Билал лайпанPdf көрінісі
бет13/35
Дата15.03.2017
өлшемі10,08 Mb.
#9623
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

2 4 4

Рахатлыкь  бла,  къазауат  бла  да;

Игилик бла, аманлыкь бла да;

Тюзлюк бла, терслик бла да;

Эркинлик бла, тутмакь бла да;

Къууанч бла, бушуу бла да *

Хар не тюрлю зат бла сыналаса сен.

Хар не болумда да адамлай  къалалсанг, 

Аджашмай, терсеймей, Хакь джолунда баралсанг, 

Джашауунгу Къуран бла, Шериат бла къурасанг, 

Имандан чыкъмай джашаялсанг, ёлалсанг,

Сынау дуниянгдан ассы  болмай ёталсанг,

Сора,


Ол дуниянг джарыкь болур,  рахат болур, 

Аллахынг да сеннге къууаныр, разы  болур».

Ю Ч СЁЗ

Сюргюнледен, хаписледен  келген Юч сёзню мен да билеме:

Къоркъма,  ийнанма,  тилеме.

Аллахны, адамны да джауу джорукъдан Къоркъма,

 джукь да тилеме. Ийнанма

 анга.


Ол  юочню ангылайды джангыз,

Ол  кючге тынгылайды джангыз - 

Джокъду аны бла сёлешиу,  келишиу да.

Хакь джол - ёлгюнчю аны  бла кюрешиудю.

Дагъыда

Къалюбаладан,  файгъамбарладан  келген Юч нюр сёзню биле,

Айтама: 


ийнан,  къоркь,  тиле.

Аллахха ийнан,

Аллахдан  къоркь,

Аллахдан тиле.2 4 5

Джаратхан да,

Джашатхан да,

Ёлтюрген да,

Тирилтген да - 

Олду.

Анга нйнан.  Андан  къоркь.  Андан тиле. Ол  айтханны  эт.

Андан башха Аллах джокъду.

Аламланы,  Заманланы,

Кёклени,  Джерни,

Къалюбаланы, ахырзаманны,

Туру, таша дунияланы,- 

Хар нени да 

Джаратхан — Олду,

Иеси — Олду,

Тёреси —  Олду.

Джангыз 

Анга бойсунабыз,

Баш урабыз,

Айтханын этебиз.

Къалгьан — джалгъанды.

Ш О Ш ЛУКЪ

У чуб кетерге хап-хазыр болуб,

Акъ  къанатларын 

Терк къагъа да, джыя,

Шошлукь,


Къайгъы терегинде,

Къанатлы бутакъдача,

Турады.

Джангыз


Ол - ШОШЛУКЪ -

Къайгъы терегине нек къоннган болур?

2 4 6


« ъ а й г ъ ы д а н  

къоркъмагъанын билдирир ючюнмю? 

Къайгъыгъа базман болур  ючюнмю?

Ким биледи.

Алай а,

Къайгьы терегинде,Бизге да кёз джетдире,

Тёгерекге сакь  къарай,

Агьарады шошлукь.

ОЛДУ КЪУТХАРЛЫКЪ БИЗНИ

1

Кёзге кёрюнмеген  шошлукь терегинде Ёселле, джетёлле, бишелле 

Къайгъыны  къып-къызыл  кёгетлери.(ай тохта,  алданма, узалма алагьа).

2

Къайгъыны, дауурну,  къоркъууну ичинде,Къан джугъу чапракъла титирете,

Ёселле, бишелле, джетелле

Шошлукьну-рахатлыкъны  чыммакь кёгетлери.

(ай  тохта,  аланы юзерге эртдеди алкъын).

3

Къайсына тартады ёзюнг,Къайсына къарайды  кёзюнг - 

Сайлау кесингдеди(дженгиллик этме,  сабыр бол,  сабыр бол) - 

Адам улуну тарихи эсингдеди.

4

Къайгъыны  ичиндеди  шошлукь.Шошлукь ну ичиндеди  къайгьы.

Аланы бирликлериди джашау.

Татлы-ачы  кёгетди джашау.

2 4 7


5

Джюрексинме,  англа да аны.

Хар нени да — кёзюую,  мардасы. 

Хорланмазлыкъла джашау да, ёлюм да. 

Бир-бирин дженгаллыкь тюлдюле ала.

t

Биз джаратмагьанбыз аланы экисин да. Бизде тюлдю аланы  оноулары.

Бизге джетгени Къуранда айтылады. 

Олду къутхарлыкь бизни.

ЁЛГЕНЛЕГЕ, САУЛАГЪА ДА ТИЛЕК

Ёлгенле саула бла къалалла,

Саула ёлгенле бла кетелле.

Мен  -  назмучу эмда хаджи  - 

Ол затха шагьатлыкь этеме.

Алай а, тилейме:

Ёлгенле саулагьа сукъланнгандан,

Саула ёлгенлеге сукъланнгандан,Я

 Аллах, сен сакьла!ХАР БИР МАХТАУ САНГАДЫ

Бу бай Джуртну,  субай Джуртну 

Аллах бизге бергенди.

Не эсе да, Халкъыбызны 

Артыкь сыйлы  кёргенди.

Саулукь берген дарманды 

Хауасы да, сууу да.

Кёз алмазна ариуду,

Ёзени да, тауу да.

Джуртуна кёре халкъы  - 

Ала ушамай  къалмайла.

2 4 8


Сёзю-башы,  кёзю-къашы 

Халкъыбыз да аллайды.

уллу Аллах, джаратдынг,

Джаннетингча, джуртну да.

Аны  да бизге бердинг,

Къызгъанмадынг джукъ ну да.

Ислам диннге юретдинг,

Хакь джолуна тюзетдинг,

Бизни джокъдан бар этдинг -  

Хар бир махтау Сангады.

Сенсе

джаратхан  бйзни,Сенсе

джашатхан бизни.

Муслиманнга-мукьминнге 

Джол бирди:  Сенден Сеннге.

Ла илаха илляллах,

Мухаммадун расулуллах.САЙЛАУ КЕСИБИЗДЕДИ

Бизге байракь тюлдю Шаркь не Баты: 

Къарачай-Малкъар халкъны энчиди хаты - 

Ёзю, сёзю, халиси,  сыфаты...

ТЮРК НАРТ АЛАН — ма аны тарихде аты.

Шумерлеге элтеди ызласакь  ызынгы,

Ой Чегем, да Басхан, да Холам-Бызынгы,

Ой Мал къар,  Къарачай — джулдузу бла Ай: 

Узакъгъа, джууукъгъа да багъалыса къалай!

Эминаладан, ёлетледен да къалгъанбыз биз, 

Сюргюнледен,  хаписледен да къайытханбыз биз,

2 4 9


Ненча азабдан,  палахдан  къутулгьанбыз биз,

Иншаллах, бюгюн да джутулмазбыз биз.

Эм ариу джуртун бергенди Аллах бизге:

Мёлекле къонуучу Минги Тауун бергенди бизге.

Нарат чегетлерин, таза сууларын да бергенди,

Ийманлы  болугьуз,  насыблы болугьуз дегенди.

Биз а,

Аллах айтханны  этер  орнуна,Дин, тил, джурт ючюн къазауат этер орнуна,

Аллах бергенни сакълар, джакълар,  къатлар орнуна,

Бир-бирибизни  къырыб, тонаб кюрешебиз,

Хакъны, Халкъны, Джуртну да сатыб  кюрешебиз,

Дуния  намысны,  ахрат азабны селеке этебиз.

«Кёзюн ал да, орнуна ачха сал» деб,

Ата-бабаларыбыз джийиргеннген  къауумгъа,

Ичкичи,  сыйсыз,  къахме къауумгъа,

Ол гяуур къауумгъа ушаб кюрешебиз,

Анга къул болуб, баш уруб кюрешебиз.

Дагьыда умут этебиз терслерге Аллахны,

Джибересе деб бизге душманны, сюргюнню,  палахны. 

Джаратхан Аллахха бойсунургьа унамайбыз да биз, 

Гяуурлагьа, ол тонгузлагьа, бойсунабыз биз.

Сора,

Эркишилерибиз,  аладача,Иманларындан, акъылларындан, саулукьларындан да тайыша, 

Ичиб, эсириб,  кирге булгьансала,

Тиширыуларыбыз да, аджирсиз байталлача,

Джер-джерде кишней, эр излей айлансала,

Ат-бет атала,  къахме бола айлансала,

Сора,


Уллу Аллах,  сыйлы Аллах

2 5 0

Нюрюн  бизден  айырмазмы?

Бизнича сыйсызладан 

Джаннет джуртун  сыйырмазмы?

Тюшюнюр эселе уа деб,

Аллах берди дагъыда заман.

Гяуурлагъа бизни сюрдюрдю джуртдан.

Дагъыда атыб къоймады,  къайтарды артха - 

Джуртубузну берди джангыдан.

Алай а, тюшюннгеннге ушамайбыз биз,

Энтда Аллах айтханча джашамайбыз биз. 

Къыйынлыкъ нек келед деб, билмейбиз сора, 

Джюрекде орун табмайды аят не сура.

Бир Аллахха,

Джаратхан Аллахха бойсунмайбыз да биз, 

Бойсунабыз минг тюрлю гяуургьа.

Сора турабыз сынсый, тарыгъа - 

Терсликни,  гюнахны  кюрей башхалагьа.

Огъай,

Хар не тюрлю палах да ичибиздеди,

Хар не тюрлю палах да кесибизденди.

Аны ангылаб, тюшюнмесек биз,

Кеси кесибизни тюзетмесек биз,

Эки дуниядан да къаллыкъбыз юлюшсюз.

Гяуур:  «хайыуан бол»,- дейди.

Ибилис:  «шайтан бол»,- дейди.

Аллах:  «Адам бол»,  «муслиман бол»,- дейди.

Сайлау кесибиздеди.САБИЙЛЕГЕ СОРУУ-ДЖУУАБ НАЗМУЧУКЪЛА

1

Къалайды  бизни атыбыз,Уллу Аламда атыбыз,

2 5 1

Аллах  атагъан  атыбыз?

-

 Адамды бизни атыбыз.Къалайды бизни атыбыз,

Дуния атагъан атыбыз?

- Аланды бизни атыбыз,

Таулуду бизни атыбыз.

Къайда джашайды хапкъыбыз?

- Джашайды бизни  халкъыбыз 

Аллах берген Джуртунда: 

Къарачайда,  Малкъарда,

Холамда,  Бызынгыда,

Чегемде эм  Басханда - 

Ёзенледе, тюзледе,

Шахарлада,  элледе...2

Неди бизни белгибиз?

- Минги Тауду белгибиз - 

Джурт тамгьабыз, энибиз, 

Орайдабыз,  кёлюбюз.

3

Не тилди тилибиз?

- Тюрк тилди тилибиз.Не динди динибиз?

-

 Ислам динди динибиз.

Ла илаха илляллах 

Мухаммадун расулуллах.ТЕЙРИ ХАЛКЪЫ  -  МА БИЗБИЗ

Джети къат Джер,  Кёк деген,

Тейри деген,  Тюрк деген,

Алан деген,  Нарт деген,

Тейри бла ант этген

2 5 2


Тейри  адамы  ма бизбиз,

Тейри 


халкъы  ма 

бизбиз,


Минги 

Таулу ма 

бизбиз.

Бизбиз 


—  Малкъар-Къарачай.

Джол тюзледен —  таулагьа,

Тейриден да 

— Аллахха 

Келтиргенди. 

Бюгюн 


биз 

Муслиманбыз-мукъминбиз.

Джуртубузда джашайбыз,

Хакь джолунда атлайбыз - 

Джокъду арыу не тохтау.

Уллу Аллахха махтау!АДАМНЫ СЫНЫ

Бу дунияда

Бий болургьа излеген бар,

Къул болургьа излеген бар.

Эки  къаууму да ала - 

Аджашханладан-тайышханладан~дыла.

Аллахны джоругъуна сыйынмайла ала,

Аллах айтханны онгсунмайла ала,

Джаратханнга бойсунмайла ала.

Къурайла кеслерине кёзбау джорукь, сый, адет.

Аллахны аллында Адамны  сыйы 

Ийманына кёреди джангыз:

Къуран бла Шериат бла джашагъанына кёреди, 

Фарызгъа,  Суннагьа тюз тургьанына кёреди,

Аллах джолунда,  Хакь джолунда баргъанына кёреди.

Анга кёре боллукьду

Адамны джашауу, ёлюуу, тирилиую да;

Анга керти сыйны  берилиую да.

2 5 3


Хар нени джаратхан бир Аллахдан сора 

Башха Тейри-Бий-Патчах-Тёре джокъду. 

Муслиманнга Анаяса -  Къуранды джангыз. 

Къалгъан бары  шайтанданды, джалгьандыДЖАШАСЫН ИЧКЕРИЯ

Къабырда уралла харе 

Сталин бла Берия:

Кавказны басханды  чаре - 

Кюеди Ичкерия.

Къралны  аты  - башха,

Къылыгъы — империя:

Энтда  кюеди отда 

Чечен джурт Ичкерия.

Патчахла,  инаралла 

Къууаналла ахратда,

Эки башлы  къушубуз 

Къайытханды деб,  артха,

Къайытхан бла къалмайын,

Джайылгьанды деб, уугъа.

Гяуурну чурукъларын 

Ит кибик джаламагьан,

Ол къургъан чалдышладан 

Сюрюуча манграмагъан -

Адам болсун,  халкь болсун  - 

Къоркъуулуду  къралгьа.

Ол баш ургъаны  ючюн,

Шайтаннга тюл, Аллахха.

Муслиман-мукъмин адам - 

Ийманлы-динли адам 

Зорлукь этмез, этдирмез,

Бий,  къул болама демез.

2 5 4


Гяуурну чурукъларын 

Ит  кибик джалагъанла,

О л  къургьан  чалдышладан 

Къой  кибик манграгьанла,- 

Ол  къулла,  къарауашла, 

Джахилле,  иймансызла, 

Аллахха тюл,  шайтанига 

Баш ургьан  иасыбсызла,

Джаратхан уллу Аллахха 

Къуллукъ этмей, бойсунмай, 

Иймансыз онручугъа, 

Мурдаргьа, тоноучугъа, 

Зулмугъа, ётюрюкге 

Къуллукъ этген,  бойсуннган, 

Ала этгенни онгсуннган, 

Аланы  юлгюге тутхан -  

Ол ит ассы  къауумдан,

Я

 Аллах,  кенг эт бизни.

Ийман  ючюн, дин  ючюн, 

Аллах берген тил  ючюн, 

Аллах берген джурт ючюн, 

Адам  ючюн, Халкь  ючюн 

«Аллаху акбар» деб, таукел 

Къазауат этгенлеге,Я

 Аллах, тенг эт бизни...

Къул  кърал бла ёзден халкь, 

Ит кърал бла бёрю халкь, 

Иймансыз бла ийманлы 

Бир тилде сёлешмезле, 

Ёмюрде келишмезле.

Джан-джанын талай туруб, 

Гимигир  империя. 

Муслиманны тилеги: 

Джашасын Ичкерия!


КЪЫСХА  УЗУН  ТИЛЕК

Иннетибиз Аллах болуб,

Анаясабыз Къуран  болуб,

Ийманыбыз толу болуб,

Малкъар-Къарачай  кърал болуб,

Джашар кюнню, Аллах, сен бер!ДЖУУАБ  БАРДЫ,  БИРДИ

Хар затда магъана излейди -  

Алай джаратылгъанды  Адам.

Не ючюн джаратылгъанма,- дейди,

Не ючюн къуралгьанды  джашау?

Эмда къалай джашаргъа керекди?

Минг кере сорур, джууаб а табмаз.

Джууаб а барды, бирди:  АЛЛАХ.БИЯГЬЫ САГЪЫШЛА

Къумурсха тёбеге ушайды  Джер; 

адамчыкъла басыныб  юсюне,

Бирер джюкню кёлтюрюб, тартыб,

Тохтаусуз баралла ары-бери.

Джаны м тёнгегимден, Джерден да айырылыб, 

Сейирсиниб къарайды  Кёкден:

Бу къайгъылы джаныуарчыкъла-адамчыкъла 

Къоркъуулулла кеслерине, дуниягьа да.

Джер тёбеде джюджю адамчыкъла 

Кюрешелле, сермешелле бир-бири бла 

Бирем-бирем,  къауум-къауум да болуб.

Не излейле,  не джетмейди алагьа?

Кёк, Джер джетеди,  аш-суу джетеди,

2 5 6


Джангыз,

Ангы джетмейдн,  ийман джетмейди  алагьа: 

Ёллкжлерине ийнаналла, тирилликлерине уа — огъай.

Алай бла


Хайыуанланы тенглигине тюшюрелле да кеслерин 

Хайыуанча, джаныуарча башлайла джашаб...

Аллах ёлюмсюз этиб джаратхан джанла 

Къысха болджалны ахыр этелле кеслерине,

Джашау бу дуния бла бошалад деб туралла,

Ислам динден,  иймандан чыгьалла алай бла.

Алай башланады  аланы  къыйынлыкълары...

Джер тёбеде джюджю адамчыкъла 

Аллахны  Сёзю — Къураннга да эс бёлмей,

Чёплени бир-биринден сыйырыргьа юореше,

Кирге батхандан бата баралла. ..

Ол дуниягъа хазырлыкь бу дунияда башланады.

Ол дуния бу дуниядан  башланады.

... Сен бу дуниянгы  хылымылы, зее этсенг,

Юйюнг, кёлюнг да кирден-харамдан-гюнахдан толса, 

Джаханим ийис эте, барлыкъса къайры?

Джаханимге барлыкъса джангыз.

Нюр дуниягъа кесилликди джолунг.

Нюр бла кир...

Илешмезлик,

келишмезлик,

тюбешмезлик затлалла  ала.

Аланы  бир-бири  къатына салыб,

Ассы  огъуна болдум...

Нюр Дллахданды 

Кир — шайтандан.2 5 7

Сайлауну уа Аллах 

Адамны  кесине  къойгьанды  - 

Алай  ышаннганды  анга,

Алай сыйлы  кёргенди аны.

...Джер тёбеде джюджю адамчыкъла 

Бурхулукьларын, уллулукьларын да билмей, 

Ёлюмге, ёлюмсюзлюкге да сагъыш этмей, 

Джашауларын Къуран бла къурамай, 

Тёзюмлю Аллахны да чамландыра, 

Ахырзаманны джуукълашдыра 

Ууакь къайгъыда чабыб айланалла...

АЛЛАХХА МАХТАУ

Кёкден эннген  нюр  шийирнн-назмуну 

Окъурунг келе эсе, 

Джашауну-ёлюуню-тирилиуню 

Англарынг келе эсе,

Хакъ джолгъа тюзелиринг келе эсе,

Сора,


Къуранны  окъу.

Къуру Аны  окъу.

Къуру да Аны  окъу.

Анда айтылгьанны эт -

Аны хар сурасында, аятында,  сёзюнде

Таша магьана, таша кюч барды.

Аллах бизге ийген 

Джаннет ачхычыды  Къуран.

Аллахны Нюрюдю,  Сёзюдю Ол.

Малчыгьа да,  адамчыгъа да,

Оноучугьа да,  илмучугъа да,

Назмучугьа да,- кимге да,

Бирча керекди  Ол. 

-

sXирилиринг келе эсе,

Ийман 


бла джаша,

Ийман бла ёл.

Ёлюм бла сермеш,

Джашаргъа кюреш,

Алай а,  бил:

Алдады джашау.

Андады джашау.

Кёлюнгю бас.

Ийман бла джаша.

Муслиманнга билек — муслиманды.

Анаяса — Къуранды.

Аллахха махтау!НАСЫБ ЭТ

1

Гитчеликден  ислам диннге илешдим,Аллах айтханча джашаргъа кюрешдим. 

Зорлукь бла,  зулму бла сермещдим...Кимни,  нени  тюрлендирдинг, хорладынг?

- Тюрлендирдим эм хорладым  кесими, 

Гюнахладан тазаладым ёзюмю,

Хакь джолуна бурду Аллах эсими,

Уллу Аллах бла мен къутхардым кесими. 

Бисмиллях бла сен да къутхар кесинги.2

Табыннгаила ибилисге,  шайтаннга,

Сизден джийиргеншли ким,  не болур дунияда? 

Хей,  нюрден джанлаб,  кирге киргенлесиз сиз,

2 5 9


Ичигизден чиригенлесиз сиз,

Ассыланы,  гяуурланы тюблериндесиз сиз.

Уллу Аллахым,  аллайладан кери эт!

Бизлеге Хакь джолун, Ийман джолун  насыб эт|

Джумлай муслиманны тилеклерин кьабыл эт.

Эй Джаратхан  Сыйлы Аллах,  къутхар бизни.

АДАМ УЛУНУ ДЖАЗЫКЪСЫННГАНДАН ЁЛЕМ Е

Адам улуну джазыкъсыннгандан ёлеме - 

Аны ахыры  не бла бошаллыгьын  кёреме.

Алам терегинде бизни дуния - бир бутакь,

Биз,  мискинле,  кюрешебиз аны томуруб,  бутаб. 

Чапрагьы  ючюн,  кёгети  ючюн дау болуб,

Бир-бирибизге душман болуб, джау болуб...

Къалай джашаргъа кереклисин билмегенча,

Уллу Аллах Сёзюн бизге иймегенча...

Адам улуну джазыкъсыннгандан ёлеме,

Аны ахыры  келе турад,  кёреме.

АРАБАЛА


Ары-бери чабадыла арабала,

Бир арыб да тохтамайдыла ала.

Джашаумуду, ёлюммюдю,  ким билед,

Быллай бир ашыкъдыргъан аланы.

М УСЛИМ АНЛЫ КЪНЫ  БАШ   Ш АРТЫ

Иннетинг, сёзюнг, кёзюнг да болмаса аман,

Джюрегинги, тёнгегинги да таза тутсанг,

Юйюнгю,  арбазынгы да таза тутсанг,

Кийиминги, ашынгы да таза тутсанг - 

Инсанлыкъны,  муслиманлыкъны  баш шарты  олду. 

Тазалыкъды  Адам болууну баш  шарты.

Бизни  нюрге джууукълашдыргьан - тазалыкъды.260

дЖ АШ АУ БЛА  ЁЛЮ М   не да ДУНИЯ  КЁЗЮУДЮ

Длгьын


Сёз менде джашаед,

Энди

Сёзде мен джашайма.

ВЕЩИ СВОИ ИМЕНАМИВождь  изменил  идее.

Вождь  предал  коммунизм.

Так распалась

«образцовая  коммунистическая советская 

Интернациональная семья».

Лжедембкратическим  балом 

Теперь правит 

Национальный  по  форме,

Бандитский  по содержанию 

Внебрачный сын  капитализма.

АХЫ РЗАМ АННЫ КЕЛИУЮ

Хакь къайгъылы,

Халкь  къайгъылы 

Болмай къалса адам - 

Ол заманда келликди 

Ахырзаман.

АДАМ УЛУНУ ТАМБЛАСЫНА КЪОРКЪДУМ

1

Аламда мен бир башха Джерни  кёрдюм.Бир тюрлю адам л аны да анда:

«Эркиши»,  «тиширыу» деб, джокь эди,

Экиси да бирелле ала.

2 6 1


Инсан  кеси  кесинден  болаед  бууаз,

Кеси кесинден табаед сабий.

Бизни Джерге ушаш бир Джерде 

Аллай  къуджур  инсанланы  кёрдюм.2

Дагьыда бир башха джерде болдум.

Эркишиге бурулгьан тиширыула бла, 

Тиширыугьа бурулгьан эркишиле 

Джашай элле анда.

3

Ол ахырзаман  кёрюнюуледен сора,Къайытыб, Джерибизге тюшдюм.

Шахарда къызлагъа, джашлагъа къарадым да, 

Адам улуну

тамбласына къоркъдум.

«ХАКЪ  Ш АЙЫ РЫ  БОЛ!»

1

Кязим хаджи бла Джырчы  Сымайыл Узакъдан узакь, джууукъдан джууукь 

Ол  шыйыхла, кераматлыла 

Кёргюзелле барыбызгъа джол:

«Акъны  къарадан 

Айырырча бол.

Халкь  шайыры тюл,

Хакь  шайыры  бол».

2

Аллах айтса,  акъны  къарадан 

Айырырма мен.

Халкь шайыры  тюл,

Хакъ шайырыма мен.

2 6 2


[Х1айыр 

ёлюр...


Заман 

келир - тирилир;Керти багъа 

д нга аргда берилир.

ТАМЫРСЫЗ ДУНИЯДА ДЖАШАУ ЭТЕБИЗ

С юелелле юйле къаялача,

Сюелелле юйле къайгьылача;

Адамла да —  къанатлылача,

Къанатла уа джокъ учаргъа.

Къумурсха тёбеге ушайды  шахар:

Джер тюбюне киребиз, чыгьабыз,

Бирер чёбню тартыб айланабыз,

Солургьа да табалмай  мадар.

Къой сюрюуле,  малла, джылкъыла 

Джайылгьан, джюрюген джерледе,

Агьачла,  кырдыкла,  сабанла 

Чакъгъан, джашнагъан джерледе,

Джыйын джанлыча,  кёзлерин джандырыб,

Арба джыйынла хырылдаб баралла 

Къансыз, джансыз 

акъ 

бет адамла 

Джол джанларында сюелиб туралла.

Джашау терекни тамырын кесиб,

Бутакъларына илиниб турабыз;

Джерден айырылдыкь деб турабыз 

Ахырзаманны  келе тургъанын сезмей.

Къабырлада сын ташла кибик,

Сюелелле мийик юйле шахарда.

Тамырсыз дунияда джашау этебиз:

Къобуз сокъгъан,  харе ургъан да -  

Ёлюм.


3

2 6 3

ИЙМАН  ДЖОЛНУ  БАР

Аджир  шийирле - аз, 

Бичиучюле уа —  кёб. 

Бичилгенле да кёб.

Алай  а,  къоркъма, джаз. 

Кърал айтханны тюл, 

Халкь айтханны да тюл, 

Хакь айтханны эт.

Шайыр — ол  шейитди,— 

Тюзлюк ючюн ёлед.

Сёзюм мени ёчлю,

Сёзюм  мени ючлю:

Ахрат азабындан да 

Дуния  намыс  юочлю.

Ёзге меннге ёчню,

Ёзге меннге юочню, 

Кърал,  адам да тюл, 

Берсе, Аллах берир.

Сёзюм  мени ёчлю,

Сёзюм  мени  кючлю: 

Азанчыны аты, 

Назмучугьа кёчдю.

Ол хабаши’лиед,

Мен —  къарачайлы 

Байракь этгенбиз биз 

Джулдуз бла Айны.

Нюр Тау бла Къаф Тау - 

Джангы  Ай бла Джулдуз. 

Къуллукь этебиз биз 

Уллу Аллахха джангыз.2 6 4

£ез  да  Аллахданды,

Хзкь Сёз да — Аллахды.

Джо л  Андан  Ангады.

Блмезлик-чиримезлик 

Ол джолну баргъанды.

Сен  аны англа да,

Азаннга тынгла да,Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет