Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңызPdf көрінісі
бет1/4
Дата07.04.2017
өлшемі6,58 Mb.
#11295
  1   2   3   4

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз

www.philips.com/welcome

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз

CED780/51

Сұрағыңыз 

бар ма? Philips 

компаниясына 

хабарласыңыз

Қолданушының нұсқасы


2

6  Навигация жүйесін пайдалану

27

Картаның жад картасын салу 27

Картаны пайдалану 

27

7  Bluetooth құрылғысымен ойнату28

Bluetooth қолдайтын құрылғылармен 

жұптастыру 

28

Қоңырау шалу 29

Қоңырауды қабылдау 

30

Bluetooth телефон кітапшасының параметрлері 

30

Таңдаулы қоңырау 30

Bluetooth параметрлерін реттеу 

31

Bluetooth құрылғыдан музыканы тыңдау 

31

8  iPod құрылғысында ойнату32

Үйлесімді iPod/iPhone 

32

iPod/iPhone/iPad тыңдау 32

Трек іздеу 

33

iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау  339  Дыбысты реттеу

33

Дыбыс деңгейін реттеу 33

Дауыссыз 

33

Алдын ала орнатылған эквалайзерді таңдау 

33

Микшерді/балансты/сабвуферді реттеу 34Музыка тыңдау аймағын қосу 

35

FullSound қосу/өшіру. 35

MAX қосу/өшіру 

36

DBB қосу/өшіру 36

10  Параметрлерді реттеу

36

Жүйелік параметрлерді орнату мәзірін көрсету 

36

Жалпы параметрлерді реттеу 36

Ақпараттық параметрлерді көру 

37

Навигация параметрлерін реттеу 37

Bluetooth параметрлерін реттеу 

38

Мазмұндар кестесі1 Маңызды ақпарат

4

Қауіпсіздік 4

Ескерту 


4

2  Көліктің ойын-сауық жүйесі

7

Кіріспе 


7

Қораптың құрамы 

7

Негізгі құрылғыны шолу 9

Қашықтан басқару құралына шолу 

10

3  Жұмысты бастау12

Көлік дыбысын орнату 

12

Құралдар тақтасына орнату 15

Алдыңғы тақтаны бекіту 

17

Қашықтан басқару құралының батареясын орнату 

17

Қосу 17

Күнді және уақытты орнату 

18

4  Дыбысты/бейнені/суретті ойнату19

Дискілерді жүктеу 

19

USB құрылғысын қосу 20

SD картасын салу 

20

Ойнату/үзіліс 21

Шолу 


21

Дыбыстық трек таңдау 

21

Субтитр тілін таңдау 21

Көру бұрышын өзгерту 

22

Бір/барлық тарауды қайталау 22

Кездейсоқ ойнату 

22

Дыбыс режимін таңдау 22

Фотосуретті көру 

22

5  Радио тыңдау24

Радио станцияға реттеу 

24

Радиостанцияларды жадта сақтау 24

Алдын ала орнатылған стансаны баптау 25

RDS көмегімен ойнату (қосымша) 

25


3

11  Басқалар

39

Жарықтықты реттеу 39

Артқы көрініс камерасын орнату 

39

Дисплей дизайнын реттеу 39

Басқа құрылғыларды тыңдау 

39

Алдыңғы тақтаны шешу 40

Қалпына келтіру 

40

Сақтандырғышты ауыстыру 41

12  Өнім туралы ақпарат

41

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер 

42

13  Ақаулықтарды жою43

Bluetooth құрылғысы туралы 

44


4

KK

1 Маңыздыақпарат

Қауіпсіздік

•  Бұл құрылғыны пайдалану алдында 

барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. 

Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым 

келсе, кепілдік қолданылмайды.

•  Осы жердегіден басқа басқару 

элементтерін, реттеулерді пайдалану 

немесе техникалық қызмет көрсету 

процедураларын орындау зиянды 

радиацияның шығуын немесе қауіпсіз 

жұмысты тудыруы мүмкін.

•  Құрылғы жерге қосылатын теріс 12 В 

тұрақты токпен жұмыс істеуге ғана 

арналған.

•  Жол апаттарының қаупін азайту үшін 

жүргізу кезінде бейне көрмеңіз.

•  Көлікті қауіпсіз жүргізу үшін қауіпсіз әрі 

қолайлы дыбыс деңгейіне дұрыстап 

қойыңыз.


•  Сәйкес келмейтін сақтандырғыштар 

зақымдауы немесе өрт шығаруы мүмкін. 

Сақтандырғышты ауыстыру керек 

болғанда, маманға хабарласыңыз.

•  Use only the supplied mounting hardware 

for a safe and secure installation.

•  Қысқа тұйықталуларды болдырмау үшін 

құрылғыға, қашықтан басқару құралына 

немесе қашықтан басқару құралының 

батареяларына жаңбырдың немесе 

судың әсерін тигізбеңіз.

•  Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы 

немесе шашырамауы тиіс.

•  Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп 

көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған 

заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

•  Ешқашан құрылғының желдеткіш 

саңылауларына немесе басқа тесіктеріне 

ештеңе салмаңыз.

•  Диск науасына/ұяшығына ешқашан 

дискілерден басқа заттарды салмаңыз.

•  Лазерлік сәулеленудің әсерін болдырмау 

үшін құрылғыны бөлшектемеңіз.

•  Экранға зақым келу қаупі бар! 

Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, 

ысқыламаңыз немесе кез келген 

нысанмен қырмаңыз.

•  Сатылатын бензин, сұйылтқыш, 

тазалағыштар сияқты еріткіштерді 

немесе дискілер үшін пайдаланылатын 

антистатикалық спрейлерді пайдаланушы 

болмаңыз.

•  Құрылғыны жұмсақ дымқыл шүберекпен 

тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық 

заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар 

сияқты заттарды құрылғыға 

пайдаланбаңыз.

Ескерту


WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген 

құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер 

немесе түрлендірулер пайдаланушының 

жабдықты пайдалану құқығынан айыруы 

мүмкін.

 

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

 

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, 

файлдардың, телерадио хабарлары мен 

дыбыстық жазбалардың көшірмелерін 

рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу 

және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық 

осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс. 

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері 

Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының 

иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып 


5

KK

табылады және мұндай белгілерді Philips әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. 

 

Windows Media және Windows логотипі АҚШ-тағы және басқа елдердегі Microsoft 

корпорациясының тіркелген сауда белгілері 

болып табылады.

 

«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың 

арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына 

қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple 

өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін 

әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын 

білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының 

жұмысына немесе оның қауіпсіздік және 

нормалық стандарттарға сәйкестігіне 

жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod 

немесе iPhone құрылғысымен пайдалану 

сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін 

ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. 

корпорациясының АҚШ-та және басқа 

елдерде тіркелген сауда белгілері. 

  

DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖШС 

жасаған сандық бейне пішімі болып табылады. 

Бұл — DivX бейнесін ойнататын ресми 

DivX Certified® құрылғысы. Файлдарды 

DivX бейнелеріне түрлендіру үшін divx.com 

сайтына кіріңіз. 

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл 

DivX Certified® құрылғысы сатып алынған 

DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін 

ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу 

үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD 

бөлімінің орнын анықтаңыз. Тіркеуді аяқтау 

туралы толық ақпарат үшін vod.divx.com 

сайтына өтіңіз.

DivX®, DivX Certified® және оларға 

қатысты логотиптер Rovi корпорациясының 

немесе оның филиалдарының сауда белгілері 

болып табылады және лицензия бойынша 

пайдаланылады.

 

Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған.

«Dolby» және қос «D» таңбасы Dolby 

Laboratories сауда белгілері болып табылады.

Басқа сауда белгілері және сауда атаулары 

сәйкес иелерінің меншігі болып табылады. 

Бұл құрылғыда мына белгі бар:

 

Қайта өңдеу 

6

KK

Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен 

бөлшектерден жасалған.

Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс 

жәшігінің белгісі болса, өнім Еуропалық 

2002/96/EC директивасына кіретінін білдіреді.

 

Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және 

электрондық өнімдердің бөлек жиналуы 

туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. 

Ескі өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау 

арқылы қоршаған ортаны және адам 

денсаулығын сақтап қалуға болады.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып 

тасталған. Біз орамды үш материалға оңай 

ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: 

картон (қорап), көбік полистирол (буфер) 

және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік 

орауышы.) 

Жүйе мамандандырылған компания 

тарапынан бөлшектенген жағдайда 

қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын 

материалдардан тұрады. Орауыш 

материалдар, ресурсы біткен батареялар 

мен ескірген жабдықты тастауға қатысты 

жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімге Еуропалық 2006/66/ЕС 

директивасының талаптарына сәйкес 

келетін батареялар салынған. Оларды 

кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға 

болмайды.

Батареяларды бөлек жинау туралы жергілікті 

ережелермен танысыңыз. Батареяларды 

қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы 

қоршаған ортаны және адам денсаулығын 

сақтап қалуға болады.7

KK

Ескірген бұйымдарды жәнебатареяларды жою.

Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға 

болатын жоғары сапалы материалдар мен 

бөлшектерден жасалған.

Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық 

қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр 

және электрондық өнімдердің және 

батареялардың бөлек жиналуы туралы 

жергілікті ережелермен танысыңыз. 

Батареяларды қоқысқа дұрыс әдіспен 

тастау арқылы қоршаған ортаны және адам 

денсаулығын сақтап қалуға болады.

Өнім кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге 

тастауға болмайтын батареяларды қамтиды.

Батареяларды бөлек жинау туралы жергілікті 

ережелермен танысыңыз. Батареяларды 

қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы 

қоршаған ортаны және адам денсаулығын 

сақтап қалуға болады.

Аймағыңыздағы қайта өндеу орталығы 

туралы қосымша ақпарат алу үшін www.

recycle.philips.com сайтына кіріңіз.

Авторлық құқықтары

Philips және Philips Shield Emblem — 

Koninklijke Philips N.V. компаниясының 

тіркелген сауда белгілері және оларды 

WOOX Innovations Limited компаниясы 

Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған 

лицензия бойынша пайдаланады.

2013 © WOOX Innovations Limited. Барлық 

құқықтары қорғалған.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз 

өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта 

бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше 

реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту 

құқығын өзінде қалдырады.

2  Көліктің ойын-

сауық жүйесі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips 

компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын 

қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.

philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Көліктің ойын-сауық жүйесі беретін мүмкіндіктер

•  Навигация жүйесі арқылы бағдарды тез 

табу

Сондай-ақ, мыналарды пайдалана аласыз:•  Мыналардың ішіндегі дыбыс/бейне/JPEG 

суреттері

•  DVD, VCD немесе ықшам диск

•  USB құрылғылары

•  SD/SDHC/MMC карталары 

•  iPod/iPhone

•  Сыртқы құрылғылар

•  FM немесе AM (MW) радиосы

•  Bluetooth қолдайтын құрылғылардан 

дыбыс


Бұған қоса, Bluetooth қолдайтын құрылғылар 

көмегімен телефон қоңырауларын шалуға/

қабылдауға болады. 

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.


8

KK

 b

a

dc

g

fj

h

im

k

le

Негізгі құрылғы және алдыңғы тақта(қабы бар)

Қашықтан басқару пультіСыртқы беті

Алдыңғы тақтаның тасымалдау қорабыGPS смарт антеннасы

ISO стандартты коннекторыДыбыс және бейне кабелі

Алты қырлы басы бар бұрандаБұрандалар

- M4x8 мм (x4)

Қашықтан басқару құралыныңбатареясы

Резеңке жастықшаПайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастаудың қысқашанұсқаулығы

9

KK

Негізгі құрылғыны шолу 

OPEN•  TFT экранын ашу/жабу.

•  Қоңырауға жауап беру үшін басыңыз.•  Қоңырау бағытын өзгерту үшін 

басып тұрыңыз.

/

•  Құрылғыны қосу не өшіру.•  Таңдауды растау.

•  Дыбысты өшіру немесе қосу.

•  Дыбыс деңгейін реттеу үшін 

бұрыңыз.


BAND


a b c d

e

ij

k

pa b c d

e

fg

n

hj

k

om

 

lq

•  Тюнер ауқымын таңдау.

+/-PRESET•  Сақтаулы радио стансаны таңдау.

•  Жолды/қалтаны іздеу.

DISP


•  Жарық реттегішінің параметрлерін 

реттеу.


•  TFT дисплейін өшіру үшін басып 

тұрыңыз. 

TILT


•  Экранның күйін реттеу.

•  Дискіні шығарып алу.10

KKNAVI

•  GPS навигация жүйесіне кіру.

AV IN


•  Сыртқы дыбыс/бейне ұясы.

•  Тақтаның құлпын ашу.•  USB ұясы.

SOURCE


•  Ресурс таңдау.

•  Қоңырауды аяқтау үшін басыңыз./

•  Радио стансаны баптау.•  Трекке өту/трек іздеу.

•  Ойнатуды жылдам артқа/алға 

айналдыру.

RESET•  Тұрып қалғанда құрылғыны қалпына 

келтіру.


SD/SDHC картасының ұясы

Қашықтан басқару құралына

шолу


 

 

fh

j

lm

o

eg

i

kn

p

ab

d

cq

r

tv

y

x|

~

sz

w

u{

}•  Құрылғыны қосу не өшіру.

NAVI•  GPS навигация жүйесіне кіру.

SOURCE•  Ресурс таңдау.

•  Дыбысты өшіру немесе қосу.BAND


•  Тюнер диапазонын таңдау.

VOLUME +/-•  Дыбыс деңгейін реттеңіз.

11 KK

SUBTITLE•  DVD немесе DivX субтитр тілін 

таңдау.


•  Ең жоғары дыбысты қосу немесе 

өшіру.DVD MENU•  DVD негізгі мәзіріне қол жеткізу.

•  Толық дыбысты қосу немесе өшіру.•  Алдыңғы мәзірге оралу немесе шығу.

DBB


•  Динамикалық басс күшейту (DBB) 

дыбысын қосу немесе өшіру.

EQ

•  Дыбыс параметрлері мәзіріне қол жеткізу.

•  Сағатты көру.ZONE


•  Музыка тыңдау аймағын қосу.

•  Бейне арнасын таңдау.•  Телефонға жауап беру.

•  Нөмірді теру немесе қайта теру.

•  Қоңырауды аяқтау.•  Фотосуреттерді шолу.

•  Музыка ойнату режиміне ауысу./

•  Алдыңғы/келесі сақтаулы стансаға өту.

•  Алдыңғы/келесі қалтаға өту.

•  DVD бейнесі үшін артқа/алға іздеу.

•  Жүгіргіні жоғары/төмен жылжыту.

•  Ойнатуды бастау немесе кідірту.OK

•  Таңдауды растау./

•  Алдыңғы/келесі трекке/тарауға өту.•  Жүгіргіні солға/оңға жылжыту.

•  TFT дисплейін қосу немесе өшіру.DVD AUDIO

•  Дыбыс тілін немесе дыбыс арнасын 

таңдау.


aa 

TOP MENU


•  Жоғарғы мәзірге оралу.

{

 TILT +/-•  Экранның күйін реттеу.

|

 •  Тақтаның құлпын ашу.

}

 DISP•  Жарық реттегішінің параметрлерін 

реттеу.


•  TFT дисплейін өшіру үшін басып 

тұрыңыз.


12

KK

3  Жұмыстыбастау

Ескерту


 

Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық 

қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды 

радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты 

тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті 

бойынша орындаңыз.

Көлік дыбысын орнату

Бұл нұсқаулар әдеттегі орнатуға арналған. 

Бірақ көлігіңіздің талаптары басқаша болса, 

сәйкесінше реттеуді орындаңыз. Егер 

орнату жинақтарына қатысты қандай да 

сұрақтарыңыз болса, Philips көлік дыбыстық 

жүйесінің дилеріне хабарласыңыз.

Ескерту


 

Бұл құрылғы тек теріс жерге қосылатын 12 В ТТ жұмысына арналған.

 Бұл құрылғыны әрқашан автокөлік құралдар 

тақтасына орнатыңыз. Басқа орындар қауіпті болуы 

мүмкін, себебі құрылғының артқы жағы пайдалану 

барысында қызады.

 Қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін: қосылудан бұрын қозғалтқыштың өшірілгендігін тексеріңіз.

 Барлық сымдар қосылғаннан кейін сары және қызыл 

қуат беру сымдарын қосыңыз.

 Барлық бос сымдардың электр таспасымен оралғанына көз жеткізіңіз.

 Сымдардың бұрандалардың астында немесе 

қозғалатын бөліктерде (мысалы, орындық 

бағыттауышы) ілініп қалмайтынына көз жеткізіңіз.

 Барлық жер сымдары жалпы жер нүктесіне 

жалғанғанын тексеріңіз.

 Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

 Сәйкес келмейтін сақтандырғыштар зақымдауы 

немесе өрт шығаруы мүмкін. Сақтандырғышты 

ауыстыру керек болғанда, маманға хабарласыңыз.

Қуат көзі сымы туралы ескертпе (сары)

•  Осы жүйеге басқа құрылғыларды 

қосқанда, көлік тізбегінің көрсеткіші 

барлық жалғанған құрылғылардың жалпы 

сақтандырғыш мәнінен артық екенін 

тексеріңіз.

Динамик жалғауына қатысты ескертпелер

•  Ешқашан динамик сымдарын көліктің 

металл бөлігіне немесе шанағына 

тигізбеңіз.

•  Ешқашан жолақтары бар динамик 

сымдарын бір-біріне тигізбеңіз.

Сымдарды жалғау

Ескерту

 Барлық бос сымдардың изоляциялық таспамен 

оралғанына көз жеткізіңіз.

Көліктің сымдарын мұқият тексеріңіз, содан кейін жинақтағы ISO сымдарына 

жалғаңыз.

  

 

БайланыстырушыЖалғау

1 Сары сым

Барлық уақытта 

жұмыс істейтін +12 

В көлік аккумуляторы


13 KK

 

БайланыстырушыЖалғау

2 Көк/ақ сым

Электр антеннаны 

басқару сымы 

немесе антенна 

күшейткішінің қуат 

көзі сымы. Егер 

электр антенна 

немесе антенна 

күшейткіші жоқ 

болса, я болмаса 

бұл қолмен 

басқарылатын 

телескоптық антенна 

болса, бұл сымды 

жалғау қажет емес.

3 Қара сым

Көліктің металл беті. 

Сары және қызыл 

қуат көзі сымдарын 

жалғамай тұрып қара 

жер сымын жалғаңыз.

4 Қызыл сым

Оталдыру 

қосқышының қосалқы 

(ACC) күйіндегі 

жұмыс істейтін +12 

В қуат клеммасы. 

Егер қосалқы күй 

болмаса, әрқашан 

жұмыс істейтін +12 В 

батарея клеммасына 

жалғаңыз. Алдымен 

қара жер сымы 

көліктің металл 

бетіне жалғанғанына 

көз жеткізіңіз.

5 Жасыл және 

жасыл/қара 

сымдар


Сол жақ динамик 

(артқы)


6 Ақ және ақ/қара 

сымдар


Сол жақ динамик 

(алдыңғы)

7 Сұр және сұр/қара 

сымдар


Оң жақ динамик 

(алдыңғы)

8 Күлгін және 

күлгін/қара 

сымдар

Оң жақ динамик (артқы)

Жинақтағы стандартты коннектордың екінші соңын көліктің дыбыстық жүйесіне 

жалғаңыз.

Ескерту

 Сәтсіз жағдайды болдырмау үшін жүргізуші жүргізу 

кезінде бейне көрмеуі керек. Бұл құрылғы жүргізу 

кезінде бейнені көруге мүмкіндік беретін етіп 

жасалмаған. Бейнені көру алдында көлікті қауіпсіз Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет