Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukPdf көрінісі
бет27/43
Дата27.03.2017
өлшемі22,35 Mb.
#10412
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43

Утилизация
Радиоприемники, блоки питания со штепсельной 
вилкой, аккумуляторные батареи/батарейки, при-
надлежности и упаковку следует утилизировать 
безопасным для окружающей среды образом.
Не выбрасывайте радиоприемники, блоки питания со 
штепсельной вилкой и аккумуляторные батареи/батарей-
ки в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской директивой 
2012/19/EU отслужившие электроин-
струменты и в соответствии с европей-
ской директивой 2006/66/ЕС поврежден-
ные либо использованные аккумулято-
ры/батарейки нужно собирать отдельно и 
сдавать на экологически чистую рекупе-
рацию.
Аккумуляторы, батареи:
Li-Ion:
Пожалуйста, учитывайте указание в 
разделе «Транспортировка», 
стр. 124.
Возможны изменения.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 124  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Українська | 
125
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. 
Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій 
може призвести до ураження електричним струмом, 
пожежі та/або важких серйозних травм.
Зберігайте всі правила з техніки безпеки і вказівки на 
майбутнє.
Під поняттям «радіоприймач», що використовується у 
вказівках з техніки безпеки, маються на увазі як 
радіоприймачі, що працюють від мережі живлення (з 
блоком живлення зі штепсельною вилкою), так і 
радіоприймачі, що працюють від акумуляторних батарей 
(без блоку живлення зі штепсельною вилкою).

Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезепчте 
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане 
освітлення на робочому місці можуть призводити до 
нещасних випадків.

Штепсельна вилка блоку живлення повинна 
підходити до штепсельної розетки. Не дозволяється 
міняти щось в штепселі. Не вмикайте радіоприймачі 
через адаптери. Використання оригінального 
штепселя та належної розетки зменшує ризик 
ураження електричним струмом.

Не використовуйте кабель блоку живлення для 
перенесення радіоприймача, підвішування або 
витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель 
від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що 
рухаються. Пошкоджений або закручений кабель 
збільшує ризик ураження електричним струмом.

При експлуатації радіоприймача від мережі 
живлення повністю розкручуйте шнур блоку 
живлення зі штепсельною вилкою. Інакше шнур 
живлення може нагріватися.

Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення можна було в 
будь-який момент витягти з розетки. Єдиним 
засобом для від'єднання радіоприймача від мережі є 
штепсель.
Захищайте радіоприймач і блок живлення зі 
штепсельною вилкою від дощу і вологи. 
Потрапляння води в радіоприймач або блок 
живлення зі штепсельною вилкою збільшує 
ризик ураження електричним струмом.

Тримайте радіоприймач і блок живлення зі 
штепсельною вилкою в чистоті. При забрудненнях 
існує небезпека ураження електричним струмом.

Кожного разу перед використанням перевіряйте 
радіоприймач, блок живлення зі штепсельною 
вилкою, шнур та штепсель. Не використовуйте 
радіоприймач, якщо були виявлені пошкодження. 
Не розкривайте радіоприймач і блок живлення зі 
штепсельною вилкою самостійно, їх ремонт 
дозволяється виконувати лише кваліфікованому 
персоналу і лише з використанням оригінальних 
запчастин Bosch. Пошкоджені радіоприймачі, блоки 
живлення зі штепсельною вилкою, шнури живлення та 
штепселі підвищують ризик ураження електричним 
струмом.

Цей радіоприймач не передбачений для 
використання дітьми і особами з обмеженими 
фізичними, сенсорними та розумовими 
здібностями, або недостатнім досвідом та 
знаннями. Дітям віком від 8 років та особам з 
обмеженими фізичними, сенсорними та 
розумовими можливостями або недостатнім 
досвідом та знаннями дозволяється користуватися 
цим радіоприймачем лише під наглядом або якщо 
вони отримали відповідні вказівки щодо 
безпечного використання цього радіоприймача і 
розуміють, яку небезпеку він несе. В іншому випадку 
можливе неправильне використання та небезпека 
одержання травм.

Приглядайте за дітьми під час експлуатації, 
чищення і обслуговування радіоприймача. Діти не 
повинні гратися з радіоприймачем.

Не відкривайте акумуляторну батарею. Існує 
небезпека короткого замикання.
Захищайте акумуляторну батарею від тепла, 
зокрема, напр., від сонячних променів, 
вогню, води та вологи. Існує небезпека 
вибуху.

Зберігайте акумуляторну батарею, що саме не 
застосовується, віддалік від канцелярських 
скріпок, монет, гвинтів та інших невеликих 
металевих предметів, що можуть спричиняти 
перемкнення контактів. Коротке замикання між 
контактами акумуляторної батареї може призводити до 
опіку або пожежі.

При неправильному використанні з акумуляторної 
батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з 
нею. При випадковому контакті промийте відпо-
відне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, 
додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна 
рідина може спричиняти подразнення шкіри або опіки.

При пошкодженні або неправильній експлуатації 
акумуляторної батареї може виходити пар. Впустіть 
свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. 
Пар може подразнювати дихальні шляхи.

Заряджайте акумуляторні батареї лише в 
заряджувальних пристроях, рекомендованих 
виготовлювачем. Використання заряджувального 
пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не 
передбачений, може призводити до пожежі.

Використовуйте акумуляторну батарею лише з 
Вашим інструментом Bosch. Лише за таких умов 
акумуляторна батарея буде захищена від небезпечного 
перевантаження.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 125  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

126 | Українська 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools

Гострими предметами, як напр., гвіздками чи 
викрутками, а також зовнішніми силовими діями 
можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе 
внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення 
диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

Прочитайте та суворо дотримуйтеся вказівок з 
техніки безпеки та вказівок щодо роботи, що 
містяться в інструкціях з експлуатації приладів, які 
Ви підключаєте до радіоприймача.

Обережно! При використанні радіоприймача з Blue-
tooth® можливі перешкоди для інших приладів і 
установок, літаків і медичних апаратів (напр., 
кардіостимуляторів, слухових апаратів). Крім того, 
не можна повністю виключити можливість завдання 
шкоди людям і тваринам, що знаходяться в 
безпосередній близькості. Не користуйтеся 
радіоприймачем з Bluetooth® поблизу медичних 
апаратів, бензоколонок, хімічних установок і 
територій, на яких існує небезпека вибухів або 
можуть проводитися підривні роботи. Не 
користуйтеся радіоприймачем з Bluetooth® у 
літаках. Намагайтеся не вмикати інструмент на 
тривалий час безпосередньо коло тіла.
Словесний товарний знак Bluetooth® і графічні товарні 
знаки (логотипи) становлять собою зареєстровані 
товарні знаки і є власністю Bluetooth SIG, Inc. 
Robert Bosch GmbH використовує ці словесні/графічні 
товарні знаки за ліцензією.
Опис продукту і послуг
Прочитайте всі застереження і вказівки. 
Недотримання застережень і вказівок може 
призвести до ураження електричним 
струмом, пожежі та/або серйозних травм.
Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на 
зображення радіоприймача на сторінці з малюнком.
Вимикач
Дисплей
Зовнішня секція для медіаносіїв
Важіль фіксації кришки секції для приладдя
Кнопка вимкнення звуку «Mute»
Переносна рукоятка
Кнопка збільшення голосності/низьких/високих 
частот 
«Vol +»
Кнопка зменшення голосності/низьких/високих 
частот 
«Vol –»
Кнопка налаштування часу
10 Динамік
11 Гніздо на 12 В
12 Кнопка висхідного пошуку
13 Кнопка пам’яті/програвання «Preset/ »
14 Кнопка низхідного пошуку
15 Кнопка ручних налаштувань звуку «EQ»
16 Кнопка Bluetooth® 
17 Індикатор з’єднання Bluetooth®
18 Кнопка вибору аудіоджерела «Source»
19 Гніздо «AUX 2»
20 Фіксатор кришки секції для батарейок (буферні 
батарейки)
21 Кришка секції для батарейок (буферні батарейки)
22 Тримач для блоку живлення зі штепсельною вилкою
23 Штирьова антена
24 Секція для акумуляторної батареї (10,8 В)
25 Тримач акумулятора (14,4/18 В)
26 Гніздо «AUX 1»
27 Кришка секції для приладдя
28 Кришка секції для медіаносіїв
29 Фіксатор кришки секції для медіаносіїв
30 Штекер
31 Блок живлення зі штепсельною вилкою
32 Кабель AUX
33 Акумуляторна батарея*
34 Кнопка розблокування акумуляторної батареї
*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний 
обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в 
нашій програмі приладдя.
Елементи індикації
Індикатор радіочастоти
Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
Індикатор стереоприйому
Індикатор формату часу (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
Індикатор вимкнення звуку
Багатофункціональний індикатор
Індикатор аудіоджерела
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 126  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Українська | 
127
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Технічні дані
Заява про відповідність
Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що 
описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає усім 
відповідним положенням Директив 1999/5/EC, 
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 
Розпорядження (EC) № 278/2009, 2011/65/EU, 
включаючи їх зміни, а також наступним нормам:
EN 60065:2002-05 + A1:2006-05 + A2:2010-10 + 
A11:2008-11 + A12:2011-02, 
EN 300 328 V1.8.1:2012-06, 
EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, 
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 62479:2010-09, 
EN 55013:2013-06, EN 55020:2007-01 + A11:2011-10, 
EN 61000-3-2:2006-04 + A1:2009-07 + A2:2009-07, 
EN 61000-3-3:2013-08.
Технічна документація зберігається у:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
12
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 12.01.2015
Портативний радіоприймач
PRA MultiPower
Товарний номер
3 603 JA9 0../3 603 JA9 04.
Буферні батареї
2 x 1,5 В (LR03/AAA)
Акумуляторна батарея
В
10,8/14,4/18
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0 (класичний)
1)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003
кг
2,9–3,1
2)
Допустима температура навколишнього середовища
– при  заряджанні
– в  роботі*
– при  зберіганні
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+70
Рекомендовані акумулятори
PBA 10,8 V ...
PBA 14,4 V ... V-./PBA 14,4 V ... W-.
PBA 18 V ... V-./PBA 18 V ... W-.
Рекомендовані зарядні пристрої
– PBA 10,8 V ...
– PBA 14,4 V ... V-./PBA 18 V ... V-.
– PBA 14,4 V ... W-./PBA 18 V ... W-.
AL 11.. CV
AL 18.. CV/AL 22.. CV
AL 18.. CV
Аудіорежим/радіо
Робоча напруга
– при  роботі від блока живлення зі штепсельною вилкою
– при  роботі від акумуляторної батареї
В
В
12
10,8/14,4/18
Ном. потужність підсилювача (при експлуатації від блока живлення зі 
штепсельною вилкою)
2 x 3,5 Вт
Діапазон прийому
– УКХ
– СХ (3 603 JA9 0.. (EU))
– СХ (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
МГц
кГц
кГц
87,5–108
531–1602
522–1611
1) Прилади з 
Bluetooth® мають підтримувати профіль A2DP.
2) в залежності від використовуваної акумуляторної батареї
* Обмежена потужність при температурах <0 °C
Блок живлення зі 
штепсельною вилкою
Товарний номер
1 600 A00 0..
Вхідна напруга
В~
100–240
Частота
Гц
50/60
Вхідний струм
мА
500
Вихідна напруга
В=
12
Вихідний струм
мА
1500
Вага відповідно до 
EPTA-Procedure 01/2003
кг
0,2
Клас захисту
/
II
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 127  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

128 | Українська 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Монтаж
Відкриття/закриття секції для приладдя
Розгорніть штирьову антену 
23, витягнувши її з тримача. 
Потім відкрийте важіль фіксації 
4 секції для приладдя і 
відкрийте кришку 
27.
Вказівка: Закривайте кришку секції для приладдя і 
фіксуйте її важелем 
4 під час експлуатації, 
транспортування або зберігання радіоприймача. В 
іншому разі радіоприймач може пошкодитися.
Живлення радіоприймача
Радіоприймач може працювати від блоку живлення зі 
штепсельною вилкою 
31 або від літій-іонної 
акумуляторної батареї 
33.
Експлуатація від акумуляторної батареї 
(див. мал. A–B)
Вказівка: Експлуатація радіоприймача з непридатними 
для нього акумуляторними батареями може призводити 
до збоїв у роботі або до пошкодження радіоприймача.
Вказівка: Акумуляторна батарея постачається частково 
зарядженою. Щоб акумуляторна батарея змогла 
реалізувати свою повну ємність, перед першим 
використанням електроінструменту її треба повністю 
зарядити в зарядному пристрої.

Використовуйте лише зарядні пристрої, що 
зазначені в технічних даних. Лише на ці зарядні 
пристрої розрахований літій-іонний акумулятор, що 
використовується у радіоприймачі.
Літієво-іонний акумулятор можна заряджати коли 
завгодно, це не скорочує його експлуатаційний ресурс. 
Переривання процесу заряджання не пошкоджує 
акумулятор.
Для встановлення акумуляторної батареї відкрийте 
кришку 
27 секції для приладдя.

Експлуатація з акумулятором 10,8 В: Встроміть 
акумуляторну батарею 10,8 В в секцію для 
акумуляторної батареї 
24 так, щоб контакти 
акумуляторної батареї знаходилися на контактах секції 
для акумуляторної батареї 
24. Дайте акумуляторній 
батареї увійти в зачеплення в секції для акумуляторної 
батареї.

Експлуатація з акумулятором 14,4/18 В: Надіньте 
акумуляторну батарею 14,4 В або 18 В на тримач для 
акумуляторної батареї 
25 так, щоб контакти 
акумуляторної батареї знаходилися на контактах 
тримача 
25. Посуньте акумуляторну батарею, щоб вона 
увійшла в зачеплення на тримачі для акумуляторної 
батареї.
Індикатор зарядженості акумуляторної батареї 
b 
з’являється на дисплеї одразу після встановлення 
акумуляторної батареї з достатньою напругою, якщо 
радіоприймач не підключено до мережі за допомогою 
блоку живлення зі штепсельною вилкою 
31.
Індикатор зарядженості акумуляторної батареї 
b вказує 
поточний стан зарядженості акумуляторної батареї. Якщо 
індикатор зарядженості акумуляторної батареї мигає, 
акумуляторну батарею необхідно зарядити.
Щоб зняти акумуляторну батарею, відкрийте кришку 
27 
секції для приладдя.

Експлуатація з акумулятором 10,8 В: Натисніть на 
кнопки розблокування 
34 на акумуляторній батареї і 
витягніть її з секції для акумуляторної батареї 
24.

Експлуатація з акумулятором 14,4/18 В: Натисніть 
на кнопки розблокування 
34 на акумуляторній батареї і 
зніміть її з тримача для акумуляторної батареї 
25.
Експлуатація від блока живлення зі штепсельною 
вилкою

Зважайте на напругу у мережі! Напруга в джерелі 
струму повинна відповідати даним на заводській 
табличці блока живлення зі штепсельною вилкою.
Відкрийте захисну кришку гнізда на 12 В 
11. Вставте 
штепсель 
30 блока живлення зі штепсельною вилкою на 
12 В у гніздо 
11. Увімкніть блок живлення зі штепсельною 
вилкою в мережу живлення.

Використовуйте лише оригінальний блок живлення 
зі штепсельною вилкою Bosch, передбачений для 
радіоприймача. Лише так можна гарантувати 
бездоганну експлуатацію радіоприймача.
Для захисту від забруднення знову закрийте захисну 
кришку гнізда на 12 В 
11 після виймання зовнішнього 
штекера.
Якщо блок живлення зі штепсельною вилкою 
31 не 
використовується, його можна зберігати у секції для 
приладдя. Для цього відкрийте кришку 
27 секції для 
приладдя. Встроміть блок живлення зі штепсельною 
вилкою в тримач 
22.
Встромляння/заміна буферних батарейок
Для збереження часу і радіостанцій в радіоприймач 
необхідно встановити буферні батарейки. Для цього 
рекомендується використовувати лужно-марганцеві 
батареї.
Відкрийте кришку 
27 секції для приладдя. За потреби 
вийміть блок живлення зі штепсельною вилкою 
31.
Щоб відкрити кришку секції для батарейок 
21 натисніть на 
фіксатор 
20 і зніміть кришку секції для батарейок. 
Встроміть буферні батарейки. При цьому слідкуйте за 
правильною полярністю відповідно до малюнку на 
внутрішньому боці кришки секції для батарейок.
Знову закрийте кришку 
21 секції для батарейок. 
Індикатор 
Ємність
2/3
1/3
<1/3
резерв
Акумуляторна батарея сіла
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 128  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Українська | 
129
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Замінюйте буферні батарейки, якщо час на радіоприймачі 
не зберігається і індикатор блідий.
Завжди міняйте одночасно всі батарейки. Використовуйте 
лише батарейки одного виробника і однакової ємності.

Виймайте буферні батарейки з радіоприймача, 
якщо Ви тривалий час не будете користуватися ним. 
При тривалому зберіганні буферні батарейки можуть 
кородувати і саморозряджатися.
Експлуатація

Бережіть радіоприймач від вологи та прямих 
сонячних променів. Радіоприймач призначений лише 
для використання у сухих приміщеннях.
Аудіорежим
Вмикання/вимикання
Щоб 
увімкнути радіоприймач натисніть на вимикач 1
Дисплей 
2 активується, і вмикається аудіоджерело, яке 
було налаштоване при останньому вимкненні 
радіоприймача.
При кожному натисканні на кнопку дисплей 
2 
підсвічується на декілька секунд.
Щоб 
вимкнути радіоприймач, ще раз натисніть на 
вимикач 
1. Поточне налаштування аудіоджерела 
зберігається.
З метою заощадження електроенергії вмикайте 
радіоприймач, лише коли працюєте з ним.
Настроювання голосності
Після вмикання радіоприймача завжди встановлюється 
середня голосність (значення 10).
Для збільшення голосності натисніть кнопку 
«Vol +» 7, для 
зменшення голосності – кнопку 
«Vol –» 8. Встановлена 
голосність 
«VL» разом зі значенням від 0 до 20 з’являється 
на декілька секунд на індикаторі 
f на дисплеї.
Перед настроюванням або зміною радіостанції установіть 
голосність на найнижче значення, а перед запуском 
зовнішнього аудіоджерела – на середнє значення.
Для вимикання звуку натисніть кнопку 
«Mute» 5. Для того, 
щоб знову увімкнути звук, ще раз натисніть кнопку 
«Mute» 
5 або одну з кнопок «Vol +» 7 чи «Vol –» 8.
Настроювання тембру
Для оптимального відтворення звуку в радіоприймач 
інтегрований еквалайзер.
Для того, щоб вручну змінити налаштування низьких 
частот, натисніть кнопку 
«EQ» 15 один раз. На дисплеї 
з’явиться 
«BA» разом зі збереженим значенням рівня 
низьких частот на індикаторі 
f. Для налаштування високих 
частот натисніть кнопку 
«Equalizer» 15 ще раз, на 
індикаторі 
f з’являється «TR» разом зі збереженим 
значенням рівня високих частот.
Низькі та високі частоти можна змінювати у діапазоні від 
–5 до +5. Для збільшення вказаного значення натисніть 
кнопку 
«Vol +» 7, для зменшення – кнопку «Vol –» 8
Змінені значення зберігаються автоматично, якщо через 
декілька секунд після останнього натискання на кнопку 
індикатор 
f перемикається на відображення часу.
Вибір аудіоджерела
Для вибору аудіоджерела натискайте кнопку 
«Source» 18
поки на дисплеї не відобразиться бажане внутрішнє 
аудіоджерело (див. «Настроювання/збереження 
радіостанцій в пам’яті», стор.  129) або зовнішнє 
аудіоджерело (див. «Під’єднання зовнішніх аудіоджерел», 
стор. 130):


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет