Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдарыPdf көрінісі
бет18/26
Дата15.03.2017
өлшемі2,56 Mb.
#9792
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

ӘОЖ  37.01 (574) 
 
БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ОҚУШЫЛАРМЕН СӨЙЛЕСЕ БІЛУ  
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ДАМЫТУ 
 
САБЫРОВА Гүлден Сағындыққызы 
Қарағанды облысы Нұра ауданы Қантай елдімекені  
Дәкен Шалабекұлы атындағы негізгі мектеп 
 
Қоғамымызда  жүріп  жатқан  саяси  –эканомикалық  және  әлеуметтік  өзгерістердің  адамның 
сана-сезіміне  де  әсер  ететіні  заңдылық  болып  табылады.  Қоғамның  алға  басуы  біздің  бүгінгі 
ұрпақты қалай тәрбилеуімізге де байланысты.   Ұрпақтарымызды парасатты да білікті, мәдинетті 
де  білімді  етіп  тәрбилеп,    бойында  ұлттық  және    азаматтық  намысы  бар  ұрпақ  өсіргіміз  келетін 
болса,  онда бүгінгі қоғамның барлық  күші оқу-тәрбие саласына бағытталуы тиіс. 
Жас  ұрпаққа білім-тәрбие  беретін,  бала  жанының  бағбаны-мұғалімдер  қандай  болуы  керек 
және  олардың  еңбегі  қалай  өлшенуі  керек  дегенді  ой  елегінен  өткізіп  көрейік.    Мұғалім  кәсіби-
педагогикалық мәденитін жетілдіріп отыруы керек,  педагог өздік тәжірбилерде шығармашылық 
ізденімпаздықпен  үнемі  шұғылданып  отыруы  керек.  Бастауыш  сынып  оқушыларының  тілін 
дамыту,  сөздікқорын  молайту,  мәтіннің  мазмұн-сюжетінашу,    адамгершілікке  тәрбиелеу  бір-
бірімен ұштастырыла жүргізгенде ғана нәтиже бермек. 
Бүгінгі  студент  –  ертеңгі  маман.  Оқыту  үрдісін  басқарудың  педагогикалық-психологиялық 
мәселелерін анықтауда мұғалім мен оқушылардың арасындағы қарым-қатынастарды ұйымдастыру 
мұғалімнің теориялық білімінің болуын қажет етеді. 
Бастауыш  мектеп  –  бұл    оқушы  тұлғасы  мен    санасының  дамуы  қатар  жүретін,    ерекше 
құнды    қайталанбас  кезеңі.  Сондықтан  да  бастауыш  білім  үздіксіз  білім  берудің  алғашқы 
басқышы, қиын да қадірлі жұмыс.  Бастауыш мектеп балаға белгілі  бір білім ғана беріп қоймай,  
оны  жалпы  дамыту,  яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған  ортаға  дұрыс  көзқараста  болу,  жағдайларды 
объективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету,  ойын  дұрыс  айтуға,  салыстыра  білуге, 
дәлелдеуге,  сөйлеу  мәдениетіне  үйретеді.  Дамыта  оқытудың  да  басты  мақсаты  –  баланы  оқыта 
отырып, жалпы дамыту.  Оқыту үрдісінде тәрбиелеу қатар жүріп отырады. 
Оқушының  ой-өрісін,  сана-сезімін  жан-жақты  дамыту  бастауыш  мектептен  бастап  баланы 
өмірге дайындау, тәрбиелеу жоғары орынға қойылуда. 
Адамзат  тарихының  түрлі  кезеңдерінде  әр  өлке,  әр  елде  өмір  сүрген  атақты  білімпаз, 
ақылгөй  даналар  айтып,  жазып  қалдырған,  уақыт  елегінен  өтіп,  ұрпақтар  зердесіне  ұялаған 
ұлағатты  нақылдар  ұшан-теңіз.  Сондықтан,  тек  сабақты  ғана  емес,  сыныптан  тыс  тәрбие 
жұмыстарында  да  ұлтымыздың  асыл  мұраларын  дәріптейтіндей,  имандылыққа,  ізгілікке 
тәрбилейтіндей  шешендік  сөздер,    нақыл  сөздерді,  мақал-мәтелдерді  жиірек  қолдансақ, 
біріншіден,  оқушылардың  тіл  орамдылығын  арттырып,  өмірге  көзқарасын  қалыптастырса, 
екіншіден,  ой-өрісін  кеңейтіп,  сөздік  қорын  байытады,  үшіншіден,  балаларды  жақсыға  үйреніп, 
жаманнан  жиренуге  тәрбилейді.  Біздің  жарқын  болашағымыз-жас  ұрпақтың  біліктілігіне 
байланысты. 
Бастауыш  мектептің  негізгі  міндеті-жеке  тұлғаны  дамытып,  оның  алғашқы  қалыптасуын 
қамтамасыз  ету,    білімге  деген  сенімін  нығайту,    іскерлігі  мен  дүниетанымын  қалыптастыру,  
оқуға деген қызығушылығын оятып,  ынтасын арттыру болып табылады.  Мектеп табалдырығын 
аттаған  жас    бала  ертеңгі  ел  тұтқасы  десек,    оларды  парасатты,  саналы  азамат  етіп  тәрбиелеу  - 
әрбір  мұғалімнің  борышы.    Бүгінгі  мұғалім  оқушыларға    тек  білім  беріп  қана  қоймай,    оларға 
халықтық  педагогиканың  нәрлі  қайнарымен  сусындатып,  әрбір  оқушы  бойына  ұлттың  мінез-
құлық,  адамгершілік,  сыпайылық  пен  кішпейілдік  қасиеттерін  қалыптастырып,  баланың  жан-
дүниесін рухани қазыналарымен байытып, қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін меңгертуге 
тиіс.  Бала  жаны  жаңалыққа  құмар,  білмегенін  білгісі  келіп,  белгісіз  нәрсені  ашуға  тырысытын 
болғандықтан,  бастауыш  сынып  мұғалімі  олардың  осы  талпынысын  дамытуға  көңіл  бөлуі  тиіс. 
Бастауыш  сынып  оқушылары    үшін  мұғалім  олардың    еліктейтін,  үлгі  тұтатын  абыройлы  жан. 
Олар  ұстазының  бүкіл  іс-қимылына,  жүріс-тұрысына,  сөйлеу  мәнеріне,  адаммен  қарым-
қатынасына  еліктейді.  Сондықтан  да  жауапкершілігі  мол,  адал  да  мейрімді,  әділ  де  парасатты, 
рухани дүниесі  бай педагогтар ғана балаға білім  мен  тәрбие беріп оның  жан дүниесіне  әсер ете 
алады.  Ұрпақ  тәрбиесі-ел  алдындағы  зор  міндет.  Еліміздің,  қоғамның,  эканомикалық,  саяси, 
мәдени    дамуына  үлес  қосатын,    әлемдік  өркениетке    көтерілетін  білімді    де  мәдениетті,  

138 
парасатты, денсаулығы мықты азамат тәрбиелеп шығару-мектептің, ұстаздар қауымының бүгінгі 
таңдағы баға жетпес міндеті. Адам ұрпағымен мың жасайды дегендей, ұрпақ тәрбиесі қай кезде де 
халықтық мәселе.  
Мұғалімнің педагогикалық қабілетіне жататындар: 
Дидактикалық; 
Перцептивтік; 
Педагогикалық сезгіштік (интуиция); 
Сугестивтік (сендіру қабілеті); 
Коммуникативтік; 
Жобалаушылық; 
Креативтік; 
Ғылыми танымдық. 
Әр  маманның  іс-әрекетінің  мақсаты  болу  керек.  Ол  дегеніміз  жас  ұрпақты  жан-жақты 
тәрбиелеу және жарасымды етіп тәрбиелеу. 
Мұғалімге қойылатын талаптар: 
- адамзаттық, әлеуметтік - дамыған интеллек; 
- адамгершілік мәдениет; Қарым-қатынасы; 
- жоғары деңгейдегі іскерлік; - өзіндік позициясы; 
- шығармашылық жаңашылдық - педагогикалық тактісі;  
- ғылыми және көркемдік қасиеті мен көзқарасы; 
- педагогикалық ұстанымдылық;  
- психологиялық саулық; - қабілеті мен педагогикалық білікті маман; 
- өзін-өзі дамыту қажеттілігі мен шеберлігі; 
- сөйлеу мәдениеті; 
Әрбір  мұғалім  өзіндік  қасиеттер  мен  сапалар  жиынтығының  иесі  болуы  абзал.  Ол  сол  бір 
қайталанбас  ерекшеліктерді  білгенде  ғана  өзінің  толықанды  педагог  ретінде  қалыптасқан  маман 
иесі бола алады. 
 
 
УДК 338 (574) 
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
САДЫКОВА А.К., 
магистр, ст. преподаватель 
Карагандинский экономический университет 
 
Региональная  экономика  как  отрасль  научных  знаний  достаточно  давно  и  продуктивно 
разрабатывается  отечественными  и  зарубежными  исследователями.  Интересные  наработки 
имеются  в  теории  территориального  разделения  труда,  моделировании  регионального  развития, 
разработке  схем  и  прогнозов  развития  и  размещения  производительных  сил,  исследовании 
территориальных  закономерностей,  циклов  производства  и  т.п.  Основным  объектом  изучения 
региональной  экономики  является  территориальная  организация  хозяйства  [1],  причем  понятие 
«регион»,  являющееся  объектом  исследования  в  региональной  экономике,  предполагает 
рассмотрение  районов  совершенно  различной  площади.  Добавим,  что  слова  «регион»  и  «район» 
являются  синонимами.  Термин  «регион»  имеет  латинское  происхождение  и  означает  область, 
местность, страну [1].  
На  современном  этапе  развития  региональной  науки  в  Казахстане  возникают 
многочисленные  проблемы,  которые  можно  определить  проблемы  связанные  с  выявлением 
общего  и  особенного  в  осуществлении  хозяйственных  процессов  в  различных  районах; 
межрегиональных  социально-экономических  взаимодействий  (межрегиональных  технолого-
производственных взаимосвязей, межрегионального товарообмена и т.п.), сравнительного анализа 
перехода к рынку в разных районах страны и прочее. Раздел же теории региональной экономики, 
который  специализируется  на  рассмотрении  и  анализе  такого  рода  проблем,    ряд  экономистов 
обозначает термином «межрегиональная экономика» [2].  
Выделение  межрегиональной  экономики  в  качестве  специального  раздела  экономической 
теории  вполне  оправданно,  ибо  тем  самым  акцентируется  внимание  на  существовании  особой 

139 
группы  проблем  выявления  общего  и  особенного  в  реализации  экономических  процессов  в 
различных  регионах,  что  должно,  в  конечном  счете,  интенсифицировать  процесс  их 
разрешения[2]. 
Теоретические  исследования  в  области  межрегиональной  экономики  были  проведены 
выдающимся  специалистом  в  сфере  регионального  анализа  Уолтером  Изардом.  В  своей 
классической  работе  «Методы  регионального  анализа:  введение  в  науку  о  регионах», 
рассматривая  характерные  черты  экономики  любого  региона,  У.  Изард  отмечал,  что 
специфический  путь  его  развития  подобен  запутанному  клубку  взаимозависимостей.  В  этом 
клубке  переплетаются  проблемы:  народонаселения,  обеспеченности  ресурсами,  размещения 
производства,  местных  особенностей  хозяйства,  распределения  доходов  между  различными 
социальными  группами,  состояние  платежного  баланса,  рынков  сбыта,  центральных  мест  и 
городских  конурбаций,  административной  и  политической  организации,  институтов  и  даже 
моральных ценностей, стимулов и социальных целей [2]. Все эти системы связаны межрайонными 
системами межотраслевых потоков товаров и денег, перемещений населения, транспортных путей 
и  вообще  социально-культурным  взаимодействием,  включая  и  процессы  принятия  решений. 
Исследования  У.  Изарда,  включали    аналитические  методы    формирования  экономико-
математических  моделей  в  разрешении  межрегиональных  проблем.  Так,  представляет 
значительный  интерес  использование  гравитационной  модели  при  изучении  социально-
экономических  взаимосвязей  между  разными  регионами,  в  частности,  при  анализе  вопросов  об 
оптимальном  сочетании  районов  разных  размеров  и  форм.  Широкие  возможности  имеет  также 
использование  метода  сравнительных  издержек,  особенно  при  решении  задач  оценки 
эффективности размещения отдельных видов производств и предприятий в тех или иных регионах 
[3].  Исследуя  проблемы  размещения  он  использовал  линейную  межрайонную  модель, 
использование  метода  изучения  связей  по  схеме  «затраты  —  выпуск»  как  для  описания 
существующих  межтерриториальных  связей,  так  и  для  прогноза  их  динамики.    Определяя 
эффективность  размещения  производств,  он  уже  на  этом  этапе  теоретических  исследований, 
выделял «межрегиональные связи», как затратный фактор в моделе «затраты-выпуск». Нельзя не 
признать,  что  и  в  советский  период  в  Совете  по  изучению  производительных  сил  при  Госплане 
СССР,  Институте  экономики  и  организации  промышленного  производства  СО  АН  СССР  и  ряде 
других  еще  с  середины  60-х  годов  разрабатывались  межтерриториальные  экономико-
математические модели. Например, под руководством С.А. Николаева (СОПС) была разработана и 
экспериментально  проверена  межрайонная,  межотраслевая  модель  размещения  промышленного 
производства  (на  1971–1980  гг.).  Задачей  модели  было  оптимальное  распределение  приростов 
производства отдельных видов промышленной продукции на перспективный период по крупным 
экономическим районам с учетом наилучшего использования районных ресурсов. При разработке 
модели  исходили  из  минимальных  суммарных  издержек  производства  всех  видов  продукции  и 
перевозок  сырья  и  готовой  продукции  [1;  4].  На  основе  сокращенного  варианта  данной  модели 
были проанализированы производственные связи между микрозонами и определена экономически 
обоснованная  отраслевая  структура  восточных  районов  страны.  В  Институте  экономики  и 
организации промышленного производства СО АН СССР были разработаны различные варианты 
оптимизационной  межотраслевой,  межрегиональной  модели  (ОМММ-1  и  ОМММ-2 —  в 
последнем  варианте  рассматривалась  модель  с  оптимизируемыми  параметрами  роста 
капиталовложений) [1; 2, 5]. Эти модели были предназначены для использования на разных этапах 
предплановых  обоснований  территориальной  системы  хозяйства  при  изучении  тенденций  и 
закономерностей  размещения  производительных  сил,  разработке  конкретных  мероприятий 
региональной экономической политики.  
В  зарубежной  практике  большой  вклад  в  развитие  межрегиональной  экономики  внес 
Каррозерс,  который    сформулировал  принципы  и  условия  оптимального  сочетания  районов 
общего  типа.  В  противовес  его  исследованиям  и  доводам,  Г.  Ричардсон  считал,  что 
удовлетворительная теория должна объяснять несбалансированный рост в межрайонной системе и 
пространственную  неравномерность  развития  в  каждом  районе.  Залогом  достижения  подобной 
цели  является  увязка  различных  направлений,  исследований  и  концепций  размещения 
производительных  сил,  разработанных  в  их  рамках  [6].  В  первую  очередь  Г. Ричардсон  ставит 
вопрос об интеграции региональной макроэкономики и традиционной теории размещения, что, по 
его  мнению,  позволило  бы  экономистам  более  реалистично  интерпретировать  процессы, 
протекающие  в  области  пространственных  структур.  Большое  внимание  межрегиональным 
проблемам  уделяли  такие  выдающиеся  экономисты,  как  В.  Леонтьев,  Я.  Тинберген,  Г.  Разул  и 

140 
другие [7]. Решение этих проблем в их исследованиях и в исследованиях советских и российских 
экономистов  строилось  на  сравнительном  анализе  социально-экономического  развития  разных 
районов,  их  взаимосвязями  и  взаимозависимостями.  Выделение  роли  взаимосвязей  или  роли 
межрегиональных связей, прослеживается в работах Ю.Ф. Воробьева [8], В.В. Кистанова [9], Г.М. 
Лаппо [10], О.Г. Дмитриевой [11], и ряда других.  
Единство  в  целях  исследования  проблемам  межрегиональной  плановой  и  рыночной 
экономики, выражалось  в различии подходов ученых к решению межрегиональных проблем. 
Это  связано  с  тем,  что  работы  отечественных  исследователей  социалистического  периода 
основывались на том, что директивно-приказные методы управления являлись стержневым звеном 
функционирования  социально-экономической  системы,  тогда  как  зарубежные  ученые 
анализировали  межрегиональные  проблемы  в  условиях  рыночных  методов  хозяйствования
Данное  положение  справедливо  и  в  отношении  всей  теории  региональной  экономики,  одним  из 
разделов которой и является межрегиональная экономика.  
Несмотря  на  отличия  различных  социально-экономических  систем  (развитый  рынок, 
переходный период, социалистическая экономика), во всех случаях имеется широкий круг общих 
региональных  проблем,  ибо  важнейшей  составляющей  предмета  исследований  теории 
региональной  экономики  является  изучение  пространственного  аспекта  общественного 
воспроизводства.  За  счет  формирования  межрегиональных  взаимодействий  могли  быть 
реализованы  основные  принципы  пространственного  аспекта  решения  основных  региональных 
проблем  –  это:  постоянное  совершенствование  территориального  разделения  труда, 
определяющего  рациональную  производственную  специализацию  экономических  районов; 
достижение  высокой  экономической  эффективности  общественного  производства,  определяемой 
созданием  и  развитием  единого  народно-хозяйственного  комплекса;  последовательное  развития 
комплексности  хозяйства  каждого  региона  страны  [1].  Нельзя  не  признать,  что  в  условиях 
развития рыночной экономики на постсоветском пространстве никак не отрицает, такие принципы 
плановой    региональной  экономики,  как  факторы  оптимального  размещения  материального 
производства. К ним, в частности, относятся: использование экономических природных ресурсов; 
рациональное  использование  трудовых  ресурсов;  оптимальные  размеры  производства  и  его 
организации;  рост  эффективности  производственных  связей  новых  предприятий,  как  объекта 
территориального  управления  [1].  Под  объектом  территориального  управления  понимается  весь 
хозяйственный, экономический и производственный комплекс, который формируется независимо 
от состава отраслей и ведомственной подчиненности объединений (предприятий), организаций и 
учреждений, расположенных на определенной территории [12].  
Таким образом, понятие «регион» предполагает рассмотрение районов различной площади. 
Однако  возможность  использования  методов  региональной  экономики  при  анализе 
территориальных  воспроизводственных  процессов,  вне  зависимости  от  типа  общественной 
системы, объясняется не только общностью, неизменностью объекта исследования [2].  
В  новых  условиях  центр  тяжести  исследований  перемещается  с  вопросов  размещения 
производства  на  проблемы  социального  и  экономического  развития  республик  и  регионов.  При 
этом  директивное  размещение  производственных  заданий  по  территории  уступает  место 
вариантной проработке возможных сценариев развития экономических и социальных процессов в 
регионах  страны,  а  прямое  распределение  ресурсов  -  разработке  экономических  и  правовых 
рычагов воздействия на процессы размещения инвестиций и регионального развития [12].  
Вместе  с  тем  в  новых  условиях  хозяйствования  появляются  и  совершенно  новые  для 
региональной 
экономики 
направления 
исследований, 
такие 
как 
анализ 
процесса 
разгосударствления  собственности  в  разных  регионах,  изучение  свободных  экономических  зон, 
исследование нового финансового механизма взаимодействия территорий и пр. [13].  
Механизм  взаимодействия  территорий  –  это  одна  из  актуальных  проблем  сегодня  стала 
краеугольным камнем в решении мирового финансового кризиса, и  в тоже время ее решение на 
глобальном  уровне  приведет  к  новому  витку  международных  экономических  отношений.  
Следовательно,  накопленный  теоретический  и  практический  опыт  различных  экономических 
систем  позволяет  определить  значимость  межрегиональных  отношений,  и  показывает,  что 
межрегиональные взаимодействия  сегодня выступает главным фактором мировой экономической 
стабильности.  В  условиях,  когда  внутрирегиональные  связи  вышли  за  границы  « 
территориального  рынка»  государства,    необходимо  выделение  данной  области  исследований  в 
отдельную  экономическую  отрасль  исследования  с  целью  выработки    системы  показателей,  на 
основе  которых  можно  получить  всестороннюю  комплексную  информацию  о  состоянии  и 

141 
динамике  межрегиональных  хозяйственных  взаимодействий  и  связей.  Выработка  системы 
показателей,  характеризующих  различные  направления  и  формы  межтерриториальных 
хозяйственных  взаимосвязей,  даст  новый  виток  в  развитии  международной  экономической 
системы, позволяющей смягчить последствия мирового экономического кризиса.  
 
Литература 
1.  Некрасов  Н.  Н.  Региональная  экономика:  Теория,  проблемы,  методы.  2-е  изд.  —  М.: 
Экономика, 1978. — 344 с. 
2.  Павлов  К.В.    Межрегиональные  социально-экономические  отношения.  Проблемы 
современной экономики. №4, 2009 с 34-37  
3. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. Сокр. пер. с англ. 
— М.: Прогресс, 1966. — 659 с. 
4.  Николаев  С.А.  Межрайонный  и  внутрирайонный  анализ  размещения  производительных 
сил. — М.: Наука, 1971. -192 с. 
5.  Гранберг  А.Г.  Оптимизация  территориальных  пропорций  народного  хозяйства.  М.: 
Экономика, 1973. — 211 с. 
6.  Буржуазная  региональная  теория  и  государственно-монополистическое  регулирование 
размещения  производительных  сил  (критический  анализ)  /  Под  ред.  А.Д.  Сапожникова.  —  М.: 
Мысль, 1981. — 252 с. 
7.  Региональное  программирование  в  развитых  капиталистических  странах.  —  М.:  Наука, 
1974. — 327 с. 
8. Воробьев Ю.Ф. Выравнивание уровней экономического развития союзных республик. — 
М.: Наука, 1965. — 217 с. 
9. Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация экономических районов СССР. — 
М.: Экономика, 1968. — 193 с. 
10. Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР. — М.: Наука, 1978. — 198 с.  
11. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика.  — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
1992. — 274 с. 
12. Региональная экономика: опыт и перспективы рыночных преобразований / Под ред. Г.П. 
Лузина. Ч. 1. — Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1995. — 181 с.  
13. Региональная экономика: новые подходы / Л.А. Козлов, И.А. Ильин, Б.М. Штульберг и 
др. — М.: Наука, 1993. — 127 с. 
 
 
УДК 504(064.2) 
 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
САКИШЕВА Э.Ж. 
преподаватель биологии 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
 
Экологическая  ситуация,  существующая  на  сегодняшний  день,  в  которой  существует 
современная  экономика,  говорит  о  том,  что  присутствует  необходимость  комплексного 
рассмотрения  хозяйственных  проблем.  Проблема  охраны  окружающей  природы  тесно 
взаимосвязана  с  экономической  и  социальной  сферой,  поэтому  есть  необходимость  рассмотреть 
данную  проблему  в  различных  аспектах:  правовом,  эколого-экономическом  и  социально-
гигиеническим.  В  связи  с  неделимостью  живой  природы  загрязнение  биосферной  среды 
невозможно удержать в границах  территории страны, в которой происходит все это. Какими бы 
мощными экономическими и научно-техническими потенциалами ни обладала отдельная страна, 
она  не  сможет  решить  такую  глубокую  проблему,  поэтому  необходимо  принятие  определенных 
мер и, конечно же, не на национальном, а на международном  уровне. Охрана окружающей среды 
и  рациональное  использование  ее  ресурсов  в  условиях  бурного  роста  промышленного 
производства  стала  одной  из  актуальнейших  проблем  современности.  Результаты  воздействия 
человека  на  природу  необходимо  рассматривать  не  только  в  свете  развития  технического 
прогресса  и  роста  населения,  но  и  в  зависимости  от  социальных  условий,  в  которых  они 
проявляются. 

142 
Правовой  аспект  охраны  окружающей  среды  можно  сформулировать  как  установленную 
законом  систему  мер,  направленных  на  охрану  окружающей  среды  и  рациональное 
использование,  восстановление  и  умножение  природных  богатств.  Устанавливая  такую  систему 
мер,  закон  регулирует  общественные  отношения  в  области  охраны  природы,  в  результате  чего 
возникает совокупность природоохранных отношений. [1, с.265; 2, с.37]. По данным ВОЗ, с 1984 
года человечество постоянно встречаются с 60 тысячами химических природных и антропогенных 
соединений,  из  которых  1500  входят  в  состав  пестицидов,  более  3000  применяются  в  качестве 
пищевых  добавок  и  примесей,  около  4000  в  виде  многообразных  лекарственных  средств. 
Ежегодно  в  мире  разрабатывается  свыше  1000  новых  химических  соединений,  общее  число 
которых на сегодня превышает 5 млн. [3, с.13]. Как справедливо отмечает академик А.В. Яблоков 
[4,  с.45],  «пока  мы  не  знали,  что  42%  продукции  детских  кухонь  содержат  пестициды  выше 
допустимой нормы, проблемы вроде бы не существовало». Позже были выяснены отрицательные 
последствия применения пестицидов. Их вмешательство в естественные системы напрямую ведет 
к  глубоким  изменениям  в  экосистеме,  они  подавляют  иммунитет  растений.  Большинство  из 
пестицидов  являются  мощными  аллергенами.  Высокие  темпы  развития  промышленности, 
энергетики,  транспорта,  химизации  сельского  хозяйство  и  быта,  а  также  урбанизации  привели  к 
увеличению  промышленных,  сельскохозяйственных,  транспортных,  бытовых  и  других  отходов, 
интенсивно  загрязняющих  различные  объекты  окружающей  среди,  прежде  всего  атмосферу.  [5, 
с.33]. Наибольший удельный вес в загрязнении атмосферного воздуха приходится на долю окиси 
углерода, соединении серы, окислов азота, углеродов, взвешенных частиц и соединении тяжелых 
металлов.  Практически  все  исследователей  считают  их  «важнейшими»  или  основными 
загрязнителями атмосферного воздуха.  
Обеспеченность  природными  ресурсами  -  один  из  важнейших  показателей, 
характеризующих  экономическое  положение  Казахстана.  Различают  вовлеченные  и  не 
вовлеченные  в  процесс  общественного  воспроизводства  природные  ресурсы.  Из-за  отсутствия 
природных ресурсов или плохого их качества неизбежно увеличение затрат других ресурсов. 
При  анализе  состояния  и  развития  окружающей  среды  используется  система  показателей, 
что обеспечивает комплексный подход к описанию отдельных компонентов окружающей среды; 
отражению  факторов  и  действий,  влияющих  на  их  изменение;  учету  мер  и  затрат  на  защиту 
окружающей среды. 
Статистика окружающей среды и природных ресурсов  - отрасль социально-экономической 
статистики,  включающая  в  себя  комплексные  показатели,  которые  характеризуют  состояние 
окружающей  среды,  наличие  и  качество  природных  ресурсов,  взаимодействие  человека  и 
окружающей  природной среды,  влияние  антропогенной  деятельности  на  состояние  окружающей 
среды  и  реакцию  общества  на  последствия  этой  деятельности.  В  настоящее  время  статистикой 
окружающей  среды  охвачены  все  компоненты  природной  среды,  и  в  первую  очередь  такие,  как 
воздух, вода, земля, растительный и животный мир, недра.  Для анализа состояния окружающей 
среды  разработана  система  статистических  показателей  окружающей  среды  и  использования 
природных  ресурсов.  Например,  сумма  от  потери  потенциально  возможного  урожая  из-за 
загрязнения земельных площадей определяется по формуле:  
5  =  ^  (Л  -  Р2),  (1),  где  П  -  загрязненная  площадь  земельных  угодий;  Q  -  объем 
сельскохозяйственной  продукции  в  расчете  на  4  га  угодий;  Р\,Р2  -  закупочная  цена 
сельскохозяйственной продукции до и после загрязнения, тыс.  
При  оценке  экологического  ущерба  от  выбросов  в  воздушный  бассейн  используется 
следующая формула: 
Q = (£ с, (X) N.) FZ (Х)У (X), (2), где Q - экологический ущерб от выбросов в стоимостном 
исчислении;  Сг  (X)  -  показатель  относительной  токсичности  примеси  вида;  Ni  -  объем  выброса 
примеси  г-го  вида,  т/год;  F  -  нормативный  экологический  ущерб  от  выбросов  в  атмосферный 
воздух, тыс.; Z (X) - показатель относительный опасности загрязнения атмосферы в зависимости 
от типа территории; V (X) - коэффициент, учитывающий характер рассеивания вредных веществ в 
атмосфере.  В  основу  формулы  положены  методологические  принципы,  которые,  во-первых, 
обеспечивают  комплексный  подход  к  описанию  состояния  соответствующих  компонентов 
окружающей  среды,  отражению  факторов  и  действий,  влияющих  на  их  изменение  в 
количественном и качественном выражении, и, наконец, к учету мер и затрат на охрану и защиту 
окружающей среды. [6, с.36]. 
Неотъемлемый  атрибут  современной  жизни  -  автомобиль  (от  лат.  mobilis  -  движение)-
представляет  собой  самоходное  транспортное  средство  с  собственным  источником  энергии  на 

143 
борту,  предназначенное  для  перевозки  людей  и  грузов  по  безрельсовому  пути.  Из  всех  видов 
общественного транспорта автомобильный  является самым динамичным. В начале 90-х гг. в мире 
ежегодно  выпускалось  около  40  млн.  легковых  и  10  млн.  грузовых  автомобилей,  при  этом  дей-
ствующих  насчитывалось  более  500  млн.  (200  млн.  -  только  в  США).  По  прогнозам,  к  началу 
нового  века  мировой  парк  автомобилей  составит  700  млн.  (из  них  лишь  150  млн.  -  грузовые 
автомобили и автобусы). 
Но  сейчас  все  острее  выявляются  и  отрицательные  стороны  автомобилизации:  автомобиль 
стал одним из основных источников загрязнения природной среды - воздушного бассейна, почвы, 
водоемов. В результате страдают люди, животный и растительный мир. Так, доля автотранспорта 
по  всем  видам  загрязнений,  поступающих  в  окружающую  среду,  составляет  30%,  а  в  крупных 
городах достигает 50-90%. (В России, по данным Госкомэкологии, ежегодно образуется около 10 
млрд.  т.  производственных  и  бытовых  отходов, при  этом  в  атмосферу  выбрасывается  около  100 
млн.  т.  вредных  веществ,  а  со  сточными  водами  в  водоемы  их  поступает  почти  40  млн.  т.).  [7, 
с.160]. 
Приблизившись  к  стандартам  западноевропейских  столиц  по  количеству  автомобилей  на 
тысячу  жителей,  Казахстан  почти  не  продвинулся  в  строительстве  транспортных  развязок;  сеть 
дорог у нас в 2-3 раза менее плотная, чем, например, в Лондоне и других крупных западных го-
родах. Загрязнение атмосферы вызывает, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 
25%  тяжелых  заболеваний  и  смертей.  Наконец,  автомобиль  —  один  из  факторов  опасного 
шумового  загрязнения.  В  основе  процесса,  приводящего  автомобиль  в  движение,  лежит  горение 
топлива, невозможное без кислорода воздуха. При сгорании 1 кг бензина расходуется около 15 кг 
воздуха (или около 2000 л кислорода). Это больше, чем нужно человеку в течение суток. 
В  среднем  один  легковой  автомобиль  ежегодно  поглощает  из  атмосферы  около  5  т 
кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами более 1 т оксида углерода, различных 
углеводородов  и  других  вредных  веществ.  Если  умножить  эти  цифры  на  число  автомобилей  в 
мире, можно представить себе степень угрозы, таящейся в чрезмерной автомобилизации. 
Атмосфера  богата  кислородом,  однако,  весь  ее  кислород  —  биогенного  происхождения. 
Загрязнение  Мирового  океана,  где  обитает  фитопланктон,  вырабатывающий  в  результате 
фотосинтеза  70%  всего  атмосферного  кислорода,  сведение  лесов  (в  особенности  тропических) 
вместе  с  повышенным  потреблением  кислорода  промышленными  предприятиями  (в  частности 
металлургическими  заводами)  и  тепловыми  электростанциями,  а  также  массовой 
автомобилизацией  могут  в  конце  концов  создать  на  нашей  планете  глобальную  проблему 
«кислородного голодания». 
Рост  числа  автомобилей  сопровождается  ростом  дорожной  сети.  Магистральные 
междугородние дороги нередко преграждают традиционные пути миграции, в результате чего на 
автодорогах гибнут тысячи крупных и сотни тысяч мелких животных. 
Наконец,  прежде  дикая  природа  была  относительно  недоступна.  Личный  автомобиль  снял 
этот  барьер,  а  поведение  многих  людей,  да  еще  на  автомобиле,  который  зачастую  не  мешает 
отремонтировать,  поменять  масло,  а  заодно  и  помыть,  мягко  говоря,  далеко  не  безупречно  с 
экологической точки зрения. [8, с.110]. 
Таким  образом,  проблемы  охраны  окружающей  среды  в  республике  сегодня  стоят  как 
никогда  остро,  так  как  загрязнение  ее  продолжает  нарастать  в  связи  с  освоением  новых 
территорий,  недостаточным  осуществлением  природоохранных  мероприятий  не  рациональной 
хозяйственной деятельностью человека. 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет