Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Şekli gösterilen elemanlarPdf көрінісі
бет18/43
Дата27.03.2017
өлшемі22,35 Mb.
#10412
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43

Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki 
radyo resmindeki numaralarla aynıdır.
Açma/kapama tuşu
Display
Araç yuvası
Saklama gözü kilitleme kolu
Sessizlik tuşu “Mute”
Taşıma tutamağı
Ses şiddeti/derinlik/yükseklik artırma tuşu “Vol +”
Ses şiddeti/derinlik/yükseklik azaltma duşu “Vol –”
Saat ayarı tuşu
10 Hoparlör
11 12 V bağlantı yuvası
12 Yukarı doğru arama tuşu
13 Kaydetme/oynatma tuşu “Preset/ ”
14 Aşağı doğru arama tuşu
15 Manuel ses ayarı tuşu “EQ”
16 Bluetooth® tuşu 
17 Bluetooth® bağlantı göstergesi
18 Ses kaynağı seçme tuşu “Source”
19 “AUX 2” soket
20 Batarya gözü kapağı kilidi (tampon bataryalar)
21 Batarya gözü kapağı (tampon bataryalar)
22 Güç kaynağı yuvası
23 Çubuk anten
24 Akü yuvası (10,8 V)
25 Akü yuvası (14,4/18 V)
26 “AUX 1” soket
27 Saklama gözü kapağı
28 Araç gözü kapağı
29 Araç göz kapağı kilidi
30 Cihaz fişi
31 Güç kaynağı fişi
32 AUX-Kablosu
33 Akü*
34 Akü boşa alma düğmesi
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Gösterge elemanları
Radyo frekansı göstergesi
Akü şarj durumu göstergesi
Stereo algılama göstergesi
Zaman formatı göstergesi (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
Sessiz göstergesi
Multi fonksiyon göstergesi
Ses kaynağı göstergesi
Teknik veriler
Taşınabilir radyo
PRA MultiPower
Ürün kodu
3 603 JA9 0../3 603 JA9 04.
Tampon bataryalar
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akü
V
10,8/14,4/18
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0 (Classic)
1)
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003’e göre
kg
2,9–3,1
2)
İzin verilen ortam sıcaklığı
– Şarjda
– İşletmede*
– Depolamada
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+70
Tavsiye edilen aküler
PBA 10,8 V ...
PBA 14,4 V ... V-./PBA 14,4 V ... W-.
PBA 18 V ... V-./PBA 18 V ... W-.
Tavsiye edilen şarj cihazları
– PBA 10,8 V ...
– PBA 14,4 V ... V-./PBA 18 V ... V-.
– PBA 14,4 V ... W-./PBA 18 V ... W-.
AL 11.. CV
AL 18.. CV/AL 22.. CV
AL 18.. CV
1)
Bluetooth® cihazlar A2DP profilini desteklemelidir.
2) Kullanılan aküye bağlı
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 85  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

86 | Türkçe 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak, “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan 
ürünün, değişiklikleri ile birlikte 1999/5/EC, 2004/108/EC, 
2006/95/EC, 2009/125/EC, yönetmelik (EC) No. 
278/2009, 2011/65/EU yönergelerinin geçerli hükümlerine 
uygun olduğunu ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olduğunu 
beyan ederiz: EN 60065:2002-05 + A1:2006-05 + 
A2:2010-10 + A11:2008-11 + A12:2011-02, 
EN 300 328 V1.8.1:2012-06, 
EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, 
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 62479:2010-09, 
EN 55013:2013-06, EN 55020:2007-01 + A11:2011-10, 
EN 61000-3-2:2006-04 + A1:2009-07 + A2:2009-07, 
EN 61000-3-3:2013-08.
Teknik belgelerin bulunduğu yer:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
12
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 12.01.2015
Montaj
Saklama gözünün açılması/kapanması
Çubuk anteni 
23 yuvasından kaldırın. Saklama gözünün kilit-
leme kolunu 
4 açın ve kapağı 27 kaldırın.
Not: Radyoyu çalıştırırken, taşırken ve saklamak üzere kaldı-
rırken saklama gözünün kapağını kapatın ve kolla 
4 kilitleyin. 
Aksi takdirde radyo hasar görebilir.
Radyonun enerji beslemesi
Radyonun enerji beslemesi güç kaynağı 
31 veya bir lityum 
iyon akü 
33 üzerinden olabilir.
Akü ile işletme (Bakınız: Şekiller A–B)
Not: Radyoya uygun olmayan akülerin kullanılması hatalı fonk-
siyonlara veya radyonun hasar görmesine neden olabilir.
Not: Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Akünün tam perfor-
mansına ulaşabilmesi için ilk kullanımdan önce aküyü şarj ci-
hazında tam olarak şarj edin.

Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazla-
rını kullanın. Sadece bu şarj cihazları radyonuzda kullanı-
lan lityum iyon aküler için tasarlanmıştır.
Li-Ion aküler kullanım ömürleri kısalmadan istendiği zaman 
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Aküyü takmak için saklama gözünün kapağını 
27 açın.

10,8 V akü ile işletme: 10,8 V bir aküyü akü yuvasına 24
akünün bağlantıları akü yuvasındaki 
24 bağlantılar üzerine 
gelecek biçimde yerleştirin. Akünün akü yuvası içinde kilit-
leme yapmasını sağlayın.

14,4/18 V akü ile işletme: 14,4 V veya 18 V bir aküyü akü 
yuvasına 
25, akünün bağlantıları akü yuvasındaki 25 bağ-
lantılar üzerine gelecek biçimde yerleştirin. Aküyü kilitleme 
yapıncaya kadar akü yuvasına itin.
Ekranda akü şarj durumu göstergesi 
b, yeterli gerilime sahip 
bir akü takıldığında ve radyo güç kaynağı 
31 üzerinden akım 
şebekesine bağlı olmadığında, görünür.
Sesli işletme/radyo
İşletme gerilimi
– Güç kaynağı ile işletmede
– Akülü işletmede
V
V
12
10,8/14,4/18
Amplifikatör (yükselteç) anma gücü (güç kaynağı ile işletmede)
2 x 3,5 W
Algılama alanı
– UKW
– MW  (3 603 JA9 0.. (EU))
– MW (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
MHz
kHz
kHz
87,5–108
531–1602
522–1611
Taşınabilir radyo
PRA MultiPower
1)
Bluetooth® cihazlar A2DP profilini desteklemelidir.
2) Kullanılan aküye bağlı
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
Güç kaynağı
Ürün kodu
1 600 A00 0..
Giriş gerilimi
V~
100–240
Frekans
Hz
50/60
Giriş akımı
mA
500
Çıkış gerilimi
V=
12
Çıkış akımı
mA
1500
Ağırlığı EPTA-Procedure 
01/2003’e göre
kg
0,2
Koruma sınıfı
/
II
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 86  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Türkçe | 
87
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Akü şarj durumu göstergesi 
b akünün güncel şarj durumunu 
gösterir. Akü şarj durumu göstergesi yanıp sönmeye başladı-
ğında akünün şarj edilmesi gerekir.
Aküyü çıkarmak için saklama gözünün kapağını 
27 açın.

10,8 V akü ile işletme: Aküdeki boşa alma tuşlarına 34 
basın ve aküyü akü yuvasından 
24 çekerek çıkarın.

14,4/18 V akü ile işletme: Aküdeki boşa alma tuşuna 34 
basın ve aküyü akü yuvasından 
25 alın.
Güç kaynağı ile işletme

Şebeke gerilimine dikkat edin! Güç kaynağı için kullanı-
lan akım kayağının gerilimi güç kaynağının tip etiketinde 
belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.
12 V bağlantı soketinin 
11 koruyucu kapağını açın. 12 V güç 
kaynağının alet fişini 
30 bağlantı soketine 11 takın. Güç kay-
nağını akım şebekesine bağlayın.

Sadece radyonuz için öngörülen orijinal Bosch güç kay-
nağı kullanın. Radyonun kusursuz biçimde çalışması an-
cak bu şekilde sağlanır.
Cihaz fişini çıkardığınızda, kirlenmeye karşı koruma sağlamak 
üzere 12-V bağlantı soketinin 
11 koruyucu kapağını tekrar ka-
patın.
Radyo kullanım dışında iken güç kaynağı 
31 radyonun sakla-
ma gözünde saklanabilir. Bu işlem için saklama gözü kapağını 
27 açın. Güç kaynağını şebeke bağlantısı ile birlikte yuvaya 22 
yerleştirin.
Tampon bataryaların takılması/değiştirilmesi
Radyoda saati ve radyo vericilerini belleğe almak için yedek 
bataryalar kullanılmalıdır. Bu işlem için alkali mangan batarya-
ların kullanılması tavsiye edilir.
Saklama gözünün kapağını 
27 açın. Güç kaynağını 31 çıkarın.
Batarya gözü kapağını 
21 açmak için kilide 20 basın ve batar-
ya gözü kapağını çıkarın. Yedek bataryaları yerlerine yerleşti-
rin. Bu esnada batarya gözü kapağının iç kısmındaki şekle ba-
karak doğru kutuplama yapın.
Tampon batarya gözü kapağını 
21 tekrar yerine takın.
Radyoda saat artık belleğe alınmayınca ve gösterge zayıflayın-
ca yedek bataryaları değiştirin.
Daima bataryaların hepsini birden değiştirin. Aynı üreticinin 
aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.

Uzun süre kullanmayacaksanız yedek bataryaları rad-
yodan çıkarın. Yedek bataryalar uzun süreli depolamalar-
da korozyona uğrayabilir ve kendiliklerinden boşalabilirler.
İşletme

Radyoyu neme ve doğrudan gelen güneş ışınına karşı 
koruyun. Bu radyo sadece kuru kapalı mekanlarda kullanıl-
maya uygundur.
Sesli işletme
Açma/kapama
Radyoyu 
açmak için açma/kapama tuşuna 1 basın. Ekran 2 
etkinleşir ve radyonun son olarak kapatıldığındaki ses kaynağı 
tekrar çalışır.
Tuşa her basılışta Display 
2 birkaç saniye aydınlatılır.
Radyoyu 
kapatmak için açma/kapama tuşuna 1 yeniden ba-
sın. Ses kaynağının güncel ayarı belleğe alınır.
Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlar radyo-
yu kapatın.
Ses şiddetinin ayarlanması
Radyo açıldıktan sonra daima orta bir ses şiddeti (değer 10) 
ayarlı olur.
Ses şiddetini yükseltmek için 
“Vol +” 7 tuşuna, azaltmak için 
“Vol –” 8 tuşuna basın. Ses şiddeti ayarı “VL” 0 ile 20 değer-
leri arasında birkaç saniye Display'deki göstergede 
f görünür.
Ses şiddetini bir radyo vericisini ayarlamadan veya değiştir-
meden önce düşük bir değere, harici bir ses kaynağını başlat-
madan önce ise orta bir değere ayarlayın.
Sesi kapatmak için 
“Mute” 5 tuşuna basın. Sesi tekrar açmak 
için ya 
“Mute” 5 tuşuna tekrar basın veya bir ses şiddeti tuşu-
na 
“Vol +” 7 veya “Vol –” 8 basın.
Ses tipinin ayarlanması
Optimum ses alabilmek için radyoya bir Equalizer entegre 
edilmiştir.
Derinlik seviyesini manuel olarak değiştirmek için tuşa 
“EQ” 
15 bir kez basın. Ekranda “BA” ve belleğe alınan derinlik sevi-
yesi göstergede 
f görünür. Yükseklik seviyesi için tuşa “Equa-
lizer” 15 yeniden basın, göstergede f “TR” ve belleğe alınan 
yükseklik seviyesi görünür.
Derinlik veya yükseklik seviyesi –5 ile +5 aralığında değiştiri-
lebilir. Gösterilen değeri yükseltmeke için 
“Vol +” 7 tuşuna, 
indirmek için 
“Vol –” 8 tuşuna basın. Değiştirilen değerler 
gösterge 
f son tuşa basma işleminden birkaç saniye sonra za-
man göstergesine geçtiğinde otomatik olarak belleğe alınır.
Ses kaynağının seçilmesi
Ses kaynağını seçmek için tuşa 
“Source” 18 ekranda istenen 
ses kaynağı (Bakınız: “Radyo vericilerinin ayarlanması/hafı-
zaya alınması”, Sayfa 88) veya harici ses kaynağı (Bakınız: 
“Harici ses kaynaklarının bağlanması”, Sayfa 88) görününce-
ye kadar basın:

“FM”: UKW üzerinden radyo,

“AM”: MW üzerinden radyo,

“BT”: Harici ses kaynağı (örneğin Smartphone) Bluetooth® 
bağlantısı üzerinden,

“AUX 1”: Harici ses kaynağı (örneğin Smartphone veya CD 
çalar) dış taraftaki 3,5-mm soket 
“AUX 1” 26 üzerinden,
Gösterge
Kapasitesi
2/3
1/3
<1/3
Rezerve
Akü boş
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 87  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

88 | Türkçe 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools

“AUX 2”: Harici ses kaynağı (örneğin Smartphone veya 
MP3 çalar) saklama gözündeki 3,5-mm soket 
“AUX 2” 19 
üzerinden.
Ses kaynakları 
“FM”“AM”“AUX 1” ve “AUX 2” sürekli ola-
rak ses kaynağı 
g göstergesinde görünür. “BT” Bluetooth® 
bağlantısı için kısa süre çok fonksiyonlu göstergede 
f görünür 
ve daha sonra 
Bluetooth® göstergesinin 17 yanması ile bildiri-
lir (Bakınız: “Bluetooth® bağlantısı”, Sayfa 88).
Çubuk antenin doğrultulması
Radyo çubuk anten 
23 takılı olarak teslim edilir. Radyoyu ça-
lıştırırken çubuk anteni sesin en iyi geldiği yöne çevirin.
Yeterli ses algılanamıyorsa, radyoyu daha iyi sinyal alınan baş-
ka bir yere yerleştirin.
Not: Radyo, radyo vericileri, sinyalle çalışan veya diğer elek-
tronik cihazların çok yakınında çalıştırılırken sinyal algılamada 
kısıtlamalar olabilir.
Radyo vericilerinin ayarlanması/hafızaya alınması
Ses kaynağı seçme tuşuna 
“Source” 18 göstergede g “FM” 
ultra kısa dalga algılama alanı için (UKW) veya 
“AM” orta dalga 
algılama alanı için (MW) görünceye kadar basın.
Belirli bir radyo frekansanı ayarlamak için yukarı doğru ara-
ma tuşuna
 
12 veya aşağı doğru arama tuşuna
 
14 ba-
sın. Güncel frekan Display'deki göstergede 
a görünür.
Yüksek sinyal şiddetindeki radyo vericilerini aramak için 
yukarı doğru arama tuşuna 
 
12 veya aşağı doğru arama 
tuşuna
 
14 basın ve tuşu kısa süre basılı tutun. Bulunan 
radyo vericisinin frekansı Display'deki göstergede 
a görünür.
Uygun bir sinyal yeterli yoğunlukta alındığında radyo otomatik 
olarak stereo algılama moduna geçer. Ekranda stereo algıla-
ma göstergesi 
c görünür.
Ayarlı bir vericiyi kaydetmek için kaydetme/oynatma tuşu-
na 
“Preset/ ” 13“PR” göstergesi ve son olarak ayarlanan 
kaydetme yeri göstergede 
f yanıp sönünceye kadar basın. 
Kaydetme yerini seçmek için yukarı doğru arama tuşuna 
 
12 veya aşağı doğru arama tuşuna   14 istediğiniz arama 
yeri göstergede 
f görününceye kadar basın. İstediğiniz vericiyi 
seçilen kaydetme yerine kaydetmek için kaydetme/oynatma 
tuşuna 
“Preset/ ” 13 yeniden basın.
10 UKW vericisi ve 10 MW vericisi kaydedebilirsiniz. Yeni 
ayarlanan radyo vericisi seçildiğinde mevcut kaydetme yeri-
nin üzerine yazılacağını dikkate alın.
Kaydedilmiş bir vericiyi açmak için kısa süre kaydetme/oy-
natma tuşuna 
“Preset/ ” 13 basın ve daha sonra yukarı doğ-
ru arama 
 
12 veya aşağı doğru arama   14 tuşuna “PR” 
ve istediğiniz kaydetme yeri göstergede 
f görününceye kadar 
basın.
Harici ses kaynaklarının bağlanması
Bu cihazda entegre radyo yanında daha başka harici ses kay-
nakları da çalınabilir.
Bluetooth® bağlantısı:

Bluetooth® bağlantısını etkinleştirmek için tuşa “Source” 
18, çok fonksiyon göstergesinde f “BT” Bluetooth® göster-
gesi için görününceye kadar veya 
Bluetooth® tuşuna 16 ba-
sabilirsiniz. 
Bluetooth® göstergesi 17 henüz bir bağlantının 
bulunmadığını bildirmek için yavaş tempolu olarak yanıp 
sönmeye başlar.
– Uygun bir ses kaynağına bağlantı sağlamak için 
Bluetooth® 
tuşuna 
16 en azından 2 saniye süre ile basın. Arama işlemi 
esnasında 
Bluetooth® göstergesi 17 hızlı tempo ile yanıp 
söner.
–  Ses kaynağı göstergesinde 
“PRA MultiPower” görünür ve 
orada etkinleştirme yapılmalıdır. Bu konuda ses kaynağını-
zın kullanım kılavuzuna da bakın.

Bluetooth® göstergesi 17 sürekli olarak yandığında, Blue-
tooth® bağlantısı sağlanmış demektir. Bağlantı kurma aşa-
masında veya mevcut bir bağlantıda 
Bluetooth® tuşuna 16 
yeniden en azından 2 saniye süre ile basıldığında yeni bir 
bağlantı sağlanır.
– Not: Radyo ile harici bir ses kaynağı arasında ilk bağlantı 
kurulurken (Pairing) radyo için bir PIN kodu istenebilir. Bu 
gibi durumlarda “1234” rakamlarını girin.
“AUX 1” bağlantısı:
–  
“AUX 1” bağlantısı özellikle saklama gözü dışında sakla-
nan ses kaynaklarına uygundur (örneğin araç yuvasındaki 
Smartphone  
3).

“AUX 1” soketinin  26 koruyucu kapağını çıkarın ve cihazla 
birlikte teslim edilen veya başka uygun bir AUX kablosunun 
3,5 mm'lik fişini sokete takın. AUX kablosunu uygun bir ses 
kaynağına bağlayın.

“AUX 1” ses kaynağını açmak için tuşa “Source” 18, gös-
tergede 
g “AUX 1” görününceye kadar basın.
– AUX kablosunun fişini çıkardığınızda, kirlenmeye karşı ko-
ruma sağlamak üzere 
“AUX 1” soketinin 26 koruyucu ka-
pağını tekrar yerine takın.
“AUX 2” bağlantısı:
–  
“AUX 2” bağlantısı özellikle araç gözünde saklanan ses 
kaynaklarına uygundur (örneğin Smartphone veya MP3 ça-
lar).
– Saklama gözünün kapağını 
27 açın. Cihazla birlikte teslim 
edilen veya başka bir AUX kablosunun 3,5 mm fişini 
“AUX 2” soketine 19 takın. AUX kablosunu uygun bir ses 
kaynağına bağlayın.
– Araç gözü kapağının kilidine 
29 basın ve kapağı 28 kaldırın. 
Ses kaynağını araç gözüne AUX kablosu kapağın oluğuna 
yatırılabilecek biçimde yerleştirin. Araç gözü kapağını 
28 
ve saklama gözü kapağını 
27 kapatın.

“AUX 2” ses kaynağını açmak için tuşa “Source” 18 gös-
tergede 
g “AUX 2” görününceye kadar basın.
Harici ses kaynaklarını kontrol etmek
Bluetooth® bağlantısı üzerinden bağlı bulunan kes kaynakla-
rında yayın radyo üzerinden kontrol edilebilir.
Çalma/çalma kesintisi: Çalmayı başlatmak için kaydet-
me/çalma tuşuna 
“Preset/ ” 13 basın. Çalma işlemini kes-
mek veya devam ettirmek için kaydetme/çalma tuşuna 
“Pre-
set/ ” 13 basın.
İleri hareket/geri hareket: Bir parça içinde ileri veya geri ha-
reket için yukarı doğru arama tuşunu 
 
12 veya aşağı doğru 
arama tuşunu 
 
14 parçadaki istediğiniz yere gelinceye ka-
dar basılı tutun.
Parça seçme: Bir parçayı seçmek için yukarı doğru arama tu-
şuna  
12 veya aşağı doğru arama tuşuna   14 istediğiniz 
parçaya gelinceye kadar basın. Çalma işlemini başlatmak için 
kaydetme/çalma tuşuna 
“Preset/ ” 13 basın.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 88  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Türkçe | 
89
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Zaman göstergesi
Radyonun ayrı enerji beslemeli zaman göstergesi vardır. Ye-
terli kapasitedeki yedek bataryalar batarya gözüne takılı ise 
(Bakınız: “Tampon bataryaların takılması/değiştirilmesi”, 
Sayfa 87), radyo akülü enerji beslemesinden veya güç kayna-
ğı enerji beslemesinde ayrı olsa bile saat kaydedilebilir.
Saat ayarının yapılması
– Saat ayarı yapmak için saat ayarı tuşuna
 
9 göstergede f 
saat sayısı yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basın.
– Doğru saat sayısı gösterilinceye kadar yukarı doğru arama 
tuşuna
 
12 veya aşağı doğru arama tuşuna
 
14 basın.
– Tuşa
 
9 göstergede f dakika sayısı yanıp sönmeye başla-
yacak ölçüde yeniden basın.
– Doğru dakika sayısı gösterilinceye kadar yukarı doğru ara-
ma tuşuna
 
12 veya aşağı doğru arama tuşuna
 
14 
basın.
– Saat ayarını belleğe almak için tuşa
 
9 üçüncü kez basın.
Ayarlama işlemi esnasında yukarı doğru arama tuşuna 
 
12 
ve aşağı doğru arama tuşuna 
 
14 5 saniyeden daha uzun 
süre basılınca, işlem iptal edilir ve şimdiye kadarki saat değiş-
meden gösterilir.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Araç gözüne araç yerleştirme
Ses kaynağını 
Bluetooth® üzerinden veya “AUX 1” bağlantısı 
üzerinden kullanıyorsanız, ilgili cihazları (örneğin Smartpho-
ne veya MP3 çalar) araç gözüne 
3 yerleştirebilirsiniz.
Araç gözünün sadece saklama için tasarlandığını ve veri akta-
rımı veya şarj fonksiyonu için kullanılamayacağını dikkate alın.
Not: Radyoyu taşırken araç gözünden 3 harici cihazları çıkarın. 
Aksi takdirde harici cihaz dışarı düşebilir ve hasar görebilir.
Akünün optimum verimle kullanılmasına ilişkin 
açıklamalar
Aküyü nemden ve sudan koruyun.
Aküyü –20 ... 50 derece arasında bir sıcaklıkta saklayın. Ör-
neğin aküyü yaz aylarında otomobil içinde bırakmayın.
Yeni veya uzun süre kullanılmamış bir akü ancak yaklaşık 5 kez 
şarj/deşarj olduktan sonra tam performansına kavuşur.
Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliyorsa akü ömrü-
nü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
İyi ve güvenli çalışabilmek için radyoyu temiz tutun.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya 
çözücü madde kullanmayın.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve 
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет