Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет9/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Csiszolóorsó
Elszívó búra csiszoláshoz*
Befogókarima O-gyűrűvel
Keményfém-edénytárcsa*
10 Rögzítőanya
11 Gyorsbefogó anya
*
12 Védőbúra csiszoláshoz
13 Csiszolótárcsa*
14 Védőbúra daraboláshoz*
15 Hasítókorong*
16 Kézvédő*
17 Gumi csiszolótányér*
18 Csiszolólap*
19 Kerek anya*
20 Edénykefe*
21 Elszívó búra daraboláshoz, vezetőszánnal*
22 Gyémántbetétes hasítókorong*
23 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.
Zaj és vibráció értékek
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szab-
ványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték 
felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslé-
sére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalma-
zási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektro-
mos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozé-
kokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a 
rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vo-
natkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell 
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt 
állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem 
kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonat-
kozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rez-
gések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kézi-
szerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek mele-
gen tartása, a munkamenetek megszervezése.
Megfelelőségi nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” 
alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve 
irányadó dokumentumoknak: EN 60745 a 2011/65/EU, 
2004/108/EK, 2006/42/EK irányelveknek megfelelően.
A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen 
található:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.08.2013
A zajmérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meg-
határozásra.
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
H24 ...
H25 ...
H26 ...
H29 ...
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei
Zajnyomásszint
Hangteljesítményszint
Bizonytalanság, K=
Viseljen fülvédőt!
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3
91
102
3
91
102
3
a
h
 rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az 
EN 60745 szabvány szerint:
Felületi csiszolás (nagyolás):
a
h
K
Csiszolólappal végzett csiszolás:
a
h
K
m/s
2
m/s
2
m/s
2
m/s
2
5,5
2,0
3,0
1,5
8,5
2,0
3,0
1,5
7,0
2,0
3,0
1,5
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 40  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Magyar | 41
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Műszaki adatok
Sarokcsiszoló
GWS ... 
8-115
8-125
10-125
11-125 CI 11-125 CIE
Cikkszám
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
Névleges felvett teljesítmény
W
800
800
1000
1100
1100
Leadott teljesítmény
W
500
500
630
660
660
Névleges fordulatszám
perc
-1
11000
11000
11000
11000
11000
Fordulatszám beállítási tartomány
perc
-1
2800
– 11000
max. csiszolókorong átmérő
mm
115
125
125
125
125
Csiszolóorsó menete
M 14
M 14
M 14
M 14
M 14
A csiszolótengely maximális menethossza
mm
22
22
22
22
22
Visszarúgási kikapcsolás

Újraindulás elleni védelem

Indítási áram korlátozás

Konstanselektronika

A fordulatszám előválasztása

Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” 
(2003/01 EPTA-eljárás) szerint
– rezgéscsillapító pótfogantyúval
– standard pótfogantyúval
kg
kg
1,9
1,8
1,9
1,8
2,1
2,0
2,0
1,9
2,0
1,9
Érintésvédelmi osztály
/
II
/
II
/
II
/
II
/
II
Sarokcsiszoló
GWS ... 
14-125 CI 14-125 CIE 14-125 CIT
14-150 CI
Cikkszám
3 601 ...
H24 ...
H25 ...
H29 ...
H26 ...
Névleges felvett teljesítmény
W
1400
1400
1400
1400
Leadott teljesítmény
W
820
820
820
820
Névleges fordulatszám
perc
-1
11000
11000
9300
9300
Fordulatszám beállítási tartomány
perc
-1

2800
– 11000
2800
– 9300

max. csiszolókorong átmérő
mm
125
125
125
150
Csiszolóorsó menete
M 14
M 14
M 14
M 14
A csiszolótengely maximális menethossza
mm
22
22
22
22
Visszarúgási kikapcsolás
Újraindulás elleni védelem
Indítási áram korlátozás
Konstanselektronika
A fordulatszám előválasztása
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-el-
járás) szerint
– rezgéscsillapító pótfogantyúval
– standard pótfogantyúval
kg
kg
2,2
2,1
2,2
2,1
2,2
2,1
2,3
2,2
Érintésvédelmi osztály
/
II
/
II
/
II
/
II
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelek-
ben ezek az adatok változhatnak.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 41  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

42 | Magyar 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Összeszerelés
A védőberendezések felszerelése
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
Megjegyzés: Ha a csiszolótárcsa üzem közben eltörött, vagy 
ha a védőbúra vagy az elektromos kéziszerszám felvevő egy-
ségei megrongálódtak, az elektromos kéziszerszámot azonnal 
el kell küldeni a Vevőszolgálatnak, a címeket lásd a „Vevőszol-
gálat és használati tanácsadás” fejezetben.
Védőbúra csiszoláshoz
Helyezze fel a 12 védőbúrát az áb-
rán látható módon az orsónyakra. 
A védőburkolaton található há-
romszögletű jelzéseknek egybe 
kell esniük a hajtóműfejen találha-
tó megfelelő jelölésekkel.
Nyomja rá a 12 védőbúrát az orsó-
nyakra, amíg a védőbúra pereme 
fel nem fekszik az elektromos ké-
ziszerszám karimájára, majd for-
dítsa el a védőbúrát, amíg az jól 
hallhatóan be nem ugrik a helyére.
12 védőbura helyzetét a munka 
adottságainak megfelelően kell 
megválasztani. Nyomja el ehhez 
felfelé az 1 reteszelés feloldó kart és fordítsa el a 12 védőbu-
rát a kívánt helyzetbe.
 Állítsa úgy be a 12 védőbúrát, hogy a kezelő irányába 
ne repülhessen ki szikra.
 A 12 védőburának csak az 1 reteszelés feloldó kar mű-
ködtetése esetén szabad forognia! Ellenkező esetben 
az elektromos kéziszerszámot semmi esetre sem sza-
bad tovább használni, hanem a vevőszolgálatnál le kell 
adni.
Tájékoztató: A 12 védőbúrán található kódoló bütykök gon-
doskodnak arról, hogy az elektromos kéziszerszámra csak ar-
ra illő védőbúrát lehessen felszerelni.
Védőbúra daraboláshoz
 Kötött csiszolóanyaggal végzett daraboláshoz mindig 
használja a darabolásra szolgáló 14 védőbúrát.
 Kőben végzett darabolási munkák esetén mindig gon-
doskodjon kielégítő porelszívásról.
A darabolásra szolgáló 14 védőbúrát a csiszolásra szolgáló 12 
védőbúrához hasonlóan kell felszerelni.
Elszívó búra daraboláshoz, vezetőszánnal
A darabolásra szolgáló 21 elszívó búrát védőszánnal a csiszo-
lásra szolgáló 12 védőbúrához hasonlóan kell felszerelni.
Elszívó búra csiszoláshoz
Festékeknek, lakkoknak és műanyagoknak a 9 csészealakú 
keményfém csiszolótárcsával, a 17 gumitányérral a 18 csi-
szolópapírral együtt történő, kevés port okozó lecsiszolásá-
hoz használja a 7 elszívóburát. A 7 elszívóbura fémek meg-
munkálására nem alkalmas.
7 elszívóburához egy megfelelő Bosch-porszívót lehet csat-
lakoztatni.
7 elszívóburát a 12 védőburához hasonlóan kell felszerelni. 
A kefés koszorú kicserélhető.
Pótfogantyú
 Az elektromos kéziszerszámot csak az arra felszerelt 5 
pótfogantyúval együtt szabad használni.
Csavarja be az 5 pótfogantyút a munkának megfelelő helyzet-
ben a hajtómű jobb vagy bal oldalába.
Kézvédő
 A 17 gumi csiszolótányérral vagy a csészelakú kefé-
vel/kefés tárcsával/legyezőlapos tárcsával végzett 
munkákhoz mindig fel kell szerelni a kézvédőt 16.
Rögzítse a 16 kézvédőt az 5 pótfogantyúval.
A csiszolószerszámok felszerelése
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
 Ne érjen hozzá a csiszoló és daraboló tárcsákhoz, amíg le 
nem hűltek. Munka közben a tárcsák erősen felhevülnek.
Tisztítsa meg a 6 csiszolóorsót és valamennyi felszerelésre 
kerülő alkatrészt.
A csiszolószerszámok rögzítéséhez és kilazításához nyomja 
meg a 2 tengelyrögzítőgombot, hogy ezzel reteszelje a csiszo-
lótengelyt.
 A tengelyrögzítőgombot csak teljesen nyugalmi álla-
potban lévő csiszolótengely esetén szabad megnyom-
ni! Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám meg-
rongálódhat.
Csiszoló-/darabolótárcsa
Ügyeljen a csiszolószerszámok méretére. A lyuk átmérőjének 
meg kell felelnie a szorítókarima méreteinek. Redukáló ido-
mot, vagy adaptert nem szabad használni.
A gyémántbetétes darabolótárcsák alkalmazásakor ügyeljen 
arra, hogy a forgásirányt jelző nyíl a gyémántbetétes darabo-
lótárcsán megegyezzen az elektromos kéziszerszám forgási-
rányával (lásd a forgásirányt jelző nyilat a hajtóműfejen).
A szerelési sorrend az ábrákat tartalmazó oldalon látható.
A csiszoló/daraboló tárcsa rögzítéséhez csavarja fel, majd a 
körmöskulccsal húzza meg szorosra a 10 befogó anyát, lásd 
az „Gyorsbefogó anya” c. szakaszt.
 A csiszolószerszámok felszerelése után a készülék be-
kapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a csiszoló-
szerszám helyesen van felszerelve és szabadon forog. 
Gondoskodjon arról, hogy a csiszolószerszám ne érjen 
hozzá a védőbúrához vagy más alkatrészekhez.
8 szorítókarimába a központozó pe-
rem körül egy műanyag alkatrész 
(O-gyűrű) található. Ha az O-gyűrű hi-
ányzik, vagy megrongálódott, akkor a 
8 szorítókarimát a további használat 
előtt okvetlenól ki kell cserélni.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 42  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Magyar | 43
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Legyezőlapos tárcsa
 A legyezőlapos tárcsával végzett munkákhoz mindig 
fel kell szerelni a 16 kézvédőt.
Gumi csiszolótányér
 A 17 gumi csiszolótányérrel végzett munkákhoz min-
dig fel kell szerelni a 16 kézvédőt.
A szerelési sorrend az ábrákat tartalmazó oldalon látható.
Csavarozza fel a helyére és a kétkörmös kulccsal feszesen 
húzza meg a 19 hengeres anyát.
Csészealakú kefe/kefés tárcsa
 A csészelakú kefével/vagy a kefés tárcsával végzett 
munkákhoz mindig fel kell szerelni a 16 kézvédőt.
A szerelési sorrend az ábrákat tartalmazó oldalon látható.
A csészealakú kefét/kefés tárcsát annyira fel kell tudni csava-
rozni a csiszolótengelyre, hogy az szorosan felfeküdjön a csi-
szolótengely menetének végénél a csiszolótengely karimájá-
ra. Húzza meg szorosra egy villáskulccsal a csészealakú ke-
fét/kefés tárcsát.
Gyorsbefogó anya
A csiszoló szerszámok gyors cseréjéhez további szerszámok 
alkalmazása nélkül a 10 befogó anya helyett a 11 gyorsbefogó 
anyát is lehet használni.
 A 11 gyorsbefogó anyát csak nagyoló és hasítókoron-
gokhoz szabad használni.
Csak hibátlan, kifogástalan 11 gyorsbefogó anyát hasz-
náljon.
A felcsavaráskor ügyeljen arra, hogy a 11 gyorsbefogó-
anyának a felirattal ellátott oldala ne a csiszolótárcsa felé 
mutasson; a nyílnak a 24 indexjelre kell mutatnia.
A csiszolótengely rögzítésé-
hez nyomja meg a 2 tengely-
rögzítőgombot. A gyorsbefo-
gó anya megszorításához for-
gassa el a csiszolótárcsát erő-
teljesen az óramutató járásá-
val megegyező irányban.
Egy előírásszerűen rögzített 
hibátlan gyorsbefogó anyát a 
recézett gyűrűnek az óramu-
tató járásával ellentétes 
irányba való elforgatásával 
kézzel ki lehet lazítani.
Ha egy gyorsbefogóanya 
beékelődött, és nem lehet 
kicsavarni, erre a célra so-
hase használjon fogót, ha-
nem csak kizárólag körmös-
kulcsot. A körmöskulcsot az ábrán látható módon kell hasz-
nálni.
Megengedett csiszolószerszámok
A készüléken az ezen Kezelési Utasításban megadott vala-
mennyi csiszolószerszám alkalmazható.
Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett for-
dulatszámának [perc
-1
], illetve megengedett kerületi sebes-
ségének [m/s] legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban 
megadott értékeket.
Ezért ügyeljen a csiszolószerszám címkéjén megadott megen-
gedett fordulatszámra, illetve kerületi sebességre.
A hajtóműfej elfordítása
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
A hajtóműfejet 90°-os lé-
pésekben el lehet fordí-
tani. Így a be-/kikapcso-
lót különleges esetek-
ben, például a 21 vezető-
szánnal és az elszívó bú-
rával végzett munkák-
hoz, vagy balkezes keze-
lők számára kényelme-
sebben elérhető helyzet-
be lehet forgatni.
Csavarja ki teljesen a 
4 csavart. Óvatosan for-
gassa el a hajtóműfejet az új helyzetbe, anélkül, hogy eköz-
ben levenné a házról. Húzza meg ismét szorosra a 4 csavart.
Por- és forgácselszívás
 Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok 
és fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak 
a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által törté-
nő megérintése vagy belégzése allergikus reakciókhoz 
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő ha-
tásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is van-
nak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek 
szabad megmunkálniuk.
24
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[perc
-1
]
[m/s]
115
125
150
6
6
6
22,2
22,2
22,2
11000
11000
9300
80
80
80
115
125
11000
11000
80
80
75
30
M 14
11000
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 43  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

44 | Magyar 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfele-
lő porelszívást.
– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú por-
védő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be 
az adott országban érvényes előírásokat.
 Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhes-
sen össze por. A porok könnyen meggyulladhatnak.
Üzemeltetés
Üzembe helyezés
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás 
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal. A 230 V-os 
berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad 
üzemeltetni.
Ha az elektromos kéziszerszámot mobilis áramfejlesztőről 
(generátor) üzemeltetik, amely nem rendelkezik elegendő tel-
jesítménytartalékkal, illetve amely nincs felszerelve megfelelő 
feszültségszabályozóval (magasabb indítási árammal), akkor 
teljesítménycsökkenés vagy a tipikustól eltérő indítási visel-
kedés léphet fel.
Ügyeljen arra, hogy a használatra kerülő áramfejlesztő megfe-
leljen a követelményeknek.
Be- és kikapcsolás
Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez tolja el 
előre a 4 be-/kikapcsolót.
4 be-/kikapcsoló reteszeléséhez nyomja le elől a 4 be-/ki-
kapcsolót, amíg az be nem pattan a reteszelési helyzetbe.
Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a 4 
be-/kikapcsolót, illetve, ha az reteszelve van, nyomja be rövid 
időre hátul a 4 be-/kikapcsolót, majd engedje el azt.
Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot 
csak akkor kapcsolja be, ha használja.
 Minden használat előtt ellenőrizze a csiszoló-
szerszámokat. Győződjön meg arról, hogy a csiszoló-
szerszám helyesen van felszerelve és szabadon forog. 
Hajtson végre egy legalább 1 perces, terhelésmentes 
próbafutást. Megrongálódott, nem kerek, vagy erősen 
berezgő csiszolószerszámokkal nem szabad dolgozni. 
A megrongálódott csiszolószerszámok széttörhetnek és 
személyi sérüléseket okozhatnak.
Visszarúgási kikapcsolás 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Ha a fordulatszám hirtelen lecsökken, pél-
dául ha a korong darabolás során leblokkol, 
a motor áramellátása elektronikus úton ki-
kapcsolódik.
Az ismételt üzembe helyezéshez hozza a 
4 be-/kikapcsolót a kikapcsolt helyzetbe, 
majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
Újraindulás elleni védelem 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Az újraindulás elleni védelem az áramellátás megszakítása 
majd helyreállítása esetén meggátolja az elektromos kéziszer-
szám akaratlan újraindulását.
Az ismételt üzembe helyezéshez hozza a 4 be-/kikapcsolót 
a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be az elektro-
mos kéziszerszámot.
Indítási áram korlátozás 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Az elektronikus felfutási árambehatárolás az elektromos kézi-
szerszám bekapcsolási teljesítményét korlátozza és így lehe-
tővé teszi annak egy 16 Amperes biztosítékról való üzemelte-
tését.
Konstantelektronika 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
A konstanselektronika az előre kiválasztott fordulatszámot az 
üresjárattól a teljes terhelésig gyakorlatilag állandó szinten 
tartja és egyenletes munkateljesítményt biztosít.
A fordulatszám előválasztása (GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT)
3 fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszám üzem közben is előválasztható.
Az alábbi táblázatban található értékek javasolt értékek.
 
Anyag
Alkalmazás
Betétszerszám
A szabályozókerék 
helyzete
Fém
Festék eltávolítása
Csiszolólap
2 – 3
Fa, fém
Lekefélés, rozsdátlanítás
Edénykefe, csiszolólap
3
Fém, kő
Csiszolás
Csiszolótárcsa
4 – 6
Fém
Nagyoló csiszolás
Csiszolótárcsa
6

Darabolás
Darabolótárcsa és vezetőszán
(Kőzetek darabolásához a vezetőszán használata köte-
lező)
6
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 44  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Magyar | 45
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Munkavégzési tanácsok
 Ha tartófalakba vág réseket, óvatosan járjon el, lásd a 
„Tájékoztató a statikáról” c. szakaszt.
 Fogja be a munkadarabot, ha azt a saját súlya nem meg-
bízhatóan rögzíti.
 Sohase vesse alá az elektromos kéziszerszámot akkora 
terhelésnek, hogy az ettől leálljon.
 Magas terhelés után hagyja még néhány percig üresjá-
ratban működni az elektromos kéziszerszámot, hogy a 
betétszerszám lehűljön.
 Ne érjen hozzá a csiszoló és daraboló tárcsákhoz, amíg le 
nem hűltek. Munka közben a tárcsák erősen felhevülnek.
 Ne használja az elektromos kéziszerszámot egy dara-

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал