Шаттық ордасы Школа радостиPdf көрінісі
бет4/11
Дата24.03.2017
өлшемі5,84 Mb.
#10192
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Шаттық ордасы
36
Қажаева Л. Б.,
Үлкен Нарын ауылдақ лицейінің  тарих 
пəнінің жоғарғы санатты  мұғалімі
• 2012 ж. «Алатау»  баспасынан  шыққан 
«Сезім толқындары» жыр жинағының авторы.
•  ҚР  Білім  Министрлігінің  «Құрмет  грамо-
тасымен» марапатталған
• Катонқарағай ауданының гимнінің авторы.  
Садыкова Г. К.,
жоғары санатты физика пəнінің мұғалімі
•  2005 - 2006 жылдар  -Катонқарағай 
аудандық  білім  беру  жəне  спорт  бөлімі 
меңгерушісінің  мадақтама  граматолары  (Көп 
жылғы  шығармашылық  еңбегі    жəне  қол 
жеткізген табыстары үшін).
• 2006 
жыл-алғыс  хат:   За  активное 
участие  в  областной  научно-практической 
конференции        «Повышение  эффективности 
внедрения  современных  образовательных 
технологий  в  условиях  реализации  нацио-
нальной образовательной модели, ориентиро-
ваной на результат».
• 2008 
жыл-ІІІ  дəрежелі  диплом : «Үздіксіз  кəсіби  білім  беру:  ту-
ындайтын  мəселелері  мен  даму  болашағы»  атты  Халықаралық  ғылыми-
практикалық конференция.
• 2008 
жыл-ІІІ  дəрежелі  диплом:  облыстық        «Үздік  авторлық 
бағдарлама» конкурсы.
• 2011 
жыл-сертификат :   «Педагогтан-педагогқа» атты халықаралық 
педагогикалық шеберлік фестивалі. 
• 2012 
жыл-медаль : «За вклад в развитие образования»
• 2012 
жыл-ІІ  дəрежелі  диплом  :облыстық        «Жаңашыл  сабақ» 
байқауы   «Жаңашыл көшбасшы» номинациясы.
• 2013 
жыл- ІІ дəрежелі диплом, облыстық      «Үздік вариативті оқу 
бағдарламасы».
• 2014 
жыл-ұлттық сертификат    «Жыл басшысы».
• 2014 жыл-  құрмет    грамоталары:  Академик  Е.А.  Бөкетов 
атындағы  Қарағанды  мемлекеттік  университеті  деканының      «Жал-
пы  білім  беру  мекемелерінің  оқушылары  арасында  физика  пəнінен 

37
Школа радости
өткізілген  Республикалық  ашық  олимпиадаға  жеңімпаз  дайындағаны 
үшін»,  С.Аманжолов  атындағы  ШҚМУ  ректорының          «Университет-
пен  жемісті  ынтымақтастығы  жəне  пəн  бойынша  оқушылардың  білімін 
қалыптастыруға  қосқан  үлесі  үшін»,  Ф.М.  Достоевский  атындағы  ОМУ 
халықаралық бизнес факультеті деканының алғыс хатының, білім саласын 
дамыту жолында қол жеткен табыстары жəне өскелең ұрпақты оқыту мен 
тəрбиелеу ісіне қосқан үлесі үшін облыс əкімінің алғыс хаты жəне аудан 
əкімінің құрмет грамотасы.
 Алыбаева А. Е.,
Үлкен Нарын ауылдық лицейінің 
жоғарғы санатты математика 
пəнінің мұғалімі (1995-2013ж.ж.), НЗМ 
математика пəні мұғалімі
Облыстық білім Департаментінің «Мақтау 
қағазымен» 
марапатталған, 
халықаралық 
ғылыми – практикалық  конференциясының 
жүлдегері. 
Оның оқушылары халықаралық “Кенгуру”, 
облыстық  “Малахит”,  аудандық  математика 
пəні олимпиадаларының  жүлдесінің иегерлері. 
Нечаева Н. С.,
учитель  математики, физики  высшей категории
•  Благодарственное письмо  ВКО ИПК ПРО за участие  в областной 
конференции с  докладом «Роль образователь-
ных технологий в углубленном изучении мате-
матики» (2006 г.)
•  Диплом  в  номинации  «Учитель-  нова-
тор» в  областном конкурсе  учителей матема-
тики  от  (2012 г.)
•  Диплом  І  степени  за  лучшую  авторскую 
программу  прикладного  курса  в  республи
канском творческом конкурсе «Наука и образо-
вание»
•  Благодарственное  письмо  за  успехи  в 
подготовке  участников  олимпиады  среди 11-х 
классов  сельских  школ  ВКО  «Жас  математик»,  посвященной  памяти 
Т.Г.Жантасова. 
•  Благодарственное  письмо    Управления  образования  ВКО , реги-
онального  центра «Шыгыс».  Доклад на тему  «Обучение и воспитание 
одаренных детей в малокомплектной школе»                                                                                                                    

Шаттық ордасы
38
Исабаева С. Н.,
жоғарғы санатты математика пəнінің мұғалімі
•  Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігінің грамотасы, 2003 ж. 
•  Қазақстан  Республикасының  «Кон-
ституциясына 10 жыл» мерекелік медалінің 
иегері, 2005 ж. 
•  Қазақстан 
Республикасының 
президенті Н.Ə. Назарбаевтың алғыс  хаты, 
2007 ж. 
•  Шығыс  Қазақстан  облыстық  білім 
беру  департаментінің грамотасы, 2013 ж. 
•  Благодарственное  письмо  за  участие  в  областных  педагогически 
чтения  на  тему  «Малокомплектные    школы:  состояние,  проблемы,  пер-
спективы  развития» (2014 г.)
•  
 
Грамота заместителя  начальника департамента образования  Д.С.   
Аргынгазина  «За вклад в воспитании  и обучении  подрастающего поколе-
ния»
•  
 
Грамота  Акима Катон-Карагайского района  К.Байгонусова «В 
честь празднования 23-летия  Дня  Независимости Республики Казахстан   
за    внесенный вклад в сфере  образования и воспитания подрастающего 
поколения» (2014 г.)
•  Областной  семинар  «Особенности  работы  Большенарымского  
сельского  лицея  по  повышению  качества  предметных  достижений    при 
подготовке к ЕНТ», доклад  «Методика индивидуальной и групповой ра-
боты по повышению качества знаний по  математике
•  Областной  интерактивный  урок  «Решение  уравнений  и  нера-
венств, содержащих переменную под знаком модуля» (2010 г.)
Кожикова Б. М.,
жоғарғы санатты химия жəне биология 
пəні мұғалімі
• 2006 ж.  Дарынды  балалармен  жұмыс 
жүргізу  саласындағы  облыстық    «Əлеуметтік-     
педагогикалық          инновациялар» фестивалінде 
ІІІ орын иеленді.
•  Облыстық  инновациялық  –педагогикалық 
идеялар  фестивалі    “Химия  жəне  биоло-
гия  пəндерінен  ауылдық  жағдайда  дарынды 
оқушылармен жұмыс жасауды жетілдіру əдістері”, 

39
Школа радости
ІІ орын иеленді.Аудандық  «Ең үздік мұғалім» атағын жеңіп алды.
•  Облыстық   «Жыл мұғалімі-2010»   байқауының «Шебер мұғалім» 
номинациясының» лауреаты. 
•  Қазақстанның 20 жылдығына орай, облыстық «Парасатты  жастар 
лигасы» ұйымдастырған   «Отбасындағы бірлік пен ынтымақ – мемлекет 
тұрақтылығының негізі» атты тақырыбында өткізген ашық сынып сағаты  
байқауында.  Іорын иеленді.
•  Химия  жəне  биология  пəні  мұғалімдерінің  съезі  қарсаңында. 
Облыстық   «Жыл мұғалімі- 2012» байқауының  «Шеберлік жəне тəжірибе» 
номинациясының жеңімпазы.
• «За вклад в развитие образования» медалінің иегері. 
• «Химия  пəнінен  тоқсандық  бақылау  жұмыстары»  əдістемелік 
нұсқаулық  авторы 
Кудабаева С. А.,
учитель истории 1 категории
• 2014-2015  - Областные  педагогические 
чтения. Благодарственное письмо
•  2014-2015  - Республиканский  творческий 
фестиваль «Білім жəне ғылым». Диплом II степе-
ни
•  2014-2015  - Областной конкурс по краеве-
дению. Благодарственное письмо
•  февраль 2015 года – районный  семинар 
«Развитие критического мышления  учащихся че-
рез активное взаимодействие». 
Бахтиярова Ф. Х.,
ағылшын тілі пəнінің мұғалімі
• 2014 
ж. - Құрмет грамотасы: «Универси-
тетпен жемісті ынтымақтастығы жəне пəн бой-
ынша  оқушылардың  білімін  қалыптастыруға 
қосқан үлесі үшін 
• 2014 
ж.  -  Катонқарағай ауданы əкімінің 
Құрмет  грамотасы    «Енбек  жолында  жеткен 
жетістіктері жəне қажырлы қызметі үшін»

Шаттық ордасы
40
Байжуминова С. А.,
жоғарғы санатты қазақ тілі жəне 
қазақ əдебиеті пəндері мұғалімі
• 2012 
жыл «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы ШҚО 
бойынша  ПҚ  БАИ  Қазақстан  Республикасы  педа-
гог  кадрларының  біліктілігін  арттырудың  деңгейлі 
бағдарламалары  аясында  үшінші  (базалық)  деңгей 
бағдарламасы бойынша сертификат иегері 
• 2012-2014 
жылдары    «Қазақ тілі сабақтарындағы 
сыни тұрғысынан ойлау технологиялары»,   «Сабақтағы 
жеті  модульдің  тиімділігі»,  т.б.  тақырыбында  өткен 
аудандық мұғалімдер семинарларында іс-тəжірибесі та-
ратылды. 
• 2014 
жылы   «Жыл маманы-2014» ұлттық сертификатымен мара-
патталды.
Раханова Л. К.,
 «Үлкен Нарын ауылдық лицейі» КММ-інің директоры, жоғарғы 
санатты қазақ тілі, қазақ əдебиеті пəнінің оқытушысы 
• «Қазақстан Даңқы» орденінің иегері (2014 ж.)
• «Білім  саласын  дамытуға  қосқан  үлесі  үшін» 
медалінің иегері (2012 ж.)
•  Қ.  А.  Ясауи  атындағы  халықаралық  қазақ-
түрік 
университетінің 
президенті, 
профессор 
У. С. Əбдібековтың Алғыс хатының иегері (2015 ж.)
•  Республикалық 
ғалымдар 
қоғамының 
мүшесі, 
педагогика 
ғылымдарының 
кандида-
ты,  доцент,  Республикалық  «Білім  жəне  Ғылым» 
шығармашылық  бірлестігі  алқасының  төрайымы 
Т. Ш. Ахметованың Алғыс хатының иегері (2014 ж.)
•  С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың ректоры Ə. Қуандықовтың 
Алғыс хатының иегері (2013 ж.)
•  
ҚР еңбек сіңірген мұғалімі Қ. Бітібаеваның «Нəтижеге бағытталған 
білім  беруде  жеке  тұлға  қалыптастырудағы  мұғалімнің  рөлі»  атты 
республикалық  ғылыми-əдістемелік  конференциясының  педагогикалық 
оқуларында  «Үздік  білімі  мен  біліктілігі  үшін»  арнайы  грамотасымен 
марапатталған (2006 ж.)
• «Катонқарағай ауданында мемлекеттік тілді дамытуға қосқан үлесі 
үшін» 3 мəрте аудан əкімлерінің Құрмет грамотасымен марапатталды
• «Көп  жылғы  шығармашылық  еңбегі  жəне  жеткізген  табыстары 
үшін» аудандық білім беру бөлімінің мадаөтамасы  
•  
Аудандық «Жыл мұғалімі» байқауының лауреаты (2000 ж.)

41
Школа радости
Малахов В. В.,
учитель физической культуры
высшей категории
• 2012 г. – ІІІ  общекомандное  место 
в  первенстве  области  среди  школьников  по 
пляжному волейболу
• 2012 
г. – І  общекомандное  место  по 
летнему  ориентированию  среди  школьников 
области (Спартакиада школьников ВКО)
• 2013 
г. – ІІ  общекомандное  место  в 
первенстве ВКО среди школьников по Прези-
детскому многоборью
• 2013 
г. – ІІІ  общекомандное  место  в 
зимнем  спортивном  ориентировании  среди 
районов ВКО (г. Риддер)
• 2013 
г. – Малахов  Александр – ІІІ  место  на  чемпионате  ВКО  по 
лыжным  гонкам  (г.  Риддер),  вошел  в  юношескую  сборную  области  по 
лыжным гонкам
• 2014 
г. – Токтарбаева А. - І место по лыжным гонкам (Зимняя Уни-
версиада среди школьников области)
• 2014 
г. – Мырзабек Д. - ІІІ место по лыжным гонкам (Зимняя Уни-
версиада среди школьников области)
• 2014 
г. – Камбаров Е. – І место по лыжным гонкам в первенстве 
ВКО среди школьников
• 2014 
г. – Малахов  А. - ІІІ  место  по  лыжным  гонкам  (Чемпионат 
Республики Казахстан среди юношей и девушек по лыжным гонкам)
• 2014 
г. - Малахов А. удостоен звания «Кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам Республики Казахстан»
•  Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 1991 год
Мұсин Б. Т.,
технология,сызу пəндерінің 1- санатты, 
дене шынықтыру пəнінің 2- санатты мұғалімі
•  ҚР Білім жəне Ғылым министірлігі.
Шығыс 
Қазақстан 
облысынын 
білім 
департаментінің грамотасы;
•  2004, 2005, 2011, 2012, 2014 жылда-
ры мектеп əкімшілігінің мадақтамалары.
• 2013 
жылы «Нұр Отан» партиясының 
мадақтамасы;
• 2014  жылы 
Катонқарағай 
ау-
даны    əкімінін  Құрмет  грамотасымен 
марапатталған.   

Шаттық ордасы
42
Нургалиева Н. Т.,
жоғарғы санатты математика пəнінің 
мұғалімі
• 2012 
жыл  «Дарын»  орталығының 10 
жылдығына  арналған  «Үздіксіз  көп  деңгейлі 
дарындылықты анықтау» атты халықаралық ғылыми-
практикалық  конференцияға,  Ломоносов  атындағы 
Мəскеу  Мемлекеттік  университетінің  филиалының 
Профессоры Р.И.Суннатованың шеберлік сыныбына 
қатысқаны үшін сертификаттарының жəне Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік тілді дамыту институтының «Мұғалімдердің 
іс-тəжірибелері-білім  беру  үрдісін  жетілдірудегі  үлестері»  атты  жинаққа 
өз тəжірибесін ұсынғаны үшін бас директордың Алғыс хатының иегері.
• 2012 жыл  «Мұғалімдердің  іс-тəжірибелері-білім  беру  үрдісін 
жетілдірудегі  үлестері»  атты  жинақта  «Натурал  көрсеткішті  дəреже 
тақырыбын түсіндірудің тиімді жолы» атты мақаласы баспасөзге шықты.
• 2013 
жылы Педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі 
бағдарламалары аясында бірінші (ілгері) деңгей бағдарламасы  бойынша 
сертификат иегері 
• 2014 жыл      Шығыс  өңірлік  орталығы  бастығының      «Үздік 
вариативті бағдарлама» байқауына қатысқаны үшін Алғыс хатымен мара-
патталды,   «Қызықты математика» авторлық бағдарламасы жинаққа енді.
• 2014 жыл    облыстық      «Үздік  сынып  сағаты»  байқауының 
«Мамандығым-мақтанышым» бағыты бойынша ІІ дəрежелі диплом иегері.
Кусманов А. Б.,
директордың əскери-патриоттық 
тəрбие ісі жөніндегі орынбасары
• 2010 жылы  Катонқарағай  ауданының 
қорғаныс  істері  жөніндегі  бөлім  бастығының 
Отанға 
деген 
əскери-патриоттық 
рухын 
көтеру 
мақсатында 
оқушылар 
арасында 
ұйымдастырылған      «Ал,  қанекей,  жігіттер!» 
байқауына  команда  дайындағаны  үшін  Алғыс 
хатпен марапатталды.
• 2014 
жылы облыстық педагогикалық оқулар байқауына қатысып, 
ІІІ дəрежелі дипломды иеленді. 
Зарипова А. К.,
учитель русского языка и  литературы высшей категории, 
учитель 1 уровня, руководитель методического объединения 
учителей                         
• 2008 
г - районный конкурс  «Учитель года», победитель в номина-

43
Школа радости
ции «Учитель-новатор». Грамота
• 2009 
январь - Международный симпозиум 
«Русская литература в мировом контексте». Грамота
• 2009 
февраль - районный семинар «Систе-
ма работы Большенарымского сельского лицея  по раз-
витию одаренности». Мастер-класс
• 2009 
май - Международная научно-практи-
ческая конференция  «Одаренность в контексте непре-
рывного многоуровневого образования». Сертификат 

С  2010 г - руководитель  методического 
объединения лицея.
• 2010 
год - областной  семинар  «Опыт  работ  Большенарымского 
сельского лицея по подготовке к ЕНТ». Мастер-класс
• 2010 
год- 6-ая  Международная    научно-практическая  конферен-
ция, посвящённая памяти С.З. Тайбогарова.  Грамота
•  С 2011 года- публикации  на всероссийском сайте «Фестиваль пе-
дагогических идей». Дипломы и сертификаты участника
• 2012 
год - областной конкурс инновационных проектов в направ-
лении-инновации в разработке учебно-методических пособий. Сертифи-
кат 
•  Март 2012 г - районный  семинар  «Инновационные  технологии 
преподавания». Мастер-класс
•  Апрель 2013- доклад  на межрегиональном семинаре с участием  
представителей  образования  г.Зыряновска  об  опыте  организации  ОЭР  в 
лицее
• 2013г -сертификат об окончании курсов 1 (продвинутого) уровня 
по Кембриджской программе
• 2014 
год- Республиканская интернет-олимпиада для учителей рус-
ского языка, тройка лучших результатов района. Сертификат
•  Март 2015 год – Благодарственное  письмо  от  Центра  педагоги-
ческого мастерства 
Даулетханова И. Г.,
директордың тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, психолог
•  
2014 
жылы «Еңбек жолындағы тиімділігі» 
атты төс белгісінің иесі.
•  
«Мектеп түлектерінің ҰБТ-ға дайындығы 
кезеңіндегі психологиялық көмек» тақырыбындағы 
баяндамасы басылымға шықты.
•  
2013 
жылы облыстық семинарда «Творче-
ство в програмно-проектном подходе к самопозна-
нию» тақырыбында баяндама жасады.

Шаттық ордасы
44
•  
2012 
жылы облыстық «Үздік жыл психологы» сайысының лауре-
аты.
•  
Республикалық əдістемелік «Мектептегі психология» журналына 
«Ұстаздарғаарналған психологиялық тренинг» тақырыбындағы мақаласы 
жарияланды.
Петухова С. Н.,
учитель химии 1 категории
• 2014 
г – областной онлайн - урок по химии в 
8 классе «Получение свойства и применение кислоро-
да». 
•  Участница    областного  и  районного  семина-
ров в 2011,2014 гг. 
•  Публикации  в  республиканском  журнале 
«Химия в Казахстанской школе» №6, 2013 г., в педа-
гогическом    интернет - журнале  «Коллеги»,  на  Все-
российском фестивале педагогических идей «Откры-
тый урок».
•  Казахстанская    интернет-олимпиада 2015 г.-  лучший  результат 
района.
•  Национальный сертификат  в номинации «Специалист года 2014»
Мерғазина М. Т.,
ІІ санатты қазақ тілі жəне əдебиет пəндері 
мұғалімі
• 2010 
жыл  Аудандық  білім  беру  бөлімі 
бастығының   «Ерлік мəңгі өшпейді» атты тəрбиелік 
шаралар  үлгісінің  байқауында  І  орынды  иеленгені 
үшін Мақтау грамотасымен;
• 2012 
жыл      мектеп  əкімшілігінің  Жас 
ұрпақты тəрбиелеудегі оқу-тəрбие жұмыстарындағы 
жетістіктері  жəне  ғылыми  зерттеу  жұмысына 
жетекшілік қызметі үшін  Құрмет грамотасы
• 2013  жыл 
мектеп 
əкімшілігінің 
Мұғалімдердің кəсіптік мерекесі қарсаңында жас ұрпаққа білім беру мен 
тəрбиелеудегі жемісті еңбегі үшін мадақтамамен;
• 2014 
жыл 8 наурыз халықаралық əйелдер мерекесі қарсаңында жас 
ұрпаққа білім беру мен тəрбиелеудегі жемісті еңбегі үшін Мақтау грамота-
сы;
• 2014жыл С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректорының    «Менің 
Қазақстаным»  атты  Шығыс  Қазақстан  облыстық  конкурсында      «Менің 
өлкем-менің  кіші  Отаным»  номинациясы  бойынша  жазба  жұмыстарын 
дайындауда жетекшілік еткені үшін Құрмет грамотасымен марапатталды.

45
Школа радости
Сыдыкова Н. О.,
учитель истории первой категории, учитель 3 уровня
•  Диплом 2 степени за обобщение опы-
та  на  Международной  научно-практической 
конференции учителей, посвященной памяти 
Тайбогарова С.З. (2008 г.);
•  Сертификат за лучший результат рай-
она в Республиканской дистанционной олим-
пиаде  для  учителей  по  всемирной  истории 
(2012 г.);
•  Сертификат за лучший результат рай-
она в Республиканской дистанционной олимпиаде для учителей по исто-
рии Казахстана (2013 г.);
•  Сертификат «Золотой результат» по этнографии казахского народа 
(Республиканская дистанционная олимпиада для учителей, 2013 г.);
•  Диплом 1 степени – победитель Республиканской дистанционной 
олимпиады для учителей по этнографии казахского народа (2013 г.);
•  Диплом 3 степени - победитель Республиканской дистанционной 
олимпиады для учителей по правоведению (2013 г.);
•  Сертификат об окончании уровневых курсов по программе АОО 
«Назарбаев интеллектуальные школы»;
•  Благодарственное письмо за участие в Межрегиональной научно-
практической конференции учителей истории (октябрь, 2013 г.).
Уалканова Д. А.,
учитель информатики   І категории, учитель 3 уровня
• 2009 
г - международная  научно-  практиче-
ская  конференция,  посвящённая  памяти  Тайбога-
рова  С.З.  по  теме  “Использование  инновационных 
образовательных  технологий  для  активизации    са-
мостоятельной и творческой деятельности  учащих-
ся на уроках информатики” .Почетная грамота . 
• 2009 
год - II место    в  областном  конкурсе 
школьных веб-сайтов.
• 2011 
год -I место в районном конкурсе учи-
телей информатики.
• 2011 
год -победитель в областном конкурсе учителей информатики 
в номинации «Учитель-исследователь»
• 2012 
год - I место в районном конкурсе школьных сайтов.
• 2014 
год -Диплом 3 степени в областном конкурсе  авторских про-
грамм вариативных курсов.
• 2014 
год-  Сертификат  уровневых  курсов  по  Кембриджской  про-
грамме

Шаттық ордасы
46
Абраимова М. Б.
2 – санатты география  пəнінің мұғалімі
• 2008  жылы“Үздіксіз 
кəсіби 
білім 
беру:Туындайтын  мəселелері  мен  даму  болашағы 
”  атты  халықаралық  ғылыми-практикалық  конфе-
ренцияда “Жаңа технология негізінде оқушыларды 
шығармашылыққа баулу” тақырыбында баяндама-
сы үшін Алғыс хат алды.
• 2013 жылы  “Аймақтық  компонент  білім 
саласында ” атты облыстық ғылыми –практикалық 
конференцияға  қатысып,  арнайы  сертификатқа  ие 
болды. 
• 2013  жылы 
«Мұғалімдердің 
іс 

тəжірибелері –білім беру үрдісін жетілдірудегі үлестері»   атты кітапшаға 
«Аустралия Одағы» тақырыбындағы сабақ  жоспары басылып шықты. 
• 2014 
жылы облыстық «География пəні мұғалімінің портфолиосы»  
атты  сырттай байқауына  қатысып , Алғыс хатпен марапатталды.
• 2014 
жылы С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті  ректорының  түлектерді  ҰБТ-ға  сапалы  даярлауға  қосқан 
үлесі үшін алғыс хатпен марапатталды.
Азирбаева Л.М., 
 учитель высшей категории русского 
языка и литературы
• 
Республиканская 
дистанционная олимпиада (КИО) 
для учителей русского языка - 
диплом 3 степени
• 
Международная научно-
практическая конференция 
«Одарённость в контексте 
непрерывного многоуровневого образования», 
посвящённая 10-летию Восточно-Казахстанского 
регионального научно-практического центра 
«Дарын» - сертификат.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет