Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60Pdf көрінісі
бет13/14
Дата22.12.2016
өлшемі1,26 Mb.
#59
түріСеминар
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №265   
 
 
«Јбсаль мен Селаман» дастаны ќай тїрік јдебиеті аќыныныѕ еѕбегі 
 
 Челеби Халлидулла 
 Шинаси 
 Јл Мухалхил 
 Теврик бей 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №266   
 
 
«Алмай ќоймайтын ажал»  кімніѕ пьесасы 
 
 
 
 Теврик бей Аббузия 
 Яхья Кемаль 

 Мехмет Амин 
 Ахмад Мидхат 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №267   
 
 
Тїрік појзиясында тїрік сатирасын, жаѕа реалистік тїрік новелласын ќалыптастырушы кім? 
 
 
 Омер Сейфиддин 
 Яхья Кемаль 
 Ахмед Хашим 
 Несин Јзиз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №268   
 
 
Мехмед Тевфик ґмір сїрген жылдары 
 
 1844-1898 
 1944-1998 
 1854-1890 
 1865-1900 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №269   
 
 
Мехмед Тевфиктіѕ шыєармаларын толыќ зерттеген Совет тюркологы 
 
 К.Дмитриев 
 К.Королев 
 К.Дьемяненко 
 К.Калинина 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №270   
 
 

Мехмед Тевфик кезінде ґміп сїрген Танзимат дјуірініѕ уаќыты 
 
 
 1839-1870 
 1849-1880 
 1859-1890 
 1860-1900 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №271   
 
 
Ќай сўлтанныѕ кезінде М.Тевфиктіѕ ґлеѕдеріне тиым салынды? 
 
 Абдул Хамит Сўлтан 
 Јли Сўлтан 
 Бабыр Сўлтан 
 Мўхаммед Сўлтан 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №272   
 
 
М.Тевфиктіѕ шыєармаларыныѕ негізгі таќырыбы 
 
 Юморлыќ јѕгімелер 
 Трагедиялыќ јѕгімелер 
 Сатиралыќ јѕгімелер 
 Драмалыќ јѕгімелер 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №273   
 
 
М.Тевфиктіѕ толыќ есімі 
 
 Мехмед Тевфик Чайкал 
 Мехмед Тевфик Байкал 
 Мехмед Тевфик Майнал 
 Мехмед Тевфик Файнал 
 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №274   
 
 
Мехмед Тевфиктіѕ атаќты шыєармасы 
 
 
 «Бўл адам туралы» 
 «Ер» 
 «Баќыт ќўсы» 
 «Махаббат» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №275   
 
 
А.Жами ќай елдіѕ аќыны 
 
 парсы 
 тїрік 
 ќазаќ 
 ќырєыз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №276   
 
 
Исламдаєы суфизм баєытын ўстанєан парсы аќыны 
 
 А.Жами 
 М.Тевфик 
 С.Айни 
 Фирдоуси 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №277   
 
 
А.Жами творчествосындаєы ќўнды шыєарма 
  
 
 «Семь пристолов» 

 «Далекая звезда» 
 «Большие горы» 
 «Столетия» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №278   
 
 
А.Жами шыєармаларын ќай тілде жазєан 
 
 
 араб,парсы 
 аєылшын 
 тїрік 
 ќазаќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №279   
 
 
А.Жамидіѕ «Бахаристан» шыєармасы Саєдидіѕ ќай шыєармасына сомдалып жазылєан? 
 
 
 
 «Гїлістан» 
 «Шахнаме» 
 «Дагистан» 
 «Саєди наме» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №280   
 
 
Јзиз Несинніѕ шын аты 
 
 Махмўд Нўсрет 
 Махмўд Ќўсаий 
 Махмўд Кемаль 
 Махмўд Факир 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №281   
 
 
Низами Генжауидіѕ  еѕ їздік шыєармасы 
  
 
 
 Хамса 
 Мухаббат наме 
 Манас 
 Кероєлы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №282   
 
 
«Сырлар ќазынасы » кімніѕ дастаны 
 
 
 Низами 
 Фирдоуси 
 Ќаєани 
 Физули 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №283   
 
 
«Ескендір наме » дастаны неше кітаптан тўрады? 
 
 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №284   
 
 
«Жеті ару» дастаныныѕ негізгі идеясы  
 
 мемлекетті јділ басќару 
 достыќ 

 махаббаттыѕ ќўдіреті 
 табиєат кїші 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №285   
 
 
Бјдјуин поэзиясыныѕ басталу кезі 
 
 
 
 Їє. 
 1Їє. 
 Ї1є. 
 Ї11є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №286   
 
 
Мўхаммед пайєамбар ќай аќынды кґре алмаєанына ґкінді 
 
 Антара 
 Башшар ибн бурд 
 Имруль Ќайс 
 Абу Фирас 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №287   
 
 
Кґшпелі араб пен египеттік кїннен жаралєан араб аќыны 
 
 Антара 
 Аш Шариф Ар Ради 
 Ал Ахтам 
 Фараздыќ 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №288   
 
 
«Ќирады єой жўртым Иран» шыєарма авторы 
 
 Јбілќасым Лахути 
 Рудаки 
 Ўлыќзада 
 Тўрсынзаде 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №289   
 
 
Еѕ алєаш Рудакидіѕ ґмір баянын зерттеген ќаламгер 
 
 
 Самани 
 Айни 
 Авфи 
 Герасимов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №290   
 
 
Мехмед Тефиктіѕ туєан жылы 
 
 1844-1898 
 1844-1890 
 1845-1899 
 1840-1900 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №291   
 
 
«Кїн нўрына суарылєандар» авторы 
 
 
 
 Назым Хикмет 
 Теффик бей Абузия 

 Несин Јзиз 
 Яхвя Кемар 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №292   
 
 
Р.Тагор нобель сыйлыєын ќашан алды? 
 
 1913ж 
 1918ж 
 1910ж 
 1911ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №293   
 
 
Алєаш рет Р.Тагордыѕ алєашќы туындылары ќай ќалада жарияланды 
 
 Тьяманкур 
 Дели 
 Їндістан 
 Калькутта 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №294   
 
 
Хари Нарян Алтеніѕ туєан жылы 
 
 
 1864-1919ж.ж 
 1869-1925ж.ж 
 1850-1885ж.ж 
 1850-1880ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №295   
 
 
Бхаратенду Харши Чанда ґмір сїрген жылы 

 
 1850-1885ж.ж 
 1864-1919ж.ж 
 1850-1895ж.ж 
 1850-1880ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №296   
 
 
Классикалыќ жапон појзиясы ґкілі 
 
 
 Рюноске Акутагава 
 Васе 
 Есие Хотта 
 Хирсон Нома 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №297   
 
 
Кеѕестік јдебиет ќай жапон аќынын сїйіп оќыды 
 
 
 Кобо Абе 
 Хосой Вакидзо 
 Котоку Дензиро 
 Тацуноске 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №298   
 
 
Дэн Сяо Чанныѕ ґмір сїрген уаќыты 
 
 
 
 1864-1909ж.ж 
 1870-1900ж.ж 
 1840-1900ж.ж 
 1850-1880ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №299   
 
 
Апенин тїбегі, Хонсю т.б авторы 
 
 
 Дэн Сяо Чан 
 Ли Бао Цзя 
 Дун Чжуй 
 Цо Я И 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №300   
 
 
Кґсем сґзді публицист, ќытай аќыны 
 
 
 Цо Я И 
 Любай Ло И 
 Жоу Ши 
 Цзу Сян 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №301   
 
 
«Черная скала» ќай јдебиет ґкілініѕ еѕбегі 
 
 
 Јзірбайжан 
 Тјжік 
 Ґзбек 
 Тїрікмен 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №302   
 
 
Салод Горгун Векель туєан жылы 
 
 
 1906-1956ж.ж 

 1910-1960ж.ж 
 1902-1960ж.ж 
 1900-1970ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №303   
 
 
М.Гави туєан жылы 
 
 
 1733-1772ж.ж 
 1735-1775ж.ж 
 1740-1780ж.ж 
 1750-1800ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №304   
 
 
«Жїзім бўтаєы» ќай тїрі кмен авторынікі 
 
 Джумев Нариман 
 М.Гави 
 Асќар Хакім 
 Б.Алибекова 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №305   
 
 
«Келешектіѕ адымы» ќай ќырєыз аќындікі 
 
 
 Жонон Мамотов 
 Ш.Айтматов 
 А.Асќаров 
 М.Меримов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №306   
 
 
Јлем таныєан ќырєыз жазушысы 
 
 
 Ш.Айтматов 
 Т.Маматов 
 М.Меримов 
 М.Салыќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №307   
 
 
Ай Бектіѕ ґмір сїрген жылдары 
 
 1906-1968ж.ж 
 1907-1967ж.ж 
 1910-1970ж.ж 
 1915-1980ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №308   
 
 
«Нуршат мен Саври» авторы 
 
 
 Гулям 
 Х.Даврон 
 У.Азимов 
 Ш.Раћман 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №309   
 
 
М.Раћманныѕ  «Саєыныш» туындысы ќай таќырыпќа арналєан 
 
 
 
 Ўлы Отан Соєысынан ќаза тапќандарєа 
 Махаббат лирикасы 
 Адамдар арасындаєы достыќ байланысы 

 Жетім-жесір жайында 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №310   
 
 
Гулямныѕ прозалыќ ќайнаєан кезі 
 
 
 30ж. 11 жарт. 
 30ж. 1 жарт 
 60ж. аяєы 
 1940ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №311   
 
 
Жапон поэзиясындаєы алты тармаќтыќ ґлшем ќалай аталады? 
 
 Сэдока 
 Хирамати 
 Киндайбунгаку 
 Тека 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №312   
 
 
Фтабатей Симейдіѕ романын кґрсет 
 
 
 Кјдуілгі адам 
 Ескендір ќорєаны 
 Бїркіт пен тасбаќа 
 Сауын сиыр 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №313   
 
 

1Х-Х111є. ортаєасырлыќ жапон поэзиясыныѕ аќыны 
 
 Аривара Нарихира 
 Р:Тагор 
 Осэ Кэйси 
 Хара Киютиро 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №314   
 
 
Їнді јдебиетінде «веда» сґзі ќандай маєына береді 
 
 
 білім, наќты, жоєары ќасиетті білім 
 ґте аќылды 
 кґне шаћар 
 ўрпаќтар туралы жыр 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №315   
 
 
Їнді јдебиетіндегі сиќыр Дхритараштар патша жјне оныѕ јйелі патшайым Гандхари ќай дастанныѕ 
кейіпкерлері 
 
 Махабхарата 
 Вишну-Пурана 
 Рамаян 
 Самаведа 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №316   
 
 
24000 екі тармаќтыќ блоктан тўратын ќай їнді классикалыќ эпосы? 
 
 
 Рамаян 
 Махабхарата 
 Рудаки 
 Ядхурведа 

 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №317   
 
 
Фирдауси Јбілќасым (940-1020) ќай елдіѕ аќыны 
 
 иран,тјжік 
 ќытай 
 ґзбек 
 ќараќалпаќ 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №318   
 
 
Рудаки Абу Абдаллах харардыѕ ќасыдасын кґрсет 
 
 шарап анасы 
 Авеста 
 висперед 
 ясна 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №319   
 
 
«Јбсаль мен Селаман» дастаны ќай тїрік јдебиеті аќыныныѕ еѕбегі 
 
 Челеби Халлидулла 
 Шинаси 
 Јл Мухалхил 
 Теврик бей 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №320   
 
 

«Алмай ќоймайтын ажал»  кімніѕ пьесасы 
 
 
 
 Теврик бей Аббузия 
 Яхья Кемаль 
 Мехмет Амин 
 Ахмад Мидхат 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №321   
 
 
Тїрік појзиясында тїрік сатирасын, жаѕа реалистік тїрік новелласын ќалыптастырушы кім? 
 
 
 Омер Сейфиддин 
 Яхья Кемаль 
 Ахмед Хашим 
 Несин Јзиз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №322   
 
 
Назым Хикметтіѕ  «Стамбулдан келген хат» , «Хош келдіѕ жарым» атты шыєармалары ќандай 
таќырыпта? 
 
 
 махаббат лирикасы 
 табиєат туралы 
 ел билеушілері 
 отанєа деген сїйіспеншілік  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №323   
 
 
Ќай Иран аќыны ґз туындыларында суфизм аєым туралы ой ќозєайды? 
 
 Руми 
 Рудаки 
 Айни 
 Медхат 

 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №324   
 
 
Париж жјне Тегеранда білім алєан ќай Иран аќыны? 
 
 
 Мирза Мальком Хан 
 Джалаладин Руми 
 Махмуд Абдал Бахи 
 Хафиз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №325   
 
 
«Даусын жоєалтќан ќала», «Адамдыќ кеѕістік» кімніѕ шыєармалары? 
 
 Назым Хикмет 
 Тефтик Фекрет 
 Гункрориар Фрогер 
 Руми 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №326   
 
 
Яхья Ташлыджалы ќай жанр бойынша ґз шыєармасын жазды? 
 
 сатира 
 ќасыда 
 єазал 
 мадх 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №327   
 
 
Лахутидіѕ «Ќирады єой жўртым Иран» ќандай жанр їлгісінде жазылєан? 

  
 
 єазал  
 сатира 
 хамрииат 
 ќасыда 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №328   
 
 
Їндістанныѕ дауысы, Яшадхара , Сакет туындыларыныѕ авторы? 
 
 Губта Майтхишарун 
 Ашон Кумаран 
 Ш.Хафиз 
 Джами 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №329   
 
 
Басе -жапон аќыны. Оныѕ шыєармалары ќай єасыр шыєармаларына жатады? 
 
 
 17є 
 19є 
 20є 
 16є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №330   
 
 
Шамсиддин Хафиз ќай ќалада дїниеге келді? 
 
 
 Шираб 
 Иран 
 Стамбул 
 Анкара 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №331   
 
 
Ј.Лахути поэзиясында ерекше орын алатын ќай лирика? 
 
 
 кґѕіл-кїй лирикасы 
 махаббат лирикасы 
 азаматтыќ лирика 
 табиєат лирикасы 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет