Билал лайпанPdf көрінісі
бет18/35
Дата15.03.2017
өлшемі10,08 Mb.
#9623
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

Бёрюлеге  къошуллукъ 

Итледе да чыгъар.

Ёзге,

Джыйын джанлы

Амантишледен  келгеннге  ийнанырмы, 

Огьесе,  ишекли болуб,  кесибми кьояр?

Ол  заманда къалгъан  ит  юзкж 

Аз  бек  кёл  кенгдирмез,  табаламаз.

Бёрюледен чыкьгьанды  ит да.

Алай а,


Къуйругъун булгъаб,

Бойнун сынджыргъа сугъуб,

Тегеие ючюн,  сюек ючюн,

Бир джылы  орун  ючюн,

Амантиш  болуб,

Къул-къарауаш болуб  къалгьаннга,- 

Бёрю демейле.

Итди аны  аты

Джан тынчлыкъ  ючюн,

Къарны  ючюн,

Ол къауумун  сатханды 

Джуртун  сатханды,

Эркинлигин сатханды: 

Итди-амантишди-кьулду аны аты. 

Кесибизден-ичибизден чыкъгьаилалла 

Бизге эм уллу джаулукъ-душманлыкъ этген

Бёрюкёл барынг -  бери  кел

«Къыркъ  киши бир джанына,

Къыйыкъ  киши да бир джанына»

Деб турма да,  сен да,  Къазакь бёрю, 

Джыйыннга къошул.

351


Бюгюн,  къуугъун этиб, сагьаймасакъ, 

Амантишледен,  хоншу итледен да, 

Джуртубузну,  Къауумубузну, 

Эркинлигибизни 

Сакъламасакъ, джакъламасакъ,

Тамбла кеч боллукъду.

Джыйын джанлы, улу!

Бёрюкёл  -   бери  кел!

Динибиз ючюн,  Халкъыбыз ючюн,

Тилибиз,  Джуртубуз ючюн 

Джаша,  сермеш, ёл.

Эркишини  насыбы  -  буду!

ДЖ АШ АСЫ Н ТИ Ш ИРЫ У

О хайыуан!

Дуниягъа сен да алайдан чыкъгъанса. 

Тиширыуну алайыи аманлаб,

Табхан кир, аман сёзлеринги айтыб,

Кесинге къуса тургьанынгы  билмеймисе? 

Дуниягъа чыкъгъан джеринг 

Кир, аман эсе,

Сен кесинг а къаллайса?

Кесинги да къайдаи чыкъгьанынгы,

Тукьум эм джукъ болур ючюн 

Не этгенинги да,

Сабийлеринг да къалай джаратылгъанларын, 

Къалай туугьанларын -  

Бар ын да эсге тюшюр да,

Тиширыудан  кечмеклик тиле.

Анга айтхан хар бир кир сёзюнг 

Кесинги бетинге джагъылады.

35 2


Эркиши

Тиширыудан туугъанын унугхан кюн,

Днга аман айтхан  кюн,Балчыкъда тонгузгъа бурулады.

Тиширыуун, Тиширыуну 

Къаллай бир ёрге кёлтюрсе Эркиши,

Аллай бир ёрге кёлтюрюледи Кеси да.

Джашасын Тиширыу -  джашауну анасы!

ЭНТДА ДЖ Ю РЕКНИ Ю СЮ НДЕН

Джюрек.

Къая эрнинде терек.Къар  ичинде гюл да,

Ташны тешген  кырдык да -  

Джюрек.

Джашауну тутуругъу -  Сюймекликди.

Сюймеклик уясы да -  

Джюрек.

Адамланы, Заманланы да Кесине сыйындыргьан 

Джумдурукъ тенгли бир зат -  

О лда  джюрек.

Кёклени, Джерни да 

Джанлы, джансыз дунияланы да 

Къайгъыларын этген,

Къайгьыларын джюрютген -  

Джюрек.


Тохтамай, джукьламай,

Уруб тургьан, джюрюб тургьан,

353


Адам ийнанмаз къыйынлыкъланы,

Тыйгъычланы да хорлагъан -  

Джюрек.

Бир бурху затчыкъны,Бир бош сёзчюкню  кёлтюрмей,

Джарылыб къалгьан  -  

Ол да  -   джюрек.

АС-САЛАМ


Ас-салам,

Ас=Алан  халкъым -  Къарачай=Малкъар  халкъым!

Ай  халкъым,  Къар  халкъым, Тейри халкъым,

Акъ  халкъым,  къара халкъым,  къаара халкъым. 

Тарыхчы  Исмайыл  Мызы  улу айтханлай,

Джылы  5-мингден атлагъаи  къарт халкъым,

Алай болса да.  Джигит халкъым,  Нарт халкъым

Кукалыкъгъа,  кёзбаулукъгъа сууукъ  халкъым, 

Джаратхан Аллахха,  Уллу Аллахха джууукъ халкъым. 

Аллахны сёзюн -  Къуранны  -  сыйлагъан халкъым, 

Аллах джолун,  Хакь джолун  сайлагъан халкъым.

Халкъым,  сени бла болуб Тейри-Аллах 

Джокъду сени онгларыкъ  къайгъы,  палах.

Не кюч джетер ийнаннганнга,  ийманнга?!

Аллах сюйген сыйлы  халкъым, ас-салам!

Мен  кетсем да къаллыкъма Халкъым бла Джуртумда 

Меничагъа ёлюм джокъ ана тилим саулукъда.

Сёзюм мени турлукъду  Минги болуб, тау болуб,

Эй, бизлеге ёлюм джокъ  Къурейш халкъым сау болуб.

Таулучукъла унутмазла къраллыкъны-къралны, 

Къууандырырла ала Лайпанланы  Билалны.

Хурриет, Джумхуриет -   бары  болур,  къуралыр,

Къарча да къабырында рахат солур, къууаныр.

3 5 4


КЪУЛ  КЪРАЛ  бла  ЁЗДЕН  ХАЛКЪ

1828 джыл  ноябрны  (къасым  айны) экиси.

Бу кърал къан тёгюб,  къазауат бла,

Къылыч бла кьошду бизни  кесине.

1943 джыл ноябрны  (къасым айны) экиси.

Бу кърал бизни тутмакъ этиб, Джуртубуэдан 

Сибирияны бузларына,

Орта Азняны  къумларына  сюрдю.

Бу кърал энтда бизге джангыдан 

Бир итлик, бир сойкъырым этер деб,

Къоркьгъанлай,

сагъайгъанлай джашайма.

Кёреме, билеме: узакъда-джууукъда да -  

Кёб джерде муну ууу джетиб,

Тёгюлгенди  къан, тёгюледи къан.

Бу къралгъа адамла тюл,  къулла керекле;

Ёзден халкъ керек тюлдю бу къралгъа.

Бу  къралгъа биз керек тюлбюз -  

Джаннет джуртубуз керекди бизни.

Аны ангылагьаным себебли,

Бу къралдан  мамырлыкъ-къууанч-насыб тюл, 

Къуру къайгьы,  палах сакълагъаным себебли, 

Тынгым-тынчлыгьым  къуруб бошагьанды

Джарлы  халкъым!

Бирик-бирлеш, бир джумдурукъ бол!

Ичкиден,  хауледен -

Хар  не тюрлю харамдан-гюнахдан  кесинги тый. 

Акъылынгы башынга джый.

Окъуу бла, билим бла баш болургъа кюреш. 

Башынгы  сакъларгьа кюреш.

355


Оноуу тоноу болгьан,

Хакъ ашаучу,  Халкъ  ашаучу, Адам ашаучу 

Мурдар  къралда джашагьанынгы унутма.

Ислам динибизни да,

Тюрк тилибизни да,

Ёзден халибизни да,

Ёхтем тюрсюнюбюзню да,

Ётгюр  къарамыбызны  да,

Эркиши къылыгьыбызны да 

Кёрюб болмайды  бу.

Аллай бир къыйынлыкъ,азаб чекдиргенден сора да, 

Ёлюмден-сюргюнден артха  къайытыб,

Бай,  таза,  ариу джуртубузда

Энтда Халкъ  болуб, джашаб тургъаныбызны

Кёлтюрюб болалмайды  бу.

Къул-хайыуан болуб къалыргъа унамай, 

Динибизден-тилибизден-джерибизден -  

Ёзюбюзден айырылыргъа унамай джашагъаныбызны 

Кёрюб болмайды  бу.

Джуртубузну  кесине гёзен этиб,

Халкъыбызны  кесине къул-къарауаш этиб, 

Халкъланы бир-бирине джау этиб,

Кёзюбюзге,  ангыбызгъа ау атыб,

Хаман дауур этиб, дау айтыб,

Бизни джанауалда тутаргъа излейди,

Джан  къайгьылыкъ этиб турургъа излейди.

Алай эсе,  бизни  къутхарлыкъ 

Джангыз  иманды, динди,

Окъууду,  билимди.

Ангыбыз-эсибиз бла,

Усталыгъыбыз-билимибиз бла 

Хар санагьатда,  хар бир джерде

3 5 6


£нз биринчи болургьа керекбиз. 

д чниягъа  керек  болургьа  керекбиз.

Башха джол джокъ бизге сакълаиыргъа.

Зауаллы 

халкъым!  Джукълама, джукълаима.

Хар къуру да хазырлыкъда тур.

Дллах къорусуи,  сакъласын сени.

Сагъайтхандан сора,  санга болушургъа 

Башха къарыуум джокъду мени.(назму  1989  джыл  дмсазылгъанды)

ХАР КЮ НЮ М  Ю ЧЮ Н АЛЛАХХА МАХТАУ

Джаз гъа сау чыкъды джаныбыз.

Ойнай тебреди  къаныбыз.

Тюрленди,  нюрленди  къаныбыз -  

Къанатла битгенча болдукъ.

Кюнленди,  гюлленди табигьат.

Тюрленди,  нюрленди хар бир зат:

Джашнайды,  кюкюрейди Кёк да,

Джашнайдыла Джер да,  Джюрек да.

Кюнбетлеге гяхиник ургъанды,

Эриген  къардан суула  къутургъанла,

Сезимле,  аджирлеча,  шын-шын тургъанла -  

Сау дунияда джазгъы  хауа, джазгъы  хауа.

Къыш  къыяманы  кёлтюралмай ёлгенле,

«Джазгьа бизни  ючюн да бир къууанырсыз» дегенле,

Джер джашауну бизге аманат,  осуят этгенле,- 

Джаннет джашауну тилейбиз биз да сизге Аллахдан.

Къышдан  къутулдукъ деб,  кьууанч  кёллю болгьанлай,

Аджаллары джетиб,  ёлюб къалгъанла,- 

Джайгъыда къар джаугъанча этдигиз;

Къыйнадыгъыз -  арабыздан  кетдигиз.

35 7


Къыш  ёлгеннге  -   джазгъа  чыкъмад деб,  къыйналдыкъ. 

Джаз ёлгеннге -  бираз джашамад деб,  къыйналдыкъ.

Да не этейнк -  къадаргьа мадар джокъ...

Къыйналмайыкъ  керти дуниягъа кетгеннге,

Ол джанына ийман бла ётгеннге.

Кетген,  къалгъан да -  Уллу Аллахха аманат...

Хаух  дунияда джер  джашау да -   аламат.

Эки дуния бир-бирине этмейле джаулукъ.

Ёлгеннге -  джаннет,

саулагъа -  саулукъ.

Джазгъа къууанады  кёзюм,  кёлюм  - 

Келе тургъанын билсем да бизлеге да ёлюм.

Ёлгеннге -  джаннет, саулагъа -  джашау.

Хар кюнюм ючюн Аллахха махтау!

ЭКИ ДУН ИЯ -  ЭКИ КЪАНАТЫМ

Эки дуния -  эки къанатым.

Бирин  къоюб,

Башхасына къуллукъ этеме дегенни,

Бири бла учаргъа излегенни 

Билими,  ийманы да джартыды.

Эки дуния -  эки къанатым.

Аланы экисин да бирча къагъа,

Кёлтюрюлеме ёрге, кёклеге -

Алай джууукълашама джаратхан Аллахха.

Эки дуния -  эки къанатым.

Манга экиси да -  сыйлы, багьалы.

Аллах джаратханды аланы экисин да,

Барыбызны да.

Эки дуния -  эки  къанатым.

358


рдХМАН,  РАХИМ  АЛЛАХНЫ  АТЫ  БЛА

ряуурланы  саугъалары  Манга керек тюлдю. 

обилие  шайтанларыны  кёкреклерине тагъыучу 

Накъут, алтын,  кюмюш,  багъыр, джез къалайла 

Иймансызланы, амантишлени тернлталлыкъла

джангыз.


Бойнума анам такъгъан дууадан,

Джанымда хамайылдан

уллу хазна джокъду  манга.

Аллахдан башха Тейри джокъду.

Мухаммад (гъалейхи-с-салам) да 

Аны  къулуду эмда келечисиди.

Мен да, биринчи азанчыны 

Иннетин, атын джюрютген 

Аллахны  къулу Билалма. 

Азанчыма-назмучума-шайырма.

Хакъ джолда,  Хакъикъат джолда,

Къысхасыча,- Аллах джолунда 

Барыргъа кюрешгенлени бириме.

Ол джолда барыр  ючюн 

Аллахдан  кюч-къарыу тилейме.

Аллах бла сакъланама шайтандан.

Я Аллах, айырма иймандан.

Буду Аллахдан эм уллу тилегим.

Аллахны аты бла урур, тохтар джюрегим.

ПЕСНЯ  ВЕТЕРАНА.  МАРТ 2002 ГОДА

Бродячие собаки, бомжи, алкаши  и дебилы -  

До чего же они  нашему  государству милы.

Их не трогают.  Они  везде.  Валяются  где попало.

С чем бы они ни  соприкоснулись -  пиши,  всё пропало.

3 5 9


Охота идет на  нас -   нормальных и лояльных.

Бедный российский люд -  покорный,  многострадальный. 

За что страдают люди  и  целые народы?

Кругом одни  враги,  кругом одни поборы.

Страны богаче нет,  а народ-то нищий:

Не хватает,  вишь,  жилья,  не хватает пищи.

Нефть,  газ, лес  и алмазы,  и железная руда -  

Всё  течет  за  рубеж,  всё  туда  и  туда.

Грабежа-то суть одна,  меняются  формы:

Одним словом,  геноцид -  эти  все реформы.

Утопили  нас  всех эти  «вожди»,  «кормчие» - 

Перестройщики,  реформаторы,  кураторы и  прочие.

Они свое сделали;  придут другие,  новые;

А мы  опять терпеть  и ждать -  трудяги мы,  безмозглые.

До них нам  не добраться -  близких мы тараним.

Ведь кажется  врагами нам чечен иль татарин.

Государство родное издевается  над нами.

Наказание придёт если  Бог с  нами.

Государство и Народ стали уже врагами.

Справедливость  победит если  Бог с нами!

КЁК КЮ КЮ РЕЙДИ, 

ДЖ АШ НАЙДЫ

Джулдузлары уча, джукълана,

Кёк джылауун этеди Джерни;

Джерни джаратылгъанын да кёргенди Ол,

Ахыры джууукълашханын да  кёреди Аны

Ёлюмню алгъадан джийлагъан 

Джерде джаныуарла бары  улуб,

Тамбланы  къан  ийисинден  малла ёкюрюб,

Чегетле да келлик борандан титиреб,  къалтыраб,

3 6 0


Хенгизле чайкъалыб, таула гюрюлдеб, 

джер  кеси да  илгениб, тебрениб,

„Джангур къоркъууун джел этер» дегенча, 

дчырзаман  къоркъууун этелле.

Джангыз, адамла,

Бир-бири бла кюреширге къызыб,

Ахырзаман белгилерин  кьулакъламай туралла.

Джулдузлары уча, джукълана,

Кёк джылауун этеди Джерни.

Бюгюн джазыкъсынады  ол адамланы; 

Артыкъсыз да сабийлени.

Тамбла чыгьарыкъ адам  къычырыгъын 

Кёк бюгюн огьуна эшитиб,

Къадарны  тыялмазлыгъын ангылаб, 

Амалсыздан  кюкюрейди, джашнайды.

Джерде уа адамла, джюджюлеча,

Бирер чёбню, бирер джюкню тартыб,

Бир-бири бла демлешиб, тюйюшюб, 

Бир-бирине патчах, бий болургьа кюрешелле, 

Кёкню, джерни да юлешелле.

Ай джазыкьла!

Ай насыбсызла!

Къалай сезмейсиз келе тургъан Къара Кюнню, 

Ачы Кюнню,

Ахыр  Кюнню.

Сезалсагъыз эди Аны...

Ол заманда терк огьуна джууаш болуб, 

Бир-биринге эгеч болуб,  къарнаш болуб, 

Кюрешир эдигиз кирден-харамдан-гюнахдан 

Кесигизни тазаларгъа.

3 6 1


Кёк  Джерге  -

Джашил  нюр тёбеге  къараб,

Бушуудан, джарсыудан 

Эки джарылырча болгъанды.

Адамла уа,  боллукъну билмей,

Уруш,  къазауат эте,

Юй-юйдеги  къурай,

Тырнакълаб, джашаб кюрешелле.

Кёб  турмай,

Кёк  оюллукъду юслерине,

Джер джутарыюьды  барын аланы.

Эй адамла,  уяныгъыз!

Бир  мадар этигнз кесигизге!

Кёк кесича  къычырыкъ этеди,

Хахай этеди,  къуугъун этеди -  

Кююорейди,

джашнайды...

Джаз келед деб туралла адамла уа.

Ай джазыкъла!  Ай харибле!

Я Аллах,

Кесинг къутхар, джазыкъсын!

ЁЛСЮ Н   ЁЛЮ М , ДЖАШ АСЫН ДЖАШАУ!

Барабыз эки атлы.

Юсюмде джамчым -  чыммакъ акъ.

Тюбюмде атым -  къал-къара.

Барабыз эки  атлы.

Аны джамчысы  -  къал-къара.

Тюбюнде аты  -  чыммакъ акъ

36 2


Къара суудан суу  ичиб, 

дкъ джолну  кетиб барабыз

Эки атлы.

Эки ат.  Къара, акъ.

Эки джамчы.  Акъ, къара. 

Джамчыланы ауушдурдукъ

Аны  аты  ,  джамчысы  да -   къара. 

Мени  атым,  джамчым  да -   акъ.

Мен акъ джиннге,

Ол  къара джиннге 

Ушадыкъ.

Ол Къара кюнню,

Мен акъ  кебинни 

Эсге тюшюрдюк.

Джанкъылыч -  джети бояулуду. 

Аны  ючюн ариуду.

Эки бояу да 

(Акъ бла Къара) - 

Джашауду.

Алай а,


Ат да, атлы да

Бир бояугъа кёчгенлей,

(Къара болсун,  Акъ болсун) 

Ёлюмню сыфатына кёчелле.

Бирчалыкъ,

Табигьатны да, джамагъатны да 

Ёлетургъанын  кёргюзтген затды.


Аны  ючюн  джаратханды  Аллах 

Бизни къауум-къауум этиб,

Бирер тюрлю этиб.

Чегетде терекле да бирер тюрлюлле, 

Таула, суула да бирер тюрлюлле.

Хар джерни  хауасы да бирер тюрлюдю. 

Джашау -  джанкъылычды.

Аллах джаратханды  алай,

Аллахны оноууду ол.

Тиллени бир этерге,

Къауумланы  бир этерге,

Джуртланы бир этерге кюрешген -  

Ибилисди, ёлюмдю.

Джашасын джанкьылыч!

Минг-минг тюрлю тюрсюню,

ауазы  болгъан

Джашасын джашау.

Хар  кимни,  хар нени 

Башхалыгъын, тюрлюлюгюн  къурутуб, 

Бир кебге къуйгъанлай -  джашау ёлдю.

Ёлюм -  бир  кебге къуюлгъан джашауду.

Кебге урулмазлыкъ,

Кебге сыйынмазлыкъ,

Тохтаусуз тюрлене,

нюрлене тургъаннга 

Айталла джашау деб.

Ёлюм ёлсюн,

Джашау джашасын.

Джашасын джанкьылыч.

364


АДАМ.  ЗАМАН. 

д ж а ш а уАдам -  аман.

Заман -  аман.

Джашау -  ашау. 

Джашау -   шау. 

Джашау - ау.

Къыяма -  къыямат. 

Джарыкъ -  арыкъ. 

Ашчы  -   башчы.

Баш  -   тюб.

Тюб -  баш.

Оноу -  тоноу.

Кърал -  къыр“ал

Суу -  уу 

Мыйы -  гыйы.

Халкъ -  талкъ.

Амал -  мал.

Дарман -  орман.

Эс -  дере.

Адам -  «А»-дан.

Хауа -  «ХА»-дан.

Адам -  ада.

Хауа -  ода.

Дуния -  отда. 

Керахатда.

Таууш -  аууш.

Аууш -  таууш.

Тынгла -  англа.

Джол -  Ол.

Хаят -  аят.

Аят -  хаят.

Алайсыз -   къал  Айсыз. 

Адам -  аман.

Заман -  аман.

Заман -  ахыр.

Джашау -  шау.


А Х Ы Р 

Заман  замана,

Болджал  болджала,

Джашау джашала,

Джюрек ашала,

Бошлукъ бошала,

Джер тебрене,

Бешик ил гене,

Дуния  ууала,

Джулдузла уча,

Кёкле джарыла,

Кюнле джукълана...

... Минг къычырыкъ -  

Минг къычырым 

Чаре  ичинде...

... Сора шошлукъ,

Сора шошлукъ -  

Къара кюнню 

Акъ  кебини...

... Къап-къарадан 

Акъ  кёрюннген,

Онгда,  солда,

Артда, алда - 

Ёлюм,  ёлюм...

... Иманлыгъа,  иймансызгъа да

Китаб айтхан

Келди

ЗАМАН

Ш О Ш ЛУКЪ

Адам джашагъандан джашай барса, 

Джашау къайгъыдан, дауурдан 

Арыгъандан арый, тала барады. 

Тёнгеги излейди тынчлыкъны. 

Джюреги  излейди  шошлукъ ну. 

Адамладан джанларгъа излейди, 

Табигьатха къошулургъа излейди.

3 6 6


Сора  къошулады.

Дхыры  алай  бла бошалады.

Гкзнахы  кьурусун.  Джаннетли болсун.

Ёллюк джан болгьанын билгенден сора,

Адам джашаугьа башха кёзден къарайды.

Бюгюн болумлуду, мадарлыды адам:

Хар ауруугьа бирер дарман табады.

Джангыз къартлыкъны,  ёлюмню тыялмайды  ол,

Алагьа  мадар  табалмайды  ол.

Ёллюгюн билиб тургъан джан -  

Нечик къыйын  къадарлыды  адам.

АУАЛ бла АХЫР

Саниеле-такъыйкъала-сагъатла-кюнле-джылла-ёмюрле, 

Къыяма сюрген джылкъыча, угулуб баралла.

Заманны аркъанлар,  кишенлер  кюч бармыды?

Барды.  Заманны да боллукьду ахыры.

Заман да къаллыкъды тохтаб.

Нени да ахыры  ауалына тирелликди.

Бу дуния ёллюкдю.

Биз да ёллюкбюз,

Алай а тирилликбиз.

Джангы дуния, башха джашау башланныкъды 

Башха тюрлю боллукъбуз биз да.

ЭКИ 


оюм

- Сен иймансыз дохтурса:  кёресе 

Ауругъанны джангыз тёнгегин,  ичин,  кирин;

Мен а -  шайырма:  кёреме 

Адамны джанын, ариулугъун,  нюрюн.

Сен кёрмейсе адамны джанын.

36 7


- Неди адам? -   къан,  сийдик,  бою.;

Эт-тери, сингир, сюек...

Джан-ман деген а джокъ.

Адам да хайуанды, джаныуарды.

Башхаладан игиди,  аманды дерге джарамаз. 

Адам сюрюуню да игиси-аманы бар; 

Онглусу-онгсузу, сауу-рахыны  бар; 

Акъыллысы-телиси бар.

Хар бир адам, хар бир юйдеги 

Кесине табын, игисин излейди.

Хар бир халкъ,  хар бир кърал 

Башхаладан кючлю болургъа,

Онглу болургъа излейди.  Не ючюн?

Башхаланы  юлюшюн да юзер ючюн. 

Хайуанлада, джаныуарлада да алайды.

Адамны ангысы, эси, билими 

Аны  ич хауасын,  табнгъатын тюрлендирмейди - 

Аны  къолуна агъачны,  ташны  орнуна 

Бютеу дуниягъа, джашаугъа юьоркъуулу 

Огьурсуз уруш сауутларын берген болмаса.

Адам сен айтханча алай  иги,

Алай ариу, алай  нюрлю эсе,

Адам адамгьа джетдирген къыйынлыкъны, 

Адам дуниягъа джетдирген  къыйынлыкъны 

Англагъан, англатхан да къыйынды.

Огъай.  Хар бир адамда 

Адамлыкъ бла хайуанлыкъ,

Адамлыкъ бла джаныуарлыкъ

Тохтаусуз бир-бири бла юорешгенлей туралла.

Адамлыгъы  хорлагъаннга 

Сиз,  шайырла,  саласыз махтау.

Ол Адам адам сюрюуню 

Адам джамагъат этерге излейди.

3 6 8


длай  а сюрюуню  кёбюсю, 

джамагьат болургьа излемей,Кесин хайуанлыкъгъа,  джаныуарлыкъгьа 

Хорлатыб тургьаны  себебли,

Аллай Адамланы  да къурутуб къоюучанла.- Адамны  хайуанлыкъдан, джаныуарлыкъдан тыяр ючюн, 

Ангы-акъыл-эс-билим-илму -  бары 

Иман бла, дин бла нюрленирге керекле,

Алайсыз,  ала бары  да

Джаныуарны азау тишини орнун тутхан затлалла.

Тауба этиб, Аллахха къайытмай,

Тюзеллик тюлдю адам улу.

Иймансыз джамагьат,  не окъуулу, билимли болса да, 

Сюрюулей, джаныуарлай  къаллыкъды.

ШАЙЫР

Мен Ата Джуртну босагьасына Ана тилни сёз сынджыры бла 

Тагьылыб тургьан  парийме.

Такъгьан а Аллах кесиди.

Олду Джурт, Тил  берген да,

Аланы сакъла деген да.

Олду -  Джаратхан,  Ием,  Оноучум да.

Анга бойсунама джангыз.

БОЛЛУГЪУ

Таула -  бизни юйюбюз,

Арбазыбыз а -  тюзле.

Бизни арбазсыз къойгъанла 

Энди тауларыбызгъа да 

Къарайдыла джутланыб.

3 6 9


... Арбазыбызда  джашаб,

Керпеслениб, байыныб,

Энди  юйюбюзню да 

Излейле сыйырыргъа.

Мюйюз салдырабыз деб,

Къулакъларын кесдириб,

Арбазыбыздан да къысталыб,

Шош боллукъдула ала.

Юрюрге  къалсала уа...

Тынчны тебгени  къыйын:

Джыйыла,  басыла туруб,

Кюрт юзюлюр таулада;

Не да къулакъ  юзюлюр;

Не да ырхы  айланыр -  

Тюбде къалырла ала 

(Къайгъы  чыкъса маскеден чыгъар. 

Маскени  излесенг -  тюбде изле).

Хар не да орнун табар.

Бёрю улур -  ит чабар.

Кёпек къалыр  кёпеклей,

Бёрю къалыр бёрюлей.

Хар не да орнун табар.ДЖАННЕТ.  ТИШИРЫУ. ДУНИЯ.

Къара суу Акъ  къаядан  къуюлду. 

Джанкьылыч тогъайны  ичинде,

«Хоу» бла «Огъайны»  ичинде,

Толуб, бишиб,  къалтырай тургъан 

Эки акъ Айны  кёрдюм.

Къарангыдан акъ  мёлек кёрюннгенча, 

Кёкле ачылыб,  нюр джарыкъ тёгюлгенча,-

3 7 0


Къара  суу  ёрге  джыйылды  да 

джашыннган ариулукь ачылды.

Дллах тиширыуну джаратхандан сора,

Кеси да сейир этиб къалгьан болур. 

Тынгыны-тынчлыкъны  бузарыкъны 

Джаратыб къойдум да, деб,  къарагьан болур.

Къанатлыны Кёкге ийгенча,Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет