Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясыжүктеу 1.15 Mb.
Pdf просмотр
бет3/11
Дата09.03.2017
өлшемі1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. 

Арифметикалық прогрессияның айырымын табыңдар: 

1) a

1  


= 3,  a

2  


= 5;                    2) a

1  


= 7,  a

6  


= 15;                   3) a

2  


= -1,  a

4  


= 5;                                  

4) a

= 5,8,  a6  

= 6,4;              5) a

5  

= -10,  a11  

= 8;                 6) a

4  

= 40,  a9  

= 90.  


5. 

Арифметикалық  прогрессияның  алғашқы  п  мүшесінің  қосындысының  мәнін 

есептеңдер: 

1) a

1  

= 4,  d = 3 және п = 5;                                    2) a

1  


= - 2,  d = 

2 және п = 8;             

3) a

1  


= 0,5,  d = 

0,5 және п = 20;                              4) a

1  

= - 0,4,  d = - 0,4 және п = 10.             

6. 

Арифметикалық  прогрессияның  алғашқы  п  мүшесінің  қосындысының  мәнін 

табыңдар: 

1) a

1  

= 6,  a3  

16 және п = 9;                                  2) a1  

= - 7,  a

3  

= -


1 және п = 6;  

3) a

3  

= 3,  a7  

21  және п = 30;                              4) a4  

= - 25,  a

8  

= - 


4  және п = 18.      

 

ЖТ-6(9-сынып): Геометриялық прогрессия 1. 

Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін табыңдар: 

1) 4; 8; 16; ... ;                   2) 2; - 6; 18; ... ;                         3) 1,2;  3,6; 10,8; ...;  

4) - 1; - 6; - 12; ... ;            5) – 4,5; - 1,5; - 0,5; ... ;             6) - 9;  3; - 1; ... .  2. 

Геометриялық прогрессияның п-ші мүшесін есептеңдер: 

1) b

1  


= 1,  = 2 

және п = 3;                                      2) b

 1  

= - 1,  q = 2 және п = 5;             

3) b

 1  

=  1,  q = -2 және п = 8;                                   4) b

 1  


= - 1,  = - 2 

және п = 15;             

5) b

 1  


= 2,  = - 1 

және п = 10;                                  6) b

 1  

= - 2,  = -2 және п = 4;  

7) b

 1  

= - 3,  q = - 1 және п = 22;                                8) b

 1  


=  3,  q = -1 

және п = 18;             

9) b

 1  


= 0,2,  q = - 2 

және п = 5;                                10) b

 1  

=  - 0,5,  q = 2 және п = 6.             

 3. 

Геометриялық прогрессияның  бірінші мүшесін табыңдар: 

1) b

 5  

= 32,  q = 2;                    2) b 6  

= 64,  = -2;                   3) b

 4  

= 81,  q = - 3;                                  10 

 


4) b

 3  


= - 27  q = 3;                  5) b

 8  


= 16,  q = 2;                     6) b

 7  


= - 1,  = -1;   

7) b

 4  

= - 8,  q = -2;                  8) b 10  

= 12,  q = - 1;                  9) b

 6  

= 27,  = 3.   

4. 

Геометриялық прогрессияның еселігін табыңдар: 

1) b

 1  


= 4,  b

 2  


= 2;                    2) b

 1  


= 64,  b

 6  


= 2;                   3) b

 2  


= -1,  b

 4  


= - 4;                                  

4) b

 3 

= 0,3,  b 6  

= 8,1;              5) b

 5  

= -81,  b 2  

= 3;                  6) b

 4  

= -2,  a 6  

= -2.  


5. 

Геометриялық  прогрессияның  алғашқы  п  мүшесінің  қосындысының  мәнін 

табыңдар: 

1) b

 1  

= - 5,  3 және п = 4;                                    2) b

 1  


= - 6,  q = 

0,5 және п = 5;             

3) b

 1  


= 0,5,  q = 

0,5 және п = 3;                               4) b

 1  

= - 0,2,  q = - 5 және п = 4.             

6. 

Геометриялық  прогрессияның  алғашқы  п  мүшесінің  қосындысының  мәнін 

табыңдар: 

1) b

 1  

= 7,  b 3  

7 және п = 3;                                  2) b 1  

= - 5,  b

 3  

= -


20 және п = 4;  

3) b

 3  

= -5,  b 7  

= -


5  және п = 5;                              4) b

 4  


= 6,  b

 8  


96  және п = 6. Тригонометрия элементтері 

ЖТ-7(9-сынып): Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер 

1. 

Өрнекті ықшамдаңдар: 

1)    sin

2

х+cos2

х-2;               2) 

α

α

α2

2

2sin

1

sinctg        3) tg 

α⋅ctg α  +ctg

2

α   


4)    sin

2

х-1+cos2

х+(1- sin х)(1+ sin х);               5) 

α

α

α2

2

41

ctg

tg

tg

+

+;       6) 

α

αα

cos


sin

1

sin2

27)    2-sin6х-cos


6х;         8) 2sin

х +cos


2

х -1+(1- sin х)(1+ sin х);      9) 

α

α

αα

2

22

2

cossin

ctg

tg2. 


Тепе-теңдікті дәлелдеңдер: 

1) sin


4

 

α+ sin2

α cos


2

α+ cos


2

α=1 ;                        2) (tg α+ ctg α)

2

-(tg 


α-ctg α)

2

=4; 3) tg

2

α - sin2

α= tg


2

α sin


2

α ;                                 4) 

1

cos


sin

2

)cos

(sin


cos

sin


4

1

22

2

=+

+α

αα

α

αα

5) sin4

α+cos


4

α- sin


6

α- cos


6

α= sin


2

α cos


2

α;                       6) 

α

α

αα

α

ctg

=

+

1cos

sin


1

sin


cos

3

3

ЖТ-8(9-сынып): Келтіру формулалары 

1. 

Берілген өрнекті бұрышы α-ға тең тригонометриялық өрнекпен алмастырыңдар:  

1) cos(

α

π+

2

3);            2) tg(

α

π2

3)             3) sin(

π-α);                  4) cos(

α

π2

); 


5) sin(

α-π);                 6) tg(-α+270°);          7) cos

2

(180


°-α)           8) ctg

2

(2π-α);  

9) – cos(

α

π2

3

);        10) tg(α

π

+2

3

)            11) cos (- π-α);           12) sin (- 

α

π2

); 13) cos (

α-π


);            14) сtg(-α-270°);        15) sin 

2

(180°-α)        16) tg

2

(2π+α). 

2. 

Берілген өрнекті сүйір бұрыштың тригонометриялық функцияға келтіріңдер: 

1) sin 139

°;                  2) tg 170°;              3) cos (-160°);               4) ctg (- 95°);          

5) cos 240

°;                 6)  tg 145°;              7) cos ( -190°);             8) 

сtg 320°;               

11 


 

9) cos (-280

°);            10) tg (-310°);         11) sin (-220°);            12) ctg (-470°); 

13) sin 1914

°;                      14) tg 23,7π;                         15) cos (-1560°);             

16) ctg 1035

°;          17) tg (-2000°). ЖТ-9(9-сынып): Қосу формулалары 

1. 


Кестені пайдаланбай есептеңдер: 

1) sin105

° ;             2) tg15° ;                  3) cos75° ;              4)   ctg105°; 

5) 


0

0

00

0

00

0

11sin

19

sin11

cos


19

cos


20

sin


10

cos


20

cos


10

sin


+

;                     6) 28

5

sin7

3

sin28

5

cos7

3

cos39

sin


9

cos


39

cos


9

sin


0

0

00

π

ππ

π

+7) 3

3

23

sin


05

)

303

cos(


)

3

cos(sin

)

3sin(

cos


0

tg

+

α

αα

α

 ;         8) α

α

αα

α

4)

3

45(

)

45(

)

345

(

)45

(

90sin

0

00

0

0tg

ctg

tg

tg

tg

++

+

++9) 

1

)8

(

)8

(

1)

8

()

8

(+++

α

πα

π

απ

α

πtg

tg

tg

tg

;                             10) 1+tg

αtgβ

β

αβ

α

coscos

)

cos(11) ctgα+ ctg(90°-α)

α

αcos

sin


1

 ;                    12) 

2

)

()

(++

+

βα

β

αβ

α

βα

tg

tg

tg

tg

tg

tg

2. Егер: 1) cosα=-

5

4,  sin

β=-


5

3

 және   π<α<

2

3π

,  


π

β

π2

2

3<

<

 

болса, онда cos(α-β)-ны; 2) sin

α=

54

,  cos


β=-

17

15 

және  α, β - II ширекке тиісті болса, онда sin(α-β)-ны;  

3) sin

α=

178

,  cos


β=

5

4 

және  α, β - I ширекке тиісті болса, онда sin(α+β)-ны; 

4) sin

α=

178

,  cos


β=

5

4 

және  α, β - I ширекке тиісті болса, онда cos(α+β)-ны; 

5) sin

α=

419

,  sin


β=-

41

40 

және   α - II ширекке, β - IV ширекке тиісті болса, онда 

sin(

α+β)-


ны табыңдар.  

ЖТ-10(9-сынып): Қосбұрыш пен жартыбұрыштың формулалары 

1. 

Егер: 1) sinα=0,8 және  0°<α<90° болса, онда sin2α, cos2α,  tg2α-ны;  

2) sin

α=

135

 

және 2

π

<α<π 

болса, онда sin2α, cos2α,  tg2α-ны; 

3) tg


α=

4

3 

және π<α<

2

3

π 

болса, онда sin2α, cos2α,  ctg2α-ны; 

4) cos

α=-


0,6 және π<α<

2

3π

 

болса, онда sin2α, cos2α,  tg2α-ны табыңдар. 2. 

Теңдіңтің дұрыстығын тексеріңдер: 

1) sin

12

π cos

12

π=

4

1;              2) sin75

° sin15°=

4

1

;            3) sin10° sin50° sin70°=

8

1 ;           

 4) 3+4 cos2

α+ cos4α=8 cos

4

α;           5) α

α

αα

4

sin4

1

2cos

2

=− tg

ctg

12  

ЖТ-11(9-сынып): Тригонометриялық функциялардың қосындысы, айырымы және 

көбейтіндісінің формулалары 

1. 

Өрнекті көбейтінді түрінде жазыңдар: 

1) sin40

°+sin16°;           2) sin2α+sinα;        3) sin20°-sin40°;         4) sinα- sin3α; 

5) cos45

°+cos15°;         6

) cos2х+cos3х;      7) cos20°-cos30°;        8) cosх-cos3х; 

9) tg2


х+tgх;                   10) tg3х-tgх;           11) cos18°- sin22°;      12) cosα- sinα;   

13) cos50

°+ sin80°;       14) cosα+sinα;        15) tg4

х+ ctg2х.  

 

Тест тапсырмалары 

 

7-сынып 

 

Т-1(7-сынып): Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері а

15

 · 


а

-18 


өрнегінің а = 0,5 болғанда мәнін табыңдар. 

А. -8.  


В. 8.  

С. 0,125. 

D. -0,125. х

-25

 : 


х

-29 


өрнегінің х = -2 болғанда мәнін табыңдар. 

А. 16. 


В. -16. 

С. 


16

1D. 


16

1

 

у 

-23


 : 

у

-30
у

11

 · у

өрнегін ықшамдаңдар. А. уВ. у 

-2 


С. у

 D. 1. (-

а-9

 

·с10

)

-2

а

20

· с-22

  

өрнегінің а = -1 және с = -1 болғанда мәнін табыңдар.            А. 1. 

В. -1. 


С. 0.  

D.4. 


5са

· 

82

3



с

а

 : 


7

3

3

са

өрнегін ықшамдаңдар.         

А. 1.  

В. а

. 

С. а -5 

. 

D. 


а

5

 

с 

Т-2(7-сынып): Көпмүше және оған амалдар қолдану 

 (х + 1) (х + 1) – х

2

 өрнегіне мәндес өрнекті көрсетіңдер. 

А. 2х

2

 + 2


х + 1 

В. 2х + 1 

С.  х + 1 

D. 1 


 (

х – 2) (х – 3)  + (4 – х) (х + 2)  өрнегіне мәндес өрнекті табыңдар. 

А. х

2

 + 2х + 6 

В.  3х + 14 

С. –3х + 14 

D. 14 


5(2


х + 3)(х + 2) – 2(х – 1)(5х – 4)  өрнегіне мәндес өрнекті көрсетіңдер. 

А. 53х + 32 

В. 17х + 28 

С.  38 


D. 22 

 

Т-3(7-сынып): Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы а

2

 – 4

 

өрнегіне тепе-тең өрнек 

А. (а + 4) (а – 4)  В. (а –  2)

2

 

С. (а – 2)(а – 2) D. (

а + 2) (а –  2) 

  –  b2

 

өрнегіне тепе-тең өрнек

 

13 


 

А. (b +  ) (b –  )  В. (b –   )

2

 С. (  b) (  b)   D. (

 b) (

 b

 

Т-4(7-сынып):  Екі  өрнектің  қосындысы  және  айырымының  квадратының 

формулалары  

(а + b)

2

 өрнегіне тепе-тең өрнек

 

А. а2

 – b

2

 В. а

2

 + аb + b

2

 С. а

2

 + 2аb + b

2

 D. 

а

2

 + b

2

  (

а – b)

2

 өрнегіне тепе-тең өрнек

 

А. а2

 – b

2

 В. а

2

 – аb + b

2

 С. а

2

 – 2аb + b

2

 D. 

а

2

 + b

2

  (

а +  )

2

 өрнегіне тепе-тең өрнек

 

А. а2

 +   

В. а

2

 + 

а +   

С. а

2

 +  

а +   

D. 


а

2

 +   

 

Т-5(7-сынып):  Екі  өрнектің  кубтарының  қосындысы  және  айырымының 

формулалары 

(2 – а)

3

 өрнегіне тепе-тең өрнек

 

А. 

а

3

 + 6 а

 2

 - 12 а + 

В. 


(2 – 

а)(а

 2

 + 2 а + 4) 

С.(а + 2)(а

 2

 - 2 а + +4) 

D. 


а

3

 + 6 а

 2

 + 12 а + 

(–2 – а)

3

 өрнегіне тепе-тең өрнек

 

А. 

а

3

 + 6 а

 2

 - 12 а  +

В. 


(–2 – 

а)(а

 2

 + 2 а  +4) 

С. 


(

а + 2)(а

 2

 - 2 а + 4) 

D.  
а

3

 – 6 а

 2

 –12 а  

(1 – 2а)

3

 өрнегіне тепе-тең өрнек 

А.  


-  6 

а + 6а

 2

  -  8 а

 3

   В. 

(1– а)(4а

 2

 + 2а +1) 

С.  


(1 + 2 

а)(4а

 2

 + 2а +1) 

D.  


-  6 

а

2

+ 6а

 

  -  8 а

 3

    


Каталог: files -> blogs
blogs -> А. Райымбергенов
blogs -> «Абайтану»
blogs -> Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында біртақырыптық оқыту принциптері
blogs -> Методическое пособие по обучению интегрированным предметам «казахский язык и литература»
blogs -> Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
blogs -> «Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін, Қайта тудым өмірге, қайта келдім, Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, Айта бергім келеді, айта бергім »
blogs -> Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия
blogs -> Жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекет басшысының «ТӘуелсіздік толғауы» шығармасын зерделеу аясында


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет