Бүгінгі санда: Еділдің бойына қонған елжүктеу 16.56 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата15.03.2017
өлшемі16.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№44 (1354) 

3 – 9 қараша 

2016 жыл


1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

ЖАНАЙҚАЙ


ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

БАСПАСӨЗ – 2017 

Бүгінгі санда:

Еділдің 

бойына қонған ел

Қанат Ислам 

ерледі!

ТҰН

9-бет

12-бет

11-бет

Биыл ұлтымыздың ұлы бақыты, талай жылдар 

аңсар-арманымыз болған Тәуелсіздікке 25 жыл 

толғалы отыр. Осынау айтулы мерекеге еліміздің 

қай қаласы, қай ауылы болмасын мерейлі 

тартулармен барғысы келетіні анық. 

Егемен елдің айтулы мерекесіне жарқын 

жетістіктермен жетуді биік мақсат етіп отырған 

өңірлердің бірі – Сыр бойындағы қазыналы 

Қазалы ауданы. 

Қазалы – киелі мекен. Бұл бүкіл түркі жұртына 

әйгілі ғұлама Қорқыт бабамыздың туып-өскен 

жері. Кезінде оғыздардың астанасы саналған 

Жанкент қаласы осында орын тепкен. Бүгінгі 

қобыздың үні азаттықты, егемендікті аңсаған 

бабалар мұратын жеткізгендей.

Ж

ақында ғана аудан орталығы –  йтеке би кентінде Тәуелсіздіктің мерейтой-

ына орай маңызды іс-шаралар  тті. Ол 

«Тәуелсіздік тағылымдары және Мәңгілік Ел мұраты» 

деген тақырыппен  ткізілген республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциядан басталды. Оны аудан 

әкімі Нажмадин Шамұратов ашып, жүргізіп отырды. 

Кіріспе с з с йлеген Қызылорда облысы әкімінің 

орынбасары Руслан Рүстемов Тәуелсіздіктің ел, халық 

үшін алар орны ж нінде тартымды әңгімеледі. 

Тәуелсіздік, егемендік тақырыбы конференцияда 

баяндама жасаған Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнология институтының директоры, профес-

сор Ханкелді  бжанов, тарих ғылымының докторы, 

профессор Берекет Кәрібаев, филология ғылымының 

докторы, профессор Бағдат Кәрібозұлы бастаған 

ғалымдар с здерінде жан-жақты ашып к рсетілді. 

Жұртшылықты ерекше қызықтырған ақындар 

айтысы болды. Онда Мұхтар Ниязов, Аспанбек 

Шұғатаев, Еркебұлан Қайназаров, Нұрмат Мансұров 

секілді дүлдүлдермен қатар, есімдері  нер сүйер 

қауымға енді-енді танылып келе жатқан жас айтыскер 

ақындар бақ сынасты. Қоғамның өзге салалары сияқты мемлекеттік тіл мәселесінде де заң 

бұзушылықтар болмай тұрмайды. Мұны күнделікті өмірде көріп жүрміз. Бұл 

орайда жекелеген азаматтар ғана өз құқығының сақталуын талап етіп, сот 

алдына дейін барса, көпшілігі бұған бейжай қарайды. Яғни өзекті мәселе  деп те 

елең қылмайды. 

4-бет

М ә с е л е н ,   П а в л о д а р   қ а л а -

сын да Руза Бейсенбайтегі деген 

тіл жанашыры бар. Ол біраз уа-

қ ы т т а н   б е р і   м е м л е к е т т і к   т і л д і 

к пе-к рінеу менсінбеген мекеме-

лермен жалғыз  зі күресіп келеді. 

Қайбір жылы үйіне орысша тү-

біртек жіберген «Павлодар лифт» 

ме кемесімен, кейін куәлігіндегі 

аты-ж ні қазақтың т л әріптерімен 

жазылғаны үшін қызмет к рсетуден 

бас тартқан «Цеснабанкпен» сотта-

сты. Жүрген жерінде мемлекеттік 

тілде қызмет к рсетілуін талап 

ететін қазақтың қайсар қызы ол 

үшін ар-намысына тиетін ащы с зді 

де естіп, небір қиянатты да к рді. 

Тіл үшін жан қиналған мұндай сәтте 

оған жергілікті әкімдік те, облыстық 

Тіл басқармасы да жақтаспады. Бәрі 

«аш құлақтан тыныш құлақ» деп ба-

старын ала қашты. Дей тұрғанмен, 

о л   м е м л е к е т т і к   т і л г е   қ а т ы с т ы 

заңдардағы мүмкіндіктерді пай-

даланып істі сотқа дейін жеткізді. 

Мемлекеттік тілдің желі оңынан 

тұрмай тұрған қалада ақиқатқа 

жете алмай тауы шағылған кез дері 

аз болған жоқ. Сол үшін қарсы-

л а с т а р ы н а   ж а м а н а т т ы   б о л д ы . 

Сондағысы – бар болғаны мемле ке-

тінің тілін қорғағаны үшін еді. Қарап 

тұрсақ, мұндай оқиғалар аз емес. 

Е с т е р і ң і з д е   б о л с а ,   б ы л т ы р 

Қостанайда Ақтолқын Жәнібекова 

есімді к лік жүргізушісі мен МАИ 

қызметкері Дәулет Досмайыловтың 

арасында орын алған дау да сотқа 

д е й і н   ж е т т і .   Д о с м а й ы л о в т ы ң 

Ақтолқын Жәнібековаға к рсеткен 

қысымы, жол ережесін бұзғаны ту-

ралы хаттаманы қазақша толтыруға 

рұқсат бермей, орыс тілінде жазуға 

мәжбүрлегені А.Жәнібекованың 

наразылығын тудырды. Бірақ бұл 

істі қараған сот Ақтолқынның ары-

зын негізсіз деп тапты. «Хаттаманы 

қазақ тілінде толтырсаң 20 мың, 

орыс тілінде толтырсаң 10 мың 

теңге т лейсің» деп қоқан-лоқы 

к рсеткен Досмайыловтың бұл ісі, 

амал не, жазаланусыз қалды. 

 Ал «Музарт» тобының әншісі 

Сәкен Майғазиевке Алматы әуе-

жайы қызметкерінің «Я сам ре-

шаю на каком языке мне разгова-

ривать» деп қазақ тілінде қызмет 

к рсетуден бас тартуы сотқа дейін 

жетпесе де, әншінің «Твиттер» 

парақшасында жазған: «Шыным-

ды айтсам, зығырданым қайнап 

отыр. Мұндай сорақы, масқара 

жайтқа қашанғы т зуге болады? 

Мемлекеттік тілді менсінбейтіндер 

біздің «менімен қазақша с йлесіңіз» 

деген талап-арызымызды «ит үреді, 

керуен к шедіге» балайтын сияқты» 

деген жазбасы  қоғамда үлкен резо-

нанс тудырды. Осылайша, азамат-

тарымыз туған елінде мемлекеттік 

тілде қызмет ала алмай,  здерінің 

құқықтарын талап еткендері үшін 

бастары дауға қалды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің статистикалық 

мәліметі бойынша, елімізде соңғы 9 айдың ішінде 10 мың жол-

көлік апаты орын алып, 1 700 адам қайтыс болған. 16 900-ы 

әртүрлі дене жарақаттарын алған. Бұл былтырғы көрсеткішпен 

салыстырғанда 5 пайызға төмен болғанымен қуанатын жайт  

емес, әрине. Бейбіт күнде жол-көлік оқиғаларының салдарынан 

ел азаматтарынан айрылып отырғанымыз жанға батады. 

Елімізде жол-к лік оқиғала-

рын болдырмау, алдын алу 

мақ сатында заң талаптары 

қанша жерден күшейтілсе де, 

ауыз толтырып айтарлықтай 

нәтиже байқалмай келеді. Неге? 

йткені бәрі де айналып кел-

генде р лге отырған адамдардың 

санасына, қоғам, ел алдындағы 

жауапкершілігіне байланысты 

болып отыр. К лікті тізгіндедің 

бе,  зіңді де,  згені де ойла! 

Жыл дамдықты шамадан тыс 

асы рып немесе мас күйінде 

р лге жайғасқан жүргізуші – 

қылмыскер! Себебі ол заң та-

лаптарын бұзды. Сол арқылы 

қаншама адамның  мірін қауіп-

қатерге тікті.  з ісіне жауапсыз 

қарап, жол апатына ұшырады, 

бірнеше адамның  мірін қиды. 

Қ а н ш а м а   о т б а с ы   б і р   с ә т т е 

әкесінен не баласынан, аға йын-

туысынан айырылды. Бәрі де 

жол жүрудегі, к лік жүр гі зу дегі 

жауапсыздықтың салдарынан. 

Жол – қауіп пен қатердің үсті 

екенін ұмытпайық. Бір ғана  

қателік – орны толмас  кі нішке 

апарып соғады. Бейбіт күнде 

жүздеген, мыңдаған адам ның 

жол үстінде ажал құшуы орны 

толмас  кініш. Бірақ одан әлі 

күнге дейін сабақ ала алмай 

отырғанымыз қалай? 

2016 жылдың соңғы 5 айы-

ның ішінде жол-к лік апатынан 

731 адам қайтыс болып, 9 045 жо-

лаушы әртүрлі дене жа рақатын 

алған екен. 

Қазақстан Республикасы 

Бас прокуратурасы Құқықтық 

с т а т и с  т и к а   ж ә н е   а р н а й ы 

есеп коми те тінің дерегі бой-

ынша (http://today.kz/news/

p r o i s s h e s t v i y a )   ж о л - к л і к 

оқиғаларының 90 па йызы жол 

ережесін  рескел бұзатын к лік 

тізгіндеушілердің кінәсінен 

болады екен. Мәселен, 6 219 

жол-к лік оқиғасына мас не -

месе  есірткі  пайдаланған   кү йін де 

р лге отырған 200 к лік ай  даушы 

себепші болған. 2 936 жол-

к лік оқиғасы – жаяу жүр гін -

шілерді қағып кетумен, 431 апат 

қоғамдық к лікке қатысты екен. 

Күнделікті 

мірден     к ріп 

-байқап жүргеніміздей, кейбір 

адамдар к лігінде  здерін пат-

шадай сезінеді. Оң-солына 

қарамай, жаяу жүргіншілерді 

балағаттап, сабырсызданып 

жол үстінде т белес шығарып, 

мылтық атуға дейін барады. 

Кешегі кеңес заманын қанша 

жерден даттасақ та, ол кездегі 

к лік иелерінің белгілі бір дә-

режеде мәдениеті болатын. 

Даңғыл жолда келе жатса да, 

бір-бірлерінің қауіпсіздіктерін 

ойлап, жол қозғалысына кедер гі 

келтірмей, ортақ ережеге ба-

ғынып, әйтеуір,  здерінің жауап-

кер шіліктерін сезінетін. Ал қазір 

ше? К пке топырақ шашпай-

мыз, бірақ жол ережесінен түк 

хабары жоқтар да к лік тізгін-

дей ді. Жүргізуші куәлігін сатып 

алғандар қаншама. Бір с збен 

айт қанда, к лік жүргізу мәде-

ние ті сын к термейтін жағдайда. 

Тиісінше елімізде жол апаттары 

азаймай тұр. Дәуіржан Т ЛЕБАЕВ

АБАЙЛАМАҒАННЫҢ 

АЛДЫ ЖАР...

6-бет

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

6 айға


1748,16

1859,94


12 айға

3496,32


3719,88

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

6 айға


3202,56

3314,34


12 айға

6405,12


6628,68

ТІЛ ИНСПЕКЦИЯСЫН 

құру қажет пе?

БАҒАНАЛЫ 

БАРЛЫБАЙ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Жыл аяғы к ріне бастаса бол-

ды, елеңдей бастайтынымыз анық. 

Қазақ баспас зі қалай бағытталады 

екен? Қазіргі заманауи сұраныстарды 

қанағаттандыра алар ма екен? Қай 

мәселені тереңірек зерделесе болар 

еді? Мұндай сұрақтардың қойыла ба-

стайтыны с зсіз. 

Бұл тұрғыдан келгенде «Ана тілі» 

газеті ұлттың үніне ай нал ғаны ақиқат. 

С здің қадірін арттырғанынан емес, 

жалпы ұлт намысын ту еткендігінен. 

Егер осы үрдісті серік ететін болса, 

оқырманы  кіндірмейтініне біз куә. 

Бұл бір. Екіншіден, «Ана тілі» газетінің 

оқырманы 1990 жылдың басында 

газеттің тәй-тәй басуымен бірге қа-

лыптасқан, дамыған,  сіп- ркен-

деген. Ол оқырман енді  з үн пара-

ғымен бірге суығына тоңып, ыс ты ғына 

күйетініне де күмән жоқ. Енді қазіргі 

ұрпақ қауымының ақпарат іздеудегі 

талпынысын д п басу абзал. Қалай? 

Болған және бар үрдісті қаз-қалпында 

сақтау бірінші міндет болмақ. Себебі 

қазақ барда, қазақы салт барда қазақ 

с зін іздейтін ұрпақ бар. Бұл бірге 

скен, бірге жүрген оқырманыңның 

«к зі, құлағы һәм үні». 

«Ана тілі» к терер ең басты мәселе 

тіл жайы. Қазақ тілінің мемлекеттік 

тіл ретіндегі қызметі емес, мемле кет-

тің тілі – қазақ тілі екендігін қолға 

алар уақыт келді. Соған үлкен сүбелі 

үлес қосып келе жатқан газетке жа-

зылып қолдау к рсетейік, ағайын! 

Материалдық байлық  ткінші, ал ру-

хани байлық мәңгілік. 

БАБАЛАР МҰРАТЫН 

БАБАЛАР МҰРАТЫН 

ЖЕТКІЗГЕН ҚОБЫЗ ҮНІ

ЖЕТКІЗГЕН ҚОБЫЗ ҮНІ

ҰЛТТЫҢ ҮНІН 

жария еткен...

Бекен САҒЫНДЫҚҰЛЫ, 

филология ғылымының 

докторы, профессор:


2

№44 (1354) 

3 – 9 қараша 

2016 жыл


АНА ТІЛІ

АПТА-ШОЛУ

Кеңесіне мүшелігі аясындағы жұмыстарға 

әзірлік барысы туралы баяндады. Пре-

зидент сыртқы саяси қызметті атқару 

кезінде республика Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына баса назар аудару қажеттігін 

атап  тіп, елдің халықаралық аренадағы 

беделін арттыру үшін елшілеріміз 25 

жылда қол жеткізген жетістіктерімізді, 

соның ішінде Қазақстанның респу-

бликадан тыс жерлердегі бейбітшілік 

пен тыныштықты сақтау ісіне қосқан 

үлесін шетелдік қоғамдастыққа к р-

сетуге тиісті екенін тілге тиек етті. Бұдан 

б лек, елімізге шетелдік ресми де-

легациялардың келуінің маңыздылығы 

ж нінде де айтылды. Қазақстан Пре-

зиденті алдағы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңе-

сіне мүшелік аясында  ткізілетін іс-ша-

ралардың басымдығы бар бағыттарына 

тоқталып, бұл мәртебелі міндет әлемдік 

қоғамдастықтың айрықша сенімінің 

к рінісі болып табылатынын жеткізді. 

Сыртқы істер министрі Қауіпсіздік 

Кеңесіндегі қызметке дайындық белсенді 

түрде жүргізіліп, тұрақты комитеттерге 

басшылық жасау міндеттерінің б лініп 

беріліп жатқанын мәлімдеді. Есеп 

беру кезінде Е.Ыдырысов республика 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында 

аса мәртебелі меймандар қатысатын 

х а л ы қ а р а л ы қ   к о н ф е р е н ц и я   т к і з у 

жоспарланып отырғанын мәлімдеді. 

Сыртқы саясат ведомствосының бас-

шысы Қазақстан Президентін алдағы 

халықаралық іс-шаралар, соның ішінде 

басым б лігі ЭКСПО-2017 халықаралық 

к рмесін  ткізуге байланысты болатын 

шаралар туралы хабардар етті. Нұрсұлтан 

Назарбаев кездесу қорытындысы бойын-

ша бірқатар нақты тапсырма берді.

***


Елбасы қабылдауында болған Қаржы 

министрі Бақыт Сұлтанов Президентке 

зі басқаратын саланың биылғы 9 айда 

атқарған жұмысының қорытындысына 

шолу жасады. Республикалық және 

жергілікті бюджеттің атқарылуы, Мем-

лекет басшысының т рағалығымен 2016 

жылғы 9 қыркүйекте  ткен Үкіметтің 

кеңейтілген отырысының қорытындысы 

бойынша берілген тапсырмалардың іске 

асырылуы туралы баяндады. 

Келелі әңгіме барысында бюджет 

үдерістерінің тиімділігін одан әрі артты-

ру, экономиканың  сіміне ықпал ететін 

мемлекеттік бағдарламаларға негізделген 

ұтымды тәсілдерді қолдануға мән берілді. 

Жекешелендірудің екінші кезеңіндегі 

Тарихтан сыр шерткен туынды

ЖИЫН


АКЦИЯ

шараларды жүзеге асыру мәселелері 

қозғалды. Мемлекеттік нысандарды 

отандық және шетелдік инвесторлардың 

м е н ш і г і н е   б е р у   і с і н і ң   м е й л і н ш е 

жариялылығы мен тиім ділігін қамтамасыз 

ету қажеттігі, мүлікті заңдастыру ж ніндегі 

науқанның соңғы кезеңіне қатысты 

міндеттер айтылды. Бұл науқанды жүргізу 

кезінде қалыптастырылған жариялылық 

жағдайының ел экономикасы үшін 

нәтижелілігі с з болды. 

О с ы   о р а й д а   П р е з и д е н т   м ү л і к т і 

заңдастыру салық есебінен бюджетті 

толықтырып, одан әрі экономикаға пай-

дасын тигізетін активтерді анықтауға 

мүмкіндік беретініне тоқталды. «Бұл 

– салық жүйесінің басты міндеттерінің 

бірі» деді Елбасы. Ал Қаржы министрі  

Б.Сұлтанов тиімді экономикалық сая-

сат пен «Нұрлы жол» мемлекеттік бағ-

дарламасын іске асыру барысында 

заңнамаларға  згерістер енгізу, салық пен 

кедендік басқаруды жетілдіру есебінен 

бюджет кірісінің тұрақтануы және биыл 

оның 7,4%-ға  суі байқалып отырғанын 

мәлімдеді. Кездесу қорытындысы бойын-

ша бірқатар нақты тапсырмалар берілді.Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Жақында Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қазақ елі» кинофильмінің 

к рсетілімін тамашалады. Елбасының 

зі идея авторы болып саналатын 

киноэпопея Мәдениет және 

спорт министрлігінің тапсырысы 

бойынша Шәкен Айманов атындағы 

«Қазақфильм» акционерлік 

қоғамының киностудиясында 

түсірілген. Қазақстандық жаңа тарихи 

кинотуындыға қазақ әдебиетінің 

классигі Ілияс Есенберлиннің 

«К шпенділер» трилогиясының бірінші 

кітабы – «Алмас қылыш» романы негіз 

болған. 

Фильмдегі оқиғалар XV ғасырда 

рбиді. Оған Жәнібек пен Керей ханда-

ры тұсындағы қазақ мемлекеттілігінің 

қалыптасуы барысындағы басты оқи-

ғалар арқау болады. К п сериялы тележо-

ба жұмысына республикадағы танымал 

кинематографистер – қоюшы режиссер 

Рүстем  бдірашев, сценаристер Смағұл 

Елубаев пен Тимур Жақсыбеков ат-

салысты. Жалпы, бұл фильмді түсіру 

жұмысына 500 адам тартылған. «Қазақ 

елі» туындысы таяу арада жалпы-ұлттық 

прокатқа шығарылады.

***

Апта ішінде Президент бірқатар маңызды кездесулер мен қабылдаулар 

т к і з і п ,   Р е с е й   Ф е д е р а ц и я  с ы н ы ң 

Президенті Владимир Путинмен теле-

фон арқылы с йлесті. Екіжақты ын-

тымақтастықтың қазіргі аспектілерін 

талқылады. Тараптар  ңірлік және 

халықаралық күн тәртібіндегі  зекті 

мәселелерге, соның ішінде Украина мен 

Сириядағы ахуалға мән берді. 

Ал Мәскеу қаласының бұрынғы мэрі 

Юрий Лужковты қабылдау барысын-

да Елбасы оның Астана мен Мәскеу 

арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға 

сіңірген еңбегін атап  тіп, 80 жасқа толған 

мерейтойымен құттықтады.  з кезегінде 

Ю.Лужков Қазақстан Президентін және 

барша қазақстандықтарды респуб-

лика Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 

құттықтай келе, к рсеткен құрметі мен 

кездесуге мүмкіндік туғызғаны үшін 

Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысын білдірді.

***


Елбасы Сыртқы істер министрі Ерлан 

Ыдырысовты да қабылдады. Кездесуде 

Е.Ыдырысов 2017 жылғы қаңтарда бас-

талатын Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 

Елдімекендерге жол тартты

Шежірелі Талхиз Жақында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының бастамасымен 

ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған «Тәуелсіз Қазақстан 

пойы зы» республикалық акциясы 

з жұмысын бастады.

Акция аясында түрлі мәдени және 

қо ғамдық іс-шаралар ұйымдас ты-

рыл мақ. Атап айтқанда, тұрғындарға 

ме дициналық, әлеуметтік, құқықтық 

к   мектер  к рсетіледі.  Сондай-ақ 

ауыл  ша  руашылығы,  кәсіпкерлік, 

білім және тағы басқа салалар бой-

ынша тегін кеңес тер беріледі. Акция 

Тәуелсіздік кү ніне дейін жалғасып, 14 

желтоқсанда аяқталады.

«Тәуелсіз Қазақстан» пойызы-

ның  құрамында ҚР Парламент 

депутаттары, ҚХА мүшелері, мә-

дениет және спорт  кілдері, ме дицина 

қызметкерлері, әлеу меттік сала 

қызметкерлері бар. Мед қыз меткерлер 

пациенттерді қабылдап,  консуль-ҚР Премьер-министрінің орынбаса-

ры Иманғали Тасмағамбетов Алматы 

облысы Талғар ауданындағы «Тал-

хиз» орта ғасырлық қалашығының 

сақталуы мәселелері бойынша 

к шпелі кеңес  ткізді. 

Кеңес барысында вице-премьер атап 

ткендей, осынау Конвенцияны рати-

фикациялау осы мұраны қорғау, сақтау, 

қайта қалпына келтіру және насихаттау 

үшін құқықтық, ғылыми, техникалық, 

әкімшілік және қаржылық шараларды 

қамтамасыз ету бойынша айтарлықтай 

жауапкершілік пен міндеттемелерді 

жүк тейді. Алайда, Талхиз қалашығы 

жағ дайында жоғарыда аталған миссия-

ны орындауда мемлекеттік органдардың 

алдын ала келісілмеген іс-қимылы 

нысанды әлемдік мұра тізімінен алып 

тастауға себеп болмақ.  

«Бұл орайда, тарихи нысанның 

ЮНЕСКО-ның  лемдік мәдени мұра 

тізімінде қалуы және терең ар хео-

логиялық зерттеуге берік негіз қалып-

тастыру үшін нақты шаралар қабылдау 

қажет. Сондықтан алдағы тәжірибелік 

іс-қимылдарды орындауда нақты 

та циялық қызмет к рсетеді. Шара 

барысында тарихшы  . лпейісов 

бұл жобаның негізгі мақсаттарына 

тоқталды.

Мерекелік пойызда құрметті 

жолаушыларға арналған барлық 

қолайлы жағдай жасалған.

«Тәуелсіз Қазақстан пойызы» 

а к ц и я с ы   а я с ы н д а   т ү р л і   м ә д е н и 

және қоғамдық, қайырымдылық 

іс-шаралар  ткізіліп, медициналық, 

әлеуметтік, құқықтық к мектер 

к рсетіледі. Мәселен, жұртшылық-

қ а   ж о ғ а р ы   д ә р е ж е л і   2 6   д ә р і г е р 

медициналық жәрдем к рсетсе, ауыл 

шаруашылығы, кәсіпкерлік, білім-

ғылым секілді қоғамның маңызды 

салалары бойынша консультациялық 

к е ң е с т е р   б е р і л е д і .   1   қ а р а ш а д а 

Астанадан бастау алатын шара 14 

желтоқсанда Алматыда  з мәресіне 

жетпек.


Балым РЫСБЕРГЕН

нәтижелерді білу үшін ғылыми-барлау 

зерттеулерден тұратын кешенді шара-

ларды жүзеге асыруымыз қажет» деді 

Иманғали Тасмағамбетов. 

Кеңес қорытындысы бойынша 

Премьер-министрдің орынбасарымен 

келесі шешімдер қабылданып, нақты 

тапсырмалар берілді:

Б і р і н ш і д е н ,   Т а л ғ а р   ( Т а л х и з ) 

қала шы ғының  маңындағы  барлық 

құрылыс жұмыстары тоқтатылсын; 

е к і н ш і д е н ,   А л м а т ы   о б л ы с ы н ы ң 

әкімдігі қорғау аймағынан тыс жаңа 

айналма жол құрылысын жобаласын 

және жүргізсін; үшіншіден, жергілікті 

жердің бедерін қалпына келтірсін, 

атап айтқанда, жол т семін салу үшін 

қазылған арық тарды топырақпен жап-

сын; т ртін шіден, қорғалған аймақтың 

а й н а л а с ы н а   қ о р ш а у   о р н а т с ы н , 

сондай-ақ ғимараттың қауіпсіздігін 

жан-жақты қамтамасыз етсін, оның 

ішінде жер асты суларынан қорғау

ескерткіш маңындағы арықтарды 

құрғатсын және т.б. маңызды тапсыр-

малар айтылды. 

А.ЖҰМАШЕВ

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНДЕЛІГІ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

АЛҚА


ЭКСПО – 2017

Жуырда Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасы кітап-

ха насында Қазақстан халқы Ассам-

блея сының қолдауымен Тәуелсіздіктің 

25 жылдығына арналған «Нұрсұлтан 

Назарбаевтың үлгісі: бейбітшілік пен 

келісімнің 25 жылы» тақырыбында 

халықаралық форум  тті. Форум ба-

рысында полиэтникалық жағдайдағы 

этносаралық диалог моделі қалып-

т а с у ы н ы ң   о т а н д ы қ   ж ә н е   ә л е м д і к 

тәжірибесі қаралды. 

Жиында с з алған ҚР Мемлекеттік 

хатшысы Гүлшара  бдіқалықова қоғам-

дық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қа зақстандық үлгісін қалыптастырған 

және орнықтырған Мемлекет басшы-

сының тұлғалық ерекшелігіне, сондай-ақ 

елі міздің бейбітшілік пен этносаралық 

келісім саласында жаһандық к шбас шы-

лардың біріне айналғанына тоқталды.

– Биыл еліміз үшін үлкен белес – 

Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығы. 

Б ұ л   к е з е ң   е л   т а р и х ы н д а   д ә у і р л і к 

оқиғалармен  лшенетін бейбітшілік 

пен келісімнің шежіресіне айнал-

ды. Қазақстан Тәуелсіздігінің ширек 

ғасырлық белесі аса жауапты тарихи 

міндетті орындау кезеңімен тұспа-тұс 

келіп отыр. Қазіргі таңда к птеген әлемдік 

сарапшылар Қазақстанның бүгінгі 

кезеңін «Назарбаев дәуірі» деп атайтыны 

да сондықтан,– деді Г. бдіқалықова. 

Жиында Қазақстан Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Ахмет Мурадов,  

Білім және ғылым министрлігінің жа-

уапты хатшысы  мірхан Рақымжанов,  

Ресей Федерациясының Қазақстандағы 

Т тенше және  кілетті елшісі Михаил Бо-

чарников, филология ғылымының док-

торы профессор  діл Ахметов және т.б. 

с з с йлеп, к пұлттылық жағдайындағы 

этносаралық диалог моделінің отандық 

және әлемдік тәжірибесіне арналған 

мәселелер бойынша пікір алмасты.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет