Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдарыPdf көрінісі
бет25/26
Дата15.03.2017
өлшемі2,56 Mb.
#9792
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.Зимняя И.А. Педагогикалық психология. Оқулық.Алматы-2005 
2.Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері.-А., 1991 
3.Иванова Н., Қозғамбаева М. Оқыту процесінің мәні. - Алматы, 1991 
 
 
УДК 37.013  
 
ОҚУШЫЛАРДЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚҰРМЕТТЕУГЕ ТӘРБИЕЛЕУ 
 
УКЕЕВА А.К. 
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ә.Бөкейханов атындағы ЖББОМ  
 
ХХ  ғасырдың  басында  ұлттық  патриотизмнің  негізін  салушы  ғалым-ағартушылардың  бірі 
М.Жұмабаев “Тәрбиеден мақсұт адамды һәм сол адамның, ұлтын асса, барлық адамзат дүниесін 
бақытты қылу. Ұлт мүшесі - әрбір адам бақытты болса, ұлт бақытты, адамзат дүниесінің мүшесі - 
әрбір  ұлт  бақытты  болса,  адамзат  дүниесі  бақытты”,  -  қоғам  мүшелерінің  бақытты  болуы  ұлт 
бақытының  негізі  екеніне  тоқталады.  “Патриотизм“  ұғымына  философиялық,  педагогикалық, 
психологиялық  тұрғыда  ғалымдардың  анықтамаларын  негізге  ала  отырып,  жалпыадамзаттық 
патриотизм,  Қазақстандық  патриотизм,  ұлтжандылық,  қазақ  патриотизмі  ұғымдарының  мәнін 
бүгінгі  күн  тұрғысынан  зерделей  келе,  «патриоттық  құндылық  дегенiмiз  -  елi  мен  туған  жерiн, 
Отанын  сүю,  мемлекеттiң  тәуелсiздiгi  мен  бейбiтшiлiгiн,  әлемдік  тыныштықты  сақтау  үшiн 
күресу, өзінің ана тілін, ділін, салт - дәстүрін бүгінгі заман талабына сай ұлттық мүдде негізінде 
жетілдіру,  қоғамдағы  iзгiлiк  қарым-қатынасты,  табиғат  пен  адам  арасындағы  мейрiмдiлiктi, 
ұлтаралық  мәдениеттi  дамыту»,-деп  атап  көрсетеді.  Ғалым  М.Изотов  патриотизмді  ұлттық, 
жалпыұлттық  және  жалпықазақстандық  тұрғыда  қарастыра  отырып,  бұл  ұғымдарға  жеке-жеке 
тоқталады.  «Ұлттық  патриотизм  –  өзінің  туған  жеріне,  өз  ұлтының  бірлігі,  мәдениеті,  тілі, 
дәстүрлеріне деген сезімінен туындайды, жалпыұлттық патриотизм – Мемлекет халықтарының бір 
бөлігі  екенін  түсінуі,  әртүрлі  ұлт  өкілдірінің  өз  Отанына  деген  махаббаты  пен  шыңайы 
сүйіспеншілігі,  жалпықазақстандық  патриотизм  –  республика  халықтарының  ажырамас  бөлігі 
екенін  түсінуі,  махаббат  сезімі,  Қазақстан  Республикасына  деген  шынайы  сүйіспеншілігі,  халық 
пен отанының мүддесін қорғау азаматтық парызы» деген тұжырым жасайды. [1, 19] Сондықтан да 
жас  ұрпақ  бойындағы  Қазақстандық  патриотизмді  қалыптастыру,  яғни  жастайынан  ерлік  пен 
елжандылықтың  рухын  себу  мектептен  бастау  алады.  Мектептің  негізгі  міндеті  -  баланы 

189 
жастайынан  ата-анасына,  туған-туыстарына,  әулетіне,  еліне,  жеріне  деген  сүйіспеншіліктерін 
жетілдіру  арқылы, Отанына, мемлекетке деген шынайы сезімін қалыптастыру. Ал ұлттық парыз – 
Отанға деген сүйіспеншілік, сыртқы жаулардан елін, жерін аман сақтап қалу, ата-баба дәстүріне 
өте сезімталдықпен қарау. Ұлттық намыс туралы халықтық тұжырымдар “Ер намысы-ел намысы”, 
“Ер-намыстың құлы” т.б. деп ой қорытып, халқымыздың ерлікке бай тарихын, игі ерлік дәстүрлік 
мұрасын әлемге паш етумен құнды болып отыр. Ұлттық парыз, мақтаныш, намыс, сезім, сана, рух, 
т.б. құндылықтар ұлттық идеяның негізгі көрінісі болып табылады.  
Қазіргі қарқынды даму үстіндегі ақпараттық қоғамда ұлттық құндылықтарымыз көмескілене 
бастаған тұста ұрпақ санасына салт-дәстүрімізді сіңіру – кезек күттірмейтін өте маңызды іс. Сол 
себепті,  бұл  ата  салтын,  бабалар  мұрасын  тек  оқушылардың  ғана  емес,  қалың  жұртшылықтың 
санасына сіңіру күн тәртібіндегі мәселе деуге әбден болады. 
Болашақта гүлденген Қазақстанның одан ары қарай қарыштап өркендеуінің негізгі тұтқасы 
болатын  демократиялық  қоғамды  құратын  парасатты,  һәм  бiлiмдi  тұлғаларды  дайындауда 
оқушылардың  арасында  ұлттық  тәлiм-тәрбие  жұмыстарын  ұйымдастыру  аса  маңызды.  Озық 
жетiстiктерге  негiзделген  бiлiм  нәрiмен  қатар,  ұлттық  тәрбие  құндылықтарын  бойына  сiңiрген 
ұрпақтар ғана ұлт тағдырын тереңiнен таразылап, болашағын барынша болжайтын тұлға ретiнде 
танылатыны  ақиқат.  Қазақ  елі  –  салтқа,  дәстүрге,  ырым  мен  тыйым,  әдет-ғұрыптарға  өте  бай 
халық.  Халқымыз  олардың    әрқайсысының  өзіндік  орны,  ерекшелігі  бар  екенін  ескере  отырып, 
қажетіне қарай пайдаланған. Ол бізді басқа халықтардан оқшаулап, айшықтап, ерекшелеп тұратын 
халықтың  жүрегі,  һәм  тамыр  соғысы  тәрізді.  Ол  тоқтаса  халықтың  өмір  сүруі  де  тоқтайтыны 
белгілі.  «Дәуірлер  бойы  қалыптасып,  дамып,  жаңару  үстінде  келе  жатқан  салт-дәстүр,  әдет-
ғұрпымыздың көмескіленіп, қолданудан шыққан немесе шыққалы тұрған, жаңадан енген тұстарын 
ашу және заманға сай қолданысқа енгізу жағын қарастыру – өте керек дүние». [2, 36] Сол себепті, 
ғасырлар қойнауынан келе жатқан асыл қазынамызды тәрбие үрдісінде дұрыс қолдана білу басты 
парызымыз.  Әсіресе,  қазіргі  жаһандану  дәуірі  өрлеп  тұрған  тұста  елдігімізді  сақтап, 
мемлекеттігімізді  нығайту,  ұлттығымызды  көркейту  үшін    дәстүрге  бай  қазақ  халқының  жас 
ұрпаққа  ұлттық  рухтағы  тәрбие  беру  мәселесі  қашан  да  ең  басты  орында  тұруға  тиіс.  Қазақи 
қасиеттеріміз бен салт-дәстүр, әдет-ғұрпымыз арқылы оқушылардың жүрегін тербей отырып, ой-
санасын  адамгершілікке,  парасаттылыққа,  адалдыққа,  рухани    ізгі  қасиеттерге  баулып  өсіруге 
бағыт-бағдар  беретін  ұлттық  идеологияның  орны  ерекше.  Отансүйгіштік    –  азаматтық  санамен 
қалыптасатын  қасиет.  Оқушылардың  азаматтық  санасын  біліммен  қаруландыра  отырып,  аға 
ұрпақтың  қалдырған  мәдени-тәлім  мұраларынан  сусындаған,  туған  жері  мен  елінің  рухани-
материалдық, мәдени құндылықтарын бойына сіңіре отырып, ақыл мен парасаттылығы жетілген, 
ұлтжанды,  саналы  азаматты  тәрбиелеу  қажет.  Халықтық  шығармалардың  балалар  мен 
жасөспірімдерге  тигізетін  тәрбиелік  әсері  ұшан  теңіз.  Халықтық  шығармалар  арқылы  адам 
баласының өткен ғасырлардағы тарихи өмірін, тұрмысын, әдет-салтын, күн көрісін, шаруашылық 
экономикасы мен мәдениетін таныстырып отырады. 
Ұлттық рухты үнемі ұлықтап жүретін қазақтың тәлім-тәрбиесінің қайнар көзі тым тереңнен 
басталады.  «Ұлттық  тәрбие  алған  ұрпақтың  дені  сау,  ақылды,  білімді,  ұлтжанды,  еңбекқор, 
кішіпейіл  болып  өседі».  [3,  39]  Халықтың  өмірін,  рухын  және  тілдерінен  тұратын  ішкі  заңдары, 
оның  ұлттық  мінезін,  болмысын  таныту  бүгінгі  таңда  оқушылардың  тәрбиесіне  берер  пайдасы 
мол.  Ұлттық  тәрбие  беруді  білім  беру  үрдісіне  ендіру  жолын  дұрыстау  –  бүгінгі  күндегі  елеулі 
мәселелердің  бірі.  Ол  тетіктерге  біріншіден  –  мемлекеттік  нышандарды  дамыту,  оны  ұлттық 
тәрбиемен  ұштастыру,  сөйтіп,  алдымен  отаншылдық  рухын  ояту  керектігін  айта  кету  қажет. 
Ұлттың мәңгілік болуы оның уақытқа бағынбайтындығында және ұлттың мәңгілік болуы халқын, 
жерін,  елін  сүйетін  азаматтарды  қалыптастырып,  тәрбиелеуде  болмақ.  Сондықтан  да,  жаңа 
ғасырды  жақсы  қарқынмен  бастап  келе  жатқан  егеменді  еліміздің  болашағы  үшін  саналы  да, 
ұлтжанды ұрпақты тәрбиелеудің ұлттық сипатын жандырып, дамыту жолында ұлттық болмысты 
қалыптастыру  жолын  нақтылағанымыз  жөн.  Өркениетке  қадам  басқан  тұстағы  оның 
алғышарттарының  бірі  ұлттық  тәлім-тәрбие  мен  сапалы  білім  беру  болып  табылады.  Себебі, 
оқушыларға  ұлттық  құндылықтар  негізінде  жан-жақты  тәрбие  беру  –  сол  өркениетке  жету 
жолындағы мұратымыздың кепілі.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.
 
Иманбаева  С.Т.  Мектеп  оқушыларына  патриоттық  тәрбие  теориясы  мен  әдістемесі. 
Алматы: 2007. -310 б. 
2.
 
Изотов  М.  Проблемы  патриотического  воспитания  народа  в  процессе  формирования 

190 
общеказахстанской национальной идеи. //Общенациональная идея Казахстана: опыт философско-
политологического анализа МОН РК. –Алматы: 2006. - 280- 305 с. 
3.
 
Сәрсенбаев Т. Ұлттық сана-сезім мен ұлттық қадір қасиет. – Алматы: Білім, 1990. – 52 б. 
 
 
УДК 343.47 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ КАК СПОСОБ 
СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
 
ШИМШИКОВ Ж.Е. 
к.э.н.,  
Директор филиала Института экономики КН МОН РК в г. Астана 
 
Мировое  экономическое  развитие  закономерно  привело  к  созданию  системы 
государственных  закупок  как  составной  части  внутреннего  товарного  обмена  определенными 
видами  продукции  и  услуг  в  национальных  экономиках,  необходимых  отдельным 
государственным  организациям  и  ведомствам  для  реализации  их  социально-экономических  и 
муниципальных  программ  и  выполнения  своих  целевых  функций  и  осуществления  текущей 
деятельности. 
Во  всех  развитых странах  правительство  и его структурные  единицы  выступают  от  имени 
государства  в  качестве  основных  заказчиков  готовых  товаров  и  услуг  на  внутреннем  рынке.  По 
разным  данным,  доля  государственных  закупок  в  США,  где  накоплен  наибольший  опыт  в  этой 
деятельности,  составляет  примерно  15%  распределительной  части  федерального  бюджета,  тогда 
как в странах, где влияние государственного управления на экономику (Германия, Франция, и др.) 
намного  выше.  В  странах  постсоветского  пространства  и  с  транзитной  экономикой  доля 
государственных закупок в распределительной части национального бюджета достигает 50% [
1
]. 
Приблизительность  указываемых  долей  государственных  закупок  связано  с  тем,  что,  по 
мнению  зарубежных  экспертов,  в  конце  XX  века  показатели  удельного  веса  государственных 
закупок  в  20  странах  –  участницах  ВТО  были  занижены  более  чем  на  11%  [2].  Вообще-то,  по 
имеющимся  данным,  общемировой  рынок  государственных  закупок  к  2000  году  оценивался  в  $ 
5,5 трлн. долл. США, что составляло 82,3% мирового экспорта товаров и услуг [
3
]. В среднем по 
Европейскому  Союзу  к  концу  XX  века  удельный  вес  государственных  закупок  в  составе  ВВП 
составляло  11,5%  [4].  Приведенные  данные  из  международного  опыта  в  сфере  государственных 
закупок  и  размещения  госзаказов  являются  неопровержимым  доказательством  того,  что  они  в 
структуре  совокупного  макроэкономического спроса  являются  особым  источником  и  импульсом 
роста национальной экономики. 
 
Таблица  1.  Стимулирующие  функции  осуществления  государственных  закупок  и 
размещения государственных заказов в национальной экономике. 
№ 
Функции 
1.
 
 
У  государства  появляется  возможность  влиять  в  рамках  госзаказа  на  параметры  заказываемой 
продукции, выдвигать инновационные, нано – технологические и другие требования.  
У производителей возникает стремление к внедрению более современных технологий и НИОКР для 
достижения  более  высокого  уровня  конкурентоспособности  производимой  по  закупкам  и  заказу 
продукции.  
2.
 
 
У  государства  есть  возможность  отбора  наиболее  конкурентоспособных  фирм  товаров  и  услуг  по 
закупкам  и  заказам,  что  способствует  экономии  средств  госбюджета,  которые  могут  быть 
направлены на социальные программы. 
У  производителей  появляются  дополнительные  импульсы  и  возможности  для  модернизации  и 
совершенствования  производства  за  счет  средств  госзаказа,  что  на  уровне  общенациональной 
экономики  способствует  усилению  экспортного  потенциала  реструктуризации  промышленности  и 
развитию системы сбыта. 
3.
 
 
У  государства  возникает  право  «первого  приобретателя»  новых  видов  инновационных  товаров  и 
услуг  экспериментальных  изделий  еще  не  ставших  серийными,  тем  самым  разделяя 
предпринимательские, венчурные риски инновационных товаров и услуг. 
Производители  получают  в  лице  заказчика  –  «амортизатора»,  смягчающего  венчурный 
инновационный риск.  
4.
 
 
Через  организацию  государственных  закупок  и  размещение  заказов  государство  усиливает 

191 
внутреннюю  конкуренцию  производителей,  что  активизирует  МСБ  посредством  обеспечения 
заблаговременным спросом и предоставлением льгот отечественным производителям.  
Потенциальные  производители  в  конкурентной  среде  адаптируются  к  приоритетным 
производственным возможностям и масштабам деятельности к цикличности производства.   
5.
 
 
Государство,  как  мощнейший  покупатель  готовых  товаров,  услуг  и  работ  для  общественно-
государственных нужд, выступает как оптовый ценовой индикатор торговой сферы. Особенно тогда, 
когда оно является монополистом по некоторому ряду товаров, услуг и работ. 
Потенциальный  производитель-фирма  получает  возможность  реализовать  свои  товары,  услуги    и 
работы по стабильным «справедливым», выгодным для себя ценам.  
6.
 
 
Организация государственных закупок  и государственных заказов играют  исключительную роль  в 
выполнении государством своей функции обеспечения занятости населения, особенно региональные 
размещения госзаказов. 
Если  учесть,  что  преимуществом  государственных  контрактов  обладают  национальные  компании, 
то это благотворно влияет на деятельность предприятий, а также развитию регионов.  
Примечание – составлена автором 
 
Для  завершения  обоснования  актуальности  рассматриваемой  проблемы  приведем 
следующие факты. В США почти 12,5% трудоспособного населения страны (16,5 млн. чел.) прямо 
или  косвенно  заняты  в  сфере  государственных  закупок  и  заказов.  Правительственный  сектор 
закупает  свыше  81%  военный  техники,  до  26%  СМР  (строительно-монтажные  работы)  и 
авиатехники, 19% транспортных средств, 15% научно-технической аппаратуры систем управления 
и информационных услуг [5]. 
Значимость  рассматриваемой  проблемы  порождает  не  менее  актуальную  проблему, 
именуемой,  «коррупционный  риск»,  как  возможность  возникновения  «неблагоприятной» 
ситуации  для  «заказчика»  и  очень  благоприятной  ситуации  для  «подрядчика».  В  сфере 
осуществления  государственных  закупок  и  размещения  государственных  заказов  у 
представителей  правительственных  структур  есть  возможность  повлиять  на  условия 
государственных  закупок  и  заказов.  Здесь-то  и  появляется  потенциальные  коррупционные 
моменты,  что  без  сомнения  приведут  не  только  к  снижению  эффективности,  но  и  к  обратному 
результату, т.е. снижению экономической эффективности развития общественного производства, 
нарушению баланса параметров общественного воспроизводства, а самое опасное – к напряжению 
социальной ситуации при активизации средств массовой информации.  
Все  изложенное  актуализируют  законодательно-правовую,  административно-практическую 
реализацию  государственных  закупок  и  заказов  в  любом  государстве,  в  том  числе  у  нас,  в 
Казахстане.  Государственные  закупки  в  РК  характеризуются  за  годы  реализации  ГПФИИР 
субъектами мониторинга местного содержания: приобретено товаров, работ и услуг на 31,2 трлн. 
тенге,  в  том  числе  отечественных  товаров,  работ  и  услуг  (далее  –  ТРУ)  на  17,6  трлн.  тенге  или 
56,5%. Увеличилась доля местного содержания в закупках ТРУ в 2013 году по сравнению с 2010 
годом с 48,2% до 63,1%. 
Поддержка отечественных производителей через систему государственных закупок, а также 
закупок квазигосударственного сектора и недропользователей на лицо. Но еще остаются барьеры 
для доступа обрабатывающей промышленности к системе закупок в виде отсутствия:  
1)
 
критериев инновационности приобретаемой продукции; 
2)
 
механизма 
заключения 
долгосрочных 
договоров 
поставок 
на 
основании 
технологических соглашений; 
3)
 
требования национальных стандартов в технической спецификации;  
4)
 
защиты от некачественной и небезопасной продукции; 
5)
 
механизма заключения офсетных соглашений. 
Мы солидарны в том, чтобы в сфере государственных закупок были внедрены следующие 
мероприятия: 
1.
 
Внедрение  отдельного  порядка  в  части  определения  критериев  инновационности 
закупаемых  товаров,  работ  и  услуг  в  сфере  законодательства  государственных  закупок. 
Заключение  долгосрочных  договоров  на  поставку  изделий,  внедряемых  на  основании 
технологических меморандумов.  
2.
 
При  проведении  государственных  закупок  устанавливать  в  технической  спецификации 
требования  национальных  или  неправительственных  стандартов  при  их  наличии  для  защиты  от 
некачественной  и  небезопасной  продукции.  Для  этого  необходимо  внести  изменения  и 
дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие закупки квазигосударственного сектора 

192 
и  недропользователей,  обязательно  устанавливать  в  технической  спецификации  требования 
национальных или неправительственных стандартов, при их наличии.  
3.
 
Ввести  институт  офсетных  соглашений  в  законодательство  Республики  Казахстан  для 
привлечения иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана.  
4.
 
Государственные  закупки  должны  быть  использованы  для  производств,  развивающих 
ЦДС, при выпуске конечной продукции в Казахстане через использование механизмов офсета. 
В договорах государственных заданий и государственных закупок между уполномоченным 
органом  в  области  государственной  поддержки  индустриально-инновационной  деятельности  и 
институтами  развития  должен  функционировать  четкий  механизм  оплаты  услуг  институтов 
развития.  Работы  и  услуги,  имеющие  постоянный  (продолжающийся)  характер,  должны 
осуществляться  и  соответственно  оплачиваться  в  течение  двенадцати  месяцев  в  году,  не 
ограничиваясь периодом действия договоров. 
При  этом  необходимо  учитывать  не  только  прямые,  но  и  накладные  расходы  институтов 
развития,  связанные  с  исполнением  указанных  обязательств,  рассчитанных  пропорционально 
объемам выполняемой работы или оказываемых услуг к общим доходам институтов развития от 
основной  деятельности.  Также  необходимо  учитывать  плановую  рентабельность  работ  и  услуг, 
размер  которой  определяется  исходя  из  корпоративных  процедур  в  институтах  развития 
(стратегия и планы развития компаний и так далее). 
Необходимо  обратиться  к  мировому  опыту  организации  государственных  закупок  и 
размещению госзаказов, чтобы они отвечали следующим основным требованиям: 
1.
 
Объективность  отношений  государственного  разместителя  или  распорядиться  заказа 
перед многочисленным и конкурентными предприятиями – предложителями или потенциальными 
исполнителями государственной закупки на товары, услуг и работы. 
2.
 
Эквивалентность  выполняемой  исполнителем  и  заказываемой  представителями 
госструктур по стоимости товаров, услуг и работы. 
3.
 
Открытость, прозрачность и доступность всех конкурирующих на исполнение заказов и 
закупок. 
4.
 
Взаимная выгодность от государственного контракта как для «заказчика», вернее реально 
для государства (правительства) и, конечно, для исполнителя без изумления его интересов. 
5.
 
Антикоррупционность  –  это  важнейшее  требование  к  организации  государственных 
закупок  и  размещению  государственных  заказов.  Если  этот  фактор  имеет  в  государственных 
закупках или «торгах», как отмечал ещё Аристотель, «истощаются силы и мощь государства». 
Законодательство Великобритании о госзакупках, включая режим доступа третьих стран на 
внутренний  рынок  страны,  полностью  основывается  на директивах  ЕС  путем  инкорпорирования 
соответствующих норм в  национальное законодательство. В отношении со странами-членами ЕС 
при  осуществлении  государственных  заказов  Великобритании  автоматически  предоставляет 
национальный  режим,  равно  как  и  в  отношениях  ЕС  с  третьими  странами,  в  торговых 
соглашениях  с  которыми  содержатся  обязательства  о  взаимном  предоставлении  национального 
режима.  Такие  положения  о  взаимном  доступе  на  рынок  в  области  государственных  закупок 
содержатся  в  двухсторонних  торговых  соглашениях  ЕС  с  третьими  странами  (Исландия, 
Лихтенштейн,  Норвегия).  В  более  общем  смысле,  такие  положения  содержатся  также  в 
региональных  торговых  соглашениях,  заключенных  ЕС,  например  в  Соглашении  о  свободной 
торговле  с  Мексикой  1999г.,  с  США    1994  г..  ЕС  принял  дополнительные  обязательства  по 
взаимному  предоставлению  национального  режима  в  области  публичных  закупок  в  размере  100 
млрд. долл. США ежегодно.  
Антикоррупционная 
система 
государственных 
закупок 
логично 
основана 
на 
законодательной  основе.  Нас  Великобританский  опыт  интересует  с  точки  зрения  исторического 
первенства в развитии рыночной экономической системы. Необходимо отметить, что наибольший 
опыт в информационном, антикоррупционном обеспечении государственных закупок накоплен в 
США, где первый закон был принят еще в 1792 году.  
Законодательную  основу  системы  государственных  закупок  в  США  составляют  Правила 
закупок для федеральных нужд (Federal Acquisition Regulations FAR) и Правила закупок для нужд 
обороны  –  дополнение  (Defense  Federal  Acquisition  Regulations-Supplement,  DFARS).  Эти 
документы  регламентируют  всю  систему  федеральных  закупок  и  отличаются  весьма  детальной 
проработкой принципов и процедур. Все законы, относящиеся в данной сфере, можно разделить 
на две категории.  
В  настоящее  врем  госзаказы  федеральных  органов  власти  в  США  являются  прерогативой 

193 
Genneral Services Administration – Управления общих услуг (УОУ). На основе заявок министерств 
и ведомств УОУ организует крупнооптовые закупки, используя конкурсные процедуры, в первую 
очередь, тендеры. 
Мониторинг  федеральных  закупок  возложен  на  Управление  федеральной  закупочной 
политики,  а  межминистерская  координация  в  области  закупочной  политики  осуществляется 
Советом по регулированию федеральных закупок. Можно выделить два направления деятельности 
федеральных  закупок:  Первая  –  федеральное  законодательство,  которое  регламентирует 
организацию  процесса  государственных  закупок  и  закрепляет  юридические  нормы,  касающиеся 
определенных  видов  госзакупок.  Вторая  –  специальное  законодательство,  отвечающее  за 
процедуры  и  формы  контрактов,  а  также  информационное  обеспечение  процессов  закупок  и 
анализа их результатов. Государственные закупки в США базируются на трех основополагающих 
принципах: 
-  достижение  справедливости,  то  есть  обеспечение  условий  для  равноправного  участия 
подрядчиков в конкуренции за государственные заказы; 
- соблюдение честности и борьба с коррупцией при государственных закупках; 
-  экономия  и  эффективность,  то  есть  обеспечение  закупок  товаров  и  услуг  требуемого 
качества по максимально низким ценам с минимальными затратами на проведение закупок. 
Система  госзакупок  США  состоит  из  ста  федеральных  ведомств,  которые  представляют 
государственные, хозяйственные и научно-технические комплексы. Эти ведомства периодически 
размещают государственные заказы на товары или услуги через центральные федеральные органы 
управления,  ведомственные  центры  и  12  региональных  центров  правительства,  находящиеся  в 
мегаполисах  страны.  Законодательство  США  также  регулирует  деятельность  органов,  которые 
отвечают  за  формирование  и  использование  информационных  технологий  в  системе 
государственных  закупок.  Так,  в  США  законодательно  определены  полномочия  и  функции 
органов,  закреплены  ответственные  за  сбор,  обработку  и  распространение  данных  по 
государственным закупкам, обеспечение  и управление информационной системой госзакупок для 
нужд  государства.  Центр  данных  по  федеральным  закупкам  регулярно  издает  руководство  по 
представлению этих данных, где содержится: 
- полный перечень отчитывающихся, а также неотчитывающихся ведомств; 
- необходимые инструкции для узлов сбора данных в каждом ведомстве; 
- разъяснения (какие данные требуется и как часто их надо представлять). 
Практические  мероприятия  осуществления  государственных  закупок  и  заказов  были 
настолько  различными,  разноречивыми,  а  порой  даже  противоречивыми,  что  реально  возникла 
потребность  стандартизации  мероприятии  по  проведению  государственных  закупок,  особенно  в  
условиях глобализации и необходимости процессов международной интеграции мировых держав 
и  стран. 
Уникальным  документом,  собравшим  все,  аккумулировавшим  все  правила  о 
государственных  закупок  и  заказов  стал  «Типовой  закон  «ЮНИСТРАЛ»  о  закупках  товаров 
(работ)  и  услуг  с  Руководством  по  его  применению»  [6].  При  этом  составители  в  надежде,  что 
закон ЮНИСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг вместе с руководством помогут странам, 
осуществляющих  реформы  в  системе  закупок.  Принципы  Типового  закона  ЮНИСТРАЛ  о 
закупках товаров (работ) и услуг нацелены на достижение: 
- максимальной экономической эффективности закупок; 
- развитой конкуренции; 
- справедливого отношения ко всем поставщикам; 
- объективности процесса закупок; 
- открытости процедур закупок. 
В этом уникальном правовом, юридическом документе в котором сам Закон излагается на 17 
страницах  далее  идут  конкретные  практические  рекомендации  до  170  страницы,  четко 
предлагающие корректные меры.  
Для  Республики  Казахстан,  как  и  для  всех  стран  ВЕКЦА  (Восточная  Европа  Кавказ  и 
Центральная Азия) присоединение к соглашению ВТО по Правительственным закупкам.  
С  недавнего  времени  правительственные  закупки  стали  важным  экономическим  и 
политическим инструментом экономического роста государств. В странах ВЕКЦА они составляют 
значительную  долю  ВВП  (от  5  до  15%,  согласно  аналитическим  докладам  Всемирного  банка  о 
торговых  операциях  стран),  однако  их  стратегические  использование  в  качестве  инструмента 
политической  экономии  вызывает  много  вопросов.  Среди  них  –  недостаток  прозрачности  в 

194 
планировании  бюджета  и  закупок,  необходимость  создания  потенциала  и  независимости 
институтов,  занимающихся  закупками,  недостаточное  регулирование  вопросов  конфликта 
интересов, мошенничества и коррупции в законодательстве о правительственных закупках. 
Растущая  важность  госзакупок  как  инструмента  рыночного  регулирования  привела  к 
возникновению  различных  международных  подходов,  касающихся  минимальных  стандартов 
регулирования  и  надлежащего  управления  международным  рынком  правительственных  закупок. 
Самым  важным  примером  этого  является  Соглашение  ВТО  по  правительственным  закупкам 
(СПЗ), измененное в 2012г. и вступившее в силу в 2014 году. 
Соглашение  ВТО  по  правительственным  закупкам  является  важным  инструментом  для 
развития международной конкуренции и надлежащего управления на рынках госзакупок. Многие 
страны  ВЕКЦА  инициировали  процесс  присоединения  к  СПЗ  и  начали  необходимые  реформы 
своих  национальных  систем  закупок.  Как  демонстрирует  анализ,  взаимодействие  различных 
международных  инструментов  регулирования,  таких  как  типовой  закон  ЮНСИТРАЛ  и  СПЗ, 
показали свою эффективность для постепенной модернизации национального законодательства и 
приведения его в соответствие с международными стандартами и передовой практикой. Недавняя 
реформа СПЗ могут дать дополнительный стимул процессу реформ  системы госзакупок в регионе 
и способствовать присоединению к СПЗ других стран ВЕКЦА. 
Мировой или международный опыт никогда не исключает правомерности и эффективности 
применения отечественных образцов, позволяющих искоренить коррупционные деяния и риски в 
сфере  организации  государственных  закупок  и  размещения  государственных  заказов  в 
конкурентной среде национальной экономики. 
Одним  из  таких  традиционных  конкурентных  факторов  индустриального  развития 
выступает биржевая торговля как сфера деятельности товарных бирж. Значение и роль биржевой 
торговли в мировой экономике можно аргументировать следующим достоверным фактом: в мире 
продаётся  около  100  наименований  биржевых  товаров  и  на  их  долю  приходится  20% 
международной  торговли  и  две  трети  товаров,  обращающихся  на  товарных  биржах,  составляют 
сырье  и  сырьевые  материалы,  что  указывает  насколько  высока  ценообразующая  роль  биржевой 
торговли [7]. 
Развитый  рынок  характеризуется  высоким  уровнем  оптовой  товарной  биржевой  торговли. 
Идеальная  структурная  модель  современного рынка, которая собственно  и  является  механизмом 
рыночной  саморегуляции  через  взаимодействие  спроса  и  предложения,  установления  рыночного 
равновесия, равновесной цены и равновесного объема продаж товаров и услуг, представляет собой 
рынок  совершенной  конкуренции.  Совершенная  конкуренция  имеет  место  в  современной 
рыночной  экономике  при  условиях  многочисленности  покупателей  и  продавцов  при 
однородности,  стандартности  реализуемого  товара,  при  свободном  входе  и  выходе 
производителей  в  данную  отрасль  производства  и  при  ничем  не  ограниченной  свободе 
информации  о  конъюнктуре  (изменениях  цен,  условий  торгов,  объемов  спроса  и  предложения  и 
т.д.)  на  данный  момент,  на  данный  товар,  на  данном  рынке.  Следовательно,  товарные  биржи 
обеспечивают  все  условия  для  функционирования  рынка  отдельного  товара  весомых  объемов  в 
режиме совершенной конкуренции, которая и является, собственно говоря, идеалом классического 
рынка.  
Биржевая  торговля  обеспечивает  свободное,  чисто  конкурентное,  объективное 
ценообразование,  сбалансированный,  равновесный  и  эквивалентный  обмен  на  среднем  звене 
торговли  на  оптовом  рынке,  обеспечивая  хозяйствующих  субъектов  надежными  ценовыми 
индикаторами. 
Вместе с тем, товарные биржи обеспечивают реализацию не только готовых наличных, но и 
будущих товаров «в срок» (спот товары) и «впрок» (фьючерсные сделки), а также со страхованием 
рисков  из-за  непредвиденных  изменений  цен  и  колебаний  рыночной  конъюнктуры  (форс 
мажорных  обстоятельств)  через  хеджирование  и  котировку  цен,  разрешение  спорных  вопросов, 
надёжность поставок «в срок» и «впрок» и т.д.  
По  большому  счету  на  сегодня  товарная  биржа  это  антикризисный,  антиинфляционный 
инструмент в «умелых» руках государственного регулятора биржевой торговли и кроме того, что 
очень  важно,  для  всей  нашей  страны.  Она  может  стать  ценнейшим  антикоррупционным 
инструментом  государства  при  объявлении  конкурсов  на  размещение  госзакупок  на  товары  и 
проведении  тендеров  госзаказов  на  выполнение  работ  и  услуг,  обеспечивая  открытость, 
бесстрастность,  независимость,  прозрачность  и  стерильность  от  коррупции:  здесь  нет  места 
кумовству, родству, взятничеству и методам «ты мне, я тебе». 

195 
Биржевая  торговля  развивается  не  только  структурно  и  функционально,  но  и 
технологически.  Современная  товарная  биржа,  используя  достижения  научно-технической 
революции,  обогатила  свой  инструментарий  электронными  биржевыми  торгами,  когда  уходят  в 
прошлое  традиционные  голосовые  торги  в  больших  помещениях,  взамен  им  идут  электронные 
биржевые торги на глобальных Интернет-пространствах… 
Современные товарные биржи усовершенствованные с организационно – технической точки 
зрения,  к  примеру  электронные  системы  торгов  в  режиме  онлайн,  расширенные  по  видам 
совершаемых  операций  и  выполняемых  функций  все  же  сохранили  главное  содержание: 
открытость  проведения  торговых  сессий,  конкурентный  способ  заключения  сделок.  Товарные 
биржи  прошли  пятивековой  путь  от  локальной  оптовой  торговли  наличным  товаром  до 
высоколиквидных  международных  рынков  срочных  фьючерсных  и  опционных  контрактов, 
представляя  собой  яркий  пример  саморазвивающегося  рыночного  института,  ставшего 
неотъемлемой  частью  производственно-торговых  и  финансовых  операций  большого  числа 
компаний и организаций. 
В  соответствии  со  статьей  10  пунктом  2  Закона  РК  «О  трансфертном  ценообразовании» 
Правительство  6  мая  2009  года  принимает  Постановление  «Об  утверждении  перечня  биржевых 
товаров».  Новый  «Перечень  биржевых  товаров»  от  2009  года  включает большой  круг биржевых 
товаров,  начиная  от  нефти  и  нефтепродуктов  и  кончая  шкурами  КРС,  состоящий  из  11  групп, 
правда, в перечне не были указаны минимальные партии товаров. Наконец – то биржевая торговля 
вошла  в  цивилизованное  русло  и  все  предпосылки  для  её  процветания  государством  созданы, 
свидетельством чего служит факт увеличения товарооборота товарных бирж в 2009 и 2012 годы в 
5 раз, рост числа бирж на 4 единицы, что можно проиллюстрировать  в следующей таблице. 
 
Таблица 2. Основные показатели деятельности товарных бирж по Республике Казахстан (за 
2004-2012гг.) 
 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
Количество 
товарных бирж, 
единиц 
15 
12 
11 

10 13 
Количество 
биржевых торгов, 
единиц 
 
904 
308 
141 
161 
398 
964 
12983 
21340 
Количество 
биржевых сделок, 
единиц 
18 
415 
4200 
1852 
1057 
671 
1119 
10407 
89255

179474 
Объем 
выставленных на 
торги спот-
товаров, млн. 
тенге 
74 
062 
73199 
28543 
12068 
25383 
94548 
88469

46545

1456 
337,7 
Оборот бирж по 
совершенным 
сделкам, млн. 
тенге 
66 
035 
61768 
28430 
12030 
13659 
55120 
86425 
46199

1447234,

Источник: Агентство РК по статистике. 
 
Но вместе с тем остаются нерешенными следующие проблемы: Во-первых, государственные 
закупки через товарные биржи предусмотрены лишь на биржевые товары из «Перечня», а их 11 
наименований  тогда  как  для  примера:  «Перечень  биржевых  товаров»  в  Республике  Беларусь 
составляет  70  наименований,  а  в  Российской  Федерации  государственные  закупки  через 
электронные  биржевые  площадки  РТС,  ММВБ  и  СПб  МТСБ  и  вовсе  не  ограничены  никаким 
«Перечнем биржевых товаров». 
Во-вторых, львиную долю государственных закупок составляют государственные заказы на 
выполнение  работ  и  услуг,  размещаемые  посредством  проведения  тендеров  и  конкурсов,  где  и 
процветают  «откаты»,  «взятки»  и  всякая  коррупционная  муть,  где  было  бы  лучше  всего 
использовать антикоррупционный  механизм биржевой  торговли,  обеспечивающий  прозрачность, 
открытость,  объективность  и  справедливость,  но,  к  сожалению,  это  не  вмещаются  в 
существующие законодательные рамки страны. 
В-третьих,  монополизация  государственных  закупок  страны  ТОО  «Центром  электронной 

196 
коммерции».  С  2012  года  все  государственные  закупки  для  обеспечения  прозрачности  процесса 
проведения перевели в электронный режим и в результате чего основной поток госзакупок пошел 
через  вебпортал  «goszakup.dov.kz»,  разработанный  по  заказу  Министерства  финансов  ТОО 
«Центром  электронной  коммерций»,  предназначенный  не  только  для  осуществления 
государственных закупок, но и размещения информации о поставщиках и закупках. Такая форма 
проведения госзакупок оказалась чревата следующими изъянами: проблематичность авторизации 
на  портале  после  получения  электронного  ключа,  входа  в  портал,  частые  технические  перебои, 
трудность в нахождение нужного конкурса. 
Самый главный системный недостаток этой формы проведения электронных госзакупок, в 
том,  что  у  портала  отсутствует  механизм  отсева  недобросовестных  поставщиков  и  фирм 
однодневок,  что  приводит  к  росту  сорванных  тендеров  и  не  освоению  бюджетных  средств, 
парализующих нормальную работу хозяйствующих субъектов. Тогда как у электронных биржевых 
торгов  перед  любым  электронным  порталом  имеется  неоспоримое  преимущество:  у  товарной 
биржи  существуют  собственные  технические  центры,  тогда  как  портал  хранит  информацию  на 
своём сервере.  
Товарная  биржа  перед  участием  в  торгах  проверяет  поставщика  вплоть  до  наличия 
заявленного  товара  и  его  финансовой  состоятельности.  Биржа  может  запросить  у  поставщика 
дополнительные документы, к примеру авторизационное письмо от иностранного потенциального 
поставщика  с  указанием  компании  –  партнера  на  территории  Казахстана.  Бывает  иногда  что 
казахстанские  поставщики  не  являются  таковыми  и  не  могут  предоставить  товар  нужного 
качества.  Биржа  может  проверить  «качество»,  сделать  сделку  прозрачной  и  проверить  торги  в 
быстром режиме в отличие иных способов госзакупок.  
В  идеале,  конечно,  каждый  поставщик  имеет  право  сам,  по  своему  усмотрению,  выбирать 
электронную  площадку,  но,  на  наш  взгляд,  мелкие  государственные  закупки  «по  ценовым 
предложениям»  проводились  бы  через  ТОО  «Центр  электронной  коммерции»,  а  тендеры  через 
электронные  площадки  товарных  бирж,  но  для  этого  необходимо  госзакупки  через  биржи 
расширить, за рамки биржевых товаров, добавив к «Перечню» работы и услуги.  
В-четвертых,  в  самый  пик  подъема  в  2011  г.  биржевой  торговли  Правительство  РК 
принимает новый «Перечень биржевых товаров», который значительно сужается, в ней не достают 
многие стратегические товары, в том числе нефть и нефтепродукты, цветные металлы, прокат из 
железа или нелегированной стали, драгоценные металлы и дело этим не ограничивается, и вот в 
июне  2012  года  вышеуказанный  «Перечень»  урезается  ещё  на  3  позиции.  Не  стабильность  и 
волатильность  «Перечнем»  оказывает  крайне  негативное  воздействие  на  участников  биржевой 
торговли,  что  могут  быть  выгодна  лишь  монополистам,  теневикам,  чьи  интересы  коррупционно 
могут лоббировать некоторые силы во власти. 
Ведь  смысл  Закона  РК  «О  товарных  биржах»,  вводящих  «Перечень  биржевых  товаров» 
состоит  в  том,  что  товары  включенные  в  «Перечень»  должны  в  обязательном  порядке 
реализовывались  через  товарные  биржи.  В  развитых  странах  производители  и  потребители 
заинтересованы  в  определении  объективной,  справедливой  цены  реализуя  свои  товары  через 
товарную  биржу,  вследствие  чего  во  многом  исключается  коррупция,  уход  от  налогов  и 
оффшорная  экономика  и  т.д.  В  нашей  стране  появление  на  рынке  самых  современных, 
электронно-технологических товарных бирж не прельщает многих бизнесменов проводить торги 
через  биржевую  торговлю  пока  со  стороны  государства  не  будут  применяться  некоторые 
принудительно-стимулирующие  меры,  что  предполагает  необходимость  обязательного  Перечня 
биржевых  товаров,  как  содействие  развитию  конкуренции,  борьбе  с    инфляцией  и,  наконец, 
антикоррупционной деятельности.  
Мы рассмотрели основные проблемы, стоящие перед товарными биржами Казахстана. Для 
их решения предлагается следующие мероприятия: 
1)
 
Пересмотреть  «Перечень  товарных  бирж»  в  сторону  его  существенного  увеличения  и 
привести  его  в  соответствие  Соглашением  о  государственных  (муниципальных)  закупках  между 
странами таможенного союза. 
2)
 
Выработать  действенный  механизм  за  соблюдением  хозяйствующими  субъектами 
Постановления  Республики  Казахстан  от  06.04.2011  №375  «Об  утверждении  перечня  биржевых 
товаров…» в части реализации их через товарные биржи страны. 
3)
 
Разработать  механизм  аттестации  и  привлечения  субъектов  биржевого  рынка  к 
разработке и подготовке законодательных актов, касающихся биржевой торговле. 
4)
 
Передать  функции  регулятора  в  сфере  товарных  бирж  Антимонопольному  органу  – 

197 
АЗК РК. 
5)
 
Рассмотреть вопрос недопущений лоббирования Комитетом торговли МЭРТ интересов 
биржи «ЕТС» согласно нормам закона «О конкуренции» и «О товарных биржах». 
6)
 
Вернуть товарным биржам проведение государственных закупок в полном объеме.  
Подводя итоги осуществленных исследований и исследований мирового  (международного) 
опыта можно сделать следующие выводы: 
Республика Казахстан (1998г.) первым из стран СНГ начал борьбу против коррупции принял 
законодательные  акты,  но  вместе  с  тем,  хотя  РК  идет  по  приемлемым  законодательно-
рекомендательным  авторитетными  международными  инструкциями,  никак  нельзя  игнорировать 
мнение ученых, практиков, участников, заинтересованных в торгах благодаря которых, госзакупки 
и  госзаказы  станут  не  только  источником  и  «толкателем»  экономики,  но  и  конкурентной 
составляющей силой мощной энергетического потенциала страны.  
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет