Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет2/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ЛД

Л

Л

ЛД

Л

Л

Ы 

Қазақстанның қазіргі жетістігінің 

асқары да, бастауы да осыдан 15 

жыл бұрын айқындалған «Қазақ стан 

– 2030» стратегиясы еді. Сол 

жылдардың  бейберекет қиындығы 

өз алдына, келешекті о

о

оо

о

ойл

й

йй

й

йау

ау

ауау

ау

ауд

д

дд

а 

а а

а 

амү

мү

ммү

мү

м-м

м

мкін  болмайтын. Ілгер

ер

ерер

е

ерід

ід

ідід

ід

ідег

ег

еег

е

іі

ос

осос

о

оо

ын

ынын

ы

ыы

да

дада

да

дай 

й

йй

жағ   дай ларды еске ала сөйлеген 

Мем лекет  басшысы сол жылдар ке-

з е ңі не  һәм  стратегиялық құжатта 

қам тылып,  мер зімінен  бұрын орын-

да

дада

д

дад

лғ

лғлғ

ғ

анан

а

ана

д

дд

д

үнүн

үн

ние

ие

еие

е

е л

 л

 л л

ер

ерер

р

рге

ге

ггед

д

дд

д

де 

е

ето

т

тт

қталды. 


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

№223 (905) 

15 желтоқсан, сенбі

20

200

0

012

12

жж

ыл

ЖаЖа

Жа

Жа

Жа

Ж

лғ

лғ

лғ

ас

ас

ас

ас

ас

ас

ы 

ы

ы

ы

ы

ы

2

2-

2

23

3

3

беттерде 

ЕХ

РО

 –

22

01

010101

1

07

Б

Бес жылдың ішінде атқақа

қа

қақа

қары


ры

ры

рыры

рыла


ла

ла

лаа

латы


ты

ты

тты

ы

н н

н

шаша

ша

шару

ру

руру

ру

уа

а

аа

а

аша

ша

шаша

ша

аш 

ш 

ш ш

ш

шетектен: көрме орталығы, қонақ й

үйлердіің  құрылысы, 

жаңа жолдардың төселуі, ел мен елорданы сырттан

келетін қонақтарды жоғарғы деңгейде қабылдауға 

даярлау. Өйткені бұл – елімізге бүкіл әлемнің алдында

үлкен жауа

у пкершілік жүктейтін маңызды шара. 

Өз

ӨзӨз

Өз

ӨзӨз

ге

гг

ге

гг

е

ее

е

ее

лд

лдлд

лд

лдер

ер

ерер

р

ерді

ді

дід

ң 

ңң

тә

әә

ә

әә

жі

жіжі

жі

жж

ри

рири

ри

ир

бе

бебе

бе

бесі

сі

сісі

сі

сік

к

кк

к

көр

өр

өрр

се

ссс

ткендей, мұндай ірі

оқ

қ

иғиғ

и

иғиғ

и

аа

а

а өтөт

ө

өкі

кі

ізі

з

ззз

лі

лілі

л

пп 

о

ототыр

р

рр

а

ғаға

а

нн  ел

ел

елл

ді

діді

ді

ңң

ң

ңа

да

даа

муына зор ықпалын

тигізеді. Айталық, біз үшін ол жаңа энергетикалық

және жасыл технологияларға қол жеткізу мүмкіндігін 

сыйлайды. Өзіміз таңдаған «Болашақтың қуаты» 

тақы рыбының маңызы  – бүгінгі таңда  адамзат тың

ең

ең

еңең

е

өө

ө

зекті мәселесіне айналғаан

н

нн

та

тата

та

тата

би

бии

и

ии

ғи

ғиғи

ғ

ққ

қ

қуа

уа

уаа

у

т т

т

ткө

ө

өө

ө

здзд

зд

здзд

ер

ере

ер

ерер

ін

інін

н

н ти

ти

тити

т

імім

ім

мм

ді пайдалану мәселес

с

сс

сін

ін

інін

ін

кк

к

кк

өт

өтөт

өт

өтер

ер

ере

е

еуі

уі

уіу

уі

унд

нд

ндд

нд

нде

е

е.е

М

ММ

М

Мұнұн

ұн

ыы

ы

ы ы

ы

шешу стратегиялық міндетке айнал ды.  Тақырыптыңөзегінде электр қуатын қолжетімді ету және кедейлік

деңгейін төмендету сияқты жаһандық көлемдегі 

мәселені шешу  жатыр. Ендігі кезекте бүкіл әлемге 

«Жасс


с

с

сс

ыл

ыы

ы

ыы

э

ээ

э

ээ

ко

оо

о

оо

но

ноно

но

ноо

ми

мими

и

мика

к

кк

к

к»

» жә


жә

ж

жәж

жә

нене

не

нее

ээ

ээ

э

коко

ко

коо

ко

лоло

ло

лог

г

гия лық  қауіпсіз  даму 

си

ии

и

ии

яқ

яқяқ

яқ

яқяқ

ты

тыты

ты

тыты

т

тт

т

ыңың

ың

ыңың

ың

бб

б

бб

б

ағағ

ағ

аағ

ы

ыты

ы

ыы

қ

ққ

қ

қаж

аж

ажж

аж

ажет

ет

етет

.

.Же

Же

ЖеЖе

Же

Жер

р

рр

бе

бб

б

бтінде дәстүрлі қуат 

көздерінің таусылу қаупі зор. Әрі олардың қоршаған 

ортаға тигізер зияны орасан. Сондықтан ғаламдық

қауымдастықта халықаралық көр 

ме шеңберінде

бас қосып, осы мәселені бірігіп шешу тілегі жатқаны

айқын.   

Б

Бір есептен бұл – дайынднд

нд

нднд

нд

ықық

ық

ықық

ық

жж

ж

жж

ж

ылыл

ыл

ыл

да

дада

да

дада

ры

рыры

ры

ыры

с

ссс

с

сыр

ыр

ыыр

ы

ыртт

тт

ттт

ан

анан

н

анн 

келіп түсетін миллиардтаған доллар инвестиция. 

Тұрғызылған нысандар көрмеден кейін де халықтың

игілігіне жұмыс істей береді. Айта кету керек, Елбасы

ЕХРО-2017 нысандарын Париждегі Эйфель мұнарасы 

немесе


с

Л

ЛЛондондағы Хр

р

рр

усталь сарайы секілді брендке

ай

й

йй

й

нана

на

нана

налд


лд

лд

лдлд

лд

ырыр

ыр

ырыр

ыр

уу

у

у у

у

қақа

қа

қақа

а

жеж

же

жеж

тт

тттт

т

тігг

г

ггг

ін

інін

ін

іні

а

аа

а

аа

та

тата

та

ап 

п 

п п 

п

п айай

ай

айй

ай

тттт

тт

ттт

тт

ы.ы.

ы.

ы.ы

 Осыған байланысты 

отандық сәулет

і

шілер мен суретшілер алдына үлкенміндеттер қойылады.

Арменияның Қазақстандағы елшісі Василий

Казарянның пікірінше, бұл – біздің ғана емес, 

бүкіл ТМД елдерінің жеңісі. «Мен Бейжіңде алты 

жыл елші болдым. Шанхайда өткен ЕХРО көрмесін

өт

өтөт

өт

өтө

кі

кікі

кі

зуз

з

ге қатыстым. Қазір  салл

л

лл

ыс

ысыс

ыс

ысыс

ты

тыты

ты

ттры

ры

рыры

ры

ып 

п

п п қа

қа

қақ

қа

қра

ра

рара

са

саа

а

аа

м,

м,м,

м

м,м

б

бб

б

біз

із

ізіз

з

з  

бі

ббі

бі

бір

р

рр  сатыға жоғары көтерілдік

ік

ікік

к

дд

д

деу

еу

еуе

ге

ее б

б

бол

ол

оол

ад

ады

ы

ы.Б

Б

ББұл

ұл

ұл – үлкен жеңіс. ТМД елдері арасында Қазақстан ауыр да 

болса құрметті жүкті тағы да көтеріп алды. Енді алда 

атқаратын жұмыс көп. Бірақ мұнда да Қазақстанның 

биіктен көрінеріне сенемін», – деді ол.Гүлнар АХМЕТОВА

Ел П

П

П

П

П

П

ре

ре

ре

ре

е

ре

зи

зи

зи

зи

зи

и

де

де

д

де

де

д

нт

нт

нт

нт

нт

н

і 

іі

і

Нұ

Нұ

Н

Нұ

Нұ

Нұ

рс

рс

рс

рс

рс

рс

ұл

ұл

ұл

ұл

та

та

та

та

та

та

н

н

н 

н

н

н

На

На

На

На

На

зарбаев таяуда 

ЕХРО-2017 көрмесінің біздің тарихымыздағы 

тағы бір алтын параққа айналатынына сенім

білдірді. Енді оған бүкіл ел болып жұмылып, 

дайындыққа кірісу қалды.

Тәуелсіздіктің 2

1

1

1

1

1

жылдығын салтанатты атап өту 

қазақ халқының жадындағы тарихи сәттердің біріне 

айналары хақ. Олай деуге себеп: Қазақстанның 

Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

к

ке

ке

ке

ке

ке

ше

ше

ше

ше

ше

ш

гі

гі

г

гі

гі

гі

Т

Т

Т

Т

Т

Т

әу

әу

әу

әу

әу

ел

ел

ел

ел

ел

ел

сі

сі

сі

сі

сі

сі

зд

зд

зд

зд

зд

д

ік

ік

ік

ік

ік

ік

к

к

к

к

к

к

үн

ү

ү

ү

ү

ү

і салтанатына арна

на

а

на

а

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

ан

ан

ан

ан

ан

ан

 

жиында жұртшылыққа Жолдау арнап, мәңгі

і

ліі

і

к

ел болудың 2050 жылға дейінгі жаңа межесін 

айқындады. Тағы бір жағымды жайт, Тәуелсіздіктің 

салтанатты мәжілісі елордадағы қазақ мәдениетінің 

ең биік тұғырына а

а

а

а

а

йн

йн

йн

йн

йн

йн

ал

ал

ал

ал

л

ал

ға

ға

ға

ға

ғ

н,

н,

н

н,

н,

т

т

т

ең

ең

ң

ең

ң

ң

де

де

де

де

де

де

сі

сі

с

і

і

ж

ж

ж

ж

ж

оқ

оқ

оқ

о

оқ

о

ө

ө

ө

нер ордасы 

– «Астана Опера» м

м

м

м

м

м

ем

ем

ем

ем

м

ле

ле

ле

л

ке

ке

ке

е

тт

тт

тт

т

т

ік

ік

ік

і

о

о

о

о

пе

пе

пе

п

е

ра

ра

ра

ра

ра ж

ж

ж

ж

ән

ән

ән

ә

е балет 

театрында тұңғыш рет өтіп, ғажайып мәдениет 

ордасының шымылдығы Қазақстанның жаңа 

стратегиялық бағдарын айқындайтын Жолдаумен 

аш

аш

аш

аш

аш

аш

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ды

ды

д

ды

ды

д

.

.

.

–  Қазақстанның 2050 

жылға дейінгі стратегиясы 

болашаққа, яғни жастарға

а

а

аа

а

  

арналып отыр. Біздің жас

ас

ас

асас-

-

--

тар мемлекет бізге не жа сап 

береді деп отыр  май,  өз 

өмірі мен тағдырын өздері 

шешетін жағдайға жетуі 

тиіс


і

іс

іс. Әрине, Қазаз

ақ елі нің, 

қа

қа

қақа

а

қаза

за

заза

за

қ қ

қ

ққ

же

жеже

ж

жрі

р

рні

ні

нін

ні

нң 

ң

ң  

мә

мәмә

мә

мәә

ңг

ңгңг

ңг

ңгң

іл

іліл

іл

іліг

г

ігг

іг

іін

ін

іні

 

қамтамасыз ету жолында жас ұрпақ біраз ең бектенуі 

ке рек. Прези дент осы мәсе-

лені көтеріп отыр. Бұл Жол-

дау қазақ жас 

тарының 

мүм кіндігін  ашу ды  көздей

ей

ей

ейй

-

--

-

-ді. Ол әрбір жас тың сан

н

на

а

аа-

а

сына жетіп, оған әсер етсе, болғаны.  

– Мемлекет  басшысы  өз  Жол-

дауында әлеуметтік сала бойынша 

жеке жауапке

ке

ке

кеке

ке

ршрш

рш

ршрш

іл

ілі

і

іік мәселесін

ін

нн

н

н ере

р

рк-

ше атап өт

өт

өт

өтт

ті

тіті

ті

тіт

.

...Пр

Пр

ПрПр

Пр

Пез

ез

езз

ез

езид

ид

идд

д

ден

ен

енн

н

т т

т

тон

он

онн

он

ыы

ы

ыы

та

тат

тала


ла

ла

лала

л

пп

п

претінде қойып отыр. Неге? Себебі 

елдің өсуі мен экономиканың дамуы 

кез келген азаматтың жеке жауап-

кершілігіне байланысты. Соны түсіне 

бі

б

лгл ен азамат жеке жетістіктері арқы-

лы

лылы

лы

ыы

м

мм

м

мм

ем

емем

ем

емем

ле

леле

ле

лее

ке

кек

к

ктке нендей үлес қоса 

алатындығын анықтап алуы шарт. Бұл 

– өте маңызды мәселе. Әрине, он-

дай да, ең бастысы – дұрыс білім алу, 

екіншісі – лайықты жұмыс табу. Білім-

ге лайық жұмыс болса, тиісті табыс та 

келеді.  Әр

р

рр

бі

бібіі

бі

бір

р

рр

р

раз

аз

азаз

аз

азамам

а

амам

а

атат

ат

атт

а

аа

а

аа

а

лғлғ

лғ

аа

а

аұм

ұм

ұмұм

ұм

ұты

ты

тыты

т

ылы

лы

лылы

лы

ып,

п,

п,п

п,

 жоғары ж

ж

жет

е

етет

ет

еіс

ісс


с

с

тіті

ті

ткт

кт

ктер

ер

ере

е

геге

ге

ег

ж

жж

ет

етет

ет

тіп

іп

іпп

іп

жж

ж

атат

ат

тса

с

саса, 

мемлекеттің де шаңырағы биіктеп, 

іргесі беки түседі.  

  –  Шынымен де, Президенттің 

биылғы Жолдауы жастарға  арна-

лып  от


о

о

оо

ыр

рр

р

.  Нұұ

ұ

рср

р

ұлтан Әбішұлықа

қ

ққ

қ

заза

за

заза

қ 

қ қ 

қ

қ қ

жа

жажа

жа

стст

ст

стст

с

арар

ар

арар

ар

ынын

ын

ынын

бірлікке шақырды. 

Неге? Мәселен, мен спортта екі 

қазақтың төбелесіп жатқанын жиі

көремін. Ашығын айту керек, оның 

барлығы – ыңғайсыздау жағдай.

Өз басым соған қ

қ

ққ

қ

қатты

т

ттт

 ызаланамы

ы

н.

н 

Біз спортта  жо

жо

жо

жожо

жо

ғаға

ға

ғаға

ғ

рыры

ры

рыры

ры

жж

ж

жет

ет

етет

е

еіс

с

ісстіті

ті

ткт

кт

тт

т

тер

ер

ерер

ер

еге

ге

геге

ге

ге 

жетуге тырысамыз. Оның арқасын-

да мемлекеттің де мерейі  үстем 

болатындығын жақсы түсінеміз.

Биыл Лондон Олимпиадасы өтті.

Алда Рио-де-Жанейрода өтетін 

20

20

202

20

1616

1

1616

1

жж

ж

жж

ыл

ылыл

ыл

ылл

ғы

ғығы

ғы

ғығы

О

ОО

ли

лл

л

мпиада бар. Осыжо

ж

жожо

жо

лылы

лы

ллы

Қ

ҚҚаз

аз

азақа

ақ

аққ

қ

стс

ст

стс

ан

анан

н

 12 үздік елдің қа-та рынан көрінсе, келесі жарыстар-

да біз ондыққа ілігуіміз қажет.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет