Газет 1935 жылғы шілдеден бастап шығадыжүктеу 5.35 Mb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата30.12.2016
өлшемі5.35 Mb.
1   2   3   4   5

Ибрахим  ЕРМЕКБАЕВ,

Қазақстан  журналистер

одағының  мүшесі,  тарихшы,

өлкетанушы.

Аудандық    орталық    кітапханада    әр    адамның    анасын    сүюі

арқылы  еліне, жеріне  деген  сүйіспеншілігін  арттырып,  өскелең

ұрпақты  аналардың  өлшеусіз  еңбегін  бағалай  білуге, мейірімд-

ілікке,  қайырымдылыққа,  адамгершілікке      баулу      мақсатында

ауданымыздың  көп  балалы  аналары  - «Алтын  алқа»  иелері:  9

бала    тәрбиелеп    өсірген    Жамалова  Сәнім  Сәрсенбайқызы,  жас

та  болса  8 бала тәрбиелеп  өсіріп  отырған    ұстаз  Жарылғасы-

нова Ардақ Сайлауқызы  және  8 бала  өсіріп  тәрбиелеп    отырған

медбике  Шекен  Анаргүл  Ержан қызымен    «Аналарға  құрмет  -өнеге  бастауы»  атты    кездесу    кеші    өтті.

Кеш  барысында  осы  тақырыпта  қатысып  отырған  аналардың

өмір    жолынан  слайд    көрсетіліп,  кеш    қонақтары – аналарға    -

Өздеріңіздің    өмір    жолдарыңыз,  отбасыңызда  8 – ші    наурыз  –

Аналар  мерекесі  қандай  ерекшеліктерімен  атап  өтіледі,

-  Бүгінгі    күнгі    бала    тәрбиесіне    көзқарасыңыз?  -  Ене    мен

келін  арасындағы  сыйластық  өз  отбасыңызда  қалай  сақталу-

да, ене  мен  келін  сырлас  бола  ала  ма?

- Отбасында  қыз  бала  мен  ер  бала  тәрбиелеуде  ерекшелік-

тер  бола  ма?  - сынды  сұрақтарға  өз  ойларын  ортаға  салып,

пікірлерімен  бөлісті.

№3 Қарауылкелді Орта  мектебінің  оқушысы Тағаш Аякөз  «Ай-

қаракөз»,  аудандық    №14  техникалық    колледж    студенті    Алтын-

бай Ақат  «Мама» әнін  аналарға, кеш  қонақтарына  шырқаса,  Қ.

Өтепова, Н. Иниятова, К. Иниятова Ілияс Құрмаштың «Ана»,  Т.Ай-

бергенов «Ана», Ш.Сариевтың «Асыл  ана»  өлеңдерін  мәнерлеп

о қыды.

Ана    -  тіршіліктің    гүлі,  отбасының    берекесі.  Ананың    балағадеген  махаббаты  шексіз.  Аналарды  қастерлеу,  құрметтеу  бар-

ша  адамзаттың  борышы,  міндеті.

Кешке    оқырмандар,  ұстаздар,  мекеме    қызметкерлері    қатыс-

ты.


Аналар    мерекесі    құтты    болсын!

Светлана  ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,

аудандық  орталық  кітапханада  кітапханашы.

Қазақстан  Республикасының

Тұңғыш    Президенті    Н.Ә.На-

зарбаевтың    «Тарихты    танып,

зерделеу    керек,  тарихты    та-

разылау    керек,  сонда    тағды-

р ы ң д ы ,   б ү г і н г і     т ұ р п а т ы ң д ы

танисың,  келешегіңді    бағдар-

лайсың, алдағы  жүрер  жолың-

ның  сілемін  табасың...   Халқ-

ының    басына    түскен    тау қы-

мет  қабырғасын  қайыстырып,

сол    жолда    басын    бәсекеге

тігіп,  қасықтай    қанын    аямай,

ш ы б ы н     ж а н ы н     ш ү б е р е к к е

түйген  өр  тұлғалардың  тағды-

рын    танытатын    да,  ұрпаққа

өнеге    етіп,  алдына    тартатын

да  - ТАРИХ»   -  деген  ұлағат-

ты    сөзі    өткен    тарихтың    да,

бүгінгі    тарихтың    да    халық

өмірімен,  тағдырымен    тығыз

байланысты ,  болашақта     да

к ү н     т ә р т і б і нен     т ү с п ей т і н,

ешкім  алып  тастай  алмайтын

тақырып      екенін      ұғындыру.

Аудандық  оталық  кітапхана-

да  жас  буынды  патриоттыққа,

отансүйгіштікке    баулу,  соғыс

жылдарындағы    майдангер  –

жауынгерлердің,  соның  ішінде

қайсар    да    қаһарман    Кеңес

О д а ғ ы н ы ң     Б а т ы р ы   -     қ а з а қ

қыздарының,  ерлік    жолдарын,

өр    тұлғаларын    таныту,  тере-

ңірек    ұғындырып,   тектіліктің

өнегесін    қалыптастыру    мақ-

сатында    Кеңес  Одағының  Ба-

т ы р ы     Ә л и я   М о л д а ғ ұ л о в а ,

М ә нш ү к   М ә м е т о в а ,     Х а л ы қ

Қаһарманы  Хиуаз  Доспановаға

арналған    «Мен  қазақ  қызда-р ы н а   қ а й р а н   қ а л а м »     а т т ы

Тарихи - танымдық    әдеби  –

сазды    кеші    өтті.  Осы    тақы-

рыпта    кітап    көрмесі    ұйымда-

стырылып,  «Аты    аңызға    ай-

налған    арулар»    тақырыбын-

да    слайд    ұсынылды.

Сондай – ақ,  кеш  барысын-

да    № 3 Қарауылкелді    Орта

мектебі    о қушылары:  М.Аман-

ғалиева  ақын  Я.Хелемскийдің

«Әлия    жүрегі»,   Қадыр  Мыр-

заәлінің  «Мәншүк»,   Айниязқ-

ызы  Гүлдана    Сағи  Жиенбаев-

тың «Әлия»  өлеңдерін  мәнер-

ле п     о қ ы с а ,     Т а ғ а ш   А я к ө з

«Мәншүк» әнін  шырқады.  «Ка-

тюша»  биі  кештің  көркін  аша

«Аналарға  құрмет  -

«Аналарға  құрмет  -

«Аналарға  құрмет  -

«Аналарға  құрмет  -

«Аналарға  құрмет  -

өнеге  бастауы»

өнеге  бастауы»

өнеге  бастауы»

өнеге  бастауы»

өнеге  бастауы»

«МЕН  ҚАЗАҚ

ҚЫЗДАРЫНА  ҚАЙРАН

ҚАЛАМ»

түсті.  Кітапхана  қызметкерлері

Перизат  Оразова - Әлия  Мол-

дағұлованың, Жанаргүл Қойлы-

бай – Мәншүк  Мәметованың,

Нұрғайша  Ермекбаева – Хиуаз

Доспанованың    монологтарын

оқып, қатысып  отырған  көрер-

мендерін    бір    толқытып    өтті.

Кешке    аудан  әкімінің  орынба-

сары  Ш.Спанова,  о қырмандар,

ұстаздар,  о қушылар,т.б.  қаты-

сты.

Мәңгілік    аңызға    айналғанерліктерімен    қазақ    халқының

даңқын  әлемге  жайған    Батыс

өңірінен  шыққан  қазақтың Ба-

тыр    қыздарының    өмір    жолы,

соғыс  жылдарындағы  ерліктері

талай    ұрпаққа    өнеге    болары

ақиқат.  Өсер    елдің    аңызға

айналған  Ер  Тұлғаларын  тану

-  өз    Отанын    сүюдің,  қайсар

тектіліктің  белгісі.  Ұрпақтан –

ұрпаққа    өнеге,  мирас    болып

қалатын    -  тарих.  Тарихтың

талай    қабат    қойнауы    әлі    де

талай  ұрпақты  тектілікке, ерл-

ікке, асқақ  рух  пен  биік  дүни-

етанымға  жетелейді.

Қайсар    қазақ    қыздарының

қыршын    өмірлері    үзілгенімен,

жер  шары  олардың  қаһарман-

дығын  аңыз  қылып  жырлауда,

мәңгілік  жырланады.

Қазір    еліміз    Тәуелсіздіктің

Туын    көкке    көтеріп,  Мәңгілік

Елді    басты    бағдар    етіп,  тәу-

елсіздігіміздің  даму  даңғылын

Нұрлы    Жолға    айналдыруда.

Елбасы    айқындап    берген

«Нұрлы  Жолмен»  нық  басып,

«Қазақстан – 2050 Стратегия-

сында  көзделген  биік  мақсат-

тарға  берік  бірлікпен  алға  ба-

суда.


Тәуелсіздігіміз  - мәңгі, еліміз

-  тыныш,  халқымыз      -  аман

болып,  терең    тамырлы    тари-

х ы м ы з д ы  

 

з е р д е ле п ,т е к т і л і г і м і з д і     ж ой м а й ,     Е р

Тұлғаларымызды    ұлықтап,  ха-

лқымызды    құрметтеп      биіктен

көріне  берейік  - деген  тілегімдібілдіремін.

Дариға  АУДАНБАЕВА,

Сәрсен қызы,

аудандық  ОКЖ  аға

әдіскері.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет