Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға нPdf көрінісі
бет4/10
Дата22.12.2016
өлшемі2,07 Mb.
#126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗГКУ, спасибо тебе! 

Айслу Казиева и Диляра Досова, 

студентки факультета филологии 

и журналистики Астраханского 

государственного университета

Почти  каждый  человек  на  Земле  когда-нибудь 

покидает свой родной дом. Кто-то просто путешествует, 

кого-то приглашают в гости, а кто-то ищет свое призвание 

на чужбине. Такслучилось, что и мы оказались вдали от 

дома, на Родине наших предков. Мы, будучи студентками 

Астраханского  государственного  университета,  были 

направлены на включенное обучение и на педагогическую 

практику  в  ваш  замечательный  университет,  который 

принял  нас  радушно  и  дружелюбно.  Нашей  целью 

было знакомство с учебным  материалом  вуза,  опытом 

работы преподавателей, со студентами и, конечно же, с

Бапапаряың  жыпы  цііі

Елімізде  балалық  шақтың  кермек  дәмін 

тартып,  ананың аялы  алақанын,  әкенің жылы 

құшағын сезінбеген балаларда бар.

Балалар  үйі.  Балалар  үйіне  кірген  сәтте 

жүрегім  шымырлап  қоя  берді.  Ал  кіре  беріс 

тұсында  “Осы  менің  ауылым”,  "Біздің  жылы 

үйіміз”  деген  жазуға  кезім  түсті.  Расында  үй 

секілді.  Барлық  балалар  мейірімді,  кішіпейіл, 

барлығы да бір үйдің балаларындай асыр салып 

ойнап  жүр.  Кіп-кішкентай  қазақтың  қаракөз 

қыздары  мен  қарадомалақ  ұлдары  көзіме 

оттай  басылды.  Бүлдіршіндер  алдымыздан 

ж үгір іп   шығып  “С аламатсы з  ба?”  дегенде 

жүрегім қанжылап қоймасы бар ма! Қыздар келіп 

мойнымызға асылды. Біраз әңгіме-дүкен құрдық.

Біз  шет  тілі:  екі  шет  тілі  мамандығының 

белсенді  студенттері  мен  студенттік  декан 

З.С.Набиулинамен  балалар  үйіне  көмек  көрсетіп,  өлең 

айтып, балалардың көңілін аулап қайттық. Олар біздерге 

өздерінің өнерлерін  керсетіп, жаттауларын айтты.  Біраз 

сыйлықтар үлестірілді.

Б ізд ің   де  ке те тін   уа қы т  ке л д і...  Б алал арм ен 

қимастықпен қоштастық.

Терең  ой...  Ойға  батырған  бір  жайт  неге  ауқатты 

адамдар балалар үйіне барып, көмек көрсетіп қайтпайды 

екен? Жанымды ауыртты. Не үшін? Не деген қатыгездік?

Неге олар ата-ананың аялы  алақанын сезіне алмайды? 

Бауыр еті баласын неге тастады? Көзге еріксіз жас келді... 

Баланы өсіруге шешім қабылдасаң оны өсіру, бағып-қағу, 

оқыту, адам қатарына қосу міндетің! Ойланайық...

Жұлдыз Атшыбаееа, 

шет тілі: екі шет тілі 

мамандығының 1-курс студенті

Жайықтың сурет өнері

М.Горький  атындағы  қалалық  кітапханасының  өнер  және  ұлттық 

дәстүрлерді  дам ы ту  б е лім інің  ұйы м дасты руы м ен  11  наурыз  күні 

«Жайықтың  сурет  өнері»  танымдық  кездесу  кеші  Махамбет  Өтемісүлы 

атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің,  «Мәдениет 

және  Өнер  факультеті»,  Бейнелеу  өнері  және  Дизайн  кафедрасының 

оқытушысы.Қазақстан  суретшілер  одағының  мүшесі,  суретші  Отаров 

Мэлс Тасқалиұлымен  кездесу кеші өткізілді.

Бұл  к е з д е с у   к е ш ін ің   м а қс а ты   Қ а з а қ с т а н   с у р е т ш іл е р ін ің  

шығармашылығымен таныстыру.мәдениеті  қалыптасқан оқырмандарды 

айналадағы  ортаның  әдемілігін  көріп  бейнелей  білуге,  табиғаттағы 

әдемілікті  сүюге  үйрету,  өнер  саласында  эстетикалық  сауатты  тұлға 

тәрбиелеп даярлауға атсалысу еді.  Әр туынды суретшінің ішкі сезімінің, 

жүрек тебіренісінің нәтижесінен  туындайтындығы  белгілі.  Сондықтанда 

суретші туындыларының әрқайсысының өз тақырыбы,  орны,  өз тарихы, 

тағылымы,  орындау  технологиялары  бар.  Шығарманың  туындауы  мен 

жарыққа  шығуы  қаншалықты  қиын  болса,  оны  қылқаламмен  керермен 

жүрегінежеткізудебіршама шығармашылықеңбекті, қажырлылықтыжәне 

шеберлікті,  керек болса нәзіктілікті қажет етері  сөзсіз.

Шараға  Құрманғазы  атындағы  саз  колледжінің «Дизайн»  бөлімінің 2 

курс  студенттері  мен  суретшінің  шәкірттері,  кітапханашылар  қатысты. 

Шара  барысында  кітапханашы  Көшербаева  Э.  Қазақстан  сурет  енері, 

қылқалам  шеберлері  туралы  ақпарат  берді.  Сонымен  қатар,  «Сурет 

әлеміне  саяхат»  тақырыптық  кітап  көрмесімен  таныстырылып.жаңа 

әдебиеттер ұсынды.

Шараны  қорытындылаған  қалалық  кітапхананың  директорының 

орынбасары  Р.З.Айтжанова-«Қиялыңызға  қиял  қосып,  шеберлігіңіз 

ш ы ңдалы п,  туы нды лары ңы з  дарал аны п,  с у р е тің ізд і  іздеп  ж үріп 

көретін  өнер  сүйер  қауымыңыз  көп  болсын»  -деп  суретшінің жұмысына 

шығармашылықтабыстілеп алғысхат, кітап табысетті. Суретші кітапхана 

ауласында шеберліксабағын еткізіп, кешті ашатүсті. Осындай танымдық 

кездесуге келген оқырмандарда ризашылықтарын білдіріп жатты.Э.Т.Көшербаева, 

М.Гэрький атындағы қалалық кітапханасының 

енер белімінің кітапханашысы

Обещание  сдерж ал!

В  декабре  прошлого  года  Владимир  Леонидович  Мельников

-   известный  поборник  здорового  образа  жизни,  действующий 

спортсмен,  кандидат  биологических  наук  -   получая  поздравления 

от  ректората  за  серебряную  медаль  в  соревнованиях  по  Зимним 

видам  Президентского  многоборья,  лично  ректору  пообещал, 

что  следующая  медаль  будет  золотой.  И  слово  свое  сдержал.  С 

Чемпионата  Республики  Казахстан,  которые  прошли  11-15  марта,  он 

привеззолотую медаль.

В  соревнованиях  приняли  участие  восемь  команд,  всего  около  150 

человек, по возрастным группам. Спортсмены состязались по следующим 

видам: стрельба из пневматического оружия, силовая гимнастика, лыжные 

гонки. Конкретный результат переводился в систему очков, по сумме видов 

определялся победитель и призер. Сборная ЗКО стала обладателем двух 

золотых медалей.

По  словам  Владимира  Л еонидовича,  занятия  спортом   очень 

дисциплинируют, дают возможность не огладываться на возраст, ощущать 

полноту жизни.

-Занятия этим видом спорта не имеют ограничений. К примеру, в нашей 

команде  принимают  участие  школьники,  студенты,  взрослые  разных 

возрастов. Главное для спортсмена -  разнонаправленная тренированность, 

разносторонняя физическая  подготовка.  И стремление к успеху,  - сказал 

Мельников.

Ә

пемнің

  сегіэінші  кереметі

Кектем  мезгілі  -   барша  тіршілік  атаулысының жаңарып,  қулпыратын 

мерзім. Жер-ананыңбауыры еріп, су арнасыныңтолысатын кезі. Осы тұста 

көктемнің алғашқы күндерінде мерей боп келетін 8 наурыз -  халықаралық 

әйелдер күніне орай «Педагогика және психологоия» мамандығының 1  курс 

студенттері арасында ашық кураторлық сағат өтті. 06105 топ студенттерінің 

кураторы  Нурманова Асель  Қанбарқызы  өз тобының сутедент  қыздарын 

шынайы  ыстық лебізімен қызу құттықтады.  Бұл орайда ұйымдастырылған 

ойындар  қыздардың  бір-бірінің  қызықты  тәнті  ететін  қылықтарын  ортаға 

салып,  есімдерін  жасырды.  Осы  қылықтар  кімге  тән  екенің  айту  міндет 

болатын. Жүргізушілер қыздарға арналған арнайы сұрақ дайындап, қыздар 

ұтымды жауаптарымен кеш көрігін кіргізді. Жүргізушілер арнайы дайындаған 

әр  түрлі  номинациялармен  алғыс  хат  жариялады.  «Белсенді  студент», 

«Оқымысты  студент»,  «Ақылды  студент»,  «Көрікті  студент»,  «Байсалды 

студент»,  «Әдепті  студент»  атты  номинациялармен  қыздар  құрамын 

құттықтады. Кеш соңында қыздар бір-біріне деген ыстық тілектерін білдіріп, 

арулар күнімен шын жүректен құттықтады.  Бұл кешке қонақ болып келген 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»  мамандығының студенттері де 

мереке қарсаңын шын лебіздерімен құттықтады. Бұл кеш соңында сөз алған 

Асель  Қаңбарқызы  топ  құрамындағы  қыздарға  шексіз  алғысын  білдірді. 

Егеменді еліміздің нәзік қыздары көктем гүліндей  құлпырып жүре берсін!..

Аида Хасанова, 

06101 топ студенті


Ш32ЖЯ'

№  4  (908)  науры з  2015  ж ы л

Қ азақты   тан ы тқа н  

тцпгапар

Т а р и х ы м ы з д ы   т е р е ң ін е н   т а н ы п , 

ұлты м ы зды ң  ұлы лары н  ұлы қта у  арқылы 

ел  азаматтарының  патриоттық  сезімдерін 

артты ры п,  қазақстанды қ  м е м ле ке ттіл ікті 

нығайтуға  бағытталған  игі  шараларды  өткізу 

біздің университетімізде дәстүрге айналған.

Бұндай дәстүрден  1  курс магистранттары 

да тыс қалмай,  өз үлестерін  қосу мақсатында 

үстіміздегі  жылы  Қазақ хандығы  құрылуының 

550  ж ы лд ы ғы ,  жазуш ы   І.Е се н б е р л и н н ің  

т у ға н ы н а   100  жыл,  ақы н  Қады р  М ырза 

Әлінің туғанына  80 жыл  толуы  сынды  атаулы 

мерекелерге  орай,  18  ақпан  күні  «Қазақты 

танытқан  тұлғалар»  атты  тарихи-танымдық 

шарасын ұйымдастырған болатын.

Аталған  шарада  «Қазақ  елі.  Қазақстан 

тарихы  2  бөлім»  атты  шағын  бейнефильм 

кө р се тіл іп,  М .Ө тем ісов  аты ндағы   Батыс 

Қазақстан мемлекеттікуниверситетініңғылыми 

ж ұм ы с  және  ха л ы қа р а л ы қ  байланы стар 

жөніндегі  проректоры,  тарих  ғылымдарының 

докторы Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтар сез сөйлеп 

ашты.  Шараның қадірменді қонақтары ретінде 

БҚМУ  профессоры  С ерікқали  Ғабдешұлы 

Шарабасов,  тарихғылымдарының кандидаты 

ЖаңабекЖаңабайұлы Жақсығалиев қатысты.

Қазақстанды қ  тарихш ы -ғалы м дарды ң 

Мұхамед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» 

еңбегін негізге ала отырып, жан-жақты зерттеу 

нәтижесінде Қазақ хандығының құрылған жылы 

1465 жыл деген қорытындысы алынды. Көптеген 

тарихшылардың пікірінше, осы уақыттан бастап 

Керей  мен  Ж әнібек  құрған  Қазақ  хандығы 

Еуразия  құрлы ғы ндағы   м ем лекетаралы қ 

қатынастардың  жеке  субъектісіне  айналды. 

Осынау  тарихи  мерекеге  сәйкес,  қонағымыз 

Жәнібек Жаңабайулы қазақ мемлекетінің пайда 

болуы,  Ж әнібек  пен  Керей  хандықтарының 

құрылуы  туралы  тың  әрі  жастарға  қызықты 

деректерді баяндап берді.

Осынау  шара ұйымдастырылуының тағы 

бір басты себебі, ол  - Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік  сыйлығының  лауреаты,  қазақ 

әдебиетінің  тарихында  бүгінге  дейін  ең  кеп 

роман (17)жазғанжазушы-ІлиясЕсенберлиннің 

100  жылдығы  болатын.  «Адамзаттың  нағыз 

шын тарихын тарихшы емес, суреткер жазады»

-  дейді  М.  Горький  атап  еткендей,  Ілияс 

Есенберлин  осы  принципті  ту  етіп  ұстап, 

ғылымда да сол уақытқа дейін терең сараланып 

бітпеген  тарихтың  қос  қыртыс  қатпарларына 

қазақ  қалам герлерінің  ішінде  тұңғыш  рет 

қаламгер  көзімен  саяхат  жасап,  оқырман 

назарын  көне  тарихтың  әлі  ашыла  қоймаған 

тың  беттеріне  аударады.  Қазақ  романдары 

ішіндегі  ең  көрнекті  шығармалардың  көшінде 

жүрген  «Көшпенділер»  романы  соның айғағы 

болса керек.

М ем л екет  басш ы сы   Н .Ә .Н азарбаев 

Ілияс  Есенберлиннің  атақты  «Көшпенділер» 

трилогиясы туралы: «Аса көрнекті жазушының 

ш ы ғарм аш ы лы ғы н  қа сте р л е у ш іл е р   мен 

бағалаушыларға, біздің тарихымызды қымбат 

керетін  барша  жұртшылыққа  бүл  шығарма 

жаңаша -  ежелден азаттыққа ұмтыл ып, ұлттық 

тәуелсіздік  үшін  күрескен  қазақ  халқының 

жүзеге  асқан  арманы  тұрғысынан  қарауға 

мүмкіндік беріледі» - деп пікір қалдырған.

Иә, жоғарыда атап өткен атаулы  күндерге 

қоса,  үстіміздегі  жылы  халқымыздан  шыққан 

дарабоз дара, жерлесіміз Қадыр Мырза Әлінің 

туғанына  80  жыл  толды.  Қадыр  аға  -   қазақ 

даласындағы ұлылардың сарқыты,  солардың 

ізі қалған қасиетті АқЖайықжерінде өсіп, бүгінгі 

поэзияның алыбына айналған ақыны.

Қадыр  ағамыз  -   тәуелсіз  Қазақстанның 

аспанында 15жыл қалықтаған алғашқы әнұран 

авторларының бірі.  Ол өткен ғасырдың екінші 

жартысы мен XXI ғасыр қазақ позэзиясындағы 

ірі  тұлға  және  оның  шығармалары  ұлтымыз 

м әдениетінің  төрінен  м әңгіге  орын  алған 

классиктердің бірегейі.

Шарамыздың  қадірлі  қонағы  Серікқали 

Ғабдешұлы  Шарабасов  -  Ілияс  Есенберлин 

мен  Қадыр  аға  туралы   сырлы,  қы зы қты  

естеліктерін  залға  жиналған  студенттер  мен 

магистранттарға әңгімілеп берді.

Ш а р а  

б а р ы с ы н д а  

ф и л о л о г и я  

м а м а н д ы ғы н ы ң   м а ги с т р а н т ы   Ж а д ы р а  

С апарова  Қадыр  ақы нны ң  «Көш»  өлеңін 

керкемдеп  оқыса,  «Нағыз  қазақ,  қазақ  емес, 

Нағыз  қазақ  - домбыра» деп,  қазақтың жаны 

оның әні мен күйінде, оны жырлайтын қасиетті 

қара домбырасында екенін жырлаған  Қ.Мырза 

Әлінің  сөзіне  жазылған  «Қазақты  шетелдік 

қонақтарға  таныстыру»  әнін  медениет  және 

өнер  факультеті  «дәстүрлі  музыка  өнері» 

мамандығының 3 курс студенті Зинат Қасымова 

нақышына  салып  орындап,  көрерменді  езіне 

үйытты.

А т а л м ы ш   ш а р а н ы   Б Қ М У   1  к у р с  магистранттары және филология факультетінің 

студенттермен бірге, жоғары оқу орнына кейінгі 

білім  жетекшісі  Жанна  Кеңесқызы  Тастаева, 

ғылыми  кітапхана  жетекшісі  Тоты  Еркінқызы, 

кітапханашы  Талшын  Сәлімқызы  және  қазақ 

тілі  мен  әдебиеті  кафедрасының  оқытушысы 

Мухамбеткалиева Роза Казиевна тамашалады.

Тарихи-танымдық  шараны  тамашалаған 

барша БҚМУжастарынатарихқатаным, өнегелі 

дәріс болды деген сенімдеміз.Ақмарал Серікқали

Мәдени-тыныгу мамандығының 1 курс 

магистранты

«Из  дальних  странствий 

возвратясь...»

В  период  с  1  октября  2014  по  31  марта 

2015  гг.  студенты  и  магистранты  Западно  -  

Казахстанского государственного университета 

имени М. Утемисова выезжали на семестровое 

обучение  по  програм м е  академ ической 

мобильности в Йоганнес Гутенбергуниверситет, 

г. Майнц, Германия.

Майнцскийуниверситетимени Й. Гутенберга 

входит  в  десятку  крупнейших университетов 

Германии. На данный момент в вузе обучается 

около  36  тысяч  студентов  из  более  чем  130 

стран.  Майнцский  университет  является 

единственным  классическим  университетом 

земли Рейнланд-Пфальц.

За  в р е м я   о б у ч е н и я   в  Й о га н н е с  

Гутенберг  университете  мы  прослушали 

р яд  л и н г в и с т и ч е с к и х   д и с ц и п л и н   (на 

английском  и  немецком  языках),  таких  как: 

Оеиізсһ  аіз  ҒгетсІзргасһе  Ніг  Е К А 5 М ІІ5 -/

нгодгаттзіийіегепйе - (ігипазштеза/ьгискепкигз 

Іпіепзіурһазе,  Реиізсһ  аіз  Ғгетсізргасһе  Тйг 

ЕҒ?А5МІІ5-/РгодгаттзШсІіегепсІе - СгипсІзШ(еЗЬ/ 

Вгйскепкигз,  УйҒО  -  Іпігойисііоп  Іо  Оезсгірііуе 

Ипдиізіісз  I  (Іесіиге жііһ  зирріетепіагу ШіогіаІ), 

УРҒМ  -  І-есІиге  іп  Мосіегп  С егтап  И(ега(иге 

(Оійасііс  Ғосиз),  ЬесШге:  Епдіізһ  Ипдиізіісз  - 

ӨІоЬаІ  Епдіізһ,  Іпігойисііоп  (о  Епдіізһ  Ьіпдиізіісз

В, Уогіезипд: ЗргасһжіззепзсһаПІісһе Тһеогіеп Тйг 

ҒогІдезсһгіНепе:  Сгаттаіікаіізіегипд, Уогіезипд: 

З р га сһ ко п іа кі,  N/N01  -  Ьесіиге  іп  Мойегп 

Өегтап  Ьііегаіиге  І/ІІ.  Все экзамены  по данным 

дисциплинам были сданы успешно.

Стажировка в Германии была очень полезной 

и познавательной, как в плане самообразования, 

так  и  в  плане  ознакомления  с  культурой 

Германии.  Казахстанским  студентам нравится 

обучаться  в  Германии;  образование  в  Европе 

даетхорошие знания и возможность продолжить 

учебу в магистратуре или докторантуре, чтобы 

быть востребованным на мировом рынке труда. 

Выражаем  глубокую  благодарность  ректору 

ЗКГУ имени М. Утемисова Имангалиеву Асхату 

Салимовичу,  а  также  хотим  поблагодарить 

декана филологического факультета Кдиршаева 

Абата  Сатыбаевича,  отдел  послевузовской 

подготовки  в  лице  руководителя  Тастаевой 

Жанны Кенесовны, Центр Болонского процесса 

в  лице  руководителя  Садыковой  Л яззат 

Анатольевны  и  всех  тех,  кто  доверил  нам 

достойно  представлять  наш  университет  за 

рубежом.


Большое  спасибо  за  предоставленную 

большую  возможность  побывать  за  границей, 

ознаком иться  с  культурой,  литературой, 

новейшими методами преподавания различных 

наук,  и с п о л ь зо в а н и е м   р а зн о о б р а зн ы х  

технических  средств  обучения,  уровнем 

о б р а зо в а н н о с ти   и  культуры   студ е нто в 

различных  стран  мира.  Мы  приложим  все 

усилия,  чтобы  полученные  знания  претворить 

в жизнь,  поделиться ими со всеми студентами 

и магистрантами.

магистранты II курса, 

специальности 6М011900 

«Иностранный язык: два 

иностранных языка»

А. А. Калиева, Р. Э. Ситалиева.

Олрлтов  мемлекеттік  үниверситетіндегі

тлғылыл\длмл

ә р б ір   д э р іс   пен 

п р а к т и к а л ы қ  

сабақты да ұстаздар 

ез  та р а п ы на н  ете 

қ ы з ы қ т ы   да  ке ң  

а у қ ы м д а   е т к із е  

білді.  Және  де  осы 

о қ у   б а р ы с ы н д а  

м у з ы к а л ы қ   б іл ім  

м а м а н д ы ғ ы н ы ң  

с т у д е н т т е р ім е н  

«негізгі  музыкалық 

а с п а п »  

ж ә н е  

«концертмейстерлік 

к л а с с »   п ә н ін е н  

ш е б е р л ік   д ә р іс ін  

еткізген  оқытушылар 

Т .А .П о л а ги н а   мен 

И .Н .С ергеенконы ң 

с а б а қ   е т к із у д е г і 

эдіс  тәсілдері  ете 

ж о ға р ы   д е ң ге й д е  

болғанын айта кеткім 

келеді.  Әр күннің оқу 

барысы  кестеге  сай  ете  ауқымды  болса 

да,  еш  ж а лы қпа й,  ке р іс ін ш е   уа қы тты ң 

қалай  өткенін  байқамады қ.  Оқу  соңында 

ғылыми  семинар  еткізіліп,  әрқайсымыз  осы 

семинарда  жетекшімізбен  біріге дайындаған 

баяндамамызды  оқыдық.  Ғылыми  семинар 

қорытындысында  мақаламыз студенттер мен 

магистранттаржинағындажарықкеретінболды. 

Сонымен қатар оқу бағдарламасын ойдағыдай 

аяқтап,  72 сағат келемінде оқу бағдарламасы 

игергенімізді  растайтын  сертификат  және 

ғылыми конференцияға қатысқанымызженінде 

сертиф икатты   И .Э.Рахимбаева  бастаған 

оқытушылар ұжымы табыс етті.

Т ек  с а б а қ   о қы п   қа н а   ш е к т е л м е й , 

С аратов  қаласы ны ң  ко нсерваториясы н, 

Слонов атындағы  елкетану музейін,  Саратов 

академиялықоперажәнебаллеттеатрындат.б. 

болып, тамашаладық.  Бізге  осылай  таяу шет 

елдерге  шығып,  білім  алыуымызға  мүмкіндік 

туғызып отырған  М.Өтемісов атындағы  БҚМУ 

ректоры,  академик А.С.Иманғалиев  бастаған 

университет  ұжымына  айтар  алғысымыз 

шексізі


Музыкалық білім мамандығының 2 

курс магистранты Габбасова М.Т.

Наурыз  айы ны ң  29  нан  с ә у ір д ің   8-і 

аралығында  Н.Г.Чернышевский  атындағы 

Саратов  университетінің  Өнер  институтына 

М .Ө тем ісов  аты ндағы   Баты с  Қазақстан 

м е м ле ке ттік  уни ве р сите тін е н  екі  ЖОО 

ның  ке л іс ім і  бойы нш а  м узы ка л ы қ  б ілім  

мамандығының 2 курс магистранттары  арнайы 

оқу тәжірибесінен етуге  аттанған болатынбыз. 

Оқу мақсаты: жаңа әдістерді меңгеріп,  кәсіби 

қызметтің  технологиясы  мен  элементтерін 

игеру,  теориялық  және  практикалық  тұрғыда 

енер  арқылы жеке тұлғаны дамытудағы білімді 

кеңейту,  жетілдіру.  Саратов  қаласында  күн 

суық болғанымен, Институт ұжымы бізді жылы 

жүзбен  қарсы  алып,  шет  елдік  студенттер 

мен  м а ги стр а нтта р   және  аспир а нтта р ға  

а р н а л ға н   ж а та қх а н а ға   о р на л а сты р д ы . 

«Технологии  развития  личности  средствами 

искусства»  атты  оқу  бағдарламасы  бойынша 

дәрісіміз  келесі  күннен-ақ  басталып  кетті. 

Жалпы  оқу  барысында  Өнер  институтының 

директоры  педагогикалық  өнер  тарихы  мен 

теориясы  кафедрасының  меңгерушісі,  п.ғ.д. 

профессор  Инга  Эрленовна  Рахимбаеваның 

жетекшілігімен  бірге  әрқайсымызбен  жеке 

жетекш ілер  ж ұмы станды .  Л.Н.М ещанова, 

Е.Г.Царькова,  Е.П.Шевченко,  С.В.Протасова, 

И.А.Королева  сынды  педагогтардан  дәріс 

алып, әрқайсысымызезіміз үшін аларымыз кеп 

болды. Өте үлкен қызығушылықпен қатысылған


№  4  (908)  науры з  2015  ж ы л

Под куполом «Шанырака»

12  марта  в  З а п а д н о -К а за х с та н с ко м  

госуд арственном   у н и вер ситете  имени 

М.Утемисова  состоялось  мероприятие,  по- 

священное 20-тилетнему юбилею Ассамблеи 

народа Казахстана.

В  мероприятии  приняли  участие  маги- 

странты 1-го курса различных специальностей, 

каждая из которых представляла определенную 

национальность.

Представители разных народов Казахстана 

продемонстрировали собравшимся гостям свои

народные  танцы,  наряды  и 

традиции,  а  также  блюда 

национальной кухни.

Всего участниками было 

представлено  9  народно- 

стей:  казахи,  русские,  бе- 

лорусы,  украинцы,  татары, 

грузины,  уйгуры,  корейцы, 

узбеки.


По  окончанию   празд- 

ника  все  собравш иеся  в 

знак  единства  и  согласия 

танцевали и пели песни под 

куполом Шанырака.

Завершив  торжествен- 

ную  часть  м ероприятия, 

гости и участники были при- 

глашены  на  праздничное 

чаепитие.

Целью данного меропри- 

ятия  является  пропаганда 

общественного  согласия  и  толерантности, 

казахстанского патриотизма и межэтнического 

согласия.  Я  считаю,  что  сейчас,  когда  в  мире 

нет  политической  стабильности,  мы  должны 

проводить как можно больше мероприятий по- 

добного характера.Литвинова Т.С

Статью подготовила маги- 

странт  1-го курса специальности 

«Русский язык и литература»

Қазақстан  Республикасының 

Тәуелсіздік күні мерекесіне орай

М.  Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік 

университ ет інің  1  курс  магист рант т ары  4  наурыз  күні 

ұйымдастырған  Қайыргалиев  Темірғали  Қайырғалиұлының 

70 жас  мерейлі  тойына  арнап  кездесу  кешін  ұйымдастырды.

« ¥ с та з  б о л у

-   бұл  адамтану, 

адамның  күрделі 

ж ә н е   қ ы з ы қ т ы , 

ш ы м -ш ы ты ры ғы  

м о л  

р у х а н и  ж а н   д ү н и е с ін е  

ү ң і л  е 

б  і л  у .

П е д а г о ги к а л  ық 

ш е б е р л ік   п е н  

п е д а г о г и к а л ы қ  

ө  н  е  р 

-  


о л 

д а н а л ы қ т ы  

ж ү р е к т е н   ұ ғ а  

б іл у   б олы п  та - 

б ы л а д ы »   -  деп

В.А.Сухомлинский 

айтқандандай.

19 6 6  ж ы л ы 

А . С . П у ш к и н  

а ты н д а ғы   Орал 

п е д а г о г и к а л ы қ  

и н с т и т у т ы н  

тәмәмдаған  арда- 

гер ұстазмыңдаған 

т ү л е к т е р д і

тәрбиелеп,  осы салада қызмет еткеніне 48 жыл- 

дан асыпты. Темірғали Қайырғалұлы аталмыш 

жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін осы универ- 

ситет қабырғасында үздіксіз еңбек етіп, жоғары 

білім  шаңырағында  үнемі  қажырлылықпен 

еңбектеніп жүрген,  ез саласының еңбек  торы- 

сы  атанған,  ұстаздық  қызметіне  адал  берген 

ардагер  ұстаздарымыздың  бірі.  Темірғали 

Қайырғалұлы 1980жылдыңортасынан  бастап, 

жалпы  педагогика  және  психология  кафедра- 

сында жалпы  психология,  жас ерекшелік  пси- 

хологиясы, этнопсихология педагогикалық пси- 

хология, қарым-қатынас психологиясы, туристік 

іс-әрекет  психологиясы,  психология  және 

тұлға  дамуы  пәндерінен  дәріс  жүргізеді.Аға 

оқытушы Темірғали Қаирғалиұлыныңұстаздық 

қызметі  оның  өмірімен  етене  үндесіп  кеткен 

ұстаз  деуге  болады.  ¥стаздың  ез  мақсатына 

табандылығы  туралы  көптеген  жылы  пікірлер 

көптеп  кездеседі.  Біздің  ойымша  ардагер 

ұстаз  шәкірттерді төрбиелеуді бәрінен жоғары 

қоятыны  тәрізді.

Ол тек ұстаздық қызметімен ғана емес, 

қоғам ды қ  ж ұм ы стары м ен  де  университет 

ұжы м ы на  психология  каф едрасы ны ң  аға 

оқытушысы,  БҚМУ  доценті  ретінде  көптен 

бері  мәлім  деп  санаймыз.  Ол  облыстық жэне 

ауданды қ  бұқа р а лы қ  ақпарат  құралдары  

арқылы психологиялық білім және кәсіби бағдар 

беруді  насихаттаудан жалыққан емес.

Ұстаздың  еңбегін  ҚР-ның  Білім  және 

Ғылым  м инистрлігі  бірнеше  Грамота  және 

Құрмет  Грамоталарымен  жоғары  бағалады.

Республикалы қ  о қу-а ға р ту  іс ін ің   үзд ігін ің  

тө сб е л гісім е н   м арапатталды .  О блыстан, 

қала  және  университеттен  алған  бірнеше 

Құрмет  Грамоталары  мен  А лғы с  хаттары  

да  оның  тынымсыз  еңбегінің  дәлелі.  Оған

«Жаңақала  ауданының  құрметті  азаматы»  де- 

ген  атақ та  берілген  болатын.  Биыл  70 жасқа 

толатын  ұстаз  шәкірт  тәрбиесіне,  студенттің 

сапалы  білім  алуына өз  септігін  тигізіп  жүрген 

абзал  ұстаз.  Темірғали  Қайырғалиұлы.  Ол 

Қазақстан  Республикасының  білім  рефор- 

масын  жұзеге  асыруға  белсенді  үлес  қосып 

жүрген  ұстаздардың  бірі.  Облыстық  педагог 

кадрлардыңбіліктілігін  арттыружәне қайта дай- 

ырлау институтында көп жылдар бойы дәріскер 

болды. Студенттерге сапалы білім беру арқылы 

сапалы  маманды даярлауға  ерекше үлес қосу 

Темірғали  Қайырғалиұлының  бүгінгі  күндегі 

жұмысының басты мәселелері деуге болады.

Қездесуге қатысқан бірқатарұстаздарымыз 

Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар 

жөніндегі  проректоры,  тарих  ғылымдарының 

докторы  Әбілсейіт  Қапизұлы  Мұқтар  сонымен 

қатар  педагогика  ғылымдарының  кандидаты, 

доцент,педагогика  факультетінің  меңгерушісі 

Жаннат  Исмагұлқызы  Ергалиева,  педагогика 

ғылымдарының  кандидаты,  доцент  «Ыбырай 

Алтынсарин»  медалінің  иегері  Молдагалиев 

Байжан  А йды нғалиұлы   ұлағатты   ардагер 

ұстазымызды құттықтап  сөз  сөйледі.

¥стаз  аты  ұлылықпен  тең  екен.¥лағаттың 

хас үлгісі сен екен.  Білім алды  сан  мың шәкірт 

езіңнен дей отырып кезінде осы 1996-1997жыл- 

дары Теміргали  Қайырғалиұлынан менде білім 

алып ұстазымды осы бүкіл өмірін адам баласын 

тәрбиелеуге  және  білім  нәрімен  сусындатып 

және  адамгершілік  рухта  бағыт  беруге  арнап 

келгеніне  бас  иемін,  қасиетті  тұлға  ретінде 

ерекшеленіп,  шоқтығы  биік  тұғырдан  орын 

алсын дей  отырып  70 жас мерейлі  тойы  құтты 

болсын ұстазым.

Джумагалиева Венера Суйегалиқызы

«Дизайн»мамандығының 1-курс магистрантыСанкт-Петербургте қазақ тарихы- 

на қатысты қүжаттар жетерлік

М е н 

Б а т ы с 

Қ а з а қ с т а н   о б л ы - 

сы,  Орал  қаласында 

д ү н и е г е   к е л д ім .

Әкем  -   М.Өтемісов 

а т ы н д а г ы   Б а т ы с  

Қ а з а қ с т а н  

м е м л е к е т т і к  

у н и в е р с и т е т ін ің  

зертханаиіысы және 

ды б ы с   р е ж и с с е р і, 

ал  анам  -   дарынды 

балаларга  арналган 

мамандандырылган 

№11  С .С ейф улл ин 

атындагы  мект еп- 

интернат  кешенінің 

тәрбиешісі.

Сонымен  қатар 

б іл ім   о р д а м ы зд ы ң  

қ о с  

д и п л о м д ы  

б а г д а р л а м а с ы  

б о й ы н ш а  

а т а -  

а н а м н ы ң   қ о л д а у ы  

а р қ а с ы н д а   ж ә н е  

университетіміздегі 

Х а л ы қ а р а л ы қ  

ы н т ы м а қ т а с т ы қ

департ амент інің  директоры  Барадосова 

Майра  Бариевнаның  жет екш ілігім ен  2012 

ж ы лы   28  қаңт ар  -   29  сәуір  аралыгында 

және  12  қазан  - 3 1   желтоқсан  аралыгында 

Польша  мемлекетінің  Быдгощ  қаласындагы 

«Іпіегпасіа  Зіисіито  бе  Тигізто  ка]  Киііиго», 

ягни  Халықаралық  Туризм  және  Мәдениет 

Институтында екірет үш айдан барып, сонда 

емтихандары мен «Орал қаласындагы туризм» 

т ақы рыбы ндагы   диплом ды қ  ж ұм ы сы м ды  

қоргап келдім. Онда оқу полякжәне эсперанто 

тілдеріндежүрді. Оқужүйесіне келетін болсақ,

Польшада  да  Болон  үрдісінің  кредиттік оқу 

жүйесі бойынша оқытылады.  Сонымен қатар 

Польша мемлекетінің Халықаралық диплома- 

тия және миграция муражайының директоры,

¥лы Каземир атындагы университет профес- 

соры Адам Судол мырзаның сабақтарында да 

білім  алдым.  Жогаргы  Экономика  Мектебінің 

шақыруы  бойынша  профессорлар  еткізген 

бірқат ар  курст арга  да  қат ы ст ы м.  Оқу 

жылы  соңында  «Өте  жақсы  оқыганы  үшін» 

дипломы   мен  бірқат ар  серт иф икат т ар 

алдым.  Машықтан  өту кезінде  бір  аптада 

Еуропаны ң  бес  елі  -   Гэрмания,  Франция,

Бельгия,  Нидерланды,  Люксембург  елдерінің 

астаналарында болдық.

Өкінішке орай өткенжылы, ягни 2014 жылы 

Институт  директоры Анджей  Гжеубовский 

мырза дүниеден озган болатын.

Бұган  қоса,  университ ет ім іздің  т үрлі 

кештерінде  немесе  байқауларында  ән  ай- 

тып,  түрлі конкурстарга  қатысып,  жүлделі 

орындарга ие болып жүрдім.

2014  жылы  университ ет т і  қызыл  ди- 

пломмен  бітіргеннен  кейін  магистратурага 

түсуге багымды сынап керейін дедім.  Сейтіп 

емтихандарды ойдагыдай тапсырып, білімнің 

келесі сатысына еттім деуге болады. Бірінші 

семестрді «өтежақсы» багамен аяқтаганнан 

кейін жогарылатылган  шәкіртақыга  ие  бол- 

дым.  Қазір  зерттеп жүрген  тақырыбым  -  

«Қазақстандагы қожалар институтының та- 

рихы (БҚО мысалында)  (Х\/ІІІ-ХІХ гг.).  Ғылыми 

ж ет екш ім   -   т.г.д.,  проф ессор  Әбілсейіт  

Қапизулы Мұқтар.

Жалпы, қала маган бірденунады. Оныңішінде 

тургындардың  адам герш ілік  қасиеттері, 

мәдениеттілігі,  Еуропа  қалаларындагыдай 

тазалыгы,  архитектураның  әдемілігі,  бір 

жагынан  тарихилығы  болса,  екінші жагынан 

заманауилыгы таң қалдырды.

Сонымен қатар мурагат болсын, кітапхана 

болсы н  -   б ә р ін ің   де  ж ум ы с  ке ст е сі  мен 

жұмыстану ережелері  бірдей.  Атап  кетсек, 

мұрагаттар  сагат  10-00-ден  кешкі  17-00- 

зе  дейін  дүйсенбі-жұма  күндері  аралыгында жұмыс істеп, сенбі-жексенбі күндері мен айдың 

соңгы жұма  күндері  демалса,  кітапханалар 

сагат 10-00-ден кешкі 21-00-ге дейін дүйсенбі- 

жексенбі  күндері  аралыгында  жұмыс  істеп, 

тек айдың соңгы сейсенбі күнінде демалады, 

ягни барлық гылыми-зерттеу орталықтары 

бір жүйеге келтірілген.  Ережелеріне келетін 

болсақ,  аталмыш  орындарга  фотоаппарат, 

ұялы  телефон,  кітап  алып  кіруге  болмайды 

және  ноутбук арнайы рұқсат қагазы арқылы 

кіргізіледі. Бұган қоса іште бейне бақылаулар 

орнатылган және гимараттың үлкендігі сон- 

ша,  бір жерден  екінші жерге  бару  үшін  біраз 

уақыт  кетеді,  ішінде  адасып  кету де  гажап 

емес.

Екі апта ішінде біз көптеген мұрагаттар 

мен  кітапханаларда  болып  қайттық.  Атап 

айтсам, Ресей мемлекеттік тарих мұрагаты, 

сол  мұрагаттың  кіт апханасы,  М.Горький

атындагы  Санкт-Петербург  мемлекеттік 

университетінің кітапханасы мен мұрагаты, 

Ресей Ғылым Академиясы  Санкт-Петербург 

б ө л ім ш е с ін ің   мұрагат ы ,  Р есей  ¥лт т ы қ 

кітапханасы.

елесі күннен бастап біз өз ісімізге кірістік. 

Ж огарыда  айтқандай,  қонақүй  аталмыш  

мұрагаттың  қасында  орналасқандықтан, 

біз  содан  бастауды жөн кердік.  Мұрагаттан 

кептеген  материалдар  табылды.  Мәселен, 

Б ө к е й   О р д а с ы н д а г ы   қ о ж а л а р д ы ң   әр 

жылдардагы  статистикалық  мәліметтері, 

жалпы  сипаттамасы,  орыс  галымдарының, 

соның  ішінде  В.В.  Григорьевтің  қожалар  ту- 

ралы жазбалары,  Кіші жүз  хандары  туралы 

мәліметтер,  соның  іш інде  Арынгазы  хан 

туралы,  сол  кездегі қазақтарды зерттеген 

түрлі қогамдар, ұйымдар, комиссиялар, соның 

ішінде Түркістан археология әуесқойларының 

ұйымы, Орынбор Шекаралық комиссиясы, Ішкі 

істер  минист рлігінің  белімдері  қалдырган 

мәліметтері табылды.

К е й ін   М .Г о р ь ки й   а т ы н да гы   С а н кт - 

Петербург  мемлекеттік университетінің 

кітапханасы  мен  мұрагатын  қарадық.  Онда 

да көптеген мәліметтер жинақтадық. Атап 

кетсем,  Қожа  Ахмет  Йассауи  негізін  салган 

сопылық агым  тақырыбына  қатысты  түрлі 

диссертациялар мен орыс галымдарының мо- 

нографиялары, оның ішінде В.В. Бартольдтың 

Орта  Азия  тарихына  байланысты жазган 

монографияларына кезіктік.

Содан  кейін  Ресей  Ғылым  Академиясы  

Санкт-Петербург  бөлімшесінің мұрагатына 

бардық.  Онда Ш.Ш.  Уәлиханов және Түркістан 

а р х е о л о г и я   ә у е с қ о й л а р ы н ы ң   ұ й ы м ы  

қорларымен жұмыстандық.

Р е с е й   ¥ л т т ы қ  к іт а п х а н а с ы н а  

ке л е т ін   б о л с а қ,  бұл  к іт а п х а н а н ы ң   ө з і 

мам анданды ры лган  алт ы  әр  т үр л і  ж е р - 

де  о р н а л а сқа н   гим арат т ардан  т ұрады  

екен.  Мысалы,  әмбебап  негізгі  кітапхана, 

газет -журналдар  кітапханасы,  Азия  және 

Африка  әдебиеттері кітапханасы және  т.б. 

Мұнда  да  орыс галымдарының,  соның ішінде 

В.В.Бартольдтің  ислам  діні  туралы  түрлі 

мақалалары  мен  еңбектері,  И.С.  Ивановтың 

Бөкей  Ордасы  жайында  жазган  мақаласы, 

мұсылмандық білім туралы авторефераттар 

қаралды.

М ә д е н и - т ы н ы г у  

ж ұ м  ы с ы  

д а  

ұйы м даст ы ры лды ,  ягни  сол  кезде  бүкіл 

Орталық Азиядан  табылган,  түрлі  мәдени 

е с к е р т к іш т е р   ж и н а қ т а л г а н   а т а қт ы  

«Эрмитаж» мұражайында болдық. Үшқабатты, 

400-дей  бөлмесі  бар  зәулім  гимаратты  бір 

күнде қарау мүмкін емес екен. Бұган да фото- 

аппарат алып кіру үшін арнайы рұқсат қагазын 

аласың.  Ішіндегі  кейбір  белмелер  әкелінген 

заттарга байланысты гасырлар мен елдерге 

бөлінсе,  кейбірлері  бөлменің  жасалган  ма- 

териалына  қарай  белінген,  мәселен,  алтын 

белме,  сапфир бөлме, күміс бөлме т.б.  болып 

бөлінген.

Қ о р ы т ы н д ы л а й   к е л е ,   о с ы н д а й  

жетістіктеріме жеткеніме,  ең  бірінші,  ата- 

анама,  содан  кейін  университет  әкімшілігі 

мен  профессорпық  оқытушылар  құрамына 

алгысым  шексіз.  «Тарихты  білмей,  бүгінгінің 

мақсатын, болашақтың салмагын білумүмкін 

емес»,  -  деп  Елбасы мы з  Н.Ә.  Назарбаев 

ай т қа н да й ,  т а р и хы м ы зд ы   ұ м ы т п а с а қ, 

болашагымыз да жарқын бола түседі.

Жансултан Каиржанович

«Тарих-6М011400» мамандыгының

1-курс мавистранты Нурмуханов

В һ   О

р

ши

МерейтойДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет