Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет7/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

 

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Дайындаған 

Арман АСҚАР

ынталандыру кеше

ені

ні

нн әз

әзір


ір

ле

леу у 

қа

қажеже

т»

т»,

,

– деді Елбасы. ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ 

БАСҚАРУДЫҢ ТҮБЕГЕЙЛІ 

ЖА

ЖА

ҢА

ҢА Ж

ЖҮЙ

ҮЙЕС

ЕСІН ЕНГІЗУ 

«Егер ұлтымыз шикізат ресурстары-

нан түсетін кірістерді 35 жылдан кейін 

пайдаланғысы келсе, бұған  бүгіннен 

бастап дайындалу керек. Бізге арнайы 

стратегия әзірлеу – барлық ірі корпора-

циялар мен концернде

де

рр

тә

тәжі

жі

рири

бе

бесі

сі

ндд

ей

ей,

,

алда тұрған барлықық ж

ж

ылыл

да

дарғрға

а

баб рш

рша 


а

жұмысты бөліп жоспарлау үшін басым-

дықтарды, серіктестерді айқындап алу 

қажет», –  деді Жолдауда Ұлт көшбасшы-

сы. «Бұл – біздің төл тарихымыздың 

ба

баст

ст

ыы

са

саба

ба

ғығы

:

:Қа

Қа

шаш

ған  бойынша 

ке

келі


лі

сс

ссөз

өз

деде

р 

р мемен 

н да


да

йы

йынд

нд

ықты біз осыдан 20 жыл бұрын дерлік бастадық, ал 

нәтижесін тек қазір ғана алуға кірістік»,

– деді Ол. Бұл ретте Мемлекет басшысы

ұлт болашағы мен мемлекет қауіпсіздігі 

мүддесінде көмірсу

су

тете

гі

г шшик

ик

ізіз

ат

атын

ын

ыңың

 

стратегиялық «резерврвін

ін

»» құ

ұ

руру

к

кер

ер

екек

ті

тігігі

н 

налға тартып, стратегиялық резервтің ел 

энергетикалық қауіпсіздігінің іргетасы 

болатынын айтты. Осылайша, мемлекет

ықтимал экономикалық сілкіністер жағ-

да

дай


й

ын

ына

а

тата

ғы

ғыб

б

ірір

қ

қорғаныс шебін 

құратын бо

б

лады. 


2050 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ 

ЖІӨ-ДЕГІ 

АУЫЛШАРУ

У

АШ

АШ

ЫЛ

ЫЛ

ЫҚ

ЫҚ

 

ӨНІМІНІҢ

ІҢ Ү

ҮЛЕ

ЛЕ

СІ

СІ

 

5 ЕСЕ АРТУЫ ТИІС

Елбасы ауыл шаруашылығын,

әсіресе ауыл шаруашылығы өніміне өсіп

от

отыр

ыр

ған жажа

һа

һанд

нд

ықық

сұраныс жағда-

йы

йы

нднд

а 

аау

а

қықымд

мд

ыы жа

жаңғ


ңғ

ырту қажеттігіне 

де тоқталды. Әлемдік азық-түлік на-

рығының көшбасшысы болу және ауыл 

шаруашылығы өндірісін арттыруға 

қажетті бағдарды да қадап айтты. Егістік 

алқабын  ұлғайтуды

,

,ең

ең

аалд

лдым


ым

ен

енж

ж

аңаң

а 

а технологиялар  енгі

гізу


зу е

е

сесеб

бі

ненен

н

елел

еу

еулі

лі

 көтеру қажеттігіне тоқталды. «Аса ірі

экспорттық нарықты меңгеру үшін біз

қай азық-түліктің жаппай өндірісін 

басты етіп қоятынымызды айқындауы-

мы

мы

зз

ке

кере

ре

к.к.

А

Алылынғ

нғ

анан

ш

шар

а

алардың нәти-же

же

сісі 2

2

0050

0 жы


жы

лғ

лға а

қа

қаррай ел ЖІӨ-дегі

ауыл шаруашылық  өнімінің үлесі 5 есе 

артуы болуы тиіс», – дей келе Мемлекет 

басшысы Үкіметке бірқатар нақты

тапсырмалар жүктеді. 

ӘКІМ С

С

АЙ

АЙЛА

ЛА

У

У 

2013 ЖЫЛДАН БАСТАЛА 

БЕРЕДІ

Елбасы Жолдау барысында мемле-

ке

ке

т т 

  

тіті

лі

лікт

кт

і одод

ан

анә

ә

рірі

д

дам

ам

ыту және демок-ра

ра

 тт

ия

ияны

ны д


д

ам

амыт

ыту


у мә

мә

сесел

лелеріне де назар 

ау дар ды. «Біз басқаруды орталықсыз-

дан дыруды сауатты жүргізуіміз керек. 

Орталықсыздандыру идеясының мәні 

– шешім қабылдау үшін құқықтар мен 

қажетті ресурстарды орталықтан өңірлік 

билік органдарына бе

беру

руБі

Бі

зз 

20

2013

13 ж


ж

ыл

ылы 

ы 

жауапкершілік пен өкілет

ті

ікт

ер

іді орта-

лық пен өңірлер арасында бөлу жөнінде 

нақты шаралар қабылдауымыз қажет», 

– дей келе Елбасы Жергілікті басқару ды

да

д

мыту тұжырымдамасы  бекітілгенін, он

онда


да

а

ауы

уы

лдлд

ық

ық,,

се

село

ло

лық деңгейде ба

б

сқару сапасын арттыруға мүмкіндік жа салатынын  жеткізді. «Біз селолық

әкім діктерге қосымша өкілеттіктер бере-

міз және олардың ауылдағы ахуалға 

ықпа лын  күшейтеміз.

 

Біі

ра

рқ соныме

е

н н

бірге бізге қоғамдық бақылауды,  жергі-

лікті жерлердегі ахуалға азамат тардың

ықпа


а

лы

лын 

н

күкү

ше

шейт

йт

у у

ке

кере

ре

к.к.

С

Сон

он

дыды

қ 

қта

т

н менмәслихат

ат

арқылы ауыл әкіі

мдерінің


сайланбалылығын енгізу туралы шешім

қабылдадым. Сайлауды біз 2013

жылдың өзінде-ақ бастаймыз.

Барлығы 2533 әкім, соның

ң

 ішінде


се

се

лоло

лы

лқ округтердің, кенттер

р

діді

ң 

ң жә

жә

нене

аудандық маңызы бар 50 қаланың әкі

і і

мі

сайланатын  болады.  Бұл  барлықдеңгейдегі әкімдердің жалпы санының

91,7%-ы! Осылайша, біз азаматтармен

тікелей

й

жұжұ

мыс жасайтын және мәселені

жерг

рг

ілілік

ік

тіті ж

ж

ерер

де

де шшеш

еш

етет

ін

інб

б

арлықәкімдерді сайланбалылықпен қамтитын

боламыз», – деді Н. Назарбаев. Соны-

мен қатар осы бағдар бойынша Пар-

ламенттің өкілеттіктерін күшейту жөнін-

дегі саясат та жалғасады. 

СЫРТҚЫ САЯСАТТА 

ҰСТАНҒАН 

БАСЫМДЫҒЫМЫЗ 

ӨЗГЕРМЕЙ

Е

ДІ

Д

«Б

«Бізіз

ді

дң 

ң 

бабасы

сы

мдмд

ық

ықта

та

рыры

мы

мызз

өзгер-


мей  ді  –  көршілеріміз – Ресеймен, Қы-

тай мен,  Орталық Азия елдерімен, сон-

дай-ақ АҚШ-пен, Еуроодақпен, Азия

елдерімен серіктестікті дамыту мәселесі

бо

бо

лылы

п табылады», – деді Нұ

Нұ

рс

рсұл

л

тата

н

нӘб

Әб

ішіш

ұ

ұлы. Бұдан бөлек, Елбасыы

т

тая

аяуд


уд

ағ

ағыы

мақсат Еуразиялық экономикалық одақ

құру екенін, осыған орай мәселелердің

консенсус арқылы шешілетінін нақты

мәлімдеді. Бұл ретте саяси егемендікке

қысы


ы

м 

м кө

көрс


рсет

ет

іліл

ме

мейд

йд

і.і.

«

«Сы

Сы

ртрт

қы

қы саяса-

тымы


мы

зд

здыы

те

теңдңд

ес

есті

т

руру

ә

әлелемд

мд

ікік

і

іст

ерде


елеулі рөл атқаратын және Қазақстан

үшін практикалық қызығушылық туғы-

затын барлық мемлекеттермен достық

және  болжамды қарым-қатынастарды

дамыту дегенді білдіреді. Алайда

ха

халы

лы

қақ

ралық ахуал және гео с

с

ая

аясиси

о

ортрт

а

ақарқынды  өзгеруде және 

әр

ққашан

жақсы жағына қарай ойыса бермейді.

Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстан

Сол түстік-Шығыс Азияға дейін тұрақ-

сыз дықтың

ң

 алып белдеуі созылып жа-тыр.

.

ККүш

үште


те

рд

рдің

ің а


а

ра

р сс

ал

алма

ма

ғығы ж

жаһ


аһ

андық


деңг

й

ей де де, сонымен қатар жер шары-ның жекелеген аймақтарында да елеулі

өзгерістерге ұшырауда. Соған сәйкес,

БҰҰ, ЕҚЫҰ, НАТО, ҰҚШҰ, ШЫҰ,

АӨСШК және басқа аймақтық қауі

у

псіз


із

дік


тетіктерінің  рөлі  арта түседі. Орталық 

Азияда ұлттық қауіпсіздікке төнген жаңа 

қатерлер пайда

да

ббол

олды


ды

МұМұ

нд

ндай

ай

аа

ху

хуал

ал

дада

 

Қазақстанның сырыр

тқы саясаты іш

і

і

кі саясаты сияқты жаңғыртылуға тиіс», – 

деді Ұлт көшбасшысы. ЖА

Ж

ҺАНДАНУ ДӘУІРІ – 

КӨ

КӨПҰ

ПҰЛТ

ЛТТЫ

ТЫ МЕМЛЕКЕТТЕР 

ДӘУІРІ

«Қазақстан  – біздің қасиетті мекені-

міз. Кейінгі ұрпақ осынау қасиетті ме-

кен де  өмір  сүріп, өрк

р

ен жайды. Қазақ жеріне тағды

ы

рдрд

ың

ыңж

ж

азаз

уы

уыме

е

нн

ал

алуа

уа

н н

түрлі ұлт өкілдері

і

 қоныс аударды.  БіБі

з 

оларға құшағымызды ашып, қазақи қонақжайл ы  лықпен  қарсы алдық. Олар 

біздің елімізде өсіп-өніп, бауырлары-

мыз ға  айналды.  Қазір біз көпұлтты сипа-

ты

тыб

бар


ар

б

бір

іртұ


тұ

та

тас 

с 

еле

міз. Мынау жаһандану

у

 

дәуірі

 – көпұлтты мемлекеттер дәуірі 

болмақ. Жалғыз ұлттың мемлекеті деген

бол майды.  Бұл әлемдік үрдіс», – деді 

Елб а сы.  Сонымен  қатар еліміздің

дамуына барша

а

ұл

ұт 

т

пен ұлыс өкілдері бірігіп үлес қос

с

қақа

ны

нынана т

т

оқоқ

та

талдлд

ы

ы. ««

Ен

Ен д

 д

е-е-

ше, Тәуелсіз Қазақ елінің азаматтарын 

ала лауға, бауырластығын бұзуға ешкім-

нің қақысы жоқ. Барлық ұлт өкілдерімен 

тіл табысып,  бейбітшілік пен келісімде 

өмір


р

с

сүр

үр

уу

барш


р

а қазақстандықтың басты 

қа

қ

ғиғи

 д

 д а

аты


ты

б

бол

ол

уыуы

 шарт», – деді Н.Назар-

баев. Бұл ретте Елбасы ұлттардың этнос-

ара лық  келісіміне сына қағуға тыры са-

тындардың барлығы да заңмен қудал а-

натынын, мұнда ерекше жауапкершілік 

біздерге, қаза

а

қтқт

ар

арға

ға

аа

рт

ртыл

ыл

атат

ын

ынын

ын

 қадап айтты.

«

«Өз

Өз х


х

ал

алқы

қы

нн сү

сү

йейе

т

тін

н 

адад

ам

ам,

өз жұртына жақсылық тілеген жан өзге халықтарды ашындырмайды, өз ұлтын

ешкімге қарсы қоймайды. Біз ел иесі 

ретінде  биік  бола  білсек, өзгелерге

сыйлы боламыз», – деді Елбасы. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет