Туризм типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасыжүктеу 1.36 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата06.04.2017
өлшемі1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ» ЖОБА 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР  ЖИНАҒЫНЫҢ  ЖОБАСЫ 
  
Туризм  
 
(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ»А
КЦИОНЕРЛІК  ҚОҒАМЫ
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

 
 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1. «Туризм» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған, Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлігінің  2013 жылдың 28 қарашасындағы № 4-11-5/3494 хатымен келісілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген  
3.  Келісілген 
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «10» желтоқсан № 3 хаттама 2014 жыл 
 
ОӘБ төрағасы Аман-Туралина Г.Г. 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен 
 «30» желтоқсан №1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 
 
 
 
 
Бағдарламаның  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертулер  мен  ұсыныстарды  келесі  мекен-жай  бойынша 
жіберуіңізді өтінеміз: 0217000 Акмола  облысы  Щучинск  қаласы Стасевич Татьяна Михайловна 8(71636)44830 
 
 
 
 
 

 
 
МАЗМҰНЫ 
1. Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
3.1.Білім берудің  оқыту бағдарламасының функционалдық картасы  
3.2.Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары 
3.3. Арнайы пән бойынша үлгілік оқу бағдарламалары  
 
 
 «Туристік жұмысты ұйымдастыру» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы  
 
 
«Экскурсия жүргізуші» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
«Туризм экономикасы» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
 
 
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Туризм 
2014 жыл 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіптік стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
 
 

 
 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
 
 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Лауазым – атауы белгіленген үлігілік тапсырмалар, құқықтар мен міндеттердің жиынтығымен анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 

 
 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Критерийлер (өлшемдер)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің еңбек функциялары мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіптік білім берудің кез келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіптік стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік 
қабілетін және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

 
 
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Үлгілік оқу бағдарламасы (sample program) –  білім алушыларды дайындаудың мазмұны мен деңгейіне қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.  
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 

 
 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: туризм 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:   
- экскурсия жүргізуші 
- туризм бойынша агент 
- билеттерді брондау   бойынша  оператор(әуе,т\ж) 
 
05-2008 ҚР МК бойынша кәсіп атауы:  
-гид\ саяхат жетекшісі 
-саяхатты ұйымдастырушы, туристік агент, туристік операторлар  
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  Туризм бойынша нұсқаушы 
БСШ  бойынша біліктілік деңгейі:  
 
 
 
 

 
 
3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Экскурсия 
өткізу 
 
Экскурсия 
жүргізуші 
 
А1. Экскурсияға 
дайындық 
 
A1.1 Экскурсияны дайындау 
 
 
 
A1.2Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді 
 
 
А2.Экскурсиялық 
қызмет  
 
А2.1 Экскурсия  өткізеді 
 
 
 
А2.2 Туристердің экскурсияға  еріп жүруін 
қамтамасыз етеді  
 
 
 
А2.3  Экскурсанттарға дәрігерге дейінгі көмек 
көрсетеді 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Туристік өнімді 
сату  
 
 
Туризм 
бойынша 
агент 
 
В1 Туристік 
өнімді сатуға 
дайындау  
 
 
 
В1.1. Туроператорлар мен жабдықтаушылардың  
қызметі және турлар бойынша берілім базаларын 
қалыптастыру  
 
 
 
 
В1.2. Өнімдерді  клиенттердің   жекелей 
қажеттілігіне  бейімдеу  
 
 
 
 
В1.3. Сауданы ұлғайту мақсатында туристік азық-
түліктерді жеткізуге ат салысу  
 
 
 
В2.Туристік 
қызметті сатып 
алу және жүзеге 
асыру  
 
В2.1. Турды ұйымдастыру үшін 
жабдықтаушылардың қызметін сатып алу  
 
 
 
В2.2.Компанияларға туристік өнімдерду сатады 
 
 
 
В2.3Ұсынылған  қызметтің сапалы болуын 
қамтамасыз етеді  
 
 
 
В2.4. Оқыс жағдайларда шешім қабылдау  
 
 
 
В2.5 Клиенттермен өз ара тиімді қарым қатынаста 
болу   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
 
Әуе және т\ж 
билеттерін сату  
 
 
  Брондау 
бойынша 
оператор  
 
С1.Билеттерді 
таңдау және 
бронау 
 
С1.1. Бағыттың оптималды нұсқасын  және  қайта 
ұшу тарифін таңдайды    
 
 
 
 
С1.2.  Темір жолмен,   тасымалдаудың оптималды 
нұсқасын таңдауды жүзеге асыру  
 
 
 
С1.3.Темір жол билеттерін брондайды 
 
 
С2. Билеттерді 
сату және қайта 
брондау 
 
С2.1. Әуе жолмен тасымалдаудың  жол жүру 
құжаттарын сатады   
 
 
 
С2.2. Жазылған  әуе билетін  қайта  брондау және 
брондаудан  бас тартуды жүзеге асыру    
 
 
 
 
С2.3. Қолданылмаған темір жол құжаттарының 
төлемақыларын  қайтаруды жүзеге асыру  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Сан түрлі 
турларды өткізу  
 
 
Туризм 
бойынша 
нұсқаушы 
 
D1.Сан түрлі 
туристік қызмет 
көрсетеді  
 
D1.1. Кіретін және ішкі туризм бойынша турлардың  
түрлерін құрастыру 
 
 
 
 
 
 
D1.2. Туристердің  техника қауіпсіздігі ережелерін 
сақтауы және   қауіпсіздікті  қамтамасыз ету   
 
 
 
D1.3.Сан түрлі турлар өткізеді  
 
 
 
D1.4. Дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді 
 
 
D2.Туристік 
саяхаттар кезінде 
аттарды 
пайдалану    
 
 
D2.1. Туристерді атқа мінуге, жүруге үйрету   
 
 
 
D2.2. Туристік жорықтарда  жүктерді  атпен алып 
жүру  
 
 
 
D2.3. Туристік жорықтар барысында аттарды баптап 
күту У 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Саяхат жүргізуші 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
 
 
А1.1 Модулінің технологиялық картасы: «Саяхат дайындаушы» 
 Оқу мерзімінің  ұсынылатын көлемі:  88 сағат.  
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Саяхат ісінің 
даму тарихы.  
мақсатты топтардың 
ерекшелігін есепке ала 
отырып экскурсияның 
тақырыбын таңдау 
-саяхат ісінің даму 
тарихы  
- экскурсия функциясы, 
түрлері; 
- саяхат мақсаты мен 
міндетін анықтау 
 
Оборудование: 
столы, стулья, 
интерактивная доска,  
Материалы: 
иллюстрации, 
рекламные брошюры 
Учебные материалы: 
пошаговая инструкция 
действий 
экскурсовода 
Учебные пособия: 
Самойленко А. 
География туризма 
«Феникс» 2006. 
Емельянов Б. 
Экскурсоведение. 
2. 
 ҚР саяхат ісінің 
дамуы. 
саяхат нысаны мен 
экскурсиялық 
материалдардың қайнар 
көзін анықтау 
- қазақ халқының 
ұлттық салт-дәстүрлері; 
- жергілікті  жердегі 
көрікті орындар; 
- көптеген қайнар көзден 
мәлімет жинау; 
- жергілікті  жердегі 
көрікті орындарын 
зерттеу 
 
3. 
Саяхат мәні 
және 
нысандары. 
 
саяхат 
бағытын 
құрастыру,   
саяхаттың  мазмұнын 
қалыптастыру және оған  
иллюстрациялық 
материалдар таңдау 

бағытты 
анықтау 
әдістері.   
 
 
- компьютерді  
пайдалану 
 

 
 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
4. 
Саяхат 
нысандарын 
зерттеу және 
таңдау. 
саяхат 
өткізудің 
әдістемелік 
тәсілдерін 
анықтау,   
саяхат бойынша  
құжаттарды белгіленген 
талаптарға сәйкес 
рәсімдеу 
- көрсетілім мен 
әңгімелеудің 
әдістемелік тәсілдері; 
- саяхат өткізуді  
ұйымдастырудың 
әдістемелік тәсілдері;   
- саяхат жетекшісінің 
сөзі 
- саяхат тақырыптарын 
топтастыру; 
-саяхат нысандарын 
топтастыру 
- айтылу бойынша 
тренинг  
 
М. 2007 
Шарипова Ф. Основы 
туризма и 
экскурсоведения. 
Алматы 2007 
 
5. 
Жаңа саяхат 
дайындау 
саяхат 
пакеттерін 
бекітуге ұсыну.   
 
 
- саяхат әрекеттерін  
реттейтін нормативті-
құқықтық құжаттар;  
-  «саяхат жүргізушінің 
портфелі » ұғымы 
- коммуникациялық  
білік тренинг  
 
6. 
  Дербес 
тақырып 
дайындау 
техникасы. 
әртүрлі мақсатты 
топтарға арналған 
экскурсияның 
мазмұнын, тәсілін,  
өткізу уақыты мен 
қажетті техникаларды 
бейімдендіру 
-саяхаттар  мен 
саяхаттық  
нысандардың 
топтамасы.   
- көптеген қайнар көзден 
мәлімет жинау; 
  
7.  
Саяхат 
нысандарын 
зерттеу және 
таңдау. 
саяхат нысандары мен 
басқа туристік 
инфрақұрылымның 
жағдайы туралы 
- келген 
саяхатшылардың  елі 
мен Қазақстанды 
біріктіретін тарихи, 
- тақырыптық саяхат 
өткізу үшін мәліметтер  
іріктеп жинау; 
-болашақ саяхат 

 
 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
экскурсия бағыттары 
бойынша ақпаратты 
жүйелі түрде жаңарту 
мәдени, экономикалық  
деректер 
нысандарын көзбен 
зерттеу; 
 
 А1.1 Модулі   шеңберіндегі негізгі құзыреттер  тізбесі 
Жеке  және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
ұйымдастыру ;  санитарлық және  
гигиеналық талаптарын сақтау; 
жұмыстың қауіпсіздігін сақтау ; еңбек 
қорғау және техника қауіпсіздігінің 
талаптарын сақтау; 
әріптестерімен,басшылармен, 
туристермен  әдепті қарым-қатынаста 
болу;туристердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; саяхат материалдарын 
дайындау 
саяхат мақсаты мен міндетін анықтау; 
көптеген қайнар көзден мәлімет 
жинау; жергілікті  жердегі көрікті 
орындарын зерттеу; компьютерді  
пайдалану 
саяхат тақырыптарын топтастыру; 
саяхат нысандарын топтастыру 
айтылу бойынша тренинг; 
коммуникациялық  білік тренинг; сбор 
көптеген қайнар көзден мәлімет 
жинау; тақырыптық саяхат өткізу үшін 
мәліметтер  іріктеп жинау; болашақ 
саяхат нысандарын көзбен зерттеу 
саяхат ісінің даму тарихы  
экскурсия функциясы, түрлері; қазақ 
халқының ұлттық салт-дәстүрлері; 
жергілікті  жердегі көрікті орындар; 
саяхат өткізуді  ұйымдастырудың 
әдістемелік тәсілдері;  саяхат жетекшісінің 
сөзі; саяхат әрекеттерін  реттейтін 
нормативті-құқықтық құжаттар; «саяхат 
жүргізушінің портфелі » ұғымы; саяхаттар  
мен саяхаттық  нысандардың топтамасы; 
келген саяхатшылардың  елі мен 
Қазақстанды біріктіретін тарихи, мәдени, 
экономикалық  деректер 
 
 А1.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтері 
Өлшемдері 
1. Мақсатты топтардың ерекшелігін есепке ала 
отырып экскурсияның тақырыбын таңдау 
1.1.Жекелеген топтарға саяхат мақсаты мен міндетін анықтау  
1.2.Саяхат тақырыбын таңдау . 

 
 
2. Саяхат нысаны мен экскурсиялық 
материалдардың қайнар көзін анықтау 
2.1. Саяхат өткізуге ақпарат жинау  
2.2. Жергілікті  жердегі көрікті орындарын зерттеу. 
3. Саяхат бағытын құрастыру,   
саяхаттың  мазмұнын қалыптастыру және оған  
иллюстрациялық материалдар таңдау 
3.1. Жеке компьютерді  пайдалана білу 
3.2. Саяхатқа иллюстрациялық материалдар таңдау. 
 
4. саяхат өткізудің әдістемелік тәсілдерін анықтау,   
саяхат бойынша  құжаттарды белгіленген 
талаптарға сәйкес рәсімдеу 
4.1. Көптеген қайнар көзден жоспарлы саяхат өткізу үшін мәліметтер 
жинау 
4.2. Тақырыптық саяхат өткізу үшін мәліметтер  іріктеп жинау 
4.3. Болашақ саяхат нысандарын көзбен зерттеу 
4.4. саяхат өткізудің әдістемелік тәсілдерін анықтау,   
саяхат бойынша  құжаттарды белгіленген талаптарға сәйкес рәсімдеу 
5. Саяхат пакеттерін бекітуге ұсыну 
5.1. «Саяхат жүргізушінің портфелін » жинау 
5.2. Саяхат пакеттерін бекітуге ұсыну.   
 
6. Әртүрлі мақсатты топтарға арналған 
экскурсияның мазмұнын, тәсілін,  өткізу уақыты 
мен қажетті техникаларды бейімдендіру 
6.1. Саяхат тақырыптарын  топтастыру 
6.2. Саяхаттар  мен саяхаттық  нысандардың топтамасы 
6.3. Тақырыптық саяхат өткізу үшін мәліметтер  іріктеп жинап 
топтастыру 
7. Саяхат нысандары мен басқа туристік 
инфрақұрылымның жағдайы туралы экскурсия 
бағыттары бойынша ақпаратты жүйелі түрде 
жаңарту 
7.1.Ккелген саяхатшылардың  елі мен Қазақстанды біріктіретін тарихи, 
мәдени, экономикалық  деректер  
7.2. Саяхат бағытына жаңа ақпараттарды енгізу. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет