуына 
мүмкіндік жасаңыз. 
Қосымша ақпарат. Мұғалімнің 
сыйы ретінде оқушыларға YouTube 
(https://www.youtube.com Велосипед 
шығу тарихы Видео) сайтынан 
велосипедтің шығу тарихы 
туралы видео көрсетіңіз. Видеоны 
қалауыңыз бойынша таңдап 
алыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.kz
Энциклопе-
дия
https://
www.
youtube.
com
Велосипед 
шығу тарихы 
Видео

165
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
3. Жұмбақ шештіріп, шыққан 
сөздердің жауабын тақтаға 
жаздырыңыз. 
Жұмбақтың шешуін қатыстырып 
сөйлем құратыңыз. Мұғалімнің 
сыйы ретінде жұмбақтар 
шештіріңіз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
Тақтамен 
жұмыс
3.9
Орфо-
графия-
лық 
норма-
ларды 
сақтау. 
1.3.9.2 
Мұғалімнiң 
көмегімен 
сөздерді 
дұрыс 
тасымалдау, 
тасымалдау-
ға болмайтын 
сөздерді 
ажырату.
(МК; Ө; Қ) 
Сөздерді 
дұрыс 
тасымалдау, 
тасымалдауға 
болмайтын 
сөздерді 
ажырату 
білігін 
бағалау. 
4. Оқулықта берілген сөздерді 
оқытып, дыбыстық-буындық 
талдаулар жасатыңыз. 
Сөздерді тиісті вагондарға 
орналастырып жазғызыңыз. Бір 
сөзге сөйлем құратыңыз. 
Оқулық 
Дәптер
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
ыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Вв әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптердің 32-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Әріптерден сөз құрап, жазу керек. 
Мысалы: паровоз, автобус.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; 
Ж; Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
134-сабақ. Ұлттық ойын туралы не 
білемін? 
Ээ 
дыбысы мен әрпі
«Э» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Э» дауысты 
екенін, оның сөз басында келу 
үлгілерін көрсетіп, таңбасын 
үйретіңіз. 
Экскаватор сөзіне дыбыстық 
талдау жасатыңыз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 

166
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 
Тыңдау 
барысында 
тілдік 
бірліктерді 
(сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) 
ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсінуін, 
сұрақтарға 
жауап бере 
отырып, 
іздену 
жұмыста-
рында 
белсенділік 
таныту білігін 
бағалау.
1. Оқушыларға Әли мен Мерейдің 
диалогін мәнерлеп, рөлге бөліп 
оқытыңыз. Өздері білетін ұлттық 
ойындары туралы, ойын ережелері 
жайында айтқызыңыз. 
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасатыңыз.
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Сөздерді хормен, 
тізбектей, жеке оқытып, сөздік, 
буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау. 
(МК; Ө; Қ) 
Оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау 
білігін 
бағалау. 
Оқулықтағы берілген Мерей 
мен Әлидің диалогін мәнерлеп 
оқыңыз. Оқиғаның ретін сақтай 
отырып баяндатыңыз. 
Ұлттық ойындар туралы әңгіме 
жүргізіңіз. 
Қосымша ақпарат. Мұғалімнің 
сыйы ретінде оқушыларға YouTube
(https://www.youtube.com Әли мен 
Айя. Санамақ Видео) сайтынан 
санамақ ойыны туралы видео 
көрсетіңіз. Видеоны қалауыңыз 
бойынша таңдап алыңыз. 
Оқулық 
https://
www.
youtube.
com
Әли мен Айя 
Санамақ 
Видео
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Сөйлемді бас әріптен бастап 
жазып, сөйлем соңына 
тиісті тыныс белгісін қою. 
Оқушылардың әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 

167
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
135-сабақ. Ұлттық ойын туралы не 
білемін? Ээ дыбысы мен әрпі
1. Мәтінді оқытыңыз. 
Ойынды сынып оқушыларымен 
ойнатып, әрі қарай өздеріне 
жалғастыртыңыз.
 
Оқулық 
2.1
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Т; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдану 
білігін 
бағалау.
2. Оқулықтағы мәтінді 
оқушыларға оқытыңыз. Элеватор 
туралы қосымша ақпараттар 
беріңіз. Сызбаға сәйкес қырман 
басындағыларға қандай жылы 
лебіз білдіруге болатынын 
тапқызыңыз. 
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Сөйлемді бас әріптен бастап 
жазып, сөйлем соңына 
тиісті тыныс белгісін қою. 
Оқушылардың әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Сұраққа жауап беретін тиісті сөзді 
тапқызып, дәптерге көшіртіп 
жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
1.4
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Т; Қ) 
Сұрақтардың 
жауабын 
тірек сөздерге 
сүйеніп 
болжай 
алу білігін 
бақылау.
136-сабақ. Ұлттық ойын туралы не 
білемін? Ээ дыбысы мен әрпі
1. Өлең ұйқасымен жұмыс 
жасатыңыз. 
Ол үшін «Электр қуатын кім 
пайдаланады?» сұрағына жауап 
болатын сөзді тапқызыңыз. 
Оқулық
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
(МК; Ө; Қ) 
Сұрақтардың 
жауабын 
суреттерге 
сүйеніп 
дереккөздер 
арқылы
2–3. 
Мәтінмен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
Оқушыларды энциклопедиямен 
таныстырыңыз. Кейбір 
сұрақтардың жауабын дереккөздер 
арқылы табуына
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Энцикло-
педия

168
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу. 
табу білігін 
бағалау.
мүмкіндік жасаңыз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
эскимостар туралы оқып беріңіз. 
Оқушылардың назарын 
мәтінге аудартып, диалогті 
жалғастыртыңыз.
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау.
(МК; Ұ; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға бөлу, 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
4. Суреттегі сөздердің басқы 
әріптерінен сөзжұмбақтың 
шешуі шығады. Шешуі: экипаж. 
«Сөздерден сөйлем құра» 
тапсырмасы бойынша белгілі 
бір уақыт белгіленіп, сол уақыт 
ішінде сөздерден сөйлем құрауды 
«Кім жылдам?» ойыны арқылы 
ұйымдастырыңыз.
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, сөй-
лем соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Сөйлемді бас әріптен бастап 
жазып, сөйлем соңына 
тиісті тыныс белгісін қою. 
Оқушылардың әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.1 Әріпті 
тану, ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ж; Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
137–138-сабақтар. Ойын ережесі 
деген не? Цц дыбысы мен әрпі 
«Ц» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Ц» дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында келу үлгілерін 
көрсетіңіз. Таңбасын үйретіңіз. 
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасап, жаңа сөздермен 
таныстырыңыз. 
Цирк сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Сөздерді
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 

169
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
хормен, тізбектей, жеке оқытып, 
сөздік, буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіннің 
тақырыбын, 
басын, 
ортасын 
және соңын 
анықтай 
алу білігін 
бағалау.
Мәтінді мәнерлеп оқыту 
арқылы сұраққа жауап берулерін 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулықта берілген сұрақтарға 
жауап алу жұмыстарын жүргізіңіз. 
Ойын ережесі туралы жаңа 
ақпарат беріңіз. 
Оқулық 
 
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ұ; Қ) 
Сөздерді 
дұрыс 
тасымалдау, 
тасымалдауға 
болмайтын 
сөздерді 
ажырату 
білігін 
бағалау. 
Оқулықта берілген сөздерді 
тақтаға жазғызыңыз: цирк, 
концерт, цех, цемент. Бір 
сөзге сөйлем құратыңыз. 
Қатені тауып, түзету жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Т; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға бөлу, 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға сандардың ретіне 
сәйкес әріптерді орнына қойып, 
сөздерді қатесіз әрі көркем 
жазуын қадағалаңыз. Шешуі: 
ханталапай
Ойын ережесін топта талқылап, 
бір-біріне түсіндіру жұмыстарын 
ұйымдастырыңыз. 
Қосымша ақпарат. Мұғалімнің 
сыйы ретінде оқушыларға YouTube  
(https://www.youtube.com  
Открытие акции «Ханталапай»
Видео) сайтынан «Ханталапай» 
ойыны туралы видео көрсетіңіз. 
Видеоны қалауыңыз бойынша 
таңдап алыңыз. 
Оқулық 
Открытие 
акции 
‘‘https://
www.
youtube.com
 
Открытие 
акции 
«Хантала-
пай»
Видео 

170
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Цц әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз. 
Ц дыбысы мен әрпі кездесетін 
сөздерді сызбаға жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ж; 
Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
139–140-сабақтар. Ойын ережесін 
құра аламын. 
Щщ 
дыбысы мен әрпі
«Щ» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Щ» дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында келу үлгілерін көрсетіп, 
таңбасын үйретіңіз. 
Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс жасап, жаңа сөздермен 
таныстырыңыз. 
Ащы сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Сөздерді хормен, 
тізбектей, жеке оқытып, сөздік, 
буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз. 
Мәтінді оқытып, мазмұнымен 
жұмыс жүргізіңіз. 
Оқушылардың «ащы», 
«тұщы» сөзінің мағыналарын 
дереккөздерден анықтауына 
мүмкіндік жасаңыз. Мәтіннен 
мағынасы қарама-қарсы, 
мәндес, көп мағыналы сөздерді 
таптырыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 

171
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағынала-
рын ажырату.
(МК; Ж; Қ) 
Қарама-
қарсы 
мағыналы 
сөздердің 
мағыналарын 
ажырату 
білігін 
бағалау.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет