«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Құжаттың атауы: «ҚазМұнайГаз»


Топ немесе бригада басшысы (тәлімгер немесе шебер)бет24/74
Дата24.02.2022
өлшемі497.49 Kb.
#26334
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   74
5.2.3.7. Топ немесе бригада басшысы (тәлімгер немесе шебер):

5.2.3.7.1. Объектідегі жұмыстардың тікелей басшысы (шебер, механик) жұмысшылардың еңбек және өндірістік тәртіпті, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарды, технологиялық режимдер мен регламенттерді сақтауын қамтамасыз етеді, қауіпсіз еңбек тәсілдерін қолдануды, оның ішінде:

1) жұмыс ауысымы басталар алдында ЕҚжЕҚ жай-күйіне тексеру жүргізеді;

2) жұмыстарды дұрыс ұйымдастыруды және қауіпсіз жүргізуді, жабдықтарды, тетіктерді, құралдарды, бақылау-өлшеу аспаптары мен қорғау құралдарын пайдалануды, сондай-ақ жұмыс орындарын тиісті жағдайда ұстауды қамтамасыз етеді, анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды;

3) егер қандай да бір жұмыс орнында ауысымның, вахтаның, бригаданың күшімен жедел жоюға болмайтын сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, бұл туралы өндірістік бірліктің басшылығына ЕҚжЕҚ жай-күйін тексеру журналында (KMG-F-3672.1-13/ ST-3669.1-13)) жазу арқылы хабарлайды;

4) алдын ала әзірленген жоспарлар, еңбекті ұйымдастыру жобалары бойынша немесе жүктелім-рұқсаттамалар бойынша қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарға басшылық жасайды;

5) материалдарды, қосалқы бөлшектерді, бөлшектерді, құрал-саймандарды, айлабұйымдарды жұмыс орындарында ұтымды орналастыруды, оларды сақтауды қамтамасыз етеді, өту жолдары мен өту жолдарының үйіп қалуына, қоқыстануына жол бермейді;

6) жұмысшылардың еңбек және өндірістік тәртіпті, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарды, технологиялық режимдер мен регламенттерді сақтауын қамтамасыз етеді, қауіпсіз еңбек тәсілдерін қолдануды қамтамасыз етеді;

7) ақаулы жабдықта жұмыс істеуге және ақаулы құрал-саймандарды, айлабұйымдарды және т. б. қолдануға жол бермейді, жұмысшылардың денсаулығы мен өміріне қауіп төнген жағдайда жұмысты тоқтату жөнінде шаралар қабылдайды;

8) қызметкер алкогольді, қатты әсер ететін есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және аналогтарын ұйымдастырады, оны куәландыру үшін мамандандырылған медициналық мекемеге жеткізген жағдайда, одан әрі оны өндірістік объектілерге жібермеу жөнінде шаралар қабылдайды;

9) қызметкер ауырған жағдайда оны медициналық мекемеге де жеткізбейді және медициналық мекеменің ұсынымы берілген жағдайда оны жұмыстан босатады;

10) қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі жоспарланған іс-шараларды белгіленген мерзімде орындауды, ТЖК ұсынымдарын, сондай-ақ жұмысшылардың және уәкілдердің нұсқама бойынша ұсыныстарын орындауды, анықталған сәйкессіздіктер мен кемшіліктерді жояды;

11) желдеткіш жүйелері мен қондырғыларының үздіксіз жұмысын, жұмыс орындарының қалыпты жарықтандырылуын, қоршау және сақтандыру құрылғыларының, автоматты бақылау және сигнал беру құрылғыларының бар болуын және жарамды жай-күйін, жұмыс орындарының жай-күйін, ЖҚЖҚ жұмысшыларының міндетті пайдалануын және дұрыс қолдануын бақылайды, бақылаудың бірінші деңгейін (сатысын) жүргізеді;

12) айына кемінде екі рет жұмыс жиналыстарында жұмыс орындарындағы ЕҚжЕҚ жай-күйін қарайды;

13) тексеру барысында анықталған жұмыс орындарының, жабдықтар мен механизмдердің жай-күйіндегі сәйкессіздіктер мен кемшіліктерді жою бойынша жұмыстарды ұйымдастырады, анықталған сәйкессіздіктер мен кемшіліктерді талдайды, бұйрықтар мен өкімдердің мазмұнын, жазатайым оқиғалардың мән-жайлары мен себептерін жұмысшылардың назарына жеткізеді;

14) ЕҚжЕҚ жөніндегі уәкілдік берілген қызметкерлердің ескертулері мен ұсыныстарын жинақтайды және қорытады және оларды өндірістік бірліктің басшылығына береді;

15) өндірістік бірліктің басшылығын белгіленген мерзімде объектілерде ЕҚжЕҚ жай-күйі, ЕҚжЕҚ жақсарту бойынша атқарылған жұмыс, бұйрықтар мен өкімдердің орындалуы туралы хабардар етеді;

16) белгіленген мерзімдерде арнайы журналда тиісті ресімдеумен жұмыстың қауіпсіз әдістері бойынша жұмысшыларға нұсқама жүргізеді;

17) тағылымдамадан өту, жұмыс орнында нұсқау беру, жұмыстың қауіпсіз әдістері мен еңбек тәсілдеріне оқыту туралы жұмысшылардың нұсқамаларын тіркеудің жеке карточкасына, білімін тексеру туралы мәліметтерді уақтылы жазады;

18) қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарды (наряд-рұқсат бойынша жұмыстар) орындауға тапсырма беру кезінде олармен журналда және наряд-рұқсатта тиісті жазбалармен мақсатты нұсқама жүргізеді, нұсқама алмаған және қауіпсіздік талаптарын білуін тексеруден өтпеген адамдарды жұмысқа жібермейді;

19) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеуге және қайта қарауға қатысады, өндірістік бірліктің басшылығына нұсқаулықтарды өзгерту және толықтыру туралы ұсыныстар енгізеді;

20) жұмыс орнындағы қауіп-қатерлерді азайту жөніндегі, оқиғалар мен жазатайым жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады, іс-шараларды өз құзыреті бөлігінде орындайды және олардың орындалуы туралы өндірістік бірлік басшысына хабарлайды;

21) жүзеге асырды жаңадан қабылданған жұмысшылардың тағылымдамасын тұрақты бақылау, тағылымдама аяқталғаннан кейін, әңгімелесу кезінде жұмысшылардың Жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін және нұсқаулықтарды білуін тексереді;

22) қажет болған кезде жұмыстың дұрыс тәсілдерін көрсете отырып, жұмысшыларға қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарын түсіндіреді;

23) жұмысшылардың білімін тексеру кестесін жасайды, білімін тексеруге қатысады;

24) болған жазатайым оқиға туралы өндірістік бірліктің басшылығына дереу хабарлайды, қажет болған жағдайда ҚМГ компаниялар тобы ұйымының, зардап шегушіге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастырады, оны медициналық мекемеге жібереді;

25) егер бұл айналадағы қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе және авария туғызбаса, оқиға болған сәттегідей жұмыс орнындағы жағдайды және жабдықтың жай-күйін сақтау жөнінде шаралар қолданады; ;

26) өндірістік бірліктің басшылығына ерекше көзге түскен жұмысшылар мен бригадалардың басшыларын және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілдерді өздерінің еңбек міндеттерін табысты орындағаны және белсенді жұмысы үшін көтермелеу туралы ұсыныстар енгізеді, сондай-ақ заңнамалық талаптарға сәйкес қауіпсіздік қағидаларын орындамайтын адамдарды жазалау туралы өтініш жасайды;

27) жұмыс ауысымы басталар алдында қызметкерлерді ауысым алдындағы куәландырудан өтуін тексеруді жүзеге асырады.

5.2.3.7.2. Жұмыс персоналы бригадасының (буынының) басшысы (бригадир) бригада қызметкерлерінің еңбек және өндірістік тәртіпті, ЕҚжЕҚ жөніндегі нұсқаулықтарды сақтауын бақылайды және қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) рұқсат нарядтарын және басқа да қажетті құжаттарды алмай, арнайы рұқсатты және тиісті ресімдеуді талап ететін жұмыстарды орындауға жол бермейді;

2) жұмыс басталар алдында жұмыс орындарының жай-күйіне, олардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізеді, жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жабдықтарды, құрал-саймандарды, жеке қорғану құралдарын, қоршауларды және басқа да құрылғыларды тексереді, анықталған кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды;

3) вахтаны қабылдау кезінде бригада қызметкерлерінің назарын ауысым ішінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің жекелеген мәселелеріне аударады, қажет болған кезде алдағы жұмысты, жекелеген технологиялық операцияларды қауіпсіз орындау тәсілдері туралы нұсқама жүргізеді, ЕҚжЕҚ талаптарын мүлтіксіз сақтаудың жеке үлгісін көрсетеді;

4) бригада қызметкерлерін технологиялық (өндірістік) процеске сәйкес орналастыруды жүргізеді, бригада қызметкерлеріне бригада қызметкерлері үшін міндетті сипаттамалары бар жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөнінде қажетті нұсқаулар береді;

5) машиналарды, жабдықтарды, құрылыстарды одан әрі пайдалану жұмысшылардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін жағдайларда олардың жұмысын тоқтата тұрады;

6) алкогольдің, қатты әсер ететін есірткі құралдарының, психотроптық заттардың әсеріндегі, сондай-ақ ауру күйіндегі бригада қызметкерлерін жұмысқа жібермейді және бұл туралы объектідегі жұмыстардың тікелей басшысына немесе жоғары тұрған басшыға дереу хабарлайды;

7) объектідегі жұмыстардың тікелей басшысын объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйі туралы хабардар етеді;

8) басшылыққа бригада қызметкерлеріне жүктелген міндеттерді орындамағаны үшін, оның ішінде ЕҚжЕҚ жөніндегі нұсқаулықтарды бұзғаны үшін тәртіптік ықпал ету шараларын қабылдау туралы ұсыныстарды енгізеді;

9) бригада ұжымында ЕҚжЕҚ жөніндегі нұсқаулық талаптарын қатаң сақтауға бағытталған жұмысты жүргізеді;

10) басшылыққа бригаданың көзге ерекше түскен қызметкерлерін ЕҚжЕҚ бойынша белсенді жұмысы үшін көтермелеу туралы ұсыныстар енгізеді;

11) бригада қызметкерлерінің арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің және басқа да ЖҚК тиісті жай-күйін және міндетті пайдаланылуын, қоршау және сақтандыру құрылғыларының, автоматты бақылау және сигнал беру құрылғыларының жай-күйін бақылайды;

12) оқиға немесе жазатайым жағдай болғанда:

- өрт шыққан кездегі өрт сөндіру қызметі;

- апаттарды, оқыс оқиғалар кезіндегі авариялық-құтқару қызметі ;

- газдар мен булар кенеттен шыққан (жарылған) кезде газдан құтқару қызметі;

- жазатайым оқиғалар, қатты күйіктер, уланулар кезіндегі жедел медициналық көмек қызметтерін дереу шақыруды ұйымдастырады;

13) зардап шегушіге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді және оны медициналық мекемеге жолдауды ұйымдастырады;

14) жұмыс орнындағы жағдайды және жабдықтың жай-күйін оқиға болған сәттегідей (егер бұл айналадағы қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе және апат тудырмаса) сақтау жөнінде шаралар қабылдайды);

15) болған жазатайым оқиға туралы объектідегі жұмыстардың тікелей басшысына (жоғары тұрған басшыға) дереу хабарлайды;

16) ауысым аяқталғаннан кейін бригада қызметкерлерінен жұмыс орындарын, жабдықтар мен құрал-саймандарды тиісті тәртіпке келтіруді талап етеді;

17) өндірістік қажеттілік бойынша жұмыс орнында өзі болмаған жағдайда, штаттан тыс (жазатайым оқиға, инцидент, апат және т.б.) немесе ықтимал қауіпті жағдай туындаған кезде шешімдер қабылдау және хабарлама беру үшін жұмысты қауіпсіз орындау тәсілдерін жеткілікті тәжірибесі мен білімі бар бригада қызметкерлерінің арасынан бас, жауапты қызметкерді тағайындайды.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   74
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет