Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Työmaaradion energiahuoltoPdf көрінісі
бет19/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   55

Työmaaradion energiahuolto
Työmaaradion energiahuolto voi tulla verkkoliitännästä tai ak-
kusyvennykseen 11 asennetusta litiumioniakusta. Jos akkua 
käytetään energiahuoltoon, voidaan käyttää vain toimintoja 
audiokäyttö ja ulkoisten laitteiden energiahuolto sisäänraken-
netun USB-liitännän kautta.
 Ota huomioon verkkojännite! Verkkoliitännällä tulee vir-
talähteen jännitteen täsmätä työmaaradion tyyppikilven 
tietojen kanssa. 230 V merkittyjä työmaaradioita voidaan 
käyttää myös 220 V jännitteellä.
Akun asennus ja irrotus (katso kuva A)
Huomio: Akkujen käyttö, jotka eivät sovellu työmaaradiolle, 
voi johtaa toimintahäiriöihin tai työmaaradion vahingoittumi-
seen.
Avaa akkulokeron (”Battery Bay”) lukitusvipu 12 ja käännä 
akkulokeron kansi 13 auki.
Aseta akku akkusyvennykseen 11 niin, että akun liittimet ovat 
akkusyvennyksen 11 liittimien kohdalla ja saat akku lukkiutu-
maan akkusyvennykseen.
Heti akun ollessa paikoillaan näytössä näkyy l. Näyttö vilkkuu, 
kun akku tulee heikoksi.
Jos akku on liian kuuma tai liian kylmä käyttöä varten, lämpö-
tilavaroitus k syttyy näyttöön. Odota, kunnes akku on saavut-
tanut sallitun lämpötila-alueen, ennen kuin otat työmaaradion 
käyttöön.
Työmaaradio
GML 20
Tuotenumero
3 601 D29 7..
Puskuriparistot
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akku
V
14,4/18
Paino vastaa 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Suojausluokka
/
I
* rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat <0 °C
** (kun audiolähteenä on SD-/MMC-kortti tai USB)
Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.
Suojaus
IP 54 (pöly- ja roiske-
vesisuojattu)
Sallittu ympäristön lämpötila
– ladattaessa
– käytössä*
– varastoinnissa
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Suositellut akut
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Suositellut latauslaitteet
AL 18..
GAL 3680
Audiokäyttö/radio
Käyttöjännite
– verkkokäytössä
– akkukäytössä
V
V
230/110
14,4/18
Vahvistimen nimellisteho 
(verkkokäytössä)
W
20
Vastaanottoalue
– ULA
– KA
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Tuetut tiedostomuodot**
MP3, WMA
Työmaaradio
GML 20
* rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat <0 °C
** (kun audiolähteenä on SD-/MMC-kortti tai USB)
Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 78  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Suomi | 79
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Irrota akku 14 painamalla akussa olevaa vapautuspainiketta 
ja vedä akku ulos akkusyvennyksestä 11.
Sulje akkulokeron kansi 13, kun olet asentanut tai poistanut 
akun. Lukitse akkulokeron kansi painamalla lukitusvipu 12 ko-
telon syvennykseen ja sen jälkeen alaspäin.
Akun lataus
 Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nämä latauslaitteet on säädetty sopivaksi työ-
maaradiossasi käytettävälle litiumioniakulle.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi 
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä 
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Puskuriparistojen asennus/vaihto (katso kuva A)
Jotta kelloaika voidaan tallentaa työmaaradioon, tulee siihen 
asentaa puskuriparistot. Tähän suosittelemme käyttämään al-
kali-mangaani-paristoja.
Avaa akkulokeron (”Battery Bay”) lukitusvipu 12 ja käännä 
akkulokeron kansi 13 auki.
Poista akku 14 tarvittaessa.
Avaa paristokotelon kansi 7 painamalla lukitusta 6 ja poista-
malla paristokotelon kansi. Aseta puskuriparistot paikoilleen. 
Varmista oikea napaisuus paristokotelon sisällä olevan kuvan 
mukaisesti.
Asenna paristokotelon kansi 7 takaisin.
”REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME”: Vaihda puskuriparistot, jos työmaaradion 
kelloaika ei enää pidä paikkansa.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä yksin-
omaan saman valmistajan saman tehoisia paristoja.
 Poista puskuriparistot työmaaradiosta, jos työmaara-
diota ei käytetä pitkään aikaan. Puskuriparistot saatta-
vat hapettua tai purkautua itsestään pitkäaikaisessa varas-
toinnissa.
Käyttö
 Suojaa työmaaradio kosteudelta ja suoralta auringon-
paisteelta.
Audiokäyttö (katso kuvat B ja C)
Audiokäytön käynnistys ja pysäytys
Käynnistä audiokäyttö (radio ja ulkoiset soittimet) painamal-
la käynnistyspainiketta 26. Näyttö 27 aktivoituu ja ennen 
edellistä työmaaradion sammutusta kytkettyä audiolähdettä 
toistetaan.
Jos työmaaradio on energian säästötilassa (katso ”Energian 
säästötila”, sivu 81), tulee sinun audiokäytön käynnistystä 
varten painaa käynnistyspainiketta 26 kahdesti.
Pysäytä audiokäyttö painamalla käynnistysnäppäintä 26 
uudelleen. Audiolähteen kyseinen asetus tallentuu.
Kytke energiansäästön takia työmaaradio päälle vain, kun 
käytät sitä.
Äänenvoimakkuuden asetus
Nosta äänenvoimakkuutta kiertämällä kiertonuppia ”Volume” 
25 myötäpäivään, alenna äänenvoimakkuutta kiertämällä 
kiertonuppia vastapäivään. Äänenvoimakkuusasetus (arvo 
väliltä 0 ja 20) näkyy muutaman sekunnin ajan ruudun näy-
tössä d.
Aseta äänenvoimakkuus pienelle arvolle ennen radiolähetti-
men valintaa tai vaihtoa ja keskisuurelle akulle, ennen kuin 
käynnistät ulkoisen äänilähteen.
Äänenvärin asetus
Työmaaradiossa on sisäänrakennettu taajuuskorjain parasta 
mahdollista äänenlaatua varten.
Voit manuaalisesti muuttaa diskantti- ja bassotasoja tai käyt-
tää äänenvärin esiasetuksia erilaisille musiikkilajeille. Valitta-
vina ovat esiohjelmoidut asetukset ”JAZZ””ROCK””POP” 
ja ”CLASSICAL” sekä itse ohjelmoitava asetus ”CUSTOM”.
Valitse jokin tallennetuista äänenvärin esiasetuksista paina-
malla painiketta äänenvärin esivalintaa varten ”Equalizer” 15 
niin monta kertaa, että haluttu asetus tulee näyttöön a.
Asetuksen muutos ”CUSTOM”:
– Paina painiketta manuaalista äänenvärisäätöä varten 
”Custom” 17 kerran. Näytössä vilkkuu teksti ”BAS” c ja 
näytössä d bassotason tallennettu arvo.
– Aseta haluttu bassotaso (arvo väliltä 0 ja 10). Nosta basso-
tasoa kiertämällä kiertonuppia ”Bass/Treb” 25 myötäpäi-
vään, alenna kiertämällä kiertonuppia vastapäivään.
– Tallenna asetettu bassotaso painamalla painiketta manuaa-
lista äänenvärisäätöä varten ”Custom” 17 toisen kerran. 
Näytössä vilkkuu teksti ”TRE” b tulevan diskanttitason ase-
tuksen merkkinä ja näytössä d diskanttitason tallennettu 
arvo.
– Aseta haluttu diskanttitaso (arvo väliltä 0 ja 10). Nosta dis-
kanttitasoa kiertämällä kiertonuppia ”Bass/Treb” 25 myö-
täpäivään, alenna kiertämällä kiertonuppia vastapäivään.
– Tallenna asetettu diskanttitaso painamalla painiketta ma-
nuaalista äänenvärisäätöä varten ”Custom” 17 kolman-
nen kerran.
Audiolähteen valinta
Valitse audiolähde painamalla painiketta ”Source” 22 niin 
monta kertaa, että näyttöön m tulee haluttu sisäinen audio-
lähde (katso ”Radioasemien viritys/tallennus”, sivu 80) tai ul-
koinen audiolähde (katso ”Ulkoisen audiolähteen liitäntä”, 
sivu 80):
– ”FM”: radion ULA alue,
– ”AM”: radion KA alue,
– ”AUX 1”: ulkoinen audiolähde (esim. CD-soitin) ulkopuoli-
sen 3,5-mm-hylsyn 28 kautta,
– ”AUX 2”: ulkoinen audiolähde (esim. MP3-soitin) media-
lokeron 3,5-mm-hylsyn 35 kautta,
– ”USB”: ulkoinen audiolähde (esim. USB-muistitikku) USB-
liittimen 33 kautta,
– ”SD”: ulkoinen audiolähde (SD-/MMC-kortti) SD-/MMC-
liittimen kautta 34.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 79  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

80 | Suomi 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Sauva-antennin suuntaus
Työmaaradion toimitetaan asennetulla sauva-antennilla 10
Käännä radiovastaanoton aikana sauva-antenni suuntaan, 
josta saa parhaan vastaanoton.
Jos riittävän hyvää vastaanottoa ei saa, täytyy työmaaradio 
siirtää paikkaan, missä vastaanotto on parempi.
Huomio: Jos työmaaradiota käytetään radioasemien, radio-
laitteiden tai muitten elektronisten laitteiden välittömässä lä-
heisyydessä, saattaa radiovastaanotossa esiintyä häiriöitä.
Jos sauva-antenni 10 löystyy, voit kiristää sen kiertämällä sitä 
kiinni myötäpäivään koteloon.
Radioasemien viritys/tallennus
Paina audiolähteen valintapainiketta ”Source” 22 niin monta 
kertaa, että näyttöön m tulee ”FM” ULA-vastaanottoaluetta 
varten tai ”AM” keskiaaltovastaanottoaluetta (KA) varten.
Määrätyn radiotaajuuden virittämiseksi kierrät kiertonup-
pia ”Tune” 19 myötäpäivään taajuuden nostamiseksi tai vas-
tapäivään taajuuden alentamiseksi. Taajuus näkyy virityksen 
aikana näytössä n, ja sen jälkeen näytössä j.
Etsi radioasemia, joilla on voimakas signaali painamalla 
painiketta alaspäin etsintää varten ”– Seek” 23 tai painiketta 
ylöspäin etsintää varten ”Seek +” 21 ja pitämällä se hetken 
painettuna. Löydetyn radioaseman taajuus ilmestyy hetkeksi 
näyttöön n, ja näkyy sen jälkeen näytössä j.
Sopivan signaalin tarpeeksi voimakkaassa vastaanotossa työ-
maaradio kytkee automaattisesti stereovastaanotolle. Näyt-
töön ilmestyy stereovastaanoton i merkki.
Tallenna viritetty lähetin painamalla muistipainiketta ”Me-
mory” 16. Näytössä vilkkuu teksti ”PRESET” e ja näytössä d 
viimeksi viritetyn muistipaikan numero. Valitaksesi muistipai-
kan painat painiketta alaspäin etsintää varten ”– Seek” 23 tai 
painiketta ylöspäin etsintää varten ”Seek +” 21 niin monta 
kertaa, että haluttu muistipaikka ilmestyy näyttöön d. Paina 
muistipainiketta 16 uudelleen tallentaaksesi viritetyn lähetti-
men valitulle muistipaikalle. Näytöt e ja d eivät enää vilku.
Voit tallentaa 20 ULA-lähetintä ja 10 KA-lähetintä. Ota huomi-
oon, että uusi viritetty lähetin korvaa jo varatussa muistipai-
kassa olevan lähettimen.
Tallennetun lähettimen toistamiseksi painat lyhyesti paini-
ketta alaspäin etsintää varten ”– Seek” 23 tai painiketta ylös-
päin etsintää varten ”Seek +” 21 niin monta kertaa, että halut-
tu muistipaikka ilmestyy näyttöön d ja ”PRESET” näyttöön e.
Ulkoisen audiolähteen liitäntä (katso kuva C)
Sisäänrakennetun radion lisäksi voidaan toistaa erilaisia ul-
koisia audiolähteitä.
AUX-In-liitäntä 1: AUX-In-liitäntä 1 soveltuu erityisesti audio-
lähteille, jotka tulee sijoittaa medialokeron ulkopuolelle 
(esim. CD-soittimet). Poista ”AUX 1 IN”-hylsyn 28 suojakan-
si ja työnnä toimitukseen kuuluvan tai muun sopivan AUX-joh-
don 3,5-mm-pistoke hylsyyn. Liitä AUX-johto sopivaan audio-
lähteeseen.
Aseta suojaksi lialta ”AUX 1 IN”-hylsyn 28 suojakansi takaisin 
paikoilleen, kun irrotat AUX-johdon pistokkeen.
Audiolähteitä varten, jotka liitetään seuraavien liittimien kaut-
ta, avaan medialokeron (”Digital Media Bay”) lukitusvivun 8 
ja käännät kannen 9 auki.
– SD-/MMC-liitäntä: työnnä SD- tai MMC-kortti SD-/MMC-
korttipaikkaan 34. Kortin tekstin tulee osoittaa sulakkeen 
kannen 31 suuntaan. Kortin toisto voidaan aloittaa heti, 
kun näyttöön d ilmestyy kappaleen numero sekä kortilla 
olevien kappaleiden kokonaismäärä. Poista kortti paina-
malla sitä kevyesti, jolloin se työntyy ulos.
– USB-liitäntä: Työnnä USB-muistitikku (tai sopivan audio-
lähteen USB-liitin) USB-liitäntään 33. USB-muistitikun 
toisto voidaan aloittaa heti, kun näyttöön d ilmestyy kappa-
leen numero sekä muistitikulla olevien kappaleiden koko-
naismäärä. Poista USB-muistitikku vetämällä se irti USB-
liitännästä.
– AUX-In-liitäntä 2: AUX-In-liitäntä 2 soveltuu erityisesti au-
diolähteille, jotka voidaan sijoittaa medialokeron sisälle 
(esim. MP3-soittimet). Työnnä toimitukseen kuuluvan 
AUX-johdon 3,5-mm-pistoke ”AUX 2 IN”-hylsyyn 35. Liitä 
AUX-johto sopivaan audiolähteeseen.
Koon ollessa sopiva voit kiinnittää liitetyn audiolähteen me-
dialokeron pidikkeen 36 tarranauhalla.
Sulje mahdollisuuksien mukaan medialokeron kansi 9 suojak-
si vaurioilta ja likaantumiselta, kun olet liittänyt ulkoisen au-
diolähteen.
Liitetyn audiolähteen toistamiseksi painat audiolähteen valin-
tapainiketta ”Source” 22 niin monta kertaa, että näyttöön m 
tulee haluttu audiolähde.
Ulkoisen audiolähteen ohjaus
Audiolähteiden, jotka on liitetty SD-/MMC-korttipaikan 34 tai 
USB-liitännän 33 kautta, toistoa voidaan ohjata työmaaradi-
on kautta. Näyttöön d ilmestyy vasemmalle valitun kappaleen 
nimi ja oikealle kyseisten kappaleiden kokonaismäärä.
Toisto/toiston keskeytys:
– Käynnistä toisto painamalla painiketta toisto/tauko 24. Ky-
seisen kappaleen soittoaika ilmestyy näyttöön j.
– Toiston keskeyttämiseksi tai jatkamiseksi painat aina uu-
delleen painiketta toisto/tauko 24. Kyseinen soittoaika 
vilkkuu näytössä j.
Kappaleen valinta:
– Valitaksesi kappaleen painat painiketta alaspäin etsintää 
varten ”– Seek” 23 tai painiketta ylöspäin etsintää varten 
”Seek +” 21 niin monta kertaa, että halutun kappaleen nu-
mero ilmestyy vasemmalle näyttöön d.
– Käynnistä toisto painamalla painiketta toisto/tauko 24.
Satunnaistoisto/toiston kertaus:
– Jos tahdot toistaa kaikki kortissa tai USB-muistitikussa 
olevat kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, paina pai-
niketta satunnaistoisto/toiston kertaus 20 kerran. Näyt-
töön ilmestyy f.
– Toista kaikki kyseisen kansion kappaleet painamalla paini-
ketta satunnaistoisto/toiston kertaus 20 toisen kerran. 
Näyttöön ilmestyy g.
Huomio: Vain tässä toiminnossa ilmestyy oikealle näyt-
töön d kortin tai USB-muistitikun kyseisen kansion nume-
ro. Kansion vaihtamiseksi tulee sinun ensin palata tavalli-
seen toistoon ja siellä valita kappaleen haluamastasi 
kansiosta.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 80  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Suomi | 81
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
– Juuri toistetun kappaleen kertaamiseksi tulee sinun painaa 
painiketta satunnaistoisto/toiston kertaus 20 kolmannen 
kerran. Näyttöön ilmestyy h.
– Palataksesi tavalliseen toistoon painat painiketta satun-
naistoisto/toiston kertaus 20 neljännen kerran niin, ettei 
mikään näytöistä fg tai h näy.
– Käynnistä toisto painamalla painiketta toisto/tauko 24.
Audiotoiston ulkoinen liitäntä (katso kuva C)
Voit myös siirtää työmaaradion kyseisen audiosignaalin toi-
siin toistolaitteisiin (esim. vahvistimiin ja kaiuttimiin).
Poista ”LINE OUT”-hylsyn 30 suojakansi ja työnnä sopivan 
AUX-johdon 3,5-mm-pistoke hylsyyn. Liitä soveltuva toisto-
laite AUX-johtoon. Aseta suojaksi lialta ”LINE OUT”-hylsyn 30 
suojakansi takaisin paikoilleen, kun irrotat AUX-johdon pis-
tokkeen.
Ulkoisten laitteiden energiahuolto
Ulkoisten laitteiden energiahuolto 12 V- ja vaihtovirtaliitän-
nän kautta on mahdollista ainoastaan, kun työmaaradio on lii-
tettynä sähköverkkoon, ei akun ollessa paikoillaan.
Kun työmaaradio on liitetty sähköverkkoon, vihreä merkkiva-
lo 3 palaa.
USB-liitäntä
USB-liitännän avulla voidaan käyttää tai ladata useimmat lait-
teet, joiden energiahuolto USB:n kautta on mahdollinen 
(esim. eräät matkapuhelimet).
Avaa lukitusvipu 8 ja käännä auki medialokeron kansi 9. Liitä 
ulkoisen laitteen USB-liitäntä sopivan USB-johdon avulla työ-
maaradion USB-liitäntään 33. Lataustapahtuman käynnistä-
miseksi on ulkoinen laite valittava työmaaradion audioläh-
teeksi.
12 V-liitäntä (katso kuva C)
12 V-liitännän avulla voit käyttää ulkoista sähkölaitetta, jossa 
on 12 V-pistoke ja jonka virrantarve on korkeintaan 1 A.
Poista 12 V liitäntähylsyn 29 suojakansi. Liitä ulkopuolisen 
sähkölaitteen pistoke 12 V liitäntähylsyyn.
12 V-liitäntää suojaa sulake 32. Jos ulkoista laitetta liitettä-
essä ei löydy jännitettä, tulee sinun avata lukitusvipu 8 ja 
kääntää medialokeron kansi 9 auki. Kierrä irti sulakkeen kansi 
31 ja tarkista, onko asennettu sulake 32 palanut. Jos sulake 
on palanut, on asennettava uusi lasiputkisulake (5 x 20 mm, 
250 V maks. jännite, 1 A nimellisvirta ja nopeatoiminen). 
Kierrä taas sulakkeen kansi 31 tiukasti kiinni.
Huomio: Käytä ainoastaan 1 A sulakkeita maks. 250 V jännit-
teelle (”250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET”). Muita sulakkeita 
käytettäessä työmaaradio saattaa vaurioitua.
12 V-liitäntää suojaa lisäksi sisäinen lämpötilasuojaus, joka 
laukeaa ylikuumenemisestä. Suojaus palautuu automaattises-
ti, kun työmaaradio on jäähtynyt.
Aseta suojaksi lialta 12 V-liitäntähylsyn suojakansi 29 takaisin 
paikoilleen, kun irrotat ulkoisen pistokkeen.
Vaihtovirtaliitäntä (”Power Outlets”) 
(ei tuotenumerossa 3 601 D29 760)
Vaihtovirtaliitännän avulla voit käyttää muita ulkoisia sähkö-
laitteita. Pistorasiat voivat olla erilaisia, johtuen maakohtai-
sista standardeista.
Kaikkien liitettyjen sähkölaitteiden suurin sallittu virrantarve 
ei saa ylittää seuraavassa taulukossa ilmoitettua arvoa (katso 
myös tekstiä kotelossa suojakansien 4 alla):
Avaa vaihtovirtaliitäntöjen suojakansi 4 ja työnnä ulkoisen 
sähkölaitteen pistotulppa työmaaradion pistorasiaan 5.
Kelloajan näyttö
Työmaaradiossa on kelloajan näyttö omalla energiahuollolla. 
Jos paristokoteloon on asennettu riittävän kapasiteetin 
omaavia puskuriparistoja (katso ”Puskuriparistojen asen-
nus/vaihto”, sivu 79), tallentuu kelloaika myös, kun työmaa-
radio irrotetaan sähköverkosta tai akku poistetaan.
Kelloajan asetus
– Aseta kelloaika painamalla kellon asetuspainiketta 
”Clock” 18 kunnes kellonäytön n tuntiosoitus vilkkuu.
– Paina  painiketta  ylöspäin etsintää varten ”Seek +” 21 tai 
painiketta alaspäin etsintää varten ”– Seek” 23 niin mon-
ta kertaa, että oikea tunti on näytössä.
– Paina  painiketta  ”Clock” uudelleen niin, että kelloajan n 
minuuttiosoitus vilkkuu.
– Paina  painiketta  ylöspäin etsintää varten ”Seek +” 21 tai 
painiketta alaspäin etsintää varten ”– Seek” 23 niin mon-
ta kertaa, että oikea minuuttiluku on näytössä.
– Paina  painiketta  ”Clock” kolmannen kerran kelloajan tal-
lentamiseksi.
Energian säästötila
Energian säästämiseksi voit sammuttaa kelloajan näytön 27.
Pidä tällöin audiokäyttöä (katso ”Audiokäytön käynnistys ja 
pysäytys”, sivu 79 pois kytkettäessä käynnistyskytkintä 26 
niin pitkään painettuna, että yhtään näyttöä ei enää näy.
Kytke ajannäyttö uudelleen painamalla käynnistyspainiketta 
26 kerran.
Työskentelyohjeita
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
Varastoi akku vain lämpötila-alueella –20 °C ... 50 °C. Älä 
esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa 
uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Tuotenumero
Suurimman sallitun virrantar-
peen summa (A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 81  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

82 | Suomi 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Viat – Syyt ja korjaus
Jos mainitut korjaustoimenpiteet eivät poista vikaa, tulee ot-
taa yhteyttä valtuutettuun Bosch-huoltoon.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Verkkojohdossa on erikoinen varmuusliitäntä ja sen 
saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu Bosch-huoltopiste
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja 
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme 
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy työmaaradion tyyp-
pikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain 
määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman 
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Työmaaradiot, akut, tarvikkeet ja pakkaukset tulee 
hävittää toimittamalla ne ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Älä heitä työmaaradioita, tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет