Министерство образования и науки республики казахстанPdf көрінісі
бет29/90
Дата22.12.2016
өлшемі15,08 Mb.
#127
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   90

СЕКЦИЯ

 

 

ТІЛ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ (ЛЕКСИКОЛОГИЯ, 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СӨЗЖАСАМ)

 

 

СЕКЦИЯ 2

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА 

(ЛЕКСИКОЛОГИЯ,  

ФРАЗЕОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СЛОВООБРАЗОВАНИЯ)

 

 

SECTION 2 

 

ACTUAL ISSNES OF LANGNAGE THEORY (LEXICOLOGY  

PHRASEOLOGY MORPHOLOGY WORDFORMATION) 

 

198 


 

 

  

ЕКІ БУЫНДЫ ЖУАН СӨЗДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

 

 

Шүленбаева Ұ.Р.

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Алдағы  бір  жұмыстарымызда  еріндік  бір  буынды  жуан  сөздердің  интонограммасына тоқталған едік. Ендігі мақсат – екі буынды жуан сөздердің сипаттамасы жайлы болмақ.  

Сол жоғарыда өзіміз тоқталып өткен бір буынды [ q° o l°] сөзінен екі буынды [ q° o  l° u ]  

(1-сурет) сөзі туындайтынын жақсы білеміз. Сондай-ақ соңғы сөздің орфографиясын да көзге 

елестету қиын емес: қолы. Оның көшірме транскрипциясы [ q° o  l  y ]  болып шығады.  

 

                             

1-сурет


 

 

Осы үлгіге қараймыз да ерін үндестігі сақталмады деген қорытындыға келеміз және бұл пікір  оқулық  біткеннің  бәріне  таралып  кетті.  Оның  үйреншікті  болып  кеткені  соншалықты, 

тіптен жаңсақ екеніне мән беруден қалдық.  

Енді фонетикалық тұрғыдан талдап көрейік.  

Бірінші [ q ] дауыссыздың лепті бөлшегі 60 мс. Бұл заңды, өйткені сөз құрамында буын 

саны  өскен  сайын  дыбыстардың  абсолют  созылымдылығы,  керісінше,  кеми  береді.  Бұл  – 

жалпы фонетикадан белгілі жай. 

Осы  құбылыс  жөнінде  Ә.Жүнісбеков  былай  дейді:  "Результаты  осциллографических 

записей  показали,  что  количество  слогов  в  слове  заметно  влияет  на  длительность  гласных, 

входящих в его состав. Это значит, что по мере прибавления слогов к односложному слову (а 

это характерно для казахского языка, который относится к группе агглютинативных языков) 

в  какой-то  мере  уменьшается  длительность  всех  гласных,  т.е.  происходит  как  бы 

перераспределение  длительности  между  ними".  Біз  пайдаланып  отырған  эксперимент 

материалының  негізгі  көрсеткіштерінің  бірі  осциллограмма  болғандықтан,  біздің  алып 


 

199 


отырған  нәтижелеріміз  де  осындай  екеніне  таң  қалуға  болмайды.  Екі  зерттеудің  де 

көрсеткіштерінің  бір  жерден  шығып  отырғаны  сондықтан.  Мұның  өзі  аталған  құбылыстың 

қазақ тілінде жүйелі түрде кездесіп отыратындығын көрсетеді. Ендеше бұл құбылыс тұрақты 

бір қағидадан шығып отыр екен.  

Сонымен, сөздің және оның құрамындағы ең актив элемент дауыстының фонетикалық 

көрсеткіштері  қалай  екен?  Дауысты  [  o  ]  –  180  мс.  Бұл  дауыстының  көрсеткіші  ретінде 

жеткілікті мөлшер болып табылады. Дауыс артикуляциясының толық аяқталғанын көрсетеді. 

Дауыс ырғағы мен оның қарқыны да бірыңғай деңгейде өтеді. Мұның өзі дыбыстың бастан-

аяқ біркелкі айтылғанын көрсетеді. Даусы ырғағы мен оның қарқыны да бірыңғай деңгейде 

өтеді. Мұның өзі дыбыстың бастан-аяқ біркелкі айтылғанын көрсетеді. Сондықтан да дыбыс 

созылымдылығының аз-кем құбылғанына мән бермей отырмыз.  

Дауыссыз  [ l ] дыбыс дауысты мен дауыстының арасында қалып отыр, яғни интервокал 

позицияда  тұр.  Мұның  өзі  дауыссыздың  еркін  айтылуына  тиімді  жағдай  жасайды,  басқаша 

айтқанда фонетикалық тиімді жағдай болып саналады. Оның үстіне біз қарастырып отырған 

дауыссыз  [  l  ]  үнді  (сонант)  болғандықтан,  дауыссыз  артикуляциясы  толық  және  естілуі 

жеткілікті  болады.  Ол  осы  суреттен  де  (интонограммадан)  көрініп  тұр.  Біріншіден, 

дауыссыздың  созылымдылығы  мол,  дауыс  қарқыны  күшті,  дыбыс  ырғағы  жоғары.  Осы 

көрсеткіштерінің  барлығы  алдында  тұрған  дауыстымен  бірдей.  [  l  ]  тәрізді  глайд 

дауыссыздардың,  әдетте,  осындай  сипатқа  ие  болатынын  көп  зерттеушілер  дәлелдеген, 

жалпы фонетикада белгілі жай.  

Біздің тапқан көрсеткіштеріміз сол қорытындыны тағы да дәлелдеп отыр. Қазақ тілінің 

дыбыс  жүйесіндегі  тілдерге  тән  ортақ  құбылыстың  бірі  ретінде  атап  қоюға  тура  келеді. 

Мұның  өзі  типологиялық  тұрғыдан  құнды  мәлімет  болуға  тиіс.  Жалпы  тіл  білімі 

мамандарының 

назарын 

аударары 

сөзсіз. 

Дыбыстардың 

позициялық 

белгілерін 

қарастырғанда да керек болады. 

Біз  үшін,  әрине,  соңғы  дауыстының    [  u  ]  фонетикалық  көрсеткіштері  маңызды.  Бұл 

жерде  ол  дауысты  фонетикалық  еріндік  пе,  әлде  фонетикалық  езулік  пе  деген  мәселе 

көтерілмеуге тиіс. Әзірге біз сөздің түйсік (интуиция) белгілеріне, яғни орфографиялық және 

орфоэпиялық  транскрипциясына  сүйенеміз.  Басқаша  айтқанда,  фонетикалық  тұрғыдан 

қарастырамыз: 

Орфографиялық транскрипция –  q o  l  y    

Орфоэпиялық транскрипция  –  q o  l u     

Мұндай айырмашылықты тек фонологиялық тұрғыдан келіп қана таба аламыз. Жалпы 

айтқанда, қазіргі қазақ тілі мен оның методикасындағы ала-құлалық осыдан келіп басталады. 

Бір зерттеушілер үшін лингвистикалық ақиқат бірінші транскрипцияда, екінші зерттеушілер 

үшін  лингвистикалық  ақиқат  екінші  транскрипцияда.  Мәселе  осы  екеуінің  қайсысы  дұрыс, 

қайсысы бұрыс деген сұрақтың жауабында. Егер біріншісін дұрыс деп қарасақ, онда ғылыми 

және  оқу-әдістемелік  еңбектердегі  қайшылықтардың  көзі  қайда?  Егер  екіншісі  дұрыс  деп 

қарасақ,  сол  ғылыми  және  оқу-әдістемелік  еңбектерде  неге  фонологиялық  талдау  жоқ? 

Фонологиялық  талдау  жоқ  жерде  фонетикалық  (ғылыми-практикалық)  нәтиже  болмайды 

(Зиндер,  Жүнісбеков,  Әбуов).  Осы  аталған  ғалымдардың  айтуына  қарағанда  фонологиялық 

талдаусыз фонетикалық нәтижеге қол жеткізу  мүмкін  емес. Алдымен фонологиялық талдау 

жасалу  керек,  ол  үшін  фонологиялық  теория    (қисын)  болу  керек.  Сонан  соң  барып 

фонетикалық  зерттеу  басталу  керек.  Көп  жағдайда  фонетикалық  зерттеудің  нәтижелері 

фонологиялық талдаудың көрнекі бөлшегі ғана болмақ.  

Сонымен  [  q°  o    l    y  ]      ма,  әлде  [  q°  o    l°  u  ]  ма?  Интонограмманың  көмегімен  бұл 

сұраққа  жауап  таба  аламаймыз.  Алайда,  қазір  тіл  білімінен  нық  орын  алаған  сингармонизм 

теориясы  (Жүнісбеков,  Әбуов,  Жүсіпов,  Уәлиев,  Мырзабеков,  Айғабылов)  бар.  Көпшілік 

мойындай бастаған бұл теорияның айтуынша қазақ сөздерінде ерін үндестігі  фонологиялық 

элемент ретінде айқын сақталған.   

200 


Біз  әзірге  бұл  пікір-таласқа  араласпай  қоя  тұрып,  жоғарыдағы  сөздің  фонетикалық 

белгілерін аяғына дейін шығарып алайық. Соңғы  [ u ] дауыстының созылымдылығы 100 мс, 

ал  дауыс  ырғағы  алғашқы  дауыстының  дауыс  ырғағымен  бір  деңгейде.  Ал  дауыс  қарқыны  

(күші) болса кілт өсіп кеткен, сонымен алғашқы дауыстыдан әлде қайда күшті айтылып тұр. 

Ендеше бұл дыбыс дауысты ретінде артикуляциясы да, естілуі жеткілікті болып тұр. Ендеше 

әзірге жасайтын қорытындымыз осы позицияда артикуляциясы жағынан да, естілуі жағынан 

да  сөзді  құрайтын  толық  дыбыс  элементі  бар.  Бірақ  бұл  алған  нәтижеміз  әзірге  екінші 

буында  тұрған  қандай  дауысты  деген  сұраққа  жауап  бере  алмайды.  Ол  үшін  тағы  да 

фонологияға жүгінуіміз керек. Алайда фонологиялық қисынды көп тіл мамандарының әлі де 

болса  мойындамай  келе  жатқанын  жоғарыда  ескерттік.  Олар  көбінесе  дыбыстың 

айтылуындағы  варианттарға  сүйеніп  кетеді  немесе  тұрақты  боп  қалған  лингвистикалық 

сенімнен  аттап  кете  алмайды.  Ерін  үндестігіне  байланысты  мәселенің  күрделілігі  де,  міне, 

осында.  

Бұл  сұраққа  біз  де  әзірге  жауап  бермей  қоя  тұрып,  фонетикалық  талдауды  одан  әрі 

жалғастыра  түсейік.  Біздің  көз  жеткізгеніміз  екінші  позицияда  айтылуы  мен  естілуі  толық 

дауыстының  тұрғандығы.  Оның  фонетикалық  көрсеткіштерін  жан-жақты  көрсеттік 

(кестелерге қараңыз). 

Енді біз алдағы жұмысымызда өзіміз тоқталып өткен [ q° u l° ]  сөзіне тағы да бір буын 

жалғап  көрейік.  Әрине,  ол  буында  да  бір  қысаң  дауысты  болуы  керек.  Бұл  буынның 

транскрипциясы жайлы екі ұдай пікірді жоғарыда айтып өткен болатынбыз.  

Интонограммада [ q u l° u ]  барлық дыбыстар ап-айқын көрініп тұр. Шекараларын оп-

оңай  белгілеуге  болады.  Алғашқы  дауыссыздың    [  q  ]  лепті  белгісі  (70мс),  бірінші 

дауыстының    [  u  ]    созылымдылығы,  ырғағы мен  күші  айтарлықтай  өзгеріске  ұшырамаған. 

Дауысты аралық дауыссыздың [ l ] фонетикалық көрінісі де ап-айқын. Соңғы дауыстының  u ]  фонетикалық белгілері  алғашқы дауыстыдан біршама басым. Мұның өзі сөз құрамында 

екі  қысаң  дауысты  келгенде  соңғысының  сапасы  айқындау  келетінін  аңғартады.  Ендеше 

үндестік белгісі соңғы дауыстыда басымырақ деп пайымдауға болады.  

Егер  сөз  транскрипциясын  фонологиялық  тұрғыдан  қадағалайтын  болсақ,  онда  бұл 

сөздің транскрипциясы  [ q° u  l° u ]    түрінде берілуге тиіс. Сөздің естілуіне құлақ салатын 

болсақ,  бұл  қорытындыға  дау  айтуға  болмайды.  Сөздің  фонетикалық  сипатына  оның 

спектрін талдаған кезде тағы тоқталамыз.  

Талдауды әрі қарай жалғастырайық.  [m°u  ђ°y]  және  [m°u  ђ°u]

  (2-сурет)  транскрипциясының  қайсысы  дұрыс  деген  заңды 

сұрақ  бар.  Жоғарыда  қатаң  шұғыл  дауыссыздардың  өзіндік  бір  ерекшелігі  бар  екендігін 

көрдік.  Ол  ерекшелік  олардың  лепті  бөлігінен  көрініп  тұр  және  олардың  үндестік  белгісін 

осы бөлшегінен айқын табуға болатынын әзірге жорамалдап қойдық.  


 

201 


                        

      


2-сурет 

 

Қазақ  тіліндегі  үнді  дауыссыздардың  артикуляциясы  мен  естілуінің  айқын  да  тұрақты екеніне бұрын да көз жеткізген едік. Осы белгісіне ылайық оның үндестік белгісін табудың 

да  оңай  болатынын  аңғардық.  Біз  үндестікті  сөз  еткенде  сөз  құрамындағы  барлық 

дыбыстарды ескеретіндігімізді тағы да айта кеткенді жөн деп таптық. Өйткені бұл жай қазақ 

тіл  білімінде  ішінара  ғана  сөз  болып  жүр.  Ал  оқу-әдістеме  мәселесінде  тіптен  ескерілмей 

келеді. 

Бастапқы дауыссыз [ m ] 100 мс, дауыс ырғағы өрлей түссе, дауыс күші кілт көтеріліп 

барып,  сәл  төмендеп,  сонаң  соң  қайта  өрлейді.  Оның  кілт  көтерілуі  дауыссыздың 

артикуляциясы  ширақ  басталатынын  көрсетсе,  қайта  өрлеуі  келесі  дауыстының  әсерінен 

болғаны белгілі.  

Біз  үшін  дауыссыздың  фонетикалық  белгілерінің  айқындығы,  сонда  ғана  үндестік 

белгісін  жазбай  табуға  болады.  Ал,  дауыссыздың  өн  бойында  болып  жатқан  аз-кем 

құбылулардың зерттеу үшін пәлендей мәні жоқ.  

Бірінші  дауысты  [  u  ]  мен  екінші  дауыссызға    [  ђ  ]  тоқталып  жатпаймыз.  Олардың 

фонетикалық сипаты шамамен белгілі. 

Соңғы дауысты [ u ] соңына қарай күшейе түскендігі көрінеді. Ол диктордың себебінен 

болса керек. Созылымдылығы  [ u ] 140 мс. Дауыс ырғағы бірте-бірте төмендейді. Ол заңды. 

Дауыстының  толық  дыбысталғанын  көруге  болады.  Ендеше  дыбыс  саласын  да  егжей-

тегжейлі талдап шығуға болады. Әзірге фонологиялық транскрипцияға жүгінеміз. 

Жалпы зерттеушілер екінші буындағы еріндік дауыстыны түгелдей жоққа шығармайды 

және  де  оны  орфоэпиялық  сөздіктерде,  еміле-ережелерде  ескеруге  тырысады  (Неталиева, 

Дүйсебаева).  

 

Резюме 

В  статье  рассматриваются  звуковая  система  губного  сингармонизма  и  интонограмма 

двухсложных твердых слов.  

 


 

202 


Summaru 

Sounding  system  of  lip  singarmonizm  and  itonogramma  of  two  compound  hard  words  are 

considered in the article.    

 

  

НАУЧНО

-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Абдрахманова Г.М.

 

Казахский государственный технический университет им. К.И.Сатпаева  

г. Алматы, Казахстан 

 

С середины двадцатого века мир ознаменован появлением новых технологий,  научных идей  и  направлений  исследований,    разработкой  новой  техники,  созданием  современных 

технологических процессов. Этот прогресс, в свою очередь, обусловил резкий рост интереса 

лингвистов  и  специалистов  различных  отраслей  науки  и  техники  к  проблемам  создания 

соответствующих  научно-технических  терминов,  что  объясняется    возрастающим  потоком  

научной  и  технический  информации,  процессами  интеграции,  стыковки  наук.    Научно-

техническая  терминология  английского  языка  традиционно  считается  приоритетной  для 

интернациональной  лексики  в  результате  смещения  акцента  на  английский  язык  как 

источника  данной  лексики  и  под  влиянием  интенсивного  развития  компьютерных 

технологий  научно-техническая  терминология  насыщается  единицами  английского 

происхождения. Примерами современных интернациональных терминов служат такие слова 

как интерфейс, коннектор, процессор, рейтинг, лазер и другие. 

Термины  выражают  специальные  научные  и  технические  понятия  –  это  названия 

специальных предметов, орудий труда, различных явлений, процессов, качеств, характерных 

для той или иной определенной области науки и техники. Специфика терминов как особого 

лексического разряда слов состоит в том, что они создаются в процессе производственной и 

научной  деятельности  и  поэтому  функционируют  лишь  среди  людей,  обладающих 

соответствующими научными и производственными реалиями, и остаются непонятными для 

людей  не  занимающихся  данной  специальностью.  В  каждой  статье  по  узкой  технической 

специальности  число  терминов  не  превышает  150-200  единиц  и  могут  быть  и 

узкоспециальными  и  общепонятными,  понимаемыми  и  употребляемыми  не  только 

специалистами  в  данной  области  знаний.  Границы  между  узкоспециальным  и 

общепонятными  терминами  изменчивы.  В  связи  с  распространением  культуры  и  развитием 

науки, техники и искусства, некоторые термины становятся широко известными, постепенно  

распространяясь в языке повседневного общения, хотя наиболее часто употребляются в речи 

профессионалов.  Такие  слова,  как  diagnosis  -диагноз,  to  take  the  temperature  -  измерять 

температуру  являются  общеупотребительными,  хотя  по  своей  сущности  представляют 

медицинские  термины.  Другие  термины,  выражая  термины  узкоспециальные,  остаются  в 

области  терминологии,  например  названия  согласных  plosive  -смычные,  fricative  -

фрикативные,nasal  -  носовые  представляют  термины  фонетики  и  не  имеют  применения  за 

пределами фонетической терминологии.  

Термины  должны  обеспечивать  четкое  и  точное  указание  на  реальные  объекты  и 

явления,  устанавливать  однозначное  понимание  специалистами  передаваемой  информации. 

Поэтому к этому типу слов предъявляется особое требование. Прежде всего, термин должен 

быть точным, т.е. иметь строго определенное значение, которое может быть раскрыто путем 

логического  определения,  устанавливающего  место  обозначенного  термином  понятия  в 

системе  понятий  данной  науки  или  техники.  Если  какая-то  величина  называется  scalar 

(скаляр),  то  значение  этого  термина  должно  точно  соответствовать  определению    данного 

понятия (величина, которая имеют магнитуду, но не имеет направление), которое связывает 

его  с  другими  понятиями,  содержащимися  в  его  определении  (magnitude,  direction- 


 

203 


магнитуда,  направление)  и  противопоставляет  понятию    vector  (величина, описываемая  и  в 

термине  магнитуда  и  в  термине  направление).  Если  какая-то  деталь  оптического  прибора 

именуется    viewfinder  (вьюфандер  –  видеоискатель),  то  этот  термин  должен  обозначать 

только  эту  деталь,  выполняющую  определенные  функции,  и  никакие  другие  части  данного 

прибора или какого-либо устройства. 

Совокупность 

терминов 

определенной 

области 

науки, 


техники 

называется 

терминологией и каждая область имеет свою терминологию в  соответствии с предметом и 

методом  своей  работы.  Терминология  –  это  ядро  научного  стиля,  ведущий,  самый 

внутренний  круг  и  наиболее  существенный  признак  языка  науки.  Можно  сказать,  что  термин 

воплощает  в  себе  основные  особенности  научного  стиля  и  предельно  соответствует  задачам 

научного рбщения. 

В английском языке есть термины однозначные, такие, которые выражают только одно 

понятие    в  какой-либо  отрасли  науки  или  техники.  Наряду  с  ними,  существуют  термины, 

которые, полностью совпадая между собой по внешней форме, называют разные предметы в 

различных  отраслях  науки  и  техники,  имея  вследствие  этого  совершенно  разное  значение, 

являются  омонимами  по  отношению  друг  к  другу.  Так,  например,  battery-  электрическая 

батарея,  гальванический  элемент  (электротехнический  термин),    battery  артиллерийская 

батарея (военный термин),  battery нанесение побоев, избиение (юридический термин). Один 

и тот же термин может входить в разные  терминологии данного языка и представляет собой 

межнаучную терминологическую омонимию. Например, reaction – в химии, в филологии, в 

политике. 

Термины  могут  иметь  различные  значения  в  одной  и  той  же  отрасли  знания  и  таким 

образом  быть  полисемантичными.  Так,  лингвистический  термин  etymology-  этимология 

означает  раздел  языкознания,  изучающий  происхождение  слова,  и  само  происхождение 

слова или словосочетания. 

Постепенно  содержание  научного  знания  начинает  проникать  и  в  знаки  избранного 

нами языка, насыщать и заполнять их. В языке слово, словосочетание уже неотделимы от их 

значения, и здесь содержание научного знания становится элементом языка науки. Научное 

знание,  нашедшее  свое  выражение  в  слове,  в  термине,  переходит  в  качественно  новую 

стадию,  включаясь  в  семантическую  структуру  того  или  иного  языка  науки,  становясь 

компонентом лексико-грамматической системы этого языка. 

Происходящие  в  современном  английском  языке  научного  общения  процессы 

образования  новых  терминов  связаны  с  появлением  новых  научных  идей  и  направлений 

исследований, разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов. По 

этой  причине  отсутствующие  в  словарях  новые  термины  обычно  оказываются  носителями 

наиболее  важной  для  получателя  сообщения  информации,  с  целью  извлечения  которой  и 

производится    их  обработка  и  изучение.  Большое  внимание  уделяется  систематичности 

вновь  создаваемых  терминов.  Во  многих  областях  разработаны  специальные  правила 

образования  терминов  для  понятий  или  объектов  определенного  класса.    Согласно 

классификации терминообразования в английском языке наиболее интенсивное пополнение 

терминологического состава слова происходит за счет следующих процессов:  

1.  Аффиксация,  т.е.  образование  новых  однословных  терминов  путем  прибавления  к 

корневым  словам  заимствованных  из  греческого  и  латинского  языков  префиксов  и 

суффиксов.  Префикс  pre  происходит  от  латинского  prae,  означавшего  перед,  впереди.  В 

Древнем  Риме  мужчины  имели  три  имени,  первое  из  которых  называлось  praenomen.  В 

английском языке добавление префикса pre  используется для передачи идеи опережения по 

времени  или  по  положению:  predesign  –  эскизный  проект.  Префикс  inter  происходит  от 

латинского  слова  inter, означавшего  между,  среди:  interchangeability  –  взаимозаменяемость. 

Префикс trans означает через, за пределами: transition – переход. 

В терминологии других отраслей систематической специализации значений суффиксов 

почти  не  ведется.  Поэтому  здесь  суффиксы  имеют  более  широкое  значение,  указывая  на 

категорию, к которой относится терминируемое понятие. Например, при помощи суффиксов  

204 


–er,  -or,  -ist    образуются  существительные,  обозначающие  работника-специалиста:  designer, 

operator,philologist,  а  также  машины,  станки,  инструменты,  приборы:  cutter,  computer, 

modulator.  С  помощью  суффиксации  могут  быть  образованы  новые  термины  и  слова, 

выполняющие в предложении роль существительного, наречия или глагола. 

Суффиксы  и  префиксы,  используемые  в  системе  английского  терминообразования,  в 

основном  заимствованы  из  общих,  обычных  словообразующих  средств  английского  языка. 

Для образования терминов при помощи суффиксов и префиксов характерен выбор из числа 

словообразовательных  элементов  тех,  которые  оказываются  приемлемыми  для  построения 

терминов.  Специфическим  для  специальной  терминологии  является  стремление  к 

закреплению  за  некоторыми  суффиксами  определенных  терминологических  значений.  Это 

особенно  характерно  для  химической  терминологии,  где  наиболее  полно  изучена 

специализация  суффиксов.  В  английском  языке  образуются:  названия  основных 

органических  соединений  и  галогенов  –  при  помощи  суффикса  -ine  [en]  (amine,  fluorine); 

названия  неосновных  органических  соединений  –  при  помощи  суффикса  -in  [in]  (salicin; 

названия  углеводородов  ацетиленового  ряда  –  при  помощи  суффикса  –  yne  (i:n)  (propyne). 

Более или менее четкая специализация аффиксов проведена в биологической и медицинской 

терминологии,  т.е.  где  термины  построены,  в  основном,  из  латинских  и  греческих  корней, 

например:  суффикс  –us  для  существительных  в  единственном  числе,  и  суффикс  -i  для 

существительных во множественном числе: alveolus – alveoli (альвеола – альвеолы). 

Английские префиксы dis-, en-  широко применяются при образовании биологических 

терминов: disforest-вырубать леса, enfeeble –ослаблять. 

Помимо  сдвигов  значения  термина  за  счет  присоединения  терминообразующих 

префиксов  и  суффиксов  слева  и  справа  от  корневого  слова,  новые  термины  могут  также 

создаваться путем прямых заимствований из других языков, большей частью из латинского и 

греческого,  что  обусловлено  ведущей  ролью  этих  языков  в  формировании  терминологии  в 

языке  науки  в  западно-европейских  странах  в  определенный  исторический  период.  В 

Древнем  Риме  существовал  прообраз  современного  такси,  представлявший  собой 

двухместную  коляску,  одно  из  колес  которой  было  связано  с  несложным  устройством, 

называемым  hodometer,  или  измеритель  пути.  Устройство  состояло  из  наполненного 

мелкими  камешками  глиняного  горшка,  дно  которого  было  прикрыто  вращающейся 

металлической крышкой. Когда колесо делало несколько оборотов, отверстия в крышке и на 

дне  горшка  совпадали,  и  камешек  падал  в  деревянный  лоток.  Доехав  до  места  назначения, 

пассажир  вынимал  лоток,  подсчитывал  камешки  и  расплачивался  с  возницей.  Камешек  на 

латинском  языке  назывался  calculus,  что  послужило  для  создания  таких  терминов,  как: differential  calculus  –  дифференциальное  исчисление,  integral  calculus  –  интегральное 

исчисление, to calculate – вычислять. 

2.Образование  новых  однословных  терминов  путем  словосложения,  при  котором  два 

или  более  слова  или  термина  соединяются  в  один  новый  термин,  например: propeller+fan=propfan (винтовентиляторный  газотурбинный  двигатель).  Образование  новых 

терминов  с  помощью  словосложения  относится  к  числу  наименее  «проблемных»  способов 

терминообразования при условии, что при переводе известен смысл всех составных частей, 

входящих в состав нового термина. При словосложении два или более слова или их основы 

объединяются  в  один  новый  термин,  который  весьма  редко  приобретает  дополнительный 

смысл,  существенно  отличающийся  от  простой  смысловой  суммы  входящих  в  него 

компонентов.  Новый  термин  –  сложное  существительное  или  прилагательное  –  чаще  всего 

образуется  путем  соединения  двух  существительных,  прилагательного  и  существительного 

или глагола и существительного. Объединение слов может происходить без соединительной 

гласной,  с  помощью  соединительной  гласной,  либо  с  помощью  дефиса:air+lock=airlock  – 

воздушная разделительная камера. 

3.  Конверсия  слова  или  термина,  с  помощью  которой  из  существующего  слова  или 

термина  образуется  новый  термин,  относящийся  к  другой  части  речи,  например:  to 

know+how=know  how  (ноу  хау  –  технология  производства).  В  английском  языке  во  многих 


 

205 


случаях  новые  термины  образуются  из  существующих  уже  в  языке  слов  без  всякого 

изменения  их  написания  и  произношения.  Наиболее  распространенным  видом  конверсии 

является образование глаголов от имен существительных, так от существительного generator 

– генератор образован глагол to generator – работать в генераторном режиме. В современном 

английском  языке  образование  глаголов  от  существительных  получило  широкое 

распространение и служит одним из источников появления неологизмов. 

4.  Прямые  заимствования  слов  из  греческого  и  латинского  языков,  например:locus 

(геометрическое место точек); versus (в зависимости от,  как функция какого-либо аргумента). 

5. Комбинация двух или более из перечисленных выше способов. Рассмотренный выше 

термин know how образован с помощью словосложения и конверсии. 

6. Образование сложных терминологических групп путем  добавления левых и правых    

определений  к  исходному  термину:  laser  system  –  лазерная  система.  Этот  термин 

узкоспециальный  и  однозначный,  так  как  используется  он  только  в  физике  и  не  имеет 

омонимов.  Нужно  отметить,  что  этот  превалирующий  способ  терминообразования  путем 

добавления  определений  к  термину  в  научно-технической  литературе  объясняется 

тенденцией  современной  науки  и  техники  к  созданию  сложных  систем  и  предметов, 

состоящих в свою очередь из множеств составляющих элементов. 

7.  Во  многих    технических  областях  разработаны  специальные  правила  образования 

терминов  для  понятий  или  объектов  определенного  класса:  названия  различных  видов 

электронных  ламп  создаются  по  аналогии  с  термином  electrode  с  указанием  числа 

электродов, используемых в лампе: diode, triode, tetrode, heode

За  последнее  время  тенденция  образования  новых  терминов  путем  сокращения 

существующих  слов  и  словосочетаний  усилилась.  Рост  сокращений  объясняется  тем,  что 

сложные  слова  и  словосочетания  громоздки  и  неудобны  и,  естественно,  появляется 

стремление  передать  их  кратко.  Сокращения,  как  и  целые  слова,  могут  выступать  в 

предложении  в  различных  синтаксических  функциях  и  оформляться  морфологически  по 

всем правилам английской грамматики, т.е. принимать множественное число, употребляться 

в притяжательном падеже, иметь определения. Существуют следующие виды сокращений:  

а)  буквенные  сокращения-  сокращенное  слово  –  его  первая  буква,  а  сокращенное 

словосочетание – первые буквы компонентов: Е – east – восток, e-mail – электронная почта; 

б)  слоговые  сокращения,  которые  представляют  собой  начальные  слоги  компонентов  

словосочетаний.  Они  пишутся  слитно  и  читаются  как  одно  слово:  intercom  –intercommunication – интерком, система связи.  

в)  усеченные  слова,  при  котором  остается  начальная  часть  слова:  sub  –  submarine  – 

подводная лодка. 

  Исходя 

из 

вышеизложенного, можно 

заключить, 

что 

научно-техническая терминология    в  английском  языке  развивалась  в  течение  длительного  времени  и 

сформировалась  в  настоящее  время  в  строгую  терминологическую  систему.    Внутри  этой 

системы  сложились  определенные  способы  образования,  степень  продуктивности  которых 

дает  возможность определить  динамику  роста  терминов  и  дальнейшие  пути  их  развития.  В 

связи  с  прогрессом    науки  и  техники,  где  постоянно  открываются  новые  понятия,  для 

обозначения  которых  необходимо  задействовать  все  новые  и  новые  термины  в  английском 

языке,  формирование  терминологии    происходит  как  за  счет  ресурсов  самого  английского 

языка,  так  и  путем  заимствования  из  других  языков.Это  дает  языку  развиваться,  делает 

терминологию  интернациональной,  что  позволяет  ученым  и  специалистам  лучше  понимать 

друг  друга.  Кроме  этого  растущее  количество  аббревиатур  свидетельствует  о  тенденции 

экономии  языковых  средств  и  упрощению  языка.  Вопрос  терминообразования  в  научно-

технической литературе остается открытым и является очень важным для тех, кто имеет дело 

с терминологией. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   90
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет