Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


 Жалпы орта білім деңгейіндегі пәндерді оқыту ерекшеліктеріPdf көрінісі
бет13/23
Дата22.12.2016
өлшемі1,64 Mb.
#205
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Жалпы орта білім деңгейіндегі пәндерді оқыту ерекшеліктері  
 
5.1 «Тіл және әдебиет» білім саласы  
 
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептері үшін «Қазақ тілі» пәні  
Болашақ бағдарын айқындайтын Елбасының  «Қазақстан-2050: бір мақсат, 
бір  мүдде,  бір  болашақ»  атты  Жолдауы  Қазақстан  дамуындағы  аса  маңызды 
межелерді анықтап берді.  
Елбасымыз  өз  сөзінде  «...  Біз  үшін  болашағымызға  бағдар  ететін,  ұлтты 
ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – «Мәңгілік Ел» идеясы. 
Ендігі  ұрпақ  -  Мәңгілік  қазақтың  перзенті.  Қазақ  елінің  Ұлттық  Идеясы  – 
«Мәңгілік  Ел»  –  деп,  қоғамда  «Қазақ  елінің  ұлттық  идеясы  қандай  болуы 
керек?» деген жиі талқыға түсіп жүрген сауалға нақты жауап берді. Сондықтан 
бүгінгі  ұрпақ  үшін  ұлттық  идея  айқын,  ендігі  міндет  болашағымызға  бағдар 
ететін – «Мәңгілік Ел» идеясын қалыптастыру жолында қызмет ету.  
«Мәңгілік  Ел»  болып  жасай  беру,  оны  қорғау,  Қазақстан  мемлекеті  оның 
тарихын  жүйелей,  саралай  отырып  «көздің  қарашығындай»  сақтау  –  әрбір 
азаматтың  ұлттық  тарихқа  деген  сүйіспеншілігі,  үлкен  қайсар  шешімі  екенін 
терең  білу  ортақ  парызымыз.  Мәңгілік  Ел  –  тәуелсіздіктің  өмір  бойы  жасай 
беретін  философиясы.  Әр  қағидаларды  терең  меңгере  отырып  Отанымыздың 
көк  байрағын  желбірете  беру  үшін  күреске  ұмтылу,  әр  жастың  өз  жүрегінің 
тілегі, арманы болмақ. 
 
Елбасының  «Тәуелсіздік  толғауы»  туындысы  10-11-сыныптардың  оқу 
бағдарламасына енгізілді. «Тәуелсіздік толғауын»  оқытудың мақсат-міндеттері 
төмендегідей болмақ: 
«Тәуелсіздік  толғауы»    туындаған  Уақыт  пен  Кеңістіктің  қазіргі  сипатын 
білгізе  отырып,  оқушылардың  «Толғауда»  көтерілген  мәселелерді  сараптап 
талдай  алуына  қол  жеткізу  және  Елбасының  әр  сөзіндегі    мағынаны  ұғып,  ой 
қорытындысын  жасауға  мүмкіндік  туғызу.  Сөз  иесі  –  Елбасының    шешендік 
толғамын  пайымдап,  шешеннің  Тұлғалық  бейнесін  тану.  Елбасының    сөзінен 
туындайтын  міндеттерді  саралау,  ол  міндеттердің  шешілу  жолдарын  өздігінен 
ұсыну. 
Мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жөніндегі 
ұлттық  жоспардың  басты  мақсаттарының  бірі  –  оқыту  методологиясы  мен 
мазмұнын түбегейлі жаңарту. Ол үшін мұғалім білім алушының бойына алған 
білімін  практикалық  жағдайда  тиімді  және  әлеуметтік  бейімделу  үдерісінде 
пайдалана алатындай негізгі құзыреттіліктерді сіңіруі керек. Олар:  
– басқарушылық (проблеманы шешу қабілеті);  
–  ақпараттық  (өз  бетінше  ақпарат  көздері  арқылы  үнемі  білімін  көтеріп 
отыруы, сол арқылы танымдық қабілетін ұштау);  
– әлеуметтік (қоғамда, өзі өмір сүрген ортада іс-әрекет жасай алу қабілеті);  
– тұлғалық ( өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға қажетті білім, білік, 
дағдыларды  игеру,  болашақ  өзі  таңдаған  кәсібін  өзі  анықтау,  оның 
қиыншылығы мен күрделілігіне төзімді болу);  
–  азаматтық  (қазақ  халқының  салт-дәстүрі,  тарихы,  мәдениеті,  ділі,  тілін 

118 
 
терең  меңгеріп,  Қазақстанның  өсіп-өркендеуі  жолындағы  азаматтық  парызын 
түсінуі);  
–  технологиялық  (әр  азамат  өз  мамандығына  қарай  ақпараттық 
технологияларды,  сандық  технологияны,  білім  беру  технологияларын  сауатты 
пайдалануы). Білім алушы осы аталған негізгі құзыреттіліктермен қатар пәндік 
құзыреттіліктерді (әр пәннің мазмұны арқылы) меңгеруі тиіс.  
Еліміздің  білім  беру  жүйесі  тілді  оқытуды  дүниежүзілік  стандарттық 
үлгілерге  жақындастыруды  және  оларды  жүзеге  асырудың  тиімді  жолдарын 
іздестіруді  міндеттейді.  Осыған  сәйкес  10-11-сыныптардағы  қазақ  тілі  пәні 
тілдің  танымдық,  коммуникативтік,  кумулятивтік,  экспрессивтік  т.б. 
қызметтерін қатар әрі өзара бірлікте меңгертуді көздейді.  
Жалпы  орта  білім  беретін  мектептерде  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаттары 
мен  міндеттері  қоғамдық-гуманитарлық  және  жаратылыстану-математикалық 
бағыттардың ерекшеліктеріне сәйкес айқындалған.  
Пәнді  оқытудың  басты  мақсаты:  ұлттық  және  әлемдік  құндылықтарды 
салыстыра  түйін  жасай  алатын,  ҚР  халықтары  мен  әлемдік  қоғамдастықтың 
мәдениетін,  қоғамда  қолдануын  талап  етілетін  тілдердің  коммуникативтік 
құзыреттіліктерін  игерген  Тұлғаның  даралануы  мен  әлеуметтенуіне  мүмкіндік 
жасайтын тілдің лексика-фразеологиялық, грамматика-стилистикалық, мәдени-
этикалық және шешендік нормаларын меңгерту.  
Пәнді оқытудың міндеттері:  

 
сөз байлығы ұғымына енетін лексика-фразеологиялық, морфологиялық, 
синтаксистік жүйелерді меңгерту;  

 
тілдің табиғи қасиеттері мен функционалды қасиеттерін ажырата білгізу;  

 
сөз мәдениеті мен шешендіктің бірлігін, сабақтастығын таныту;  

 
шешендік 
өнердің 
тұлға 
қалыптастырудағы 
және 
тұлғаны 
әлеуметтендірудегі рөлін пайымдату;  
Қоғамдық-гуманитарлық  бағытта  сөз  мәдениеті  және  шешендік  тілдің 
жоғарыда айтылған қызметтерін тереңдеп оқытуға бағытталған.  
Жаратылыстану-математикалық  бағытта  оқушылар  сөз  мәдениеті  мен 
шешендік  өнердің  талаптарын  білуге  ұмтылады.  Сөз  мәдениетінің  нормалары 
өзіндік  мені  қалыптасып  келе  жатқан  жастың  тілінің  қатысымдық  қызметін 
орнымен пайдалануға, кәсіби бағдарын айқындауға көмектеседі.  
Оқушылардың  тілдік  біліктілігін  одан  әрі  жетілдіре  түсу  және  сөйлеу 
мәдениетінің  ерекшеліктеріне  сай  сөйлесім  дағдыларын  жетілдіру,  пікірталас 
әдебін  меңгерту  мақсатында  арнайы  курстар  ұйымдастырылады.  Мысалы,  
10-сыныпта: «Сөз байлығы»; «Тілдік норма және стиль», «Этнолингвистикалық 
атаулар  сыры»,  «Сөз  мәдениетінің  негіздері»;  11-сыныпта:  «Ұлттық 
шешендіктанудың  алғашқы  бастаулары»,  «Шешендік  сөз  –  шеберлік  өрнегі», 
«Журналистика және баспасөз негіздері», «Пікірталас мәдениеті» сияқты үлгі-
тақырыптарды алуға болады.  
Қазіргі  таңда  жалпы  орта  білім  беру  сапасын  арттыру  мақсатында  білім 
беру жүйесінің даму бағыттарын айқындап, даму траекториясын белгілеу және 
соның негізінде күтілетін нәтижеге бағытталған құзыреттілік тұрғысынан білім 
беру  жүйесін  жетілдірудің  қажеттілігі  арта  түсуде.  Еліміздегі  мемлекеттік 

119 
 
тілдің  бүгіні  мен  ертеңі,  оны  оқытудың,  меңгертудің  тиімді  жолдары,  бүгінгі 
күні  өзекті  мәселелердің  бірі  болып  отырғандығы  белгілі.  Осыған  орай,  осы 
бағытта  Қазақстандағы  жалпы  білім  беретін  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 
әдебиетін оқыту бойынша талдау жұмыстары жүргізілді. Қазақстандағы жалпы 
білім  беретін  қазақ  тілді  және  қазақ  тілді  емес  мектептерде  қазақ  тілі  мен 
әдебиетін оқыту жайын, дайындық деңгейін зерделеп, аталған пәндер бойынша 
білім  беру  жағдайы  мен  дамуы  туралы  үш  жылдың  динамикалық  және 
салыстырмалы  талдауын  көрсететін  «Қазақстанда  қазақ  тілі  мен  әдебиетін 
оқыту  бойынша  талдамалы  материалдар»  әзірленіп,  Академия  сайтына 
(www.nao.kz) орналастырылды.  
Үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқу жүктемесінің көлемі.  
Қоғамдық-гуманитарлық  бағыт:  10-сынып  –  аптасына  2  сағат,  оқу 
жылында – 68 сағат; 11-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат.  
Жаратылыстану-математикалық  бағыт:  10-сынып  –  аптасына  1  сағат, 
оқу жылында – 34 сағат; 11-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;  
Әрбір  тоқсанда  алынатын  бақылау  жұмысының  (тест,  эссе,  диктант,  т.б.) 
саны сол сыныптағы апталық сағат санымен сәйкес келуі керек.  
 
Оқыту  қазақ  тілінде  жүргізілетін  мектептер  үшін  «Қазақ  әдебиеті» 
пәні  
Әдеби дамуды зерделеуде, көркем туындылардың тақырыптық, мазмұндық 
сипаттарын  танытуда  жаңа  көзқарастар  басшылыққа  алынуы  тиіс.  Көркем 
әдебиеттің  табиғатына  тән  басты  сипаттарды  негізге  ала  отырып,  берілетін 
білім  мазмұнын  салмағын  арттыру  және  мәдени  құндылықтарды  ұғындыру, 
ұлттық  тіл  байлығы  мен  ұлттық  дүниетанымды  терең  меңгеруіне  жол  ашып, 
бағыт  беру,  эстетикалық  көзқарастарын  қалыптастыру  –  әдебиет  пәнін 
оқытудағы басты ұстаным болып табылады.  
Әдебиет  –  сөз  өнерi,  халықтың  сана-сезiмiн,  көркемдiк  ойлау  қабiлетiн 
байытатын рухани дүние, халықтың айшықты сөзбен кестелеп, асыл ойлармен 
зерлеген баға жетпес бай қазынасы, тарихы. Оқу бағдарламасында ғылымилық, 
түсініктілік, жүйелілік, іс-әрекеттілік, пәнаралық байланыс, сабақтастық сияқты 
дидактикалық  ұстанымдар  басшылыққа  алынып,  оқушылардың  бейіндік 
ерекшеліктері ескерілген.  
Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптардың білім мазмұнында 
қамтылған  ақын-жазушылар  шығармашылығы  хронологиялық  сипатта 
ұсынылған.  Соған  сәйкес  ХІХ-ХХ  ғасырдағы  көрнекті  ақын-жазушылардың 
шығармашылығы және  тәуелсіздік жылдарындағы әдебиеттің кейбір үлгілерін 
оқыту  көзделеді.  Тәуелсіздік  кезеңіндегі  шығармалар  осы  кезеңнің  тарихи-
әлеуметтік мазмұнының көрінісі ғана емес, халықтың әдеби қазынасы қызметін 
де қатар атқаратын туындылар ретінде қарастырылуы тиіс.  
Әдебиеттiң  теориялық  мәселелерi,  әдебиеттанудың  салалары,  әдеби 
ағымдар мен бағыттар, көркем шығарманы талдау әдістері, әдеби шығарманың 
болмыс-бітімі,  ұлттық  мәдениет,  әдебиет  және  көркемдік  шындық,  әдебиеттiң 
өзге  ғылымдармен  байланысы,  қазiргi  әдебиеттегi  проблемалық  мәселелер, 
оқырман мәдениеті, сөз өнерi және шығармашылық үдеріс, қаламгер стилі өзек 

120 
 
етiлiп, көркем шығармашылық туралы жүйелі ұғым қалыптастырылады.  
Ал жаратылыстану-математика бағытындағы қазақ әдебиетi бағдарламасы 
қоғамдық-гуманитарлық  бағыттың  бiлiм  мазмұнын  толық  қамтиды.  Тек 
бөлінген сағат санының аздығына байланысты  ақын-жазушылардың өмiрi мен 
шығармашылығына тоқталу шолу түрiнде болады.  
Елбасының  «Тәуелсіздік  толғауы»  туындысы  11-сыныптың  «Қазақ 
әдебиеті» пәнінің оқу бағдарламасына енгізілді. «Тәуелсіздік толғауы» арқылы 
халқымыздың ғасырлар бойы армандаған ұлы күнді оқушыларға жете түсіндіру 
біздің басты парызымыз. Азаттық үшін қаншама қан төгілгенін, оның өтеуінің 
қайтуы  бүгінгі  ұрпағымыз  ұлықтайтын,  ұмытпайтын  ұлы  күнді  әр  жастың 
жүрегіне  жеткізу  зор  міндет.  Ата  –  бабаларымыздың  жүріп  өткен  жолын 
зерделеп,  өз  тағдырымызды  жете  саралап,  болашағымызды  айқындай  білу  – 
біздің  басты  парызымыз.  Қазақ  елінің  тәуелсіздік  жолындағы  сан  ғасырлық 
тарихын терең ұғынып отырған жағдайда ғана, бүгінгі егемендіктің қадіріне бас 
иіп, оны сақтауға қашанда атсалысу керек екенін, әр жастың жан – дүниесімен 
сезінуге пән мұғалімдері әрқашан да  бағыттау керек. Осы орайда, «Тәуелсіздік 
жылдарындағы  қазақ  әдебиеті»  тарауына  Н.Назарбаевтың  «Тәуелсіздік 
толғауы» енгізілуі оқушыларға Тәуелсіздіктің қаншалықты құнды, қаншалықты 
қымбат  екенін  түсіндіруге,    қазақ  елінің  мемлекеттігін,  тілін,  рухани 
құндылықтарын,  өткен  ата  тарихын  жазып,  жеткізу  жолында  еңбек  еткен 
арыстарымыздың  еңбектерімен  таныстыруға  мүмкіндік  бере  отырып,  
қоғамымыздың  жалпы  құндылықтары      бейбітшілікті,  келісім  мен  бірлікті 
бағалауға  және  нығайтуға  деген  сенімдерін  артады.  «Мемлекет  басшысының 
«Тәуелсіздік  толғауы»  атты  шығармасын  оқытудың  әдістемелік  нұсқаулығы» 
әзірленіп, Академия сайтына (www.nao.kz) орналастырылды.  
«Қазақ  әдебиетi»  пәнінің  оқыту  мақсаты  –  қазақ  халқының  сан  ғасырлық 
тарихын,  дәстүрін,  өнерін,  әдебиеті  мен  мәдениетін  ұлттық  құндылық  ретінде 
бағалап,  құрметтей  білетін,  көркем  шығармада  бейнеленетін  қоғамдық-
әлеуметтік  құбылысты  көркемдік  тұрғыда  қабылдауға  қажетті  білім,  білік, 
дағдыларын  меңгерген,  әдебиетті  өмірмен  байланыстыра  қабылдай  алатын, 
интеллектуалдық әлеуеті жоғары тұлға тәрбиелеу.  
Оқыту міндеттері:  

 
көркем шығарма арқылы оқушылардың санасына көркем сөз құдiретiн, 
эстетикалық, танымдық тәрбиенi сiңiру;  

 
оқушылардың  көркем  шығарма  оқу  әрекеттерін,  образбен  ойлау 
қабілеттерін  өзіндік  ізденіс  шығармаларымен  жетілдіріп,  олардың  сөз  өнерін 
рухани құндылық ретінде қабылдауына мүмкіндік туғызу;  

 
ойын  еркін,  шешен  жеткізе  алу,  әдеби-теориялық  білімін  жазба 
жұмыстарда сауатты қолдана алу біліктілігін қалыптастыру деп белгілеген.  
Оқу  бағдарламасын  мұғалімнің  шығармашылықпен  жетілдіруіне  шек 
қойылмайды.  Бағдарламада  сыныптық  оқуға,  сондай-ақ  қосымша  және 
сыныптан  тыс  оқуға  ұсынылған  көркем  туындылар  тізімі  берілген. 
Оқушылардың  өзіндік  атқаратын  жұмыстарының  түрлері  де  белгіленген. 
Әдебиетті  өмірмен  байланыстыра  оқыту,  әдеби  шығарманың  тәрбиелік  мәнін 
тиімді  пайдалану,  шәкірттердің  көркем  шығарманы  өз  беттерімен  оқуға 

121 
 
қызығушылығын қалыптастырып, өз тарапынан ойланып-толғануға тәрбиелеу, 
таным  әдісіне  үйрету  пән  мұғалімінің  жүйелі  жүргізетін  іс-әрекеті  болып 
табылады.  
Оқыту  үдерісінде  «Қазақ  әдебиеті»  пәні  қазақ  тілі,  Қазақстан  тарихы, 
география,  музыка,  бейнелеу  өнері  оқу  пәндерімен  тығыз  байланыста 
оқытылады.   
Оқу  үдерісінде  оқушылардың  ой-өрiсiн  өсiрiп,  оларға  әдебиеттің  ұлттық 
мәдени  мұра,  тiршiлiктiң  өзегi,  дүниетанымның  көзi  екендiгiн  сезiндiру  үшін 
педагогикалық  технологиялармен  қатар  ақпараттық  технология  ресурстарын, 
мультимедиалық  құралдарды,  ғаламтор  материалдарын,  бейнероликтерді, 
электронды  оқулықтарды  кеңінен  қолдану  тиімді.  Мұғалім  оқушының 
ізденісіне жол ашуға түрткі болатындай әдіс-тәсілдерді таңдап алуы қажет.  
Үлгілік оқу жоспарына сәйкес пәннің оқу жүктемесінің көлемі:  
қоғамдық-гуманитарлық бағыты бойынша:  
10-сыныпта аптасына 2 сағаттан, барлығы – 68 сағат;  
11-сыныпта аптасына 3 сағаттан, барлығы – 102 сағатты құрайды.  
жаратылыстану-математика бағыты бойынша:  
10-сыныпта аптасына 2 сағаттан, барлығы – 68 сағат;  
11-сыныпта аптасына 2 сағаттан, барлығы – 68 сағатты құрайды.  
Пәнді  оқытудың  вариативті  бөлігі  қосымша  оқу  бағдарламасы  арқылы 
білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарты  шеңберінде  жүзеге 
асады.  
 
«Абайтану» курсы 
Ұлы  Абайдың  шығармашылық  мұрасы  –  халқымыздың  ғасырлар  бойы 
маңызын  жоймайтын  рухани  қазынасы.  Абайды  тану,  бағалау,  насихаттау, 
оқыту  –  қоғамдық  ой-санада  тың  серпілістер  туғызып,  мақсаткерлікке 
жұмылдырады. Сондықтан заман, уақыт талабына орай Абайды жаңа қырынан 
тану,  ғылыми  тұрғыдан  тың  байламдар  жасалуы  заңдылық.  Ақынның  мұрат-
мақсаттарын  бүгінгі  жастарымыздың  санасына  сіңіру  абыройлы  борышымыз 
болмақ. 
Жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарында  10-11-сыныптарға  арналған 
«Абайтану» курсы оқу пәнінің бағдарламасы 2012 жылы 27 сәуірде бекітілген 
«Қазақстанның ішкі саясатындағы идеологиялық менеджментті қайта жаңғырту 
жөніндегі 
2012-2013 
жылдарға 
арналған 
Жалпыұлттық 
іс-шаралар 
жоспарының»  41  және  42-тармақтарына  сәйкес  әзірленді.  «Абайтану»  курсы 
оқу  бағдарламасы  ҚР  Білім  және  ғылым  министрінің  2013  жылғы  3  сәуірдегі 
№115 бұйрығымен бекітілген.  
Жалпы  білім  беретін    мектептердің  қоғамдық-гуманитарлық  және 
жаратылыстану-математикалық бағыттарындағы 10, 11-сыныптарына арналған 
«Абайтану»  курсының  жылдық  оқу  бағдарламасына  34  сағаттан  бөлінген. 
Оның  31  сағаты  бағдарламадағы  материалдарды  оқуға,  2  сағаты 
шығармашылық  жұмыстарды  орындауға,  1  сағаты  пән  бойынша  алған 
білімдерін жүйелі түрде қорытындылауға беріледі. 

122 
 
Курсты  оқытудың  мақсаты:  ақын  шығармаларын  оқыту  арқылы 
халқымыздың  әдебиетін  жоғарғы  құндылық  ретінде  бағалайтын,  эстетикалық 
талғам  деңгейі  жоғары,  алған  білімін,  білігін,  дағдыларын  өмірде  қолдана  
білетін,  өркениетті  қоғамда  өмір  сүруге  бейім,  терең  білімді,    тұлға 
қалыптастыру.  
Курсты оқытудың міндеттері:   

 
ақын  шығармаларындағы  ғылым,  білім,  ақындық  өнер,  елдік 
мәселелердің маңыздылығын түсіндіру;  

 
ақынның қоғамдық құрылыс, азаматтық көңіл күй, тарихи таным үрдісі 
туралы  жазған  ғылыми-философиялық  трактаттарындағы  көзқарастарымен 
таныстыру;  

 
Абай  шығармаларын  оқып-білудің  өзектілігін,  абайтану  ғылымының 
мол мұрасы – қазақ өмірінің тарихи факторы іспеттес екендігін ұғындыру;  

 
ақынның  көркем-әдеби  туындыларындағы  ұлттық  таным  мен  рухани, 
мәдени  құндылықтарды  оқушылардың  бойына  сіңіру  және  ақын  идеяларын 
күнделікті тұрмыста басшылыққа алуға тәрбиелеу;  

 
Абай шығармашылығындағы толық адам тұжырымын айқындау; 

 
ақын  шығармаларын  оқу  арқылы  жас  ұрпақтың  бойына  ұлттық 
идеологияны сіңіру. 
Курсты  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  немесе  біліктілікті  арттыру  және  қайта 
даярлау  бойынша  арнайы  курстардан  өткен  пән  мұғалімдері  жүргізеді. 
Мұғалімдерге  көмек  ретінде  «Абайтану»  курсы  бағдарламасының  мазмұнын 
жобалау  мен  өткізу  бойынша  әдістемелік  құралдар  әзірленіп,  Академия 
сайтына (www.nao.kz) орналастырылды.  
Жалпы  білім  беретін  мектептердің  10-11-сыныптарына  арналған 
«Абайтану»  курсын  ҚР  БҒМ  2012  жылғы  8  қарашадағы  №500  бұйрығымен 
бекітілген  негізгі  орта  білім  берудің  үлгілік  оқу  жоспарларының  вариативтік 
компоненті есебінен жүргізу ұсынылады.  
Курс жүктемесінің көлемі: 
10-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат; 
11-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағатты құрайды. 
Курс  бойынша  білім  алушылардың  оқу  жетістігін  ағымдық  бағалау, 
сондай-ақ емтихан және ұлттық бірыңғай тестілеу жүргізілмейді. 
 
«Русский язык» в школах с нерусским языком обучения  
Соответственно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка» в 10-11 классах определяется уровень 
В2:  понимание  общего  содержания  сложных  текстов  на  абстрактные  и 
конкретные темы, в том числе узкоспециальных текстов; владение достаточно 
быстрой и спонтанной речью, умение беспрепятственно общаться с носителями 
языка  без  особых  затруднений  для  любой  из  сторон;  умение  делать  четкие, 
подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную 
проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений.  
В  соответствии  с  государственной  задачей  развития  полиязычия  в 

123 
 
Казахстане  овладение  русским  языком  должно  соответствовать  среднему 
уровню – 3 подуровень (В 2.1 - В 2.2) – 10 класс и послесреднему уровню (В 2) 
– 11 класс.  
В 11 классах с углубленным изучением языков возможно (не обязательно) 
достижение  уровня  С1:  понимание  объемных  сложных  текстов  на  различную 
тематику,  распознавание  скрытого  значения,  владение  спонтанной  речью  в 
быстром темпе, отсутствие затруднений с подбором слов и выражений; гибкое 
и  эффективное  использование  языка  для  общения  в  научной  и 
профессиональной  деятельности;  умение  создать  точное,  детальное,  хорошо 
выстроенное  сообщение  на  сложные  темы,  владение  моделями  организации 
текста, средствами связи и объединением его элементов.  
Основная  цель  обучения  предмету  «Русский  язык»  в  старших  классах  с 
казахским, уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения:  

 
совершенствование 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся, 
основанной  на  закреплении  норм  русского  литературного  языка,  правил 
употребления  семантически  связанных  языковых  единиц  в  речевой 
деятельности  и  ориентированной  на  ситуации  общественно-политической, 
экономической, культурной, профессиональной жизни общества;  

 
воспитание  на  основе  тематического  содержания  речевого  материала 
языковой  личности,  придерживающейся  активной  гражданской  позиции, 
ориентирующейся  на  нравственно-духовные  ценности  казахстанского 
общества, проявляющей толерантное отношение к другим культурам, готовой к 
сохранению 
и 
приумножению 
природного 
богатства, 
ведущей 
и 
пропагандирующей  здоровый  образ  жизни,  стремящейся  к  созидательному 
труду, обладающей технологической культурой.  
Соответственно  предложенному  в  государственном  общеобязательном 
стандарте  образования  Республики  Казахстан  в  школах  с  нерусским  языком 
обучения  предмет  «Русский  язык»  изучается  в  10-11  классах  общественно-
гуманитарного  направления  – по 2  часа  в  неделю  (объем  учебной нагрузки  за 
учебный год по предмету «Русский язык»: 10 класс (ОГН) – 68 часов; 11 класс 
(ОГН)  –  68  часов);  естественно-математического  направления  –  по  1  часу  в 
неделю (объем учебной нагрузки за учебный год по предмету «Русский язык» 
составляет:  в  10  классе  ЕМН  –  в  неделю  1  час  ,  всего  –  34  часа;  в  11  классе 
ЕМН – в неделю 1 час , всего – 34 часа).  
В целях реализации ключевых направлений Стратегий «Казахстан – 2050» 
– новый политический курс состоявшегося государства», Послания Президента 
Н.А.  Назарбаева  от  11  ноября  2014  года  «Нұрлы  жол  –  Путь  в  будущее»,  и 
определения роли Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
в  развитии  национальной  истории  и  модернизации  исторического  сознания 
казахстанского  общества  и  во  исполнение  приказа  Министра  образования  и 
науки Республики Казахстан от 26 января 2015 года №32 внесены изменения и 
дополнения в типовые учебные программы по предмету «Русский язык» для 10-
11  классов  естественно-математического  направления  (далее  –  ЕМН)  и 
общественно-гуманитарного направления (далее – ОГН).  
 

124 
 
В  базовое  содержание  учебной  программы  10  класса  ОГН  в  тему 
«Личность и история». Языковая тема: «Имя существительное как часть речи» 
включено  произведение  Н.Назарбаева  «Слово  о  Независимости»,  текст 
выступления  Главы  государства  15  декабря  2014  года,  на  изучение  которого 
отводится 1 час. 
В  базовое  содержание  учебной  программы  11  класса  ОГН  в  тему 
«Благосостояние 
народа 
– 
забота 
государства». 
Языковая 
тема: 
«Второстепенные  члены  предложения  Дополнение.  Прямое  и  косвенное 
дополнение» включено произведение Н.Назарбаева «Слово о Независимости», 
текст  выступления  Главы  государства  15  декабря  2014  года,  на  изучение 
которого отводится 1 час. 
Структура  программного  материала  определяется  стратегическими 
линиями  формирования  важных  функциональных  умений  учащихся  школ  с 
нерусским  языком  обучения,  для  которых  русский  язык  будет  служить 
средством межнационального общения в научной, официально-деловой сферах 
и  сфере  повседневной  коммуникации,  средством  получения  информации, 
средством  познания  культуры  русского  народа.  Итогом  обучения  русскому 
языку  в  такой  функциональной  значимости  должны  стать  орфографическая, 
пунктуационная  и  стилистическая  грамотность,  речевая  и  коммуникативная 
компетенции.  
В базовое содержание учебной программы  10 класса ЕМН в тему «Каков 
он  –  лидер  XXI  века?».  Языковая  тема:  «Имя  прилагательное как  часть  речи» 
включено  произведение  Н.Назарбаева  «Слово  о  Независимости»,  текст 
выступления  Главы  государства  15  декабря  2014  года,  на  изучение  которого 
отводится 1 час. 
В  базовое  содержание  учебной  программы  11  класса  ЕМН  в  тему  «Как 
стать  успешным  человеком».  Языковая  тема:  «Обстоятельство.  Виды 
обстоятельств» 
включено 
произведение 
Н.Назарбаева 
«Слово 
о 
Независимости»,  текст  выступления  Главы  государства  15  декабря  2014  года, 
на изучение которого отводится 1 час. 
Речевые  темы  в  10-11  классах  обеспечивают  общее  интеллектуальное 
развитие  учащихся,  акцентируют  их  внимание  на  глобальные  достижения  и 
нерешенные  проблемы  человечества,  формирует  активную  гражданскую 
позицию  и  воспитывает  стремление  к  творческой  деятельности.  В  этих  целях 
учитель  может  использовать  дополнительные  учебные  тексты  по  заданным 
темам  для  развития  речи.  В  рамках  указанного  тематического  минимума 
рекомендуется  организовать  процесс  речевой  коммуникации  в  учебных 
условиях,  моделировать  ситуации  профильно  ориентированного  общения,  в 
рамках которых отрабатываются способы реализации стратегии и тактических 
шагов  ведения  профессионально-делового  разговора,  правила  русского 
речевого  этикета,  умения  учитывать  тип  взаимоотношений  собеседников, 
проигрываются  потенциальные  роли.  Важно  постоянно  совершенствовать 
орфографическую  и  пунктуационную  грамотность  при  развитии  письменной 
речи,  результаты  должны  строго  отслеживаться  учителем.  Устное  беглое 
объяснение  учащимися  знаков  препинания  или  постановка  недостающих 

125 
 
знаков  препинания  дают  существенный  результат  при  пунктуационном 
оформлении собственных текстов. Видами внеурочной индивидуальной работы 
по  орфографии  и  пунктуации  могут  быть  самостоятельное  решение  тестовых 
заданий, электронный тренажер, взаимопроверка.  
Все  методические  требования  к  организации  учебного  процесса 
реализуются  в  рамках  тематических  циклов  уроков  через  упражнения  с 
комплексными заданиями. Так, на материале учебного текста на определенную 
тематику  следует  практиковать  языковые,  речевые  и  коммуникативные 
задания. Языковые задания формулируются на основе программного материала 
по  формированию  языковой  компетенции,  речевые  задания  –  на  основе 
программного материала по развитию речевой компетенции, коммуникативные 
задания  –  на  основе  программного  материала  по  совершенствованию 
коммуникативной компетенции.  
Организация учебного процесса при ориентации на развитие критического 
мышления  предполагает  равноправные  взаимодействия  субъектов  обучения, 
диалогические  отношения  между  ними,  возможность  высказывать  свои 
суждения,  рассчитывая  быть  услышанным,  выслушивать,  понимать  и 
принимать  другие  мнения,  выстраивать  систему  аргументов  в  защиту  своей 
позиции, сопоставлять разные позиции, участвуя в дискуссии. 
При изучении предмета «Русский язык» развитие критического мышления 
должно  быть  связано  в  первую  очередь  с  работой  с  текстом.  При  этом 
необходимо  объединение  приемов  учебной  работы  по  видам  учебной 
деятельности  в  зависимости  от  характера  текста  (текст  информационный  или 
художественный) и способа работы с ним (чтение готового текста или создание 
письменного текста). Чтение  имеет огромный развивающий и воспитательный 
потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его 
ум,  облагораживает  чувства.  При  изучении  русского  языка  учащиеся  будут 
глубже  понимать  прочитанное,  овладеют  активными  способами  чтения  и 
приемами работы с художественным текстом, что позволит повысить культуру 
речи,  эстетическое  развитие,  сформирует  активную  личность,  умеющую 
творчески и самостоятельно работать с текстом, информацией. 
Необходимо  развивать  такие  читательские  умения,  как  нахождение 
информации, заданной в явном виде; формулирование выводов; интерпретация 
и  обобщение  информации;  анализ  и  оценка  содержания,  языковых 
особенностей и структуры текста. 
Этнокультуроведческий материал в силу специфики направления обучения 
–  общественно-гуманитарного и  естественно-математического  –  может  носить 
сопутствующий  характер  (при  обращении  к  мысли  великих  людей,  при 
знакомстве с учеными России, при знакомстве с русской культурой и т.д.).  
Результаты  обучения  представляют  собой  сформированную  языковую 
правильность устной и письменной речи учащихся, проявляются в выражении 
ими авторской позиции в продуцируемых устных и письменных высказываниях 
на  определенную  тему,  способности  свободно  вступать  в  коммуникативный 
процесс  на  русском  языке  в  неофициальных  и  официальных  обстановках 
общения, применять разные методы исследования, использовать программные 

126 
 
знания 
в 
профильноориентированной 
учебно-практической 
и 
исследовательской деятельности.  
Формами  письменной  работы  в  10-11  классах  являются  диктант, 
изложение,  сочинение,  в  том  числе  эссе.  В  каждой  четверти  проводится  в 
среднем  1  диктант  (в  первой  четверти  допускается  2  диктанта),  1  изложение,  
1 сочинение (эссе). Сочинения-эссе могут быть классными и домашними.  
Объем контрольного диктанта по русскому языку для 10-11 классов школ 
с казахским языком обучения:  
10 класс – 100-110 слов, 11 класс – 110-120 слов.  
Объем словарного диктанта: 10-11 классы – 35-40 слов.  
Примерный объем текста для подробного изложения:  
10 класс – 160-170 слов, 11 класс – 170-180 слов.  
Для  сжатого  изложения,  а  также  итоговых  и  контрольных  изложений 
объем текста может быть увеличен на 30 - 60 слов.  
Примерный объем сочинений:  
10  класс  – 2  –  2,5  страницы  (600-1000 слов),  11  класс  – 3 -  3,5  страницы 
(1000-1200 слов). Сочинения-эссе могут иметь меньший объем.  
Внеклассная  работа  по  русскому  языку  может  успешно  осуществляться 
при  соблюдении  специфических  методических  принципов  ее  организации  и 
при  удачном  определении  ее  содержания.  К  специфическим  принципам 
внеклассной  работы  относятся  следующие:  принцип  взаимосвязи  классных  и 
внеклассных занятий; принцип научной углубленности; принцип практической 
направленности; принцип занимательности; принцип добровольности и равного 
права как сильных, так и слабых учащихся на участие во внеклассной работе; 
принцип  индивидуального  подхода  к  каждому;  принцип  развития  творческих 
способностей.  
Использование  компьютеров  и  телекоммуникаций  во  внеклассной  работе 
позволяет  не  только  активизировать  познавательную  деятельность  учащихся, 
но  и  развивать  творческие  и  коммуникативные  способности  учащихся,  их 
кругозор, культуру, самосознание.  
На  уроках  должна  осуществляться  междисциплинарная  связь  предмета 
«Русский  язык»  с  предметами  общественно-гуманитарного  или  естественно-
математического  циклов  соответственно  направлению  профильного  обучения. 
Рекомендуются прикладные курсы или курсы по выбору, содержание которых 
обеспечивает  углубление  и  расширение  знаний  по  неязыковым  предметам  и 
развитие трехъязычия.  
В  целях  совершенствования  качества  оценивания  и  получения 
объективных  результатов  обучения  предлагается  система  параметров 
оценивания,  которые  могут  варьироваться  учителем  в  соответствии  с 
содержанием конкретного урока.  

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет