Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2014Pdf көрінісі
бет19/26
Дата15.03.2017
өлшемі2,31 Mb.
#9671
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 
 
1
 
Нұрғалиев  Р.  Күретамыр.  Қазақ  драматургиясының  поэтикасы.  Монография.  –
Алматы, 1973. - 276 б. 
2
 
Тәжібаев Ә. Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы. - А.: Жазушы, 1971. 
- 346 б.
 
 
3
 
Ордалиев С. Қазақ драматургиясының очеркі. – Алматы, 1964. - 176 б.  
4
 
Әуезов М. Уақыт және әдебиет. – Алматы, 1963. - 468 б. 
5
 
Әуезов М. Шығармалары. ІІ том. – Алматы, 1969. - 326 б. 
 
 

 
174 
 
РЕЗЮМЕ 
 
В  данной  статье  рассматривается  художественное  мастерство  в  произведении  «Козы-
Корпеш – Баян-сулу» известного казахского писателя Габита Мусрепова.  
 
RESUME 
 
This article is devoted to the usage of folk-lore nature plot, especially the nature of characters in 
“Kozi Korpesh – Bayan sulu” tragedy by Gabit Musrepov and the writer’s mastership in displaying that 
epoch. 
 

 
175 
ӘОЖ 82-1(0)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж.Т. Қобланов 
Ш. Есенов атындағы Каспий 
мемлекеттік технологиялар және 
инжиниринг университеті,  
ф.ғ.к., доцент 
 
Сахна және өмір 
шындығы 
 
Аннотация 
Мақалада  қарақалпақ  драматургиясында 
қолданылған 
сюжеттердің 
табиғаты 
қарастырылған.  Әсіресе,  Әбдіраман  Өтеповтің 
комедияларындағы кейіпкерлер табиғатын, кезең 
көрінісін  ашудағы  қаламгер  шеберлігі  жан-
жақты сөз болады.  
Түйін  сөздер:  фольклор,  комедия,  кейіпкер, 
образ,  идея,  диалог,  тартыс,  мінез,  эпикалық 
дастан, монолог. 
  
 
Халық өмірі мен әдет-ғұрпының неше алуан 
әдемі  көріністері  әдебиетте,  көркемөнерде 
кеңінен  орын  алған.  Бұл  ретте  ел  ішіндегі 
ұнамды  істермен  бірге  жағымсыз  көріністер, 
ұстамсыз  жандардың  іс-әрекеттері  қарақалпақ 
драматургиясында  да  әркез  түрлі  дәрежеде 
көрініп  отырды.  Әсіресе  күлкі-қалжың,  әзіл-
оспаққа  құмар  қарақалпақ  халқының  өміріндегі 
неше алуан күлкілі жәйттері сахнадан да көрініс 
таба білді. 
Қарақалпақ драматургиясында сахна өнерін 
дамытуға Әбдіраман Өтеповтің қосқан үлесі зор. 
Ол өзінің бұл  саладағы еңбегін, талантын халық 
театрын  дамытумен  тығыз  байланыста  өрістетті. 
1920  жылы  құрылған  «Таң  нұры»  атты  қалалық 
театр  үйірмесіне  жетекшілік  жасады.  Әуелі 
үйірмеге  аз  актілі  пьесаларды  жазып,  онда  ел 
өмірінің  тынысын  көрсетті.  1922  жылы  осы 
үйірме  үшін  «Жездежан»,  «Зындан»  атты 
пьесаларын  жазса,  1924  жылы  екі  адамның 
айтысына  негізделген  «Алтынкүл»,  «Кетсең 
кеттім»,  «Таза  қоныс»,  «Шәлеке  бай»  т.б. 
драмаларын арнады. 
1929-32  жылдары  Ә.Өтеповтің  бірнеше 
комедиясы  мен  драмасы  сахналанды.  Олардың 
ішінде  «Одеколон»,  «900  грамм»,  «Бояушы 
уәкіл», 
«Мәссаған», 
«Колхоз 
тұрмысы», 
«Тұман», «Мархабай батыр» т.б. туындыларында 
ел  өмірі,  ондағы  келеңсіз  жайлар  оң  көрініс 
тауып  отырды.  Ал,  «Мен  не  қылайын,  ойбай», 
«Нені  айтайын»,  «Хау,  бұл  кім?»,  «Алпыс  метр, 
жетпіс  метр»,  «Жасырын  мөлтек»,  «Жігіт  пен 
әйелдің 
айтысы», 
«Қатын 
айырушылар», 
«Колхозшы 
мен 
дәрігер» 
т.б. 
драма, 
комедиялары  адам  мен  оның  іс-әрекеттерін, 
келеңсіз көріністерді арқау етеді. 
 

 
176 
Бұл  шығармалардың  көпшілігін  Ә.Өтепов  «Таң  нұры»  үйірмесімен  бірге  ел  аралап 
жүргенде көрген, естіген оқиғалары негізінде тез жазып, сахнаға шығарған еді. Сондықтан 
да  көп  жағдайларда  комедияның  кейіпкерлері  көркем  образ  дәрежесіне  көтеріле  алмай 
күлкілі  әңгіме,  фельетон  дәрежесінде  қалған  тұстары  бар.  Мысалы,  «900  грамм» 
комедиясында «Марат» деген колхозда бір колхозшы жыл-он екі ай жұмысқа шықпайды. 
Анда-санда  өз  орнына  баласын  жібереді.  Жыл  аяғында  есеп  айырысатын  кезде  келіп, 
еңбекақысын сұрайды. Колхоздың есепшісі есептей келе, оған: «900 грамм бидай аласыз», 
- дейді. 900 грамм дегенді түсінбеген колхозшы бір батпан (40 кг) екен деп, ауылдан арба 
іздеп  әлек  болады.  Автор  таныс  көрініс,  қарапайым  жайларды  ел  оқиғаларына  құрып, 
кейіпкерлер  іс-әрекетін,  мінез  қырларын  соған  сай  суреттейді.  Осы  тұрғыдан  алғанда 
комедия өз міндетін толық атқарған. 
1932  жылдан  бастап  Ә.Өтепов  бұрынғы  үгіт-насихат  мақсатында  асығыс  жазылған 
шығармаларға  маңыз  беріп,  күрделі  пьесалар  жазуға  қадам  жасайды.  Бұрынғы  күндіз 
жазып, кешке көрермендерге ұсынатын, жеңіл күлкіге құрылған пьесаларының барлығын 
дерлік  қайта  қарап,  жаңартып  отырады.  Солардың  бірі  –  1925-27  жылдары  жазылған 
«Шәлеке  бай»  атты  комедиясы.  1927-28  жылдары  осы  комедияны  автор  «Теңін  тапқан 
қыз» атты үш актілі сатиралық комедияға айналдырады. Пьесаның ішкі құрылымдарында 
да  өзгерістер  болды.  Мәселен,  екінші  көріністі  «Құда  түсу»  десе,  үшінші  көріністі  «Қыз 
ұзату»  деп  атады.  Пьесаның  аяғында  негізгі  тұлға  Тіллехан  өзінің  сүйген  жігіті,  ауыл 
мұғалімі Сәлменмен қашып кетіп, көңіл қосады.  
Бұл  пьесаға  автор  1929-30  жылдары  қайта  оралып,  төртінші  актіні  қосады.  Соттың 
мәжілісіне  зор  маңыз  беріліп,  ұнамсыз  кейіпкерлердің  жауапқа  тартылғандығы  кең 
салтанат құрады. 
Пьесаның  тақырыбында  айтарлықтай  жаңалық  жоқ.  Кеңес  өкіметінің  алғашқы 
жылдарының  бірінде  Шәлеке  бай  құтырып,  Сұлтанмұрат  деген  кедей  балықшының 
Тіллехан есімді жас қызына үйленбекші болады. Қыздың әкесі әуелі көнбегенімен, «қалың 
малға 50 сиыр беремін» деген соң 65 жастағы шалға қызын беруге келіседі. Ауыл мұғалімі 
Сәлмен  қыз  тағдырына  араша  түсіп,  оны  құтқарады.  Соңынан  өзі  үйленеді.  Қарақалпақ 
халқының тұрмыс-тіршілігінде кеңес өкіметі орнағаннан кейін де, көп жылдарға дейін жас 
қыздар  өз  теңдеріне  қосыла  алмағанын  ескерсек,  аталмыш  шығарма  уақыт  үніне  сай 
шыққан.  Пьесаның  тақырыбы  таныс  болғанмен,  кейіпкерлер  ой-санасында  жаңалық  бар, 
заман  талабына  сай  іс-әрекеттерге  барады.  Ең  негізгісі,  ескі  көзқарас,  дәстүрге  уақыт 
талабы тұрғысынан үн қату, оңды шешім қабылдау т.т. маңызды шыққан. Пьесаның басты 
мұратының өзі осында жатыр. 
Әдетте,  сатира  жазумен  шұғылданған  жазушылар  барлық  жүкті,  күлкі  шақырар 
әрекеттерді  негізгі  тұлға  төңірегіне  жинақтап,  қалғандарына  көңіл  аудара  бермейді. 
Сондай тұста ұнамсыз бейнелердің көбі қара бояумен жазылады да, оларды бірінен-бірін 
айыру қиынға соғады. Ондай кейіпкерлер көбінесе жансыз, схемалық аяда қатып қалады. 
Ал,  Ә.Өтепов  пьесасында  мұндай  кемшілік  байқалмайды.  Бұл  пьесаның  құндылығы 
барлық  кейіпкерлердің  іс-әрекеттерінің  қызықтылығында,  тартымдылығында  жатыр. 
Мысалы,  Шәлеке  бай  65  жасқа  келгенінде  14-15  жастағы  Тіллеханға  үйленуді  ойлайды. 
Баласы Бекмұратты шақырып, сақалындағы ақты жұлуды өтінеді. Баласы әуелі сақалдың 
ағын  біртіндеп  жұлады  да,  кейін  қайшымен  сақалын  да,  мұртын  да  сыпырып  тастайды. 
Өзін  масқаралаған  баласын  Шәлеке  аямай  сабайды.  Бетін  орамалмен  таңып  алады  да, 
«тісім  ауырды»  деп  сылтау  айтады.  Міне,  осы  сияқты  комедияға  тән  белгілер  пьесада 
баршылық. 
Ә.Өтепов  комедиясында  уақыт  пен  халық  рухы  бар.  Сондықтан  ол  қарақалпақ 
драматургиясындағы комедия саласының шебері саналады. 
Алайда  уақытқа, оқиғаға ілесе қимылдап, заманын, замандастарын  жырлаған, бәрін 
қамтып,  барын  айтуға  асыққан  жазушының  мінсіз  болмауы  да  анық.  Осы  ретте, 
Ә.Өтеповте де артық, кем тұстар бар. Оқиғаның қызықты қырларын тауып, өткір де әдемі 

 
177 
характерлерді жасаған жазушы кейде ұсақ детальдар аясында қалады, қызық та тартымды 
оқиғаларды екінші кезекке қалдырып қояды. 
Ақиқатында,  пьесада  өмір  шындығы  суреттелген.  Оқиға  желісі  күлкіге 
құрылғандықтан да автор бұл шығармасын комедия деп атаған. Пьесадағы оқиға тартысы 
көрерменді  сендіреді.  Кейіпкерлердің  бәрінің  де  іс-әрекеті  күмән  туғызбайды.  Мысалы, 
пьесаның  басты  қаһарманы  Тіллехан  -  14-15  жасқа  келген  балауса  қыз,  әуелі  Шәлеке 
байдың ойын естігенде не істерін білмей, сасқалақтап қалады. Кейінірек құрбыларының, 
ауыл  мұғалімі  Сәлменнің  ақыл-кеңесінен  соң  ұяңдықты,  балалықты  қойып,  өжеттікке, 
батылдыққа  бел  байлайды.  «Шәлеке  байдың  әйелі  болғанша,  өлгенім  жақсы.  Жоқ,  мен 
Сәлмен мұғалімнің айтқанын орындауым керек. Ол маған шындықтың бетін ашты. Менің 
әлі дүниедегі ең бақытты адам болатыным анық. Ескі өмір, адыра қалғыр ескі әдет-ғұрып 
бәрі  де  құрып,  жаңарады.  Жоқ,  мен  бүгін-ақ  ауылдан  кетіп,  қалаға  баруым  керек, 
шыдамым бітті, енді не болса да көруім керек» дейді Тіллехан [1,150]. 
Тіллеханның  анасы  Мариям  ойы  да  назар  аударарлық:  «Ойбай,  ұят-ай,  мен  әуелі 
Шәлеке бай біздің қызды баласына әпермек  болып құда түсуге келген екен деп қалдым. 
Сөйтсем,  өзінің  ойы  бар  екен  ғой,  ұят-ай»,  -  десе,  кейінірек  Шәлеке  байдың  қалың  мал 
үшін  көп  мал  беретінін  естігенде  Мариям  басқаша  ойлап:  «Естіген  елден  ұят-ау,  бірақ, 
қайтеміз,  дүние  дегеннен  жұрдаймыз.  Біраз  мал  бітіп  қалар  ма  екен?!»  -  деп  өзін-өзі 
жұбатқан болады. 
Шәлекенің  баласы:  «Әке,  ол  қыз  менімен  құрдас  қой...  Ол  саған  әйелдікке 
жарамайды, тым жас бала ғой», - дейді. Қысқасы, пьесадағы кейіпкерлердің бәрінің де іс-
әрекеті  күлкі  шақырады.  Шәлеке  бай  өз  отбасында  басқа  адамдардың  да  (өз  қызметшісі 
Жаман сияқты) ащы мазағына ұшырайды.  
Комедияның  табиғатын  терең  ұғынған  Ә.Өтепов  таза  күлкінің  мәнін,  оның  адамға, 
іс-әрекетіне әсерін жете біледі. Алғашқы тұста саяси-насихаттық сипатта қалам тербеген 
драмашы кейінгі еңбектерінде өмірден өрбіген шындықты, іс-әрекеттерді нақты көрсетеді. 
Бұл  ретте  орыс  ақыны  В.Маяковскийдің  «Кімнің  жазықты,  кімнің  жазықсыз  екенін  тура 
көрсету  менің  үгітшілік  нысанам,  мен  бұл  жұмыстағы  бұлдырық,  ұғымсыздықты 
сүймеймін,  мен  кімнің  доңыз  екенін  жеткізе  айтқанды  ұнатамын»  деген  ойларында 
шындық  бар,  әрі  осы  нысананы  өзге  қаламгерлер  секілді  Ә.Өтепов  та  өз  шығармасында 
берік ұстанады. 
Ауыл  мұғалімі  Сәлмен  пьесада  үш  жерде  көрінсе  де,  автор  оны  өз  дәрежесінде 
көрсете  білген.  Ол  -  жас  қарақалпақ  интеллигенциясының  озық  идеялы  өкілі.  Оның  іс-
әрекеті,  мінез-құлқы,  ұстамдылығы  туралы  пьесаның  басынан  аяғына  дейін  кейіпкерлер 
сөз  қылады.  Ә.Өтепов  өзінің  бұл  пьесасында  халықтың  әдет-ғұрпын,  тұрмыс-салтын  да 
шынайы көрсетеді. Мақал-мәтелдерді де тиісті жерінде дұрыс қолданып отырған. 
Отызыншы жылдардың басында Ә.Өтепов «Бояушы уәкіл» атты сатиралық комедия 
жазды.  Онда  жазушы  Палымбет  деген  уәкілдің  көзбояушылығын,  қоғам  мүддесінен  өз 
мақсатын  жоғары  ұстайтын  өзімшіл  адамның  келеңсіз  мінезін  сатираның  улы  тілімен 
әшкерелейді.  Палымбет  -  сол  кездің  нағыз  содырлы,  сенімсіз  өкілі.  Ол  шаруа  адамның 
өкілі  ретінде  ауыл  кеңесінің  төрағасы  болып  сайланды.  Өзінен  жоғарыларға  жағынып, 
төмендегілерді  менсінбейтін  мүлде  бөтен  адам  болып  шыға  келді.  Ақпарларды  өтірік 
дайындайтын, алаяқ, тоғышар. Әйелі Гүлсәнем де,  «апама жездем сай» дегендей, дәл өзі 
сияқты  тоғышар,  жағымсыз.  Бұл  екеуін  де  автор  өздеріне  ғана  тән  даралық 
өзгешеліктермен  нақыштап  суреттейді.  Өткір  сатираның  қою  бояуын  аямайды.  Бірақ 
автор  осы  пьесасында  Палымбет  пен  оның  әйелі  Гүлсәнемді  шебер  суреттей  отырып, 
олардың  іс-әрекетін  әшкерелей  білетін  ұнамды  кейіпкерлерді  өз  дәрежесінде  көрсете 
алмаған. Ауылдық кеңестің хатшысы Сытым да басқа кейіпкерлер секілді типтік дәрежеге 
көтеріле алмай қалған. 
Дегенмен, автордың бұл комедиясын көпшілік жылы қабылдады. Мемлекеттік және 
әуесқойлар  театрларында  әлденеше  рет  көрсетілді.  Тіпті  туысқан  халықтар  әдебиетінде 

 
178 
осы мазмұндас тақырыптағы туындылар да кездеседі. Мысалы, дәл осындай уәкілді қазақ 
жазушысы Бейімбет Майлин де жазды. Әрине, Бейімбеттің «Талтаңбайдың тәртібі» атты 
сатирасы  тақырып  ұқсастығы  болмаса,  көркемдік  шеберлігі  жағынан  аса  жоғары  тұрған 
классикалық  туынды  екендігі  даусыз.  Бұған  зерттеушілер  ой-пікірі  дәлел  бола  алады. 
Мысалы,  қазақ  драматургиясы  туралы  ең  алғаш  зерттеу  еңбек  жазған  әдебиетші,  ғалым 
Сейділда  Ордалиев:  «Талтаңбайдың  образы  арқылы  автор  сол  кездегі  әпербақан  есерсоқ 
уәкілдерді,  асыра  сілтеу  мен  көзбояушылыққа  жол  берген  «белсенділерді»  әшкерелейді. 
Сондықтан да «Талтаңбайдың тәртібі» күні бүгінге дейін көркемдік бағасын жоғалтпаған 
пьеса,  онда  дәл  қазірдің  өзінде  бүгінгі  күннің  үні  мен  жаңа  лебізі  байқалады»  [2,  52],  - 
десе,  Б.Майлин  драматургиясын  арнайы  зерттеген  ғалым  Рәзия  Рүстембекова  өз  ойын 
былай  білдіреді:  «Сатиралық  комедияға  тән  осы  ерекшеліктерді  «Талтаңбайдың 
тәртібінен»  ұшыратамыз.  Сатиралық  мазмұн  жағынан  ең  күшті  шыққан  образ  – 
Талтаңбай.  Образды  айқындап  күшейте  түсу  мақсатымен  автор  гиперболаны  қолданды. 
Сөйтіп  шығарманы  гротеск  комедияға  дейін  көтереді.  Гротеск  комедия  басты  образды 
әсерлеу (гипербола) әдісімен көрсету, демек Талтаңбай образы осыған сай келеді» [3, 104]. 
Пьесада басты кейіпкер – ауданнан келген өкіл Талтаңбаев. Ол қолынан іс келмейтін 
көпірме,  мақтаншақ,  азғын  адам.  Елге  келгендегі  негізгі  жұмысын  ұмытып,  қыз-
келіншектерге көз салып, әуре болады. Сонымен бірге шала орысшасымен шатпақтап, ел 
алдында масқара күйге түседі. Пьесада осыған ұқсас колхоз председателі Шапшаңбай мен 
колхоз  есепшісі  Сүндеттің  сатиралық  образдары  да  сәтті  шыққан.  Өзі  есепші  Сүндет 
пьесаның аяғына дейін «бір мың төрт жүз отыз» деген санды шығара алмай әуре болады. 
Сонысына қарамай Шапшаңбайдың әйелі Күнжанмен көңілдес.  
Шапшаңбайдың  әйелі  Күнжан  өзіндік  ерекшеліктерге  ие  характер.  Қазақ 
драматургиясында бұған дейін де бұзық әйелдер бейнелері болғаны мәлім. Бірақ Күнжан 
бейнесі оларға мүлде ұқсамайды. Ол оншалықты ақылды емес, бірақ көрікті, сайқал әйел. 
Оны  күйеуі  Шапшаңбай  өз  қара  басының  мүддесі  үшін  ауданнан  келген  лауазымды 
өкілдермен  ойнастық  қылуға  итермелейді.  Ал  Күнжан  бұл  сорақы  әрекеттерге 
Шапшаңбайға жаны ашығандықтан емес, өзінің жеңілтектігі себепті барады. Күнжанның 
мұндай характерін драмашы аз сөзбен-ақ өте шебер ашады. «Түу келе береді, келе береді, 
бірінен  екіншісі  тәуір...  Келгенде  ақыра,  жекіре  келетіні  несі  екен?  Шай  қайнатымға 
бармай жайылып  түсіп  «жеңгейлеп»  асты-үстіңе түсе бастайды-ау.  Талтаңбаев та сүйтті. 
Былтырғы райисполком да сүйтті. «Района» дейтін біреуі де... Е, тарғыл өгіз сықылданған 
тағы  біреуі...  Аты  кім  еді  соның?  Сүндет,  Сүндет,  былтырғы  біздің  үйден  сені  қуып 
шығатын жігіттің аты кім еді? Әлгі сені де, басқарманы да үйден қуып шығып... түу қызық 
екен-ау» [4, 109], – дейді. 
Пьесадағы  ұнамды  кейіпкерлерге  Жанбол,  Дәурен,  Бекен,  Ақсүйрік,  Қамза,  Жұпар, 
Қайнар сияқты жандарды жатқызуға болады. 
Қазақ драматургиясын түбегейлі зерттеген ғалымдар Әбділда Тәжібаев пен Рымғали 
Нұрғалиев те өз еңбектерінде бұл пьесаны аса жоғары бағалағаны белгілі.  
1920  жылдары  Б.Майлин  комедиялық  пьесаларды  өнімді  жазып,  сахналады. 
Солардың  ішінде  «Жанашыр  молда»,  «Айша»,  «Сәлде»,  «Көзілдірік»  сияқты  шағын 
пьесалары сахнаға жиі қойылды. 
Бейімбет  Майлиннің  «Талтаңбайдың  тәртібі»  атты  комедиясынан  қарақалпақ 
сатирашылары көп үйреніп, оны өздеріне үлгі етті. 
 
 
 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 
 
1
 
Өтепов Ә. Пьесалары. Нүкис, 1969. - 168 б. 
2
 
Ордалиев С. Бейімбет Майлин творчествосы. - Алматы, 1990. - 235 б. 

 
179 
3
 
Ордалиев С. Конфликт және характер. - Алматы, 1976. - 182 б. 
4
 
Ордалиев С. Қазақ совет драматургиясының очеркі. - Алматы, 1964. - 176 б. 
 
 
 
РЕЗЮМЕ 
 
В  данной  статье  рассматривается  художественное  мастерство  в  комедиях  известного 
каракалпакского драматурга, общественного деятеля Абдирамана Утепова.  
 
RESUME 
 
In the article the author considers the artistic masterpiece in the comedies of a famous Karakalpak 
playwritght and public figure Abdiraman Utepov.  
 

 
180 
УДК 81:39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б.Т. Жиеналина  
Евразийский национальный 
университет Л.Н. Гумилева,  
старший преподаватель 
Стратегия 
этнокультурного 
образования: 
методологический 
аспект 
 
Аннотация 
Данная 
статья 
посвящена 
проблеме 
формирования  этнокультуроведческой  компетенции 
обучающихся.  Автор  рассматривает  методоло-
гический  аспект  этнокультурного  образования. 
Статья  рассчитана  для  преподавателей  русского 
языка.  
Ключевые  слова:  межкультурная  коммуни-
кация,  антропоцентрическая  парадигма,  этно-
лингвистика, 
этнопсихология, 
этнопедагогика, 
психолингвистика, лингвокультурология, этническая 
идентификация, 
государственная 
интеграция, 
поликультурная личность 
 
 
Теоретические 
предпосылки 
включения 
культуры  в  аппарат  методики  обучения  неродному 
языку  связаны  с  вопросами  взаимосвязи  языка  и 
культуры.  Учитывая  то  обстоятельство,  что  данная 
проблема  является  сложной,  необходимо  раскрыть 
методологию 
исследования, 
отвечающую 
современному  уровню  познания  и  требованиям 
развития мысли в сфере гуманитарных наук. 
Вопрос  о  соотношении  языка  и  культуры  в 
контексте  человеческой  деятельности  ставили  еще 
философы  античного  мира,  отмечая  активную  роль 
языка  в  развитии  культуры,  постижения  научных 
истин.  Окончательно  сформировавшийся  язык 
способствует 
расцвету 
культуры, 
отражает 
психологию, 
социально-исторические 
условия 
жизни  и  особенности  народа.  Поэтому  вполне 
вероятно, 
что 
язык, 
будучи 
средством 
коммуникации,  выражения  мыслей,  выступает  как 
инструмент 
передачи 
культурных 
ценностей, 
позволяет узнать многое не только о культуре, но и о 
народе,  говорящем  на  этом  языке:  психический 
склад, нравы, практическую деятельность. 
Г.В.Ф. Гегель обосновал особое значение языка 
в  становлении  духовного  освоения  материальной  и 
духовной культуры, подчеркивая важную роль языка 
в  развитии  культуры  и  общества  [1,  82].  Идея 
взаимосвязи  языка  и  культуры  получила  развитие  в 
концепции  И.Г.  Гердера,  который  рассматривал  их 
как особые средства связи поколений в пространстве 
и  времени,  и  с  точки  зрения  влияния,  которое  они 
оказывают  на  формирование  образа  жизни  и 
мировосприятия  [2,  237].  Взаимосвязь  языка  и 
культуры  получила  новый  импульс  разработки  в 
последние  десятилетия  ХХ  в.  в  связи  с 
возрастающим интересом к феномену  культуры  как 

 
181 
системе  национальных  ценностей  и  языку  как  отражению  системы  ценностей  народа,  а 
также  в  связи  с  национальным  самосознанием  этносов,  пытающихся  осмыслить  свое 
место  в  истории  человечества  и  свою  роль  в  межкультурной  и  межъязыковой 
коммуникации  в  мировом  сообществе.  Это  привело  к  формированию  новой 
антропоцентрической парадигмы, сменившей онтологоцентрическую. 
Антропоцентрическая  парадигма  ориентируется  на  субъект  познания  –  человека  в 
совокупности  всех  его  признаков:  личностных,  национальных,  социальных.  Именно 
человек  является  тем  связующим  звеном,  который  объединяет  научные  поиски  в 
различных  областях  гуманитарных  дисциплин.  Дальнейшее  развитие  и  бурный  расцвет 
ряда  направлений  находятся  на  стыке  гуманитарных  наук:  этнолингвистики, 
этнопсихологии,  этнопедагогики,  психолингвистики,  лингвокультурологии,  когнитивной 
лингвистики и т.д. 
Язык  традиционно  определяется  как  «средство  выражения  культуры»,  «компонент 
культуры»,  «часть  культуры».  Развитие  культуры  осуществляется  в  недрах  нации, 
зачастую в условиях глубокого классового расслоения и социальных катаклизмов, но тем 
не  менее  при  безусловном  национальном  единстве,  которое  обеспечивается 
преемственностью культурных традиций. 
Таким  образом,  взаимоотношения  языка  и  культуры  с  необходимостью  включают 
компонент «нация», превращаясь в триаду «язык-нация-культура». 
Э. Сепир выдвинул тезис о единстве (сходстве) и специфики (различии) феноменов 
языка и культуры, который стал методологической основой дальнейших исследований в 
этой области: «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. 
Язык же есть то, как думают… Само собой разумеется, что содержание языка неразрывно 
связано с культурой» [3,193]. 
В.  фон  Гумбольдт  понимал  язык  как  вечно  изменяющееся  историческое  явление, 
взаимосвязанное  с  «духом  народа»,  которое  следует  понимать  как  «национальное 
сознание».  Языковой  процесс  трактовался  им  в  контексте  сознания,  культуры  и 
социальной  действительности  [4,314].  С  точки  зрения  В.  фон  Гумбольдта,  силы  духа  с 
помощью  языка  воздействовали  на  развитие  человека,  культуры,  цивилизации 
образования  и  просвещения.  Высказанные  им  положения  отмечают  то,  что  язык  и  «дух 
народа» образуют единое целое. 
Л.  Фейербах  поднял  проблему  взаимосвязи  языка  и  культуры  на  новый  уровень, 
определив,  что  незамкнутостъ  языка  и  культуры  является  фундаментом  их 
взаимодействия [5,187]. 
Таким  образом,  конкретно-исторический  анализ  взаимосвязи  языка,  культуры  и 
общества  показывает,  что  язык  и культура  как  продукты  исторического  развития имеют 
конкретные  социокультурные  значения  лишь  в  процессе  человеческой  деятельности. 
Помимо  этого,  язык  есть  духовное  орудие  создания  культурных  ценностей,  а  культура 
закрепляется  с  помощью  него  как  духовное  богатство,  обогащая  при  этом  и  сам  язык. 
Следовательно,  язык  как  необходимое  средство  человеческого  мышления  и  общения 
является  условием развития культуры и передачи культурных ценностей от  поколения к 
поколению. 
В качестве первой предпосылки рассматривается деятельностный подход к изучению 
сущности  языка.  «Сущность  –  это  внутреннее  содержание  предмета,  выражающееся  в 
единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия» [1, 665]. 
Вторичная сущность языка должна рассматриваться лишь как способ существования 
понятийно-идеальных форм мышления, поскольку словесный знак хочет быть определен 
по  его  логико-гносеологическим  параметрам.  Языковые  знаки  носят  социальный 
характер.  Они  отображают  развитие  и  совершенствование  человеческого  мышления, 
происходящее  под  влиянием  развития  человеческого  общества,  в  первую  очередь, 
производственной деятельности. 

 
182 
Изучение  связи  языковых  единиц  с  действительностью  показывают,  что  эта  связь 
носит  опосредованный  характер  и  осуществляется  путем  отражения  объективной 
реальности,  «идеальной  стороной  языкового  знака.  Г.В.Колшанский  отмечает: 
«Идеальность  мышления  в  гносеологическом  плане  означает  лишь  его  вторичность,  но 
отнюдь не нематериальность и несуществование. Именно его существование и есть не что 
иное как вербальное существование, и языковой знак предстает поэтому как отчужденная 
форма,  выработанная  сознанием  человека  для  тех  материальных  предметов  и  явлений, 
которые существуют вне человека, но «присвоены» его мышлением [6, 21]. 
Как  процесс  познания  мышления  остается  реальным  процессом,  обнаруживающим 
себя  в  речевой  деятельности  индивидуума,  и  как  общественное  сознание  оно  обретает 
свою  форму  существования  в  конкретных  языках.  0бщественная  природа  языка  и 
мышления внутренне едина. 
Язык выполняет свою функцию, существует как материальное явление, как звуковая 
система,  организованная  по  конкретным  законам  фонетики,  грамматики.  Такая 
материализация,  связанная  с  определенной  формой  физической  природы,  составляет 
отличительную  особенность  языка  и  выделяет  его,  как  относительно  самостоятельную 
сторону в единстве языка и мышления. Это общее положение относится к так называемой 
внутренней речи. 
Различие  двух  сторон  единства  «язык-мышление»  обусловливает  и  их  своеобразие 
закономерностей  развития,  и  определенную  качественную  характеристику  их 
взаимоотношений. Язык есть реальное существование мысли. Без языка, вне его, мысль не 
проявляется  и  вообще  не  существует.  Мысль  можно  исследовать,  изучать  лишь  на  базе 
языка.  
Некоторые  языковеды  и  логики  иногда  ссылаются  на  то,  что  язык  выражает  не 
только  мысли,  но  и  эмоции,  волю,  чувства  и  что  поэтому  его  можно  считать 
непосредственной  действительностью  также  этих  психических  процессов.  Однако 
выражение эмоций, чувств, воли осуществляется через мысли, понятия. «Эмоции, воля и 
чувства  находят  свое  выражение  в  языке,  как  и  все  объекты,  включаемые  в  сферу 
психической жизни человека, только как осмысленные явления» [7, 17], или выражаемое в 
языке содержание будет всегда мыслительным содержанием. 
Язык как реальность мыслительного процесса обнаруживает мышление во всем его 
объеме, во всех его элементах. Не только понятия передаются языковыми средствами, но 
и вся логическая структура мышления получает свое материальное выявление в языковой 
форме. Жизнь мысли и составляет содержание языка. 
Благодаря  этомy  язык  является  полноценным  единственным  средством  передачи 
мысли,  средством  общения  людей.  Общественная  функция  языка  определяется  его 
сущностью – быть практическим сознанием. 
Непосредственность  связи  языка  и  мышления  заключается  в  том,  что  между  ними 
нет  ничего  «среднего»,  промежуточного.  Язык  выражает  мышление,  а  мышление 
выражается в языке прямо, непосредственно, без всяких соединительных звеньев. 
В  этой  связи  интересно  суждение  Ф.  Соссюра:  «Язык  можно  также  сравнить  с 
листом бумаги: мысль его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую 
сторону, не разрезав и оборотную;  так  и в языке нельзя отделить ни мысль от  звука, ни 
звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет 
либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии»
 
[8, 113]. 
Формальный строй мышления, как и его содержание, выявляется в языке, логическая 
структура  мышления  материально  обнаруживается  в  системе  языка.  Язык  может  быть 
практическим  сознанием  лишь  в  том  случае,  если  он  передает  мышление  в  полном  его 
объеме – как со стороны содержания, так и со стороны его структуры. Нельзя признавать 
единство языка мышления, не признавая единства во всех их составных элементах. 

 
183 
Так,  например,  семантика  слов  должна  рассматриваться  в  гносеологическом  плане 
как субъективный образ, как единый идеальный момент,  отражающий в конечном итоге 
явления и отношения объективного мира. 
Объектом  семантики  являются  не  только  отношения  между  значениями  слов,  т.е. 
функциональные или дифференциальные значения, а план содержания как таковой. 
Категория  логического  мышления  –  понятие,  суждение,  умозаключение  -  являются 
основными  формами  мышления,  скрепляющими  в  одно  целое,  в  одну  систему  все 
содержание  наших  знаний.  Мышление,  как  процесс  познания  в  своем  языковом 
выражении,  своей  единственной  реальности  нe  может  подвергаться  структурному 
изменению  посредствами  языка,  так  как  язык  не  выступает  инородной  по  отношению  к 
мышлению природой, не накладывается на мышление извне, а сам есть реальность мысли. 
Любой  конкретный  язык  обладает  одновременно  всеобщими  признаками  языка  как 
средства  общения  человека.  Эта  основа  является  предпосылкой  взаимопонимания 
народов, говорящих на разных языках, возможности перевода с одного языка на другой. В 
связи с этим интересна мысль И.М. Сеченова: «Воплощаясь в слове, мысль (и взрослого, и 
ребенка) принимает всегда одну и ту же форму, основной тип которой известен всякому 
из  трехчленного  предложения.  Благодаря  неизменности  этой  формы  у  людей  разных 
возрастов,  разных  эпох  и  степеней  развития  нам  одинаково  понятны  и  размышления 
дикаря  и  ребенка,  мысли  наших  современников  и  предков.  Благодаря  тому  же  в  жизни 
человечества существует преемство мысли, тянущееся через века» [9, 402]. 
При определении вербального общения как взаимодействия людей, осуществляемого 
различными  видами  речевой  деятельности,  важнейшее  значение  приобретает  вопрос  о 
природе вербальной коммуникации. 
Широкое  распространение  получила  концепция  Ф.  Соссюра  о  том,  что 
единственным  и  истинным  объектом  лингвистики  является  язык,  рассматриваемый  в 
самом  себе  и  для  себя  [8,246],  которой  противопоставлялись  различные  точки  зрения, 
отстаивающие  синтез  языка  и  речи  как  предмета  лингвистики.  Так,  в  концепции 
И.А.Зимней неоднородность и соответственно самостоятельность языка и речи, а вместе с 
тем их неразрывное единство, психологически определяется особенностями отношения к 
самой мыслительно, когнитивно-коммуникативной деятельности человека. Пo отношению 
к мысли, высказываемой или воспринимаемой субъектом, язык является средством, а речь 
–  способом  формирования  и  формулирования  этой  мысли.  По  отношению  к  общению 
язык  и  речь  вместе  как  единство  средств  и  способов  являются  средством  и  условием 
общения. По отношению к самим процессам говорения, слушания, чтения, письма язык и 
речь рассматриваются как внутренний механизм этих процессов [10, 56]. 
В области философии язык  традиционно рассматривался как форма для  выражения 
внешнего содержания, как «система знаков», «информационный код». 
В  методологическом  аспекте  существенно  изучение  описание  языка  не  только  как 
«системы  знаков»,  но  и  феномена,  тесно  связанного  с  культурой  и  человеческой 
деятельностью,  поскольку  язык  как  социальное  явление  не  может  существовать  без 
человека.  Познавательная  установка  относительно  языка,  основанная  на  принципе 
деятельности, формирует новое представление о языковой реальности
На  вербальный  характер  мышления  указывал  Гегель,  считая,  что  «мы  мыслим 
посредством  имен»
 
[1,  302].  На  каком-то  этапе  фоpмиpoвaния  мысли  возможны 
мыслительные  акты  невербального  характера,  переживаемые  в  этом  случае  как 
представление  и  протекающее  в  некотором  неязыковом  внутреннем  субъективном  коде. 
Однако  «невыразимое  в  действительности  есть  нечто  неясное,  находящееся  в  состоянии 
брожения, то, что лишь получив выражение в слове, приобретает ясность. Слово сообщает 
поэтому мыслям их достойнейшее и самое истинное наличное бытие» [1, 303]. 
Если  исходить  из  единства  языка  и  сознания,  то  именно  язык  представляет  собой 
материальный  субстрой  для  существования  сознания,  поскольку  план  выражения  языка 

 
184 
безусловно  материален.  Однако,  что  касается  плана  содержания  языка,  то  за  вычетом 
внутриязыковой (реляционной) семантики он может быть весьма сближен с содержанием 
общественного сознания, который отражает уровень познания действительности в данной 
этнокультурной общности. 
«Сознание – это подлинное со-знание, совместное знание... продукт «социализации» 
человека, усвоения им хранимого языком общественного опыта» [5, 7]. 
Язык и мышление неразрывно связаны между собой, и национальный язык является 
той формой, в которой происходит мышление народа. 
С другой стороны является не только формой, в которой происходит мыслительная 
деятельность,  но  и  формой,  в  которой  реализуется  познавательная  деятельность  народа-
носителя языка [5, 20]. 
В  функциях  языка  проявляются  различные  виды  деятельности.  Например, 
коммуникативная  деятельность  связана  с  потребностью  в  общении  для  регуляции 
групповой  деятельности  на  начальных  этапах  развития  языка  была  более  значимой.  В 
познавательной  функции  он  выступает  как  орудие  интеллектуальной  деятельности: 
называя  объекты,  человек  выделяет  их  из  действительности.  Кумулятивная  функция 
основывается на использование языка как «памяти человечества». Другие его обществен-
ные  функции  экспрессивная,  регулятивная,  оценочная,  эстетическая,  в  их  иерархии 
наблюдается  совпадение  с  классификацией  эмоций.  При  этом  важно  отметить,  что, 
являясь  инструментом  познания  и  носителем  сознания,  язык  опосредует  переход 
последнего в умственную и коммуникативную деятельность. 
Изучая общественную природу языка, ученые показали ее роль при планировании и 
организации  материального  производства,  трудового  процесса  и  в  обеспечении  основ 
существования  человеческого  общества,  a  также  в  теоретической  деятельности  людей  и 
освоении  действительности.  Таким  образом,  языковая  деятельность  пронизывает  всю 
теоретическую  и  практическую  деятельность  человека  и  в  этом  заключается  суть  языка. 
На  основе  данного  принципа  формируется  новое  представление  о  языковой  реальности, 
что требует глубокого и всестороннего анализа языка как социального феномена. 
Второй  теоретической  предпосылкой  изучаемого  явления  выступает  принцип 
системности и целостности. 
Системный  подход  предполагает  разработку  научного  познания,  в  основе  которой 
лежит  изучение  объектов  как  систем.  Исследование  языка  и  культуры  с  точки  зрения 
системности объясняется рядом факторов. Вo-первых, это обусловило построение новых 
интерпретационных моделей и создание теории  языка, объединяя усилия социо-, психо-, 
этнолингвистики.  Во-вторых,  это  связано  с  социальной  обусловленностью  языка, 
отражающей взаимодействие языковых и культурных явлений, проникновение в культуру 
и  изучение  через  посредство  языка.  Это
 
предполагает  систематизацию  всех  форм 
зависимости  языка  от  различных  внешних  факторов  в  общеметодических  целях  и  их 
реализацию в учебном процессе. 
Третьей теоретической предпосылкой является введение категорий национального и 
специфического  в  язык  и  культуру,  поскольку  нас  интересует  проблема  отражения 
культуры  в  языке.  Данная  проблема  может  быть  решена  на  основе  многофакторного 
анализа,  предусматривающего  изучение  таких  функций  языка,  как  дискурсивная, 
кумулятивная и коммуникативная. 
В  истолковании  общественной  природы  языка  необходимо  отметить  два  аспекта 
развития: 
1.  Социальный  аспект  языка  –  лишь  языковой  «фон»,  на  котором  происходят 
собственно  языковые  движения.  Элементы  «фона»,  отражающиеся  в  языке  –  это 
экстралингвистические, паралингвистические явления. 
2.  Социальный  аспект  определяет  все  функции  языка.  Семантика  отражения  – 
семантику всех языковых категорий. 

 
185 
На  современном  этапе  в  лингводидактике  все  большее  внимание  уделяется 
рассмотрению проблемы связи языка и культуры в аспекте их национальной специфики, 
изучению  оптимальных  путей  и  межкультурного  общения,  освоению  культуры  через 
язык.  
Строение  этнокультурного  образования  направлена  на  реализацию  двух 
взаимосвязанных целей: этническая идентификация и государственная интеграция.  
Этнокультурная  идентичность  народа  складывается  в  результате  знания  событий 
своей  истории,  культуры,  верности  сложившихся  духовным  ценностям,  почитания 
национальных  героев.  Она  формируется  в  процессе  свободного  и  добровольного 
жизнетворчества нации.  
Этнокультурная  и  государственная  идентичность  могут  быть  достигнуты  наиболее 
эффективно  через  систему  образования.  Образование  как  средство  формирование 
национальных  самосознания,  реализации  культурно-языковых  интересов  должно 
выполнять 4 главные функции:  
-
 
транслирующую 
(обеспечение 
целостности 
и 
воспроизводимости 
этнонациональных сообществ); 
-
 
развивающую (формирование и развитие национального самосознания); 
-
 
дифференцирующую 
(выявление 
национально-культурных 
потребностей 
человека, этнических групп); 
-
 
интегрирующую  (обеспечение  взаимодействия,  взаимопроникновения  и 
взаимообогащения  культур,  интеграция  личности  в  системе  мировой  и 
национальной культуры). 
В  условиях  глобальной  культуры  приобщения  людей  к  общечеловеческим 
ценностям,  совершенствования  средств  коммуникации  становится  важным  выявление 
интегративных процессов, происходящих в сфере языка
В  данном  аспекте  весьма  значителен  установочный  документ  «Концепция 
этнокультурного  образования  в  Республике  Казахстан»  (1986),  основными  задачами 
которого являются: 
-
 
воспитание  поликультурной  личности:  создание  условий  для  идентификации 
личности со своей исконной культурой и  усвоение других культур.  Ориентация 
на диалог культур, их взаимообогащения; 
-
 
формирование  многоязычного  индивида:  подготовка  граждан,  способных 
эффективно общаться на родном, государственном и русском языках. Реализация 
тем  самым  модели  «двух  лояльностей»:  по  отношению  к  собственной 
этнонациональной группе и по отношению к государству [11, 5]. 
Необходимой  предпосылкой  становления  в  Казахстане  системы  этнокультурного 
образования является создание этнокультурного образовательного пространства.  
Под поликультурной личностью понимается индивид, ориентированный через свою 
культуру  на  другие.  Глубокие  знания  собственной  культуры  для  него  -  фундамент 
заинтересованного  отношения  к  другим,  а  знакомство  со  многими  -  основание  для 
духовного обогащения и развития.  
Поликультурная 
личность 
должна 
обладать, 
прежде 
всего, 
целостным 
мировоззрением. Это означает,  что  знания и умения  у такого  индивида сформированы в 
систему,  позволяющую  отразить  сложный,  взаимосвязанный  и  взаимообусловленный 
характер  связей  и  отношений  в  мире,  социуме,  культуре.  Целостность  -  параметр 
высокоразвитого и рационального организованного мировоззрения. 
Поликультурная  личность  -  индивид  с  развитым  сознанием.  Знание  родного  и 
государственного  языков,  изучение  иностранного  языка  расширяют  кругозор  личности, 
содействуют  ее  многогранному  развитию,  способствуют  формированию  установки   на  
толерантность и объемное видение мира.  

 
186 
Поликультурная личность - индивид с рельефным историческим сознанием. Именно 
история  сознания  -  есть  основа  и  этнического,  и  общегосударственного  сознания. 
Национальный  менталитет  складывается  у  этноса  за  тысячелетнюю  историю.  Мифы, 
символы, образы, стереотипы могут быть познаны только через знание истории народа.  
В  работах  президента  Н.А.  Назарбаева  в  концептуальном  виде  изложена 
государственная  аксиология  –  система  ценностей,  идей  и  приоритетов,  которыми  будут 
руководствоваться  государство  в  сложный  переходный  период.  Ими  являются 
межнациональное согласие и внутринациональное единство, высокая языковая культура, 
толерантность, стабильность и модернизация. 
Очень  актуальны  идеи  Президента  РК  о  развитии  взаимодействия  народов,  их 
духовном  единении  во  имя  прогресса  и  процветания  Родины,  его  желание  превратить 
полиэтничность общества в устойчивый консолидирующий фактор. Нельзя не согласиться 
с  тем,  что  «крайне  необходимой»  сегодня  представляется  разработка  социальной, 
целостной  концепции  национальной  политики  Казахстана  на  переходный  период, 
включающий  в  себя  изучение  специфических  запросов  наций  и  народностей, 
проживающих  в  республике,  реализацию  положений  Конституции,  касающихся  их 
свободного развития [12]. 
В  условиях  поликультурного  посткоммунистического  общества  поднимается 
научная  проблема  исключительной  важности  -  педагогическое  обеспечение  реализации 
национально-культурных  образовательных  интересов  этнических  и  языковых  групп 
страны. 
 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1
 
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3х т. – М.: Мысль, 1970. Т.1. – 501 с. 
2
 
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977. - 698 с. 
3
 
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культорологии. – Москва.: Наука, 1977. 
– 357с. 
4
 
Гумбольдт В.Ф. Избранные труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1984. - 397 с. 
5
 
Фейербах Л. История философии. В 3х т. - М.: Мысль, 1974. Т.2. - 480с. 
6
 
Колшанский Г.В. О вербальности мышления. Известия АН СССР. Сер. Лит. и языка. – 
1977. Т.36. - №1. - 176 с. 
7
 
Выготский Л.С. Мышление и речь.// Собр. соч.Т.2.Проблемы общей психологии. - М.: 
Педагогика, 1982. – 504 с.  
8
 
Ф.  де  Соссюр.  Курс  общей  лингвистики.  //  Труды  по  языкознанию.  -  М.:  Прогресс, 
1977. – 695 с. 
9
 
Сеченов И.М. Избранные философские и психологические сочинения. - М.1947.- 745 с. 
10
 
Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. - М.: Русский язык, 1989. - 219 с  
11
 
Концепция этнокультурного образования. // Казахстанская правда. - 1996. - 7 августа.- 
4с. 
12
 
Назарбаев  Н.А.  Казахстан  –  2030.  Процветание,  безопасность  и  улучшение 
благосостояния всех казахстанцев.// Казахстанская правда. – 1997. - 11 октября.  
 
 
ТҮЙІН 
Мақала  этномәдени  білім  беру  стратегиясының  әдістанымдық  қырына  арналған.  Онда 
философия және тілтаным ғалымдарының еңбектері қарастырылады. 
 
RESUME 
This article focuses on methodological aspects of ethno-cultural education strategy. It examines the 
works of scientists of philosophy and linguistics. 

 
187 
УДК 347.78.034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж.С. Сарманова 
Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева, 
магистрант 
Прагматика  
и прагматическая 
адаптация 
перевода 
 
Аннотация  
Данная  статья  посвящена  прагматическим 
аспектам перевода. В ней говорится о переводческой 
адекватности, которая обуславливает использование 
переводчиком  прагматической  адаптации  перевода. 
В  статье  говорится  о  том,  что  всякое  высказывание 
создается  с  целью  получить  какой-то  коммуника-
тивный эффект, поэтому прагматический потенциал 
составляет 
важнейшую 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет