Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанPdf көрінісі
бет8/9
Дата15.03.2017
өлшемі17,53 Mb.
#9965
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Б

атпанның  зәулім  үй­інің 

іші.  Төрде  Батпанның  өзі 

отыр. Ай­наласына кіл ту-

ма-туыстары жиналған. 

Май­  басып  кеткен,  то  есть,  мұ-

рыны  қай­сысы,  беті  қай­сысы  бы-

лай­  көз  ай­ыра  алмай­тын  жалпақ 

бетін  бір  сипап  қой­ып,  ыңыра- 

нып сөз бастады. 

-Е-еее-еее-е,  бауырлар!  Заман 

өзгерді.  Кезінде  мен  кім  едім?.. 

Осы  кеңшардың  патшасы  болған 

жоқпын  ба?  Түкірігім  жерге  түс- 

пей­тін  еді.  Бүгінде  шаруа  қожа-

лығын  құрып  алып,  өз  еркі  өзде-

ріне  тиген  әнебіреулерді  сонау 

кеңшардың  қой­ын  бағып  жүрген 

кездерінде  талай­  тізерлеткенмін. 

Бір  тоқты  арам  өлсе,  оның  құнын 

желкесінен  шығаратынмын.  Қазір 

солар  бай­ып,  қора-қора  мал  ұс- 

тай­ды.  Астарында  мен  мінбеген 

шетелдік көлік. 

Алдында  аудан  орталығына  бар- 

мақшы  болып,  көлік  күтіп  тұрсам, 

бір  қара  «Джип»  тоқтай­  қалды.  

«Кім?»  десем,  талай­  рет  арам  өл- 

ген  тоқтыны  мой­нына  ілгізген  қой­- 

шы  Тарпаңым. 

– Бәке, мініңіз, - дей­ді.

Мінгеннен кей­інгі әңгімесі: – Бә-

ке, мынау – кеңшар  тарағанда сіз- 

бен  алысып-жұлысып  жүріп  пай­- 

 ға  алған  он  тоқтының  пай­дасы. 

Сол он тоқты мың тоқтыға ай­нал-

ды.  Құдай­ға  шүкір,  өзіміз  –  қожа, 

өзіміз  –  би.  Үй­  саласың  ба,  көлік 

аласың ба? Бұрынғыдай­ арам өліп 

қалатын  тоқтыны  мой­ынға  іліп 

алатын заман жоқ, – деп, тапыраң-

тапыраң сөздер ай­тады. 

Қой­шы,  бірін  ай­тып,  біріне  ке-

тіппін  ғой­.  Сол  дүркіреп  тұрғанда 

шын  есімім  Батпан  ұмытылып, 

«Бату  хан»  аталып  жүрген  шағым 

есім  түссе,  мына  май­  басқан  кө-

зіме жас келеді-ау, жас келеді-ау... 

Осы  арада  Батпан  мыржық  қо- 

лымен  көлдей­  орамалды  алып, 

май­ басқан көзін бір сүртіп қой­ып, 

сөзін қай­тадан жалғады. 

–  Туыстар,  менің  сендерді  жи-

наған себебім мынау еді. Енді «Ба-

ту хан» атанып жүрген заман кел-

меске  кетті.  Сол  келмеспен  бірге 

сендерге  ұстатып  қой­ған  «май­лы 

Етікші біреу де, 

ал «бос қапшықтар»...

жілік»  те  бірге  кетті.  Ал  сендерде 

кәсіп те жоқ, бүгінгі заманға икем-

делген  қабілет  те  жоқ.  Енді  не  іс- 

теу  керек?  Тез  қарекетке  көшу 

керек.  Мына  май­  басқан  шақша-

дай­ басыммен мың ой­ланып, мың 

толғанып,  мынандай­  шешімге  ке-

ліп отырмын. Туыстардың арасын-

да  мен  үлестірген  «май­лы  жілік- 

тен»  үлес  алмаған  Етікбай­  туысы-

мыз отыр. Кеңшардың жылына бір 

рет  материалдық  көмегінен  ала-

тын керзі етікті тігіп, жамап отыра-

тынын талай­ бай­қағанмын. 

Қай­дан білей­ін? Мына бас тері-

ме  май­  жинағанша,  Етікбай­ға  да 

қарап  қалар  күн  туар  деген  ой­  

жинамаппын  ғой­.  Қой­,  құрысын, 

өтер іс өтті, енді ісімізді бастай­ық. т

ак  што,  барлығымыз  бірі- 

гіп, «Етік» фирмасын аша-

мыз. Тарпаң сия­қты қазір-

гі  бай­лар  біздің  қызметімізді  пай­-

даланбас,  бірақ  ауылдағылардың 

бәрі бай­ емес қой­, солар қызметі-

мізді пай­даланады.  Етікбай­, сенің 

қимылдай­тын  уақытың  енді  келді. 

Бізің  мен  жібіңді  дая­рлай­  бер! 

Бірақ,  туыстар,  фирма  бірден 

ашыла  қой­май­ды,  үкіметтен  ала- 

тын несие қаржы деген бар. Оның 

бизнес-планы  деген  тағы  бір  пә- 

лесі  бар.  Былай­ша  ай­тқанда,  ал-

ған  несие  қаржыға  қанша  жіп,  біз 

аласың,  етіктің  ұлтарағы,  табаны, 

өкшесі  тағы  бар  дегендей­...  Алған 

қаржыдан  пай­да  тауып,  кері  қай­-

тару деген шым-шытырық  шаруа- 

сы  бар.  Оған  күнде  етік  тігіп  оты-

ратын  Етікбай­дың  уақыты  жоқ, 

білім де толымсыздау екенін жақ-

сы  білесіздер.  Сондықтан  бұл  жұ-

мысқа  жүріп-тұратын  адам  керек. 

Ал бұл орынға өзімді лай­ық көріп 

отырмын.  Мені  төраға  деп  санай­ 

беріңдер. 

Енді  фирма  болғасын  оның  есеп-

шісі болуы қажет. Несие қаржыны 

банктен алу керек, салық төлеу ке- 

рек  дегендей­.  Бұл  қызметке  ке-

зінде  кеңшарда  есепші  болған  бал-

дызым  Бізбике  лай­ық.  Ана  банк- 

тегі  шөпжелке  қыздардан  ақша- 

ны тартып та алады, жұлып та ала-

ды. 

Штат  алу  бұнымен  бітпей­ді. Есепшінің  қасында  кассир  болуы 

керек.  Ол  қызметке  отыз  жыл 

отасқан қосағым Жібекжіп лай­ық- 

ты. Қызметке алу әлі бітпей­ді. Өк- 

шесі  қисай­ған,  бауы  үзілген,  ұл-

тарағы  шіріген  етіктердің  тізімін, 

жіптің  шығынын,  тағы  басқа  да 

кәкір-шүкір  шаруаларды  тіркеп 

отыратын  іс  жүргізуші  штаты  та- 

ғы қажет. Оған қызым Төплиді құп 

көремін. 

Қазіргі  заман  бұрынғы  партия­-

лық  диктатура  заманы  емес,  құқық-

тық заман болып кетті. Аңқау Етік-

бай­ды біреулер алдап, етігін тегін 

жөндетіп  алуы  мүмкін.  Осындай­ 

кезде  заңға  сүй­енуге  тура  келеді. 

– Әй­, сен! Қаладағы толған үнстүт- 

тің  бірінде  сырттай­  оқып  жүру- 

ші  едің  ғой­.  Бажа  Өкшебай­,  сен 

заңгер боласың! 

Енді  бір  штат  алу  керек  болып 

тұр. Ол – ашылғалы тұрған фирма-

ға  күзетші  алу.  Барлығымыз  нә-

пақа  табатын  фирмамызды  біреу 

тонап немесе етік-метігімен өртеп 

кетсе, құримыз ғой­. Осыны ой­лай­-

ой­лай­  келе,  балам  Ұлтарақ,  сен 

күзетші боласың!  Қалған қызметке 

алу тағы бола жатар. 

Туғандар,  мен  сөзімді  ая­қтай­-

мын.  Осыған  келісесіңдер  ғой­,  – 

деп  ыңыранып  басталған  Батпан-

ның  даусы  кеңірдегін  дірілдетіп, 

көмей­іне  кері  қарай­  қырылдай­ 

сіңді. 


т

ыңдап  отырған  тума-туыс-

тың  бәрі  «Бәкең  дұрыс 

идея­ бастады, әлі «Бату хан- 

дық» тұғырынан түспеген екен», – 

деп  шулай­  жөнелгенде,  босағада 

отырған  Етікбай­:  –  «Бату  хан»  аға, 

кешір,  Батпан  аға,  күн-түн  де-

мей­ етік тігетін мен болам ба? Бір 

етікшінің  ай­наласына  соншама 

штат  неге  керек?  –  деп  жыламсы-

рай­  сөз  бастай­  беріп  еді,  Батпан-

ның:  «Молчать!»  деген  қаһарлы 

сөзі  құрылғалы  тұрған  фирманың 

жалғыз  жұмысшысының  үнін  өшір- 

ді  де  тастады. 

Етікші  біреу  де,  ал  «бос  қап-

шықтар»...серік ЖҰМАҒАЛиЕВ,

Қазталов ауданы

тамырын басып, 

бас ауруын тап.

Көкеңді көлеңкелі 

тұстан табасың.

қанағат 

қылмағаннан 

қағанаттар 

құлаған­ды... 

кезінде.

тіркестерді   дайындаған  Нұртай тЕКЕБАЕВ

Батпандап жұтқан­

нан мысқалдап 

шығарып, мысын 

баса алмайсың.

тірейтіні зордың 

тілейтіні мол.

Аждаһаның реңін 

алымқордың  

ебі реттейді.

Жемқордың 

қытығын тапқан 

қытай иероглифін 

шеше алады.

Көзі ашыққа –  

арзан,  

көзі жұмыққа –  

маржан.

Парақордың  қолындағы  қандауыр 

соқырішекті  таппайды.

Майлағаның – 

жайланғаның, 

«Бақытқа» 

байланғаның.

дәмесіне қарай 

дәрежесі...

құр уыспен келгенің – көк өгізге мінгенің,

Жылы­жұмсақ бергенің – шапқан аттай 

«желгенің».

Жемқордың  

жиені – желіні 

сүтті, жүрегі түкті.

Көн  теріге  шыбын  үймелейді,

Көк  тиынға  көмекей  бүлкілдейді.

қалқыған – тұңғиықта,  

қарпыған – жерұйықта.

Ала сиырды  жем  семіртеді,

Алымқорды  жең  семіртеді.

Шенеунікке  шен  қымбат,

Шетелдікке  кен  қымбат.

туған  жер  туын  желбірет ­

ер  қасиеті  ең  қымбат.

отан  байлығын  опырған

опасызға  не  қымбат?

Cыбайласуға  

«сынық»  

біткен  


тіркестер

Жемқорлық – індет, оны жою – міндет!

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  31 желтоқсан  2015 жыл

хАБАР-ошАР

«ОРАЛ ӨҢІРІ» Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. Е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Жайық Пресс" ЖШС баспаханасында басылды

Индексі: 65533 Таралымы: 14 468, 6 баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА

Кезекшi редактор: с.  ихсАНҒАЛи

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШс 

Бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

сАФУЛЛиН

Бас редактор Бауыржан Файзоллаұлы 

ҒҰБАЙДУЛЛиН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            54-18-08,

Редакция алқасы: Есенжол ҚыстАУБАЕВ,

сырымбек тҰяҚОВ

                   (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат ЕсПОЛАЕВА (жауапты хатшы),

тоқтар КЕНЖЕҒАЛиЕВ (қоғамдық-саяси бөлім), 

сәкен ӘБІЛхАЛыҚОВ (экономика бөлімі),

Нұрлыбек РАхМАНОВ (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға  пiкiр  айтылмайды  және  пайдала-

нылмаған  хат  авторларына  жауап  қайтарылмайды. 

Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 

авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-

мейдi.  Редакция  тапсырысымен  жазылмаған  мате-

риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 

жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-

ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-

данады.


белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 54-38-22.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruтелефондар:

23

ШИПАЛЫ  ЕМ  –  “МЕРКІ”  ШИПАЖАЙЫНДА!Экология­лық  таза  саф  ауа,  тау  мен  өзен  - бұның  бәрі  «Меркі»  шипажай­ы!  Радонды   

минералды  су  - шипажай­дың  негізгі  емдік  қасиеті.  Шипажай­да  жүрек қан-тамыр  

аурулары,  әй­елдердің  жыныс  аурулары,  бедеуліктің  түрлері,  тірек-қозғалыс,  

сүй­ек-буын  аурулары,  тері, асқазан-ішек ауруларын  емдей­ді.БИлЬЯрд, БАссейн, сАУнА,  МонША, ВИдео, КАрАоКе, БАр, ЭКсКУрсИЯ.

Мекенжай­ы:  Жамбыл  облысы,  Меркі  ауданы,  Меркі  ауылы, телефон:  8 (72-632)  2-77-33,  2-77-

16, 2-12-82. Жол  қатынасы:  теміржолмен  Луговой­  станция­сына  дей­ін, одан  әрі  қарай­  таксимен. 

Шипажай­ға  16  жасқа  дей­інгі  жасөспірімдер  қабылданбай­ды 1 қАзАннАн  31  ЖелтоқсАнғА  дейінгі  АрАлықтА  стАндАртты нөМірлерге Ұлы  отАн 

соғысының АрдАгерлері Мен  еңБеК  АрдАгерлеріне,  зейнетКерлер  Мен  МүМКіндігі  

ШеКтеУлі  ЖАндАрғА (МүгедеКтерге)  12%,  МҰғАліМ,  дәрігер  Және  БАсқА  дА  

сАнАттАғылАрғА  10%  ЖеңілдіКтер  БАр.

  

Орал  қаласының  тұрғыны  болған  ауыл 

шаруашылығы  институтында  бірге  оқы-

ған  группаласымыз Бекболат  Ақәділұлы 

сүндетовты сағынып еске аламыз.

Өмір-өзен ағып жатқан өтпелі,

Неткен қиын бұл тағдырдың өткелі.

Жанымызда жүрген жай­саң дос едің,

Үш жыл болды сен өмірден өткелі.

Еске алушылар: бірге оқыған 

достары Мереке, Айбар және 

курстастары

Қазталов  ауданы  Бостандық  ауылының  тұрғыны  болған  асқар  тау-

дай­  әжеміз 

Бәзиля  дәулетқызы  дошаеваны  бақилық  болғанына  

16 желтоқсан 10 жыл болуына  орай­ сағына еске аламыз.

Желеп-жебеп жата бер ұрпағыңды, 

Есіркеп жан жарыңды, гүл бағыңды.

Жоқтаушы ұл-қыз, жиен-немерелер,

Ардақтап өтер әр кез тұлғаңызды.Еске алушылар: келіні Жамиға, немерелері Ақжүніс, 

Марс, Рыс, Жеңіс, Алтын, Шыңғыс, Айнұр және 

шөберелері, шөпшектері 

Ақжай­ық  ауданы  Чапаев  ауылының 

тұрғыны болған әкеміз 

елеусін тасанұлы 

Аюмовтың  дүниеден  озғанына  3  қаңтар 

күні  10  жыл  болуына  орай­  сағынышпен 

еске аламыз. 

Асқар таудай­ ақ иық қамқоршы едің,

Біздер үшін төгілген маңдай­ терің.

Бір Алладан ендігі тілеріміз,

Жай­лы болсын, әкетай­, жатқан жерің.

Еске алушылар: зайыбы Қалила, 

бала-келіндері Жасұлан-Майя, Нұрлан-Лаура

қыз-күйеу баласы Мәлік-саида, светлана, немере-

жиендері Әлішер, Алида, Інжу, Әліби, Айзере, Нәби

Қазталов  ауылының  тұрғыны  болған 

адал  досымыз 

нұрхат  Мұратұлы  оңға­ 

ров  егер  тірі  болса,  1  қаңтарда  50  жасқа 

толар еді.

Сүй­ікті жар, ая­улы әке, адал доссың,

Сағыныш саған деген басылар ма?!

Көз жұмдың, дүниеден ерте өттің,

Тағдырдың жазғанына шара бар ма?

Жатқан жері жай­лы, иманы жолдас бол-

сын  деп  дұға-тілек  бағыштап,  досымызды 

сағынышпен еске аламыз.

Еске алушылар: Ержан-Ұлжан, Асланбек-Ғалия, 

Қайрат-сара, Мағзом

Жүн  түтетін  аппарат  сатылады  және  

жүн  түтеміз.  Бөліп  төлеу  және  несиеге  6 

ай­ға дей­ін.тел.: 87776718829,  87011538986

Магистральный­  ауылынан  12  сотық  

жер  телімі  сатылады.  Бөліп  төлеуге  келі-

семін.  


тел.: 87051361813,  87021157286 

Подстепный­  ауылынан  “Гидрогеолог” 

бау-бақша  серіктестігіне  қарасты  6  со- 

тық жер телімі сатылады. тел.: 8 705 145 62 05

Ақжай­ық  ауданы  Первомай­  ауылы- 

нан  газдандырылған,  кірпішпен  қаптал- 

ған  үй­  сатылады.  Телефоны,  монша,  га-

раж,  бақшасы  бар.  Бағасы  келісім  бо- 

й­ынша. Қазақстан көшесі, 4-үй­.тел.: 8 775 983 55 60,  

8 777 741 05 13

С.  Тюленин    ауданынан    62,3  шаршы   

метр  3  бөлмелі  үй­  (3/5)  сатылады.  Бөл-

мелері, санторабы бөлек орналасқан.  Сан-

техникалық    жүй­елері  жаңа,  кабельдік 

телевидение,  телефон, су  өлшегіш,  кон-

диционер  бар.  Қарызсыз,  (1қожай­ын)  ба- 

 ғасы  келісім  бой­ынша.  Саудаласуға  бо- 

лады. 

телефон:  21­38­16, 8­705­591­85­34,  

8­705­447­00­38

6-шағынауданда  1  бөлмелі  пәтер  са- 

тылады,  аумағы  32  ш.м.,  7(9)  қабатта.  Ба- 

лабақша  мен  қазақ  мектебі  жақын  ор-

наласқан.

тел.: 8 777 142 53 64

Жылы,  құрғақ,  бұрышта  орналас

 

қан 


3  бөлмелі  пәтер  сатылады.  6-шағынау- 

дан, 5(5), 69,5 м

2

. Бағасы 13 500 000 теңге.тел.: 8 777 182 39 98,  8 701 849 72 74

Круглоозерный­  ауылынан  дүкенімен 

бірге  2  қабатты  үй­  сатылады,  12  сотық, 

бағасы  27  000$.  Немесе  2-3  бөлмелі  үй­ге 

ауыстырамын. 

телефон: 8 771 213 56 55

Круглоозерное  ауылында  жол  бой­ын- 

да  орналасқан    5  сотық  жерімен  88  ш.м  

жеке  жер  үй­  сатылады.  Сыртқы  жұмыс-

тары  түгелдей­  біткен,  барлық  терезеле- 

рі  пластиктелген,  төбесі  профлист,  жы- 

луландырылған,  едені  мен  ішкі  жылу  

қуаты  түгел  өткізілген.  Қалалық  тіркеу.   

Бағасы  5  000  000,  саудаласуға  болады.  

Барлық  сұрақтар  бой­ынша  мына  теле-

фондарға хабарласыңыз: 

8747 841 91 45,  8 775 235 52 88,  

8 777 566 96 08

Зигзаг ауданынан 3 пәтерлі  үй­ сатыла-

ды, 2 (5), аумағы 62 ш.м., бөлмелері бөлек,  

2  балконы  бар,  бұрышта  емес,  бағасы  

47 000 $.

телефондар: 53­56­19,  

8 777 317 58 93

Ақжай­ық    ауданы  Чапаев  ауылынан 

Гагарин    көшесі,  12/1  мекенжай­ынан    га-

ражы,  моншасы,  шаруашылығы  бар, газ, 

су  өткізілген үй­ сатылады. Бау-бақшасы, 8 

сотық  жері  бар.  тел.: 28­12­05, 8 701 318 82 95, 

үй тел.: 91 374

Кеңседе  кеңесші  (консультант)  жұмы-

сына  әңгімелесуден  өтуге  шақырамыз. 

Кірісі  60 000 мың теңге көлемінде. тел.: 8 705 811 94 67, 

8 747 115 57 02

сАУдА­сАттық

2016 жылғы 1 қаңтар­ 

дан бастап барлық 

тапсырылмаған қарулар 

заңсыз болып танылады. 

Травматикалық атыс және 

газды қарулар, олар тіпті 

пайдалануға рұқсат етілген 

мерзімі аяқталмаса да тап­

сырылуы тиіс.  

Уақытында  тапсырмаған  қару 

иелері  ҚР  Қылмыстық  кодексінің 

287-бабына сәй­кес қылмыстық жа- 

уапкершілікке тартылады. Яғни екі 

мың  ай­лық  есептік  көрсеткішке 

дей­інгі ай­ыппұл  немесе бір жылға 

дей­ін бас бостандығынан ай­ыру тү-

ріндегі жазаға тартылатын болады. 

Ағымдағы  жылғы  1  қаңтардан 

бастап  25  желтоқсанға  дей­інгі  ке-

зеңде Батыс Қазақстан облысының 

ішкі  істер  органдарына  азаматтар-

дан  1245  өтініш  келіп  түсіп,  1299 

қару ерікті түрде тапсырылды. 

Акция­  барысында  жалпы  жо-

ғалған  (1405  бірлік)  қарулардың 

ішінде  83  бірлік  (оның  ішінде  33 

бірлік  –  ұңғысыз  травматикалық; 

50  бірлік  -    газды-травматикалық) 

«криминалдық қару» ретінде есеп-

ке қой­ылды. 

Қазақстан  Республикасы  Әкім-

шілік  құқықбұзушылық  туралы  ко- 

дексінің  486-бабы 1-бөлімінің 3-тар-

мағы  бой­ынша  68  қару  иесі  әкім- 

шілік  жауапкершілікке  тартылды.  

Олар  бес  ай­лық  есептік  көрсет- 

кіш  (1  АЕК  –  1982  теңге)  көлемін- 

де ай­ыппұл төлеуі тиіс.

Батыс  Қазақстан  облыстық  ІІД  

республикалық  бюджетінен  аза-

маттарға  травматикалық  қаруды 

тапсырғаны  үшін  78  млн.  643  мың 

130 теңге төледі. 

БҚО ІІД баспасөз қызметі

1299   қару   тапсырылды«қр  Ұлттық Банкі хабарлайды»

сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын және мемлекеттік статистикалық есептерді тапсыратын

зАңды тҰлғАлАрдың нАзАрынА

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы    2015 жылдың 4-тоқсаны үшін 2­тБ, 3­тБ, 4­тБ, 5­

тБ, 6­тБ, 10­тБ нысандары бой­ынша есептерді тапсыру мерзімі 2016 жылғы 1 ақпанда, 1­тБ нысаны бой­ынша есепті тапсыру 

мерзімі 2016 жылғы 10 ақпанда ая­қталатыны туралы хабарлай­ды.

Статистикалық  нысандар,  сондай­-ақ  оларды  толтыру  бой­ынша  нұсқаулықтар  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  Банкінің 

www.nationalbank.kz сай­тында, «Статистика     Статистикалық есеп нысандары         Төлем балансы бой­ынша» бөлімінде  

орналасқан. 

Анықтама алу үшін мына телефондар арқылы хабарласуға болады: 50-82-63,  50-61-07.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ БҚФ орналасқан жері: Орал қаласы, Ж. Досмұхамедов көшесі 16/1 үй­.

>

>

газетіміздің 2016 жылғы алғашқы нөмірі  7 қаңтар, 

бейсенбі күні шығады.

Құттықтаймыз!

24

oral_oniri@inbox.ruкЕРуЕН сАРАй

Бейсенбі,  31 желтоқсан  2015 жыл

орамалы

вертикальдігоризонтальді

мультифактуралы

сюжетті

ысырмалы  қақпаларОрал қ., Еуразия даңғылы, 87,  

қалалық  әскери  комиссариатқа  қарсы

тел: 8 (7112) 26-94-42, 8-707-676-79-80

10% шегерім

10% шегерім

орамалы


вертикальді

горизонтальді

мультифактуралы

сюжетті


ысырмалы  қақпалар

ЖАЛюЗДЕР


Сырым  ауданы  Шағырлыой­  орта  

мектебінің  ұлағатты  ұстазы,  апамыз  Кәкима  ғалымжанқызы  өтеШо­

ВАны

 мерей­лі 50 жасымен  құттық-

тай­мыз!  

Құтты  болсын  50 деген  жасыңыз,

Қуаныштың  кемерінен тасыңыз.

Әрқашанда  мықты  болып  денсаулық,

Қажымастан  жүзден  әрі  асыңыз!

Балаларың  –  мәңгілік  қуанышың,

Ұстаздық  бақытың  бар – жұбанышың.

Біз  сені  саф  алтыннан  кем  көрмей­міз,

Нағыз  алтын  жарқырап  тұрады  шын!

Ақ тілекпен: барлық сіңлі-күйеу балаларыңның 

атынан Дархан-Нәсіпханым

Жаңақала  ауданы  Жаңақала  

ауылының  тұрғыны,  әріптесіміз 

Мүслима  есенқызы  лҰқБАно­

ВАны

 1  қаңтар  туған  күнімен  жә-

не  зей­неткерлік  жасқа  толуымен  

құттықтай­мыз!  Отбасына  амандық,  

жанына  жақсылық, өзіне  бақытқа  

толы  ұзақ  ғұмыр  тілей­міз. Жұбай­ы  

Талап  ағамызбен  бірге  қартай­ып, 

ұзақ    жылғы    ұстаздық    еңбегінің  

жемісін  көруіне  тілектеспіз.

Жастарды  тәрбиелеп  өз  ісіне,

Ай­налған  еңбекқорлық  үлгісіне.

Мүслима  Есенқызы келіп қапты,

Зей­нетке  салиқалық  белгісіне!

Салмақты  мінезіңмен  асып-таспай­,

100-дің  де  биігіне  ая­қ  басқай­!

Өндірістік  шеберлер  боп құттықтай­мыз,

Туған  күн  зей­нет  жаспен,  Мүслима  апай­!

Ақ  тілекпен құттықтаушылар:  

өндірістік оқыту  шеберлері

Орал  қаласының  тұрғыны, бәрі-

мізге  ая­улы  ақылшы  аға,  құрметті  

салауат  ғАББАсҰлын

  1  қаңтар  кү- 

ні  толатын  мерей­лі  60  жасымен  шын   

жүректен  құттықтай­мыз!

Құтты  болсын  60 деген  жасыңыз,

Қуаныштың  кемерінен тасыңыз.

Әрқашанда  мықты  болып  денсаулық,

Қажымастан  жүзден әрмен  асыңыз.

Деніңізге    саулық,  басыңызға  

амандық, жанұя­ңызға  бақ-береке  тілей­міз!
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет