Жылдың қазан айынан шығадыжүктеу 6.34 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата31.03.2017
өлшемі6.34 Mb.
  1   2   3   4

Қ

. И. СƏТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  ГАЗЕТІ

ГАЗЕТА  КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА им. К. И. САТПАЕВА

2000  жылдың 

қазан айынан шығады

№7 (103)


қазан,

2010 жыл


РУХАНИЯТ. АДАМГЕРШІЛІК. САМҒАУ.        РЕАЛЬНОСТЬ. АНАЛИЗ. СТРАТЕГИЯ.

Құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар!Сіздерді  Мұғалім  күнімен  шын  жүректен  құттықтаймын!  Әрине,  бұл  мерекенің  күзде  аталып  өтуі  кездейсоқ 

жағдай  емес.  Бұл  адам  рухының  көтеріліп,  жыл  бойы  сіңірген  еңбегінің  жемісін  жинайтын  кез.  Егер  де  диқан  өзінің 

маңдай  терімен  өсірген  алтын  дәнін  жинаса,  мұғалім  өзінің  шәкірттеріне  жүрек  жылуымен  білім  нәрін  себе  бастайды. 

Мұғалім  күнделікті  қызметінде  рухани  байлықты,  ұлттық  құндылықтарды  көздің  қарашығындай  сақтауға, 

адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыруға  бар  күш-жігерін  жұмсайды.  Ең  алдымен  ұстаз  өзінің  ісімен, 

өзінің  сөзімен  тәуелсіз  еліміздің  болашағын  ойлайтын,  Отан  беріктігін  қорғайтын  білімді  ұрпақ  тәрбиелейді.

Бүгінде  заман  өзгеруде,  соған  сәйкес  мектеп  өмірі  де  өзгеруде.  Әр  кезеңде  қоғам  біздің  алдымызға  уақыт  талабына 

сай  болуы  үшін  жалпыұлттық  деңгейдегі  жаңа  да  күрделі  міндеттер  қоюда.  Егер  де  әрбір  педагогикалық  ұжым 

ең  жоғары  талаптарға  жауап  беретін  білім  беру  моделдері  мен  технологияларды  қолданып,  мақсатты  түрде 

жұмыс  істесе,  онда  біз  дәуірдің  ағымынан  қалмайтын  боламыз.  Сонда  ғана  қазақстандық  білімді  жоғары  сапалық  деңгейге  көтереміз. 

Мұғалім  еңбегі  адамзат  қызметінің  өте  маңызды  да  күрделі  түрі  екені  даусыз,  ол  терең  білім  мен 

үлкен  шеберлікті,  жүрек  жылуы  мен  күш-жігерді,  тіпті,  уақытпен  санаспай  еңбек  етуді  қажет  етеді. 

Сіздерге  шын  жүректен  денсаулық  пен  барлық  жақсылықты  тілеймін!  Алға  қойған  мақсаттарыңыз  орындалып,  ой-

жоспарларыңыздың  жүзеге  асуына  тілектеспін.  Ұрпақ  тәрбиесі  жолында  жүрген  құрметті  әріптестер,  мерекелеріңізбен!

 

                                                                                                                                                                                            

Бақытжан Жұмағұлов,  

                                                                                                                                                                                           Білім және ғылым министрі.

  

  

(«Егемен Қазақстан», 2-қазан, 2010 ж.)              

Ұрпақтың ұлы жолында жүргендер

Университетіміздіѕ 

тыныс-тіршілігін, 

оќуда,  спортта,  мəдени,  рухани  ґмірінде, 

əлеуметтік  даму  баєытында,  жалпы,  оќу  ор-

нын жаѕа їлгідегі инновациялыќ элиталы білім 

ордасына  айналдыру  баєытындаєы  атќарылып 

жатќан  сан-салалы  жўмыстарды  кґрсетуде, 

оќырмандарына  жеткізуде  «РАС»  газеті  ґмір 

айнасына айналып отыр. Алдына ќойєан баєыт-

баєдары айќын бўл басылым студент жастарды 

елін, туєан жерін, Отанын сїюге тəрбиелеуде, 

ўлттыќ  рухыныѕ  биік  болуына,  адамгерші-

лік  асыл  ќасиеттерді  бойына  дарытуына,  са-

налы,  білікті,  ґнегелі,  мəдениетті,  жан-жаќты  жетілген  наєыз  азамат 

болып  ґсуіне  рухани  кґмекші  аќпарат  ќўралы  болып  келе  жатќаны  сґзсіз. 

Сондыќтан, университет айнасына айналєан «РАС» газетініѕ редакциялыќ 

шыєармашылыќ ўжымын басылымныѕ шыєа бастаєанына 10 жыл толу мере-

кесімен шын жїректен ќўттыќтаймын! Творчестволыќ табыс тілеймін! Бўл 

сонымен ќатар, ЌазЎТУ-дыѕ барлыќ ўжымы мен студенттер ќауымыныѕ 

да ортаќ мерекесі! Ґсіп, ґркендеп, гїлдене берейік! Ќуаныш ќўтты болсын!Ізгі тілекпен, ректор Ж.Әділов

« Р А С »

 

Г А З Е Т І Н Е-

1 0


  Ж Ы Л !

Баршаныѕ ортаќ мерекесі

Студент 

кезім-


де 

дәл 


бүгінгідей 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

мүмкіндік болған жоқ. Қазір не көп, баспасөз   көп. Жазғаның шығады. 

Әсіресе,  сәтті  мақалалар  жазсаң  мүйізі  қарағайдай-қарағайдай 

басылымдардың өзі таласып қалады. Соңғы онжылдықта жоғары оқу 

орындарының басылымдарының көпшілігі күнделікті шығатын үлкен 

басылымдармен иық теңестіретінді шығарды. Әрине, шығармашылық 

шеберлік, көркемдік деңгейімен олар көпжылдық тәжірибесі бар алып 

басылымдармен  де  бәсекелесуге  талаптанады.  Солардың  қатарында 

“РАС” газеті де бар. “РАС” қысқарған сөз болғанмен, қазақтың шындық, ақиқат сөздерінің 

синонимі. Бұл - студенттердің, жастардың сүйікті газеті. ХХІ ғасырға аяқ басар кезде дүниеге 

келген басылымнан қазіргі жан-жақты, ғылыми, өндірісі шарықтап дамыған заманда оқырман 

ерекше  аяқ алысты, жаңашылдықты көргісі келетіні анық. Он жыл бір жағынан көп, бір жағынан 

аз уақыт тәрізді. Ол газет ұжымына байланысты. Тәжірибесі мол кадрлар газетті гүлдендіреді.

Бұл  жерде  республикалық  жоғары  оқу  орнына  тән  басылым  дегенге  ешқашан  тірел-

мейді.  Мәселен,  “РАС”  газетінде  аты  республикаға  танымал,  шебер  журналистер  жұмыс 

істейді. Сондықтан “РАС”-тың мықты басылым болуы заңды. Мен оны үнемі оқып отыра-

мын. Тұшымды мақалалар жиі шығады. Газеттің ұтып тұрған бір тұсы оқырмандарды, сту-

денттерді  жиі  тартуы.  Олар  қарапайым  оқырманның  ойын 

дөп  басады.  Тағы  бір  ұтып  тұрғаны  басылым  жан-жақты 

тақырыпты  қаузайды.  Қысқасы,  “РАС”  оқырман  көңілінен 

шығып  тұр.  Мерейтой  құтты  болсын,  жазар  көбейсін!

   

 

ЖАЗАР КҐБЕЙСІН ! Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық 

техникалық университеті биылғы жылы 

оқуға 46 мамандық бойынша талапкерлер қабылдады. 

Осы    мамандықтар  бойынша  республикалық  жоғары 

оқу  орындарының  күндізгі  бөлімдеріне  10966  мем-

лекеттік  оқу  гранты  бөлінді,  оның  6565-і  мемлекет-

тік тілде оқитын шәкірттер үшін берілсе, 4401-і орыс 

тілінде  оқитын  талапкерлерге  арналды.  Сонымен 

қатар, биыл кәсіби білім беру үшін 150 орын бөлінді. 

ҚазҰТУ-да  оқығысы  келген  талапкерлер  қатары 

жыл сайын артып келеді. Биыл бағы жанған 2277 талап-

кер мемлекеттік оқу гранттарын жеңіп алып, ҚазҰТУ-

дың студенті атанды. Білім және ғылым министрлігінің 

шешімімен университетімізге  қосымша 8 грант берілді. 

Осы  жаңа  оқу  жылында  университетімізде  за-

ман  талабына  сай  жаңа  мамандықтар  ашылды.  Атап 

айтар  болсақ:  5В073700  –  «Пайдалы  қазбаларды 

байыту»,  5В073800  –  «Материалдарды  қысыммен 

өңдеу  технологиясы»,  5В074600  –  «Космостық  тех-

ника  және  технология»,  5В090900  –  «Логистика». 

Биылғы 

жылы 


оқуға 

қабылданған 

талапкерлердің  ішінде  дарынды  да  талантты,  бі-

лімді  жеткіншектер  жеткілікті.  22  студент  «Ал-

тын  белгі»  иегері  болса,  13  студент  –  халықаралық 

және  республикалық  олимпиадалардың  жеңімпазы. 

Ректорымыз,  академик  Ж.М.  Әділовтің  шеші-

мімен  биыл  су  тасқынынан  зардап  шеккен  аудан-

дардан  келген  талапкерлер  мен  Үшқоңыр  мектебі 

түлектеріне  барлығы  13  грант  бөлінді.  230  талапкер 

ауылдық квотамен түссе, 67 оралман, 4 мүгедек және 

17  жетім  талапкерлерге  де  жеңілдіктер  жасалды. 

Осындай  басқа  да  студенттерге    университет  та-

рапынан  әлеуметтік  қамқорлық  көрсетіліп  жатыр. 

Тау-кен  институты  биыл  1-курсқа  440  студент 

қабылдап,  жоғары  көрсеткішімен  көзге  түсті.  Екінші 

орында  Автоматика  және  телекоммуникациялар    ин-

ституты тұр (401 студент). Мұнай және газ институты– 

388, Машинажасау институты 367 студент қабылдады. 

Ал  географиялық    көрсеткіштерге  тоқталсақ, 

талапкерлердің  оңтүстік  облыстардан  көбірек  келге-

ні  байқалады.  Мысалы,  Алматы  облысынан  -18,7%, 

Оңтүстік Қазақстан облысынан – 22,2%, Жамбыл обылы-

сынан – 8,3%, Қызылорда обылысынан – 7,6%, Алматы 

қаласынан түскен студенттердің саны 15,1% -ды құрады. 

ҚазҰТУ  жанындағы  колледжде  биылғы  жылы  9 

және 11 сыныптардан кейін қабылдайтын 19 мамандық 

ашылды.  Бұл  дегеніміз  колледж  қабырғасында 

мамандықтың  әліппесін  үйренген  оқушы  өз  білі-

мін  университетімізде  жалғастыра  алады  деген  сөз. 

Жақсы 

оқыған 


талапты 

жастарға 

білі-

мін  ары  қарай  жалғастыру  үшін  магистратураға және  PhD-ға  түсуге  мүмкіндік  бар.  Бір  сөзбен 

айтсақ,  талапты  шәкіртке  қашанда  жол  ашық. Ертай  АЙҒАЛИҰЛЫ,

Халықаралық

“Қазақстан-ZAMAN” 

 газетінің бас редакторы.

 Құттықтаймыз

 Құттықтаймыз

!

Талаптыларє

а жол ашыќ

 Келешекке – кепілдік

 Келешекке – кепілдік

 Келешекке – кепілдік

 Келешекке – кепілдікӘ.ТҰРДАЛИЕВ,

Қабылдау комиссиясының

 жауапты хатшысы

 Құттықтаймыз

 Құттықтаймыз

!

(«РАС» газетіне қатысты материалдарды 4-5 беттерден оқи аласыздар)

   

 

    

Ынтымаќтыќ байланыстар жаѕа кґкжиек ашады

Ынтымаќтыќ байланыстар жаѕа кґкжиек ашады

2

Департамент  организации  учебного  процес-са    был  создан  в  марте  месяце  2010  года.  Основ-

ными  задачами  департамента    являются:  орга-

низация  и  совершенствование  учебной  работы  в 

университете;  комплексная  оценка  обеспеченности 

учебного  процесса  методическими  разработками;  ко-

ординация  деятельности  факультетов  и  кафедр  по 

учебной работе; анализ содержания учебного процес-

са, контроль внедрения прогрессивных технологий на 

кафедрах; совершенствование учебных планов, выра-

ботка  рекомендаций  по  рациональному  использова-

нию аудиторного фонда и учебного бюджета времени. 

Департамент состоит из двух отделов: отдела орга-

низации учебного процесса и отдела обеспечения ла-

бораторных баз. 

Функциональными  обязанностями  департамента 

являются: разработка положений и приказов по орга-

низации учебного процесса в университете; экспертиза 

и согласование разрабатываемых кафедрами и факуль-

тетами  учебных  планов;  разработка  и  планирование 

учебной нагрузки; разработка мероприятий по внедре-

нию  в  учебный  процесс  инновационных  технологий; 

контроль  выполнения  норм  недельной  нагрузки  сту-

дентов  с  учетом  самостоятельной  и  контролируемой 

самостоятельной работы; планирование и расчет учеб-

ной нагрузки кафедр, расчет потребности кафедраль-

ных штатов профессорско-преподавательского состава 

и  учебно-вспомогательного  персонала;  контроль  рас-

пределения и выполнения учебной нагрузки на кафе-

драх;  учет  почасовой  работы;  разработка  и  согласо-

вание  графика  учебно-производственного  процесса  в 

университете; анализ результатов текущей аттестации 

студентов,  итогов  экзаменационных  сессий,  отчетов 

председателей  государственных  аттестационных  ко-

миссий (ГЭК); составление учебных расписаний (семе-

стровых, сессий, лекционных недель, зачетных недель, 

защиты дипломных проектов и др.); контроль состоя-

ния учебно-лабораторного фонда университета.

В последние годы в университете проводится опре-

деленная работа по внедрению инновационных мето-

дов  обучения.  Созданы  банки  компьютерных  тестов 

(обучающих, контролирующих, тематических, рубеж-

ных, дисциплинарных), подготовлены и используются 

обучающие мультимедийные программы, созданы ка-

федральные видеотеки учебных фильмов, в том числе 

на английском языке. Использование инновационных 

методов позволило качественно изменить содержание 

обучения,  стимулировать  и  активизировать  познава-

тельную  активность  студентов,  развивать  высокую 

степень самостоятельности в изучении и применении 

знаний. За этот период департамент проделал следую-

щую работу: в марте месяце  была организована работа 

итоговой  Государственной  аттестационной  комиссии 

по специальностям Института нефти и газа и Инсти-

тута информационных технологий. По утвержденному  

графику работы ГАК была проведена проверка профи-

лирующих кафедр и подготовлен отчет о работе ГАК. 

Была  проведена  работа  по  формированию  заявки  на 

открытие курсов по кафедрам. Также была организо-

вана  запись  студентов  на  курсы  в  режиме  онлайн  по 

индивидуальным планам. Так как запись студентов на 

новый учебный год   была организована в этом году  

в качестве эксперимента, индивидуальные планы сту-

дентов корректировались  отделом организации учеб-

ного процесса вместе с эдвайзерами.  Департаментом 

была проведена работа по дополнительной записи на 

все  виды  практик  всех  курсов.    По  записи  студентов 

был  произведен  расчет  часов.  В  конце  июня  депар-

таментом    была  проведена  работа  по  утверждению 

штата  и  качественного  состава  ППС.  За  этот  период 

департаментом были выпущены следующие приказы: 

темы  дипломных  работ  по  дневному  и  заочному  от-

делениям, о нормах времени для расчета учебной на-

грузки,  расписание  ГАК  по  защите  ДП  (ДР),  график 

учебного процесса и приказ о закреплении дисциплин.                                                                                    

Уже  предварителные  итоги  работы  департамента 

по мнению ППС вуза, свидетельствуют о своевремен-

ности и крайней необходимости его создания. Значи-

тельно  улучшены  и  усовершенствованы  подходы  и 

пути  решения  вопросов  организации  качественного 

учебного процесса в нашем университете.    Ауезхан ТУРДАЛИЕВ,

  директор Департамента                                                                                     

организации учебного                                                                                            

   процесса, д. т. н.

Д е п а р т а м е н т 

организации 

учебного процесса

В ногу со временем

В ногу со временем

В  современном  мире  роль  иностранного  языка 

в  подготовке  специалистов  технического  профиля 

очень  велика.  Знание  иностранного  языка  способ-

ствует  более  успешной  интеграции  образователь-

ной  системы  республики  в  международное  образова-

тельное пространство. Этому в значительной степени 

способствует международное  сотрудничество с зару-

бежными вузами-партнерами. Иностранный язык  вы-

ступает  в данном контексте как средство реализации 

профессиональной    деятельности,  привлечения  ино-

странных  специалистов в казахстанские вузы, создает 

условия  для  академической  мобильности  студентов, 

а также для увеличения числа стажировок и обменов. 

Но для  студента все эти  возможности смогут вопло-

титься в жизнь лишь при одном  условии – отличном 

владении  иностранным языком, а лучше несколькими. 

В рамках дополнительного соглашения о стратеги-

ческом партнерстве между Казахским национальным 

техническом    университетом  имени  К.И.  Сатпаева  и  

Томским  национальным исследовательским политех-

ническим  университетом  (от  20.01.2010  г.)  7-8  октя-

бря    в  КазНТУ  имени  К.И.Сатпаева  на  базе  кафедры 

иностранных  языков  Института  высоких  технологий 

и устойчивого развития  был  проведен первый  меж-

дународный  научно-практический  семинар  на  тему: 

«Иноязычная  подготовка  выпускника  технического 

вуза. Опыт и перспективы преподавания Казахстана  и  

России».    Целью проведения международного научно-

практического  семинара  является  обмен  опытом  пре-

подавателей иностранных  языков   современными  ме-

тодами и приемами организации процесса обучения и 

внедрение современных технологий в практику обуче-

ния иностранному языку: мультимедийные обучающие 

программы, электронные ресурсы, а также  повышение 

профессиональной  компетентности  преподавателей.

В  работе  семинара  участвовали  представители 

следующих  вузов    Казахстана:  КБТУ,  KIMEP,  КАУ, 

АУЭиС,  «Кайнар»,  «Туран»,  Университет    между-

народного  бизнеса  и  др.  Гостями  семинара  были  за-

меститель  директора  Института  международного 

образования  и  языковой  коммуникации,  заведую-

щая кафедрой английского  языка ТНИПУ, к.п.н., до-

цент  Л.В  Малетина.  и    к.п.н.,  доцент  Е.Н.  Сунцова 

Участники  семинара  слушали  доклады  своих 

коллег,  обменялись  мнениями  по  вопросу  внедре-

ния  современных  технологий    обучения  иностранно-

му  языку  в  техническом  вузе.  А  также  проводились 

презентации,  мастер-классы,  беседы  за    круглым 

столом,  неформальные  беседы.  Во  время  работы  

семинара участники и гости имели возможность озна-

комиться  с  научно-методическими    трудами    пре-

подавателей  вышеуказанных  технических  вузов  и 

с    выставкой    учебной  литературы    ведущих  между-

народных  издательств  «Macmillan»  и  «Longman». 

По  итогам  работы    семинара    были  приняты  кон-

кретные решения о дальнейшем сотрудничестве в сфе-

ре иноязычной подготовки  специалистов технических 

вузов,  а  именно,  участие  в  международном  проекте 

«Межгосударственный фонд гуманитарного  сотрудни-

чества государств – участников СНГ» и проведении ин-

тернет-олимпиад, интернет-конференций и форумов по  

иностранному языку для студентов КазНТУ и ТНИПУ.Н. САРСЕК

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃΠÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

 Международное сотрудничество

 Международное сотрудничество

 Международное сотрудничество

 Международное сотрудничество

 Международное сотрудничество

 Международное сотрудничество

Қазан  айының  15-і  күні  университетіміздің 

ректоры 

Ж.М.Әділов 

Германияның 

Бохум 


қаласындағы  Қолданбалы Ғылымдар университетінің 

өкілдерімен  кездесті.  Осы  жылдың  маусым  айында  

университетіміздің  автоматтандыру  және  басқару, 

геология  және  пайдалы  қазбаларды  іздеп  табу,  тау-

кен  ісі,  мұнай-газ  ісі,  материалтану  және  жаңа  ма-

териалдар  технологиясы  мамандықтары  бойынша 

Германияның  ASIIN  Агенттігінен  халықаралық  ак-

кредитациядан  өтуі  осындай  кездесуге  түрткі  болды.

Германия  өкілдерін  Қолданбалы  Ғылымдар 

университетінің 

ректоры 

Юрген 


Крешманн 

бастап  келді.  Екі  жақтың  басшылары  ғылым  және 

білім  бағытында  ынтымақтастық  байланыс  орна-

ту  жөніндегі  меморандумға  қол  қойды.  Олар  ал-

дымен  өздері  басқарып  отырған  университетте-

рі  туралы  оның  өсіп,  өркендеу,  дамуы  жөнінен 

қысқаша хабардар етті. 126 жылдық тарихы бар Гер-

мания  университетімен  мұндай  ынтымақтық  бай-

ланыс  өзінің  нәтижесін  береді  деп  сенуге  болады.

Кездесуге  Германияның  Алматы  қаласындағы 

Бас Консулы Герольд Амелунг, ДААД Орталығының 

(немістің 

Академиялық 

алмасулар 

қызметі) 

өкілі  Эва  Портис  және  басқалар  қатысты.

Қонақтарға 

қазақы 


дәстүрмен 

иықтарына 

шапан 

жабылып, сый-сияпат 

көрсетілді.

 

 

  

 

  

 

   Марат СӘРСЕНҰЛЫ

МЕМОРАНДУМЄА        

ЌОЛ ЌОЙЫЛДЫ

Халықаралық байланыстар

Халықаралық байланыстар

Халықаралық байланыстар

В ногу со временем


     

  Ґз тіліѕді біл, ґзге тілді ќўрметте

  Ґз тіліѕді біл, ґзге тілді ќўрметте

  Ґз тіліѕді біл, ґзге тілді ќўрметте

3

Биылғы  оқу  жылының  басында  жылдағы  дәстүр бойынша  Қазақ  тілі  кафедрасы  оқытушыларының 

ұйымдастыруымен 

Қ а з а қ с т а н 

Республикасының 

П р е з и д е н т і 

Н.Ә.Назарбаевтың 

1998  жылдың  22 

қыркүйегінен  бастап 

осы  күн  “Қазақстан 

халықтарының  тілде-

рі”  күні  ретінде  ата-

лып  келе  жатқанына 

орай 

университе-тімізде  тілдер  ме-

рекесіне 

арналған 

“Біздің достығымыз – бірлікте” атты кеш болып  өтті.

Тіл қай ұлтта, қай елде болмасын  қастерлі, құдіретті. 

Тіл  байлығы  –  әрбір  елдің  ұлттық  мақтанышы.  Де-

мек, әр адам ана тілін көзінің 

қарашығындай  сақтауы  тиіс. 

Ұлт  болған  жерде  тіл,  тіл 

болған  жерде  оның  мәселесі 

де  болады.  Тіл  тек  қатынас 

құралы емес. Ол –  халықтың 

жүрегі,  жаны,  ділі,  діні, 

мақсат-мүддесі,  ой-арманы, 

болмыс  тірлігі.  Сондай-ақ, 

тіл  тарих  тереңіне  бойлатып, 

өнер  мен  мәдениеттің  кәусар 

бұлағына сусындататын, руха-

ни әлеміміздің сарқылмас қазынасы. Тілдер мерекесі-

не арналған   кеште жүргізуші   Шәмші Қалдаяқовтың 

“Менің Қазақстаным” әнұранын   залдағы  қонақтар, 

оқытушылар  және  студенттермен  қосыла  бастап 

кетті.    Қазақ  тілі  кафедрасының  меңгерушісі,  про-

фессор  Гүлбаршын  Тұрсынқызы  студенттер  мен 

оқытушыларды      тіл    мерекесімен          құттықтап, 

сөз 


сөйледі.

Бұл 


мере-

кеде  орыстілді 

бауырлас 

ұлт 


өкілдері  белсене 

қатысып,  мемле-

кеттік тілде және 

өз ана тілдерінде 

өлеңдер  оқып, 

би  билеп,  ән 

айтып,  күй  тар-

тып,  өздерінің 

белсенділікте-

рін 


танытты.  

Белгілі  ақын-жазушылардың  тіл  туралы  өлеңдерін 

жатқа  айтып,  тіл  туралы  монологтар  оқылды.

Мұнай-газ  институтының  1-курс  студенті  Ле-

онид  Горбошко  “Родной  великий  наш  язык”  атты 

өзінің  авторлық  өлеңін,  осы  аталмыш  институттың 

1-курс  студенттері  Янис  Сапаниди,  Гехо  Алуев,  Лео-

нид  Горбошколар  мемлекеттік  тілде  және  өз  ана  тіл-

дерінде  өлең  оқып,  көрермендердің  көңілін  өздеріне 

аударды.  Экономика  және  бизнес  институтының 

1-курс  студенті  Әсем  Файзуллина  француз  тілін-

де  “Лана  Фабиан  летайше”  әнін  және  Мұнай-газ 

институтының  1-курс  студенті  Сандуғаш  Ахме-

това  гитараның  сүйемелдеуімен  нақышына  кел-

тіре  ән  шырқап,  студенттер  мен  оқытушылардың       

көңілін      бір  серпілтіп  тастады.  Бұл  салтанатты 

сәтте,  тіл  туралы  мақал-мәтелдер,  жаңылтпаштар 

оқылып,  әр  алуан  сайыстар  ұйымдастырылды. 

Үздік  шыққан  студенттерге  сыйлықтар  берілді.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет