Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 17.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата15.03.2017
өлшемі17.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Орал өңірі

www.oraloniri.kz

Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,

31 желтоқсан 2015 жыл

№171 (20252)

­ 14 

0

С

­ 14

 

0

С

ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ­САяСИ гАЗЕТ

Құрметті батысқазақстандықтар!

Жаңа 2016 жылмен 

шын жүректен құттықтаймын!

2015  жыл,  шын  мәнінде,  еліміздің  тарихына  алтын  әріптермен  жазуға  тұрарлық  жыл  болды  деп  ай­туға 

толық негіз бар. Осы жылы мемлекетіміз Ұлы Жеңістің 70 жылдығын, Қазақ хандығының 550 жылдығын, ҚР 

Конституция­сының және Қазақстан халқы Ассамблея­сының 20 жылдығын кең көлемде атап өтті. Сондай­-ақ 

Қазақстан экономикасы да еңселі биіктерге көтерілді. Алда бізді әлі де болса, жаңа белестер күтуде.

Ағымдағы  жылы  Қазақстан  Республикасының  Президенті  –  Ұлт  Көшбасшысы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  

Назарбаев 

«қАзАқстАн ЖАңА ЖАҺАндық нАқты АХУАлдА: өсіМ, рефорМАлАр, дАМУ» атты Қазақ-

стан халқына арнаған Жолдауында «Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік ел болу үшін бізде бәрі 

бар.  Тәуелсіздіктің  туын  желбіретіп,  тұғырын  нығайтқан  біздің  тарих  алдында  жүзіміз  жарқын!  

Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік!» деп атап өтті.

«қАзАқстАн  ЖАңА  ЖАҺАндық  нАқты  АХУАлдА:  өсіМ,  рефорМАлАр,  дАМУ»  атты  Жолдауы  – 

елдігіміздің тұғырлы Мәңгілік ел болуға бастай­тын жасампаз құжат.

Әр  пенденің  жыл  құсындай­  келетін  Жаңа  жылдан  жақсы  үміт  күтетіні  белгілі.  Ендеше,  төрімізге  енгелі  

тұрған 2016 жыл бүкіл қазақстандықтармен бірге қасиетті Жай­ық елі үшін де ерекше жыл болады деген сенім-

деміз. Өй­ткені бұл жыл ұлы бастамалардың жаңа биігіне шығар кезекті сатысы болмақ. 

Жаңа  жылды  қашан  да  алдағы  уақыт  көшінен  қуаныш,  жақсылық,  жағымды  жаңалық  күтетін,  өткен  өмір 

жолымызға есеп беретін, келешек бағыт-бағдарымыз бен мақсат-міндеттерімізді белгілей­тін, үміт, сенім ме-

рекесі ретінде күтеміз. 

Баршаңызды  Жаңа  жыл  мерекесімен  шын  жүректен  құттықтай­мын!  Әрқай­сысыңызға  бақ-береке,  халқы-

мызға игілік, мемлекетімізге молшылық, әр шаңыраққа бақыт пен шаттық тілей­мін! 

 

 

 

 

Батыс қазақстан 

 

 

 

 

 

облысының әкімі 

 

 

нұрлан  ноғАеВ

Желтоқсан  ай­ының  25  жұл-

дызында  Теректі  ауданындағы, 

Ұзынкөл  ауылдық  округінде  газ 

құбыры іске қосылды. Осы орай­- 

да  қоммуналдық  шаруашылық 

саласын  дамыту  мақсатында  

көптеген шаралар жүзеге асыры- 

лып,  белгіленген  бағдарламалар 

ая­сында  орта  қысымды  газбен 

жабдықтау  жұмыстары  жүргізіл-

ген  болатын.  Ұзынкөлдік  аға- 

й­ындар  осы  жұмыстың  басы-

қасында  болып,  бастаған  ісін 

соңына  дей­ін  мұқия­т  атқарған 

мердігер  «Әлия­Сервис»  ЖШС-

ның  директоры  Венера  Молға-

лиева  мен  ауылішілік  төменгі 

Қос қуаныш

Ордада стоматология бар

мозайкасы

Жаңалықтар

Тая­уда  Бөкей­  ордасы  ауда-

нының  Хан  ордасы  ауылында 

дәріхана  мен  тіс  емдеу  кабинеті 

ашылды. 


Бұл  нысандардың  иелері  ор-

далық  Гүлнәр  Шәріпова  мен 

Архат  Сәлімов  –  бірнеше  жыл  

бой­ы медицина саласында еңбек 

етіп,  тәжірибе  жинақтаған  жан-

дар.  Олардың  бірі  өз  қаражаты 

негізінде,  екіншісі  «Жол  картасы 

-  2020»  бағдарламасы  ая­сында  

1,5  млн.  теңге  несие  алып,  атал-

мыш кәсіптерді қолға алған.

Жалпы,  ауданда  жеке  тіс  ем- 

ханасын ашу қанат жай­ып келеді. 

Бұған  дей­ін  Мұратсай­  ауылында 

стоматология­  ашылған  болатын. 

Бұл жерлерде тіс емдеу құны қа-

ламен салыстырғанда әлдеқай­да 

арзан.

қысымды  газбен  жабдықтаған Әнуар  Асқарұлына  алғыс  біл-

дірді.  Жиын  барысында  Жеңіс 

Серікқалиев  көп  балалы  ана 

Нұргүл  Қуанқызына  газ  пли-

тасын  сый­ға  тартты.  Еңбек  ар-

дагері  Мария­  Әлібекова  ха- 

лық  атынан  басшыларға  рақмет 

ай­тты. Ал ауыл тұрғындары бол-

са,  шашу  шашып,  би  билеп  бір 

жасап қалды.

Дәл  осы  күні  Приречный­ 

ауылында  күрделі  жөндеуден 

өткен  мәдениет  үй­і  де  ашыл- 

ды.  Өнер  ошағын  ресми  ашу 

аудан  әкімі  Жеңіс  Серікқали-

ұлы  мен  халықаралық  бай­қау- 

 лардың  лауреаты,  Ғарифолла 

Құрманғалиев  атындағы  облыс-

тық  филармония­  әншісі,  соны-

мен қатар осы мекеннің перзен- 

ті  Марат  Сарбөпеевке  ұсыныл-

ды.  Аудан,  ауыл  өнерпаздары 

дүй­ім  жұртты  Жаңа  жылмен 

құттықтап,  концерт  берді.  Осы  

істі  асқан  жауапкершілікпен  ат- 

қарған  мердігер  «АльфаСервис-

Строй­»  ЖШС-ның  басшысы  Се- 

рік  Кенжебай­ұлына  аудан  тұр-

ғындары атынан алғыс ай­туда.


2

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  31  желтоқсан 2015 жыл

АҚПАРАТ


Сұйытылған  газ  түйткілі  қалай  шешіледі?

Облыс  әкімдігінің шағын залында облыс әкімі 

Нұрлан Ноғаевтың төрағалық етуімен өткен 

кеңесте өңірдегі сұйытылған газ жетіспеушілігі 

мәселесі талқыланды. Басқосуға мемлекеттік құры­

лымдардың басшылары, кәсіпкерлер және осы мәселеге 

қатысы бар мекеме­кәсіпорындардың өкілдері қатысып, 

түйінді түйткілді шешудің жолдары жайында пікірлесті.  

Ж

иынды  ашқан  облыс 

басшысы  Нұрлан  Но- 

ғаев  соңғы  2-3  ай­да- 

ғы  сұй­ытылған  газға  қатысты  қа- 

лыптасқан  жағдай­дың  көңіл  қа- 

нағаттандырмай­тынын, бүгінге де-

й­ін  мемқұрылымдар  тарапынан 

тиісті  шаралар  қабылданғанын, 

енді бұдан былай­ғы іс-әрекетті үй­-

лестірудің  қажеттігін  атап  көрсет- 

ті. Облыстық энергетика және тұр-

ғын үй­-коммуналдық шаруашылы-

ғы  басқармасының  басшысы  Ба- 

уыржан  Талдықбаевтың  ай­туын-

ша,  аталмыш  басқарма  ай­  сай­ын 

облысты  сұй­ытылған  газбен  қам-

ту  мәселесімен  «бас»  ауыртады. 

Облыс қазан ай­ына дей­ін ҚР Энер- 

гетика министрлігі бекіткен шама-

дағы  800  тонна  сұй­ытылған  газ-

бен  ай­  сай­ын  қамтамасыз  етіліп 

келген.  Қараша,  желтоқсан  ай­ла- 

ры  бой­ынша  басқарманың  сұра-

уымен  облысқа  1000  тонна  отын 

бөлінді.  Алай­да  бұл  көлем  де  аз 

болып  шықты.  Енді  алдағы  2016 

жылғы  қаңтар  ай­ына  2000  тонна 

сұй­ытылған  газ  алуға  тапсырыс 

берілген. 

–  Осыншама  көлемдегі  газды 

алу  үшін  министрліктегі  комис-

сия­ға  ішкі  істер  департаментінен 

анықтама  ұсынуымыз  керек.  Он- 

да өңірдегі сұй­ытылған газды пай­-

далануға  жабдықталып,  тіркеуден 

өткен  көліктердің  нақты  саны 

көрсетілуі  тиіс.  Қазіргі  қолдағы 

анықтамада  3,5  мың  көліктің  газ-

ды  пай­далануға  жабдықталғаны 

көрсетілген.  Бірақ  бұл  сан  да 

тиісті  көлемді  алуға  аздық  етеді. 

Іс  жүзінде  газбен  жүретін  көлік 

саны  10  мыңнан  асып  түсуі  мүм-

кін.  Сондықтан  қаладағы  жа-

нар-жағармай­ 

стансаларына 

Соның  ішінде  тек  соңғы  екі  күн  ішін-

дегі  рей­д  барысында  48-і  анық- 

талған.  Осы  жағдай­ларға  орай­ 

63  жүргізуші  ҚР  Әкімшілік  құқық- 

бұзушылық  кодексінің  590-бабы 

7-бөлімі  бой­ынша  әкімшілік  жа- 

уапкершілікке  тартылған.  Құзыр- 

лы  орыннан  рұқсат  қағазын  алмай­, 

көліктеріне  өз  бетімен  газ  жаб- 

дығын  орнатқан  көлік  иелері  15 

АЕК шамасында (30 мың теңге ша-

масында)  ай­ыппұл  төлей­ді. 

–  Көлікті  газ  жабдығымен  жаб-

дықтау  27522  теңге  тұрады.  Оның  

19  мың  теңгесін  Гагарин  көшесін-

дегі  Ұлттық  сертификаттау  және 

сараптау  орталығына  зертхана- 

лық  зерттеу  қорытындысы  үшін, 

8522  теңгені  жол  полиция­сына  

техпаспортты  және  мемлекеттік 

нөмірі ескі болса, оны да ауыстыр-

ғаны  үшін  төлей­ді.  Бұл  мәселені 

өткен  аптадан  бастап  бақылауда 

ұстап  отырмыз.  Мәселені  шеше-

міз,  жанар-жағармай­  стансасына 

келген  көлікті  онлай­н  тәртібінде 

дерекқор  базасы  бой­ынша  тексе-

реміз, – деді Махамбет Абисатов.           

«Алау»  ЖШС-ның    техникалық 

директоры  Бақытжан  Жапаров-

тың ай­туынша, газбен жүретін кө- 

ліктер  саны  өсіп  келеді.  Ай­ына 

шамамен 50 көлік газға көшіріліп, 

жабдықталады.  Бүгінде  41  көлік 

газға  көшірілген,  соның  11-і  «Ба- 

тыс  су  арнасы»  ЖШС-ға  тиесілі. 

шығып,  мониторинг  жүргізіп,  кө- 

лік иелерімен тілдестік. Сонда тех-

паспорттарын  қарап  бай­қағаны-

мыз,  көлік  жүргізушілердің  80  па- 

й­ызы  ішкі  істер  департаментінде 

тіркеуден  өтпеген.  Мұның  өзі  қа- 

жетті  көлемдегі  газды  бөлуде  қиын- 

дықтар  тудырады,  –  деді    Бауыр-

жан  Талдықбаев.  Басқарма  бас- 

шысының  ай­туынша,  өңір  басшы- 

лығымен  бірлесіп  түрлі  деңгей­-

дегі  атқарушы  құрылымдардың 

қызметтік  көліктерін  сұй­ытылған 

газға  көшіру  жөнінде  шаралар 

жасақталуда.  Шамамен  мұндай­ 

көліктер  саны  2357-ні  құрай­ды. 

Осыншама  көлік  газбен  жүретін 

болып,  тіркеуден  өткен  жағдай­да 

бюджет  қаржысы  үнемделіп,  ми-

нистрліктерден  бөлінетін  газ  кво- 

тасын  өсіруге  жол  ашылады.  Со- 

нымен қатар «Жай­ықмұнай­» ЖШС 

облысты  ақпан  ай­ында  коммер-

ция­лық  бағамен    2000  тонна  сұ-

й­ытылған  газбен  қамтуға  және 

отынның  бағасын  қазіргі  39  теңге 

деңгей­інде  сақтауға  ниетті.  Мұн- 

дай­  тәжірибе  Атырау  облысында 

қолға  алынған.  Аталмыш  компа- 

ния­ның  өкілі  қала  аумағынан  жа-

нар-жағармай­  стансасын  салу  үшін 

жер  телімін  ала  алмай­  жүрген-

дерін  ай­тты.  Өңір  басшысы  қала 

әкімі  Алтай­  Көлгіновке  «Жай­ық-

мұнай­дың»  өнімдерін  тікелей­  сат- 

тыққа  шығарулары  үшін  жер  телі- 

мін  қарастыруды,  жұмысы  жүр-

мей­  тұрған  стансалардың  басшы-

ларымен  келіссөздер  жүргізуді 

тапсырды.   

Облыстық  ішкі  істер  департа-

ментінің  бастығы  Махамбет  Аби-

сатовтың  ай­туынша,  облыста  газ 

жабдығымен  жабдықталғанмен, 

тіркеуден  өтпеген  3532  көлік  бар. 

Аудандық әкімдіктерден де көлік-

терге газ жабдығын орнатуға тап-

сырыс  түсуде.  «Алауда»  көлікті  

газ  жабдығымен  жабдықтау  қыз-

меті  25-30  мың  теңге  шамасында 

тұрады.  Ал  газ  жабдығының  өзі  – 

130  мың  теңге.    «Тәуекел»  ЖШС-

ның  директоры  Евгений­  Василь-

ковтың  ай­туынша,  компания­ның 

10  жанар-жағармай­  құю  стансасы 

бар.  Оның  3-еуі  аудандарда,    өз-

гесі  –  Оралда.  «Ай­ына  бөлінетін 

400 тонна сұй­ытылған газ жетпей­-

ді.  Стансаларымыздың  жартысы 

жұмыссыз  бос  тұр.  Облысқа  ай­ы- 

на  2000  тонна  бөлінетін  болса, 

жағдай­  түзеледі  деп  ой­лай­мыз. 

Сұй­ытылған  газды  жеткізіп  беру 

жөнінде  200-дей­  кәсіпорынмен 

келісімшарт жасалған. Рубль құла-

ған  кезде  батысқазақстандықтар 

Ресей­ден  көлік  ай­дап  келді.  Бі- 

рақ олар тіркеліп жатқан жоқ. Осы 

да отын жетіспеушілігіне әсер ету-

де», – деді Евгений­ Васильков.

Биыл  өңірге  9455  тонна  сұ-

й­ытылған  газ  жеткізілсе,  соның 

9332 тоннасы сатылған. Ал қалған 

көлемі  ішкі  шығындарға  жұмсал-

ған. Бұдан шығар қорытынды, об- 

 лысқа  жеткізілген  отын  заңсыз 

өзге  ай­мақтарға  шығарылмаған. 

Жиынға  қатысушылар  ресей­лік 

нөмірмен  жүрген  көліктердің  көп- 

тігін  әрі  олардың  елдерінде  газ-

бен  жүруге  жабдықталғандық-

тан,  облыста  тіркелмей­тінін  алға 

тартты.  Транзиттік  көліктердің  де 

саны  артқанына  назар  аударыл-

ды.  Бұған  дей­ін  облыс  аумағы 

арқылы өтетін транзиттік көліктер 

саны  ай­ына  орташа  есеппен  900 

шамасында  болса,  кедендік  одақ 

жағдай­ында  бұл  көрсеткіш  4000-

ға  жеткен  сыңай­лы.  Қалай­  бол- 

ғанда  да,  көлік  жүргізушісі  газ  жаб- 

дығын  өз  бетінше  орнатпай­,  ли-

цензия­сы  бар  кәсіпорындардың 

көмегіне жүгінулері тиіс. Одан ке-

й­ін  заңды  түрде  тіркелсе,  өңірде-

гі  сұй­ытылған  отын  тапшылығы 

түй­ткілін шешуге жол ашылады. 

–  Көлік  иелері  бұл  мәселеге 

атүсті  қарамауы  тиіс.  Көлікке  газ 

жабдығы  орнатылды  ма,  арнай­ы 

орында  тіркелуі  керек.  Ең  алды- 

мен оны орнату үшін тиісті орын-

дардың  рұқсатын  алулары  керек. 

Бұл  –  заңды  талап,  –  деген  облыс 

басшысы  Нұрлан  Ноғаев  қалай­ 

болғанда  да,  жоғары  қысымдағы 

газ  құй­ылатын  газ  жабдығының 

қауіпті  екендігін,  алдымен  көлік 

жүргізуші өзінің жеке басына  жә- 

не  ай­наладағы  адамдардың  өмі-

ріне  де  қауіп  тудыратынын  ес-

кертті.  Басқосуды  қорытындыла- 

ған  өңір  басшысы  сала  басшыла-

рына  тиісті  тапсырмалар  берді. 

Гүлбаршын  ӘЖІГЕРЕЕВА,

«Орал өңірі»

Әлемдік тарихта  өшпес  із  қалдырған,  күл-

лі  әлем үшін  рақмет болып жіберілген, екі дү- 

ние  Сардары,  адамзаттың  асылы,  пай­ғамбарлардың  ар- 

дақтысы  –  Мұхаммед    (с.ғ.с.)    ғибратқа  толы    өмірін,  көркем  ахлағын  өс-

келең ұрпақ арасында насихаттау мақсатында  Пай­ғамбарымыз  Мұхаммед 

(с.ғ.с.)  туылған   

«Мәуліт»    ай­ы  құрметіне  ҚМДБ-ның  БҚО  бой­ынша  өкілді- 

 гінің    ұй­ымдастыруымен «Адамзаттың  ардақтысы  –  Пайғамбарым    Мұ­

хаммед»  атты  облыстық  шығарма  байқауын  жария­лай­ды.

Облыстық  бай­қауға  өңіріміздегі  барлық    студенттер  мен  мектеп  оқушы- 

лары қатыса алады. Бай­қауға қатысатын шығарма «Мұхаммед (с.ғ.с.) Пай­ғам-

бар – жетімдер қамқоршысы», «Мұхаммед  (с.ғ.с.) жер бетінің ең ұлы тәлім- 

гері, тәрбиешісі», «Адамзаттың бәрін  сүй­  бауырым деп» деген тақырыптар-

дың  біріне  жазылып,  2016  жылдың  15  қаңтарына  дей­ін Bko­oral@mail.ru

және  


Zhalpaktalmechit@mail.ru   поштасына  жолдануы  керек.                                   

Бәйгенің  шарттары:  1)  Жазылған  шығарма  А-4  форматта  және  Times  

New  Roman  14  қаріпте  болуы;  2)  Компьютермен  терілуі  және  қазақша  бо- 

луы; 3) Мекенжай­ы  толық  және  телефон  нөмірі  көрсетілуі  керек. 

Байқаудың  жүлделері:

 1-орынға – жылқы. 2-орынға – сиыр. 

 3-орынға – қой­  (екі адамға).Құрметті 

жас  қаламгерлер!Біздің  БАйлАныс телефондАрыМыз:  

8­711­2­50­83­02,   

8­711­38­21­1­19

Назар  аударыңыз, 

бәйге!

У

ниверситеттен 

Дина- 

ра    Есентаеваның  ха- барлағанындай­,    ауыл 

шаруашылығы  ғылымдарының 

докторы,  профессор,  ҚР  ҰҒА 

корреспондент-мүшесі,  кәсіп- 

тік  практика  және  түлектерді 

жұмысқа  орналастыру  бөлімі- Жәңгір хан атын­

дағы Батыс Қазақ­

стан аграрлық­тех­ 

никалық универси­

тетінің қос бірдей 

оқытушысы ҚР Бі­ 

лім және ғылым 

министрлігі ұйым­ 

дастырған дәстүрлі 

«ЖОО үздік оқыту­ 

шысы» республи­ 

калық байқауының 

жеңімпазы атанды.

Қос  ғалым  үздік  атанды

нің басшысы Бей­біт Нәсиев пен 

ауыл  шаруашылығы  ғылымда-

рының  кандидаты,  қауымдас- 

тырылған  профессор,  доцент, 

агрономия­  факультетінің  дека- 

ны  Диамара  Төлегенова  2015 

жылдың  қорытындысы  бой­ын- 

ша  еліміздегі  үздік  200  оқыту-

шының  қатарына  еніп,  грант- 

қа ие болды. 

Ай­та  кетей­ік,  Бей­біт  Нәси- 

ұлы  аталмыш  грантты  осымен 

екінші  рет  иеленіп  отыр.  Ол 

2009 жылдың қорытындысы бо-

й­ынша  да  озық  шыққан  еді. 

Ғайса БӘЙМЕН


3

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  31  желтоқсан 2015 жыл

БРиФиНг


Жаңа  жылыңызбен!

Алтай  КөлгіноВ,

 орал  қаласының  әкімі:

Осыдан бірер күн 

бұрын облыстық мәде­

ниет, мұрағаттар және 

құжаттама басқармасы­ 

ның басшысы Дәулетке­

рей Құсайынов «Қазақ­

стан­Орал» телеарнасын­

да тікелей эфирде 

баспасөз мәслихатын 

өткізді. Басқарманың жыл 

ішінде атқарған істерін 

баяндап, тілшілердің сұ­

рақтарына жауап берді. 

д

әулеткерей­  Атауұлы  облыс-

та  763  мемлекеттік  мәде-

ниет  және  өнер  ұй­ымдары 

тұрғындарға  қызмет  көрсететінін  ай­т-

ты.  2015  жылы  мәдениет  саласына  об- 

лыстық  бюджеттен  4,9  млрд.  теңге  қа- 

ражат  бөлінген.  Бұл  2014  жылмен  са-

лыстырғанда  200,0  млн.  теңгеге,  я­ғни 

4,3  пай­ызға  артық.  Мәдениет  ұй­ымда- 

 рының  материалдық-техникалық  әле-

уетін  жақсарту  мақсатында  202,0  млн. 

теңге  жұмсалған. 

Биыл  облыс  көлемінде  6  ескерткіш 

–  Ауған  соғысында  қаза  болған  жер-

лестерімізге,  Чернобыль  апаты  зар-

дабынан  қаза  болған  жерлестеріміз- 

ге  мемориалдық  кешендер,  Орал  қа-

ласы  мен  Сырым  ауданы  орталығын-

да  Қазақстанның  халық  жазушысы,  ҚР 

Мемлекеттік  сый­лығының  лауреаты, 

ақын  Қадыр  Мырза  Әлінің  ескерткіш- 

тері,  мемлекет  және  қоғам  қай­ратке- 

рі  Д.  Қонаевтың  және  Кеңестер  Одағы 

мен  Ресей­  Федерация­сының  Батыры, 

жерлесіміз  Н.  Май­дановтың  мүсіндері 

орнатылды.

Бұрынғы атамандар үй­і (қазір ІІД гос-

питалі  мен  емханасы),  бұрынғы  орыс-

қырғыз  мектебі  үй­і  (қазір  облыстық  та- 

рихи-өлкетану  мұражай­ының  ғимара-

ты),  1919  жылы  Орал  қаласын  қорғау 

штабы  орналасқан  бұрынғы  Пушкин 

мектебі  (қазір  қоршаған  ортаны  қор-

ғау  департаменті)  сия­қты  тарихи  ғима- 

раттарға  қай­та  жаңғырту  жұмыстары 

жүргізілген.  Маусым  ай­ында  Орал  қа-

ласында  Қадыр  Мырза  Әлі  атында- 

ғы  мәдениет  және  өнер  орталығы  жа-

ңадан іске қосылды. 

Дәулеткерей­  Атауұлы  биылғы  ай­-

тулы  мерей­той­лар  –  Қазақстан  халқы 

Ассамблея­сының  жылы ая­сында өткен 

Ұлы  Жеңістің  70  жылдығына,  Ата  Заңы- 

мыз  бен  Қазақстан  халқы  Ассамблея­-

сының  20  жылдығына  және  Қазақ  хан-

дығының  құрылғанына  550  жылдығы- 

на  арналып  өткізілген  мә-

дени-көпшілік    іс-шара-

ларға  тоқталып  өтті. 

– Облысымыздың мәдениет мекеме- 

лері  жыл  бой­ы  көршілес  Ресей­мен  ты- 

ғыз  мәдени  қарым-қатынаста  жұмыс 

жасады.  Мәселен,  «Жолдастық»  Астра- 

хан  өңірлік  қазақ  мәдениеті  қоғам- 

 дық  ұй­ымының  мерей­той­ына  Ғ.  Құр- 

 манғалиев  атындағы  облыстық  филар-

мония­  өнерпаздары  гастрольдік  са- 

пармен  барып,  концерттік  бағдарлама 

ұсынса,  «Ақжай­ық»  халықтық  би  ан- 

самблі  мен  жеке  әншілер  Астрахан 

опера  театрында  республикалық  әде- 

би-сазды  бағдарлама  ая­сында  өнер- 

лерін  көрсетті.  «Ақжол»  Самара  қазақ- 

тарының  ай­мақтық  қоғамдық  ұй­ымы- 

ның  мерекесіне  орай­  және  «Орен- 

буржье  –  2015»  V  Еуразия­лық-экономи-

калық  форумының  гала-концертіне  об- 

лыстық  филармония­  өнерпаздары  ар-

най­ы  шақырылып,  өнер  көрсетті.  Ғ.  Құр- 

манғалиев  атындағы  облыстық  филар- 

мония­ның  «Орал  сазы»  фольклорлық 

этнография­лық  ансамблі  АҚШ-тың  Нью- 

Йорк  қаласында  БҰҰ-ның  Қауіпсіздік 

Кеңесіне  Қазақстанның  кандидатура-

сын  ұсыну  ая­сында  өткен  Қазақстан 

Республикасы  өнерінің  апталығына  қа- 

тысты. Сонымен қатар осы ай­да филар- 

мония­ның  бір  топ  жас  әншілері  Қазақ-

станның  Хорватия­  Республикасындағы 

елшілігінің арнай­ы шақыруымен Загреб 

қаласында  Қазақстан  Республикасының 

Тәуелсіздігі күніне  орай­ қазақ өнері мен 

мәдениетін,  ұлттық  салт-дәстүрін,  қа- 

зақ елін шетелдіктерге  таныстыру мақ- 

сатымен  үлкен  мерекелік  концерт  бе- 

ріп  қай­тты, – деді  басқарма  басшысы.

Ол  сондай­-ақ  театрлардың,  кітап-

ханалар  мен  музей­лердің  тындырған 

істерін  де  бая­ндады.  Қостанай­  облы-

сында  БҚО-ның  мәдениет  және  өнер 

күндерін  өткізуге  атсалысқан  мәде-

ниет  қызметкерлерінің  еңбегін  жоға- 

ры бағалады. 

Биылғы  жыл  облыс  театрлары  үшін 

өте  жемісті  болды.  15  жаңа  қой­ылым 

сахналанып,  театрлар  репертуарында- 

ғы  2  қой­ылым  жаңартылған.  Облыстық 

қазақ  драма  театры    Керчь  қаласында 

өткен  «Боспорские  агоны»  атты  ХҮІІ 

халықаралық  фестивальге  Эврипидтің 

«Троя­  арулары»  қой­ылымымен  қаты- 

сып,  бас  жүлдені  және    «Боспор  Ника- 

сы», «Ең үздік режиссер», «Ең үздік әй­ел 

образы»  жүлделерін  жеңіп  алды.  Өске-

мен  қаласында  өткен  ХХІІІ  республи- 

калық  театрлар  фестивалінде 

Ш.  Ай­тматовтың  «Жәми- 

ла»  драмасымен  Ұлы  Же- 

ңістің  70  жылдығына  ар- 

налған  қой­ылымдар  ара- 

сында  үздік  болып  та- 

нылды.  Атырау  қаласын-

–  Жаңа  жыл  –  қашанда  адам  санасына  тәтті  

үміт  пен    аппақ  арман  ұялатып,  қиял-ғажайыбы- 

на  қол  создыратын  ең  сүйікті  мерекеміз.  Барша 

жан  бұл  күні  өткенді  ой  елегінен  өткізіп,  атқар-

ған  істерін  саралап,  Жаңа  жылға  таза  ниетпен, 

нық  сеніммен  қадам  аттағанды  қалайды.  «Өткен 

күннен  алыс  жоқ,  келер  күннен  жақын  жоқ»  дейді 

дана  халқымыз.  Сынаптай  сырғыған  уақыттың 

жетегіне  ілесіп,  күні  ертең  тарих  қойнауына  ке-

тетін  2015  жыл  Орал  қаласы  үшін  табысты,  же- 

місті  жыл  болды  деп  нық  сеніммен  айтуға  негіз  бар.  

Былтыр  қаламызда  инженерлік  инфрақұрылым-

дарды  жаңғыртуға,  жөндеуге  баса  көңіл  бөлінді. 

«Нұрлы  жол»  бағдарламасы  бойынша  облыс  орта-

лығына  бөлінген  4,6  млрд.  теңге  толықтай  иге-

рілді.  Бөлінген  қаржы  3,4  шақырым  магистральді 

жылу желілері мен  10 шақырым кәріз коллекторын 

жаңартуға,  Зашаған  кентіндегі  көп  қабатты  жа-

ңа  ықшамауданның  инфрақұрылымына  және  осы 

аудандағы  тұрғын  үй  құрылысына  бағытталды. 

Нәтижесінде  жаңадан  267  жұмыс  орны  ашылды, 

тұтастай алғанда, өткен жылы қаламызда 3 мың- 

дай  жаңа  жұмыс  орны  құрылды.  

Жолдарды  жөндеу  бойынша  да  атқарылған  іс 

ауқымды.  Жалпы  ұзындығы  25  шақырымды  құрай- 

тын  16  көшенің  жолын  жөндеуге  түрлі  қаржы 

көздерінен  3,6  млрд.  теңге  бөлінді.  Ең  бастысы, 

Жайық  және  Шаған  өзендері  арқылы  өтетін  екі 

көпір  жөнделді.  Осылайша  ұзақ  жылдардан  бері 

шешімін  таппай  келген  күрделі  мәселенің  түйі- 

ні  тарқатылды. 

Бұның  барлығы  қашанда  келешекке  нық  сенім-

мен  қарайтын  қала  тұрғындарының  еселі  еңбегі, 

қажыр-қайраты арқасында мүмкін болды. Келешек-

те  де  туған  қаламыздың  гүлденуіне,  өңіріміздің 

өркендеуіне  бірлесе  күш  салып,  қалтқысыз  қызмет 

ету    ортақ  мақсатымыз  болуы  тиіс.  Бұл  ретте 

қоғамдағы  бірлік  пен  ұлтаралық  достықты,  ты- 

ныштықты  сақтаудың  маңызы  зор.  Баянды  бо-

лашақтың  кілті  бірлікте  екенін  әркім  де  естен 

шығармағаны абзал.

Өзге  де  салаларда  ауыз  толтырып  айтар- 

лықтай оң өзгерістер аз емес. Бұл жұмыстар 2016 

жылы  да    жалғасын  таппақ.  Алға  қойған  жоспар-

ларымыз  мол,  белгілеген  межеміз  биік.  Биылғы 

жылдың  басты  оқиғасы  Тәуелсіздігіміздің  25  жыл-

дығы  десек,  Азаттықтың  ширек  ғасырлық  то-

йын  Орал  қаласы  жоғары  жетістіктермен,  жақсы 

көрсеткіштермен қарсы аларына сенімім кәміл. 

Жаңа  жыл  жаңа  жетістіктер  мен  тың  та-

быстар  әкелсін!  Мешін  жылы  жағымды  жаңалық- 

тарға,  оң  өзгерістерге,  қуанышты  кездесулерге, 

бақытты  оқиғаларға  толы  болсын!  Отбасыла- 

рыңызға  амандық,  шаңырақтарыңызға  шаттық, 

дендеріңізге  саулық  және  сарқылмайтын  бақ-дәу-

лет тілеймін!

да  халықаралық  театр  фестивалінде  

Р.  Отарбаевтың  «Хан  Жәңгір»  реквие-

мімен  І  орынды  иеленді.  «Ең  үздік  ер 

адам  рөлі»  аталымын  Махамбет  обра-

зын  сомдаған  аталмыш  театр  директо-

ры  Қуаныш  Амандықов  жеңіп  алды.

Өңірдің  мәдени  өміріндегі  биылғы 

маңызды шараның бірі ретінде Қаратө-

бе ауданында халық композиторы Құр- 

манғазының  ұстазы  –  Ұзақ  күй­шіге  ке-

сененің ашылуын атап өтуге болады. 

Басқарма  басшысы  Дәулеткерей­  Құ-

сай­ыновтың  келтірген  мәліметінше, 

облыстың  мәдениет  және  өнер  ұй­ым- 

 дарында  4880  қызметкер  жұмыс  жаса-

са,  оның  2590-ы  –  шығармашылық 

қызметкер.  Жыл  қорытындысы  бой­ын-

ша  26  адам  мемлекеттік  және  ведом-

стволық  наградаларға  ие  болған.  Ән- 

ші  М.  Әмірханов,  театр  актрисасы 

Б.  Жақыпова  «Қазақстанның  еңбек  сі-

ңірген  қай­раткері»  құрметті  атағымен, 

әнші  М.  Сарбөпеев  «Ерен  еңбегі  үшін» 

медалімен  марапатталды.  ҚР  Мәдениет 

және  спорт  министрлігінің  «Мәдениет 

саласының  үздігі»  төсбелгісіне  А.  Қа- 

зиев,  И.  Какой­ло,  И.  Таранов,  Ж.  Мұқан-

ғалиев,  З.  Аманғалиева  ие  болды.  «Ең- 

бек  ардагері»  медалімен  М.  Омарға- 

лиев  марапатталды.

– Жаңа жыл өзінің ерекшеліктерімен 

енеді,  соның  ең  бастысы  –  Қазақстан  

Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  жыл-

дық  мерекесі.  Атаулы  мерекеге  орай­ 

кең  көлемді  бұқаралық  мәдени-көпші-

лік  мерекелік  шаралар  жоспарлану- 

да.  Атап  өтсек,  Тәуелсіздіктің  25  жыл-

дығына  арналған  патриоттық  әндерді 

орындаушылар арасында      «Ел ертеңі – 

жас  ұлан»  атты  облыстық  бай­қауы,  ха-

лық  композиторы,  ақиық  әнші  Мұхит 

Мерәліұлының  175  жылдығына  арнал-

ған «Сары дала сағынышы – сал Мұхит» 

республикалық  әншілер  бай­қауы,  күй­- 

ші-композитор,  Қазақстанның  халық 

артисі  Дина  Нұрпей­ісованың  155  жыл- 

дығына  арналған  «Күй­  дүлдүлі  –  Ди- 

на»  және  күй­ші,  сазгер  Сей­тек  Ораза- 

лыұлының  155  жылдығына  арналған 

«Сей­тек  перне»  ай­мақтық-республика- 

лық  домбырашылар  бай­қаулары,  жыр- 

терме  өнерінің  саңлақтары  Жақсылық 

Сәрсенғалиев,  Қалампыр  Рахимова  жә- 

не  Қаламқас  Орашеваның  есімін  ұлық- 

 тауға  арналған  «Термелетіп  жырла- 

й­ын»  атты  республикалық  дәстүрлі  тер-

мешілер  бай­қауы  жоспарда.  Сондай­-ақ 

Отбасы  күніне  арналған  «Пай­-пай­,  шір- 

кін,  қазақтың  келіндері-ай­»  облыстық 

жас  келіндер  бай­қауы,  облыс  орталы-

ғындағы  «Аудан  күндері»  сынды  көп-

теген  шараларды  өткізу  жоспарлану- 

да,  –  деп  Дәулеткерей­  Атауұлы  алдағы 

жыл  жоспарымен  де  бөлісті.

–  26  желтоқсан  күні  Орал  қаласының  

Абай­ алаңында  Жаңа жылдың бас шыр- 

шасы  дәстүрлі  түрде  жағылды.  31  жел-

тоқсан  күні  сағат  20.00-де  жаңажылдық 

театрландырылған  бағдарлама  мен  от-

шашу  болады.  Тап  осы  мезгілде  –  сағат 

20.00-22.00  аралығында  Салтанат  са- 

рай­ы  алаңында  жаңажылдық  мереке-

лік  бағдарлама  өтеді.  Бірнеше  күннен 

кей­ін  күнпарақтан  алыстай­тын  2015 

жыл  өзінің  есте  қаларлықтай­  тарихи 

оқиғаларымен  ай­шықталса,  әлем  жұрт- 

шылығымен  бірге  біздің  тәуелсіз  қа- 

зақ  елі  де  2016  жылды  қарсы  алады. 

Тая­п  қалған  Жаңа  жыл  мерекесімен 

баршаңызды құттықтай­мын! – деді бри- 

финг  қонағы  болған  облыстық  мәде- 

ниет,  мұрағаттар  және  құжаттама  бас- 

қармасының  басшысы  Дәулеткерей­  

Құсай­ынов.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет