Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60Pdf көрінісі
бет11/14
Дата22.12.2016
өлшемі1,26 Mb.
#59
түріСеминар
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №132   
 
 
“Расемон”, “Мўрын” атты новеллалардыѕ авторы? 
 
 
 Акутагава Рюноскэ 
 Фтабатей Симей 
 Хосой Вакидзо  
 Котоку Дензиро 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №133   
 
 
“Ґз жолын тапќан јйел” атты повесттіѕ авторы? 
 
 
 Кобаяси Такидзи  
 Фтабатей Симей 
 Хосой Вакидзо  
 Котоку Дензиро 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №134   
 
 
Їнді јдебиетіндегі “Кїйреу” “Їй жјне Јлем” атты романдардыѕ авторы? 
  
 Тагор 
 Гупта 
 Апте 
 Харшейчандра 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №135   
 
 

“Біздіѕ Индия” атты ґлеѕніѕ авторы? 
 
 Икбал  
 Гупта 
 Апте 
 Харшейчандра 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №136   
 
 
“Индия даусы” атты поэманыѕ авторы? 
  
 
 Гупта 
 Апте 
  Харшейчандра 
 Тагор 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №137   
 
 
Їнді јдебиетіндегі Халыќаралыќ Нобель сыйлыєыныѕ лауреты? 
 
 Тагор 
 Гупта 
 Апте 
 Харшейчандра 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №138   
 
 
Ќытай јдебиетіндегі “Басќарудыѕ ўлы заѕы” атты шыєарманыѕ авторы? 
 
 Лю Сян  
 Сыма Сян  
 Ли Бао 
 У Во -яо 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №139   
 
 
Ќытай јдебиетіндегі “Ќасірет теѕізі”, “От жаќќан жер”, “Сезім ґзгерістері” атты повестердіѕ 
авторы? 
  
 У Во -яо 
 Лю Сян  
 Ли Бао 
 
 Сыма Сян  
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №140   
 
 
“Тірі тозаќ” атты шыєарманыѕ авторы? 
  
 
 Ли -Бао- Цзя 
 Лю Сян  
  Сыма Сян  
 Ли Бао 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №141   
 
 
Азербайжан јдебиетіндегі реалистік јдебиеттіѕ негізін салушы? 
 
 
 Ахундов 
 Мырза Сабыр 
 Гусейн 
 Семед 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №142   
 
 
“Бір фронтта”, “Еѕбек ері” атты очерктердіѕ авторы? 
 
 
 Мырза Ибрагимов 

 Мырза Сабыр 
 Гусейн 
 Семед 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №143   
 
 
“Алшеров”, “Таѕ”, “Тарлан” атты романдардыѕ авторы? 
 
 
 Гусейн 
 Мырза Ибрагимов 
 Мырза Сабыр 
 Семед 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №144   
 
 
Ґзбек јдебиетіндегі “Єылым”, “Гимназия”, “Театр” атты поэмалардыѕ авторы? 
  
 
 Фуркат 
 Мырза Ибрагимов 
 Мырза Сабыр 
 Семед 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №145   
 
 
“Ґткен кїндер” атты романныѕ авторы? 
  
 
 Абдолла Кадыри 
 Мырза Ибрагимов 
 Мырза Сабыр 
 Семед 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №146   
 
 
Тагор Халыќаралыќ Нобель сыйлыєына ќай жылы ие болды? 
  
 
 1913 
 1914 
 1915 
 1916 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №147   
 
 
Тагор ќай жылы дїниеге келді? 
  
 
 1861 
 1862 
 1863 
 1864 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №148   
 
 
Тагордыѕ “Кешкі жырлар” ќай жылы жарияланды? 
  
 
 1881 
 1882 
 1883 
 1884 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №149   
 
 
Тагордыѕ “Мјѕгі жасыру” ќай жылы жарияланды? 
 
  
 
 
 1899 
 1900 

   1901 
 1902 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №150   
 
 
Жапон тіліндегі алєашќы јдебиет їлгілері “Кодзики”шежіресі, “Маньесю” ґлеѕдер жинаєы ќай 
єасырда пайда болды? 
  
 
 8 є  
 9є 
 10є  
 11є  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №151   
 
 
13-15 єє Жапонияда јскери билік орнап, ќандай јскери жанр пайда болды? 
  
 
 Гунки 
 Маньесью 
 Моногатари 
 Кодзики 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №152   
 
 
“Хэйке-моногатари”  13 є не жайлы јѕгіме? 
  
 
 
 Тайр јулеті жайлы 
 Јскери эпопея 
 Жесір јйелдер туралы 
 Тіршілік тынысы туралы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №153   
 
 
Низами Ганьжауидіѕ ґмір сїрген жылдары? 
  
 
 1141-1209 
 1859-1935 
 1786-1831 
 1816-1893 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №154   
 
 
“Шаян мен баќа” кімніѕ пьесасы? 
  
 
 Хакімзада НиязиХамза  
 Науаи 
 Гафур Гулям 
 Мўса Айбек 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №155   
 
 
Абдулла Хакар ґмір сїрген жылдары? 
  
 
 1907-1968 
 1864-1938 
 1889-1929 
 1850-1909 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №156   
 
 
Ш Айтматовтыѕ бірінші јѕгімесі? 
  
 Јшім 
 Гїл мен Наурыз 
 Тахир мен Зухра 
 Айман мен Шолпан 

 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №157   
 
 
Ш Айтматовтыѕ “Жјмила” повесі ќай жылы жарияланды? 
  
 
 1958 
 1959 
   
 1961 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №158   
 
 
“Ќорќыт ата” кітабі ќай єасырда кітабы жарыќќа шыќты? 
  
 
  16 
  17 
 18 
 19 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №159   
 
 
“Јдет ќўрбандыєы” (1932 ж) кімніѕ шыєармасы? 
  
 Б Кербабаев 
 Науаи  
 Сивоси 
 Сейтаќ 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №160   
 
 
Тїркімен јдебиетіндегі 1932 ж жарияланєан шыєарма? 

  
 
 Сона 
 Кедейлер 
 Мен айтам 
 Большевик 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №161   
 
 
Якуб Насырлыныѕ “25 жылдан соѕ” повесі ќай жылы шыќты? 
  
 
 1925 
 1926 
 1927 
 1928 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №162   
 
 
Ќанды шеѕгелден кімніѕ прозасы? 
  
 
 Х Дерьяев  
 Науаи  
 Сивоси 
 Сейтаќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №163   
 
 
Шахнаме ќай аќынныѕ туындысы? 
   
 
 Фирдоуси 
 Хикмет 
 Тагор 
 Несин 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №164   
 
 
“Адам персидских поэтов” ќай аќынныѕ еѕбегі? 
   
 Рудаки  
 Хафиз 
 Хикмет 
 Несин 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №165   
 
 
Азербайжан јдебиетініѕ ќаламгері? 
  
 
 
 Ахундов 
 Хикмет 
 Несин 
 Рудаки 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №166   
 
 
“Мемлекеттіѕ игі жаќсылыќтары”, “Ерші жїсіп туралы хикая” атты еѕбектіѕ авторы? 
  
 
 Ахундов 
 Гянжауи 
 Гулям 
 Айбек 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №167   
 
 
Ахундовтыѕ хикаялары орыс тілінде ќандай атпен жарыќ кґрді? 
  

 Алданєан жўлдыздар 
 Кукан 
 Дети Феликса 
 В чем красота 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №168   
 
 
Тїріктіѕ сыќаќшы жазушысы “Ґлген есек” еѕбегініѕ авторы?   
  
 Несин 
 Нефи 
 Насреддин 
 Хикмет 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №169   
 
 
Польша бўтаєы сыйлыєын 2 рет алєан тїрік жазушысы?  
 
 Несин 
 Хикмет 
 Икбал 
 Апте 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №170   
 
 
Сайгеныѕ ґлеѕдерінде сўлулыќ символы? 
  
 
 шие аєашы 
 Аќќу 
 Алма аєашы 
 жануар 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №171   
 
 
Ќырєыз јдебиетіндегі кґрнекті аќындардыѕ бірі 19 є аяєы мен 20 є басында ґмір сїреді? 
  
 
 Т Сатылєанов 
 Тўєалаќ молда  
 Молла Нефес  
 Т Сыдыќбаев 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №172   
 
 
Ќырєыз халќын дїние жїзіне танытќан шыєарма? 
  
 
 Манас  
 Кукан 
 Динамо 
 Живые Песни 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №173   
 
 
Манас жыры ќазаќ тіліне аударылып, неше кітап болып шыќты? 
     
 
 4 
 1  
 2 
  5 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №174   
 
 
Манас эпопеясыныѕ бірінші бґлімі кімге арналады? 
   
 
 Халыќ ќаћарманы Манас  

 Манастыѕ ўлы Семей 
 Манастыѕ немересі Рейтеке 
 Ќызына 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №175   
 
 
Дїниеде екі ќауіпті сґз бар: ќараѕєылыќ жјне кґргенсіздік деген кімдікі? 
   
  
 
  Цю-Цзинь 
 Лу-Синь 
 Го Можо 
 Сайге 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №176   
 
 
Ќытайда “творчество-шыєармашылыќ” ќоєамын ќўрушы? 
  
 Го Можо  
 Басе 
 Сайге 
 Лу-Синь 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №177   
 
 
Ќырєыз халќыныѕ эпосы? 
 
 
 Манас 
 Алпамыс 
 Ќобыланды 
 Ертарєын 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №178   
 
 
Манас эпосы неше бґлімнен тўрады? 
 
 
 
 
 3  
 4  
 5  
 6 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №179   
 
 
Манасты ќазаќтыѕ ќай єалымы тўѕєыш рет шет елдерге таныстырєан? 
 
 Ш Уалиханов 
 Абай  
 Шјкјрім 
 Махамбет 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №180   
 
 
Тїркімен жазба јдебиетініѕ алєашќы ірі ґкілдері? 
 
 Сивоси мен Насими 
 Чагатай 
 Бархадїр Тїрікмен 
 Тагор 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №181   
 
 
Жаѕару дјуірініѕ кґрнекті аќыны кім? 
 
 
 Башшар ибн  Бурд 

 Зу-р-Рума 
 Ќатари ибн јл-Фуджаз 
 Ќайс ибн  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №182   
 
 
Тагор Ќай жылы Нобель Сыйлыєыныѕ лауреаты атанды? 
   
  
 
 1913 
 1910 
 1945 
 1890  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №183   
 
 
Калила мен Димна шыєармасы неше тараудан тўрады? 
  
 
 5 
 7  
 10 
 8  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №184   
 
 
Жаѕару дјуіріндегі хамрийат жанрыныѕ кґрнекті ґкілі кім? 
  
 
 Абу Нуас 
 јл Ахтал  
 Ибн Бурд 
 Абу-л-Атаћия 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №185   
 
 
«Оныѕ тўлєасы Батыс пен Шыєыс мјдениетініѕ тўтасы тоєысќан ьір јлеміндей, асќар алып 
шыѕындай»,-деп їнді халќыныѕ ќаламгері Р.Тагор туралы айтќан кім? 
  
 
 М.Маєауин 
 М.Шаханов 
 М. Ќўл-Мўхамед 
 М.Јуезов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №186   
 
 
Классиќалыќ араб јдебиетініѕ гїлденген кезі ќай єасырлар?  
  
  
 
 V-VIє 
 III-Vє 
 VIII-XIIє 
 XV-XVIє 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №187   
 
 
Жапон јдебиетіндегі «Гунки»деген ќандай жанр? 
    
 
 јскери эпопея 
 махаббат лирикасы 
 табиєатты суреттеу 
 мадаќтау 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №188   
 
 
Б.Сейтаќовтыѕ тарихи романы ќайсысы 
  
 
 Туысќандар 

 Адасќандар 
 Отандастар 
 Жастар 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №189   
 
 
Кобаяси неше жасында пролетарлыќ јдебиеттіѕ ґкіліне айналады? 
  
 
 20 жасында 
 22 жасында 
 25 жасында 
 28 жасында 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №190   
 
 
Кобаяси ќай јѕгімесінде коммунистермен пролетариаттардыѕ ќўлшынысын суреттейді? 
  
 15 наурыз  
 КЭН 
 Ќабасов 
 Партияєа арналєан ґмір 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №191   
 
 
Кобаясидіѕ жапон балыќшыларыныѕ ґмірі туралы ќай шыєармасы арналады? 
  
 
 Ќаболов  
 Затравили собаками 
 Снегозащитная роща 
 КЭН 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №192   
 
 
Кобаяси Токидзи кімдердіѕ ќолынан ќаза болды? 
          
 
 
 полициялардыѕ  
 коммунистердіѕ 
 балыќшылардыѕ 
 котерілісшілердіѕ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №193   
 
 
Кобаясидіѕ негізгі жырлаєан таќырыбы ? 
  
 
 Јлем теѕсіздігіне ќарсылыќ  
 махаббат лирикасы 
 табиєат 
 достыќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №194   
 
 
Цао Чжи кімніѕ отбасында дїниеге келді? 
  
 
 Цао Цао деген атаќты ќолбасшы  
 аќынныѕ 
 шаруаныѕ 
 помещиктіѕ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №195   
 
 
Цао Чжи неше жасында ќайтыс болды? 
 
 
 40ж 
 38ж 

 41ж 
 44ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №196   
 
 
Цао Чжидіѕ ґлеѕдерініѕ басты таќырыбы? 
 
 
 адам 
 табиєат 
 жануарлар јлемі 
 махаббат 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №197   
 
 
Цао Чжи кімніѕ ілімін ўстанды? 
 
 
 Конфуций 
 Дао 
 Лю Сян 
 Цзы Сью 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №198   
 
 
Цао Чжи Конфуцийдіѕ ќандай идеясын ќолдады? 
  
 
 идеал адам бейнесі  
 кедей шаруа 
 табиєат јсемдігі 
 сўлу јйелдер 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет