Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыжүктеу 1.9 Mb.
Pdf просмотр
бет11/13
Дата22.12.2016
өлшемі1.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

IV бөлім. Эволюция ( 23 сағат ). 

 

 

Х тарау. Эволюциялық  идеялардың дамуы. Эволюцияның дәлелдемелері (4 сағат). 

 

35. 


Эволюциялық түсініктердің шығуы және дамуы. Эволюционизмнің 

алғышарттары. Ламарктың эволюциялық теориясы.  

36. 


Ч.Дарвин және оның түрлердің пайда болу теориясы. Ч.Дарвиннің 

эволюциялық теориясының негізгі ұстанымдары. Эволюцияның 

синтетикалық теориясының шығуы. 

37. Эволюцияның дәлелдемелері.  Эмбриологиялық дәлелдемелер. 

Морфологиялық дәлелдемелер. Палеонтологиялық дәлелдемелер. 

Эволюцияның биогеографиялық дәлелдемелері. 

38. Түр. Түрдің критерийлері. Популация. 

№9 зертханалық жұмыс. 

Әр түрге жататын өсімдіктердің морфологиялық ерекшеліктері. 

 ХI тарау. Эволюциялық процестің механизмдері (7 сағат) 

 

39. Өзгергіштіктің эволюциялық процестегі рөлі. Мутациялық 

өзгергіштік. Үйлесімдік өзгергіштік. 

40. 


Табиғи сұрыпталу-эволюцияның бағыттаушы факторы. 

41. Тіршілік үшін күрес. Түрішілік күрес. Түраралық күрес. 

Сұрыптаудың тиімділігі. 

42. 


Популяциялар ішіндегі табиғи сұрыпталудың формалары. Қозғаушы 

сұрыптау. 

43. 


Тұрақтандырушы сұрыптау. Гендер дрейфі. Популяциялық 

толқындар. Оқшаулану. 

44. 


Бейімділік. Қорғаушы рең. Жасырушы рең. Мимикрия (еліктеуші 

рең). Сақтандырушы рең. Бейімділіктің жетілдірілуі және оның 

салыстырмалы сипаты.  

№10 зертханалық жұмыс. 

Организмдердің бейімделгіштігі. 

45. Түртүзілу. Эволюциялық процестің  негізгі бағыттары. Эволюция 

бағыттарының арақатынасы. 

№11 зертханалық жұмыс. 

Өсімдіктердегі ароморфоздар және бунақденелілердегі  

идиоадаптациялар. 

 ХII тарау. Жерде тіршіліктің пайда болуы (2 сағат). 

 

46. 


Тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастардың дамуы. Жерде  

76 


тіршіліктің пайда болуы туралы теориялар. Л.Пастердің тәжірибесі. 

47. 


Органикалық молекулалардың абиогендік синтезі. Тіршіліктің пайда 

болуы  туралы  қазіргі көзқарастар. Қазіргі кезде Жерде тіршіліктің 

пайда болуы мүмкін бе? 

 ХIII тарау. Жерде тіршіліктің дамуы (6 сағат). 

 

48. Криптозойда тіршіліктің дамуы.Архей. Протерозой. Жануарлардың 

алуантүрлілігінің күрт жоғарылауы. Палеозой заманында тіршіліктің 

дамуы. Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Тас көмір, Пермь. 

49. Мезозой заманында тіршіліктің дамуы. Триас. Юра. Бор. Кайнозой 

заманында тіршіліктің дамуы. Палеоген. Неоген. Антропоген. 

50. 


Органикалық  дүниенің  алуантүрлілігі. 

51. Жүйелеудің ұстанымдары. Жүйелеудің шығуы. Жасанды және табиғи  

жүйелер. Организмдерді  жіктеу. 

52. 


Тіршіліктің  жасушалық емес формалары — вирустар, фагтар.  

53. Тіршіліктің  жасушалық  формалары, олардың  ядросыздарға  және 

ядролыларға  бөлінуі. Прокариоттар. Эукариоттар. 

 

ХIV тарау. Адамның шығу тегі (4 сағат).  

54. 


Адам шығу тегінің дәлелдемелері. Адам мен адам тәрізді 

маймылдардың ұқсастығы және айырмашылықтары. 

55. 


Еңбек және адамның пайда болуы. Антропогенездің алғышарттары. 

56. Алғашқы адамдар. Ежелгі адамдар. Ертедегі адамдар. Қазбадан  

табылған  осы заманғы типтес  адамдар. 

57. 


Адам нәсілдері. Нәсілшілдіктің дәрменсіздігі. Нәсілшілдіктің  

кертартпалық мәні. 

 

V бөлім. Экология негіздері ( 11 сағат).  

 

XV тарау. Экожүйелер (7 сағат ).  

58. 


Экология пәні. Ортаның экологиялық факторлары. 

59. Биотикалық оптимум. Организмдердің тіршілік ортасына бейімделуі 

60. Әртүрлі түр популяцияларының, экожүйелердің өзара әрекеттесулері. 

61. Бірлестіктер. Экожүйелер. Бірлестіктердегі организмдердің қызмет 

атқаратын топтары. Экожүйелердің мысалдары. 

62. 


Энергия ағымы және қоректік тізбектер. Экологиялық пирамида. 

Экожүйелердің өнімдері. Экожүйелердің қасиеттері. Өздігінен 

реттелу. 

63. Экожүйелердің ауысуы. Адамның әрекетіне байланысты 

экожүйелердің ауысуы. Агроценоздар. 

64. 


 Экологиялық  білімді  адамның практикалық әрекетіне пайдалану. 

 XVI тарау. Биосфера. Адам әрекетінің биосфераға әсері. 

Биосфераны қорғау (4 сағат). 

 

65. 


Биосфера туралы В. И. Вернадскийдің ілімі. Биосфераның құрамы: 

тірі зат, түрлік құрамы. Табиғатта көміртек пен азот айналымы. Тірі 

организмдердің  шөгінді жыныстарды   және топырақты түзудегі рөлі.                                                                                                               

66. Адамның биосферадағы рөлі. Ауқымды экологиялық проблемалар. 

67. Қоғам және қоршаған орта. Халық санының артуы. Индустриялық 

тұтынушылар қоғамы. Халықаралық ынтымақтастық және 

кедейлікпен күрес. Экологиялық қауіпсіздіктің концепциялары. 

68. Қазақстан Республикасының экологиялық проблемалары. Тұрақты 

даму. 
 

 

 

 

77 


ФИЗИКА 

7-сынып  

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ) 

 

№ 

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары Сағат саны 

Барлығы, 

сағ 

теория  практика Физика – табиғат туралы ғылым 

Табиғат  және  адам.  Физика  –  табиғат  туралы ғылым. 

 Физикалық терминдар мен ұғымдар. Физика және техника. Қазiргi әлемдегi физика. 

 Аспан денелері туралы ғылым.  Орталық  Азия  және  ғылымның  дамуы.  Ежелгі 

дүниедегі халық астрономиясы. 

 Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент. 

 Физикалық теория.   Физикалық  шама.  Шамаларды  өлшеу.  Өлшеулер 

мен  есептеулердің  дәлдігі.  Өлшемдердің  метрлік 

жүйесі.  Бірліктердің  халықаралық  жүйесі.  Үлкен 

және кіші сандарды ықшамдап жазу. 

 

№1-лабораториялық  жұмыс.  Өлшеуiш  цилиндр 

(мензурка)  бөлiктерiнiң  құнын  анықтау.  Дененiң 

көлемiн өлшеу.  

 Практикалық жұмыс:  

Аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау. 

 

Заттың құрылысы 

Атомдар және молекулалар. Заттың молекулалық құрылысы. Молекулалардың қозғалысы. 

Диффузия құбылысы.  

 

№2-лабораториялық жұмыс. Кішкентай 

денелердің өлшемін анықтау. 

 

Дене температурасының оның молекулаларының 

жылдамдығына тәуелділігі. Заттың агрегаттық 

күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық 

көзқарас негізінде түсіндіру. 

 Масса және заттың тығыздығы.  №3 лабораториялық жұмыс. Қатты дененің 

массасы мен тығыздығын анықтау 

 

(Қазіргі әлемдегі нанотехнология).* 

 Қозғалыс  

10 

Механикалық қозғалыс. Қоршаған орта және 

механикалық қозғалыс.

  Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы. 

 Планеталардың қозғалысы. Коперниктің 

гелиоцентрлік жүйесі.  Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол.  Практикалық жұмыс:  Қозғалыстың салыстырмалылығы. 

 

1 Бiрқалыпты және бiрқалыпты емес қозғалыстар. 

  

78 


Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері. 

Бiрқалыпты емес қозғалыс кезiндегi орташа жылдамдық. 

 

1 Бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигi.  

 Практикалық жұмысЖол, орын ауыстыру 

және бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы 

дененің координатасы. 

 

1 10 


№1-бақылау жұмысы. 

 

Денелердің өзара әрекеттесуі 

12 

Инерция. Күш – денелердiң өзара әрекеттесуiн сипаттайтын шама. 

 Тартылыс құбылысы. Бүкiл әлемдiк тартылыс 

заңы.


 

 Ауырлық күші. Басқа планеталардағы ауырлық күші. 

 Дененің салмағы. Салмақсыздық  Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді 

есептер шығару 

 Деформация. Гук заңы. Динамометр.  Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді 

есептер шығару. 

 Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру.  Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін 

күштерді қосу 

 10 


№4 лабораториялық жұмыс. Серпімді 

деформацияларды зерделеу.  

 

11 

Практикалық жұмыс: Механикадағы күштер. 

 

12 

№2-бақылау жұмысы 

 

Қысым 

11 17 

Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі. 

 Паскаль заңы.  Гидравликалық пресс. 

 Газдың қысымы. Ауырлық күшінің әрекетінен 

сұйықтар мен газдарда болатын қысым. 

 Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару. 

 Қатынас ыдыстар. (Су құбыры)*.   Атмосфералық қысым.  

  

Торричелли тәжірибесі. Барометр 

 Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты 

өзгеруі. Манометрлер. Сорғылар. 

 10 


Архимед күші. 

 11 


№ 5 лабораториялық жұмыс. Архимед заңын 

тексеру. 

 

12 

Денелердің жүзу шарттары. Ареометрлер. (Су 

көлiгi)*. 

 13 


№ 6 лабораториялық жұмыс. Дененің сұйықта 

жүзу шарттарын анықтау. 

 

14 

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді 

есептер шығару 

 

 

79 


1 5 

(Ауада ұшу)*. 

 16 

Практикалық жұмыс: Архимет заңын тексеру.  

 

17 

№3-бақылау жұмысы 

 

Жұмыс. Қуат. Энергия 

12 

Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Қуат. 

 Энергия. Денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары. 

 Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы. Деформацияланған 

серіппенің потенциалдық энергиясы. 

 Механикалық энергия. Механикалық энергияның 

сақталу заңы.  

 Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару 

 Күш моменті. Тепе-теңдiк шарттары. Иінді таразылар. 

 

№7 лабораториялық жұмысИіндіктің тепе-

теңдік шарттарын анықтау. 

 Көлбеу жазықтық. Механиканың «Алтын ережесі». Механизмдердің пайдалы әрекет 

коэффициенті. 

 

№8 лабораториялық жұмыс. Денені бірқалыпты 

көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу 

жазықтықтың ПӘК-ін анықтау. 

 10 


(Ең қуатты машиналар. Тiрi табиғаттағы қуат 

және жұмыс.)* 

 11 

Практикалық жұмыс: Механизмдердің пайдалы 

әрекет коэффициенті. 

 12 


№4-бақылау жұмысы 

 

Барлығы:                                                                                       41 

24 

65 

 

Уақыт қоры (4 сағат). 

* бұл  материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға 

болады. 

 

ФИЗИКА 

8-сынып  

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ) 

 

№ п/п 


Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары 

Сағат саны 

Барлығы, 

сағ 


теория 

практ. 


Жылу құбылыстары 

18 24 

1. 


Температура. Оны өлшеу тәсілдері. 

Термометрлердiң түрлерi. Температураның 

шкаласы. 

 2. 


Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. 

Диффузия. 

 3. 

Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. 

  

80 


Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.  

 

(Жылу құбылысының тірі организмдегі ролі. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. 

Жылу берудегі конвекцияның орны. Суық кездегі 

адам)*. 

 4. 


Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу 

сыйымдылығы. 

 6. 

№ 1 лабораториялық жұмыс. Температуралары 

әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін 

салыстыру. 

 7. 


Отынның меншікті жану жылуы. Отынның 

энергиясы.  

 8. 

Механикалық және жылу процестеріндегi 

энергияның сақталу және айналу заңы.  

 9. 


Практикалық жұмыс: Денені қыздыру үшін 

қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу 

мөлшерін есептеу. Заттың меншікті жылу 

сыйымдылығын анықтау  

  

10. Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердiң 

балқуы және қатаюы. 

 11. 

Балқу температурасы. Меншiктi балқу жылуы.  

 12. 

№ 2 лабораториялық жұмыс.. Мұздың меншiктi 

балқу жылуын анықтау. 

 

13. 

Будың пайда болуы. Булану және конденсация. 

Қаныққан және қанықпаған булар. 

 14. 


Ауаның ылғалдылығы. Ылғалдылықты өлшеуге 

арналған құралдар. 

 15. 

№ 3 лабораториялық жұмыс. Ауаның 

ылғалдылығын анықтау. 

 

16. 

Қайнау. Меншiктi булану жылуы. 

 17. 

Қайнау температурасының атмосфералық 

қысымға байланыстылығын анықтау. 

 18. 


Термодинамика негiздерiТермодинамиканың 

бiрiншi заңы. Газдың және будың жұмысы. 

1 

 19. 

Жылу процестерiнiң қайтымсыздығы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Қазiргi 

физикадағы термодинамиканың рөлi. 

 20. 

Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштары-

ның п.ә.к.-ті. Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру 

жолдары. Тоңазытқыш. 

 21. 

(Жылу қозғалтқыштарының энергетиканың 

дамуындағы рөлi. Жылу қозғалтқыштары және 

оның адам өміріндегі маңызы. Жылу машиналары 

және табиғатты қорғау.. Жылу машиналарын 

пайдаланудағы экологиялық мәселелер). 

 22. 


(Айдағы, Марстағы, Шолпандағы 

термодинамикалық жағдайлар). 

 23. 


Практикалық жұмыс: Заттың агрегаттық күйлері 

өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу 

 

24. 

Бақылау жұмысы №1. «Жылу құбылыстары».  Электр құбылыстары 

15 

22  

81 


1. 

Денелердің электрленуі. Электр зарядының 

сақталу заңы. Электроскоп. Өткізгіштер мен 

диэлектриктер. 

 2. 

Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi. 

Кулон заңы.  Элементар электр заряды. 

 3. 


Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі. 

 4. 


Потенциал және потенциалдар айырымы. 

Конденсаторлар.. 

 5. 

Табиғаттағы электр құбылысы. Өндірісте және 

тұрмыста электрлендіруді есепке алу және 

қолдану.   

 6. 

Электр тогы. Электр тогы көздері. Электр тізбегі 

және оның құрамды бөлігі. 

 7. 


Ток күшi. Амперметр. 

 8. 


Кернеу. Вольтметр. 

 9. 


№ 4 лабораториялық жұмысЭлектр тiзбегiн 

құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток 

күшiн өлшеу.  

 10. 

Практикалық жұмыс: Ток күші мен кернеуді 

есептеу 

 11. 


Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Өткiзгiштiң электр 

кедергiсi. 

Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi.

 

  

  

12. № 5 лабораториялық жұмыс. Тiзбек бөлiгi үшiн 

Ом заңын тексеру. 

 

13. 

Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. 

Асқын өткізгіштік. 

 14. 


Резистор және реостат. Өткiзгiштердi тiзбектей 

және параллель қосу.  

 15. 

№ 6 лабораториялық жұмыс. Өткiзгiштердi 

тiзбектей және параллель қосуды зерделеу.  

 16. 

Электр тогының жұмысы мен қуаты. 

 17. 

№ 7 лабораториялық жұмыс. Электр тогының 

жұмысы мен қуатын анықтау.  

 18. 

Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц 

заңы. Қыздыру шамдары.. 

 19. 


Қыздыру шамдары. Электрқыздырғыш құралдар. 

Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар. 

 20. 

Электр тогының химиялық әсерi. (Фарадейдiң 

заңы). 

1  

21. Практикалық жұмыс: Элерктр тізбегін есептеу. 

 22. 

Бақылау жұмысы №2. Электр құбылыстары 

 

Электр тогының магниттік әсері 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет