№47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдырPdf көрінісі
бет6/10
Дата22.12.2016
өлшемі19,06 Mb.
#15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Күлпараш  ИМАНҒАЛИЕВА.

Торғай селосы,

Жанкелдин ауданы.

Алқау  батыры

(Марқұм майдангер Әмірхан Жарасұлының Ұлы Отан соғысында  

көрсеткен ерліктері хақында)

12

29 сәуір  2015 жылЕрлік – елдің қасиеті,

Жүректілік – жігіттің қасиеті.

  

Бауыржан МОМЫШҰЛЫ.

ЖЕҢІС ЖЫРЛАРЫ

13

29 сәуір  2015 жылАдал адам Отанын сүйеді.

Отанға деген махаббатты өлшеуге болмайды.

Баубек БҰЛҚЫШЕВ.

Биік ұстар әр кезде ар-намысын,

Сарбазымыз, Отанның қорғанышы.

Қайсар жүрек, ел жанды қасиетің

Бабалардан мұра болып қалған ізі.

Қан мен жан, құны болған Жеңістің,

Арпалысып жалаң қолмен күрестің.

Қаһарлана жауға шапқан қазақтан,

Құты қашқан зұлым фашист немістің.

Қызыл кеңес, заманында ұқты кім?

Ерлерімнің бір төбелі шоқтығын.

Панфиловшы Бауыржан да нақ айтқан,

Шегінетін жердің артта жоқтығын.

Әлия мен Мәншүк қызы алаштың.

Білді ме екен туатынын ғажап күн.

Өжеттікпен жанпидалық еткені,

Таусылса екен дегені ме азап мұң.

Талғат болып көктен қаһар тастадың.

Сұлтан болып кеудемен оқ басқаның.

Қошқарбаев рейхстагқа сол күні,

Ту тіккенін мақтан етер жастарың.

Майдан алаң, кімді аяды, кім қалды.

Жесір-жетім қара мұңды жамылды.

Жақындатқан Жеңіс күнін ұрпаққа,

Аталардың қаны өзен болып ағылды.

Ұмытпайық тылдың да ардагерін,

Жеңіс үшін аянбай төккен терін.

Тартынып қалған жан жоқ, қарт пен бала

Жау аяғы баспасын деп туған жерін.

Жеңіс күнін тек қана күтпеңіздер.

Сый құрмет көрсетуді жүктеңіздер.

Ардагерін, Ұлы Отан соғысының,

Көре қалсаң, бас имелі өтпеңіздер.

Бейбіт күннің бағалайық қадірін,

Татулықты әнге қоссын әрбір үн.

Сіз бенен біз, нығайтайық әрқашан,

Қазағымның – ынтымағын, бірлігін.  

Қайрат БАЙКЕНОВ,

Семенов орта мектебінің 

мұғалімі.

Қостанай 

ауданы.

Әкем Бек Бейішұлы Ұлы Отан 

соғысы кезінде жылдағы еңбек 

майданының қажеттілігіне  ден-

саулық, күш-қуат, маңдай терін 

төгіп берген жандардың бірі бо-

латын. Ол кездің ер адамдарына 

нардың  жүгін,  әйелдеріне  белі 

майысса да қайтпас ердің жүгін 

көтере білген рухтың мықтылығы 

тән еді. Ана сүтін еміп өскен сәби-

лер – қазіргі үлкендер тобындағы 

әке-аталар, әже-аналар, ол заман-

ның кермек дәмін татып жетілген 

жандар. 

  Әкем Бек Бейішұлы шахтадан 

бастап әр салада еңбек етіп, кейі-

ніректе ауыл шаруашылығы са-

ласында тер төкті.  Шешелеріміз 

сүт сауып, майын алып, құрт дай-

ындап  дегендей    майдандағы-

ларға да, кейін елдің әл- ауқатын 

көтеруге  де қосқан үлестері зор 

болды.  Сол бір шақтан бір есте 

қалғаны  шешеміз  таңертеңгі 

сиыр саууға шыққанда, еңбектеп 

жүрген  Серік  Нүрекешов  екеу-

мізді аяғымыздан қостың кере-

гесіне  байлап  кетеді  екен.  Бір 

күні мен босанып кетіп, сырттағы 

есік алдында түнде құрт қайна-

тып қойған жер ошақтың толық 

сөніп бітпеген күліне түсіп кетсем 

керек-ті. Шырылдаған бала дауы-

сын естіп, жақын маңда сиыр са-

уып отырған Қаратай апамыз күл-

ге аунап жатқан мені шелегіндегі 

жаңа сауған сүтке малып-малып 

алып, аман сақтап қалыпты.

Ол  кездерде  киер  де,  ішер 

тамақ  та  мол  болмайтын. 

Бірақ  ол  заманның  адамында 

төзімділік,  жұмысына  жауап-

тылық,  білімді-білімсізді  баға-

лай білушілік болды.  Сонау 1960 

жылдары пешке от жағып жаңа 

туған бұзауды жылы жерде баға-

тын. Сол кездердің өзінде әкем 

Бек Бейішұлы жауапкершілігін-

дегі бағып жүрген мал құлқын, 

организм төзімділігін сезіне біле, 

пешке от жағуды тоқтатып, сол 

төңіректе бірінші болып, қыста 

бұзауды асты қалың, таза, салқын 

жерде  бағып  күтуді  іс  жүзінде 

көрсетіп, насихаттай білді және 

де ол бастама жалғасын тапты. 

Сол  кездің  өзінде  жүз  сиырдан 

жүз бұзау алып өсіру, ол көрсет-

кіштің шегі еместігін дәлелдеп, 

облыстық, аудандық жиындарда 

мінбелерден сөйлеп, төрт жылда 

дұрыс  күтімде  болған  мал,  бес 

рет  бұзаулайтындығын  дәлел-

дей білген жан болатын. Нәтиже-

сінде сол еңбек жолында төккен 

маңдай тері бағаланбай қалған 

жоқ «Еңбек қызыл ту» орденімен 

марапатталып, облыстық атқару 

комитетінің  алдында  портреті 

ілулі тұрды, төңірегіне танымал 

еңбек ардагері бола білді. 

Әкем  Бейішұлы  Бектің  ең-

бек жолын сол Қамысты ауданы 

«Бес тау» совхозында өткеріп, құр-

метті зейнеткерлік демалысына 

70 жасында совхоз орталығында 

үлкен жиналыс өткізіліп, астына 

ат мінгізіп, концерт қойылып, өзі 

отырған ауылының бір көшесіне 

осы  кісінің  атын  беріп,  тойлап 

шығарып  салған  болатын.  Осы 

күнге шейін кездесе қалсақ сол 

«Бестау»  совхозы  тұрғындары-

ның  үлкендері  бетімнен  сүйіп, 

өзіміздің Бекең шалдың баласы 

ғой, – деп іш тартулары «Жақсы 

әке балаға қырық жыл азық» де-

геннің көрінісі болар, қазаққа тән 

бауырмалдылықтың  бірінен-бірі-

не жалғасуы, осындай таза ниетті, 

кеңпейілділік бетінен де шығар. 

Өткеннің жақсылығын еске алу, 

қазіргі  ұрпақ  үшін  де,  игеріл-

мей жатқан жерге түрен салып 

тыңайт қанмен бірдей болар.Өмірзақ БЕКОВ.

Октябрь ауылы,

Қостанай ауданы.

Жеңіс сыры

  

Әке


Отты  жылдары  Жеңісті 

жақындатуға Қазақстан халқы 

лайықты үлес қосты. Атап айт­

қанда  75  мың  қостанайлық 

соғысқа  аттанды.  Оның  40 

мыңнан  астамы  қаза  тауып, 

хабарсыз кеткен. Тыныштық, 

бейбітшілік  үшін  қасық  қаны 

қалғанша күрескен арда аза­

маттарға мың алғыс. «Қоста­

най облысының  Әскери Даңқ 

кітабы» батыр бабаларға де­

ген мәңгілік ескерткіш іспеттес.

–Қостанай  жерінде  жа­

сақталған  151­ші    атқыштар 

бригадасы Еуропа жерін ба­

сып өтіп Берлинге дейін жет­

ті.  500  қазақстандық  Кеңес 

Одағының  Батыры  атанды. 

Соның ішінде екі қостанайлық 

абыройлы атаққа екі мәрте ие 

болды.  Соғыс жылдарында 

Тобыл өңіріне ондаған кәсіпо­

рындар көшірілді. Бұл ретте 

Херсон қаласынан көшірілген 

«Большевичка» тігін фабри­

касының орны ерекше, – деді 

Қостанай қаласының әкімі Ах­

медбек Ахметжанов. 

«Қостанай  облысының 

Әскери  Даңқ  кітабының»  әр 

беті қасіретті жылдардан сыр 

шертеді.  Ондағы  әр  дерек­

тен  ерліктің  шежіресін  оқып 

білесіз.  Құндылығы  жоғары 

мәңгілік құжаттың бір данасын 

облыстық мұражайда сақтау 

жоспарланып отыр.

–Бұл  жоба  Жеңіс  мере­

кесін ұрпақ санасына сіңіріп, 

патриоттыққа тәрбиелеу мақ­

сатында жүзеге асты. Өнегелі 

іс облыс әкімі Н.Садуақасов 

пен  облыстық  ардагерлер 

кеңесінің төрағасы К.Укиннің 

қатысуымен  бастау  алды. 

Даңқ кітабы қолдан­қолға та­

бысталып, соғыс ардагерлері 

мен тыл еңбеккерлерінің құ­

жаттарын жинақтады, – деді 

облыстық мұрағаттар және құ­

жаттама басқармасының бас­

шысы Гүлжан Меңдікенова.

Жеңіс  эстафетасы  2014 

жылы  28  мамырда  бастау 

алған еді. Сол уақыттан бастап 

облыстың  түпкір­түпкірінде 

ҰОС­дағы ерлік естеліктерін 

жинау жұмыстары басталды. 

Әскери Даңқ кітабы облыстың 

20 өңірінде болып, майдангер­

лер туралы маңызды мәлімет­

термен толықты. Осынау қо­

мақты шаруаны облыстық ішкі 

саясат басқармасы, облыстық 

мұрағаттар  және  құжаттама 

басқармасы  және  облыстық 

ардагерлер  кеңесі  бірлесе 

атқарды.  

–  Жобаны  жүзеге  асыру 

барысында бір де бір соғыс 

ардагері  ұмыт  қалған  жоқ. 

Өнегелі  іске  жастардың  да 

үлес қосқаны көңілге медеу. 

Біртұтас ұлттың отты жылдар­

дағы ерлігін насихаттау біздің 

толқынның міндеті, – деді об­

лыстық ішкі саясат басқарма­

сы басшысының орынбасары 

Бибігүл Аққожина. 

Салтанатты  іс­шара  ба­

рысында  соғыс  ардагерлері 

Д.Брусник,  М.Жүнісбеков, 

Н.Степурин,  Б.Рубинштейн, 

Н.Барабанов «Ұлы Отан соғы­

сындағы  Жеңіске  70  жыл» 

мерейтойлық медалімен ма­

рапатталды. Сонымен қатар 

соғыс жылдарындағы әндер 

шырқалды. 

Суреттерді түсірген Бағдат 

АХМЕТБЕКОВ.ЖЕҢІС ЭСТАФЕТАСЫ

Ерлік шежіресіне толы  

мәңгілік құжат

Қымбат 


 

ДОСЖАНОВАҰлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс 

жылдығы қарсаңында Қостанай облысында 

бірегей жоба басталған еді. Ол 

 

«Жеңіс эстафетасы» аясындағы «Қостанай 

облысының Әскери Даңқ кітабы» деп 

аталады. Майдангерлер ерлігін паш етуді 

мақсат тұтқан кітап облыстың аудан, 

қалаларында болды. Дала мен қаланы 

шарлаған кітап облыстық ардагерлер 

кеңесіне табысталды. Салтанатты рәсімге 

өңіріміздегі ардагерлер, билік өкілдері және 

жас толқын қатысты.

Б и ы л ғ ы   ж ы л 

елімізде  атаулы  да-

таларға  толы.  Қо-

станай қаласындағы  

№5  «а»  мектеп-гим-

назиясында  Қазақ 

хандығының  550 

жылдығына  орай 

мектеп  кітапхана-

шысы  Гүлсім  Балға-

зықызы  мен  4-сы-

нып жетекшілерінің 

ұйымдастыруымен 

«Тарихқа  тағзым» 

атты    ашық  іс-шара 

өтті.  Осы іс-шарада  

оқушылар кішкентай болса да  өздеріне жүк-

телген тапсырмаларға жауапкершілікпен қа-

рап, жан-жақты дайындалды. Қазақ хандары 

мен батырлары жайлы мәліметтер жинақтап, 

сол мәліметтерін әсерлі етіп айтып, өлеңдер 

оқыды, көріністер қойды. Бір-бірінің ойын 

толықтырып, кітапханашының сұрақтарына 

жауап берді. Шара тартымды  болды.

Сонымен  қатар 

мектебімізде    Ұлы 

Жеңістің    70  жыл-

дығына  арналған  1-4 

сынып    оқушылары 

арасында  мәнерлеп 

оқудан сайыс болды. 

Сайысқа  әр  мұғалім 

өз оқушыларын жоға-

ры  даярлағаны  бай-

қалады.  Оқушылар 

шығармаларды  мә-

нерлеп оқумен қатар, 

сол шығарма бойын-

ша  көріністер де қой-

ды.  Осы сайысқа қа-

тысқан  шәкірттерім Ерлан Назхан мен Әсемай 

Төремұратовалар майдангер ақын Нұрсұлтан 

Жұбатұлының майдандас жолдасының ана-

сымен жазысқан хаттары жайлы «Майданнан 

хат» және «Майданға хат» шығармаларынан 

үзінді оқып, қойылым көрсетті.

Гаухар ОРЫНБАЕВА,

 №5 мектеп-гимназияның мұғалімі.

Ер есімі  – ел есінде14

29 сєуір 2015 жыл

Ер баќыты ел ќолында, Ел баќыты ерлер ќолында.Бауыржан МОМЫШ¦ЛЫ.

Мектеп – оќушыѓа баѓыт-

баѓдар беріп, жμн сілтеп, д±рыс

жолды баѓыттайтын білім ке-

месі. Осы маќсатты ж‰зеге асы-

руда оќушылардыњ бос уаќытын

тиімді пайдалану, шыѓармашы-

лыѓын  шыњдау,  μнерге ќ±лшы-

нысын арттыру, мєдениетін

дамыту баѓытында  №7 орта

мектебіндегі "Шабыт" драма

‰йірмесі т‰рлі  мєдени-єдеби

шараларды ±йымдастырып ке-

леді.  ‡йірмеде оќушылар μнер

ќайраткерлері мен олардыњ  шы-

ѓармашылыѓымен жаќын таны-

сып, актерлікке ќызыѓушылыќ

танытып,  шеберлігін шыњдайды.

Атап айтќанда, ‰йірме м‰шелері

ќаламызда білім бμлімініњ ±йым-

дастыруымен екі жыл да бір рет

±йымдастырылатын "Кμктемгі

театр" сайысына ќатысты. Мек-

тебіміздіњ  "Шабыт" драма

‰йірмесі Жењістіњ 70 жылдыѓы-

на арнап ќазаќтыњ батыр ќыз-

дары Єлия мен Мєнш‰ктіњ

ерлігін дєріптеу негізінде  "Ќос

ж±лдыз"  атты сахналыќ ќойы-

лым ќойды. Нєтижесінде

ж‰лделі ІІ орынѓа ие болды. Б±л

–  біз ‰шін ‰лкен маќтаныш.

Ќойылым кμпшілік назарынан

шыќты.  Оќушыларымыз Жан-

сая Суллиева  – Мєнш‰кті, Рау-

шан Абдрахманова–  Єлияны,

Жансая  М±ратбаева – ана

рμлін, Ерлан Тμлебаев – коман-

дир рμлін  ойнап, кμрермендердіњ

Меніњ атам Бижанов Тєжі Бижан±лы 1917 жылы б±рынѓы

Ќайдауыл болысы, ќазіргі Аманкелді ауданына ќарасты ‡рпек

ауылында туѓан. Єскерге 1941 жылы Торѓай АЄК-нан шаќыры-

лып, Ленинград майданында 533 АП 128 АД ќ±рамында ќатар-

даѓы жауынгер болѓан. "Жауынгерлік ерлігі ‰шін", "Варшаваны

азат еткені ‰шін", "1941-1945 жылдардаѓы  ¦лы Отан соѓысында

Германияны жењгені ‰шін" медальдарымен жєне соѓыстан кейінгі

4 мерекелік медальмен марапатталѓан. Єскерден босап елге келіп,

А.Иманов атындаѓы совхозда ж±мыс істеген. Соѓысќа дейін

Ќызылорда педагогикалыќ училищесінде оќыѓан. Оќуын аяќтат-

пастан єскерге алып кеткен. Соѓыста ж‰ргенде аяѓынан ауыр

жараќат алып, 1944 жылы елге оралады. Соѓыстан келген соњ

ауылдыќ мектепте шаруашылыќ бμлімініњ мењгерушісі ќызметін

атќарып, одан кейін совхозда жылќы баѓып, кейін зейнеткерлі-

ке шыќќан.

1946 жылы отбасын ќ±рады.  Енем Ќымбат екеуі 4 ±л, 4 ќызды

тєрбиелеп μсірген. Таѓдырдыњ жазуына не шара, 1977 жылы ене-

мізден ерте айрылып ќалдыќ.

Атамыз ќартайѓан шаѓында марќ±м жолдасым Ќалм±хан еке-

уміздіњ ќолымызда болды. Екі балам Г‰лбану мен Рауанды атам

бауырына салды. Сол екі баламныњ сабаќтарына кμмектесіп,

мектепте жаќсы оќуларына ыќпал етті. Атам марќ±м есепті

жаќсы шыѓарушы еді. Немерелерімен шахмат, дойбы ойнап ‰немі

жењіп отыратын. Мінезі μте ќатал болды. Мен де, балаларым да

атама ешќашан ќарсы келген емеспіз. Ол кісі т±њѓыш немересі

Г‰лбанудыњ жоѓары білім туралы диплом алѓанын жєне т±р-

мысќа шыќќанын кμріп кетті.

Атам 1996 жылы 80 жасќа ќараѓан шаѓында д‰ниеден μтті.

Ќаншайым БЕКЖАНОВА,

Ќаншайым БЕКЖАНОВА,

Ќаншайым БЕКЖАНОВА,

Ќаншайым БЕКЖАНОВА,

Ќаншайым БЕКЖАНОВА,

майдангердіњ келіні.

майдангердіњ келіні.

майдангердіњ келіні.

майдангердіњ келіні.

майдангердіњ келіні.

Аманкелді ауданы.¦лы Жењіске биыл 70 жыл

толѓалы отыр, осы айтулы

оќиѓаныњ алдында

с±рапыл соѓыста елін,

жерін, халќыныњ

болашаѓын, ±рпаќтыњ

келешегін неміс

басќыншыларынан

ерлікпен ќорѓаѓан кμптеген

ќазаќ азаматтарыныњ бірі

єкеміз, атамыз Шметов

Бєшір туралы айтќымыз

келеді.

Бєшір Шметов 1923 жылы Торѓ-

ай уйезі Ќараторѓай болысыныњ 5-

аулында кедей шаруа семьясында

туѓан.

Ол 1942 жылы мектеп ќабырѓа-сынан армия ќатарына алынып, Во-

ронеж,Прибалтика майдандарында

жанќиярлыќ ерлік кμрсетеді, ‰ш рет

ауыр жараланды. Майданда коман-

дирлік курсты бітіреді, аѓа лейтенант

атаѓын алады. 1943 жылдыњ 17-18

желтоќсанында мањызы зор биіктік

‰шін шайќаста шабуылѓа шыќќан

біздіњ єскерге саны жаѓынан бірне-

ше есе кμп ќарсыластары контрша-

буылѓа шыѓады, осы кезде Шметов

Бєшір μзініњ взводымен ќарсыласта-

рыныњ шабуылын тоќтатып кері ќай-

тарады, жеке μз басы  ќолма-ќол

шайќаста 5 фашисті ќ±ртады, ќара-

маѓындаѓы солдаттарѓа ‰лгі кμрсе-

теді, осы ерлігі ‰шін "Ќызыл Ж±лдыз"

орденімен наградталѓан, 1944-

1947 жылдары Литваныњ Шауляй

ќаласында неміс басќыншыларыныњ

ќалдыќтарымен к‰ресу ‰шін єскери

ќызметте болѓан.

Елге оралѓаннан кейін Бєшір мал

шаруашылыѓы μнімдерін дайындай-

тын жєне аќша бμлімі мекемелерін-

де ќызмет істейді. Ол іске жауапкер-

шілікпен,±ќыптылыќпен жєне жинаќ-

ты ќараудыњ ‰лгілерін кμрсете бас-

тайды.

1951 жылы аудандыќ партия ко-митеті Бєшір Шметовты н±сќаушы,

ал 1953 жылы партия, кєсіподаќ,

комсомол бμлім мењгерушілігіне жо-

ѓарылатады.  Ол кезде жыл сайын

μтетін партия конференцияларын,

пленумдарды жєне актив жиналыс-

тарын дайындауда Бєшір Шметов

ерекше кμзге т‰сті. Кадрларды

іріктеп, орналыстыру жμніндегі ±сы-

ныстары ж±ртќа мєлім.

1953 жылдан бастап ауыл ша-

руашылыѓын дамытуѓа жедел кμњіл

бμліне бастады. Ќырк‰йекте болѓан

Орталыќ партия комитетініњ плену-

мы б±ѓан толыќ дєлел. Тыњ жєне

тыњайѓан жерлерді игеруге  байла-

нысты μткен пленумда партия μзініњ

ќ±рылымдарына елеулі μзгерістер

енгізгені белгілі.  Сол жылдары

аудындыќ партия комитетініњ аймаќ-

тыќ хатшылары мен н±сќаушылар

тобы ќ±рылды. 1-Май МТС-на

ќарайтын аймаќтардаѓы колхоздар

мен ауылдыќ кењестерге басшылыќ

жасау ‰шін Бєшір  Шметов хатшы

болып сайланды.

Б±л ж±мыстарда Бєшір Шметов

зор ±йымдастырушылыќ ќабілет та-

нытты. 1-Май  МТС-на ќарасты

А.Иманов, Абай, Калинин, Жанкел-

дин, Киров атындаѓы колхоздардыњ

экономикасыныњ алѓа басуына,

олардыњ миллионерлер дєрежесіне

кμтерілуіне ‰лкен кμмек кμрсетті. Б±л

1957 жылдары болатын. Т.Бодам-

баевтыњ  бысшылыѓымен аудандыќ

партия-совет активініњ белсенділік,

іскерлік ж±мысыныњ арќасында Аман-

келді ауданы б‰кіл облысымызда

жаќсы кμрсеткіштерге жетті. Т‰сіпхан

Бодамбев облыстыќ партия коми-

тетініњ екінші хатшысы болды.

Аудандыќ Совет атќару коми-

тетініњ тμраѓалыѓына  Бєшір Шме-

тов тањдалды. Сμйтіп, осы ауданныњ

μз кадры бірінші аудан басшысы

болды. Сол жылы ол "Ќ±рмет Белгісі"

орденімен наградталды. Б±л аудан

‰шін ерекше кμзге т‰серлік оќиѓа

болды, μйткені 1928 жылдан 1957

жылѓа дейін жергілікті кадрдан ешкім

м±ндай ќызметке жетпеген кμрінеді.

Єкеміз  партия комитетініњ м‰ше-

лігіне, облыстыќ Кењестіњ депутатты-

ѓына бірнеше рет сайланѓан. Бізге

ашыќ аспан, кењ байтаќ жер, тєу-

елсіз ел, ана тілімен дінімізді саќтау

‰шін аямай ќаны мен терін тμккен

ата-єкелеріміздіњ ерлігін келесі

±рпаќќа д±рыс т‰сіндіріп, жеткізу єр

азаматтыњ міндеті деп санаймыз.

Майдангердіњ ±лы

Ѓабит ШМЕТОВ.

СУРЕТТЕ: Бєшір Шметов.

кμзайымына айналды.  Оќушы-

лар μздерініњ ќойылымдаѓы

жењістерін болашаќ ‰шін

жан ќиѓан жауынгерлерге арна-

ды.


С. АЙТПЕНОВА,

С. АЙТПЕНОВА,

С. АЙТПЕНОВА,

С. АЙТПЕНОВА,

С. АЙТПЕНОВА,

"Шабыт" ‰йірмесініњ

"Шабыт" ‰йірмесініњ

"Шабыт" ‰йірмесініњ

"Шабыт" ‰йірмесініњ

"Шабыт" ‰йірмесініњ

жетекшісі.

жетекшісі.

жетекшісі.

жетекшісі.

жетекшісі.

  Рудный ќаласы.

Біссімілє деп μлењ басын

бастайын,

Сμз жазуѓа апалаќтап

саспайын.

Елде болѓан уаќиѓаны сипаттап,

Бір азыраќ єњгіме ѓып

тастайын.

¤ткеніњ бе осыменен д‰ние,

Ќарап т±рсањ кμз жетпейтін

бір ќия,


Ќарасатын елде менде

туѓан жоќ,

Не халде екен осы к‰нде семья?

Кμп ойламай уайымды ќояйын,

Кμњіл кірін μлењменен жояйын.

Артта ќалѓан жалѓыз туыс

Хасенбек,

Кμзін салар елде ќалѓан аѓаныњ.

Он саусаѓым сμз жазуѓа

жалыќпа,


Білгеніњді ќалдырмастан

аныќта.


Неміс жауыз шартты б±зып

 он жылдыќ,

Б‰лік салды-ау тыныш жатќан

халыќќа.


Неміс жауыз совет елін алдады,

Жаяу єскер танк, самолет

ќалмады.

Ќарсы шыѓып орыс-ќазаќ

баласы,

Артта ќалѓан ата-анасы зарлады.

Кейбіреудіњ кетті єскерге

баласы,

Ол кμзініњ аѓыменен ќарасы.Барлыќ елден жастар ќалмай

кеткен соњ,

Зарланады ата менен анасы.

Кейбіреудіњ кетті єскерге інісі,

Кетіп ќалды кμп халыќтыњ

тынысы.


Амал бар ма кμпке келген

дєулетке,

Кμну керек б±л алланыњ бір ісі.

Жыламаѓан елде пєнде

ќалмады,

Кμзден аќќан ќанды жасы

 парлады.

Уайымдап сандалумен

жолдасын,

Бірнеше к‰н  жылауменен

зарлады.

Кейбіреудіњ кетті єскерге

жолдасы,

Ол ќосылѓан кішкентайдан

м±њдасы.

¤ксіп жылап бірнеше к‰н

зарланат,

Кеткендіктен келмес жолѓа

ќимасы.

¤з мекенім жања жолдыњќаласы,

Сμзімніњ кμп айта берсем

саласы.

Б±л μлењді μрнек салыпжазушы,

Д‰йсембек атты

Балѓожаныњ баласы.

(1942-43 жылдар)

Жинаќтап, теріп,

Жинаќтап, теріп,

Жинаќтап, теріп,

Жинаќтап, теріп,

Жинаќтап, теріп,

жазып алѓан

жазып алѓан

жазып алѓан

жазып алѓан

жазып алѓан

Байтаќ 

Байтаќ 


Байтаќ 

Байтаќ 


Байтаќ К‡ШІК¦ЛЫ,

К‡ШІК¦ЛЫ,

К‡ШІК¦ЛЫ,

К‡ШІК¦ЛЫ,

К‡ШІК¦ЛЫ,

зейнеткер, ењбек ардагері.

зейнеткер, ењбек ардагері.

зейнеткер, ењбек ардагері.

зейнеткер, ењбек ардагері.

зейнеткер, ењбек ардагері.

 ¦лы Отан соѓысына ќатынасып, ауыр жараланып еліне

¦лы Отан соѓысына ќатынасып, ауыр жараланып еліне

¦лы Отан соѓысына ќатынасып, ауыр жараланып еліне

¦лы Отан соѓысына ќатынасып, ауыр жараланып еліне

¦лы Отан соѓысына ќатынасып, ауыр жараланып еліне

оралѓан Сибан ауылыныњ азаматы Д‰йсенбек сол

оралѓан Сибан ауылыныњ азаматы Д‰йсенбек сол

оралѓан Сибан ауылыныњ азаматы Д‰йсенбек сол

оралѓан Сибан ауылыныњ азаматы Д‰йсенбек сол

оралѓан Сибан ауылыныњ азаматы Д‰йсенбек сол

кездегі ауылдаѓы ауыртпалыќ жаѓдайды μлењге ќосып

кездегі ауылдаѓы ауыртпалыќ жаѓдайды μлењге ќосып

кездегі ауылдаѓы ауыртпалыќ жаѓдайды μлењге ќосып

кездегі ауылдаѓы ауыртпалыќ жаѓдайды μлењге ќосып

кездегі ауылдаѓы ауыртпалыќ жаѓдайды μлењге ќосып

жазѓан еді, сол майдангердіњ μлењін газет бетіне

жазѓан еді, сол майдангердіњ μлењін газет бетіне

жазѓан еді, сол майдангердіњ μлењін газет бетіне

жазѓан еді, сол майдангердіњ μлењін газет бетіне

жазѓан еді, сол майдангердіњ μлењін газет бетіне

басуларыњды с±раймын.

басуларыњды с±раймын.

басуларыњды с±раймын.

басуларыњды с±раймын.

басуларыњды с±раймын.

Жењіске     арналады

Жењіске     арналады

Жењіске     арналады

Жењіске     арналады

Жењіске     арналады15


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет