Ф ут 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Смж ут. Бірінші басылымжүктеу 5.89 Mb.
Pdf просмотр
бет3/17
Дата07.04.2017
өлшемі5.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
Информатика негізі және есептеу техникасының архитектурасы мен программалық 
жабдықталуы. Алгоритмдер.
 
ЭЕМ-ның тарихи деректері және архитектурасы. 
Санау жүйелері. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысу тәсілдері. 
Компьютердің құрылғылары. Аппараттық жабдықтар. 
Қазіргі замандағы программалық құралдар. Программалау жүйесінің программалық, 
тілдік және информациялық жабдықталуы. Компиляторлар және интерпретаторлар. 
Стандартты программалар. 
Компьютердің қосымша құрылғылары (пернетақта, принтер, тышқан). 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
28 
Дербес компьютердің негізгі бөліктері және олардың мақсаты. 
Программалауға кіріспе. Алгоритмдер (типтері, қасиеті, бейнелеу әдістері). Алгоритмдік 
құрылымдар. Программалауды үйрететін тілдерді шолу, жалпы бағыттағы программалау 
тілдері. 
Негізгі алгоритмдер. Есеп шығарудың негізгі программалық нәтижелі схема. Массивтерді 
өңдеудің негізгі алгоритмдері. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері. Деректердің 
ақпарттық құрылымдары туралы жалпы мағлұмат. Есепті тиімділеу. 
Қолданбалы программалық жабдықтау. Ақпаратты өңдеу құралдары. 
MS Word редакторы туралы негізгі мағлұматтар (жаңа құжатты даярлау, символдарды 
форматтау). Тексттік документті құру. 
Кестелерді даярлау және түзету. Кесте жолдарын басқару. Ұяшықтарды бөліктерге бөлу. 
Формулалар редакторы. Формуланы форматтау. 
MS Excel кестелік процессоры. Ұяшықтардағы мәліметтер (кітап, парақ, ұяшық). 
MS Excel -де диаграммаларды даярлау. Диаграммаға өзгерістер енгізу. 
MS Excel-де аналитикалық геометрия есептерін шығару жолдарын қарастыру. 
MS Excel-ді сызықтық алгебра есептерін шеше білу. 
MS Excel кестесінде берілгендер қорымен жұмыс. 
MS Excel-де мәліметтерді іздеу, сүзгілеу және графигін тұрғызу. 
MS Access-тегі кесте құру, кестеаралық байланысты құру режімдері. Конструктор режимі. 
Берілгендер қорын басқару жүйесі (БҚБЖ). Мәліметтер енгізу әдісі арқылы кесте құру. 
Power Pоint  - тұсау кесерді ұйымдастыру. Слайдтарға аннимацияларды қолдана білу. 
Компьютерлік желілер, желілік және телекомуникациялық технологиялар. 
Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. 
Желілік туралы жалпы мағлұмат, алдын-ала жағдай және компьютердің желілік 
әрекеттестік қажеттігілі. 
Ақпараттық және сәйкес программалық қамсыздандыру. 
Ауқымды және жергілікті желілер. Негізгі технологияларды, деректер тасымалдау 
әдістерін шолу. 
Ақпараттық сақтандару және оның құрамдастыру. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіптер және 
олардың топталуы. 
Ақпараттық процеске рұқсатсыз кірісуден сақтану. Ұйымдастыру шаралары, инженерлі 
және де басқа ақпаратты сақтау әдістері. 
Жергіліті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау, антивирустық қорғаныс. Жасанды 
интелект жүйелері. 
Интернет және электрондық пошта. 
Қазіргі замандағы жоғарғы деңгей тілдері: қысқа мінездеме, негізгі түсініктер. 
Объектіге бағытталған программалау технологиясы. 
СӨЖ  тапсырмаларын  өткізетін  мерзім  (күні  мен  уақыты)  оқу  жылының  бірінші 
аптасында топ студенттерімен келісіледі. 
№ 
п/п 
Семестр (жұмыс 
бағдарламасы 
бойынша оқу 
циклі) 
 
 
Бақылау түрлері 
1-Аралық  
бақылау 
2-Аралық 
бақылау 
Қорытынды 
Бақылау  
Түрі  
(қорытынды) 
Бақылау өткізуге арналған сұрақтар тізімі 

 
 
1АБ сұрақтары 
2АБ сұрақтары 
1АБ + 2 АБ 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
29 
Аралық бақылау түрлері 
Білімгер  курсты  меңгеру  барысында    екі  аралық  бақылаудан  және  қорытынды 
емтихан тестінен өтуі керек.  
Аралық  бақылауда  білімгерге    10  минут  ішінде  ауызша  3  сұраққа  жауап  беру 
ұсынылады.  Сұраққа  кез  келген  реттілік  бойынша  жауап  бере  беруге  болады.  Бірінші 
(екінші)  аралық  бақылаудың  сұрақтары  1-ші  аптадан  7-ші  (8-ші  аптадан  15-ші)  апта 
аралығындағы өткен тақырыптардан тұрады.  
Емтихан тест түрінде өтеді (компьютерде). 
Емтихан  сұрақтары    1-ші    апта  мен  15-ші  апта  аралығында  өткен  тақырыптардан 
беріледі.  
Сұраққа жауап беру реті студенттің өз қалауынша жүргізіледі. 
Аралық бақылау төмендегідей формуламен есептеледі: 
,
25
.
0
5
.
0
...
5
.
0
2
1
p
T
n
l
l
l
R
n
 
мұндағы 
,
,...,
2
1
,
n
l
l
l
- зертханалық сабақтардан алынған баллдар. 
                 - тапсырылған зертханалық сабақтар саны (бір кредитте) 
                
p
- келмеген сағаттар саны (бір кредитте) 
                

T
 аралық бақылауға қойылған балл (0 мен 100 аралығы). 
Аралық  бақылау  сұрақтары  дәріс  сабақтарының  тақырыптары  мен  қатар  СӨЖ, 
СОӨЖ тақырыптарын да қамтиды.  
БАҒАЛАУ КРИТЕРИИЛЕРІ (жалпыланған) 
95-100  балды  (A)  оқу  бағдарламалық  материалды  терең,  жүйелі  және  жан-жақты 
қамтыған,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды  дербес  орындаған, 
бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиетті  терең  игерген,  тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  оқылатын  пән  бойынша  негізгі  ғылыми 
тұжырымдаманы талдай алатын, оқу бағдарламалық материалды түсіну және түсіндіруде 
ғылыми  ыңғай  және  шығармашылық  қабілетін  танытқан,  жауабы,    пайдаланылған 
терминдердің  нақтылығы  және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалды 
логикалық және сатылы түрде түсіндіретін білімгер ие болады.   
90-94 балды (A-) оқу бағдарламалық материалы терең, жүйелі және жан-жақты қамтыған, 
бағдарламалық тапсырмада барлық қарастырылғандарды дербес орындаған, бағдарламада 
ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиетті  терең  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда 
белсенді жұмыс жасаған, пән бойынша білімін жүйелі түрде сипаттайтын, сонымен қатар 
оқуын жалғастыру үшін қабілетінің жеткіліктілігі,  жауабы, пайдаланылған терминдердің 
нақтылығы  және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалды  логикалық  және 
сатылы түрде түсіндіретін білімгер ие болады.  
85-89  балды  (B+)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  толық  білетін,  жауабында  аса 
нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
30 
дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,    тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімін  жүйелі  түрде  сипаттайтын, 
сонымен қатар оларды дербес түрде толықтыруға қабілетті білімгер ие болады.  
80-84  балды  (B)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  жеткілікті  толық  білетін, 
жауабында  аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық 
қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,    тәжірибелік  сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімін  жүйелі 
түрде сипаттайтын, сонымен қатар олардың дербес түрде толықтыруға қабілетті білімгер 
ие болады.  
75-79  балды  (B-)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  жеткілікті  толық  білетін, 
жауабында  аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық 
қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  тәжірибелік сабақтарда жұмысымен ерекшеленетін, пән бойынша білімін жүйелі 
түрде сипаттайтын білімгер ие болады.  
60-74  (C)  мамандығы  бойынша  алдағы  жұмысы  және  ары  қарайғы  оқуға  қажетті  негізгі 
оқыту-бағдарламалық материалдар көлемінін білетін, тәжірибелік сабақтарда жұмысымен 
белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың  негізгілерін  дербес  түрде 
қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,  сондай-ақ  осыларды 
орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және  емтихандағы  жауаптарында  жіберілген 
кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін қажетті білімі бар білімгер ие болады. 
60-64  балды  (C-)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  түрде  қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  сондай-ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және 
емтихандағы жауаптарында жіберілген  кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою  үшін 
оқытушының жетекшілігін  қажет ететін білімгер ие болады. 
50-59  балды  (D)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  түрде  қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және 
емтихандағы жауаптарында жіберілген тым көп қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін 
оқытушының жетекшілігін  аса қажет ететін білімгер ие болады. 
0-49  балла  (F)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдардың  едәуір  бөлігі  бойынша   
білімінің  жоқтығы  немесе  білімінде  ағаттық  табылған,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  орындамайтын,  бағдарламалық  тапсырмаларды  орындау  барысында 
қағидалық  қателіктерді  жіберген,  негізгі  тәжірибелік,  семинарлық,  лабораториялық 
сабақтарды  орындамаған  және  оқуын  жалғастыра  алмайтын  немесе  кәсіби  қызметіне   
сәйкес пәннен қосымша сабақтарсыз игере алмайтын білімгерге қойылады.  

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
31 
ВСК бойынша қорытындыны анықтау  
           Оқыту  пәні  бойынша  ВСК  бойынша  қорытынды  бағалау  келесі  бақылау  түрлерін 
енгізуі тиіс:  
№ 
Бақылау түрі 
Баллдары 

Қатысуы  
15 дейін 

Аудиториядағы жұмысы  (дәріс және семинардағы белсенділігі): 
- тақырып бойынша шолу 
- қысқаша эссе  
- глоссарийдің жазылуы (қазақ немесе орыс тілдерінде  және 
олардың ағылшын тілдеріндегі аудармасымен) 
- кез келген тақырыптың презентациясы  
- іскери ойындарға қатысу (Business Game) 
- нақты оқыту жағдайын шешу  (Case Study) 
- жеке жобаны қорғау және т.б. 
30 дейін 

СӨЖ орындау: 
- үй жұмыстары  
- эссе 
- тесттер 
- аралық тапсырмалар 
25 дейін 
 
БӨЖ  «минус»  1 
балл  
әрбір тапсырмаға 

Аралық бақылау  
30 дейін 
 
 Оқытушы оқыту пәнін бұзғаны үшін семестр ағымында  
10 балға дейін төмендетуге құқылы, яғни.: 
- балағат;  
- оқытушы және басқа да білімгерлерді жәбірлеу; 
- оқу үрдісіне қатысты  оқытушының талаптарын ашық 
түрде елемеу; 
- сабақ уақытында мобильдік телефон арқылы сөйлесу; 
- аудитория тазалығы бойынша ОӘБ белгілеген талаптарын 
орындамау. 
 
 
ВСК бойынша ең жоғарғы балы  
Қорытынды емтиханға өтуінің ең төменгі  балы 
100 балл 
50 балл 
      Ескерту: сабаққа қатысуды бағалаудың критерииі 15% тең, сонда апта бойына сабаққа 
қатысуының бағалау балы 1% құрайды.  
Қорытынды баға 
Қорытынды  баға  қоярда  аралық  бақылаулар  мен  емтиханның  баллдары  есепке 
алынады. 
Қорытынды  баға  аралық  бақылаулардың  орташа  мәні  0,6-  ға  тең  салмақтық 
коэффициентке,  ал  емтиханда  алған  баллды  0,4  –ке  көбейтілетін  төмендегі  формуламен 
есептелінеді: 
5
.
0
5
.
0
2
2
1

E
R
R
U
 
мұндағы  
1

2
 - сәйкесінше бірінші және екінші рейтинг бағалары; 
                 

E
 емтихан бағасы (
100
0


E
). 
Әріптік баға мен оның баллмен алынған сандық эквиваленті кестеде көрсетілгендей 
дұрыс жауаптардың пайыздық мәні бойынша анықталады. 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
32 
 Баға 
Баллдардың 
сандық 
эквиваленттері 
Пайыздық мәні 
Қалыпты үлгі бойынша 
баға  
А 

95-100 
өте жақсы 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
  
В 

80-84 
Жақсы 
В- 
2,67 
75-79 
  
С+ 
2,33 
70-74 
  
С 

65-69 
  
С- 
1,67 
60-64 
Қанағаттандырарлық 
D+ 
1,33 
55-59 
 


50-54 
 


0-49 
Қанағаттандырарлықсыз 
 
ОҚЫТУШЫНЫҢ ТАЛАБЫ: 
1.
 
Дәрiстер мен зертханалық сабақтарға қатысу міндетті болуы керек. Студенттердiң 
өзiндiк жұмысы (СӨЖ)  тапсырмаларын компьютер залында,  әдебиетпен, кезеңдік 
басылымдармен  жұмыс,  Интернетте    материалдар  iздестiру,  аудиториядан  тыс 
уақытқа рефераттармен баяндамалар әзiрлеу, сонымен бiрге  ЭЕМ-да  тапсырмалар 
орындауында  болады.  Студенттердiң  өзiндiк  жұмысы  оқу  кестесi  шеңберiнен  тыс 
жүргiзiледi, дәрiс материалдарын бекітіп және  ұсынылған әдебиетпен танысу үшiн 
арналған. Студентке әр өзіндік жұмысты орындау үшін 2 апта беріледі. Әдебиетпен 
танысқан  соң  студент  таңдаған  тақырыпқа  реферат  жазуы  керек.  Семестрдің  2-ші  
аптасында  СӨЖ  бақылау  өтеді.  Студент  өзі  орындаған  жұмысты  қорғауы  тиіс. 
Бақылау формасы – рефератты қорғау.  
2.
 
Тапсырмалар  дәрiс  және  зертханалық  сабақтардың    тақырыпқа  сәйкес  өтуi 
бойынша  беріліп,  СОӨЖ  қабылдауға  берілген  уақытында  қабылданады.  СӨЖ  
немесе  лабораториялық  сабақ  тапсырмасын  орындамаған  студент  оларды  келесi 
тақырыпқа  өткенге  дейiн  жан-жақты  зерттеп  тапсыруы  керек.  Семестрде  аралық 
бақылау екi рет жүргiзiледi.  
3.
 
Сабаққа  келмеген  студенттер  СӨЖ  уақытында    өтеп,  оқытушыға  тапсыруы  тиіс.  
Оқытушы тек толық орындалаған  лабораториялық  жұмысты ғана  есепке алады. 
Сабақтың  1/3  бөлігін  себепсіз  қалдырған  студент  емтиханға  жіберілмейді. 
Зертханалық сабақтары өтемеген студенттер балдарын жоғалтады.  
4.
 
Сабаққа кешікпеу. Сабаққа екі рет кешіккен  (10 минуттан астам)   бір рет сабақта 
болмағанға теңестіріледі.  
5.
 
Себепсіз аудиториялық сабақтарды жібермеу. Ауырған жағдайда справка көрсетуі 
тиіс.  
6.
 
Студент  білімінің  қорытынды  бағалары  Қазақстан  Республикасының  орталық 
атқарушы мекемесінің білім саласындағы бұйрығымен   бекiтiлген балдық әрiптiк 
жүйе бойынша бағаланады.  
Аудиториялық сабақтардағы мінез-құлық ережелері 
Сабақ уақытында өзге істермен айналысуға БОЛМАЙДЫ, атап айтқанда: 
-мобильдік телефонмен қолдануға; 
-музыка тыңдауға; 
-тамақ ішуге, сағыз  шайнауға; 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
33 
-газеттер мен журналдар оқуға және солармен байланысты істерді жасауға
-өзге тақырыптарға бір бірімен сөйлесуге; 
-ойнауға. 
Үзiлдi-кесiлдi рұқсат етiлмейдi
-проводпен кабельдерге тиісуге; 
-рұқсатсыз  компьютерге диск салуға; 
- рұқсатсыз бағдарламаларды орнатуға; 
-сабаққа тамақпен сусындарды алып кіруге; 
- оқытушының рұқсатынсыз компьютерді қосуға, өшіруге.  
Аудиториялық сабақта мінез-құлық ережелерін  бұзған студент сабақтан шығарылады
. 
 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
34 
Кафедра отырысында 
БЕКІТІЛДІ    
«Ақпараттық технологиялар» кафедрасы 
«Тұран» Университет» мекемесі 
Хаттама №12  « 7  »  06  2012 ж.    
Кафедра меңгерушісі 
___________Түсіпова С.А.
 
 
ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ МЕН ӨТКІЗУ ГРАФИГІ  
1. СӨЖ өткізу графигі 
№ 
Тақырып атауы 
 
 
Апта  
 
 
Жұмы
с түрі 
Еңбек 
сыйым
дылығ
ы 
 
Қорғау 
формасы 
Өткізу 
уақыт
ы 
(апта) 
к 
с 
к 
с 
к 
с 
1. 
ЭЕМ-ның  тарихи  деректері  және 
архитектурасы. 


Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 


2. 
Санау 
жүйелері. 
Бір 
санау 
жүйесінен  екінші  санау  жүйесіне 
ауысу тәсілдері. 


Есеп  

 

Есеп 
шығарып 
көрсету 


3. 
Компьютердің 
құрылғылары. 
Аппараттық жабдықтар. 


Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 


4. 
Қазіргі  замандағы  программалық 
құралдар.  Программалау  жүйесінің 
программалық, 
тілдік 
және 
информациялық 
жабдықталуы. 
Компиляторлар 
және 
интерпретаторлар. 
Стандартты 
программалар. 


рефера
т 

 

Презентаци
ямен 
баяндау 


5. 
Компьютердің 
қосымша 
құрылғылары (пернетақта, принтер, 
тышқан). 


Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 


6. 
Дербес 
компьютердің 
негізгі 
бөліктері және олардың мақсаты. 


рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 


7. 
Программалауға 
кіріспе. 
Алгоритмдер 
(типтері, 
қасиеті, 
3-4 

рефера
т 


Презентаци
ямен ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
35 
бейнелеу  әдістері).  Алгоритмдік 
құрылымдар. 
Программалауды 
үйрететін  тілдерді  шолу,  жалпы 
бағыттағы программалау тілдері. 
баяндау 
8. 
Негізгі 
алгоритмдер. 
Есеп 
шығарудың  негізгі  программалық 
нәтижелі 
схема. 
Массивтерді 
өңдеудің 
негізгі 
алгоритмдері. 
Тізбектерді 
өңдеудің 
негізгі 
алгоритмдері. 
Деректердің 
ақпарттық  құрылымдары  туралы 
жалпы мағлұмат. Есепті тиімділеу. 
5-6 

рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 


9. 
MS Word редакторы туралы негізгі 
мағлұматтар (жаңа құжатты 
даярлау, символдарды форматтау). 
Тексттік документті құру. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


10. 
Кестелерді даярлау және түзету. 
Кесте жолдарын басқару. 
Ұяшықтарды бөліктерге бөлу. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


11. 
Формулалар редакторы. 
Формуланы форматтау. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


12. 
MS Excel кестелік процессоры. 
Ұяшықтардағы мәліметтер (кітап, 
парақ, ұяшық). 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


13. 
MS Excel -де диаграммаларды 
даярлау. Диаграммаға өзгерістер 
енгізу. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


14. 
MS Excel-де аналитикалық 
геометрия есептерін шығару 
жолдарын қарастыру. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


15. 
MS Excel-ді сызықтық алгебра 
есептерін шеше білу. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


16. 
MS Excel кестесінде берілгендер 
қорымен жұмыс. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


17. 
MS Excel-де мәліметтерді іздеу, 


Тәжри
белік 


Жұмысын ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
36 
сүзгілеу және графигін тұрғызу. 
жұмыс 
қорғау 
18. 
MS Access-тегі кесте құру, 
кестеаралық байланысты құру 
режімдері. Конструктор режимі. 


Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 


19. 
Берілгендер қорын басқару жүйесі 
(БҚБЖ). Мәліметтер енгізу әдісі 
арқылы кесте құру. 
10-
11 

Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 
11  4 
20. 
Power Pоint  - тұсау кесерді 
ұйымдастыру. Слайдтарға 
аннимацияларды қолдана білу. 
12 

Тәжри
белік 
жұмыс 


Жұмысын 
қорғау 
12  4 
21. 
Компьютерлік желілер, желілік 
және телекоммуникациялық 
технологиялар. 
12 

Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
12  4 
22. 
Желілік туралы жалпы мағлұмат, 
алдын-ала жағдай және 
компьютердің желілік әрекеттестік 
қажеттігілі. 
13 

Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
13  4 
23. 
Ақпараттық және сәйкес 
программалық қамсыздандыру. 
13 

Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
13  4 
24. 
Ауқымды және жергілікті желілер. 
Негізгі технологияларды, деректер 
тасымалдау әдістерін шолу. 
13 

Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
13  4 
25. 
Ақпараттық сақтандару және оның 
құрамдастыру. Ақпарат 
қауіпсіздігіне қауіптер және 
олардың топталуы. 
14 

Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
14  4 
26. 
Ақпараттық процеске рұқсатсыз 
кірісуден сақтану. Ұйымдастыру 
шаралары, инженерлі және де басқа 
ақпаратты сақтау әдістері. 
14 

Рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
14  4 
27. 
Жергілікті компьютерлік желілерде 
ақпаратты қорғау, антивирустық 
қорғаныс. Жасанды интелект 
жүйелері. 
14 

рефера
т
 


Презентаци
ямен 
баяндау 
14  4 
28. 
Интернет және электрондық пошта. 
Egov порталының мүмкіндіктері 
15 

рефера
т
 


Презентаци
ямен 
15  4 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
37 
баяндау 
29. 
Қазіргі замандағы жоғарғы деңгей 
тілдері: қысқа мінездеме, негізгі 
түсініктер. 
15 

рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
15  4 
30. 
Объектіге бағытталған 
программалау технологиясы. 
15 

рефера
т 


Презентаци
ямен 
баяндау 
15  4 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет