02 басылым / издание 02жүктеу 6.71 Mb.
Pdf просмотр
бет9/38
Дата06.03.2017
өлшемі6.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38

Қаржы және 
менеджмент 
мектебі 
 

 

 

 

 

Базалық 
дайындық 
мектебі 
 

 

 

 

 

Мемлекеттік 
және 
қоғамдық 
саясат 
мектебі 
 

 

 

 

 

Міндеті  3.6.  Халықаралық  кәсіби  сертификаттау  талаптарына  сәйкес  білім  беру 
бағдарламаларының болуы. 
Кесте  36.  Халықаралық  кәсіби  сертификаттау  талаптарына  сәйкес  білім  беру 
бағдарламаларының саны. 
 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
Бакалавриат 

Магистратура 

 
Кесте 37. 
Бакалавриат 

 
2016-2017 оқу жылы: 
Есеп және аудит – АССА – Association of Chartered Certified 
Accountants; 
CAP, Certified Accounting Practitioner; 
- Логистика – EJ Log, European Junior Logistician (Операциялық 
логист); 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.63 
из 320 
 

 
2017 -2018 оқу жылы: 
Қаржы – деңгей CFA, Chartered Financial Analyst; 
-Экономика – СМА, Certified Management Accountant. 
Магистратура 

 
2016-2017 оқу жылы: 
Логистика – ES Log, European Senior Logistician; 
EM Log, European Master Logistican; 

 
2017-2018 оқу жылы: 
Қаржы – II деңгей CFA, Chartered Financial Analyst; 

 
2018-2019оқу жылы: 
Қаржы – III деңгей CFA, Chartered Financial Analyst; 
-  Экономика  –  CIMA,  Chartered  Institute  of  Management 
Accountants; 

 
2019-2020 оқу жылы: 
Есеп және аудит -  DipIFR, Diploma in international Financial 
Reporting.  
 
Мақсат  4.  Шетелдік  ЖОО  серіктестіктердің  бағдарламаларына  біріктірілген 
бағдарламалар үлесін өсіру. 
 
Міндет 4.1. Шетелдік ЖОО серіктестіктердің бағдарламаларына университеттің білім беру 
бағдарламаларын біріктіру. 
Кесте 38. Әр мамандық бойынша «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ білім беру 
бағдарламаларында шетелдік ЖОО-серіктестіктер пәндерінің үлесі. 
 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
Бакалавриат 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
Магистратура 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
PhD 

50% 
50% 
50% 
50% 
MBA 
40% 
40% 
40% 
40% 
40% 
DBA 
30% 
40% 
40% 
40% 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.64 
из 320 
 
7.2 БДФ жасау және дамыту 
7.2.1 Оқытудың инновациялық үлгісіне көшу (Базалық дайындау Факультеті және 
Мектептер)
 
 
Кесте 39 Базалық дайындау факультетінің тұжырымдамасы. 
Мақсаты 
Кәсіби бағдарламаларын меңгеру үшін сапалы базалық дайындауды 
қамтамасыз ету 
Қамтылуы 
Барлық мамандықтар 
Ұзақтығы 
Оқытудың бірінші 2 семестірінде, бакалавриаттың бірінші курсынан 
бастап 
Құны 
Барлық мамандықтар үшін бірыңғай 
Фокус 
 
Кәсіпкерлік  білімдерді  және  ойды  қалыптастыруды 
қалыптастыруға бағытталған оқыту  
-ассистент» үлгісі негізінде оқыту сапасы 
Базалық дайындаудың бірыңғай білім беру бағдарламасы 
конкурс  негізінде    AlmaU  мамандығын  таңдау  (мектептер 
арасында бәсекелестік, студенттер арасында бәсекелестік) 
SERVICE 
LEARNING 
негізінде  жеке  және  әлеуметтік-
адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру 
 
7.2.2 AlmaU мектептерін жасау және дамыту кезеңдері 
Мектеп – университеттің бәсекеге қабілеттілігін дамыту құралы. 
Мектеп белгілері: 

 
Ұлттық және халықаралық аккредитациялар, бағдарламалар рейтингтері; 

 
академиялық автономиясы;  

 
сапалы кадрлық құрамы; 

 
өзін-өзі ақтау; 

 
беделі және бренд –  университет сыртында; 

 
біліктілігін көтеру бағдарламалардың болуы;  

 
оқу және зерттеу лабораториялары;  

 
AlmaU мектептерінің ғылыми және білім беру беделі.  
 
Мақсаты  1.  Мамандарды  дайындау  толық  циклды  университет  мектептерін  жасау 
және дамыту (бакалавр – магистр – доктор – біліктілікті көтеру бағдарламалары). 
Міндеттері: 
1.1. Білім беру бағдарламаларын кеңейту арқылы университеттің жан жақтылығын жасау 
және нығайту.  
1.2.  Мектептерде  жаңа  маманданған  кафедраларды,  эксперименталды  базаларды, 
институттарды  және  лабораторияларды  ашу  арқылы  мамандарды  дайындау  сапасын 
көтеру. 
1.3.  Нақты  салаларда  университеттің  профессор-оқытушылар  құрамының  ғылыми  және 
эксперттік біліктілігін өсіру үшін базасын дайындау. 
1.4. Университеттің ғылыми-педагогикалық кадрларын қалыптастырудың және өндірудің 
тиімді жүйесін жасау. 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.65 
из 320 
 
1.5.  Университет  мектептеріне  автономияны  беру  арқылы  университетті  басқару 
тиімділігін көтеру. 
 
Кесте 40 AlmaU мектептерін жасау және дамыту кезеңдері 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-кезең                
2014-2015
•Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA);
•Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі (BSc, MBA);
•Құқық мектебі (BSc).
2-кезең                 
2015-2016
Экономика және сервис мектебі (BSc, MSc);
Қаржы және менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
•Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі (BSc, MBA);
•Құқық мектебі (BSc);
•Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA);
•Базалық дайындау факультеті (BSc).
3-кезең                  
2016-2017            
Экономика және сервис мектебі (BSc, MSc, PhD);
Қаржы және менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
Инженерлік менеджмент мектебі (BSc, MSc);
•Мемлекеттік және қоғамдық саясат және құқық мектебі (BSc, MSc, MВА);
•Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA,Global DBA);
•Базалық дайындау факультеті (BSc).
4-кезең               
2017-2018
•Қаржы және экономика мектебі (BSc, MSc, PhD);
•Менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
•Инженерлік менеджмент мектебі (BSc, MSc);
•Мемлекеттік және қоғамдық саясат және құқық мектебі (BSc, MSc, МВА, LLM);
•Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA,Global DBA );
•Базалық дайындау факультеті (BSc).
5-кезең
2018-2020
•Қаржы және экономика мектебі (BSc, MSc, PhD);
•Менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
•Инженерлік менеджмент мектебі (BSc, MSc);
•Мемлекеттік және қоғамдық саясат және құқық мектебі (BSc, MSc, MBA, LLM);
•Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA, Global DBA);
Public Health мектебі (BSc).
•Базалық дайындау факультеті (BSc).

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.66 
из 320 
 
Кесте 41. AlmaU мектептерінің жаңа мамандықтарын ашу 
Мектептер 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2020 
Мемлекеттік және 
қоғамдық саясат 
мектебі 
ЖМБ (BSc) 
Аймақтану (BSc) 
Қоғаммен 
байланыс(BSc) 
Мемлекеттік 
секторда менеджмент 
(МBА); 
Білім беруде 
менеджмент  (МBА); 
НПО менеджмент  
(МBА). 
 
 
 
Құқық мектебі 
Заң тану (BSc). 
 
 
 
Қаржы және 
Менеджмент мектебі 
Менеджмент  
(BSc, MSc, PhD) 
Маркетинг  
(BSc, MSc, PhD). 
Жобаларды басқару 
(MSc). 
Қаржы (BSc, MSc, 
PhD) 
Есеп және Аудит 
(BSc). 
Іскерлік әкімшілік 
ету (PhD) 
 Менеджмент  
(BSc, MSc, PhD) 
Маркетинг  
(BSc, MSc, PhD). 
Жобаларды басұару 
(MSc). 
Қаржы (BSc, MSc, 
PhD) 
Есеп және Аудит 
(BSc). 
Іскерлік әкімшілік 
ету (PhD) 
Арт-
Менеджмент(BSc) 

 - 
Экономика және 
Сервис(қызмет 
көрсету) мектебі 
Логистика (BSc, MSc). 
Экономика (BSc, 
MSc). 
Бағалау(BSc). 
МІҚҮБ (BSc). 
Логистика (BSc, MSc, 
PhD
Экономика (BSc, MSc, 
PhD
Бағалау(BSc). 
МІҚҮБ(BSc, MSc). 
Туризм (BSc). 

  
Базалық дайындық 
факультеті 
Ақпараттық жүйелер 
(BSc) 
бакалавриатта 
оқудың бірінші 3 
семестрі  
бакалавриатта 
оқудың бірінші 2 
семестрі 
бакалавриатта 
оқудың бірінші 2 
семестрі 
бакалавриатта 
оқудың бірінші 2 
семестрі 
Бизнес жоғары 
мектебі 
Іскерлік әкімшілік 
ету (MBA, DBA) 
Іскерлік әкімшілік 
ету (MBA, DBA), 
Global DBA 
Іскерлік әкімшілік 
ету (MBA, DBA), 
Global DBA 
Іскерлік әкімшілік 
ету (MBA, DBA), 
GlobalDBA, . PhD in 
English. 
Мемлекеттік, 
қоғамдық және құқық 
мектебі 
 
 
 
 
 
 
 

ЖМБ (BSc) 
Аймақтану (BSc) 
Қоғаммен 
байланыс(BSc) 
Мемлекеттік 
секторда менеджмент 
(МBА) 
Білім беруде 
менеджмент  (МBА) 
НПО менеджмент 
(МBА) 
Заң тану (BSc, MSc) 
ЖМБ (BSc) 
Аймақтану (BSc, MSc) 
Қоғаммен байланыс 
(BSc) 
Мемлекеттік 
секторда менеджмент 
(МBА) 
Білім беруде 
менеджмент  (МBА) 
НПО менеджмент 
(МBА) 
Заң тану                  
(BSc, MSc) 
Халықаралық құқық 
(BSc) 
ЖМБ (BSc) 
Аймақтану (BSc, MSc) 
Қоғаммен байланыс 
(BSc) 
Мемлекеттік 
секторда менеджмент 
(МBА) 
Білім беруде 
менеджмент  (МBА) 
НПО менеджмент 
(МBА) 
Заң тану                   
(BSc, MSc) 
Халықаралық құқық 
(BSc) 
Халықаралық 
қатынастар 
(BSc). 
LLM 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.67 
из 320 
 
Инженерлік  
менеджмент мектебі 
 
 

Бағдарламалық 
инженерия (BSc, MSc); 
Мәліметтерді талдау 
және BigData(BSc, 
MSc); 
Бағдарламалық 
инженерия (BSc, MSc); 
Мәліметтерді талдау 
және BigData(BSc, 
MSc); 
Бағдарламалық 
инженерия (BSc, MSc); 
Мәліметтерді  талдау 
және BigData 
(BSc, MSc); 
Инженерлік  экология 
(BSc, MSc) 
Қаржы және 
экономика мектебі 

 
 

Қаржы (BSc, MSc, 
PhD). 
Есеп және Аудит 
(BSc,MSc). 
Экономика (BSc, MSc, 
PhD). 
Бағалау (BSc). 
Әлемдік экономика 
(BSc) 
Қаржы (BSc, MSc, 
PhD). 
Есеп және Аудит 
(BSc,MSc). 
Экономика (BSc, MSc, 
PhD). 
Бағалау (BSc). 
Әлемдік экономика 
BSc MSc 
Менеджмент мектебі 

 
 
 
 
 
 

Іскерлік әкімшілік 
ету (PhD); 
Менеджмент 
(BSc, MSc, PhD); 
Маркетинг(BSc, MSc, 
PhD); 
Жобаларды басқару 
(MSc) 
Логистика (BSc, MSc, 
PhD) 
МІҚҮБ(BSc, MSc) 
Туризм (BSc, MSc) 
Арт-менеджмент 
(BSc) 
Әлемдік сауда (BSc) 
 Іскерлік әкімшілік 
ету (PhD); 
Менеджмент 
(BSc, MSc, PhD); 
Маркетинг(BSc, MSc, 
PhD); 
Жобаларды басқару 
(MSc) 
Логистика (BSc, MSc, 
PhD) 
МІҚҮБ (BSc, MSc) 
Туризм (BSc, MSc
Арт-менеджмент 
(BSc) 
Әлемдік сауда (BSc, 
MSc) 
 
Мақсат  2.  AlmaU  мектептерінің  стратегиясын  әзірлеу  және  оларды  жүзеге  асыру. 
Білім беру қызметтері нарығында ерекше өніммен позициялау. 
Міндеттер: 
1.1.  Алматы  Менеджмент  Университеті  мамандарды  дайындау  бағыттары  бойынша 
Қазақстанның  және  Еуразиялық  Экономикалық  Қоғамдастықтың  алдыңғы  қатардағы 
университет мектептерінің санына кіру. 
1.2. Мектеп қызметтерінің сәйкес бағыттары бойынша кәсіби қоғамдастықтармен, сондай-
ақ жұмыс берушілермен ынтымақтастықты нығайту.  
1.3.  Перспективті  бағыттар  шеңберінде  жүргізілетін  ғылыми  зерттеулердің  тиімділігін 
көтеру. 
1.4. Қазақстанда және шетелде Университет серіктестіктерімен өзара іс әрекет ету және әрі 
қарай серіктестік ету үшін, жаңа байланыстарды жасау үшін ықпал ету.  
Алматы  Менеджмент  Университетінің  мектептерін  жасау  және  дамыту  бойынша 
мақсаттарға жету үшін және жүзеге асыру үшін ендігі шаралар жүзеге асады: 
 
Кесте 42. AlmaU мектептерін жасау және дамыту бойынша мақсаттарға жету  және 
міндеттерін жүзеге асыру іс- шаралары 
Жоғары бизнес мектебі 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2020 
1. BlendedMBA 
2. AMBА қайта аккридитациялау және  
AACSB аккредитациялауға тапсырыс 
беру 
3. AACSB кіру және аккредитациялауға 
тапсырыс беру. 
1.  Global  DBA  және  DBA  for 
faculty 
2. Бизнес-кейстер Орталығын 
жасау. 
1. Үрдістерді жетілдіру, масштабтарды 
кеңейту. 
2.МВА қазақ тілінде. 
3. PhDinEnglish. 
4. БЖМ кеңес беру мектебін ашу. 
5. «Бизнес-көрісу» ұлттық жоба.  

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.68 
из 320 
 
4. МВА тыңдаушылары және бітірушілері 
үшін «Бизнес-көрісу» пилоттық жобаны 
жүргізу.  
5. EDSA докторанттары үшін жазғы 
бағдарламаны бастау. 
 
3.  БЖМ жанында 
халықаралық ғылыми 
лабораториясын ашу.  
4. 2020 жылға дейін 
НКАОКО бағдарламалық 
аккредитациясынан өту, ҚР 
МВА ең үздік білім беру 
бағдарламалар рейтингіне 
кіру. 
5.  Барлық  өкілеттіліктерде 
«Бизнес-көресу» жүргізу. 
 
 
 
Қаржы және менеджмент жоғары мектебі 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2020 
1. JamkUniversityofAppliedSciences 
(Финляндия) «Менеджмент/Кәсіпкерлік» 
бірлесіп majorandminor бағдарламаларын 
ашу 
2. АССА кәсіби аккредитация толық 
пакетін алу. 
3. «Менеджмент», «Қаржы» және 
«Маркетинг», «Есеп және Аудит» 
мамандықтары бойынша НКАОКО 
бағдарламалық ұлттық 
аккредитациясынан өту және алу. 
4. «Заң тану/Қаржы» majorandminor 
бағдарламасын жүзеге асыру. 
5. «Қаржы» (маг.) бағдарламасы үшін 
CFA сертификаттау. 
6. UniversityofNorthampton 
(Ұлыбритания) бірлесіп Erasmus 
академиялық мобильділік + бойынша 
бағдарламаларды жүзеге асыру. 
1. «Менеджмент/Қаржы» екі 
дипломдық бағдарламасын 
жүзеге асыру 
2. Бизнес-Кейстер бойынша 
Оқу-қолданбалы 
лабораториясын жасау.  
3. Менеджмент бойынша 
халықаралық ғылыми-зерттеу 
лабораториясын ашу. 
4. «Есеп және Аудит» 
мамандығы бойынша 
магистратура ашу. 
5. «Менеджмент» және 
«Жобаларды басқару» (маг.) 
бағдарламалары үшін 
PMI/PMBOK сертификаттау. 
 6. Шетелдік ЖОО жаңа екі 
дипломдық бағдарламаларды 
жүзеге асыру.  
1.«InternationalEntrepreneurship» 
бағдарламасы бойынша бірлесіп 
қазақ-британ магистратурасын ашу. 
2. «Қаржы/Заң тану» екі диплом 
бағдарламасын жүзеге асыру. 
3. «Есеп және Аудит/Заң тану» 
бағдарламасының majorandminor 
жүзеге асыру. 
4. Маркетингтік зерттеулер 
халықаралық ғылыми-зертте 
лабораториясын жасау.  
5. Симуляциялық аналитикалық және 
бизнес ойындар бойынша Оқу 
лабораториясын жасау. 
6. Есеп және Аудит зерттеулері 
бойынша халықарылқ ғылыми-зерттеу 
лабораториясын жасау. 
7. Студенттік бизнес инкубаторын 
жасау. 
Мемлекеттік, қоғамдық және құқық мектебі 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2020 
1. Мемлекеттік және қоғамдық саясат 
мектебін және Құқық мектебін 
Мемлекеттік, қоғамдық және құқық 
мектебіне біріктіру; 
2. Криминалистика лабораториясын ашу; 
 
1. Аймақтық дамыту 
Институтын ашу. 
2. «Заңгер-Қаржыгер» 
мамандығы бойынша 
majorandminor 
бағдарламасын жүзеге асыру. 
3. 2020 жылға дейін 
НКАОКО бағдарламалық 
аккредитациядан 
(бакалавриат) өту, 
корпоративтік құқық 
саласында ең үздік білім беру 
бағдарламалық рейтингіне 
кіру. 
4.  «Ұлт  жоспары  «100  нақты 
қадам»  бес  институционалды 
реформа 
шеңберінде 
ҚР 
Жоғары  сотымен,  ҚазБАР 
(Алматы  қ.  7  сот  базасы 
негізінде  –  01.07.2015  – 
01.01.2016г.) 
 
бірлесіп, 
«Сервис 
«Сот 
кабинет» 
пилоттық  жобаны  жүзеге 
асыру. 
5. 
Атырау 
қаласының 
Өкілеттілігінде 
Медиация 
1. Саяси кеңес беру мектебін ашу.  
2. Екі диплом берумен үш жақтық 
консорциум негізінде LLM  білім беру 
бағдарламасының шебер ханасын 
ашу. 
3. Заң клиникасын ашу.. 
4.  «Interlaw»  кеңес  беру  орталығын  – 
Халықаралық лабораториясын ашу. 
 
 
 
 
 

 
С-03.1.1-05-2016 
Алматы Менеджмент 
Университетінің 2015-2020 
жылдарға арнаған даму 
стратегиясы / Стратегия 
развития 
Алматы Менеджмент 
Университета 
на 2015-2020 годы
 
Күні/Дата 
22.02.2016ж./г. 
Басылым/Издание 
02 
Беті:стр.69 
из 320 
 
орталығын  ашу  және  қызмет 
ету 
(университетте 
және 
университет  өкілділіктерінде 
кеңес 
беру 
қызметтер 
портфелі 
– 
квазисоттық 
рәсімдер, аутсорсинг)  
Базалық дайындау факультеті 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2020 
1. Модульдік білім беру бағдарлаламасын 
әзірлеу және жүзеге асыру. 
2. Көптілді білім беруді дамыту.  
3. Шетелде білім беру модулі.  
4. Студенттерді және оқытушыларды 
сапалы таңдау. 
1. 80/20 қатынаста 
«стандарттық пакет» білім 
беру бағдарламасын жүзеге 
асыру.. 
2. major and minor 
бағдарламасын жүзеге асыру.  
1. 80/20 қатынаста шетелдік ЖОО 
серіктестіктерімен біріктірілген білім 
беру бағдарламаларын жүзеге асыру.. 
Экономика және сервис мектебі 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2020 
1. Лицензияны алу. 
2. Дуалдық оқытудың енгізу және жүзеге 
асыру.  
3. Көптілді білім беру. 
4. Аккредитацияға дайындалу және өту.  
5. Кейтерингтік қызметтерді және 
анимациялық шараларды ұйымдастыру 
бойынша орталықты жасау.  
6. Білімдерді басқару бойынша эксперттік 
орталықты жасау. 
7. majorandminor бағдарламасын жүзеге 
асыру.  
8. Бірлескен екі дипломды білім беру 
бағдарламасы.  
9. Шетел ЖОО серіктестерінде ПОҚ 
тағылымы және ПОҚ сектификаттау. 
1. Логистикалық кеңес беру 
Орталығын жасау. 
2. Ұлттық сертификаттау 
орталығын жасау.  
3. Студенттік жобаларды 
жүзеге асыру шеңберінде 
аналитикалық зерттеулерді 
жүргізу.  
4. Ғылыми-оқу 
лабораторияларын ашу (1) 
5. Оқу лабораторияларын 
ашу (шәй және шарап 
бөлмелері,  және қонақ үй 
бөлмелері). 
6. Лицензияны алу.  
Каталог: images -> uploads -> files
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі
files -> Іс әрекет уақыты!
files -> Ежегодной научно-практической конференции студентов и магистрантов
uploads -> Внедрение новых новых форм форм и и методов методов обучения обучения


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет