Ќазаќстан Республикасы білім жєне ѓылым министрлігі


Несие  жүйесі  бойынша  оқытылатын  студенттергеPdf көрінісі
бет2/64
Дата21.02.2022
өлшемі1.65 Mb.
#26039
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
Несие  жүйесі  бойынша  оқытылатын  студенттерге 
арналған  «Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихы»  пәнінің  оқу 
бағдарламасы  /Құрастыр.  Ж.А.Жұмабеков,  А.З.Жуманова, 
Т.А.Алимбаев, 
В.В.Козина, 
С.В.Елеуханова, 
С.Қ.Кентбек, 
Н.Б.Смағұлов,   О.С.Шохатаев,   А.Д.   Утебаева, 
А.А. 
Баймагамбетова  – Қарағанды: 2021. – 138 бет. 
 
 
 
©Қарағанды университеті, 2021.  
1. Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 
 
 
ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ 
Сағат саны 
л
ек
ц
ия
 
се
м
и
н
ар
 
С
О
Ө
Ж
 
С
Ө
Ж
 
 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның  қазіргі   заман   тарихына» 
кіріспе 
 

 

 

 

 

Қазақстандағы 
тәуелсіздіктің 
тарихи 
алғышарттары:  ұлттық  мемлекет  құру 
идеяларының кезеңдері 
 

 

 

 


Азаматтық-саяси қайшылықтар 
 

Кеңестік  мемлекеттік  құрылыс  үлгісінің 
жүзеге асырылуы 
 

 

 

 

 

ХХ  ғасырдың    екінші    жартысындағы 
Қазақстандағы  кеңестік  реформалардың 
қайшылықтары мен зардаптары 
 

 

 

 

 

Қазақстандағы  «қайта  құру»  саясатының 
сипаты 
 

 

 

 

 

Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік 
құрылымының қалыптасуы 
 

 

 

 

 

Экономикалық  дамудың 
қазақстандық 
моделі 
 

 

 

 

 

Әлеуметтік  жаңғыру  –  қоғамның  әл-ауқат 
тірегі 
 

 

 

 

 
10 
Этнодемографиялық 
үдерістер 
және 
ұлтаралық келісімнің нығайуы 
 

 

 

 

 
11 
Рухани    жаңғыру    және  қоғамдық-саяси 
дамудың келешегі 
 

 

 

 

 
12 
Ұлы  Дала  еліндегі  жаңа  тарихи  сананы 
және дүниетанымды қалыптастыру саясаты 
 

 

 

 

13 
Қазақстан – замануи әлем мойындаған ел 
14 
Н.Ә. Назарбаев – тарихтағы тұлға 
15 
Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы 
 
Барлығы: 
 
30 
 
15 
 
15 
 
90  
Күндізгі қысқартылған 
 
 
 
 
ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ 
Сағат саны 
л
ек
ц
ия
 
се
м
и
н
ар
 
С
О
Ө
Ж
 
С
Ө
Ж
 
 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның  қазіргі   заман   тарихына» 
кіріспе 
 

 

 

 

 

Қазақстандағы 
тәуелсіздіктің 
тарихи 
алғышарттары:  ұлттық  мемлекет  құру 
идеяларының кезеңдері 
 

 

 

 


Азаматтық-саяси қайшылықтар 
 

 

 


 

Кеңестік  мемлекеттік  құрылыс  үлгісінің 
жүзеге асырылуы 
 

 

 

 

 

ХХ  ғасырдың    екінші    жартысындағы 
Қазақстандағы  кеңестік  реформалардың 
қайшылықтары мен зардаптары 
 

 

 

 

 

Қазақстандағы  «қайта  құру»  саясатының 
сипаты 
 

 

 

 

 

Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік 
құрылымының қалыптасуы 
 

 

 


 

Экономикалық  дамудың 
қазақстандық 
моделі 
 

 

 


 

Әлеуметтік  жаңғыру  –  қоғамның  әл-ауқат 
тірегі 
 

 

 


 
10 
Этнодемографиялық 
үдерістер 
және 
ұлтаралық келісімнің нығайуы 
 

 

 


 
11 
Рухани    жаңғыру    және  қоғамдық-саяси 
дамудың келешегі 
 

 

 


 
12 
Ұлы  Дала  еліндегі  жаңа  тарихи  сананы 
және дүниетанымды қалыптастыру саясаты 
 

 

 


13 
Қазақстан – замануи әлем мойындаған ел 
14 
Н.Ә. Назарбаев – тарихтағы тұлға 
15 
Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы 
 
Барлығы: 
15 
15 
15 
45  
Қашықтықтан оқыту нысанының жұмыс оқу бағдарламасы 
 
 
ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ 
Сағат саны 
Дә
рі
ст
ер
 

он
т.

и
рт
.)
 
П
рак
ти
к
ал
ы
қ
 

он
т.

и
рт
.)
 
О
С
Ө
Ж
 (
ви
рт
.)
 
С
Ө
Ж
 
 

«Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихына» 
кіріспе 
1+1 
1+0 


 

Қазақстандағы  тәуелсіздіктің  тарихи 
алғышарттары:  ұлттық  мемлекет  құру 
идеяларының кезеңдері 
1+1 
1+0 Азаматтық-саяси қайшылықтар 
1+1 
1+0 


 

Кеңестік  мемлекеттік  құрылыс  үлгісінің 
жүзеге асырылуы 
1+1 
1+0 


 

ХХ  ғасырдың    екінші    жартысындағы 
Қазақстандағы  кеңестік  реформалардың 
қайшылықтары мен зардаптары 
1+1 
1+0 


 

Қазақстандағы «қайта құру» саясатының 
сипаты 
1+1 
1+0 


 

Қазақстан 
Республикасының 
мемлекеттік құрылымының қалыптасуы 
1+1 
1+0 


 

Экономикалық дамудың қазақстандық 
моделі 
1+1 
1+0 


 

Әлеуметтік  жаңғыру  –  қоғамның  әл- 
ауқат тірегі 
1+1 
1+0 


 
10 
Этнодемографиялық  үдерістер  және 
ұлтаралық келісімнің нығайуы 
1+1 
1+0 


 
11 
Рухани  жаңғыру  және  қоғамдық-саяси 
дамудың келешегі 
1+1 
1+0 


 
12 
Ұлы  Дала  еліндегі  жаңа  тарихи  сананы 
және 
дүниетанымды 
қалыптастыру 
саясаты 
1+1 
1+0 


13 
Қазақстан –  замануи  әлем  мойындаған 
ел 
1+1 
1+0 


14 
Н.Ә. Назарбаев – тарихтағы тұлға 
1+1 
1+0 


15 
Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы 
1+1 
1+0 


 
Барлығы: 
30 
15 
 - 
85  
2. Оқытушылар туралы мәліметтер 
Жұмабеков  Жамбыл  Азмұханұлы  –  тарих  факультетінің 
деканы, т.ғ.к., доценті; 
Жұманова  Айман  Зейнелғабденқызы  –  Қазақстан  тарихы 
және  Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  кафедрасының  меңгерушісі, 
т.ғ.к., доцент, PhD докторы; 
Алимбаев  Тургай  Амерханұлы  -  академик,  т.ғ.д.,  Қазақстан 
тарихы  және  Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  кафедрасының 
профессоры; 
Козина Валерия Викторқызы  - т.ғ.д., Қазақстан тарихы және 
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының профессоры; 
Елеуханова  Светлан  Викторқызы  -  т.ғ.к.,  Қазақстан  тарихы 
және Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының доценті; 
Кентбек  Салават  Қамшыбайұлы  -  т.ғ.к.,  Қазақстан  тарихы 
және Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының доценті; 
Смағұлов  Нұртас  Бірлікұлы  –  т.ғ.м.,  Қазақстан  тарихы және 
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының аға оқытушысы; 
Шохатаев  Олжас  Саятұлы  –  а.э.м.,  Қазақстан  тарихы  және 
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының аға оқытушысы; 
Утебаева  Айгерім  Дауленқызы  –  т.ғ.м.,  Қазақстан  тарихы 
және  Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  кафедрасының  аға 
оқытушысы; 
Баймагамбетова  Айгерім  Асылбекқызы-  т.ғ.м.,  Қазақстан 
тарихы  және  Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  кафедрасының  аға 
оқытушысы. 
 
3. Пререквизиттері: 
«Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихы»  курсын  меңгеру  үшін 
студент  орта  мектеп  бағдарламасы  көлеміндегі  келесі  пәндер 
бойынша бастапқы білімдері болуы керек: 
- Қазақстан тарихы 
- Дүние тарихы 
- Құқықтану; 
- Экономика; 
- Адам және қоғам.  
4. Постреквизиттері: 
«Қазақстан  қазіргі  заман  тарихы»  курсын  оқу  барысындағы 
білімдарлық  келесі  пәндерді  игеруге  қолданылады  және  тиімді 
жұмыс істеуге мүмкіншілік береді: 
- Құқық негіздері 
- Экономикалық теория негіздері 
- Әлеуметтану 
- Мәдениеттану 
- Саясаттану 
- Философия 
- Педагогика 
- География 
 
Оқу нәтижелері: 
Білім және түсіну: 
-  Қазақстанның  қазіргі  тарихындағы  маңызды  фактілер  мен 
оқиғаларды білу және ХХ ғасырдың басынан бүгінгі күнге дейінгі 
Отанымыздың 
әлеуметтік-экономикалық, 
саяси, 
мәдени 
дамуының заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсіну. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет