Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет23/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

паш етті. Шара соңында «Қазақстан жетістіктері» 

тақырыбында бейнеролик көрсетіліп, мектептің 

биылғы түлектері Отанына деген ыстық сезім-

лебіздерімен бөлісті.

Айман НҰРПЕЙІСОВА, ұйымдастырушы ұстаз:

– Біз жастардың болашаққа деген сенімін 

оятуымыз керек. Себебі болашақ иесі сол – 

жастар. Оның орнына салт-дәстүрімізді дәріп-

теп, ұлттық құндылықтарымызды өсіп келе жат-

қан ұрпақтың жадына жаттатқанымыз дұрыс 

деп ойлаймын.

Аида ЖҰРМАҒАМБЕТОВА, 

11-сынып оқушысы:

– Тәуелсіздік десе менің көз алдыма бірден 

мемлекеттік нышандар елестеп, Әнұранымыз 

құлағымда сайрап тұрады. Қазақстан жас 

мемле кет болса да бүкіл әлемге танылып үлгер-

ді. Мемлекетіміз жастардың әлем ағымынан 

қалыс қалмауы үшін барлық жағдайды жасап 

отыр. Және біз оны бағалап, құрметтеп, нық 

сеніммен Тәуелсіздік туын биіктерде желбірете 

беруге міндеттіміз.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Әнес САРАЙ, 

жазушы, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

 

 

 №223 (905) 

15.12.2012 жыл, 

сенбі


і

іі

іі

ШАРА


Кеше Алматы қаласындағы №56 

гимназияда Тәуелсіздік күніне 

арналған «Тәуелсіздік – егемендігі-

міздің айғағы» а

а

а

а

а

а

тт

т

т

тт

т

ы 

ы

ы

ы

ы

ко

о

о

о

о

нц

ц

ц

ц

ер

ер

р

р

р

тт

тт

тт

тік

ік

ік

ік

ік

ік 

бағдарлама өтт

тт

тт

тт

т

тт

т

і.

і.

і.

і

і.

і

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

ас

ас

ас

ас

а

ас

а

та

та

та

та

та

та

уы

уы

уы

уы

уы

у

ш

ш

ш

ш

ш

пе

пе

пе

пе

п

п

е

н 

н 

н

н

н

н

жоғары сынып оқушылары сахналық 

көріністерде ойнап, ұлттық 

аспаптардың үнін әуелетті.

Оқушыларын отансүйгіштікке, адамгершілікке, 

халқына адал қызмет етуге, қазақ жерінің тарихын 

жаттап өсуге баулыған

н

н

нн

н

нұс

ұ

ұұ та

т

тата

т

тааздар қауым

м

мм

м

мы 

ы

ыы

ы

ыбиылғы 

іс-шараның мазмұ

ұ

ұ

ныны

ны

ыны

ы

ын

н

нн

н

түтү

тү

түтү

бе

бебе

б

бб

ге

геге

ге

ейл

йл

йлй

йл

іі

өз

өөз

өз

өзө

ге

геге

е

ерт

рт

ртт

ті

тітіі

тік


к 

к 

к к

де

деде

де

дд

д

пп

п

пп

отыр. Сахналық көріністерді Құрманғазының 

«Сарыарқасы» мен С.Тұрысбековтың «Секеннің 

саз отауы» күйлерімен көркемдеген ұйымдас-

тырушылар өскелең ұрпаққа «Тәуелсіздікті» дұрыс 

ұғындырудың  ең сара жолы қазақтың дәстүрлі 

кү

кү

күк

йл

йлйл

йл

йлл

й

ерер

ер

іні

ін

ісс

с

ссс

с

анан

ан

аа

ас

асас

а

ынын

ын

ынн

ын

на

а

аа сі

сі

сіңі

ң

ңң

ң ріп, ата дәстүрін жаттатт

т

т

ту

у

уу

у

уде

й

ййд

й

йі

і

і.К

К

КК

еш

бб

барысында шашу шашылып, Қазақ-

станның табиғаты ең бай өңірлері бейнеленген 

видеокөріністер қонақтардың назарына ұсыныл-

ды. Оқушылар хорға қатысып, ұлттық би өнерін 

Желтоқсанның 15-і

Алаштың атаулы күні

 1995 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды.

 1999 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік страте-

гиясы бекітілді.

 5 жыл бұрын

н

нн

н

((

(

((

(

(2020

20

22

20

207

07

0707

0

7)

)

))

)

ТәТә

Тә

ТәТ

Т

жіжі

жіі


кс

кс

ксс

с

тата

та

тат

н

нн

н

РеРе

Ре

ее

сп

спп

сп

спсп

с уб


уб

уб

убу

ли

лили

л

лкасының астанасы 

Душанбеде тәжік-ауған шекарасында қаза болған қазақстандық 

жауынгерлерге арналған монумент ашылды. Душанбенің 

орталығында орналасқан монументте 35 қазақстандық жауынгер 

есімі қашап жазылған. 

Т

Т

Т

Туған күн иелері

Гүлфайрус Ысмайылова (1929) – Қазақстанның халық суретшісі, 

еңбек сіңірген өнер қайраткері, кескіндемеші;Қажымұрат Әбішев (1931) – философия ғылымының докторы, 

профессор;Файзолла Ора

ра

ра

ра

ра

р за

за

з

за

за

з

з

ев

ев

ев

ев

в

(

(1919

19

119

9

138

38

38)

))

))ГуГу

Гу

ГуГ

у

мама

ма

мама

м

мни

ни

нии

и

ттарлық ғылымдар

академиясының президенті, филология ғылымының докторы, 

профессор;

Аманғали Нысанғалиев (1947) – техника ғылымының докторы

академик, профессор;Ма

Ма

Ма

Ма

Ма

ра

р

ра

р

ра

т

т

т 

Сә

Сә

Сә

Сә

С

рс

рс

рс

рс

ем

ем

ем

ем

ба

ба

ба

баев

е

е

е

е

 (1947) –  ҚР Орталық сайл

л

л

лл

ау

ауа

а

ауу

к

кк

ком


о

ом

омо

ис

исис

ис

иссиси

си

иси

яс

яя

я

яын

н

ынын

н

ыңың

ың

ыың

 

мүмү

мү

мм

ш

шшесі

сі

сісі

с

с,

,

заза

за

заз

ң

ң ң

ң

ғығы

ғы

ғығы

лы

лыл

лы

ыл

мы

мм

м

мның докторы;

Аягүл Миразова  (1948) – Ы.Алтынсарин атындағы Алматы 

қалалық №159 гимназияның директоры, Қазақстанның Еңбек Ері;Бейсембай Ізтілеуов (1949) – экономика ғылымының докторы;

Ахметжан Есімов (1950) – Алматы қаласының әкімі, экономика ғылымының 

докторы;


За

За

За

а

За

уытбек Тұрысбеков  (19

9

99

9

5151

51

5151

51

))

Қа

Қа

ҚаҚа

а

Қазаза

за

заза

за

зқс

қс

қсқс

та

таа

а

аа

нн

нннн

нн

нннн

н

ыңы

ың

ыңң

ы

ыР

Р

РР

Р

есес

с

еес

ес

еей

ей

йе

е

еФ

Ф

Федерациясындағы

тө

төтө

ө

төтт

те

т нше және өкілетті елшісісі

сі

сіі

;

;;

;

;Аманжан Тәкешев (1955) – Атырау облысы Құрманғазы ауданының әкімі;

Ерұлан Қанапиянов (1958) – сазгер, қоғам қайраткері;

Роза Кәрібжанова (1964) – ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі 

Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары; Ар

Ар

Ар

Ар

Ар

Арма

ма

ма

м

а

м

н

н 

н

н Сқ

С

Сқ

Сқ

Сқ

қ

қ

аб

аб

аб

аб

а

аб

ыл

ыл

ыл

л

л

ұл

ұл

ұл

ұл

л

ұл

ы

ы

ы

ы

ы

(

(((

(

1919

19

1919

9

6565

6

665

65

6)

))

))

– «Хабар» агенттігі» А

А

А

АҚ 

Қ 

Қ Қ 

Қ

бб

б

баб

б

бс

с

сс

с

прпр

р

прод

од

одод

од

оюс

юс

юсер

ер

ерер

ер

рін

н

ніі

ің

іңің 

орынба


б

б

бб

сары;


Асқар Шоманов (1969) – ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қостанай 

облысы бойынша басқармасының бастығы, Тәртіптік кеңестің төрағасы.Желтоқ

оқ

оқ

қ

қ

санның 16-сы

Алаштың атаулы күні

 Қазақстан Республикасының ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күні.

 1996 жылы Алматыдағы Республика алаңында Тәуелсіздік монументі салта-

натты түрде ашылды.

 12

2

22

2

жыжы

жы

ыжы

ж

жыл

л

лбұ

ұұ

бұбұ

бұ

ұры

ры

рр

ры

нн

н

н(2

2

2(2

2

0000

00

0000

0

000)

0)

0)0)

А

АА

А

АА

лм

лмлм

лм

лмлм

ат

тт

т

ыда ұлы мемлекет қайраткерер

ер

рер

ер

ері,

і

іқ

қ

ққ

қ

қол

ол

олба

а

баба

ба

басш

сш

сшсш

ы

ыы

жә

жәжә

жә

жәжә

ж

нене

не

нн

не

 ди

ди

диди

и

дипл

пл

плпл

л

пом

ом

омом

ом

оо

ат

атат

ат

та

ат

АА

А

АА

А

быбы

бы

бб

ла

лл

й

йй

й

йй

ха

хах

ха

хах

х нғ


нғ

нғ

нғға

а

аа

а

есес

ес

есес

ес

ске

ке

кке

е

кк

р

рр

рткіш ашылды.

 3 жыл бұрын (2009) Шымкентте Әбілхан Қастеевке арналған ескерткіш 

орнатылды.Туған күн иелері

Би

Би

и

Би

бігүл Төлегенова (1929

9

99

9

9)

))

))

)ҚаҚа

Қа

ҚҚа

Қаза


за

а

аа

қс

қсқс

қс

ққс

қ

тата

та

тт

нн

ннн

ың

ыңың

ң

ыңы

ы

жж

ж

жәнән

ән

әнн

е

ее

е КС


КС

КС

КК

К

РОР

РО

РОР

Р

-ның Халық әртісі, С

Со

Сциалистік Еңбек Ері, КСРО 

О

ОО

О

О және ҚҚ

Қ

ҚҚазақстан мемлекетт

і

іік сыйлығының иегері;

Ғани Қыстауов (1944) – кинорежиссер, суретші, сценарист;

Әбу Меңлібаев (1947) – техника ғылымының докторы, профессор,

академик;Қады

д

д

д

д

д

рж

рж

рж

р ан Дамитов (1959) – «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Қ

ҚҚ президенті.

Желтоқсанның 17-сі

Алаштың азалы күні

 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі құрбандарын еске алу күні. Туған күн иелері 

Ағабек Қарабеков (1950

)

)))) – медицина ғылымының докторы, профессор;

Қадырхан Отаров (1953) – ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінің 

төрағасы;Қайрат Зәкерянов (1954) – Қазақтың спорт және туризм академиясының 

през


ез

ез

езе

ид

дд

д

ене

е

ті, педагогиги

ги

г ка ғылымының докторы, профессор,р,

р,

р,р,

а

ака

а

аа

а

демик;Ти

Ти

Ти

Ти

Ти

и

му

му

му

му

му

у

му

р 

р 

р 

р

р

р

До

До

До

До

Д

Д

До

сы

ссы

сы

сы

ы

мб

мб

мб

ет

ет

ет

ет

е

е

ов

ов

ов

ов

о

ов

(

((19

19

191

19

199

57

5757

5

5757

57

))

)

полковник;

Дүйсенбек Әубәкіров

 (1962) – Солтүстік Қазақстан облысы бойынша  

қаржылық-бақылау инспекциясының бастығы;

Ерлан Стамбеков  (1966) – Қазақстан Өндірісшілер және кәсіпкерлер

одағының президенті;Ер

р

р

жан Жылқыбаев

  (1982


2

2

22

2

2)))

Шығыс  Қа

Қа

аҚа

Қа

ҚаҚ

зақс


қ

қ

қтан облыстық әкімдігі

ап

апап

п

аппаратының жетекшісі. 

Желтоқсанның 18-і

Алаштың атаулы күні

Х

ХХ

Х

ХХ

Х

алал

ал

алал

ал

ықық

ық

қық

ықар


а

ар

арал

ал

алал

ал

ал

ық

ыық

қ

ықк

көш


өш

өш

өшш

ш

і-і-

і-

і-і

і

қоқо

о

қоо

о

он

н

нн

н

нкү

кү

күкү

кү

күні

н

нн ..

..


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет